Petsafe PDT20-11939 Handleiding

Categorie
Grasmaaiers
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

PDT20-11939 / PDT20-11946
350 m/900 m Series Remote Trainers
Les colliers de dressage
des séries 350 m/900 m
350 m/900 m Serie AfstandTrainers
Los collares de adiestramiento
de las series 350 m/900 m
La serie di collari di
addestramento da
350 m/900 m
Die Remotetrainer
350 m/900 m Serie
350 m/900 m serie
fjernkontroltrænere
Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint
Por favor, este manual lea completo antes de empazar
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
Læs venligst hele vejledningen, inden produktet tages i brug
Operating Guide
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all’uso
Gebrauchsanweisung
Brugervejledning
48 www.petsafe.net
Bedankt voor uw keuze voor PetSafe
®
. Door consistent gebruik van ons
product, gaat uw hond zich beter gaan gedragen, in minder tijd dan met
andere trainings apparaten. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b.
contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers
van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product
binnen 30 dagen te registreren via www.petsafe.net. Door deze registratie,
samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van
de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te
nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe
®
zal
uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige
informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net .
___________________________________________________________________
Inhoudsopgave
Onderdelen ..................................................................................... 49
Ander materiaal dat u mogelijk nodig heeft ....................................... 49
Zo werkt het systeem ....................................................................... 49
Belangrijke definities ....................................................................... 50
Gebruiksaanwijzing ...................................................................... 52
Voorbereiden van de Afstandszender ............................................ 52
Voorbereiden van de ontvangerhalsband ....................................... 55
Pasklaar maken van de Ontvangerhalsband ................................... 58
Opleidingsinstructies ................................................................... 59
Het beste stimulatieniveau voor uw huisdier vinden ...................... 59
Systeem voor twee honden ........................................................... 60
Het paren van de afstandszender en de ontvangerhalsband ............ 62
Algemene tips ............................................................................... 63
Veel gestelde vragen ..................................................................... 64
Probleemoplossing ....................................................................... 66
Testlicht instructies ......................................................................... 67
Accessoires ..................................................................................... 67
Opruiming van batterijen ................................................................. 68
Conformiteit ................................................................................... 68
Gebruiksvoorwaarden en beperking van
aansprakelijkheid ............................................................................. 69
Trainingshandeliding
Gelieve onze website www.petsafe.net te raadplegen indien u een
Trainingshandeliding voor dit product wil downloaden. Bovendien helpt onze
klantendient u graag verder indien u nog meer informatie wenst. Voor een lijst met
telefoonnummers in uw regio kunt u terecht op onze website: www.petsafe.net.
www.petsafe.net 49
Onderdelen
AfstandsZender
Test Licht
Gereedschap
Imbussleutel
Universele
Oplaad
Adapter
Draagkoord
Gebruiksaanwijzing
Ontvangerhalsband
voor kleine honden
350 meter
Grote Hond
900 meter ontvangerhalsband
Ander materiaal dat u mogelijk
nodig heeft
Schaars
Niet-metalen halsband en 3 meter leiband voor trainings
Zo werkt het systeem
U kunt nu het verschil ervaren dat het werken met een Afstandstrainer
oplevert. Spendeer minder tijd aan training en meer tijd om plezier te
hebben met uw hond. De PetSafe
®
350 m/900 m Serie AfstandTrainers
(Deluxe trainer met afstandsbediening voor kleine honden/ Deluxe
trainer met afstandsbediening voor grote hond) zijn comfortabel voor
uw huisdier en makkelijk in het gebruik, met een geavanceerde digitale
display waarin u kunt zien welk stimulatieniveau u gebruikt.
De AfstandsTrainer ondersteunt u bij het beheersen van uw huisdier,
zodat een leiband van 350 of 900 meter niet nodig is. Met een druk
op de knop, stuurt uw afstandsbediening een signaal waarmee de
ontvangerhalsband van uw hond wordt geactiveerd. Hij krijgt dan
een veilige maar prikkelende stimulatie. Hij zal snel zijn gedrag en
uw correctie met elkaar associëren; binnen korte tijd heeft u een
huisdier dat zich keurig gedraagt. De PetSafe
®
350 m/900 m Serie
AfstandTrainers zijn bewezen veilig, comfortabel, en doeltreffende voor
zowel grote als kleine hondenrassen.
50 www.petsafe.net
Belangrijk: Deze serie AfstandTrainers hebben een bereik van 350
of 900 meter. Afhankelijk van de manier waarop u de afstandszender
vasthoud, kan het maximale bereik verschillen. Terrein, het weer,
begroeiing, uitzendingen van andere radio-apparatuur en andere
factoren kunnen het maximale bereik beïnvloeden.
Kenmerken
Bereik tot aan 350 of 900 meters
8 correctieniveaus en een '+2 Boost' knops
Het AfstandTraining systeem is voor gebruik met 2 honden geschikt s
Oplaadbare batterijen in zowel de Afstandszender en de s
ontvangerhalsband
Waterwerende Afstandszender en ontvangerhalsbands
___________________________________
Belangrijke definities
Afstandszender: Stuurt het
radiosignaal naar de ontvanger-
halsband. Deze is waterwerend.
Digitale display
Stimulatieniveuau -
toont Hond
1 of Hond 2 stimulatieniveau
(Laag-1 tot Hoog-8). Geeft ook +2
Boost aan.
Hond 1 -
Het symbool voor de
actieve halsband toont aan dat
Hond 1 is geactiveerd.
Hond 2 -
Toont de symbolen
voor Hond 1 en Hond 2 (voor een
systeem met 2 honden dienen extra
aankopen plaats te vinden)
Digitale display
Toon
Stim (ulatie)
omhoog
Oplaadcontact
(met deksel)
Zenderantenne
Stimulatie
Stim (ulatie)
omlaag
+2 Boost
Toon -
Het stimulatieniveau zal oplichten als de Toonknop of de
Stimulatieknop worden ingedrukt.
Batterij-indicator -
De batterij-indicator geeft continu aan hoeveel
kracht er nog in de batterij aanwezig is. Lees meer op pagina 54 over de
batterij-indicator.
1H of 2H - Dit wordt getoond als het twee-honden programma is
ingeschakeld.
www.petsafe.net 51
Definities van de knoppen
(Fabrieksinstellingen voor 1
Hond modus)
Toon - knop linksboven
(zwart): produceert een
trainingstoon vanaf de halsband.
Er wordt geen stimulatie
gegeven.
Stimulatie - knop linksonder
(zwart): Levert continu
stimulatie.
Stim Omhoog - knop
rechtsboven (Grijs):
Stimulatieniveau stapsgewijs
omhoog brengen. Vanaf Laag-1
tot Hoog-8.
Stim Omlaag - knop
rechtsonder (Grijs):
Stimulatieniveau stapsgewijs
omlaag brengen vanaf Hoog-8
tot Laag-1.
+2 Boost (Rood): Voert continu
stimulatie uit, 2 stappen meer
dan het huidige ingestelde niveau.
Ontvangerhalsband: Voert
de stimulatie uit of geeft de
toon af middels een signaal
van de afstandszender. Deze is
waterwerend.
Aan/Uit-knop: Kort indrukken
en ingedrukt houden schakelt de
ontvangerhalsband in en uit.
Contactpunten: De contacten
waarmee de ontvangerhalsband
de stimulatie geeft.
Oplaadcontact
(met deksel)
Aan/Uit
knop
Vooraanzicht
Achter/Onderaanzicht
Verklikkerlampje
Contactpunten
Schroeven voor
vervangingshalsband
Grote hond 900 meter
ontvangerhalsband
Oplaadcontact
(met deksel)
Contactpunten
Aan/Uit
knop
Schroeven voor
vervangingshalsband
Verklikkerlampje
Vooraanzicht
Achter/Onderaanzicht
Kleine hond 350 meter
ontvangerhalsband
52 www.petsafe.net
Verklikkerlampje van de ontvanger: Geeft aan wanneer de ontvanger-
halsband is in/uitgeschakeld en geeft tevens aan of de batterij leeg raakt.
Oplaadcontact: Voor het aansluiten van de oplader. Ook al zijn de
afstandszenders en de ontvangerhalsband waterwerend zonder de
klepjes van de oplader, raden we aan om de klepjes dicht te houden als u
niet oplaadt, zodat er geen vuil in kan komen.
Continu Stimulatie: U bepaald wanneer en hoelang de stimulatie
wordt uitgevoerd, via de contactpunten in de ontvangerhalsband. Als
de continu-stimulatieknop 8 of meer seconden wordt in gedrukt, zal de
afstandszender op 'time-out' gaan. De knop moet dan worden losgelaten
en weer ingedrukt voordat er weer stimulatie kan worden uitgevoerd.
Positieve Toon: Gebruik de Positieve toon als markering voor het
versterken van positief gedrag. Nogmaals, timing is van groot belang. Na
de positieve toon dient u uw hond direct te prijzen en te belonen.
Gebruiksaanwijzing
Voorbereiden van de
Afstandszender
Opladen van de Afstandszender
1. Til het rubberen klepje op
waarmee het oplaadcontact
van de afstandszender wordt
bedekt.
2. Steek een van de
oplaadpluggen in het
oplaadcontact van de
afstandszender.
3. Steek de universele
oplaadadapter in een standaard
stopcontact, met gebruik van
de juiste adapterstekker.
Oplaadaansluiting in
het oplaadcontact
van de draagbare
zender
4. Laad de afstandszender op
gedurende 5 uur voor de eerste
keer. Heropladen duurt meestal 3 -4 uur.
Opmerking: Tijdens het opladen zal het batterij-indicatorlampje
gaan 'lopen' en bij volledige lading brandt het voortdurend.
Stap
1
www.petsafe.net 53
5. Als het laden gereed is, plaats dan het rubberen klepje weer over het
contact.
Opmerking: De gemiddelde levensduur van de batterij is 40 tot 60 uur,
afhankelijk van hoe vaak gebruik plaatsvindt.
Zet de zender AAN
Schakel de zender in door een willekeurige knop in te drukken. Als u
een knop indrukt zal de display aangaan.
Digitale display van de zender
De display blijft aan gedurende 10 minuten na het indrukken van de
knop. Als er in de 10 minuten geen knop wordt ingedrukt, zal de display
worden uitgeschakeld en gaat de batterij in de spaarstand. Door het
indrukken van een willekeurige knop wordt de display weer aangezet.
De betekenis van de verschillende symbolen die u op de display ziet,
wordt hieronder uitgelegd.
Numerieke
uitlezing
Toont het gekozen stimulatieniveau
voor Hond 1 of Hond 2.
Hond 1 /
Hond 2
Het getoonde symbool is de actieve
ontvangerhalsband. Zie het twee
honden systeem op pagina 60.
Toon of
Stimulatie
Bij het indrukken van toon of stimulatie
zal het Hond 1 of Hond 2 symbool
vetgedrukt of onderstreept worden.
Batterij-
indicator
De batterij-indicator geeft continu
aan hoeveel kracht er nog in de
batterij aanwezig is.
Zie de volgende
sectie voor meer details over de
batterij-indicator.
Opmerking: De fabrieksinstelling is Hond 1, u zult het Hond 2 symbool pas
gaan zien als de unit wordt geprogrammeerd voor Hond 2 (zie twee honden
systeem op pagina 60).
54 www.petsafe.net
Batterij-indicator
De batterij heeft
2
3 tot volledige capaciteit. De
zender is volledig functioneel.
De batterij heeft
1
3 capaciteit. De zender is
nog steeds volledig functioneel.
De batterij heeft
1
6 capaciteit. De zender zal
de ontvanger bereiken, maar zo snel mogelijk
opladen wordt aangeraden.
De batterij is bijna leeg. De zender kan de
ontvanger niet meer bereiken.
Als de batterij-indicator het symbool voor bijna leeg aangeeft (
1
/6 van de capaciteit)
dan moet u z.s.m. de zender opladen. Als alleen de contour van de batterij
zichtbaar is dan kan de zender geen contact meer maken met de ontvanger. De
zender moet dan eerst opgeladen zijn om zijn functie te kunnen hervatten.
Afstandszender-functies voor Hond 1.
Zenderfunctie Knopkleur Digitale Display Respons
Knop linksboven Zwart Alleen toon
Knop linksonder Zwart Alleen stimulatie
Knop rechtsboven Grijs Correctieniveau omhoog
Knop rechtsonder Grijs Correctieniveau omlaag
+2 Boostknop Rood +2 boven het geselecteerde
correctieniveau
Zie systeem voor twee honden op pagina 60 voor de afstandszender-
functies bij 2 hondenmodus.
+2 Boost
Een druk op de +2 Boostknop stuurt een signaal naar de halsband om een
correctie uit te voeren die 2 niveaus hoger is dan het huidige geselecteerde niveau.
Bijvoorbeeld, indien de correctieniveaus op Niveau 2 worden ingesteld, zal het
indrukken van de +2 Boostknop het stimulatieniveau naar Niveau 4 omhoog
brengen. Het systeem zal niet hoger dan niveau 10 corrigeren.
www.petsafe.net 55
Afstandszender
riemclip
Verwijderen:
Druk de ontgrendeling op 1.
de riemclip in en houdt deze
ingedrukt
Druk omhoog op de 2.
ontgrendeling en schuif de
riemclip uit de insparing.
Terug plaatsen:
Schuif de riemclip in de 1.
uitsparing tot u 'klik' hoort.
Draagkoord
gesp
Riemgesp
_______________________________
Voorbereiden van de
ontvangerhalsband
Opladen van de
ontvangerhalsband
1.
Til het rubberen klepje op
waarmee het oplaadcontact
van de ontvangerhalsband
wordt bedekt.
2. Steek de oplaadplug in
het oplaadcontact van de
ontvangerhalsband.
3. Steek de universele
oplaadadapter in een
standaard stopcontact,
met gebruik van de juiste
adapterstekker.
4.
Laadt de ontvangerhals-
band op tot het groene ver-
klikkerlampje aangaat en
blijft branden. Heropladen
duurt meestal 3 -4 uur.
Kleine hond 350 meter
ontvangerhalsband
Oplaadaansluiting
in het oplaadcontact
van de ontvanger-
halsband
Grote hond 900 meter
ontvangerhalsband
Oplaadaansluiting
in het oplaadcon-
tact van de
ontvanger-
halsband
5. Als het laden gereed is, plaats dan het rubberen klepje weer over
het contact.
Stap
2
56 www.petsafe.net
Inschakelen van de ontvangerhalsband
Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot de groene LED gaat branden en de 1.
ontvangerhalsband van laag naar hoog piept.
Laat de aan/uit knop los. De groene LED zal om de 5 seconden knipperen tot 2.
de ontvangerhalsband is uitgeschakeld. Het knipperende licht geeft aan dat de
ontvangerhalsband klaar is om het signaal van de afstandszender te ontvangen.
Als de ontvangerhalsband is ingeschakeld, drukt u op de knop linksboven 3.
van de afstandszender. De ontvangerhalsband blijft piepen zolang de knop
linksboven ingedrukt blijft. Als dit niet gebeurt zie dan "afstandszender en
ontvangerhalsband paren". Opmerking: Schakel de ontvangerhalsband uit als
deze niet in gebruik is, om de levensduur van de batterij te verlengen.
Kleine hond 350 meter
ontvangerhalsband
Grote hond 900 meter
ontvangerhalsband
Aan/Uit knop
Aan/Uit
knop
Uitschakelen van de ontvangerhalsband
1. Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot de rode LED gaat branden en de
ontvangerhalsband van hoog naar laag piept.
2. Laat de aan/uit knop los. Schakel de ontvangerhalsband uit als deze
niet in gebruik is, om de levensduur tussen de oplaadcycli te verlengen.
De gemiddelde levensduur van de batterij is 40 tot -50 uur, afhankelijk
van hoe vaak gebruik plaatsvindt.
LED - functie en response
Ontvanger functie LED respons Ontvanger Pieper respons
Als de ontvanger op
'AAN' staat
het groene licht knippert
eenmaal
piept van laag naar hoog
De unit staat aan Het groene licht knipper elke
vijf seconden
Geen
Batterij bijna leeg Het rode licht knippert elke vijf
seconden
Geen
Het goede toonsignaal
wordt ontvangen
Het groene licht knippert Goede pieptoon
Als de ontvanger op
'UIT' staat
Het rode LED licht op Piept van hoog naar laag
www.petsafe.net 57
Oplaadbare batterijen
s$EOPLAADBARELITHIUMBATTERIJENZIJNNIETGEHEUGENGEVOELIGENHOEVENNIET
volledig te worden opgebruikt voor het herladen.
s$EFABRIEKLEVERTDEBATTERIJENGEDEELTELIJKOPGELADENMAARVOLLEDIGOPLADEN
(4 -5 uur) voor het eerste gebruik is noodzakelijk.
s/NTHOUDTBATTERIJENMOGENNOOITMETVUURINAANRAKINGKOMEN
s!LSDEUNITGEDURENDELANGEREPERIODENOPGESLAGENWORDTZORGDANDATDE
batterijen regelmatig worden geladen (3 -4 uur). Dit zou eenmaal iedere 4 tot
6 weken moeten worden gedaan.
s/VERMATIGOPLADENKANDELEVENSDUURVANDEBATTERIJVERKORTEN$EZESERIE
Afstandstrainers is uitgerust met een beveiliging om overladen te voorkomen.
s!LSUWAPPARATUURGEDURENDEEENLANGEREPERIODENIETISGELADENZALDEBAT-
terij korter mee gaan dan tijdens de eerste keren van gebruik. Daarna zal de
batterij weer terugkeren naar de capaciteit die voorheen werd geleverd.
s5KUNTENKELEHONDERDENOPLAADCYCLIVERWACHTENVANUWBATTERIJEN%CHTER
de meeste oplaadbare batterijen verliezen capaciteit na verloop van tijd, dit is
gerelateerd aan het aantal oplaadcycli. Dit is normaal. Indien de werkingstijd
minder dan de helft van de originele hoeveelheid is, neem dan contact op
met de klantenservice.
s7IJVERZOEKENUDEONTVANGERHALSBANDOFDEAFSTANDSZENDERNIETOPEN
te maken.
58 www.petsafe.net
Stap
3
Pasklaar maken van de
Ontvangerhalsband
Belangrijk: Een correcte pasvorm en plaatsing van de
ontvangerhalsband is van belang voor een effectieve
training. De contactpunten moeten direct in contact komen
met de huid van uw hond, aan de onderzijde van zijn nek.
Om zeker te zijn van de correcte pasvorm
volgt u de onderstaande stappen:
1. Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband
uitgeschakeld is.
2. Begin met uw hond rustig voor u te laten
staan (3A).
3. Plaats de ontvangerhalsband om de nek
3A
van uw hond, naast
de oren. Zorg dat de
contactpunten aan
de onderzijde van
de nek van uw hond
zijn geplaatst en de
huid aanraken (3B).
Opmerking: Het is soms
3B
nodig om wat haar
weg te halen rondom de
contactpunten, zodat er
beter contact gemaakt
kan worden. Langere
sondes zijn eventueel
beschikbaar via de
klantenservice. Een lijst
van telefoonnummers
van de klantendienst
3C
via de website www.petsafe.net.
4. Controleer of de ontvangerhalsband niet te strak zit, door een
vinger tussen de halsband en de nek van uw hond te steken
(3C) De pasvorm moet goed aansluitend zijn, maar niet te strak
aangespannen.
5. Laat uw hond de halsband gedurende een aantal minuten
dragen en controleer dan de pasvorm opnieuw. Controleer de
www.petsafe.net 59
pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw hond gewend raakt
aan de ontvangerhalsband. Opmerking: Als uw hond nog jong is
en u verwacht dat hij nog groeit, laat dan het overtollige deel van de
halsband zitten na het vastmaken. Vervangende riemen zijn via de
klantendienst verkrijgbaar.
Voor een lijst van telefoonnummers van de
Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
____________________________________________________________
Het beste stimulatieniveau voor uw
huisdier vinden
Belangrijk: Begin altijd met de laagste niveaus en ga langzaam
omhoog.
De AfstandsTrainer heeft 8 verschillende stimulatieniveaus.
Hiermee kunt u meest geschikte stimulatie voor uw huisdier
kiezen.
Als u de ontvangerhalsband eenmaal omgedaan heeft, is het tijd
om het stimulatieniveau te vinden dat het best bij hem past. Dit
wordt het herkenningniveau genoemd.
Een kleine verandering in het gedrag van uw huisdier, zoals
nieuwsgierig rondkijken, aan zijn kraag krabbelen of met de oren
bewegen, geeft het meest geschikte herkenningniveau aan.
Volg de stappen hieronder om het herkenningniveau van uw huisdier
te vinden:
Druk gedurende 1 a 2 seconden ononderbroken op de 1.
stimulatieknop bij niveau 1 op de digitale display.
Indien uw huisdier geen reactie vertoont, herhaal het 2.
stimulatieniveau een paar keer voor u overgaat naar het
volgende niveau.
UW HUISDIER MAG NIET GAAN BLAFFEN OF 3.
IN PANIEK RAKEN BIJ HET ONTVANGEN VAN
DE STIMULATIE. INDIEN DIT GEBEURT, IS HET
STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN U MOET TERUG
NAAR HET VORIGE NIVEAU GAAN EN HET PROCES
HERHALEN.
Ga stap voor stap door de stimulatieniveaus tot uw huisdier 4.
een betrouwbare reactie op de stimulatie geeft.
Indien uw huisdier geen reactie geeft bij niveau 8, controleer 5.
dan of de ontvangerhalsband wel goed past. Indien uw
huisdier lang of dik haar heeft, neem dan contact op met
Stap
4
60 www.petsafe.net
onze klantenservice om een langer paar sondes te krijgen. Ga
dan terug tot niveau 1 en herhaal het proces. Indien dit nog
steeds geen resultaten oplevert, zal het haar van uw huisdier
rond de Contactpunten getrimd moeten worden.
Indien al deze stappen zijn uitgevoerd en uw huisdier nog
steeds geen reactie op de stimulatie toont, zie dan het “Testlicht
Instructies” hoofdstuk.
Indien na het afronden van alle stappen uw hond nog steeds
niet aangeeft dat hij de stimulatie voelt, neem dan a.u.b. contact
op met de klantenservice of bezoek onze website aan www.
petsafe.net.
Onderhoud en schoonmaken
Voor comfort, veiligheid en effectiviteit van uw hond, dient u
regelmatig te controleren of de halsband nog wel past. In deze
bedieningshandleiding wordt de juiste pasvorm voor de halsband
beschreven. Indien u opmerkt dat uw hond last van huidirritatie
heeft, beëindig gebruik van de halsband voor enkele dagen. Als deze
uitslag meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts.
Om huidirritatie te voorkomen:
s-AGDEONTVANGERHALSBANDNIETMEERDANURENGEDURENDE
een periode van 24 uur worden gedragen.
s5DIENTDENEKENDECONTACTPUNTENWEKELIJKSSCHOONTE
maken met een washand en een milde zeep en daarna ruim
spoelen met water.
s:ORGERVOORDATDEHALSVANUWHUISDIERGRONDIGDROOGIS
voordat u de ontvangerhalsband weer om doet.
VOORZICHTIG
Een conditie die druknecrose wordt genoemd,
welke ontstaat door overstimulatie van de huid als gevolg van
overmatige en langdurige aanraking met de contactpunten, dit
kan optreden als de bovenstaande stappen niet worden opgevolgd.
_______________________________
Systeem voor twee honden
Opmerking: Indien u nog een ontvangerhalsband aan het
trainingssysteem wilt toe te voegen, zijn extra ontvangerhalsbanden
verkrijgbaar bij de locatie waar u de halsband kocht of bij
de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de
Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
Stap
5
www.petsafe.net 61
Hond 2 Toevoegen
(PDT20-11977 350 m Add-A-Dog
®
; PDT20-11979 900 m Add-A-
Dog
®
)
Afstandszender
1. Druk op de knop rechtsonder tot "2D" op de Digitale display
verschijnt.
2. Nadat "2D" verschijnt drukt u op de +2 Boostknop.
3. Stel Hond 2 in op Stimulatieniveau 1.
4. Druk op de +2 Boostknop om het correctieniveaus voor Hond 2 vast
te zetten.
Hond 2 ontvangerhalsband
1. Met de ontvangerhalsband van uw
huisdier uitgeschakeld, neemt u
ontvangerhalsband af..
2. Houdt de aan/uit knop gedurende 5
seconden ingedrukt.
3. De ontvangerhalsband zal piepen en
verklikkerlampje
zal knipperen.
4.
Druk op Hond 2 de knop rechts boven
of rechts onder.
5. De ontvangerhalsband zal reageren
en paren.
6. Indien de ontvangerhalsband niet
tweemaal piept, neem dan contact op
met de Klantenservice. Voor een lijst
van telefoonnummers van de Klan
Digitale display
Hond 1 Toon
Hond 2
Toon
Oplaadcontact
(met deksel)
Zenderantenne
Hond 1
Stimulatie
Hond 2
Stimulatie
+2 Boost
(zie tabel
hieronder)
Knopfuncties voor de
2 Hondenmodus
tenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
___________________________________
Afstandszender-functies voor 2 Hondenmodus
Knop linksboven Hond 1 Toon
Knop linksonder Hond 1 alleen stimulatie
Hond 1 + 2 Boost Druk gelijktijdig op +2 Boost en de
knop linksonder
Knop rechtsboven Hond 2 Toon
Knop rechtsonder Hond 2 alleen stimulatie
62 www.petsafe.net
Hond 2 + 2 Boost Druk gelijktijdig op +2 Boost en de
knop rechtsonder
Hond 1 / Hond 2 correctieniveaus
Om de correctieniveaus voor Hond 1 of Hond 2 te veranderen, houdt
u de +2 Boostknop gedurende 5 seconden ingedrukt. Zowel Hond 1
als Hond 2 correctieniveaus zullen verschijnen. U kunt nu de knop
linksboven gebruiken om de correctieniveaus voor Hond 1 te verhogen
en knop linksonder om correcties te verminderen. Voor Hond 2 drukt
u op de knop rechtsboven om het correctieniveau te verhogen en de
knop rechtsonder om te verminderen. Om de correctieniveaus voor
Hond 1 en 2 vast te zetten, drukt u op de +2 Boostknop.
Hond 2 van de afstandszender verwijderen
Houdt de +2 Boostknop gedurende 5 seconden
ingedrukt. Druk op de knop rechtsonder tot het
Hond 1 symbool op de Digitale display verschijnt.
Druk op +2 Boost om het menu te verlaten.
_______________________________
Het paren van de afstandszender en
de ontvangerhalsband
Indien de ontvangerhalsband niet piept als de knop linksboven
op de afstandszender wordt ingedrukt of indien u voelt dat de
ontvangerhalsband niet op de afstandszender reageert:
1. Met de ontvangerhalsband van uw huisdier uitgeschakeld,
neemt u ontvangerhalsband af.
2. Houdt de aan/uitknop gedurende 5 seconden ingedrukt.
3. De ontvangerhalsband zal piepen en verklikkerlampje zal
knipperen.
4. Druk op een van de zenderknoppen.
5. De ontvangerhalsband zal reageren en paren.
6. Indien de ontvangerhalsband niet tweemaal piept, neem
dan contact op met de klantenservice. Voor een lijst van
telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze
website op www.petsafe.net.
Opmerking: Paren is alleen voor Hond 1.
Stap
6
www.petsafe.net 63
Algemene tips
Opleidingsinstructies
Elimineer een soort ongewenst gedrag of leer een gehoorzaamheidscommando per s
keer aan. Indien u te snel gaat met de training, kan uw huisdier verward raken.
Wees consequent. Verbeter uw huisdier elke keer hij ongewenst gedrag vertoont.s
Tenzij u hem kunt begeleiden, wordt het aangeraden dat u uw huisdier s
weghoudt van situaties waarin hij al eerder ongewenst gedrag vertoonde.
Echter, een dergelijke situatie als een trainingssessie in scène zetten kan uw
kans op succes aanzienlijk verbeteren.
Indien uw huisdier op de tonen reageert door angstig te worden of zich te s
verbergen, leidt dan zijn aandacht naar eenvoudig en correct gedrag, zoals het
“zit” commando.
Huisdieren moeten tenminste 6 maanden oud zijn voor dat ze de trainer gebruiken.s
Laat alleen verantwoordelijke familieleden de Trainer gebruiken. Het is geen s
speelgoed!
Andere huisdieren in gehoorbereik zullen de trainingstonen kunnen horen. s
Daarom zouden sessies buiten het gehoorbereik van andere huisdieren
moeten worden uitgevoerd.
Gebruik nooit de AfstandsTrainer om agressief gedrag te corrigeren s
of te elimineren. Wij raden u aan om met uw plaatselijke dierenarts of
professionele trainer contact op te nemen om vast te stellen of uw huisdier
agressief gedrag vertoont.
Uw huisdier de positieve toon aanleren
Voor het gebruik van de Trainer om uw huisdier te corrigeren, dient u 2
of 3 dagen lang, gedurende 10 tot 15 minuten per dag, tijd te spenderen
aan het wennen aan de toon met beloning en prijzen. Om dit te bereiken:
Houdt u de Toonknop gedurende 2 opeenvolgende seconden ingedrukt. 1.
Laat de knop los en beloon onmiddellijk uw huisdier met mondeling 2.
prijzen, aaien of een kleine voedselbeloning. Geef 3 tot 5 seconden
lang deze beloning.
Wacht een paar minuten en herhaal het ingedrukt houden van de 3.
toonknop gedurende 2 seconden en volg op met prijzen.
Wissel de beloning af om te voorkomen dat uw huisdier een specifieke
beloning verwacht. Dit stadium van training is afgerond wanneer uw huisdier
duidelijk een beloning verwacht wanneer hij de positieve toon hoort.
64 www.petsafe.net
Veel gestelde vragen
Is de stimulatie
veilig voor mijn
huisdier?
Ook al is de stimulatie onaangenaam, het zal uw
huisdier geen schade toebrengen. Elektronische
trainingsapparaten vereisen wisselwerking
en training door de eigenaar om gewenste
resultaten te bereiken.
Hoe oud moet een
huisdier voor het
gebruik de Petsafe
®
350 m / 900 m Serie
AfstandTrainers?
Het systeem mag alleen gebruikt worden met
huisdieren ouder dan 6 maanden. Indien uw
huisdier gewond is of een beprkte mobiliteit
heeft, raadpleeg uw dierenarts of een
professionele trainer voor gebruik. Uw huisdier
moet basisgehoorzaamheidscommando's zoals
"Zit" of "Blijf" kunnen leren.
Kan ik een
leiband aan de
ontvangerhalsband
bevestigen?
Bevestig geen lijn aan de halsband. Hierdoor
zouden de contactpunten te strak tegen de hals
aan kunnen komen. Bevestig de lijn aan een
aparte, niet-metalen halsband of tuigje, en zorg
ervoor dat deze halsband geen extra druk op de
contactpunten geeft.
Als mijn huisdier
eenmaal getraind
is en aan de com-
mando's gehoor-
zaamt, zal hij de
ontvangerhalsband
nog langer moeten
dragen?
Waarschijnlijk niet. Het kan soms nodig zijn om
de ontvangerhalsband te dragen als versterking
nodig is.
Is de ontvanger-
halsband water-
dicht?
Ja Zowel de 350 m en de 900 m
ontvangerhalsbanden zijn waterdicht.
Kan ik de 350 m /
900 m Serie Af-
standTrainers
met meer dan een
huisdier?
Ja Een extra ontvangerhalsband (Add-A-Dog
®
)
moet worden gekocht om een 2 Hondensysteem
te hebben.
www.petsafe.net 65
Kan ik de PetSafe
®
350 m / 900 m Serie
AfstandTrainers
voor agressieve
huisdieren
gebruiken?
Wij raden af om onze producten te gebruiken
voor agressieve huisdieren. Wij raden u om met
uw plaatselijke dierenarts of professionele trainer
contact op te nemen om vast te stellen of uw
huisdier agressief kan zijn.
Hoe lang kan
ik de stimulatie
ononderbroken
aan mijn huisdier
toedienen?
De maximale hoeveelheid tijd die u kunt
gebruiken voor het ingedrukt houden van de
stimulatieknop is 8 seconden. Na acht seconden
zal de afstandszender een time-out geven
en moet de stimulatieknop opnieuw worden
vrijgegeven en worden ingedrukt.
Wat doe ik als
de nek van mijn
huisdier rood en
geïrriteerd
wordt?
Deze toestand wordt veroorzaakt door het
irriteren van de huid door de contactpunten.
Beëindig het gebruik van de ontvangerhalsband
gedurende enkele dagen. Als deze uitslag
meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw
dierenarts. Zodra de huid er weer normaal uitziet,
kunt u de ontvangerhalsband weer gebruiken
maar blijft de huid nauwkeurig volgen.
66 www.petsafe.net
Probleemoplossing
De antwoorden op deze vragen zouden u moeten helpen om
problemen op te lossen die met dit systeem kunnen voorkomen.
Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u contact op te nemen met
de klantenservice of bezoek onze website www.petsafe.net.
Mijn huisdier
reageert niet
wanneer ik een knop
druk.
Controleer eerst of de ontvangerhalsband s
wel ingeschakeld is.
Indien het bereik minder is geworden s
ten opzichte van de eerste keer dat u
de halsband gebruikt, controleer dan
eerst of de batterij nog vol is, ofwel in de
afstandszender of in de ontvangerhalsband.
U kunt controleren of de ontvangerhalsband s
wel de stimulatie aan uw huisdier doorgeeft,
middels het toepassen van de TestLicht
kit, bijgevoegd in uw pakket, op de
ontvangerhalsband. Zie het hoofdstuk "Test
Licht Instructies" voor details.
Verhoog het correctieniveau. Zie "De beste s
stimulatieniveaus voor uw huisdier vinden"
voor meer informatie.
Zorg ervoor dat de contactpunten van de s
ontvangerhalsband licht tegen de huid van uw
huisdier zijn geplaatst. Zie "Ontvangerhalsband
passend maken" voor meer informatie.
De ontvangerhalsband
schakelt niet in.
Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband s
opgeladen is. Zorg ervoor dat de eerste keer
een laadtijd van 5 uur wordt aangehouden.
Heropladen duurt meestal 3 -4 uur.
De ontvangerhalsband
reageert niet op de
afstandszender.
Controleer of de ontvangerhalsband is s
ingeschakeld. Zie "Ontvangerhalsband in en
uitschakelen".
Voor 1 Hond zie "afstandszender en s
ontvangerhalsband paren".
Voor een 2 Hondensysteem zie s
programmering instructie "Twee
Hondensysteem".
www.petsafe.net 67
Testlicht instructies
Schakel de ontvangerhalsband in1.
Houdt de testlichtcontacten tegen 2.
de contactpunten.
Druk op een stimulatieknop op de 3.
afstandszender.
Het Test Licht zal oplichten. 4.
Opmerking: Bij hogere
stimulatieniveaus zal het Test Licht
helderder oplichten.
Schakel de ontvangerhalsband uit.5.
Berg het Test Licht op voor toekomstig gebruik.
Opmerking: Indien het Test Licht niet oplicht, herlaad de batterij en test
opnieuw. Indien het Test Licht nog niet oplicht, verzoeken wij u contact op te
nemen met de klantenservice of bezoek onze website www.petsafe.net.
Accessoires
Voor aanschaf van extra accessoires voor uw PetSafe
®
350 m/900 m Serie
AfstandTrainers neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze
website op www.petsafe.net voor een verkooppunt bij u in de buurt.
Beschrijving Bestelnummer
350 Meter Add-A-Dog
®
PDT20-11977
900 Meter Add-A-Dog
®
PDT20-11979
Accessoire Pakket (Lange Sondes; Imbussleutel/stekker-
deksel tegen modder; Stekkerdekselschroef tegen modder)
RFA-380
Vervangingshalsband; Schroeven; C-LUS RFA-382
Snap Gesp RFA-381
Universele OplaadAdapter RFA-395
Draagkoord RFA-189
68 www.petsafe.net
Belangrijk advies aangaande recyclage
De regelgeving voor Afval bestaande uit Elektrisch en Elektronische
Apparatuur (WEEE) in uw land, dient te worden opgevolgd. Deze apparatuur
dient gerecycleerd te worden. Indien u deze apparatuur niet langer nodig
heeft, plaats dit dan niet bij het gewone huisvuil Breng de apparatuur
terug naar de plaats van aankoop, zodat het opgenomen kan worden in
het recyclage systeem Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de
klantenservice voor verdere informatie. Voor een lijst van telefoonnummers
van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
__________________________________________________________________
Opruiming van batterijen
Gescheiden verzameling van lege batterijen wordt vereist in vele regio's;
controleer de voorschriften in uw regio voor het weggooien lege batterijen.
De afstandszender wordt van stroom voorzien door een herlaadbare 7,4
Volt Lithium batterij, met 500 mAH vermogen.
De ontvangerhalsbanden voor de PDT20-11939 en PDT20-11977
(350 m) unit werken met een batterij van het type Herlaadbare Lithium
Ion met een 3,7 Volt, 200 mAH capaciteit.
De ontvangerhalsbanden voor de PDT20-11946 en PDT20-11979 (900
m) unit werken met een batterij van het type Herlaadbare Lithium Ion
met een 3,7 Volt, 400 mAH capaciteit.
WAARSCHUWING
EXPLOSIEGEVAAR BIJ VERVANGING
VAN DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE.
GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE
INSTRUCTIES.
Aan het einde van het productleven verzoeken wij u contact op te nemen
met de klantenservice om instructies voor gepaste opruiming van de
unit te ontvangen. Wij verzoeken u om de unit niet in het huishoudelijk
of gemeentelijke afval te plaatsen. Voor een lijst van telefoonnummers
van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
__________________________________________________________________
Conformiteit
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming gevonden met de
Europese R&TTE Richtlijnen (Richtlijnen voor radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur). Alvorens u deze apparatuur buiten
www.petsafe.net 69
EU-landen kunt gebruiken, dient u eerst contact te zoeken bij de
relevante plaatselijke R&TTE autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen
of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet erkend zijn door de Radio
Systems Corporation
®
, kunnen leiden tot inbreuk op de EU R&TTE
richtlijnen, kunnen leiden tot het niet toestaan van het gebruik van de
apparatuur en leiden tot het nietig verklaren van de garantie.
De nalevingverklaring kan worden gevonden op:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.
Canada
Afstandszender: Radio Standaarden Specificaties (RSS) De frequentie van
operatie voor dit apparaat is 27,145 MHz. Werking is onderhevig aan de twee
volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken en
(2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die
worden veroorzaakt door ongewenste werking van het apparaat.
Ontvangerhalsband: Deze eenheid is overeenkomstig de limieten gevonden
in RSS-310.
Dit Klas B digitale apparaat voldoet aan Canadees IJS-003.
Australië
Dit apparaat voldoet aan de toepasbare EMC vereisten specificeerde
door de ACMA (Australische Communicatie en Mediaautoriteit).
__________________________________________________________________
Gebruiksvoorwaarden en beperking van
aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging,
zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin
staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke
voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden,
termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft
het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder
eigen kosten aan het van toepassing zijnde klantenservice center, samen
met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling.
2. Correct gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer
training gewenst is. Het specifieke temperament of afmeting/gewicht
van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft
"Hoe het Systeem Werkt" in deze Bedieningshandleiding). Radio
Systemen Corporation
®
raadt aan dit Product niet te gebruiken indien
uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid
70 www.petsafe.net
van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent
of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw
dierenarts of een gediplomeerd trainer.
Gepast gebruik omvat, zonder beperking, lezen van de volledige
Bedieningshandleiding en specifieke Waarschuwingsverklaringen.
3. Geen onwettelijk of verboden gebruik
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit
systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om te schaden,
verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze
waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of
plaatselijke wetten.
4. Beperking van aansprakelijkheid
Radio Systems Corporation
®
zal in geen geval aansprakelijk zijn
voor (i) enige directe, indirecte, financiële, incidentele, speciale of
gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in
verband staat met het gebruik of misbruik van dit Product. De koper
neemt alle risico's en aansprakelijkheden aan die samenhangen met
het gebruik van dit product conform aan de wetgeving. Om twijfel
te vermijden zal niets in clausule 4 Radio systems Corporation
®
's
aansprakelijkheid voor het overlijden, persoonlijke verwindingen,
fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren.
5. Aanpassing van voorwaarden
Radio Systems
Corporation
®
behoudt zich het recht voor om de
voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit Product wordt
aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke
wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze
wijzigingen bindend zijn.

Documenttranscriptie

Operating Guide Manuel d’utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de funcionamiento Guida all’uso Gebrauchsanweisung Brugervejledning PDT20-11939 / PDT20-11946 350 m/900 m Series Remote Trainers Les colliers de dressage des séries 350 m/900 m 350 m/900 m Serie AfstandTrainers Los collares de adiestramiento de las series 350 m/900 m La serie di collari di addestramento da 350 m/900 m Die Remotetrainer 350 m/900 m Serie 350 m/900 m serie fjernkontroltrænere Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint Por favor, este manual lea completo antes de empazar Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn Læs venligst hele vejledningen, inden produktet tages i brug Bedankt voor uw keuze voor PetSafe®. Door consistent gebruik van ons product, gaat uw hond zich beter gaan gedragen, in minder tijd dan met andere trainings apparaten. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b. contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net . ___________________________________________________________________ Inhoudsopgave Onderdelen ..................................................................................... 49 Ander materiaal dat u mogelijk nodig heeft ....................................... 49 Zo werkt het systeem ....................................................................... 49 Belangrijke definities ....................................................................... 50 Gebruiksaanwijzing...................................................................... 52 Voorbereiden van de Afstandszender ............................................ 52 Voorbereiden van de ontvangerhalsband ....................................... 55 Pasklaar maken van de Ontvangerhalsband ................................... 58 Opleidingsinstructies ................................................................... 59 Het beste stimulatieniveau voor uw huisdier vinden ...................... 59 Systeem voor twee honden ........................................................... 60 Het paren van de afstandszender en de ontvangerhalsband ............ 62 Algemene tips ............................................................................... 63 Veel gestelde vragen ..................................................................... 64 Probleemoplossing ....................................................................... 66 Testlicht instructies ......................................................................... 67 Accessoires ..................................................................................... 67 Opruiming van batterijen ................................................................. 68 Conformiteit ................................................................................... 68 Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid ............................................................................. 69 Trainingshandeliding Gelieve onze website www.petsafe.net te raadplegen indien u een Trainingshandeliding voor dit product wil downloaden. Bovendien helpt onze klantendient u graag verder indien u nog meer informatie wenst. Voor een lijst met telefoonnummers in uw regio kunt u terecht op onze website: www.petsafe.net. 48 www.petsafe.net Onderdelen Imbussleutel Test Licht Gereedschap Ontvangerhalsband voor kleine honden 350 meter Universele Oplaad Adapter AfstandsZender Grote Hond 900 meter ontvangerhalsband Gebruiksaanwijzing Draagkoord Ander materiaal dat u mogelijk nodig heeft sSchaar sNiet-metalen halsband en 3 meter leiband voor training Zo werkt het systeem U kunt nu het verschil ervaren dat het werken met een Afstandstrainer oplevert. Spendeer minder tijd aan training en meer tijd om plezier te hebben met uw hond. De PetSafe® 350 m/900 m Serie AfstandTrainers (Deluxe trainer met afstandsbediening voor kleine honden/ Deluxe trainer met afstandsbediening voor grote hond) zijn comfortabel voor uw huisdier en makkelijk in het gebruik, met een geavanceerde digitale display waarin u kunt zien welk stimulatieniveau u gebruikt. De AfstandsTrainer ondersteunt u bij het beheersen van uw huisdier, zodat een leiband van 350 of 900 meter niet nodig is. Met een druk op de knop, stuurt uw afstandsbediening een signaal waarmee de ontvangerhalsband van uw hond wordt geactiveerd. Hij krijgt dan een veilige maar prikkelende stimulatie. Hij zal snel zijn gedrag en uw correctie met elkaar associëren; binnen korte tijd heeft u een huisdier dat zich keurig gedraagt. De PetSafe® 350 m/900 m Serie AfstandTrainers zijn bewezen veilig, comfortabel, en doeltreffende voor zowel grote als kleine hondenrassen. www.petsafe.net 49 Belangrijk: Deze serie AfstandTrainers hebben een bereik van 350 of 900 meter. Afhankelijk van de manier waarop u de afstandszender vasthoud, kan het maximale bereik verschillen. Terrein, het weer, begroeiing, uitzendingen van andere radio-apparatuur en andere factoren kunnen het maximale bereik beïnvloeden. Kenmerken sBereik tot aan 350 of 900 meter s8 correctieniveaus en een '+2 Boost' knop sHet AfstandTraining systeem is voor gebruik met 2 honden geschikt sOplaadbare batterijen in zowel de Afstandszender en de ontvangerhalsband sWaterwerende Afstandszender en ontvangerhalsband ___________________________________ Belangrijke definities Afstandszender: Stuurt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband. Deze is waterwerend. Zenderantenne Digitale display Digitale display Stimulatieniveuau - toont Hond Stim (ulatie) Toon omhoog 1 of Hond 2 stimulatieniveau (Laag-1 tot Hoog-8). Geeft ook +2 Stimulatie Stim (ulatie) Boost aan. omlaag Hond 1 - Het symbool voor de +2 Boost actieve halsband toont aan dat Hond 1 is geactiveerd. Hond 2 - Toont de symbolen Oplaadcontact (met deksel) voor Hond 1 en Hond 2 (voor een systeem met 2 honden dienen extra aankopen plaats te vinden) Toon - Het stimulatieniveau zal oplichten als de Toonknop of de Stimulatieknop worden ingedrukt. Batterij-indicator - De batterij-indicator geeft continu aan hoeveel kracht er nog in de batterij aanwezig is. Lees meer op pagina 54 over de batterij-indicator. 1H of 2H - Dit wordt getoond als het twee-honden programma is ingeschakeld. 50 www.petsafe.net Definities van de knoppen (Fabrieksinstellingen voor 1 Hond modus) Toon - knop linksboven (zwart): produceert een trainingstoon vanaf de halsband. Er wordt geen stimulatie gegeven. Stimulatie - knop linksonder (zwart): Levert continu stimulatie. Stim Omhoog - knop rechtsboven (Grijs): Stimulatieniveau stapsgewijs omhoog brengen. Vanaf Laag-1 tot Hoog-8. Stim Omlaag - knop rechtsonder (Grijs): Stimulatieniveau stapsgewijs omlaag brengen vanaf Hoog-8 tot Laag-1. +2 Boost (Rood): Voert continu stimulatie uit, 2 stappen meer dan het huidige ingestelde niveau. Ontvangerhalsband: Voert de stimulatie uit of geeft de toon af middels een signaal van de afstandszender. Deze is waterwerend. Kleine hond 350 meter ontvangerhalsband Vooraanzicht Verklikkerlampje Achter/Onderaanzicht Aan/Uit knop Oplaadcontact (met deksel) Schroeven voor vervangingshalsband Contactpunten Grote hond 900 meter ontvangerhalsband Oplaadcontact (met deksel) Vooraanzicht Verklikkerlampje Achter/Onderaanzicht Aan/Uit knop Schroeven voor vervangingshalsband Aan/Uit-knop: Kort indrukken en ingedrukt houden schakelt de ontvangerhalsband in en uit. Contactpunten: De contacten waarmee de ontvangerhalsband de stimulatie geeft. www.petsafe.net Contactpunten 51 Verklikkerlampje van de ontvanger: Geeft aan wanneer de ontvangerhalsband is in/uitgeschakeld en geeft tevens aan of de batterij leeg raakt. Oplaadcontact: Voor het aansluiten van de oplader. Ook al zijn de afstandszenders en de ontvangerhalsband waterwerend zonder de klepjes van de oplader, raden we aan om de klepjes dicht te houden als u niet oplaadt, zodat er geen vuil in kan komen. Continu Stimulatie: U bepaald wanneer en hoelang de stimulatie wordt uitgevoerd, via de contactpunten in de ontvangerhalsband. Als de continu-stimulatieknop 8 of meer seconden wordt in gedrukt, zal de afstandszender op 'time-out' gaan. De knop moet dan worden losgelaten en weer ingedrukt voordat er weer stimulatie kan worden uitgevoerd. Positieve Toon: Gebruik de Positieve toon als markering voor het versterken van positief gedrag. Nogmaals, timing is van groot belang. Na de positieve toon dient u uw hond direct te prijzen en te belonen. Gebruiksaanwijzing Stap Voorbereiden van de Afstandszender 1 Opladen van de Afstandszender 1. Til het rubberen klepje op waarmee het oplaadcontact van de afstandszender wordt bedekt. 2. Steek een van de oplaadpluggen in het oplaadcontact van de afstandszender. Oplaadaansluiting in 3. Steek de universele het oplaadcontact oplaadadapter in een standaard van de draagbare stopcontact, met gebruik van zender de juiste adapterstekker. 4. Laad de afstandszender op gedurende 5 uur voor de eerste keer. Heropladen duurt meestal 3 -4 uur. Opmerking: Tijdens het opladen zal het batterij-indicatorlampje gaan 'lopen' en bij volledige lading brandt het voortdurend. 52 www.petsafe.net 5. Als het laden gereed is, plaats dan het rubberen klepje weer over het contact. Opmerking: De gemiddelde levensduur van de batterij is 40 tot 60 uur, afhankelijk van hoe vaak gebruik plaatsvindt. Zet de zender AAN Schakel de zender in door een willekeurige knop in te drukken. Als u een knop indrukt zal de display aangaan. Digitale display van de zender De display blijft aan gedurende 10 minuten na het indrukken van de knop. Als er in de 10 minuten geen knop wordt ingedrukt, zal de display worden uitgeschakeld en gaat de batterij in de spaarstand. Door het indrukken van een willekeurige knop wordt de display weer aangezet. De betekenis van de verschillende symbolen die u op de display ziet, wordt hieronder uitgelegd. Numerieke uitlezing Toont het gekozen stimulatieniveau voor Hond 1 of Hond 2. Hond 1 / Hond 2 Het getoonde symbool is de actieve ontvangerhalsband. Zie het twee honden systeem op pagina 60. Toon of Stimulatie Bij het indrukken van toon of stimulatie zal het Hond 1 of Hond 2 symbool vetgedrukt of onderstreept worden. Batterijindicator De batterij-indicator geeft continu aan hoeveel kracht er nog in de batterij aanwezig is. Zie de volgende sectie voor meer details over de batterij-indicator. Opmerking: De fabrieksinstelling is Hond 1, u zult het Hond 2 symbool pas gaan zien als de unit wordt geprogrammeerd voor Hond 2 (zie twee honden systeem op pagina 60). www.petsafe.net 53 Batterij-indicator De batterij heeft 2⁄3 tot volledige capaciteit. De zender is volledig functioneel. De batterij heeft 1⁄3 capaciteit. De zender is nog steeds volledig functioneel. De batterij heeft 1⁄6 capaciteit. De zender zal de ontvanger bereiken, maar zo snel mogelijk opladen wordt aangeraden. De batterij is bijna leeg. De zender kan de ontvanger niet meer bereiken. Als de batterij-indicator het symbool voor bijna leeg aangeeft (1/6 van de capaciteit) dan moet u z.s.m. de zender opladen. Als alleen de contour van de batterij zichtbaar is dan kan de zender geen contact meer maken met de ontvanger. De zender moet dan eerst opgeladen zijn om zijn functie te kunnen hervatten. Afstandszender-functies voor Hond 1. Zenderfunctie Knopkleur Digitale Display Respons Knop linksboven Zwart Alleen toon Knop linksonder Zwart Alleen stimulatie Knop rechtsboven Grijs Correctieniveau omhoog Knop rechtsonder Grijs Correctieniveau omlaag +2 Boostknop +2 boven het geselecteerde correctieniveau Rood Zie systeem voor twee honden op pagina 60 voor de afstandszenderfuncties bij 2 hondenmodus. +2 Boost Een druk op de +2 Boostknop stuurt een signaal naar de halsband om een correctie uit te voeren die 2 niveaus hoger is dan het huidige geselecteerde niveau. Bijvoorbeeld, indien de correctieniveaus op Niveau 2 worden ingesteld, zal het indrukken van de +2 Boostknop het stimulatieniveau naar Niveau 4 omhoog brengen. Het systeem zal niet hoger dan niveau 10 corrigeren. 54 www.petsafe.net Afstandszender riemclip Verwijderen: 1. Druk de ontgrendeling op de riemclip in en houdt deze ingedrukt 2. Druk omhoog op de ontgrendeling en schuif de riemclip uit de insparing. Terug plaatsen: 1. Schuif de riemclip in de uitsparing tot u 'klik' hoort. Riemgesp Draagkoord gesp _______________________________ Stap Voorbereiden van de ontvangerhalsband 2 Opladen van de Kleine hond 350 meter ontvangerhalsband ontvangerhalsband Oplaadaansluiting 1. Til het rubberen klepje op in het oplaadcontact waarmee het oplaadcontact van de ontvangerhalsband van de ontvangerhalsband wordt bedekt. 2. Steek de oplaadplug in het oplaadcontact van de ontvangerhalsband. 3. Steek de universele Grote hond 900 meter oplaadadapter in een ontvangerhalsband standaard stopcontact, Oplaadaansluiting met gebruik van de juiste in het oplaadconadapterstekker. tact van de ontvanger4. Laadt de ontvangerhalshalsband band op tot het groene verklikkerlampje aangaat en blijft branden. Heropladen duurt meestal 3 -4 uur. 5. Als het laden gereed is, plaats dan het rubberen klepje weer over het contact. www.petsafe.net 55 Inschakelen van de ontvangerhalsband 1. Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot de groene LED gaat branden en de ontvangerhalsband van laag naar hoog piept. 2. Laat de aan/uit knop los. De groene LED zal om de 5 seconden knipperen tot de ontvangerhalsband is uitgeschakeld. Het knipperende licht geeft aan dat de ontvangerhalsband klaar is om het signaal van de afstandszender te ontvangen. 3. Als de ontvangerhalsband is ingeschakeld, drukt u op de knop linksboven van de afstandszender. De ontvangerhalsband blijft piepen zolang de knop linksboven ingedrukt blijft. Als dit niet gebeurt zie dan "afstandszender en ontvangerhalsband paren". Opmerking: Schakel de ontvangerhalsband uit als deze niet in gebruik is, om de levensduur van de batterij te verlengen. Kleine hond 350 meter ontvangerhalsband Grote hond 900 meter ontvangerhalsband Aan/Uit knop Aan/Uit knop Uitschakelen van de ontvangerhalsband 1. Houdt de aan/uit knop ingedrukt tot de rode LED gaat branden en de ontvangerhalsband van hoog naar laag piept. 2. Laat de aan/uit knop los. Schakel de ontvangerhalsband uit als deze niet in gebruik is, om de levensduur tussen de oplaadcycli te verlengen. De gemiddelde levensduur van de batterij is 40 tot -50 uur, afhankelijk van hoe vaak gebruik plaatsvindt. LED - functie en response Ontvanger functie LED respons Ontvanger Pieper respons Als de ontvanger op 'AAN' staat De unit staat aan het groene licht knippert eenmaal Het groene licht knipper elke vijf seconden Het rode licht knippert elke vijf seconden Het groene licht knippert piept van laag naar hoog Goede pieptoon Het rode LED licht op Piept van hoog naar laag Batterij bijna leeg Het goede toonsignaal wordt ontvangen Als de ontvanger op 'UIT' staat 56 www.petsafe.net Geen Geen Oplaadbare batterijen s$EOPLAADBARELITHIUMBATTERIJENZIJNNIETGEHEUGENGEVOELIGENHOEVENNIET volledig te worden opgebruikt voor het herladen. s$EFABRIEKLEVERTDEBATTERIJENGEDEELTELIJKOPGELADEN MAARVOLLEDIGOPLADEN (4 -5 uur) voor het eerste gebruik is noodzakelijk. s/NTHOUDT BATTERIJENMOGENNOOITMETVUURINAANRAKINGKOMEN s!LSDEUNITGEDURENDELANGEREPERIODENOPGESLAGENWORDT ZORGDANDATDE batterijen regelmatig worden geladen (3 -4 uur). Dit zou eenmaal iedere 4 tot 6 weken moeten worden gedaan. s/VERMATIGOPLADENKANDELEVENSDUURVANDEBATTERIJVERKORTEN$EZESERIE Afstandstrainers is uitgerust met een beveiliging om overladen te voorkomen. s!LSUWAPPARATUURGEDURENDEEENLANGEREPERIODENIETISGELADEN ZALDEBATterij korter mee gaan dan tijdens de eerste keren van gebruik. Daarna zal de batterij weer terugkeren naar de capaciteit die voorheen werd geleverd. s5KUNTENKELEHONDERDENOPLAADCYCLIVERWACHTENVANUWBATTERIJEN%CHTER de meeste oplaadbare batterijen verliezen capaciteit na verloop van tijd, dit is gerelateerd aan het aantal oplaadcycli. Dit is normaal. Indien de werkingstijd minder dan de helft van de originele hoeveelheid is, neem dan contact op met de klantenservice. s7IJVERZOEKENUDEONTVANGERHALSBANDOFDEAFSTANDSZENDERNIETOPEN te maken. www.petsafe.net 57 Stap Pasklaar maken van de 3 Ontvangerhalsband Belangrijk: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband is van belang voor een effectieve training. De contactpunten moeten direct in contact komen met de huid van uw hond, aan de onderzijde van zijn nek. Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen: 3A 1. Zorg ervoor dat de ontvangerhalsband uitgeschakeld is. 2. Begin met uw hond rustig voor u te laten staan (3A). 3. Plaats de ontvangerhalsband om de nek van uw hond, naast 3B de oren. Zorg dat de contactpunten aan de onderzijde van de nek van uw hond zijn geplaatst en de huid aanraken (3B). Opmerking: Het is soms nodig om wat haar 3C weg te halen rondom de contactpunten, zodat er beter contact gemaakt kan worden. Langere sondes zijn eventueel beschikbaar via de klantenservice. Een lijst van telefoonnummers van de klantendienst via de website www.petsafe.net. 4. Controleer of de ontvangerhalsband niet te strak zit, door een vinger tussen de halsband en de nek van uw hond te steken (3C) De pasvorm moet goed aansluitend zijn, maar niet te strak aangespannen. 5. Laat uw hond de halsband gedurende een aantal minuten dragen en controleer dan de pasvorm opnieuw. Controleer de 58 www.petsafe.net pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw hond gewend raakt aan de ontvangerhalsband. Opmerking: Als uw hond nog jong is en u verwacht dat hij nog groeit, laat dan het overtollige deel van de halsband zitten na het vastmaken.Vervangende riemen zijn via de klantendienst verkrijgbaar. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. ____________________________________________________________ Stap Het beste stimulatieniveau voor uw 4 huisdier vinden Belangrijk: Begin altijd met de laagste niveaus en ga langzaam omhoog. De AfstandsTrainer heeft 8 verschillende stimulatieniveaus. Hiermee kunt u meest geschikte stimulatie voor uw huisdier kiezen. Als u de ontvangerhalsband eenmaal omgedaan heeft, is het tijd om het stimulatieniveau te vinden dat het best bij hem past. Dit wordt het herkenningniveau genoemd. Een kleine verandering in het gedrag van uw huisdier, zoals nieuwsgierig rondkijken, aan zijn kraag krabbelen of met de oren bewegen, geeft het meest geschikte herkenningniveau aan. Volg de stappen hieronder om het herkenningniveau van uw huisdier te vinden: 1. Druk gedurende 1 a 2 seconden ononderbroken op de stimulatieknop bij niveau 1 op de digitale display. 2. Indien uw huisdier geen reactie vertoont, herhaal het stimulatieniveau een paar keer voor u overgaat naar het volgende niveau. 3. UW HUISDIER MAG NIET GAAN BLAFFEN OF IN PANIEK RAKEN BIJ HET ONTVANGEN VAN DE STIMULATIE. INDIEN DIT GEBEURT, IS HET STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN U MOET TERUG NAAR HET VORIGE NIVEAU GAAN EN HET PROCES HERHALEN. 4. Ga stap voor stap door de stimulatieniveaus tot uw huisdier een betrouwbare reactie op de stimulatie geeft. 5. Indien uw huisdier geen reactie geeft bij niveau 8, controleer dan of de ontvangerhalsband wel goed past. Indien uw huisdier lang of dik haar heeft, neem dan contact op met www.petsafe.net 59 onze klantenservice om een langer paar sondes te krijgen. Ga dan terug tot niveau 1 en herhaal het proces. Indien dit nog steeds geen resultaten oplevert, zal het haar van uw huisdier rond de Contactpunten getrimd moeten worden. Indien al deze stappen zijn uitgevoerd en uw huisdier nog steeds geen reactie op de stimulatie toont, zie dan het “Testlicht Instructies” hoofdstuk. Indien na het afronden van alle stappen uw hond nog steeds niet aangeeft dat hij de stimulatie voelt, neem dan a.u.b. contact op met de klantenservice of bezoek onze website aan www. petsafe.net. Onderhoud en schoonmaken Voor comfort, veiligheid en effectiviteit van uw hond, dient u regelmatig te controleren of de halsband nog wel past. In deze bedieningshandleiding wordt de juiste pasvorm voor de halsband beschreven. Indien u opmerkt dat uw hond last van huidirritatie heeft, beëindig gebruik van de halsband voor enkele dagen. Als deze uitslag meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts. Om huidirritatie te voorkomen: s-AGDEONTVANGERHALSBANDNIETMEERDANURENGEDURENDE een periode van 24 uur worden gedragen. s5DIENTDENEKENDECONTACTPUNTENWEKELIJKSSCHOONTE maken met een washand en een milde zeep en daarna ruim spoelen met water. s:ORGERVOORDATDEHALSVANUWHUISDIERGRONDIGDROOGIS voordat u de ontvangerhalsband weer om doet. VOORZICHTIG Een conditie die druknecrose wordt genoemd, welke ontstaat door overstimulatie van de huid als gevolg van overmatige en langdurige aanraking met de contactpunten, dit kan optreden als de bovenstaande stappen niet worden opgevolgd. _______________________________ Stap Systeem voor twee honden 5 60 Opmerking: Indien u nog een ontvangerhalsband aan het trainingssysteem wilt toe te voegen, zijn extra ontvangerhalsbanden verkrijgbaar bij de locatie waar u de halsband kocht of bij de klantenservice.Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. www.petsafe.net Hond 2 Toevoegen (PDT20-11977 350 m Add-A-Dog®; PDT20-11979 900 m Add-ADog®) Afstandszender 1. Druk op de knop rechtsonder tot "2D" op de Digitale display verschijnt. 2. Nadat "2D" verschijnt drukt u op de +2 Boostknop. 3. Stel Hond 2 in op Stimulatieniveau 1. 4. Druk op de +2 Boostknop om het correctieniveaus voor Hond 2 vast te zetten. Hond 2 ontvangerhalsband 1. Met de ontvangerhalsband van uw Knopfuncties voor de huisdier uitgeschakeld, neemt u 2 Hondenmodus ontvangerhalsband af.. Zenderantenne 2. Houdt de aan/uit knop gedurende 5 seconden ingedrukt. 3. De ontvangerhalsband zal piepen en Digitale display verklikkerlampje Hond 2 zal knipperen. Hond 1 Toon Toon 4. Druk op Hond 2 de knop rechts boven Hond 1 Hond 2 Stimulatie of rechts onder. Stimulatie 5. De ontvangerhalsband zal reageren +2 Boost (zie tabel en paren. hieronder) 6. Indien de ontvangerhalsband niet tweemaal piept, neem dan contact op Oplaadcontact met de Klantenservice. Voor een lijst (met deksel) van telefoonnummers van de Klan tenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. ___________________________________ Afstandszender-functies voor 2 Hondenmodus Knop linksboven Hond 1 Toon Knop linksonder Hond 1 alleen stimulatie Hond 1 + 2 Boost Druk gelijktijdig op +2 Boost en de knop linksonder Knop rechtsboven Hond 2 Toon Knop rechtsonder Hond 2 alleen stimulatie www.petsafe.net 61 Hond 2 + 2 Boost Druk gelijktijdig op +2 Boost en de knop rechtsonder Hond 1 / Hond 2 correctieniveaus Om de correctieniveaus voor Hond 1 of Hond 2 te veranderen, houdt u de +2 Boostknop gedurende 5 seconden ingedrukt. Zowel Hond 1 als Hond 2 correctieniveaus zullen verschijnen. U kunt nu de knop linksboven gebruiken om de correctieniveaus voor Hond 1 te verhogen en knop linksonder om correcties te verminderen. Voor Hond 2 drukt u op de knop rechtsboven om het correctieniveau te verhogen en de knop rechtsonder om te verminderen. Om de correctieniveaus voor Hond 1 en 2 vast te zetten, drukt u op de +2 Boostknop. Hond 2 van de afstandszender verwijderen Houdt de +2 Boostknop gedurende 5 seconden ingedrukt. Druk op de knop rechtsonder tot het Hond 1 symbool op de Digitale display verschijnt. Druk op +2 Boost om het menu te verlaten. _______________________________ Stap Het paren van de afstandszender en 6 62 de ontvangerhalsband Indien de ontvangerhalsband niet piept als de knop linksboven op de afstandszender wordt ingedrukt of indien u voelt dat de ontvangerhalsband niet op de afstandszender reageert: 1. Met de ontvangerhalsband van uw huisdier uitgeschakeld, neemt u ontvangerhalsband af. 2. Houdt de aan/uitknop gedurende 5 seconden ingedrukt. 3. De ontvangerhalsband zal piepen en verklikkerlampje zal knipperen. 4. Druk op een van de zenderknoppen. 5. De ontvangerhalsband zal reageren en paren. 6. Indien de ontvangerhalsband niet tweemaal piept, neem dan contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. Opmerking: Paren is alleen voor Hond 1. www.petsafe.net Algemene tips Opleidingsinstructies sElimineer een soort ongewenst gedrag of leer een gehoorzaamheidscommando per keer aan. Indien u te snel gaat met de training, kan uw huisdier verward raken. sWees consequent. Verbeter uw huisdier elke keer hij ongewenst gedrag vertoont. sTenzij u hem kunt begeleiden, wordt het aangeraden dat u uw huisdier weghoudt van situaties waarin hij al eerder ongewenst gedrag vertoonde. Echter, een dergelijke situatie als een trainingssessie in scène zetten kan uw kans op succes aanzienlijk verbeteren. sIndien uw huisdier op de tonen reageert door angstig te worden of zich te verbergen, leidt dan zijn aandacht naar eenvoudig en correct gedrag, zoals het “zit” commando. sHuisdieren moeten tenminste 6 maanden oud zijn voor dat ze de trainer gebruiken. sLaat alleen verantwoordelijke familieleden de Trainer gebruiken. Het is geen speelgoed! sAndere huisdieren in gehoorbereik zullen de trainingstonen kunnen horen. Daarom zouden sessies buiten het gehoorbereik van andere huisdieren moeten worden uitgevoerd. sGebruik nooit de AfstandsTrainer om agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Wij raden u aan om met uw plaatselijke dierenarts of professionele trainer contact op te nemen om vast te stellen of uw huisdier agressief gedrag vertoont. Uw huisdier de positieve toon aanleren Voor het gebruik van de Trainer om uw huisdier te corrigeren, dient u 2 of 3 dagen lang, gedurende 10 tot 15 minuten per dag, tijd te spenderen aan het wennen aan de toon met beloning en prijzen. Om dit te bereiken: 1. Houdt u de Toonknop gedurende 2 opeenvolgende seconden ingedrukt. 2. Laat de knop los en beloon onmiddellijk uw huisdier met mondeling prijzen, aaien of een kleine voedselbeloning. Geef 3 tot 5 seconden lang deze beloning. 3. Wacht een paar minuten en herhaal het ingedrukt houden van de toonknop gedurende 2 seconden en volg op met prijzen. Wissel de beloning af om te voorkomen dat uw huisdier een specifieke beloning verwacht. Dit stadium van training is afgerond wanneer uw huisdier duidelijk een beloning verwacht wanneer hij de positieve toon hoort. www.petsafe.net 63 Veel gestelde vragen Is de stimulatie veilig voor mijn huisdier? Ook al is de stimulatie onaangenaam, het zal uw huisdier geen schade toebrengen. Elektronische trainingsapparaten vereisen wisselwerking en training door de eigenaar om gewenste resultaten te bereiken. Hoe oud moet een huisdier voor het gebruik de Petsafe® 350 m / 900 m Serie AfstandTrainers? Het systeem mag alleen gebruikt worden met huisdieren ouder dan 6 maanden. Indien uw huisdier gewond is of een beprkte mobiliteit heeft, raadpleeg uw dierenarts of een professionele trainer voor gebruik. Uw huisdier moet basisgehoorzaamheidscommando's zoals "Zit" of "Blijf" kunnen leren. Kan ik een leiband aan de ontvangerhalsband bevestigen? Bevestig geen lijn aan de halsband. Hierdoor zouden de contactpunten te strak tegen de hals aan kunnen komen. Bevestig de lijn aan een aparte, niet-metalen halsband of tuigje, en zorg ervoor dat deze halsband geen extra druk op de contactpunten geeft. Als mijn huisdier eenmaal getraind is en aan de commando's gehoorzaamt, zal hij de ontvangerhalsband nog langer moeten dragen? Is de ontvangerhalsband waterdicht? Kan ik de 350 m / 900 m Serie AfstandTrainers met meer dan een huisdier? Waarschijnlijk niet. Het kan soms nodig zijn om de ontvangerhalsband te dragen als versterking nodig is. 64 Ja Zowel de 350 m en de 900 m ontvangerhalsbanden zijn waterdicht. Ja Een extra ontvangerhalsband (Add-A-Dog®) moet worden gekocht om een 2 Hondensysteem te hebben. www.petsafe.net Kan ik de PetSafe® 350 m / 900 m Serie AfstandTrainers voor agressieve huisdieren gebruiken? Hoe lang kan ik de stimulatie ononderbroken aan mijn huisdier toedienen? Wij raden af om onze producten te gebruiken voor agressieve huisdieren. Wij raden u om met uw plaatselijke dierenarts of professionele trainer contact op te nemen om vast te stellen of uw huisdier agressief kan zijn. Wat doe ik als de nek van mijn huisdier rood en geïrriteerd wordt? Deze toestand wordt veroorzaakt door het irriteren van de huid door de contactpunten. Beëindig het gebruik van de ontvangerhalsband gedurende enkele dagen. Als deze uitslag meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de ontvangerhalsband weer gebruiken maar blijft de huid nauwkeurig volgen. De maximale hoeveelheid tijd die u kunt gebruiken voor het ingedrukt houden van de stimulatieknop is 8 seconden. Na acht seconden zal de afstandszender een time-out geven en moet de stimulatieknop opnieuw worden vrijgegeven en worden ingedrukt. www.petsafe.net 65 Probleemoplossing De antwoorden op deze vragen zouden u moeten helpen om problemen op te lossen die met dit systeem kunnen voorkomen. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice of bezoek onze website www.petsafe.net. Mijn huisdier sControleer eerst of de ontvangerhalsband reageert niet wel ingeschakeld is. wanneer ik een knop sIndien het bereik minder is geworden druk. ten opzichte van de eerste keer dat u de halsband gebruikt, controleer dan eerst of de batterij nog vol is, ofwel in de afstandszender of in de ontvangerhalsband. sU kunt controleren of de ontvangerhalsband wel de stimulatie aan uw huisdier doorgeeft, middels het toepassen van de TestLicht kit, bijgevoegd in uw pakket, op de ontvangerhalsband. Zie het hoofdstuk "Test Licht Instructies" voor details. sVerhoog het correctieniveau. Zie "De beste stimulatieniveaus voor uw huisdier vinden" voor meer informatie. sZorg ervoor dat de contactpunten van de ontvangerhalsband licht tegen de huid van uw huisdier zijn geplaatst. Zie "Ontvangerhalsband passend maken" voor meer informatie. De ontvangerhalsband sZorg ervoor dat de ontvangerhalsband schakelt niet in. opgeladen is. Zorg ervoor dat de eerste keer een laadtijd van 5 uur wordt aangehouden. Heropladen duurt meestal 3 -4 uur. De ontvangerhalsband sControleer of de ontvangerhalsband is reageert niet op de ingeschakeld. Zie "Ontvangerhalsband in en afstandszender. uitschakelen". sVoor 1 Hond zie "afstandszender en ontvangerhalsband paren". sVoor een 2 Hondensysteem zie programmering instructie "Twee Hondensysteem". 66 www.petsafe.net Testlicht instructies 1. Schakel de ontvangerhalsband in 2. Houdt de testlichtcontacten tegen de contactpunten. 3. Druk op een stimulatieknop op de afstandszender. 4. Het Test Licht zal oplichten. Opmerking: Bij hogere stimulatieniveaus zal het Test Licht helderder oplichten. 5. Schakel de ontvangerhalsband uit. Berg het Test Licht op voor toekomstig gebruik. Opmerking: Indien het Test Licht niet oplicht, herlaad de batterij en test opnieuw. Indien het Test Licht nog niet oplicht, verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice of bezoek onze website www.petsafe.net. Accessoires Voor aanschaf van extra accessoires voor uw PetSafe® 350 m/900 m Serie AfstandTrainers neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website op www.petsafe.net voor een verkooppunt bij u in de buurt. Beschrijving Bestelnummer 350 Meter Add-A-Dog® PDT20-11977 900 Meter Add-A-Dog® PDT20-11979 Accessoire Pakket (Lange Sondes; Imbussleutel/stekkerRFA-380 deksel tegen modder; Stekkerdekselschroef tegen modder) Vervangingshalsband; Schroeven; C-LUS RFA-382 Snap Gesp RFA-381 Universele OplaadAdapter RFA-395 Draagkoord RFA-189 www.petsafe.net 67 Belangrijk advies aangaande recyclage De regelgeving voor Afval bestaande uit Elektrisch en Elektronische Apparatuur (WEEE) in uw land, dient te worden opgevolgd. Deze apparatuur dient gerecycleerd te worden. Indien u deze apparatuur niet langer nodig heeft, plaats dit dan niet bij het gewone huisvuil Breng de apparatuur terug naar de plaats van aankoop, zodat het opgenomen kan worden in het recyclage systeem Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere informatie. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. __________________________________________________________________ Opruiming van batterijen Gescheiden verzameling van lege batterijen wordt vereist in vele regio's; controleer de voorschriften in uw regio voor het weggooien lege batterijen. De afstandszender wordt van stroom voorzien door een herlaadbare 7,4 Volt Lithium batterij, met 500 mAH vermogen. De ontvangerhalsbanden voor de PDT20-11939 en PDT20-11977 (350 m) unit werken met een batterij van het type Herlaadbare Lithium Ion met een 3,7 Volt, 200 mAH capaciteit. De ontvangerhalsbanden voor de PDT20-11946 en PDT20-11979 (900 m) unit werken met een batterij van het type Herlaadbare Lithium Ion met een 3,7 Volt, 400 mAH capaciteit. WAARSCHUWING EXPLOSIEGEVAAR BIJ VERVANGING VAN DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES. Aan het einde van het productleven verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice om instructies voor gepaste opruiming van de unit te ontvangen. Wij verzoeken u om de unit niet in het huishoudelijk of gemeentelijke afval te plaatsen. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. __________________________________________________________________ Conformiteit Deze apparatuur is getest en in overeenstemming gevonden met de Europese R&TTE Richtlijnen (Richtlijnen voor radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur). Alvorens u deze apparatuur buiten 68 www.petsafe.net EU-landen kunt gebruiken, dient u eerst contact te zoeken bij de relevante plaatselijke R&TTE autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet erkend zijn door de Radio Systems Corporation®, kunnen leiden tot inbreuk op de EU R&TTE richtlijnen, kunnen leiden tot het niet toestaan van het gebruik van de apparatuur en leiden tot het nietig verklaren van de garantie. De nalevingverklaring kan worden gevonden op: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php. Canada Afstandszender: Radio Standaarden Specificaties (RSS) De frequentie van operatie voor dit apparaat is 27,145 MHz. Werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die worden veroorzaakt door ongewenste werking van het apparaat. Ontvangerhalsband: Deze eenheid is overeenkomstig de limieten gevonden in RSS-310. Dit Klas B digitale apparaat voldoet aan Canadees IJS-003. Australië Dit apparaat voldoet aan de toepasbare EMC vereisten specificeerde door de ACMA (Australische Communicatie en Mediaautoriteit). __________________________________________________________________ Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid 1. Gebruiksvoorwaarden Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden, termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde klantenservice center, samen met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling. 2. Correct gebruik Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of afmeting/gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft "Hoe het Systeem Werkt" in deze Bedieningshandleiding). Radio Systemen Corporation® raadt aan dit Product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid www.petsafe.net 69 van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en specifieke Waarschuwingsverklaringen. 3. Geen onwettelijk of verboden gebruik Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten. 4. Beperking van aansprakelijkheid Radio Systems Corporation® zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, financiële, incidentele, speciale of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit Product. De koper neemt alle risico's en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product conform aan de wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets in clausule 4 Radio systems Corporation®'s aansprakelijkheid voor het overlijden, persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren. 5. Aanpassing van voorwaarden Radio Systems Corporation® behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn. 70 www.petsafe.net
1 / 1

Petsafe PDT20-11939 Handleiding

Categorie
Grasmaaiers
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor