SportDOG SD-800E de handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
de handleiding
66 WWW.SPORTDOG.COM
Dank voor uw keuze voor SportDOG Brand
®
. Bij een juist gebruik zal dit product u helpen uw
hond effi ciënt en veilig te trainen. Om uw tevredenheid te waarborgen, verzoeken we u deze
handleiding voor eigenaren grondig door te nemen. Bij vragen over de werking van dit product
kunt u sectie ‘Veel Gestelde Vragen’ of ‘Probleemoplossing’ in dit document raadplegen, of contact zoeken
met onze afdeling Klantenservice. Voor een lijst met telefoonnummers in uw regio kunt u terecht op onze
website: www.sportdog.com.
Dit product biedt uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren
via www.sportdog.com. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen
genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de
klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: SportDOG
®
zal uw waardevolle informatie nooit aan derden
geven of verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.sportdog.com.
____________________________________________________________________________
INHOUD
ONDERDELEN ..................................................................................................................................................................67
HOE HET SYSTEEM WERKT ..........................................................................................................................................67
BELANGRIJKE DEFINITIES ...........................................................................................................................................68
AFSTANDZENDER INSTELLEN ..................................................................................................................................... 69
HALSBANDONTVANGER INSTELLEN ......................................................................................................................... 70
HALSBANDONTVANGER PASSEND MAKEN ............................................................................................................72
HOE BEPAALT U HET BESTE INTENSITEITNIVEAU VOOR UW HUISDIER? ..........................................................73
AFSTANDZENDER PROGRAMMEREN ........................................................................................................................74
HALSBANDONTVANGER RESETTEN ..........................................................................................................................75
PROGRAMMEREN VAN DE HALSBANDONTVANGER VOOR TWEE OF DRIE HONDEN TEGELIJK ..................76
ALGEMENE TRAININGSTIPS ........................................................................................................................................ 76
VEEL GESTELDE VRAGEN ..............................................................................................................................................77
PROBLEEMOPLOSSING .................................................................................................................................................78
INSTRUCTIES VOOR TESTLICHT ..................................................................................................................................79
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ..........................................................79
COMPLIANTIE .................................................................................................................................................................80
ACCESSOIRES .................................................................................................................................................................80
BATTERIJ WEGDOEN ..................................................................................................................................................... 81
TRAININGSHANDELIDING
Gelieve onze website www.sportdog.com te raadplegen indien u een Trainingshandeliding voor dit product
wil downloaden. Bovendien helpt onze klantendient u graag verder indien u nog meer informatie wenst.
Voor een lijst met telefoonnummers in uw regio kunt u terecht op onze website: www.sportdog.com.
NL
WWW.SPORTDOG.COM 67
ONDERDELEN
HOE HET SYSTEEM WERKT
Het is bewezen dat het gebruik van de SportDOG
®
SportTrainer
®
SD-800E veilig, comfortabel en doeltreffend is voor
alle honden die zwaarder zijn dan 3,6 kg en minstens 6 maanden oud zijn. Wanneer u dit product consistent en op de
juiste wijze gebruikt bent u in staat om, zelfs vanaf 700 meter afstand aanwijzingen te geven en ongewenst gedrag
van uw hond te corrigeren. Met een druk op de knop zendt de afstandszender een signaal uit, dat op zijn beurt de
halsbandontvanger activeert. De halsband zal dan ofwel een geluidssignaal of een veilige elektrische prikkeling
afgeven. Net als alle SportDOG
®
producten is dit model eveneens voorzien van regelbare stimulatieniveaus zodat
u deze aan kunt passen aan het temperament van uw hond waarbij het risico van overdreven correctie volledig
uitgesloten wordt.
BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER
®
SD-800E HEEFT BEREIK VAN MAXIMAAL 700 METER.
HET MAXIMALE BEREIK KAN VARIËREN, AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE
AFSTANDZENDER VASTHOUDT. VOOR OPTIMALE RESULTATEN EN LANGERE AFSTANDEN
DIENT U DE AFSTANDZENDER IN EEN VERTICALE POSITIE EN BOVEN UW HOOFD VAST
TE HOUDEN. TERREINGESTELDHEID, WEERSOMSTANDIGHEDEN, VEGETATIE, SIGNALEN
UITGEZONDEN DOOR ANDERE RADIO-APPARATEN EN OVERIGE FACTOREN ZULLEN
INVLOED HEBBEN OP MAXIMUM BEREIK.
WAARSCHUWING
Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit
product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging
heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het
overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent
of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of
een gediplomeerd trainer.
1
2
3
4
5
6
7
8
68 WWW.SPORTDOG.COM
BELANGRIJKE DEFINITIES
AFSTANDZENDER: Zendt het radiosignaal uit naar de halsbandontvanger. Deze is waterbestendig en werkt ook wanneer onder
water gezet.
ZENDER-INDICATORLAMPJE: Geeft aan dat de knop ingedrukt is en werkt tevens als batterijindicator.
INTENSITEITTOETS: Zorgt voor meerdere stimulatieniveaus zodat u de gedragscorrectie aan het temperament van uw hond
kunt aanpassen.
BOVENSTE KNOP: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een doorlopende stimulatie uit te zender.
ONDERSTE KNOP: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een kortstondige “Tik” stimulatie uit te zenden.
ZIJKNOP: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een signaal zonder stimulatie uit te zenden.
HALSBANDONTVANGER: Ontvangt het radiosignaal uitgezonden door de afstandzender. Deze is waterbestendig en werkt ook
wanneer onder water gezet.
AAN/UIT KNOP: Wanneer u deze knop kortstondig inhoudt zal de halsbandontvanger aan- en uitgeschakeld worden.
CONTACTPUNTEN: De contacten waardoor stimulatie vanuit de halsbandontvanger wordt uitgezonden.
ONTVANGER-INDICATORLAMPJE: Geeft aan dat de halsbandontvanger in- of uitgeschakeld is, en dient tevens als indicator
van een laag batterijvermogen.
OPLAADSTEKKERS: Om oplader aan te sluiten. Hoewel de halsbandontvanger en afstandzender beide waterbestendig zijn,
dek ze af wanneer ze niet worden opgeladen om te voorkomen dat steenslag in de openingen terechtkomt.
DOORLOPENDE STIMULATIE: U kunt in de gaten houden hoeveel en hoe vaak uw hond de stimulatie krijgt vanuit de
contactpunten op de halsbandontvanger. Wanneer de knop voor doorlopende stimulatie 8 seconden of langer ingedrukt blijft,
zal de afstandzender naar “time-out” overschakelen. De knop moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt voordat een
aanvullende stimulatie op gang kan komen.
KORTSTONDIGE (TIK) STIMULATIE: Wanneer een knop op kortstondige stimulatie is ingesteld wordt deze gedurende 5/100
van een seconde uitgezonden, ongeacht hoe lang de knop ingedrukt blijft.
GELUIDSSIGNAAL:
Het signaal is neutraal en kan gelinkt worden aan diverse trainingssituaties. Om ongewenst gedrag
te corrigeren kan het signaal op zich gebruikt worden als directe stimulans of in combinatie met statische stimulatie als
waarschuwing. Een signaal kan ook gebruikt worden na een statische stimulatie als beloning voor gewenst gedrag.
OPLAADSTEKKER
(MET DEKSEL)
ONTVANGER-
INDICATOR-
LAMPJE
CONTACTPUNTEN
AAN/UIT
KNOP
HALSBANDONTVANGER
AFSTANDZENDER
ZENDER
INDICATORLAMPJE
INTENSITEIT
TOETS
ZENDER
ANTENNA
BOVENSTE
KNOP
ONDERSTE
KNOP
ZIJ
KNOP
OPLAAD-
STEKKER
(MET DEKSEL)
WWW.SPORTDOG.COM 69
AFSTANDZENDER INSTELLEN
AFSTANDSZENDER OPLADEN
1. Duw het rubberen beschermkapje die
de oplaadstekker van afstandzender
beschermt omhoog.
2. Sluit één van de verbindingsklemmen van
de oplader aan de afstandzender aan.
3. Steek de oplader in een standaard
wandcontactdoos.
4. Afstandzender opladen
24 uur voor de eerste oplaadbeurt.
Opladen duurt slechts 12 uur.
Let op: Het indicatorlampje op de
zender zal na 12 uur opgeladen te
zijn gaan knipperen. Wanneer u voor
het eerst begint met opladen dient u
de afstandzender nog 12 uur te laten
opladen.
5. Plaats de rubberen afdekking terug nadat
het opladen afgelopen is.
VERBINDINGSSTUK
VOOR OPLADER
GEPLAATST IN DE
OPLAADSTEKKER VAN
DE AFSTANDZENDER
Let op: Gemiddelde batterijduur tussen twee oplaadbeurten is 40 tot 60 uur, afhankelijk van hoe
vaak het product wordt gebruikt.
ZENDER-INDICATORLAMPJE
WERKING VAN DE AFSTANDZENDER RESPONS VAN INDICATORLAMPJE
Doorlopende stimulatie- of geluidssignaal alleen
knop ingedrukt
Vaste kleur
Kortstondige (Tik) stimulatieknop ingedrukt Een keer knipperen
Laag batterij - willekeurige knop ingedrukt Knippert onafgebroken
STAP
::
01
70 WWW.SPORTDOG.COM
HALSBANDONTVANGER INSTELLEN
OPLADEN VAN DE
HALSBANDONTVANGER
1. Duw het rubberen beschermkapje
die de oplaadstekker van
halsbandontvanger beschermt
omhoog.
2. Sluit één van de verbindingsklemmen
van de oplader aan de
halsbandontvanger aan.
3. Steek de oplader in een standaard
wandcontactdoos.
4. Wanneer u de halsbandontvanger
voor het eerst gaat opladen dient u
deze 24 uur lang op stroomvoorziening
aangesloten te laten. Opladen duurt
slechts 12 uur.
VERBINDINGSSTUK VOOROP-
LADER GEPLAATST IN HALSBAND-
ONTVANGER OPLAADSTEKKER
Let op: Het indicatorlampje op de zender zal na 12 uur opgeladen te zijn gaan knipperen.
Wanneer u voor het eerst begint met opladen dient u de halsbandontvanger nog 12 uur te laten
opladen.
5. Plaats de rubberen afdekking terug nadat het opladen afgelopen is.
HALSBANDONTVANGER INSCHAKELEN:
1. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt totdat het
indicatorlampje op de ontvanger gaat branden
en de halsbandontvanger 5 keer heeft gepiept.
2. Laat de Aan/Uit knop los.
Het indicatorlampje op de ontvanger zal blijven
knipperen totdat de halsbandontvanger is
uitgezet. Het knipperlicht geeft aan dat de
halsbandontvanger gered is om een radiosignaal
vanuit de afstandzender te ontvangen.
AAN/UIT KNOP
HALSBANDONTVANGER UITSCHAKELEN:
1. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt totdat het indicatorlampje op de ontvanger gaat branden en
de halsbandontvanger 2 keer piept.
2. Laat de Aan/Uit knop los.
Schakel de halsbandontvanger uit wanneer deze niet wordt gebruikt om de tijd tussen twee
oplaadbeurten te verlengen.
Let op: Gemiddelde batterijduur tussen twee oplaadbeurten is 40 uur, afhankelijk van hoe vaak het
product wordt gebruikt.
STAP
::
02
WWW.SPORTDOG.COM 71
ONTVANGER-INDICATORLAMPJE
OPERATIONELE MODUS LED-
LAMPJE
KLEUR
FUNCTIE VAN LED-LAMPJE BATTERI-
JSTATUS
GELUIDSPREKER-
FUNCTIE
Unit is aangezet via Aan/
Uit knop
Groen LED-lampje heeft vaste kleur tijdens
het piepen
Goed of
Laag
Piept 5 keer achter
elkaar
Unit is uitgezet via Aan/
Uit knop
Groen LED-lampje heeft vaste kleur tijdens
het piepen
Goed Piept 2 keer achter
elkaar
Unit is uitgezet via Aan/
Uit knop
Rood LED-lampje heeft vaste kleur tijdens
het piepen
Laag Piept 2 keer achter
elkaar
Unit staat aan Groen LED-lampje knippert een keer per
seconde
Goed n.v.t.
Unit staat aan Rood LED-lampje knippert een keer per
seconde
Laag n.v.t.
Unit zendt doorlopende
of rijzende stimulatie uit
Rood LED-lampje heeft vaste kleur zolang
de knop is ingedrukt
Goed of
Laag
n.v.t.
Unit zendt kortstondige
stimulatie uit
Rood LED-lampje knippert een keer
ongeacht hoe lang de knop
ingedrukt wordt gehouden
Goed of
Laag
n.v.t.
Unit zendt signaal uit n.v.t. n.v.t. Goed of
Laag
Unit zal piepen
zolang de knop
ingedrukt is
Unit laadt op
< 12 uur
Rood LED-lampje heeft vaste kleur
Unit laadt op
> 12 uur
Groen LED-lampje knippert een keer per
seconde
OPLAADBARE BATTERIJEN
• De oplaadbare NiMH-batterijen (Nikkel Metaal Hydride) zijn niet geheugengevoelig en hoeven niet voor het
opladen volledig leeg te raken.
• Hoewel de batterijen gedeeltelijk opgeladen worden geleverd, moeten zij vóór het eerste gebruik volledig
worden opgeladen
(24 uur lang).
• Vergeet niet - batterijen mogen nooit dicht bij open vlam worden bewaard!
• Wanneer het product voor langere tijd opgeslagen blijft denk erom dat u regelmatig de batterijen volledig
oplaadt (12 uur lang). Dit moet één keer in 4 tot 6 weken gebeuren.
• Indien de batterijen te vaak worden opgeladen zal dat hun levensduur aanzienlijk verkorten. Wij raden u aan
om de batterij, nadat deze voor het eerst is opgeladen, niet langer dan 12 uur te laten opladen.
• Indien het product voor een langere tijd niet werd opgeladen kunt u merken dat de batterijduur na een paar
keer te zijn gebruikt iets korter is dan dat u gewend bent. Later zal de batterijduur de oorspronkelijke capaciteit
terugkrijgen.
• U kunt verwachten dat de batterij enkele honderden oplaadbeurten doorstaat. Desondanks verliezen alle
oplaadbare batterijen na verloop van tijd hun vermogen, afhankelijk van het aantal oplaadbeurten dat ze
ondergaan. Dat is normaal. Neem contact op met de Klantenservice om een nieuwe batterij te kopen indien de
operationele tijd gehalveerd is vergeleken met de oorspronkelijke gebruiksduur.
• De batterijen zouden 3-5 jaar lang moeten worden gebruikt. Wanneer u een batterij moet vervangen kunt u een
nieuwe set bestellen via onze Klantenservice. Maak de halsbandontvanger of afstandzender niet open voordat
u de vervangende batterij heeft ontvangen.
72 WWW.SPORTDOG.COM
HALSBANDONTVANGER PASSEND MAKEN
VOORZICHTIG
Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van
de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te strak om de
nek van het huisdier zit, kan dit beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt bedzeer genoemd; een
andere naam is decubitus of druknecrose.
• Laat de hond de halsband niet langer dan 12 uur per dag dragen.
• Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek.
• Controleer de pasvorm om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
Sluit nooit een lijn aan op de elektronische halsband; dit zal overmatige druk op de contactpunten veroorzaken.
• Bij gebruik van een tweede halsband voor een lijn mag geen druk op de elektronische halsband ontstaan.
• Was de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een vochtige doek.
• Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
• Als uitslag of wondjes worden gevonden, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid genezen is.
• Als de conditie langer dan 48 uur aanhoudt, ga dan naar de dierenarts.
Voor aanvullende informatie over bedzeer en druknecrose kunt u terecht op onze website.
Deze stappen zullen helpen uw huisdier zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen huisdieren
ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige dieren zijn
gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw huisdier de halsband na enige tijd goed
verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het is belangrijk dat
het contactgebied dagelijks gecontroleerd blijft worden. Als roodheid of wondjes gevonden worden, staak
dan het gebruik tot de huid volledig genezen is.
BELANGRIJK: De contactpunten dienen in direct contact te staan met de huid van de hond.
Om er zeker van te zijn dat het apparaat op de juiste wijze om de nek van uw
hond is geplaatst, dient u de volgende stappen te volgen:
1. Laat uw hond opstaan (3A) en centreer de halsbandontvanger zodat de
contactpunten zich onder zijn hals bevinden en zijn huid aanraken (3B).
Indien uw hond een lange of dikke vacht heeft zult u de haren onder de
contactpunten moeten trimmen om ervoor te zorgen dat het contact met
huid consistent blijft.
2.
De halsbandontvanger moet behoorlijk nauwsluitend om de hals van uw hond
worden geplaatst en toch voldoende ruimte overlaten zodat u één vinger
makkelijk kunt insteken tussen de halsband en de hals van uw hond (3C).
3A
3. Laat uw hond een paar minuten lang met de halsband te lopen
en controleer vervolgens het pasvorm opnieuw. Controleer de
pasvorm opnieuw wanneer uw hond aan de halsband is gaan
wennen.
3B
3C
STAP
::
03
WWW.SPORTDOG.COM 73
ZOEK HET STIMULATIENIVEAU OP DAT HET BESTE BIJ UW
HUISDIER PAST
BELANGRIJK: begin altijd bij het laagste niveau en bouw het langzaam op.
De afstandzender kent 8 stimulatieniveaus. Dit maakt het mogelijk om de stimulatie die het beste
bij uw huisdier past te vinden.
Nadat u de halsbandontvanger om de hals van uw hond heeft bevestigd kunt u overgaan
tot het vinden van de meest passende stimulatie voor uw hond. Dit is het zogenaamde
erkenningsniveau.
Een kleine verandering in het gedrag van uw hond, zoals nieuwsgierig om zich heen kijken, in
de halsband krabben of met zijn oren wapperen, geeft aan welk erkenningsniveau het beste bij
uw hond past.
Volg de onderstaande stappen om het erkenningsniveau dat het beste bij uw huisdier past te
vinden:
1. Stel de intensiteittoets van de afstandzender op niveau 1 in en houdt de bovenste knop
gedurende 1 tot 2 seconden ingedrukt.
2. Als uw huisdier niet reageert herhaal het stimulatieniveau enkele keren achter elkaar voordat
u naar het volgende niveau overgaat.
3. UW HOND MAG NIET JANKEN OF IN PANIEK RAKEN WANNEER HIJ STIMULATIE
ONTVANGT. ALS DAT GEBEURT IS HET STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN MOET U
TERUGSCHAKELEN NAAR HET VORIGE NIVEAU EN DE PROCEDURE HERHALEN
4. Loop de stimulatieniveaus volledig door totdat uw huisdier op de stimulatie duidelijk heeft
gereageerd.
5. Indien uw hond geen reactie heeft gegeven op het niveau 8, moet u de pasvorm van de
halsbandontvanger controleren. Indien uw hond lange of dikke vacht heeft moet u de langere
contactpunten in de halsband plaatsen. Ga vervolgens naar het niveau 1 terug en herhaal
de procedure. Indien u nog steeds geen verandering heeft gemerkt moet u de haren van uw
huisdier die zich onder het contactpunt bevinden trimmen.
Indien uw hond ondanks dat u alle mogelijkheden heeft doorlopen nog steeds niet reageert,
raden wij u aan om het hoofdstuk “Instructies voor testlicht” door te nemen.
Indien uw hond ondanks dat u alle mogelijkheden heeft doorlopen nog steeds niet reageert,
raden wij u aan om contact op te nemen met onze Klantenservice op
www.sportdog.com.
STAP
::
04
74 WWW.SPORTDOG.COM
AFSTANDZENDER PROGRAMMEREN
Let op: De zender wordt geleverd ingesteld op modus 1. U kunt de modus op uw afstandzender
wijzigen om deze aan uw manier van trainen aan te passen.
VOOR HET WIJZIGEN VAN MODUS:
1. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de intensiteittoets aanpassen aan de modus die
u wilt hanteren.
2. Keer de afstandzender om.
3.
Druk met een pen of een paperclip de modusknop in om deze
neer te trekken. Wanneer de modusknop is ingedrukt heeft
het indicatorlampje op de ontvanger de vaste kleur. Wanneer
losgelaten, zal deze knipperen om gekozen modus aan te
wijzen.
Bijvoorbeeld: indien modus 5 is gewenst, stel de intensiteittoets
in op modus 5. Nadat de modusknop is neergedrukt heeft het
indicatorlampje van de zender de solide kleur en nadat de
modusknop is losgelaten zal het lampje vijf keer knipperen.
Opmerking: Een constante stimulans duurt nooit langer dan acht opeenvolgende seconden,
ongeacht hoelang u de knop indrukt. Om opnieuw te activeren, laat u de knop los en drukt u hem
opnieuw in.
MODUS WERKING BOVENSTE KNOP WERKING ONDERSTE KNOP WERKING ZIJKNOP AANTAL
HONDEN
1 Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld
met instelknop.
Tik - stimulatieniveau
ingesteld met instelknop
Alleen hoorbaar
geluidssignaal
1
2 Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld
met instelknop.
Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau 2 stappen
hoger dan ingesteld met
instelknop.
Alleen hoorbaar
geluidssignaal
1
3 Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld
met instelknop.
Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau 3 stappen
hoger dan ingesteld met
instelknop.
Alleen hoorbaar
geluidssignaal
1
4 Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld
met instelknop. Wanneer
de knop wordt losgelaten,
is er een vertraging van 1
seconden, gevolgd door een
hoorbaar geluidssignaal
dat 1 seconde aanhoudt.
Als de knop opnieuw wordt
ingedrukt voordat vertraging
van 1 seconde voorbij
is, wordt geen hoorbaar
geluidssignal afgegeven.
Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau 3 stappen
hoger dan ingesteld met
instelknop.
Alleen hoorbaar
geluidssignaal
1
STAP
::
05
WWW.SPORTDOG.COM 75
MODUS WERKING BOVENSTE KNOP WERKING ONDERSTE KNOP WERKING ZIJKNOP AANTAL
HONDEN
5 Eerste hond
Alleen hoorbaar geluidssignaal
Tweede hond
Alleen hoorbaar geluidssignaal
Derde hond
Alleen hoorbaar
geluidssignaal
3
6 Eerste hond
Hoorbaar geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna lage voortdurende
stimulatie zonder hoorbaar
geluidssignaal. Laag
stimulatieniveau ingesteld met
instelknop.
Tweede hond
Hoorbaar geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna lage voortdurende
stimulatie zonder hoorbaar
geluidssignaal. Laag
stimulatieniveau ingesteld met
instelknop.
Derde hond
Hoorbaar geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna lage voortdurende
stimulatie zonder hoorbaar
geluidssignaal. Laag
stimulatieniveau ingesteld
met instelknop.
3
7 Eerste hond
Voortdurende stimulatie zonder
hoorbaar geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld met
instelknop.
Tweede hond
Voortdurende stimulatie zonder
hoorbaar geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld met
instelknop.
Derde hond
Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld
met instelknop.
3
8 Eerste hond
Voortdurende stimulatie zonder
hoorbaar geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld
met instelknop. Wanneer
de knop wordt losgelaten,
is er een vertraging van 1
seconden, gevolgd door een
hoorbaar geluidssignaal dat 1
seconde aanhoudt. Als de knop
opnieuw wordt ingedrukt
voordat de vertraging van
1 seconde voorbij is, wordt
geen hoorbaar geluidssignal
afgegeven.
Tweede hond
Voortdurende stimulatie zonder
hoorbaar geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld
met instelknop. Wanneer
de knop wordt losgelaten,
is er een vertraging van 1
seconden, gevolgd door een
hoorbaar geluidssignaal dat 1
seconde aanhoudt. Als de knop
opnieuw wordt ingedrukt
voordat de vertraging van
1 seconde voorbij is, wordt
geen hoorbaar geluidssignal
afgegeven.
Derde hond
Voortdurende stimulatie
zonder hoorbaar
geluidssignaal.
Stimulatieniveau ingesteld
met instelknop. Wanneer
de knop wordt losgelaten,
is er een vertraging van 1
seconden, gevolgd door een
hoorbaar geluidssignaal dat
1 seconde aanhoudt. Als
de knop
opnieuw wordt
ingedrukt voordat de
vertraging van 1 seconde
voorbij is, wordt geen
hoorbaar geluidssignal
afgegeven.
3
HALSBANDONTVANGER RESETTEN
Voor het resetten van de halsbandontvanger zodat deze kan werken in combinatie met een
nieuwe afstandzender, of voor het herprogrammeren van een nieuwe halsbandontvanger zodat
deze kan werken in combinatie met uw bestaande afstandzender:
1. Schakel de halsbandontvanger uit.
2. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de ontvanger zal gaan branden en vervolgens,
na 4-5 seconden weer uitgaan. Indien het Aan/Uit knopje te vroeg is losgelaten zal het indicatorlampje
van de ontvanger als gebruikelijk gaan knipperen. Als dit voorkomt start opnieuw en herhaal het proces.
3. Laat de Aan/Uit knop los nadat het indicatorlampje op de ontvanger uit is gegaan.
4. Houdt de bovenste knop van de afstandzender ingedrukt zolang het indicatorlampje 5 keer knippert. U
kunt voordat dit gebeurt beide units op afstand van 0,5-1 m van elkaar houden. Nadat het indicatorlampje
van de ontvanger 5 keer heeft geknipperd, is de halsbandontvanger gereset en zal opnieuw normaal
knipperen. Indien het indicatorlampje van de ontvanger minder dan 5 keer heeft geknipperd start
opnieuw en herhaal het proces.
STAP
::
06
76 WWW.SPORTDOG.COM
PROGRAMMEREN VAN DE HALSBANDONTVANGER VOOR
WERK MET TWEE OF DRIE HONDEN TEGELIJK
Wanneer de zender op modussen 5, 6, 7 of 8 is ingesteld kunt u de SportDOG
®
halsbandontvangers zo instellen dat deze op de bovenste, onderste of zijknoppen van de
afstandzender kunnen reageren. U moet SportDOG
®
Add-A-Dog
®
ontvanger(s) aanschaffen
indien u meerdere honden wilt trainen.
1. Programmeer de afstandzender op modussen 5, 6, 7 of 8.
2. Programmeer de eerste halsbandontvanger.
A. Schakel de halsbandontvanger uit.
B. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de ontvanger zal gaan branden en
vervolgens, na 4-5 seconden weer uitgaan. Indien het Aan/Uit knopje te vroeg is losgelaten
zal het indicatorlampje van de ontvanger als gebruikelijk gaan knipperen. Als dit voorkomt
start opnieuw en herhaal het proces.
C. Laat de Aan/Uit knop los nadat het indicatorlampje op de ontvanger uit is gegaan.
D. Houdt de bovenste knop van de afstandzender ingedrukt zolang het indicatorlampje 5 keer
knippert. U kunt voordat dit gebeurt beide units op afstand van 0,5-1 m van elkaar houden.
Indien het indicatorlampje van de ontvanger minder dan 5 keer heeft geknipperd start
opnieuw en herhaal het proces.
3. Programmeer de tweede halsbandontvanger aan de hand van de afbeeldingen A. t/m D. boven,
maar maak daarvoor gebruik van de onderste knop in plaats van de bovenste.
4. Programmeer de derde halsbandontvanger aan de hand van de afbeeldingen A. t/m D. boven,
maar maak daarvoor gebruik van de zijknop in plaats van de bovenste.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ALGEMENE TRAININGSTIPS
VOORDAT UW HOND MET DIT PRODUCT WORDT GETRAIND:
U zult het meeste succes behalen met gebruik van deze trainer op afstand wanneer u zich realiseert dat
een commando moet worden geleerd voordat dit kan worden bekrachtigd met een trainer op afstand.
Daarbij is het handig de volgende trainingstips in gedachten te houden:
Elimineer één misdraging of leer één gehoorzaamheidscommando tegelijkertijd. Als u te snel gaat met de
training, kan de hond verward raken.
Wees consistent. Geef uw hond een signaal en/of stimulatie bij elke misdraging.
Overcorrigeer de hond niet. Gebruik zo min mogelijk stimulatie als mogelijk om de hond te trainen.
Beperk de hond in situaties waarin deze zich al eerder misdragen heeft, tenzij u de hond kunt controleren
en de SportTrainer
®
SD-800E kunt gebruiken voor het toepassen van signaal of stimulatie.
Wanneer u een situatie waarneemt waarin de hond zich herhaaldelijk misdraagt, gebruik deze situatie
dan angstig reageert de kans op succes aanzienlijk vergroten.
Als uw hond een angstige reactie heeft op de signaal of stimulatie (in het bijzonder bij de eerste paar
keren), maakt u zich dan niet ongerust. Leid de aandacht af naar een eenvoudig en gepast gedrag (bijv.
met een bekend commando, zoals “zit”).
Gebruik de SportTrainer
®
SD-800E nooit om enige vorm van agressief gedrag te corrigeren of te
elimineren. Als uw hond zulk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professioneel trainer.
Agressie in honden is het resultaat van vele factoren - het kan aangeleerd gedrag zijn of veroorzaakt
worden door angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie in honden is sociale dominantie. Elke
hond is anders.
STAP
::
07
WWW.SPORTDOG.COM 77
VEEL GESTELDE VRAGEN
Is de stimulatie diervriendelijk voor mijn
hond?
Stimulatie is onaangenaam doch niet schadelijk voor uw hond. Voor
elektronische toestellen zijn communicatie over en weer en training
gegeven door de eigenaar vereist om gewenste resultaten te kunnen
bereiken.
Hoe oud moet een hond zijn
om de SportTrainer
®
SD-800E te mogen
gebruiken?
Uw hond zal in staat moeten zijn om de basiscommando’s, zoals “Zit!” en
‘Afblijven!’ te herkennen. Het systeem mag alleen gebruikt worden met
huisdieren ouder dan 6 maanden. Indien uw huisdier gewond is of een
beprkte mobiliteit heeft, raadpleeg uw dierenarts of een professionele
trainer voor gebruik.
Moet ik mijn hond, nadat hij eenmaal is
getraind en geleerd heeft om mijn bevelen
op te volgen, de halsbandontvanger nog
verder laten dragen?
Waarschijnlijk niet. Uw hond mag de halsbandontvanger van tijd tot tijd
dragen zodat hij vasthoudt aan zijn nieuwe gedrag.
Is de halsbandontvanger waterbestendig? Ja. Mocht het oplaadbare batterijpack ooit aan vervanging toe zijn, zorg
ervoor dat de O-ring en O-ringgroef vrij zijn van stof of steenslag.
Kan ik de SportTrainer
®
SD-800E voor meer
dan één hond gebruiken?
Ja, maar u moet de SportDOG
®
Add-A-Dog
®
halsbandontvangers kopen
en de afstandzender moet ingesteld worden op modus 5, 6, 7 of 8.
Kan ik de SportTrainer
®
SD-800E bij
agressieve honden gebruiken?
Wij raden u sterk af om producten die wij maken door agressieve
honden te laten gebruiken. Wij raden u aan om contact op te nemen met
uw lokale dierenarts of een beroepstrainer om te bepalen of uw hond
agressief gedrag vertoont.
Zal ik met de SportTrainer
®
SD-800E exact
700 meter bereik hebben?
Terreingesteldheid, weersomstandigheden, vegetatie, signalen
uitgezonden door andere radio-apparaten en overige factoren zullen
invloed hebben op maximum bereik van de SportTrainer
®
SD-800E. Voor
het behalen van maximum bereik raadpleegt het hoofdstuk “Hoe het
Systeem werkt”.
Hoe lang kan ik onafgebroken stimulatie
aan mijn hond geven?
U kunt niet langer dan 8 seconden op de knop voor doorlopende
stimulatie indrukken om stimulatie aan uw hond te geven. De
afstandzender gaat na acht seconden op “time-out” in en de knop voor
doorlopende stimulatie moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt.
Wat moet ik doen als de hals van mijn
hond rode kleur krijgt of als er bij hem
huidirritatie optreedt?
Deze aandoening, druknecrose, wordt veroorzaakt doordat de
contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik
van de halsbandontvanger. Als deze conditie langer dan 48 uur aanhoudt,
bezoek dan uw dierenarts. Nadat de huid terugkeert naar normale
toestand, kan de halsband weer gebruikt worden; houd de huid goed in
de gaten.
Kan ik een leiband aan de SportTrainer
®
SD-800E bevestigen?
Bevestig GEEN leiband aan de SportTrainer
®
SD-800E. Er kan een aparte,
niet-metalen halsband om de nek van uw hond worden gedaan met
daaraan een leiband. Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de
contactpunten uitoefent.
78 WWW.SPORTDOG.COM
PROBLEEMOPLOSSING
De antwoorden op deze vragen zouden u moeten helpen bij het oplossen van enig probleem dat zich bij
dit systeem voordoet. Als dat niet het geval is, neem a.u.b. contact op met de Klantenservice, of verzoek
onze website op www.sportdog.com.
Mijn hond reageert niet wanneer ik
op een knop druk.
• Controleer of de halsbandontvanger is ingeschakeld.
• Indien het bereik waarin het product voor het laatst werd
gebruikt is verlaagd, controleer of de batterij niet leeggemaakt
is in zowel de afstandzender als de halsbandontvanger.
• Vele factoren kunnen het bereik dat u met de SportTrainer
®
SD-800E heeft, beïnvloeden. Raadpleeg het hoofdstuk “Hoe
het systeem werkt” voor de lijst met deze factoren.
• U kunt controleren of de halsbandontvanger stimulatie aan uw
hond uitzendt door het testlicht dat geleverd is bij het product
tegen de halsbandontvanger te plaatsen. Lees a.u.b. voor
verdere details het hoofdstuk “Instructies voor testlicht”.
• Verhoog de intensiteittoets. Lees voor meer informatie het
hoofdstuk: “Zoek het stimulatieniveau op dat het beste bij uw
huisdier past”.
• Zorg ervoor dat de contactpunten op de halsbandontvanger
nauwsluitend tegen de huid van uw hond zijn geplaatst.
Raadpleeg het hoofdstuk “Halsbandontvanger passend
maken” voor meer informatie hierover.
• Indien de operationele tijd gehalveerd is vergeleken met
de oorspronkelijke gebruiksduur, dient u de batterij van de
halsbandontvanger te vervangen. Neem contact op met de
Klantenservice om een nieuwe batterij te kopen.
De halsbandontvanger wil niet
inschakelen.
• Controleer of de halsbandontvanger is opgeladen. Wanneer
de halsbandontvanger voor het eerst wordt opgeladen zorg
ervoor dat het 24 uur duurt. Iedere volgende oplaadbeurt
neemt slechts 12 uur in beslag.
De halsbandontvanger reageert niet
op de afstandzender.
• Controleer of de halsbandontvanger is ingeschakeld. Lees het
hoofdstuk: “Halsbandontvanger inschakelen/uitschakelen.”
• Lees het hoofdstuk: “Halsbandontvanger resetten.”
WWW.SPORTDOG.COM 79
INSTRUCTIES VOOR TESTLICHT
1. Schakel de halsbandontvanger in.
2. Houdt de contacten van het testlicht tegen de contactpunten.
3. Druk op de stimulatieknop van de afstandzender.
4. Het testlampje zal knipperen
Let op: Hoe hoger het stimulatieniveau des te scherper het
testlampje brandt.
5. Schakel de halsbandontvanger uit.
Bevaar het testlampje voor latere testen.
Let op: Knippert het testlampje niet, laat uw batterij opladen en voer de test opnieuw uit. Indien het testlicht
nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice.
____________________________________________________________________________
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de
voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding
van alle dergelijke voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden, termijnen en
berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke
verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde Klantenservice center, samen met het
bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling.
2. Correct gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifi eke
temperament of afmeting/gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft “Hoe
het Systeem Werkt” in deze Bedieningshandleiding). Radio Systems
®
Corporation raadt aan dit Product niet
te gebruiken indien uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van uw huisdier in
individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact
op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, lezen van de
volledige Bedieningshandleiding en specifi eke Waarschuwingsverklaringen.
3. Geen onwettelijk of verboden gebruik
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet
bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor niet
bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.
4. Beperking van aansprakelijkheid
Radio Systems
®
Corporation zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, fi nanciële,
incidentele, speciale of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat
met het gebruik of misbruik van dit Product. De koper neemt alle risico’s en aansprakelijkheden aan die
samenhangen met het gebruik van dit product conform aan de wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets
in clausule 4 Radio Systems
®
Corporation’s aansprakelijkheid voor het overlijden, persoonlijke verwindingen,
fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren.
5. Aanpassing van voorwaarden
Radio Systems
®
Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en opmerkingen
waaronder dit Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke wijzigingen
voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn.
80 WWW.SPORTDOG.COM
COMPLIANTIE
Deze apparatuur is getest en voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor Elektromagnetische compatibiliteit,
lage voltages en R&TTE. Alvorens u deze apparatuur buiten EU-landen kunt gebruiken, dient u eerst contact
te zoeken bij de relevante plaatselijke R&TTE autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan
de apparatuur, die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems
®
Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de
EU R&TTE richtlijnen, kunnen leiden tot het niet toestaan van het gebruik van de apparatuur en leiden tot het
nietig verklaren van de garantie.
De nalevingverklaring kan worden gevonden op: http://www.sportdog.com/eu_docs.php.
CANADA
Dit apparaat voldoet aan de reglementen van Industry Canada. Werking is onderhevig aan de twee volgende
voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet
ontvangen interferenties kunnen opvangen, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het
apparaat kan veroorzaken.
Deze digitale apparatuur van klasse B voldoet aan Canadian ICES-003.
AUSTRALIË
Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde EMC vereisten, die door ACMA (Australian
Communications and Media Authority) zijn vastgelegd.
____________________________________________________________________________
ACCESSOIRES
Voor het kopen van aanvullende accessoires voor uw SportDOG
®
SportTrainer
®
SD-800E, neem contact op met
de Klantenservice of bezoek onze website www.sportdog.com om een dichtstbijzijnde verkooppunt te vinden.
Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op www.sportdog.com.
ONDERDEEL ONDERDEELNUMMER
SportTrainer
®
Add-A-Dog
®
Extra Ontvanger SDR-FSE
OplaadAdapter SDT00-12304
Vervangende halsband - Zwart SAC00-10816
Vervangende halsband - Groen SAC00-10817
Vervangende halsband - Oranger SAC00-10815
Vervangende halsband - Rood SAC00-11820
Halfl ange geïsoleerde elektroden RFA-262
Kit voor batterijvervanging - Afstandzender SDT00-11911
Kit voor batterijvervanging - Halsbandontvanger SDT00-11907
SportDOG
®
Draagkoord RFA-173
7,62 cm (3”) Antenne SAC00-12543
WWW.SPORTDOG.COM 81
BATTERIJ WEGDOEN
Het apart inzamelen van lege batterijen is op veel plaatsen vereist; controleer de regels in uw regio voordat u
lege batterijen opruimt. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor
aparte verwerking.
De afstandszender werkt op één 7,2 Volt, 250 mAH NiMH-batterij (nikkel metaal hydride). De
halsbandontvanger werkt op één 4,8 Volt, 120 mAH NiMH-batterij (nikkel metaal hydride). Alleen gelijke of
vergelijkbare batterijen mogen worden gebruikt ter vervanging, verkrijgbaar via de klantenservice. Een lijst
van telefoonnummers van de klantendienst is beschikbaar op onze website, www.sportdog.com.
ALS DE BATTERIJ NIET MEER BRUIKBAAR IS, VOLG DEZE INSTRUCTIES OM DE BATTERIJ WEG TE GOOIEN:
• Draai met behulp van een Phillips schroevendraaier nr. 1 de schroeven uit de cassette uit.
• Verwijder de achterkant van de cassette of het deksel.
• Verwijder het oude batterijpack. Let op: Wanneer u een oud batterijpack verwijdert, moet u ervoor zorgen
dat u het koppelstuk stevig vasthoudt om schade aan bedrading te voorkomen. Het afknippen van de
batterijdraden kan brand of explosie veroorzaken.
Let op: Deze instructies zijn niet van toepassing op reparatie of vervanging van batterij. De vervanging van
de batterij met een batterij die door Radio Systems
®
Corporation niet specifi ek is aangeraden kan leiden tot
brand of explosie. Neem a.u.b. contact op met de Klantenservice om te voorkomen dat uw garantie vervalt.
Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op
www.sportdog.com.
WAARSCHUWING
EXPLOSIEGEVAAR BIJ VERVANGING VAN DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE.
GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
____________________________________________________________________________
BELANGRIJK RECYCLINGADVIES
Neem a.u.b. de regels m.b.t. het veilig opruimen van elektrisch afval en elektrische apparaten in acht die in
uw land van kracht zijn. Deze producten moeten worden gerecycled. Indien u dit product niet meer nodig
heeft gooi het niet als gemeentelijk afval weg. Breng het product terug naar de winkel terug zodat het
terechtkomt in ons recyclingsysteem. Als dit voor u niet mogelijk is neem voor meer informatie contact op
met de Klantenservice.

Documenttranscriptie

Dank voor uw keuze voor SportDOG Brand®. Bij een juist gebruik zal dit product u helpen uw hond efficiënt en veilig te trainen. Om uw tevredenheid te waarborgen, verzoeken we u deze handleiding voor eigenaren grondig door te nemen. Bij vragen over de werking van dit product kunt u sectie ‘Veel Gestelde Vragen’ of ‘Probleemoplossing’ in dit document raadplegen, of contact zoeken met onze afdeling Klantenservice. Voor een lijst met telefoonnummers in uw regio kunt u terecht op onze website: www.sportdog.com. NL Dit product biedt uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.sportdog.com. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: SportDOG® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.sportdog.com . ____________________________________________________________________________ INHOUD ONDERDELEN .................................................................................................................................................................. 67 HOE HET SYSTEEM WERKT .......................................................................................................................................... 67 BELANGRIJKE DEFINITIES ........................................................................................................................................... 68 AFSTANDZENDER INSTELLEN ..................................................................................................................................... 69 HALSBANDONTVANGER INSTELLEN ......................................................................................................................... 70 HALSBANDONTVANGER PASSEND MAKEN ............................................................................................................ 72 HOE BEPAALT U HET BESTE INTENSITEITNIVEAU VOOR UW HUISDIER?.......................................................... 73 AFSTANDZENDER PROGRAMMEREN ........................................................................................................................ 74 HALSBANDONTVANGER RESETTEN .......................................................................................................................... 75 PROGRAMMEREN VAN DE HALSBANDONTVANGER VOOR TWEE OF DRIE HONDEN TEGELIJK .................. 76 ALGEMENE TRAININGSTIPS ........................................................................................................................................ 76 VEEL GESTELDE VRAGEN .............................................................................................................................................. 77 PROBLEEMOPLOSSING ................................................................................................................................................. 78 INSTRUCTIES VOOR TESTLICHT .................................................................................................................................. 79 GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID .......................................................... 79 COMPLIANTIE ................................................................................................................................................................. 80 ACCESSOIRES ................................................................................................................................................................. 80 BATTERIJ WEGDOEN ..................................................................................................................................................... 81 TRAININGSHANDELIDING Gelieve onze website www.sportdog.com te raadplegen indien u een Trainingshandeliding voor dit product wil downloaden. Bovendien helpt onze klantendient u graag verder indien u nog meer informatie wenst. Voor een lijst met telefoonnummers in uw regio kunt u terecht op onze website: www.sportdog.com. 66 WWW.SPORTDOG.COM ONDERDELEN HOE HET SYSTEEM WERKT Het is bewezen dat het gebruik van de SportDOG® SportTrainer® SD-800E veilig, comfortabel en doeltreffend is voor alle honden die zwaarder zijn dan 3,6 kg en minstens 6 maanden oud zijn. Wanneer u dit product consistent en op de juiste wijze gebruikt bent u in staat om, zelfs vanaf 700 meter afstand aanwijzingen te geven en ongewenst gedrag van uw hond te corrigeren. Met een druk op de knop zendt de afstandszender een signaal uit, dat op zijn beurt de halsbandontvanger activeert. De halsband zal dan ofwel een geluidssignaal of een veilige elektrische prikkeling afgeven. Net als alle SportDOG® producten is dit model eveneens voorzien van regelbare stimulatieniveaus zodat u deze aan kunt passen aan het temperament van uw hond waarbij het risico van overdreven correctie volledig uitgesloten wordt. 6 5 2 3 1 4 8 7 BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER® SD-800E HEEFT BEREIK VAN MAXIMAAL 700 METER. HET MAXIMALE BEREIK KAN VARIËREN, AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDZENDER VASTHOUDT. VOOR OPTIMALE RESULTATEN EN LANGERE AFSTANDEN DIENT U DE AFSTANDZENDER IN EEN VERTICALE POSITIE EN BOVEN UW HOOFD VAST TE HOUDEN. TERREINGESTELDHEID, WEERSOMSTANDIGHEDEN, VEGETATIE, SIGNALEN UITGEZONDEN DOOR ANDERE RADIO-APPARATEN EN OVERIGE FACTOREN ZULLEN INVLOED HEBBEN OP MAXIMUM BEREIK. WAARSCHUWING Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. WWW.SPORTDOG.COM 67 BELANGRIJKE DEFINITIES AFSTANDZENDER: Zendt het radiosignaal uit naar de halsbandontvanger. Deze is waterbestendig en werkt ook wanneer onder water gezet. ZENDER-INDICATORLAMPJE: Geeft aan dat de knop ingedrukt is en werkt tevens als batterijindicator. INTENSITEITTOETS: Zorgt voor meerdere stimulatieniveaus zodat u de gedragscorrectie aan het temperament van uw hond kunt aanpassen. BOVENSTE KNOP: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een doorlopende stimulatie uit te zender. ONDERSTE KNOP: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een kortstondige “Tik” stimulatie uit te zenden. ZIJKNOP: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een signaal zonder stimulatie uit te zenden. HALSBANDONTVANGER: Ontvangt het radiosignaal uitgezonden door de afstandzender. Deze is waterbestendig en werkt ook wanneer onder water gezet. AAN/UIT KNOP: Wanneer u deze knop kortstondig inhoudt zal de halsbandontvanger aan- en uitgeschakeld worden. CONTACTPUNTEN: De contacten waardoor stimulatie vanuit de halsbandontvanger wordt uitgezonden. ONTVANGER-INDICATORLAMPJE: Geeft aan dat de halsbandontvanger in- of uitgeschakeld is, en dient tevens als indicator van een laag batterijvermogen. OPLAADSTEKKERS: Om oplader aan te sluiten. Hoewel de halsbandontvanger en afstandzender beide waterbestendig zijn, dek ze af wanneer ze niet worden opgeladen om te voorkomen dat steenslag in de openingen terechtkomt. DOORLOPENDE STIMULATIE: U kunt in de gaten houden hoeveel en hoe vaak uw hond de stimulatie krijgt vanuit de contactpunten op de halsbandontvanger. Wanneer de knop voor doorlopende stimulatie 8 seconden of langer ingedrukt blijft, zal de afstandzender naar “time-out” overschakelen. De knop moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt voordat een aanvullende stimulatie op gang kan komen. KORTSTONDIGE (TIK) STIMULATIE: Wanneer een knop op kortstondige stimulatie is ingesteld wordt deze gedurende 5/100 van een seconde uitgezonden, ongeacht hoe lang de knop ingedrukt blijft. GELUIDSSIGNAAL: Het signaal is neutraal en kan gelinkt worden aan diverse trainingssituaties. Om ongewenst gedrag te corrigeren kan het signaal op zich gebruikt worden als directe stimulans of in combinatie met statische stimulatie als waarschuwing. Een signaal kan ook gebruikt worden na een statische stimulatie als beloning voor gewenst gedrag. HALSBANDONTVANGER AFSTANDZENDER ZENDER INDICATORLAMPJE ZIJ KNOP BOVENSTE KNOP ZENDER ANTENNA AAN/UIT KNOP INTENSITEIT TOETS ONDERSTE KNOP CONTACTPUNTEN OPLAADSTEKKER (MET DEKSEL) ONTVANGERINDICATORLAMPJE OPLAADSTEKKER (MET DEKSEL) 68 WWW.SPORTDOG.COM STAP :: 01 AFSTANDZENDER INSTELLEN AFSTANDSZENDER OPLADEN 1. Duw het rubberen beschermkapje die de oplaadstekker van afstandzender beschermt omhoog. 2. Sluit één van de verbindingsklemmen van de oplader aan de afstandzender aan. 3. Steek de oplader in een standaard wandcontactdoos. 4. Afstandzender opladen 24 uur voor de eerste oplaadbeurt. Opladen duurt slechts 12 uur. Let op: Het indicatorlampje op de zender zal na 12 uur opgeladen te zijn gaan knipperen. Wanneer u voor het eerst begint met opladen dient u de afstandzender nog 12 uur te laten opladen. 5. Plaats de rubberen afdekking terug nadat het opladen afgelopen is. VERBINDINGSSTUK VOOR OPLADER GEPLAATST IN DE OPLAADSTEKKER VAN DE AFSTANDZENDER Let op: Gemiddelde batterijduur tussen twee oplaadbeurten is 40 tot 60 uur, afhankelijk van hoe vaak het product wordt gebruikt. ZENDER-INDICATORLAMPJE WERKING VAN DE AFSTANDZENDER RESPONS VAN INDICATORLAMPJE Doorlopende stimulatie- of geluidssignaal alleen knop ingedrukt Vaste kleur Kortstondige (Tik) stimulatieknop ingedrukt Een keer knipperen Laag batterij - willekeurige knop ingedrukt Knippert onafgebroken WWW.SPORTDOG.COM 69 STAP :: 02 HALSBANDONTVANGER INSTELLEN OPLADEN VAN DE HALSBANDONTVANGER 1. Duw het rubberen beschermkapje die de oplaadstekker van halsbandontvanger beschermt omhoog. 2. Sluit één van de verbindingsklemmen van de oplader aan de halsbandontvanger aan. 3. Steek de oplader in een standaard wandcontactdoos. 4. Wanneer u de halsbandontvanger voor het eerst gaat opladen dient u deze 24 uur lang op stroomvoorziening aangesloten te laten. Opladen duurt slechts 12 uur. VERBINDINGSSTUK VOOROPLADER GEPLAATST IN HALSBANDONTVANGER OPLAADSTEKKER Let op: Het indicatorlampje op de zender zal na 12 uur opgeladen te zijn gaan knipperen. Wanneer u voor het eerst begint met opladen dient u de halsbandontvanger nog 12 uur te laten opladen. 5. Plaats de rubberen afdekking terug nadat het opladen afgelopen is. HALSBANDONTVANGER INSCHAKELEN: 1. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt totdat het indicatorlampje op de ontvanger gaat branden en de halsbandontvanger 5 keer heeft gepiept. 2. Laat de Aan/Uit knop los. Het indicatorlampje op de ontvanger zal blijven knipperen totdat de halsbandontvanger is uitgezet. Het knipperlicht geeft aan dat de halsbandontvanger gered is om een radiosignaal vanuit de afstandzender te ontvangen. AAN/UIT KNOP HALSBANDONTVANGER UITSCHAKELEN: 1. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt totdat het indicatorlampje op de ontvanger gaat branden en de halsbandontvanger 2 keer piept. 2. Laat de Aan/Uit knop los. Schakel de halsbandontvanger uit wanneer deze niet wordt gebruikt om de tijd tussen twee oplaadbeurten te verlengen. Let op: Gemiddelde batterijduur tussen twee oplaadbeurten is 40 uur, afhankelijk van hoe vaak het product wordt gebruikt. 70 WWW.SPORTDOG.COM ONTVANGER-INDICATORLAMPJE OPERATIONELE MODUS LEDFUNCTIE VAN LED-LAMPJE LAMPJE KLEUR Unit is aangezet via Aan/ Groen LED-lampje heeft vaste kleur tijdens Uit knop het piepen Unit is uitgezet via Aan/ Groen LED-lampje heeft vaste kleur tijdens Uit knop het piepen Unit is uitgezet via Aan/ Rood LED-lampje heeft vaste kleur tijdens Uit knop het piepen Unit staat aan Groen LED-lampje knippert een keer per seconde Unit staat aan Rood LED-lampje knippert een keer per seconde Unit zendt doorlopende Rood LED-lampje heeft vaste kleur zolang of rijzende stimulatie uit de knop is ingedrukt Unit zendt kortstondige Rood LED-lampje knippert een keer stimulatie uit ongeacht hoe lang de knop ingedrukt wordt gehouden Unit zendt signaal uit n.v.t. n.v.t. Unit laadt op < 12 uur Unit laadt op > 12 uur Rood LED-lampje heeft vaste kleur Groen LED-lampje knippert een keer per seconde BATTERIJSTATUS GELUIDSPREKERFUNCTIE Goed of Laag Goed Goed Piept 5 keer achter elkaar Piept 2 keer achter elkaar Piept 2 keer achter elkaar n.v.t. Laag n.v.t. Goed of Laag Goed of Laag n.v.t. Laag Goed of Laag n.v.t. Unit zal piepen zolang de knop ingedrukt is OPLAADBARE BATTERIJEN • De oplaadbare NiMH-batterijen (Nikkel Metaal Hydride) zijn niet geheugengevoelig en hoeven niet voor het opladen volledig leeg te raken. • Hoewel de batterijen gedeeltelijk opgeladen worden geleverd, moeten zij vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen (24 uur lang). • Vergeet niet - batterijen mogen nooit dicht bij open vlam worden bewaard! • Wanneer het product voor langere tijd opgeslagen blijft denk erom dat u regelmatig de batterijen volledig oplaadt (12 uur lang). Dit moet één keer in 4 tot 6 weken gebeuren. • Indien de batterijen te vaak worden opgeladen zal dat hun levensduur aanzienlijk verkorten. Wij raden u aan om de batterij, nadat deze voor het eerst is opgeladen, niet langer dan 12 uur te laten opladen. • Indien het product voor een langere tijd niet werd opgeladen kunt u merken dat de batterijduur na een paar keer te zijn gebruikt iets korter is dan dat u gewend bent. Later zal de batterijduur de oorspronkelijke capaciteit terugkrijgen. • U kunt verwachten dat de batterij enkele honderden oplaadbeurten doorstaat. Desondanks verliezen alle oplaadbare batterijen na verloop van tijd hun vermogen, afhankelijk van het aantal oplaadbeurten dat ze ondergaan. Dat is normaal. Neem contact op met de Klantenservice om een nieuwe batterij te kopen indien de operationele tijd gehalveerd is vergeleken met de oorspronkelijke gebruiksduur. • De batterijen zouden 3-5 jaar lang moeten worden gebruikt. Wanneer u een batterij moet vervangen kunt u een nieuwe set bestellen via onze Klantenservice. Maak de halsbandontvanger of afstandzender niet open voordat u de vervangende batterij heeft ontvangen. WWW.SPORTDOG.COM 71 STAP :: 03 HALSBANDONTVANGER PASSEND MAKEN VOORZICHTIG Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te strak om de nek van het huisdier zit, kan dit beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt bedzeer genoemd; een andere naam is decubitus of druknecrose. • Laat de hond de halsband niet langer dan 12 uur per dag dragen. • Positioneer de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de nek. • Controleer de pasvorm om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding. • Sluit nooit een lijn aan op de elektronische halsband; dit zal overmatige druk op de contactpunten veroorzaken. • Bij gebruik van een tweede halsband voor een lijn mag geen druk op de elektronische halsband ontstaan. • Was de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een vochtige doek. • Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes. • Als uitslag of wondjes worden gevonden, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid genezen is. • Als de conditie langer dan 48 uur aanhoudt, ga dan naar de dierenarts. Voor aanvullende informatie over bedzeer en druknecrose kunt u terecht op onze website. Deze stappen zullen helpen uw huisdier zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen huisdieren ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige dieren zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw huisdier de halsband na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het is belangrijk dat het contactgebied dagelijks gecontroleerd blijft worden. Als roodheid of wondjes gevonden worden, staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is. BELANGRIJK: De contactpunten dienen in direct contact te staan met de huid van de hond. Om er zeker van te zijn dat het apparaat op de juiste wijze om de nek van uw 3A hond is geplaatst, dient u de volgende stappen te volgen: 1. Laat uw hond opstaan (3A) en centreer de halsbandontvanger zodat de contactpunten zich onder zijn hals bevinden en zijn huid aanraken (3B). Indien uw hond een lange of dikke vacht heeft zult u de haren onder de contactpunten moeten trimmen om ervoor te zorgen dat het contact met huid consistent blijft. 2. De halsbandontvanger moet behoorlijk nauwsluitend om de hals van uw hond worden geplaatst en toch voldoende ruimte overlaten zodat u één vinger makkelijk kunt insteken tussen de halsband en de hals van uw hond (3C). 3. Laat uw hond een paar minuten lang met de halsband te lopen 3B en controleer vervolgens het pasvorm opnieuw. Controleer de pasvorm opnieuw wanneer uw hond aan de halsband is gaan wennen. 3C 72 WWW.SPORTDOG.COM STAP :: 04 ZOEK HET STIMULATIENIVEAU OP DAT HET BESTE BIJ UW HUISDIER PAST BELANGRIJK: begin altijd bij het laagste niveau en bouw het langzaam op. De afstandzender kent 8 stimulatieniveaus. Dit maakt het mogelijk om de stimulatie die het beste bij uw huisdier past te vinden. Nadat u de halsbandontvanger om de hals van uw hond heeft bevestigd kunt u overgaan tot het vinden van de meest passende stimulatie voor uw hond. Dit is het zogenaamde erkenningsniveau. Een kleine verandering in het gedrag van uw hond, zoals nieuwsgierig om zich heen kijken, in de halsband krabben of met zijn oren wapperen, geeft aan welk erkenningsniveau het beste bij uw hond past. Volg de onderstaande stappen om het erkenningsniveau dat het beste bij uw huisdier past te vinden: 1. Stel de intensiteittoets van de afstandzender op niveau 1 in en houdt de bovenste knop gedurende 1 tot 2 seconden ingedrukt. 2. Als uw huisdier niet reageert herhaal het stimulatieniveau enkele keren achter elkaar voordat u naar het volgende niveau overgaat. 3. UW HOND MAG NIET JANKEN OF IN PANIEK RAKEN WANNEER HIJ STIMULATIE ONTVANGT. ALS DAT GEBEURT IS HET STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN MOET U TERUGSCHAKELEN NAAR HET VORIGE NIVEAU EN DE PROCEDURE HERHALEN 4. Loop de stimulatieniveaus volledig door totdat uw huisdier op de stimulatie duidelijk heeft gereageerd. 5. Indien uw hond geen reactie heeft gegeven op het niveau 8, moet u de pasvorm van de halsbandontvanger controleren. Indien uw hond lange of dikke vacht heeft moet u de langere contactpunten in de halsband plaatsen. Ga vervolgens naar het niveau 1 terug en herhaal de procedure. Indien u nog steeds geen verandering heeft gemerkt moet u de haren van uw huisdier die zich onder het contactpunt bevinden trimmen. Indien uw hond ondanks dat u alle mogelijkheden heeft doorlopen nog steeds niet reageert, raden wij u aan om het hoofdstuk “Instructies voor testlicht” door te nemen. Indien uw hond ondanks dat u alle mogelijkheden heeft doorlopen nog steeds niet reageert, raden wij u aan om contact op te nemen met onze Klantenservice op www.sportdog.com. WWW.SPORTDOG.COM 73 STAP :: 05 AFSTANDZENDER PROGRAMMEREN Let op: De zender wordt geleverd ingesteld op modus 1. U kunt de modus op uw afstandzender wijzigen om deze aan uw manier van trainen aan te passen. VOOR HET WIJZIGEN VAN MODUS: 1. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de intensiteittoets aanpassen aan de modus die u wilt hanteren. 2. Keer de afstandzender om. 3. Druk met een pen of een paperclip de modusknop in om deze neer te trekken. Wanneer de modusknop is ingedrukt heeft het indicatorlampje op de ontvanger de vaste kleur. Wanneer losgelaten, zal deze knipperen om gekozen modus aan te wijzen. Bijvoorbeeld: indien modus 5 is gewenst, stel de intensiteittoets in op modus 5. Nadat de modusknop is neergedrukt heeft het indicatorlampje van de zender de solide kleur en nadat de modusknop is losgelaten zal het lampje vijf keer knipperen. Opmerking: Een constante stimulans duurt nooit langer dan acht opeenvolgende seconden, ongeacht hoelang u de knop indrukt. Om opnieuw te activeren, laat u de knop los en drukt u hem opnieuw in. MODUS WERKING BOVENSTE KNOP WERKING ONDERSTE KNOP WERKING ZIJKNOP 1 Tik - stimulatieniveau ingesteld met instelknop Alleen hoorbaar geluidssignaal Voortdurende stimulatie zonder hoorbaar geluidssignaal. Stimulatieniveau 2 stappen hoger dan ingesteld met instelknop. Voortdurende stimulatie zonder hoorbaar geluidssignaal. Stimulatieniveau 3 stappen hoger dan ingesteld met instelknop. Voortdurende stimulatie zonder hoorbaar geluidssignaal. Stimulatieniveau 3 stappen hoger dan ingesteld met instelknop. Alleen hoorbaar geluidssignaal 1 Alleen hoorbaar geluidssignaal 1 Alleen hoorbaar geluidssignaal 1 2 74 Voortdurende stimulatie zonder hoorbaar geluidssignaal. Stimulatieniveau ingesteld met instelknop. Voortdurende stimulatie zonder hoorbaar geluidssignaal. Stimulatieniveau ingesteld met instelknop. 3 Voortdurende stimulatie zonder hoorbaar geluidssignaal. Stimulatieniveau ingesteld met instelknop. 4 Voortdurende stimulatie zonder hoorbaar geluidssignaal. Stimulatieniveau ingesteld met instelknop. Wanneer de knop wordt losgelaten, is er een vertraging van 1 seconden, gevolgd door een hoorbaar geluidssignaal dat 1 seconde aanhoudt. Als de knop opnieuw wordt ingedrukt voordat vertraging van 1 seconde voorbij is, wordt geen hoorbaar geluidssignal afgegeven. WWW.SPORTDOG.COM AANTAL HONDEN 1 MODUS WERKING BOVENSTE KNOP 5 6 7 STAP :: 06 8 WERKING ONDERSTE KNOP WERKING ZIJKNOP AANTAL HONDEN 3 Eerste hond Tweede hond Derde hond Alleen hoorbaar geluidssignaal Alleen hoorbaar geluidssignaal Alleen hoorbaar geluidssignaal Eerste hond Tweede hond Derde hond 3 Hoorbaar geluidssignaal Hoorbaar geluidssignaal Hoorbaar geluidssignaal gedurende 1 seconde, gedurende 1 seconde, gedurende 1 seconde, daarna lage voortdurende daarna lage voortdurende daarna lage voortdurende stimulatie zonder hoorbaar stimulatie zonder hoorbaar stimulatie zonder hoorbaar geluidssignaal. Laag geluidssignaal. Laag geluidssignaal. Laag stimulatieniveau ingesteld met stimulatieniveau ingesteld met stimulatieniveau ingesteld instelknop. instelknop. met instelknop. Eerste hond Tweede hond Derde hond 3 Voortdurende stimulatie zonder Voortdurende stimulatie zonder Voortdurende stimulatie hoorbaar geluidssignaal. hoorbaar geluidssignaal. zonder hoorbaar Stimulatieniveau ingesteld met Stimulatieniveau ingesteld met geluidssignaal. instelknop. instelknop. Stimulatieniveau ingesteld met instelknop. Eerste hond Tweede hond Derde hond 3 Voortdurende stimulatie zonder Voortdurende stimulatie zonder Voortdurende stimulatie hoorbaar geluidssignaal. hoorbaar geluidssignaal. zonder hoorbaar Stimulatieniveau ingesteld Stimulatieniveau ingesteld geluidssignaal. met instelknop. Wanneer met instelknop. Wanneer Stimulatieniveau ingesteld de knop wordt losgelaten, de knop wordt losgelaten, met instelknop. Wanneer is er een vertraging van 1 is er een vertraging van 1 de knop wordt losgelaten, seconden, gevolgd door een seconden, gevolgd door een is er een vertraging van 1 hoorbaar geluidssignaal dat 1 hoorbaar geluidssignaal dat 1 seconden, gevolgd door een seconde aanhoudt. Als de knop seconde aanhoudt. Als de knop hoorbaar geluidssignaal dat opnieuw wordt ingedrukt opnieuw wordt ingedrukt 1 seconde aanhoudt. Als voordat de vertraging van voordat de vertraging van de knop opnieuw wordt 1 seconde voorbij is, wordt 1 seconde voorbij is, wordt ingedrukt voordat de geen hoorbaar geluidssignal geen hoorbaar geluidssignal vertraging van 1 seconde afgegeven. afgegeven. voorbij is, wordt geen hoorbaar geluidssignal afgegeven. HALSBANDONTVANGER RESETTEN Voor het resetten van de halsbandontvanger zodat deze kan werken in combinatie met een nieuwe afstandzender, of voor het herprogrammeren van een nieuwe halsbandontvanger zodat deze kan werken in combinatie met uw bestaande afstandzender: 1. Schakel de halsbandontvanger uit. 2. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de ontvanger zal gaan branden en vervolgens, na 4-5 seconden weer uitgaan. Indien het Aan/Uit knopje te vroeg is losgelaten zal het indicatorlampje van de ontvanger als gebruikelijk gaan knipperen. Als dit voorkomt start opnieuw en herhaal het proces. 3. Laat de Aan/Uit knop los nadat het indicatorlampje op de ontvanger uit is gegaan. 4. Houdt de bovenste knop van de afstandzender ingedrukt zolang het indicatorlampje 5 keer knippert. U kunt voordat dit gebeurt beide units op afstand van 0,5-1 m van elkaar houden. Nadat het indicatorlampje van de ontvanger 5 keer heeft geknipperd, is de halsbandontvanger gereset en zal opnieuw normaal knipperen. Indien het indicatorlampje van de ontvanger minder dan 5 keer heeft geknipperd start opnieuw en herhaal het proces. WWW.SPORTDOG.COM 75 STAP :: 07 PROGRAMMEREN VAN DE HALSBANDONTVANGER VOOR WERK MET TWEE OF DRIE HONDEN TEGELIJK Wanneer de zender op modussen 5, 6, 7 of 8 is ingesteld kunt u de SportDOG® halsbandontvangers zo instellen dat deze op de bovenste, onderste of zijknoppen van de afstandzender kunnen reageren. U moet SportDOG® Add-A-Dog® ontvanger(s) aanschaffen indien u meerdere honden wilt trainen. 1. Programmeer de afstandzender op modussen 5, 6, 7 of 8. 2. Programmeer de eerste halsbandontvanger. A. Schakel de halsbandontvanger uit. B. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de ontvanger zal gaan branden en vervolgens, na 4-5 seconden weer uitgaan. Indien het Aan/Uit knopje te vroeg is losgelaten zal het indicatorlampje van de ontvanger als gebruikelijk gaan knipperen. Als dit voorkomt start opnieuw en herhaal het proces. C. Laat de Aan/Uit knop los nadat het indicatorlampje op de ontvanger uit is gegaan. D. Houdt de bovenste knop van de afstandzender ingedrukt zolang het indicatorlampje 5 keer knippert. U kunt voordat dit gebeurt beide units op afstand van 0,5-1 m van elkaar houden. Indien het indicatorlampje van de ontvanger minder dan 5 keer heeft geknipperd start opnieuw en herhaal het proces. 3. Programmeer de tweede halsbandontvanger aan de hand van de afbeeldingen A. t/m D. boven, maar maak daarvoor gebruik van de onderste knop in plaats van de bovenste. 4. Programmeer de derde halsbandontvanger aan de hand van de afbeeldingen A. t/m D. boven, maar maak daarvoor gebruik van de zijknop in plaats van de bovenste. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ALGEMENE TRAININGSTIPS VOORDAT UW HOND MET DIT PRODUCT WORDT GETRAIND: U zult het meeste succes behalen met gebruik van deze trainer op afstand wanneer u zich realiseert dat een commando moet worden geleerd voordat dit kan worden bekrachtigd met een trainer op afstand. Daarbij is het handig de volgende trainingstips in gedachten te houden: • Elimineer één misdraging of leer één gehoorzaamheidscommando tegelijkertijd. Als u te snel gaat met de training, kan de hond verward raken. • Wees consistent. Geef uw hond een signaal en/of stimulatie bij elke misdraging. • Overcorrigeer de hond niet. Gebruik zo min mogelijk stimulatie als mogelijk om de hond te trainen. • Beperk de hond in situaties waarin deze zich al eerder misdragen heeft, tenzij u de hond kunt controleren en de SportTrainer® SD-800E kunt gebruiken voor het toepassen van signaal of stimulatie. • Wanneer u een situatie waarneemt waarin de hond zich herhaaldelijk misdraagt, gebruik deze situatie dan angstig reageert de kans op succes aanzienlijk vergroten. • Als uw hond een angstige reactie heeft op de signaal of stimulatie (in het bijzonder bij de eerste paar keren), maakt u zich dan niet ongerust. Leid de aandacht af naar een eenvoudig en gepast gedrag (bijv. met een bekend commando, zoals “zit”). • Gebruik de SportTrainer® SD-800E nooit om enige vorm van agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als uw hond zulk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professioneel trainer. Agressie in honden is het resultaat van vele factoren - het kan aangeleerd gedrag zijn of veroorzaakt worden door angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie in honden is sociale dominantie. Elke hond is anders. 76 WWW.SPORTDOG.COM VEEL GESTELDE VRAGEN Is de stimulatie diervriendelijk voor mijn hond? Stimulatie is onaangenaam doch niet schadelijk voor uw hond. Voor elektronische toestellen zijn communicatie over en weer en training gegeven door de eigenaar vereist om gewenste resultaten te kunnen bereiken. Hoe oud moet een hond zijn om de SportTrainer® SD-800E te mogen gebruiken? Uw hond zal in staat moeten zijn om de basiscommando’s, zoals “Zit!” en ‘Afblijven!’ te herkennen. Het systeem mag alleen gebruikt worden met huisdieren ouder dan 6 maanden. Indien uw huisdier gewond is of een beprkte mobiliteit heeft,  raadpleeg uw dierenarts of een professionele trainer voor gebruik. Moet ik mijn hond, nadat hij eenmaal is getraind en geleerd heeft om mijn bevelen op te volgen, de halsbandontvanger nog verder laten dragen? Waarschijnlijk niet. Uw hond mag de halsbandontvanger van tijd tot tijd dragen zodat hij vasthoudt aan zijn nieuwe gedrag. Is de halsbandontvanger waterbestendig? Ja. Mocht het oplaadbare batterijpack ooit aan vervanging toe zijn, zorg ervoor dat de O-ring en O-ringgroef vrij zijn van stof of steenslag. Kan ik de SportTrainer® SD-800E voor meer dan één hond gebruiken? Ja, maar u moet de SportDOG® Add-A-Dog® halsbandontvangers kopen en de afstandzender moet ingesteld worden op modus 5, 6, 7 of 8. Kan ik de SportTrainer® SD-800E bij agressieve honden gebruiken? Wij raden u sterk af om producten die wij maken door agressieve honden te laten gebruiken. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw lokale dierenarts of een beroepstrainer om te bepalen of uw hond agressief gedrag vertoont. Zal ik met de SportTrainer® SD-800E exact 700 meter bereik hebben? Terreingesteldheid, weersomstandigheden, vegetatie, signalen uitgezonden door andere radio-apparaten en overige factoren zullen invloed hebben op maximum bereik van de SportTrainer® SD-800E. Voor het behalen van maximum bereik raadpleegt het hoofdstuk “Hoe het Systeem werkt”. Hoe lang kan ik onafgebroken stimulatie aan mijn hond geven? U kunt niet langer dan 8 seconden op de knop voor doorlopende stimulatie indrukken om stimulatie aan uw hond te geven. De afstandzender gaat na acht seconden op “time-out” in en de knop voor doorlopende stimulatie moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt. Wat moet ik doen als de hals van mijn hond rode kleur krijgt of als er bij hem huidirritatie optreedt? Deze aandoening, druknecrose, wordt veroorzaakt doordat de contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik van de halsbandontvanger. Als deze conditie langer dan 48 uur aanhoudt, bezoek dan uw dierenarts. Nadat de huid terugkeert naar normale toestand, kan de halsband weer gebruikt worden; houd de huid goed in de gaten. Kan ik een leiband aan de SportTrainer® SD-800E bevestigen? Bevestig GEEN leiband aan de SportTrainer® SD-800E. Er kan een aparte, niet-metalen halsband om de nek van uw hond worden gedaan met daaraan een leiband. Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent. WWW.SPORTDOG.COM 77 PROBLEEMOPLOSSING De antwoorden op deze vragen zouden u moeten helpen bij het oplossen van enig probleem dat zich bij dit systeem voordoet. Als dat niet het geval is, neem a.u.b. contact op met de Klantenservice, of verzoek onze website op www.sportdog.com. Mijn hond reageert niet wanneer ik op een knop druk. • Controleer of de halsbandontvanger is ingeschakeld. • Indien het bereik waarin het product voor het laatst werd gebruikt is verlaagd, controleer of de batterij niet leeggemaakt is in zowel de afstandzender als de halsbandontvanger. • Vele factoren kunnen het bereik dat u met de SportTrainer® SD-800E heeft, beïnvloeden. Raadpleeg het hoofdstuk “Hoe het systeem werkt” voor de lijst met deze factoren. • U kunt controleren of de halsbandontvanger stimulatie aan uw hond uitzendt door het testlicht dat geleverd is bij het product tegen de halsbandontvanger te plaatsen. Lees a.u.b. voor verdere details het hoofdstuk “Instructies voor testlicht”. • Verhoog de intensiteittoets. Lees voor meer informatie het hoofdstuk: “Zoek het stimulatieniveau op dat het beste bij uw huisdier past”. • Zorg ervoor dat de contactpunten op de halsbandontvanger nauwsluitend tegen de huid van uw hond zijn geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk “Halsbandontvanger passend maken” voor meer informatie hierover. • Indien de operationele tijd gehalveerd is vergeleken met de oorspronkelijke gebruiksduur, dient u de batterij van de halsbandontvanger te vervangen. Neem contact op met de Klantenservice om een nieuwe batterij te kopen. De halsbandontvanger wil niet inschakelen. • Controleer of de halsbandontvanger is opgeladen. Wanneer de halsbandontvanger voor het eerst wordt opgeladen zorg ervoor dat het 24 uur duurt. Iedere volgende oplaadbeurt neemt slechts 12 uur in beslag. De halsbandontvanger reageert niet op de afstandzender. • Controleer of de halsbandontvanger is ingeschakeld. Lees het hoofdstuk: “Halsbandontvanger inschakelen/uitschakelen.” • Lees het hoofdstuk: “Halsbandontvanger resetten.” 78 WWW.SPORTDOG.COM INSTRUCTIES VOOR TESTLICHT 1. Schakel de halsbandontvanger in. 2. Houdt de contacten van het testlicht tegen de contactpunten. 3. Druk op de stimulatieknop van de afstandzender. 4. Het testlampje zal knipperen Let op: Hoe hoger het stimulatieniveau des te scherper het testlampje brandt. 5. Schakel de halsbandontvanger uit. Bevaar het testlampje voor latere testen. Let op: Knippert het testlampje niet, laat uw batterij opladen en voer de test opnieuw uit. Indien het testlicht nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice. ____________________________________________________________________________ GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 1. Gebruiksvoorwaarden Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden, termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde Klantenservice center, samen met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling. 2. Correct gebruik Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of afmeting/gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft “Hoe het Systeem Werkt” in deze Bedieningshandleiding). Radio Systems® Corporation raadt aan dit Product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en specifieke Waarschuwingsverklaringen. 3. Geen onwettelijk of verboden gebruik Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten. 4. Beperking van aansprakelijkheid Radio Systems® Corporation zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, financiële, incidentele, speciale of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit Product. De koper neemt alle risico’s en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product conform aan de wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets in clausule 4 Radio Systems® Corporation’s aansprakelijkheid voor het overlijden, persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren. 5. Aanpassing van voorwaarden Radio Systems® Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn. WWW.SPORTDOG.COM 79 COMPLIANTIE Deze apparatuur is getest en voldoet aan relevante EU-richtlijnen voor Elektromagnetische compatibiliteit, lage voltages en R&TTE. Alvorens u deze apparatuur buiten EU-landen kunt gebruiken, dient u eerst contact te zoeken bij de relevante plaatselijke R&TTE autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems® Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU R&TTE richtlijnen, kunnen leiden tot het niet toestaan van het gebruik van de apparatuur en leiden tot het nietig verklaren van de garantie. De nalevingverklaring kan worden gevonden op: http://www.sportdog.com/eu_docs.php. CANADA Dit apparaat voldoet aan de reglementen van Industry Canada. Werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet ontvangen interferenties kunnen opvangen, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Deze digitale apparatuur van klasse B voldoet aan Canadian ICES-003. AUSTRALIË Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde EMC vereisten, die door ACMA (Australian Communications and Media Authority) zijn vastgelegd. ____________________________________________________________________________ ACCESSOIRES Voor het kopen van aanvullende accessoires voor uw SportDOG® SportTrainer® SD-800E, neem contact op met de Klantenservice of bezoek onze website www.sportdog.com om een dichtstbijzijnde verkooppunt te vinden. Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op www.sportdog.com. ONDERDEEL ONDERDEELNUMMER SportTrainer Add-A-Dog Extra Ontvanger SDR-FSE OplaadAdapter SDT00-12304 Vervangende halsband - Zwart SAC00-10816 Vervangende halsband - Groen SAC00-10817 Vervangende halsband - Oranger SAC00-10815 Vervangende halsband - Rood SAC00-11820 Halflange geïsoleerde elektroden RFA-262 Kit voor batterijvervanging - Afstandzender SDT00-11911 Kit voor batterijvervanging - Halsbandontvanger SDT00-11907 SportDOG Draagkoord RFA-173 7,62 cm (3”) Antenne SAC00-12543 ® ® 80 ® WWW.SPORTDOG.COM BATTERIJ WEGDOEN Het apart inzamelen van lege batterijen is op veel plaatsen vereist; controleer de regels in uw regio voordat u lege batterijen opruimt. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor aparte verwerking. De afstandszender werkt op één 7,2 Volt, 250 mAH NiMH-batterij (nikkel metaal hydride). De halsbandontvanger werkt op één 4,8 Volt, 120 mAH NiMH-batterij (nikkel metaal hydride). Alleen gelijke of vergelijkbare batterijen mogen worden gebruikt ter vervanging, verkrijgbaar via de klantenservice. Een lijst van telefoonnummers van de klantendienst is beschikbaar op onze website, www.sportdog.com. ALS DE BATTERIJ NIET MEER BRUIKBAAR IS, VOLG DEZE INSTRUCTIES OM DE BATTERIJ WEG TE GOOIEN: • Draai met behulp van een Phillips schroevendraaier nr. 1 de schroeven uit de cassette uit. • Verwijder de achterkant van de cassette of het deksel. • Verwijder het oude batterijpack. Let op: Wanneer u een oud batterijpack verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u het koppelstuk stevig vasthoudt om schade aan bedrading te voorkomen. Het afknippen van de batterijdraden kan brand of explosie veroorzaken. Let op: Deze instructies zijn niet van toepassing op reparatie of vervanging van batterij. De vervanging van de batterij met een batterij die door Radio Systems® Corporation niet specifiek is aangeraden kan leiden tot brand of explosie. Neem a.u.b. contact op met de Klantenservice om te voorkomen dat uw garantie vervalt. Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op www.sportdog.com. WAARSCHUWING EXPLOSIEGEVAAR BIJ VERVANGING VAN DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES. ____________________________________________________________________________ BELANGRIJK RECYCLINGADVIES Neem a.u.b. de regels m.b.t. het veilig opruimen van elektrisch afval en elektrische apparaten in acht die in uw land van kracht zijn. Deze producten moeten worden gerecycled. Indien u dit product niet meer nodig heeft gooi het niet als gemeentelijk afval weg. Breng het product terug naar de winkel terug zodat het terechtkomt in ons recyclingsysteem. Als dit voor u niet mogelijk is neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice. WWW.SPORTDOG.COM 81
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

SportDOG SD-800E de handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
de handleiding