Petsafe PIG20-11041 Handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
Handleiding
In-Ground Fence System
Système de clôture anti-fugue avec fi l
Limitador de zona con cable
Tierzaunsystem mit Bodenbefestigung
Omheiningssysteem met draad
Sistema antifuga con fi lo
PIG20-11041
Operating and
Operating and
Training Guide
Training Guide
Manuel d’utilisation
Manuel d’utilisation
et de dressage
et de dressage
Gebruiksaanwijzingen
Gebruiksaanwijzingen
en trainingsgids
en trainingsgids
Instrucciones de uso y
Instrucciones de uso y
manual de adiestramiento
manual de adiestramiento
Guida all’uso e all’addestramento
Guida all’uso e all’addestramento
Betriebs- undTrainingsanleitung
Betriebs- und Trainingsanleitung
Operating and
Operating and
Training Guide
Training Guide
Manuel d’utilisation
Manuel d’utilisation
et de dressage
et de dressage
Gebruiksaanwijzingen
Gebruiksaanwijzingen
en trainingsgids
en trainingsgids
Instrucciones de uso y
Instrucciones de uso y
manual de adiestramiento
manual de adiestramiento
Guida all’uso e all’addestramento
Guida all’uso e all’addestramento
Betriebs- undTrainingsanleitung
Betriebs- und Trainingsanleitung
Please read this entire guide before beginning
Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier
Veuillez lire ce manuel en entier
avant de commencer
avant de commencer
Gelieve deze gids
Gelieve deze gids
volledig door te lezen
volledig door te lezen
voordat u begint
voordat u begint
Lea este manual por completo
Lea este manual por completo
antes de empezar
antes de empezar
Si prega di leggere attentamente la guida
Si prega di leggere attentamente la guida
all’uso prima di utilizzare il collare
all’uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte
Bitte lesen Sie die gesamte
Betriebsanleitung vor
Betriebsanleitung vor
demTrainingsbeginn
dem Trainingsbeginn
Please read this entire guide before beginning
Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier
Veuillez lire ce manuel en entier
avant de commencer
avant de commencer
Gelieve deze gids
Gelieve deze gids
volledig door te lezen
volledig door te lezen
voordat u begint
voordat u begint
Lea este manual por completo
Lea este manual por completo
antes de empezar
antes de empezar
Si prega di leggere attentamente la guida
Si prega di leggere attentamente la guida
all’uso prima di utilizzare il collare
all’uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte
Bitte lesen Sie die gesamte
Betriebsanleitung vor
Betriebsanleitung vor
demTrainingsbeginn
dem Trainingsbeginn
40 www.petsafe.net
Bedankt voor uw keuze voor PetSafe
®
. Door consistent gebruik van ons product, gaat uw hond zich beter
gaan gedragen, in minder tijd dan met andere trainings apparaten. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b.
contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt
u onze website op www.petsafe.net.
Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren
via www.petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen
genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de
klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe
®
zal uw waardevolle informatie nooit aan derden
geven of verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net ..
__________________________________________________
Inhoudsopgave
Onderdelen ....................................................................................................................................41
Andere zaken die u nodig kunt hebben ............................................................................................41
Hoe werkt het systeem ....................................................................................................................42
Belangrijke begrippen .....................................................................................................................42
Bedieningshandleiding
De omheiningszender lokaliseren ................................................................................................43
Het systeem indelen ...................................................................................................................43
Voorbeelden van indelingen ........................................................................................................44
Positioneren van de grensdraad ...................................................................................................45
Verbinden van de draden aan de omheiningszender .....................................................................46
Voorbereiden van de ontvangerhalsband ......................................................................................47
Stel de grensbreedte in en test de ontvangerhalsband ...................................................................48
Installeren van de grensdraad ......................................................................................................49
Plaatsen van de grensvlaggen ......................................................................................................50
Pasklaar maken van de Ontvangerhalsband ..................................................................................50
Trainingshandleiding
Wees geduldig met uw huisdier ...................................................................................................51
Dag 1 - Bewust maken van grensvlaggetjes ..................................................................................51
Dag 2 t/m 4 - Doorgaan met bewust maken van grensvlaggetjes ...................................................52
Dag 5 t/m 8 - Afl eidingsfase ........................................................................................................53
Dag 9 tot 14 - Observatie zonder riem .........................................................................................53
Dag 15 t/m 30 - Controleren van uw huisdier huisdier .................................................................53
Dag 31 en verder - training met toon alleen .................................................................................54
Uw huisdier uit het bewegingsgebied halen ..................................................................................54
Accessoires.....................................................................................................................................54
Probleemoplossing .........................................................................................................................55
Korte lus test .................................................................................................................................56
Lokaliseren van een breuk in de draad .............................................................................................56
Verwerking van batterijen ................................................................................................................57
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid ................................................................57
Productgarantie ..............................................................................................................................57
Naleving ........................................................................................................................................58
Opgelet ..........................................................................................................................................58
Plattegrondraster ..........................................................................................................................116
www.petsafe.net 41
Onderdelen
Grensvlaggetjes - 50
Grensdraad - 500 ft.
Lasdoppen
Stroom-
Adapter
(met Noord-Amerikaanse
2-pins stekker)
Europese
2-pins stekker
3-pins stekker GB
Omheining
Zender
Ontvangerhalsband
Gebruiksaanwijzing en
Trainingshandleiding
Testlampje
Bevestigings-
Beugel
Ring met ID-plaatje
Batterij
(PetSafe
®
RFA-188)
Met gel gevulde
capsules
Andere zaken die u nodig kunt hebben
Aanvullende bedrading en vlaggen (Bestelnummer PRFA-500)
• Meetlint
• Materiaal voor het boren en monteren
• Schop of graskantsnijder
• Tang
• Draadstripper
• Schaar
• Isolatietape
• Aanvullende lasdoppen
Aardingsstaaf en klem
Waterbestendige kit (b.v. siliconenkit)
• PVC pijp of tuinslang
• Cirkelzaag met een steenzaag
Tacker of nietpistool
• Halsband en riem zonder metaaldelen
42 www.petsafe.net
Hoe werkt het systeem
Het PetSafe
®
omheiningssysteem met draad
is bewezen veilig, comfortabel en doeltreffend voor alle huisdieren van ouder
dan 6 maanden tot 25 kg met een nekdikte van 15-66 cm (6"-26"). Het systeem werkt door middel van het zenden van een
radiosignaal via de omheiningszender door (maximaal) 1.200 meter grensdraad. De grensdraad is begraven of bevestigd
aan een vast object, waarmee het bewegingsgebied van uw huisdier wordt omsloten. U defi nieert bewegingsgebied voor uw
huisdier tijdelijk met grensvlaggetjes voor visuele ondersteuning bij het trainen.
Uw huisdier draagt een ontvangerhalsband met contactpunten in de nek en wordt, na training, losgelaten in het
bewegingsgebied. Wanneer uw huisdier de waarschuwingszone bereikt, geeft de ontvangerhalsband een waarschuwingstoon
af. Als uw huisdier de correctiezone ingaat, wordt een veilige statische correctie afgegeven via de contactpunten om de
aandacht van het huisdier te trekken tot het huisdier teruggaat naar het bewegingsgebied.
Belangrijke begrippen
Omheiningszender: Het apparaat dat het radiosignaal door de grensdraad uitzendt.
Bewegingsgebied: Het gebied binnen de waarschuwingszone waarin uw huisdier zich vrij kan bewegen.
Waarschuwingszone: De buitenrand van het bewegingsgebied waar de ontvangerhalsband begint te piepen, waarmee uw
huisdier wordt gewaarschuwd dat hij in de correctiezone komt.
Statische Correctie Zone: De zone buiten de waarschuwingszone waar de ontvangerhalsband van uw huisdier een
statische correctie af zal geven, om uw huisdier terug naar het bewegingsgebied te laten keren.
Grensbreedte: De schakelaar om de grens aan te passen naar gelang de lengte van de gebruikte grensdraad.
Ontvangerhalsband: Het apparaat dat het radiosignaal van de grensdraad ontvangt.
Knop voor correctieniveau: De knop om het niveau van statische correctie in te stellen dat uw huisdier ontvangt in de
correctiezone.
Verklikkerlampje ontvanger: Het lampje dat het correctieniveau aangeeft waarop de ontvangerhalsband is ingesteld.
Dit lampje fungeert ook als indicator voor bijna lege batterij.
Contactpunten: De contacten waardoor de ontvangerhalsband de veilige correctie afgeeft wanneer uw huisdier zich in de
correctiezone begeeft.
Stroomaansluiting: Waar de stroomadapter in de omheiningszender wordt geplugd. De omheiningszender wordt gevoed
door een standaard stopcontact.
Grenscontroleschakelaar: De schakelaar om aan te passen naar de lengte van het gebruikte grensdraad.
Aardingsdraadaansluiting: De aansluiting waar de aardingsdraad in verbinding staat met de omheiningszender.
Grensdraadaansluitingen: De aansluitingen waar de grensdraden in verbinding staan met de omheiningszender om zo
een volledige lus te maken.
Lusverklikkerlicht: Het lampje dat aangeeft dat de grensdraad een volledige lus maakt, waardoor het signaal verzonden
kan worden.
(Knop voor) Grensbreedteafstelling: De knop die de breedte van de waarschuwings- en correctiezone instelt.
Opmerking: Instellen van de knop verandert het niveau van statische correctie op de ontvangerhalsband niet.
Correctie
zone
Correctie
zone
Omheining
Zender
Waarschuwings-
zone
Waar-
schuwings-
zone
Grens-
Breedte
De toegelaten
zone voor
het huisdier
Contactpunten
Knop voor correctieniveau
Ontvanger-indicator
Lampje
Ontvangerhalsband
Grenscontroleschakelaar
Aardings-
aansluiting
Grensdraad
aansluitingen
Lusverklikkerlampje
Stroomverklikkerlampje
Stroom-
aansluiting
Grensbreedte
Controle
Omheiningszender
www.petsafe.net 43
De omheiningszender lokaliseren
Plaatsen van de omheiningszender:
• In een droog, goed geventileerd en beschermd gebied (1A, 1B).
• In een gebied waar temperaturen niet onder het vriespunt komen (bijv. garage, kelder, schuur, kast).
Ten minste 1 m (3 ft) bij grote metalen objecten of apparaten vandaan, omdat deze items de consistentie van het signaal
kunnen beinvloeden (1C).
Om de omheiningszender te bevestigen schroeft u de bevestigingsbeugel op een stabiel oppervlak, zoals een wand, en schuift de
omheiningszender op de beugel. Nadat de omheiningszender is bevestigd, dient de grensdraad het gebouw te verlaten. Dit wordt
bereikt door een raam of door een in de muur geboord gat. Verzeker uzelf ervan dat het boorpad vrij is. Verzeker uzelf ervan dat
de grensdraad niet afgesneden of ingeklemd wordt door een raam, deur of garagedeur, omdat dit in de loop der tijd schade kan
veroorzaken.
Om brand en electronisch gevaar te voorkomen installeert u de omheiningszender in gebouwen die in overeenstemming zijn met
provinciale en lokale electro normen.
1A
1B
1 m
(3 ft)
1C
__________________________________________________
Het systeem indelen
Basistips voor planning
Waarschuwing: voordat u uw grensdraad ingraaft
®
, dient ervoor gezorgd te worden dat er zich geen ingegraven stroom-,
telefoon- of andere elektrische kabels in de omgeving bevinden. Veel ondergrondse kabels staan onder hoogspanning
en deze opgraven, of het erop leggen van de grensdraad, kan tot een risico op schok of elektrocutie leiden. Laat het
plaatselijke nutsbedrijf uw ondergrondse leidingen markeren. In de meeste gevallen is deze service gratis. Voor
informatie over hoe deze ondergrondse draden de werking van uw systeem kunnen beïnvloeden, raadpleegt u stap 3 -
Positioneren van de grensdraad.
De grensdraad MOET beginnen bij
de omheiningszender en een volledige
lus terug maken (2A).
Ontwerp een indeling die geschikt is
voor uw omgeving. In deze sectie staan
voorbeeldindelingen en achterin deze
handleiding staat een raster voor het
ontwerp van uw indeling.
• Software voor het plannen van de
omheining is online beschikbaar
via www.petsafe.net/fence. Nadat u
uw indeling online hebt gepland en
opgeslagen, neemt u contact op met de
klantendienst om deze te beoordelen
en te verfi jnen.
• Het verdraaien van twee grensdraden
annuleert het signaal en zorgt ervoor
dat uw huisdier in dat gebied veilig kan
oversteken. Plastic of metalen
10 Omwentelingen/ft
30 Omwentelingen/m
2A
2B
leidingen zullen het signaal niet annuleren. Verdraai de grensdraad 30 maal per meter (10 maal per voet) om het signaal te
annuleren (2A).
• Maak altijd gebruik van geleidelijke bochten in de hoeken met een minimale radius van 1 m (3 ft) voor een meer
consistente grens (2B). Gebruik geen scherpe hoeken, omdat dit tussenruimten in de grens zal veroorzaken.
Vermijd het maken van doorgangen die te nauw zijn voor uw huisdier om zich vrij te kunnen bewegen (bijv. langs de zijkant
van een huis).
• De ontvangerhalsband kan binnen het huis geactiveerd worden wanneer de grensdraad langs de buitenmuur van het huis
loopt. Als dit gebeurt, verwijder dan de ontvangerhalsband van uw huisdier voordat deze binnen komt, verklein het bereik
met de knop voor grensbreedteafstelling of overweeg een andere indeling.
Bedieningshandleiding
Stap
1
Stap
2
44 www.petsafe.net
Voorbeelden van indelingen
Voorbeeld 1:
Omtreklus
(enkele lus)
De omtreklus
is de meest
voorkomende
indeling. Hierdoor
kan uw huisdier
zich vrij en veilig
bewegen over uw
gehele perceel
(2C). Ook kunnen
zwembaden en
tuinarchitectuur
beschermd worden
(2D).
D
E
A
C
B
Voorbeeld 2 (2E): Omtreklus met bestaande
omheining (enkele lus)
Met deze indeling kunt u uw bestaande omheining
onderdeel van de indeling laten uitmaken en zo
voorkomen dat uw huisdier eroverheen springt of
eronderdoor graaft. De hoeveelheid draad die ingegraven
moet worden, wordt hiermee verkleind. Vanaf de
omheiningszender loopt de draad naar A, A naar B, B
naar C, C naar D, D naar E, E naar A, draai de draden
van A terug naar de omheiningszender. Raadpleeg de
sectie "Installeren grensdraad" voor meer informatie over
het bevestigen van de draad aan een hek.
Dubbele lus
Er dient een dubbele lus gebruikt te worden wanneer de grenszone niet aan alle zijden van uw perceel wordt ingesteld.
Bij gebruik van een dubbele lus moet de grensdraad minimaal 1-1,5 m (3-5 ft) gescheiden zijn om te voorkomen
dat het signaal opgeheven wordt. Denk eraan dat voor een dubbele lus twee keer zoveel draad nodig is.
E
F
B
A
D
C
E
F
C
A
D
B
1-1.5 m
(3-5 ft)
1-1.5 m
(3-5 ft)
Voorbeeld 3 (2F): Alleen voor- of
achterzijde perceel (dubbele lus)
Vanaf de omheiningszender loopt
de draad naar A, A naar B, B
naar C, C naar D, D naar E, E
naar F, maak een U-bocht en volg
het pad helemaal terug naar A,
waarbij de draad 1-1.5 m (3-5 ft)
gescheiden wordt gehouden. Draai
de draad vanaf A terug naar de
omheiningszender.
B
A
1-1.5 m
(3-5 ft)
Voorbeeld 4 (2G): Alleen
voorgrens
(Dubbele lus)
Vanaf de omheiningszender
loopt de draad naar A, A naar
B, B terug naar A waarbij
de draad 1-1,5 m (3-5 ft)
gescheiden wordt gehouden.
Draai de draad vanaf A terug
naar de omheiningszender.
E
B
D
C
A
1-1.5 m
(3-5 ft)
Voorbeeld 5 (2H): Toegang
tot water (dubbele lus)
Vanaf de omheiningszender
loopt de draad naar A, A
naar B, maak een U-bocht
en ga naar C, C naar D, D
naar E, maak een U-bocht
en volg het pad helemaal
terug naar A waarbij de draad
1-1,5 m (3-5 ft) gescheiden
wordt gehouden. Draai de
draad vanaf A terug naar de
omheiningszender.
www.petsafe.net 45
Voorbeeld 6 (2J): Draadlus bevestigd aan bestaande omheining (dubbele lus)
Met deze indeling kunt u uw bestaande omheining onderdeel van de indeling laten
uitmaken en zo voorkomen dat uw huisdier eroverheen springt of eronderdoor
graaft. De hoeveelheid draad die ingegraven moet worden, wordt hiermee
verkleind. Vanaf de omheiningszender loopt de draad naar A, A naar B,B naar C,
C naar D,D naar E,E naar F, maak een U-bocht en volg het pad helemaal terug
naar A
, waarbij de draad1-1,5 m (3-5 ft) gescheiden wordt gehouden. Draai de
draad vanaf Aterug naar de omheiningszender. Raadpleeg de sectie "Installeren
grensdraad" voor meer informatie over het bevestigen van de draad aan een hek.
E
F
B
A
D
C
1-1.5 m
(3-5 ft)
__________________________________________________
Positioneren van de grensdraad
Leg de grensdraad eerst uit volgens de indeling die u heeft gekozen en test het systeem VOORAFGAAND aan het
ingraven of bevestigen aan de bestaande omheining. Hiermee zijn veranderingen aan de indeling veel makkelijker.
Wees voorzichtig. Een knik in het isolatiemateriaal van de draad kan de signaalsterkte verminderen en zorgen voor
een gebied met zwakke ontvangst waardoor uw huisdier kan ontsnappen.
Als de grensdraad dichter dan 3 m langs elektrische leidingen, naastliggende
begrenzingsystemen, telefoondraden, televisie - of antennekabels of satellietschotels
ligt, dan kan de zendweide van het signaal verminderen. Als u over een van deze
leidingen of kabels moet gaan, doe dit dan onder een haakse hoek. (3A)
Als de scheiding van tenminste 3 m tussen de grensdraad en het naastliggend
begrenzingsysteem de consistentie van het signaal niet verbeterd, neem dan contact op met
de klantenservice.
Grensdraad
3 m
10'
3 m
10'
Ingegraven kabel
90˚
Het draaien van de grensdraad
Het draaien van de draad annuleert en laat uw huisdier veilig dat gebied oversteken (3B). Om er zeker
van te zijn dat het signaal is opgeheven, raden wij u aan om de grensdraad af te snijden en te koppelen
tussen elke gewikkelde sectie. Plastic of metalen buizen houden het signaal niet tegen. U kunt uw eigen
draad wikkelen door twee delen van gelijke lengte af te knippen en deze met elkaar te draaien.
Maak het uiteinde van de draden vast aan iets stabiels en voer het andere einde in een boormachine.
Trek de draad strak. Met de boormachine kunt u snel wikkelen. Draai de grensdraad 30 keer per meter
om het signaal te blokkeren. Als u de indeling van de begrenzing eenmaal heeft gemaakt, voer dan de
gedraaide draad in en voer de draad dan in de zender.
Koppelen of repareren van de grensdraad
Als u meer grensdraad nodig heeft om de draadlus te verlengen, dient u de draden aan elkaar te
koppelen. Maak een notitie van alle koppelingen, in het geval u dit later wilt nakijken.
De meeste breuken bij een grensdraad vinden plaats bij de koppeling.
Strip ca. 1 cm (
3
/
8
") van de isolatie van het uiteinde van de te koppelen draad (3C). Zorg ervoor dat het
koper van de grensdraad niet aangetast is. Als de grensdraad is aangetast door corrosie, strip deze dan
verder tot het blanke koper te zien is.
Voer de gestripte uiteinden in een lasdop en draai de dop op de draden. Zorg ervoor dat er geen blank
koper te zien is, behalve datgene voorbij de lasdop. Maak op 7.5 - 10 cm(3-4") van de lasdop een
knoop(3D). Zorg ervoor dat de lasdop stevig op de draadverbinding zit.
Als u eenmaal de draden stevig aan elkaar heeft gekoppeld, opent u het deksel van de met gel gevulde
koppelcapsule en doopt u de lasdop zo diep mogelijk in de waterbestendige gel in de capsule(3E).
Klik de deksel van de capsule dicht (3F). Voor correcte prestaties van het systeem, moet de koppeling
waterbestendig zijn.
Als de koppeling los komt, zal het gehele systeem uitvallen. Zorg ervoor dat de koppeling stevig is
aangebracht. Via de klantenservice kunt u meerdere gel gevulde koppelcapsules en lasdoppen verkrijgen.
30 Omwentelingen/m
10 Omwentelingen/ft.
1
1 cm
(
3
/
8
in)
1 cm
(
3
/
8
in)
2
3D
3E
3F
Stap
3
46 www.petsafe.net
Aanvullend grensdraad
Extra, direct in te graven, grensdraad kan worden gekocht per spoel van
150 m bij de winkel waar u de kit heeft gekocht of via de klantenservice.
Opmerking: Als u meer grensdraad toevoegt, zorg dan dat de
continu-lus intact blijft.
In de tabel aan de rechterzijde vindt u de lengte (bij benadering)
grensdraad die nodig is voor een vierkante, enkele lus indeling.
De lengte kan verschillen afhankelijk van de hoeveelheid gewikkeld
draad en de indeling die wordt gebruikt. Denk eraan dat voor een
dubbele lus twee keer zoveel draad nodig is.
In te sluiten gebied Benodigde draadlengte
bij benadering
Are
(100 m2)
Acre
(0,4 ha)
Meters Voet
(30,4 cm)
10 1/4 127 415
13 1/3 146 480
20 1/2 180 590
40 1 255 835
80 2 360 1180
200 5 570 1870
400 10 854 2800
1011 25 1219 4000
__________________________________________________
Verbinden van de draden aan de omheiningszender
Grensdraad
(4A)
1. Trek de grensdraad tot aan de omheiningszender door een raam, onder een deur,
door de kruipruimte of ventilatieruimte, of een andere geschikte toegangslocatie.
U kunt ook een gat in de muur boren.
2. Strip de uiteinden van de grensdraad tot ca. 1,3 cm (
1
/
2
").
3. Voer de grensdraad in de grensdraadaansluitingen op de omheiningszender.
Zorg ervoor dat de draden elkaar niet raken bij de aansluitingen.
4. Stel de grensbreedtecontroleknop in op 10. Hiermee wordt de waarschuwingszone
op maximale breedte ingesteld.
5. Steek de stroomadapter in een werkend stopcontact. De stroomadapter wordt
geleverd met de Noord-Amerikaanse stekker geïnstalleerd en aanvullende stekkers
voor GB en Europa. Zijn verkrijgbaar voor het vervangen van de stekker:
Grenscontroleschakelaar
Aardings-
aansluiting
Grensdraad
aansluitingen
Lusverklikkerlampje
Stroomverklikkerlampje
Stroom-
aansluiting
Grensbreedte
Controle
4A
a. Druk het klepje op de stroomadapter in en verwijder de stekker
door deze, zoals getoond, weg te schuiven (4B).
b. Schuif de juiste stekker voor uw stopcontact op de stroomadapter,
zoals getoond (4C).
6. De lampjes voor voeding en lusindicatie moeten nu aangaan. Als dit
niet gebeurt, kijk dan in de sectie "Probleemoplossing".
4B 4C
Aardingsdraad
(4D)
Correcte aarding verkleint de kans op overspanning, waardoor uw omheiningszender
of stroomadapter beschadigd kunnen raken, al is het niet noodzakelijk voor de werking
van het systeem. Om uw unit te aarden heeft u een enkelvoudige (geen meervoudige)
aardingsdraad nodig (geïsoleerd koperdraad 1,2 tot 1,9 mm dikte) Verbindt het ene
uiteinde van de aardingsdraad aan de aardingsaansluiting op de omheiningszender en
het andere uiteinde aan de aardingsstaaf. De aardestaaf moet tenminste 90 cm worden
ingegraven en zo dicht mogelijk bij de omheiningszender worden geplaatst.
Zekering
(4E)
De omheiningszender is ook uitgerust met een 250 Volt, 1/2 Amp zekering, om het
elektronische circuit te beschermen tegen overspanning (stroomschokken).
De zekering bevindt zich achter het (open te schuiven) deksel aan de achterzijde van de
omheiningszender. Een reservezekering is meegeleverd.
Grens-
draad
4D
ZekeringReservezekering
4E
Stap
4
www.petsafe.net 47
Voorbereiden van de ontvangerhalsband
Batterij plaatsen en verwijderen
Opmerking: De batterij mag niet worden verwisseld als de
ontvangerhalsband nog om de nek van uw huisdier zit.
Voor de ontvangerhalsband wordt een vervangbare PetSafe
®
batterij
(RFA-188) gebruikt. Deze unieke batterij is ontworpen om het vervangen
van de batterij makkelijker te maken en waterbestendigheid te bevorderen.
Om de halsband te activeren, plaatst u de batterijmodule (5A).
Met behulp van de rand van het testlampje (zoals afgebeeld) draait u de
batterij met de klok mee tot de verticale lijn op de batterij in de richting
van de 'ON' positie staat (5B). Als de PetSafe
®
ontvangerhalsband niet
direct gebruikt gaat worden door uw huisdier, laat deze dan in de 'OFF'
positie staan.
Om de batterij te verwijderen, draait u de batterij tegen de klok in met
de rand van het testlichtgereedschap, zoals afgebeeld (5C, 5D). Probeer
NIET in de batterij te snijden of deze te openen. Zorg ervoor dat u de lege
batterij op de juiste wijze verwerkt.
Een vervangende PetSafe
®
batterij kan bij diverse winkels worden
verkregen. Neem contact op met de klantendienst of bezoek onze website:
www.petsafe.net om een verkooppunt bij u in de buurt te vinden.
Tweekleuren LED-lampje
Met de tweekleuren LED-indicator kunt u zien of batterij vol of leeg is.
Bij een volle batterij licht de groene LED een keer per 60 seconden. Bijna
leeg als de batterij bijna leeg is, licht de rode LED drie keer per
5A 5B
5D
5C
60 seconden. Als de batterij helemaal leeg is, dan licht er geen LED op.
Instellen van het correctieniveau
Lees eerst alle stappen door voor u het statische correctie niveau in gaat stellen.
1. Nadat de batterij is geïnstalleerd, drukt u op de correctieniveauknop en laat deze los als de
indicatielampjes van de ontvanger rood oplichten (5E).
2. Het indicatielampje van de ontvanger zal een paar keer achter elkaar rood oplichten waarmee het
statische correctie niveau wordt aangegeven.(5F).
3. U kunt het niveau van de statische correctie verhogen door het indrukken en loslaten van de
correctieniveauknop binnen 5 seconden van het vorige oplichten.
De statische correctie niveaus lopen op van 1 tot 5. Als u de correctieniveauknop indrukt terwijl
de ontvangerhalsband op niveau 5 is ingesteld, zal de ontvangerhalsband teruggaan naar niveau 1.
Raadpleeg de Functie - en Responstabel om het statische correctie niveau te vinden dat het beste bij
uw huisdier past.
5E
5F
De ontvangerhalsband is zodanig uitgevoerd, dat het statische correctie niveau wordt verhoogd naar mate uw huisdier langer in de
statische correctie zone blijft, indien de halsband is ingesteld op niveau 2 of hoger.
Het ontvangerindicatielampje dient als indicator van het batterijniveau, en licht elke 60 seconden rood op als een batterij vervangen
moet worden. Test de ontvangerhalsband tenminste eenmaal per maand om te zien of deze nog correct functioneert. Controleer of het
bij de grensdraad wordt geactiveerd.
Bescherming tegen overcorrectie
Als uw huisdier in de statische correctie zone 'verstijft' zal deze optie de duur van de statische correctie tot 30 seconden beperken.
Het systeem zal verdere statische correctie niet uitvoeren, totdat het huisdier de statische correctie zone verlaat.
Functie en respondstabel
Opmerking: Begin de training met een correctieniveau 2 en verhoog dit alleen als uw huisdier niet reageert op de statische correctie.
Indicatielicht respons
Statisch correctie niveau
Ontvangerhalsbandfunctie Temperament van het
huisdier
1 rode Flits 1
Geen statische correctie, alleen piep
2 rood knipperen 2 Lage statische correctie Timide
3 rood knipperen 3 Middelmatige statische correctie Timide of gemiddeld
4 rood knipperen 4
Middelmatig tot hoge statische correctie Gemiddeld of hoog-energiek
5 rood knipperen 5 Hoge statische correctie Zeer energiek
Elke 60 seconden drie
maal rood knipperen
Batterij bijna leeg
Stap
5
48 www.petsafe.net
Stel de grensbreedte in en test de
ontvangerhalsband
De grenscontroleschakelaar aan de zijde van de
omheiningszender heeft drie instellingen (6A).
Instelling B wordt gebruikt voor de meeste
eigenschappen. In de volgende tabel vindt u de
instellingen die u dient te gebruiken.
Hoeveelheid draad Instelling
Tot aan 396 m
B
396-732 m
C
Langer dan 732 m
A
Gebruik de grensbreedtecontroleschakelaar om de
breedte van de waarschuwingszone en de statische
correctie zone in te stellen (6B). Stel de grensbreedte
zo breed als mogelijk in om uw huisdier de meest
uitgebreide waarschuwings- en correctiezones te
6A
5
28
4
10
3
9
1
7
0
6
5
28
4
10
3
9
1
7
0
6
6B
geven zonder het bewegingsgebied te klein te maken. Wij raden een grensbreedte van 3,7 tot
6 m aan.
Opmerking: Met de grensbreedtecontroleschakelaar wordt het statische correctie niveau niet
gewijzigd.
Om de waarschuwingszone en de statische correctie zone te bepalen, zorgt u ervoor dat
de ontvangerhalsband correct is geïnstalleerd, het statische correctie niveau ingesteld is op
2 of hoger en de testlichtcontacten tegen de contactpunten aanliggen (6C). Voor de beste
resultaten kiest u een rechte sectie grensdraad die tenminste 15 m lang is. Houdt het testlampje
tegen de contactpunten (6C). Loop in de richting van de grensdraad met de contactpunten
omhoog gericht en de ontvangerhalsband ter hoogte van de nek van uw huisdier (6D) tot de
ontvangerhalsband gaat piepen (6E) en het testlampje gaat knipperen.
6C
Opmerking: De ontvangerhalsband is waterbestendig, waardoor de piep lastig te horen
kan zijn.
Als de ontvangerhalsband niet binnen het gewenste bereik gaat piepen, gebruik
dan de grensbreedtecontroleschakelaar om de juiste instelling te vinden.
Beweeg de breedtecontroleschakelaar met de klok mee om de grensbreedte te
verhogen en tegen de klok in om deze te verlagen (6B). Herhaal deze handeling
zo vaak als nodig tot de ontvangerhalsband piept op de gewenste afstand van de
grensdraad.
De getallen op de grensbreedtecontroleschakelaar geven de signaalsterkte aan
en zijn geen indicatie van de afstand. Als niet het gewenste bereik wordt
6D
Grensdraad
6E
gevonden, zet dan de grensbreedtecontroleschakelaar op een andere instelling om het gewenste bereik te
vinden. Als u een dubbele lus gebruikt kan het zijn dat u de scheiding tussen de grensdraden moet vergroten
om het gewenste bereik te vinden.
De ontvangerhalsband geeft een waarschuwingstoon en tikt bij het afgeven van een statische correctie.
Nadat u de piep hoort, loopt u door naar de draad. De ontvangerhalsband gaat dan tikken en het
testlicht gaat knipperen, waarmee de statische correctie wordt aangegeven bij het ingaan van de
statische correctiezone (6F). Een waarschuwingstoon en het knipperen van het testlicht geven aan
dat de ontvangerhalsband en het systeem correct werken. Test nogmaals op een aantal verschillende
plekken tot u tevreden bent en zeker weet dat het systeem correct werkt. Vervolgens loopt u het gehele
bewegingsgebied rond om er zeker van te zijn dat er geen gebieden zijn waar de ontvangerhalsband wordt
geactiveerd door signalen die door begraven leidingen of kabels worden afgegeven.
Grensdraad
Test de halsband ook in en rondom het huis. Zoals reeds gemeld, kabels en leidingen van kabeltv, elektrische bedrading en
telefoonleidingen kunnen het begrenzingsysteem geleiden binnenin of buiten het huis en dan onbedoeld de halsband van uw
huisdier activeren. In de zeldzame gevallen dat dit gebeurt, ligt de grensdraad waarschijnlijk te dicht op deze buitenlijnen en moet
worden verplaatst of aangepast zoals getoond in fi guur 3A.
Als u ervan overtuigd bent dat uw systeem correct werkt, bent u er klaar voor om de grensdraad te gaan ingraven.
Als de ontvangerhalsband niet piepte of het testlicht niet knipperde, kijk dan in de sectie 'Probleemoplossing'.
Opmerking: De grensbreedte is opgedeeld in 20% waarschuwingszone en 80% statische correctie zone.
Stap
6
6F
www.petsafe.net 49
Installeren van de grensdraad
Het ingraven van de grensdraad
Het ingraven van de grensdraad is bedoeld om deze te beschermen en te voorkomen dat het systeem wordt
uitgeschakeld.
1. Graaf een geul van 2.5-7.6 cm diep, langs de geplande grens.
2. Plaats de grensdraad in de geul en zorg voor wat extra ruimte waardoor de draad bij temperatuurvariaties kan
uitzetten en krimpen.
3. Gebruik een bot gereedschap zoals een roerhoutje om de grensdraad in de geul te duwen. Zorg ervoor dat u de
isolatie van de grensdraad niet beschadigd.
Bevestigen van de grensdraad aan een bestaande omheining
De grensdraad van de PetSafe
®
In-Ground Cat Fence
kan worden bevestigd aan een gaashek, een houten
afbakening, of een houten schutting. De grensdraad kan zo hoog als nodig worden bevestigd. Echter, u dient er wel
voor te zorgen dat de grensbreedte een bereik heeft, dat hoog genoeg is om het signaal te ontvangen in de halsband
van uw huisdier. Als u een dubbele lus gebruikt bij een bestaande omheining van tenminste 1 m hoog, dan kunt u
de grensdraad over de bovenkant van het hek laten lopen en terug over de onderzijde, zodat de scheiding van
1 tot -1,5 m gewaarborgd is.
• Gaashekwerk (7A): Weef de grensdraad door
de gaten of gebruik plastic tie-ribs.
• Houten omheining met balken of een
schutting (7A): Gebruik nietjes / krammen
om de grensdraad te bevestigen. Voorkom dat
de isolatie van de grensdraad wordt doorboord.
• Dubbele lus met een bestaande
omheining: Voer de grensdraad over de
bovenzijde van de omheining en terug door
de onderzijde van de omheining om de
1 tot -1,5 m scheiding te verkrijgen die nodig is.
Hek (Enkele lus) (7B): Graaf de grensdraad
in, tegenover de poortopening. Opmerking: Het
signaal blijft actief langs het hek. Uw huisdier kan
niet door het open hek heen.
Hek (Dubbele lus) (7B): Graaf de
grensdraden in tegenover de poortopening,
waarbij u een tussenruimte van 1 tot -1,5 m
instandhoudt..
DRAAD AAN DE OMHEINING NIETEN
WEEF DE DRAAD DOOR DE OMHEINING
NIET DE
DRAAD AAN DE
OMHEINING
7A
(3-5 ft)
1-1.5 m
(3-5 ft)
1-1.5 m
ENKELE LUS
DUBBELE LUS
7B
Oversteken van harde oppervlakken (opritten, stoepen, etc.)
Betonnen oprit of stoep (7C): Plaats de
grensdraad langs een werkbare voeg of maak
een groef met de cirkelzaag en de steenzaag.
Plaats de grensdraad in de groef en bedek deze
met geschikte waterbestendige kit. Voor de beste
resultaten, dient u vuil en andere resten weg te
vegen voor u de groef afdicht.
Oprit van kiezel of grind (7D): Plaats de
grensdraad in een pvc-pijp of een stuk tuinslang
om de grensdraad te beschermen, voor deze
ingegraven wordt.
7C
7D
Stap
7
50 www.petsafe.net
Plaatsen van de grensvlaggen
De grensvlaggen zijn visuele geheugensteuntjes
voor uw huisdier, om te herinneren waar de
waarschuwingszone zich bevindt.
1. Houdt de ontvangerhalsband ter hoogte van de
nek van uw huisdier.
2. Loop naar de waarschuwingszone tot de
ontvangerhalsband gaat piepen (8A).
3. Plaats de grensvlag in de grond (8B).
4. Loop terug naar het bewegingsgebied tot het
piepen stopt.
5. Herhaal dit proces rond de hele
waarschuwingszone totdat om de 3 m, of minder,
een vlag geplaatst is.
Opmerking: Als u geen piep hoort, zie dan de
testlichtinstructies in stap 6.
Grensdraad
8B
8A
__________________________________________________
Pasklaar maken van de Ontvangerhalsband
Belangrijk: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband is van belang
voor een effectieve training. De contactpunten moeten direct in contact komen met de
huid van uw huisdier, aan de onderzijde van zijn nek.
Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:
1. Zorg ervoor dat er nog geen batterijen in de ontvangerhalsband zitten.
2. Laat uw huisdier ontspannen staan (9A).
3. Zorg dat de contactpunten aan de onderzijde van de nek van uw huisdier zijn geplaatst en
de huid aanraken (9B).
Opmerking: Het is soms nodig het haar rond de contactpunten te scheren om te waarborgen
dat het contact consistent is.
4. De PetSafe
®
QuickFit
-halsband is ontworpen voor gemakkelijk omdoen en verwijderen
9A
9B
van de ontvangerhalsband bij uw huisdier waarbij de gewenste
pasvorm behouden blijft.
a. Met de klikgesp vast (9C) wordt de halsband door de metalen gesp
gehaald (9D).
b. Schuif het overblijvende deel van de halsband door lus "C" van de
klikgesp. Hierdoor blijft deze goed zitten.
c. Nadat de pasvorm van de halsband is bepaald, wordt de kliksluiting
gebruikt om de halsband te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
5. De ontvangerhalsband dient goed aan te sluiten, maar los genoeg te
zitten om een vinger tussen een contactpunt en de nek van uw
9C
9D
huisdier te kunnen plaatsen (9E). Laat uw huisdier de halsband gedurende een aantal minuten
dragen en controleer dan de pasvorm opnieuw. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als
uw huisdier gewend raakt aan de ontvangerhalsband.
6. Snij de halsband als volgt op maat (9C):
a. Markeer de gewenste lengte van de halsband met een pen. Laat voldoende ruimte voor groei
wanneer uw huisdier nog jong is of een dikke wintervacht heeft.
b. Verwijder de ontvangerhalsband van uw huisdier en knip of snijd het overtollige deel eraf.
9E
Ring met ID-plaatje
Gebruik de ring met het ID-plaatje om de identificatie van uw huisdier aan
de halsband te bevestigen. Plaats de ring met het ID-plaatje door één van de
gaten van de halsband. Zorg ervoor dat de ring ver genoeg van de ontvanger
wordt geplaatst zodat de plaatjes niet in contact komen met de ontvanger of
de contactpunten (9F).
Belangrijk: Bevestig geen riem aan de halsband. Dit kan ertoe leiden dat
er te strak aan de contactpunten wordt getrokken tegen de nek van uw
huisdier. Bevestig een riem aan een apart, niet-metalen halsband of tuig,
waarbij de extra halsband geen druk mag uitoefenen op de contactpunten.
9F
Stap
9
Stap
8
www.petsafe.net 51
Belangrijk: Voor comfort, veiligheid en effectiviteit dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:
Tijdens de eerste 2 trainingsweken, dient u het trainingsapparaat alleen bij uw huisdier te gebruiken
onder directe supervisie.
• Controleer de pasvorm van de ontvangerhalsband om overmatige druk te voorkomen. Het moet
mogelijk blijven een vinger tussen de contactpunten en de huid van uw huisdier te plaatsen.
• Laat de ontvangerhalsband nooit langer dan 12 achtereenvolgende uren om.
• U dient uw huisdier dagelijks te controleren op mogelijke uitslag of wondjes.
Als u uitslag of een wondje vindt, pauzeer dan het gebruik van de ontvangerhalsband voor enkele dagen.
Als deze uitslag meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts.
• U dient de nek en de contactpunten wekelijks schoon te maken met een washand en een milde zeep en
daarna ruim spoelen met water.
Een conditie die druknecrose wordt genoemd, welke ontstaat door overstimulatie van de huid als gevolg
van overmatige en langdurige aanraking met de contactpunten, dit kan optreden als de bovenstaande
stappen niet worden opgevolgd.
Trainingshandleiding
Wees geduldig met uw huisdier
Belangrijk: Correcte training van uw huisdier is essentieel voor het succes van de PetSafe
®
In-Ground
Fence
. Lees deze sectie helemaal door voor u begint aan de training van uw huisdier. Denk eraan dat
de PetSafe
®
In-Ground Fence
geen robuuste barrière is.
Zorg ervoor om plezier te hebben met uw huisdier tijdens het trainingsproces.
Training dient leuk, eerlijk, streng en consistent te zijn.
Train per keer 10 tot 15 minuten. Probeer niet te veel in te korte tijd te doen. Korte sessies die vaker worden
uitgevoerd zijn effectiever dan lange sessie die af en toe worden gedaan.
Als uw huisdier tekenen van stress vertoont, verlaag dan het trainingstempo, voeg extra trainingsdagen toe, of
verhoog de tijd waarin u speelt met uw huisdier in het bewegingsgebied. Algemene signalen van stress omvatten:
- Huisdier trekt aan de lijn in richting van het huis
- Geplooide oren
- Staart naar beneden
- Lichaam laag bij de grond houden
- Nerveuze / extreme bewegingen of verstijven van het lichaam van het huisdier
• Uw huisdier dient zich geheel op zijn gemak te voelen in de buurt van de grensvlaggetjesaan aan het eind
van elke trainingsessie. Speel na het afronden van een sessie ten minste 5 minuten binnen 3 m (10 ft) van de
grensvlaggetjes.
• Beëindig elke trainingsessie op positieve wijze met veel lof en spel.
Verwijder na elke trainingsessie de ontvangerhalsband.
• Zorg ervoor dat uw huisdier tijdens de trainingsperiode vastgehouden wordt (bijv. kennel, buitenriem, riem, enz.).
Als u uw huisdier tijdens de training uit het bewegingsgebied wilt halen, verwijder dan de ontvangerhalsband en
til uw huisdier op of zet het bijvoorbeeld in de auto om zo de zone te verlaten.
• Ook al denkt u dat uw huisdier goed reageert op de training, maak de gehele training af. Volharding is belangrijk!
__________________________________________________
Dag 1 - Bewust maken van grensvlaggetjes
Voer de eerste dag 3 trainingssessies uit, elk ca. 10 -15 minuten.
Doel:
Uw huisdier leren dat de grensvlaggen en het waarschuwingssignaal van de ontvangerhalsband de grens aangeven
van het nieuwe bewegingsgebied.
Opzet:
• Programmeer de ontvangerhalsband op niveau 2 of 3, afhankelijk van de grootte en het temperament van uw
huisdier, en plaats de band om de nek van uw huisdier.
• Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig
hier een riem aan. Opmerking: Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
• Zorg ervoor dat u snacks bij de hand hebt die uw hond lekker vindt.
• Zorg ervoor dat het favoriete speeltje van uw huisdier beschikbaar is.
Fase
1
52 www.petsafe.net
Stappen:
1. Begin met het huisdier rond het bewegingsgebied te lopen. Loof uw huisdier en praat ertegen, en geef hem af en toe
een snackje / koekje.
2. Loop in de richting van de grensvlaggen (10A). Zorg voor een prettige stemming en gooi wat koekjes op de grond.
3. Met uw huisdier aan de riem, gooit u een koekje naar de buitenrand van de vlaggetjes. Wanneer uw huisdier zich in
de correctiezone begeeft om het koekje te pakken, wordt een eerste correctie gegeven (10B). Hoe langer het huisdier
in de correctiezone blijft, hoe sterker de correctie wordt. Laat uw huisdier 2 seconden in de correctiezone blijven en
help daarna met het terugkeren naarhet bewegingsgebied (10C). Loof het dier onmiddellijk en bied een koekje aan
bij terugkeer in de toegelaten zone, zelfs wanneer u geholpen hebt met de riem. Beweeg een grensvlaggetje heen en
weer om uw huisdier te laten begrijpen dat de correctie zich voordoet in de buurt van de vlaggetjes.
4. Herhaal dit proces bij verschillende grensvlaggetjes. Uw huisdier zou niet meer automatisch achter het koekje aan
moeten gaan dat zich in de correctiezone bevindt. Als uw huisdier de correctiezone blijft ingaan, controleer dan
de pasvorm van de ontvangerhalsband en geef 2-3 seconden in de zone voor terugkeer naar de toegelaten zone.
Opmerking: Laat uw huisdier nooit het koekje opeten in de correctiezone.
10A 10C10B
__________________________________________________
Dag 2 t/m 4 - Doorgaan met bewust maken van
grensvlaggetjes
Voer niet meer dan drie of vier trainingssessies uit per dag, elk ca. 10 -15 minuten.
Doel:
Om uw huisdier te trainen om in het bewegingsgebied te blijven en de grens te respecteren wanneer u zich
hierbuiten bevindt.
Opzet:
• Programmeer de ontvangerhalsband op niveau 3 of 4, afhankelijk van de grootte en het temperament van uw
huisdier, en plaats de band om de nek van uw huisdier.
• Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier
een riem aan. Opmerking: Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
• Houd hondenkoekjes bij de hand.
• Zorg ervoor dat het favoriete speeltje van uw huisdier beschikbaar is.
Stappen:
1. Herhaal steppen 1-4 uit fase een
2. Laat de riem los wanneer uw huisdier zich in het bewegingsgebied bevindt.
3. Loop over de grens naar de andere kant en beweeg de grensvlaggetjes heen en weer terwijl u naar uw huisdier kijkt.
4. Herhaal dit rond de gehele grens, waarbij u uw huisdier binnen het bewegingsgebied koekjes geeft en het dier prijst.
Fase
2
www.petsafe.net 53
Dag 5 t/m 8 - Afleidingsfase
Voer niet meer dan drie of vier trainingssessies uit per dag, elk ca. 10 15 minuten.
Doel:
Om uw Huisdier te trainen binnen het bewegingsgebied te blijven wanneer hij buiten de zone afgeleid wordt.
Opzet:
• Stel de ontvangerhalsband in op correctieniveau 3 of 4, afhankelijk van het formaat en het temperament van uw
huisdier.
• Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig
hier een riem aan. Opmerking: Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
• Houd hondenkoekjes bij de hand.
• Zorg ervoor dat het favoriete speeltje van uw huisdier beschikbaar is.
• Creëer afl eidingen om uw huisdier ertoe te verleiden zich in de waarschuwings- en correctiezone te begeven, zoals:
- laat een familielid vanuit het bewegingsgebied naar het gebied erbuiten lopen;
- gooi een bal buiten het bewegingsgebied.
- laat een buurman/-vrouw hun huisdier buiten het bewegingsgebied uitlaten.
Stappen:
1.
Met uw huisdier aan de riem laat u de afl eiding plaatsvinden.
2. Als uw huisdier zich niet naar de afl eiding begeeft, loof uitbundig en bied een snoepje aan.
3. Als uw huisdier op de afl eiding reageert, laat het zich dan in de correctiezone begeven.
4. Help uw huisdier terug naar het bewegingsgebied wanneer dit niet binnen 3 seconden gebeurt.
5. Prijs uw huisdier en geef snoepjes; doe dit elke keer bij terugkeer in het bewegingsgebied - met of zonder hulp.
6. Herhaal dit proces met andere afl eidingen. Gebruik andere familieleden in dit proces.
__________________________________________________
Dag 9 tot 14 - Observatie zonder riem
De trainingssessies dienen in het begin 10 - -15 minuten te zijn en langzaam op te
lopen naar een uur of meer.
Uw huisdier is alleen klaar voor deze stap wanneer de lijn grensvlaggetjes duidelijk
worden vermeden, ongeacht afl eidingen of verleiding. Tijdens deze stap mag het
huisdier niet alleen achterblijven in het gebied.
Doel:
Uw huisdier vrij te laten rondlopen in het bewegingsgebied zonder riem.
Opzet:
Pas de ontvangerhalsband aan naar de permanente instelling die de juiste is voor uw
huisdier, afhankelijk van grootte en temperament.
Stappen:
1. Ga samen met uw huisdier, dat de ontvangerhalsband draagt, het bewegingsgebied in.
2. Loop rond in de tuin en speel met uw huisdier, waarbij u te allen tijde binnen het bewegingsgebied blijft.
3. Kijk naar uw huisdier terwijl u een ander klusje in de tuin uitvoert.
4. Als uw huisdier ontsnapt, doe dan de ontvangerhalsband af of schakel het systeem uit bij de omheiningszender en
plaats het dier opnieuw in het bewegingsgebied.
__________________________________________________
Dag 15 t/m 30 - Controleren van uw huisdier
Uw huisdier kan zich uitleven! Controleer uw huisdier met regelmaat.
Opmerking: Als u ervan overtuigd bent dat de training van uw huisdier compleet is, verwijderd u elke tweede grensvlag,
gedurende 4 dagen, tot alle vlaggen verwijderd zijn. Bewaar de grensvlaggen voor mogelijk toekomstig gebruik.
Fase
3
Fase
4
Fase
5
54 www.petsafe.net
Dag 31 en verder - training met toon alleen
Nadat de training is afgerond, kan het zijn dat overgestapt wordt naar modus 'enkel toon'. Uw huisdier zou nu de
toon moeten begrijpen en direct reageren om te voorkomen dat het zich in de correctiezone begeeft.
Opmerking: U kunt uw huisdier maandelijks een opfristraining geven, of in elk geval om de maand, waarbij u de halsband
omschakelt naar modus tooncorrectie en de eerdere fasen van de training opnieuw doorloopt. Deze voortdurende training zal
uw huisdier helpen zich goed te gedragen in het bewegingsgebied.
__________________________________________________
Uw huisdier uit het bewegingsgebied halen
Belangrijk: Verwijder de ontvangerhalsband en laat deze achter in het bewegingsgebied.
Nadat uw huisdier de grenszone kent, zal het moeite kosten de grens over te gaan voor
uitlaten of weggaan met de auto.
Optie 1: Vervang de ontvangerhalsband door een gewone halsband. Plaats uw huisdier in
een auto binnen de toegelaten zone en rijd de zone dan uit.
Optie 2: Vervang de ontvangerhalsband door een gewone halsband en riem. Loop met
uw huisdier de toegelaten zone uit, waarbij u bij een specifieke plek in de grenszone (het
eind van de oprit, de stop bijv.) een bepaald commando geeft, zoals "OK". Verlaat het
bewegingsgebied zone altijd aan een riem op dezelfde plek en uw huisdier zal het verlaten
van de toegelaten zone, aan een riem, op deze plek, met een persoon met elkaar gaan
associëren. Het kan nodig zijn dat uw huisdier wat overreding nodig heeft om de zone te
verlaten; geef bijv. een snoepje en prijs het dier uitbundig.
Opmerking: U kunt uw huisdier ook buiten de zone dragen.
Gefeliciteerd! U heeft het trainingsprogramma
met succes afgesloten.
__________________________________________________
Accessoires
Om extra accessoires te kopen voor uw PetSafe
®
In-Ground Fence
, bezoekt u onze website: www.petsafe.net om
een verkooppunt in de buurt te vinden of een lijst van telefoonnummers van de klantendienst in uw regio.
Onderdeel Bestelnummer
Batterij RFA-188
Stroomadapter voor de omheiningszender RFA-392
Extra ontvangerhalsband PIG19-11042
Aanvullend grensdraad RFA-1
Aanvullende grensvlaggen RFA-2
Extra capsules met gel en lasdoppen RFA-366
Draad & vlaggen accessoirekit PRFA-500
Omheiningszender: RFA-385
Draadbreuk-lokalisator RFA-50
Als de halsband breekt, dient de gehele ontvangerhalsband vervangen te worden. Neem a.u.b. contact op met de
klantendienst.
Fase
6
www.petsafe.net 55
Probleemoplossing
De ontvangerhalsband piept niet of
corrigeert niet.
• Controleer de batterij om er zeker van te zijn dat deze juist is geïnstalleerd.
• Controleer of beide lampjes op de omheiningszender oplichten. Is dit niet het
geval, voer dan de "korte lus test" uit.
De ontvangerhalsband piept, maar
mijn huisdier reageert niet op de
statische correctie.
• Zorg ervoor dat het correctieniveau is ingesteld op 2 of hoger.
Test de ontvangerhalsband met het testlampje terwijl u naar de grensdraad loopt.
Als het testlicht knippert, controleer dan de pasvorm van de ontvangerhalsband.
Trim de vacht van uw huisdier waar de contactpunten in contact staan met de nek.
Verhoog het statische correctie niveau.
• Herhaal de trainingsstappen om de training te herbevestigen
• Koop een sterkere ontvangerhalsband door contact op te nemen met de
Klantendienst.
De ontvangerhalsband moet bovenop
de grensdraad gehouden worden, om te
worden geactiveerd.
Vervang de batterij.
Draai de grensbreedtecontroleschakelaar met de klok mee om de afstand te
vergroten vanaf de grensdraad die de ontvangerhalsband activeert.
U kunt ook de grensbreedtecontroleschakelaar op een andere stand zetten.
Als u een dubbele lus gebruikt, zorg er dan voor dat de grensdraden 1 tot -1,5 m
worden gescheiden.
Als de ontvangerhalsband nog steeds bovenop de grensdraad gehouden moet
worden, voer dan een 'kort lus test' uit.
De ontvangerhalsband activeert
binnenin het huis.
Draai de grensbreedtecontroleschakelaar met de klok mee om de afstand te
vergroten vanaf de grensdraad die de ontvangerhalsband activeert.
Zorg ervoor dat de grensdraad niet te dicht langs het huis loopt. Het signaal kan
door de muren van uw huis heen worden verzonden.
Zorg ervoor dat de grensdraden zijn gewikkeld, vanaf de grens naar de
omheiningszender.
Het signaal is inconsistent
(onregelmatig).
Zorg ervoor dat de omheiningszender tenminste 1 m is verwijderd van grote
metalen objecten of apparaten.
Zorg ervoor dat alle bochten in de grensdraad geleidelijk (afgerond) zijn.
• Zorg ervoor dat de grensdraad niet parallel loopt en binnen 1,5 m langs elektrische
leidingen, naastliggende begrenzingssystemen, telefoondraden, televisie - of
antennekabels of satellietschotels ligt.
Als een naburig beperkingssysteem een inconsistent signaal kan veroorzaken, neem
dan contact op met de klantendienst om te bezien of een systeem met een andere
frequentie de situatie kan verhelpen.
De indicatielampjes voor stroom en
lussen zijn uit.
Controleer of de adapter in de omheiningszender is ingeplugd.
Probeer een ander stopcontact.
Verwijder het deksel van de zekering aan de achterzijde van de omheiningszender
en vervang de zekering door het reserve-exemplaar dat zich daar ook bevindt.
Als de lampjes nog steeds niet aangaan moeten de omheiningszender en/of de
stroomadapter worden vervangen. Neem contact op het de klantenservice.
Het stroomlampje is aan, de
lusindicator is uit en het lusalarm van
de omheiningszender gaat aan (piept).
• Zorg ervoor dat beide uiteinden van de grensdraad in de grensdraadaansluitingen
zijn gestoken en dat ca. 1 cm (
3
/
8
in.) isolatie is gestript zodat het koper zichtbaar is.
Voer een 'korte lus test' uit om te bepalen of de omheiningszender moet worden
vervangen of dat de grensdraad is gebroken (pagina 56).
Als de omheiningszender correct werkt, heeft u een breuk in de grensdraad.
Zie de "Lokaliseren van een breuk in de grensdraad" sectie in deze gids.
De zekering slaat door bij vervanging.
• De omheiningszender en/of stroomadapter dient te worden vervangen.
Neem contact op het de klantenservice.
56 www.petsafe.net
Aanvullende informatie
• De grensdraad is ingegraven, zodat er niet toevallig over gestruikeld of doorgesneden kan worden. Als u het gras maait of gaat graven in
de buurt van de grensdraad, wees dan voorzichtig zodat geen schade veroorzaakt wordt.
• Het systeem mag alleen gebruikt worden voor gezonde huisdieren die ouder zijn dan 6 maanden. Raadpleeg uw dierenarts als u zich
zorgen maakt over de medische conditie van uw huisdier (medicatie, zwanger, hartproblemen, etc.).
• Dit systeem is niet bedoeld voor gevaarlijke of agressieve huisdieren. Als uw huisdier een bedreiging voor anderen kan vormen,
GEBRUIK DIT SYSTEEM DAN NIET. Als u niet zeker bent of uw huisdier agressief is, neem dan contact op met uw dierenarts of
een professioneel trainer.
• Het PetSafe
®
In-Ground Cat Fence
is alleen bedoeld voor gebruik in woongebieden.
• De statische correctie is bedoeld om de aandacht van uw huisdier te vragen, niet om het te verwonden. Het is ontworpen om te laten
schrikken, niet om te straffen.
Test de ontvangerhalsband tenminste eenmaal per maand om te zien of deze nog correct functioneert. Controleer of het bij de
grensdraad wordt geactiveerd. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de keren dat de ontvangerhalsband wordt geactiveerd.
__________________________________________________
Korte lus test
De korte lus test is een simpele test om te bepalen of elk van de onderdelen (omheiningszender, ontvangerhalsband en grensdraad) nog
correct werkt.
1. Ontkoppel grensdraad en aardingsdraad.
2. Snij ongeveer 3 m ongebruikte grensdraad af en verbindt deze aan de grensdraadaansluitingen.
3. Spreidt de grensdraad uit in een cirkel. Stel de grenscontroleschakelaar in op B.
4. Stel de grensbreedtecontroleschakelaar in op 10 en het correctieniveau op 2 of hoger.
5. Als het lusindicatie-lampje niet oplicht, dan functioneert de omheiningszender niet correct. Neem contact op het de klantenservice.
6. Als het lusindicatie-lampje wel oplicht, ontkoppel dan een uiteinde van de grensdraadaansluiting.
7. Als het lusalarm niet afgaat, dan dient u de omheiningszender te vervangen. Neem contact op het de klantenservice.
8. Als het lusalarm wel afgaat, plug dan de grensdraad weer terug in de grensdraadaansluiting
9. Houdt de ontvangerhalsband naast de 3 m grensdraad. De ontvangerhalsband dient op ca. 0.3 m afstand van de grensdraad te gaan
piepen.
10. Houdt het testlichtgereedschap tegen de contactpunten (6C). Het testlampje dient te knipperen wanneer de ontvangerhalsband dicht
bij de grensdraad gehouden wordt.
11. Als de ontvangerhalsband niet piept en het testlicht niet oplicht, vervang dan de batterij in de ontvangerhalsband. Als de halsband nog
steeds Als het dan nog steeds niet piept en het testlicht knippert niet, neem dan contact op met de klantenservice.
12. Als de ontvangerhalsband piept, dan kan er een volledige of gedeeltelijk breuk in de grensdraad zijn ontstaan. Raadpleeg sectie
"Lokaliseren van een breuk in de grensdraad".
__________________________________________________
Lokaliseren van een breuk in de grensdraad
Wij verzoeken u deze stappen te volgen, om te bepalen of er een breuk in uw grensdraad zit:
1. Zoek naar de originele koppeling(en) en controleer of de verbinding in order en stevig is.
2. Controleer in uw tuin of er mogelijke schade aan de grensdraad is ontstaan (b.v. recente graafwerkzaamheden, doorluchten, graafwerk
van knaagdieren of andere opvallende onregelmatigheden in de buurt van uw grensdraad).
Als u de breuk nog steeds niet kunt vinden, zijn er twee opties om deze te lokaliseren:
Optie 1: Neem contact op met de klantendienst voor aanschaf van een draadbreuk-lokalisator die de breuk in de draad zal lokaliseren.
Optie 2: Volg onderstaande procedure:
1. Ontkoppel de Omheiningszender.
2. Verbindt beide uiteinden van de gewikkelde grensdraad aan een (1) grensdraadaansluiting.
3. Snij een testdraad af die de helft van de lengte van uw totale grensdraadlengte is.
4. Verbindt een uiteinde van de testdraad aan de andere grensdraadaansluiting.
5. Zoek het middenpunt van uw grens op en snij de grensdraad door.
6. Koppel het andere uiteinde van de testdraad aan een van de uiteinden van de grensdraad waar u deze
doormidden heeft gesneden.
7. Plug de omheiningszender in en controleer het lusindicatielampje. Als het lusindicatielampje aan is,
kunt u er vanuit gaan dat de breuk in de andere helft van de grensdraad te vinden is.
8. Als het lusindicatielampje niet gaat branden, kunt u er vanuit gaan dat de breuk in dit deel van de
grensdraad zit. Er is echter een kleine kans dat er meer breuken in het systeem voorkomen. Om zeker
te zijn, controleert u beide helften van de gehele lus.
9. Vervang de beschadigde grensdraad met nieuwe draad.
10. Verbindt de grensdraad opnieuw aan de Omheiningszender
Aardings-
draad
test-
draad
Grens-
Draden
11. Controleer het lusindicatorlampje. Als het lusindicatorlampje aangaat, test dan het systeem met de ontvangerhalsband.
www.petsafe.net 57
Verwerking van batterijen
Dit apparaat wordt van stroom voorzien door een 3 Volt Lithium batterij, met 160 mAH vermogen. Alleen gelijke
of vergelijkbare batterijen mogen worden gebruikt ter vervanging, verkrijgbaar via de klantenservice. Een lijst van
telefoonnummers van de klantendienst is beschikbaar op onze website, www.petsafe.net. Het apart inzamelen van lege
batterijen is op veel plaatsen vereist; controleer de regels in uw regio voordat u lege batterijen opruimt. Zie pagina
47 voor aanwijzingen over het verwijderen van de batterij, voor aparte verwerking.
__________________________________________________
Belangrijk advies aangaande recyclage
De regelgeving voor Afval bestaande uit Elektrisch en Elektronische Apparatuur (WEEE) in uw land, dient te worden
opgevolgd. Deze apparatuur dient gerecycleerd te worden. Indien u deze apparatuur niet langer nodig heeft, plaats dit dan
niet bij het gewone huisvuil Breng de apparatuur terug naar de plaats van aankoop, zodat het opgenomen kan worden in het
recyclage systeem Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere informatie.
__________________________________________________
Gebruiksvoorwaarden en beperking van
aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en
opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en
opmerkingen. Indien u deze voorwaarden, termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft het
Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde Klantenservice
center, samen met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling.
2. Correct gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of
afmeting/gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft "Hoe het Systeem Werkt" in deze
Bedieningshandleiding). Radio Systems
®
Corporation raadt aan dit Product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief is en
is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit een goed
idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik omvat, zonder
beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en specifieke Waarschuwingsverklaringen.
3. Geen onwettelijk of verboden gebruik
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om
te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het
schenden van nationale of plaatselijke wetten.
4. Beperking van aansprakelijkheid
Radio Systems
®
Corporation zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, financiële, incidentele, speciale
of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit Product.
De koper neemt alle risico's en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product conform aan de
wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets in clausule 4 Radio Systems
®
Corporation's aansprakelijkheid voor het overlijden,
persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren.
5. Aanpassing van voorwaarden
Radio Systems
®
Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit
Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit
product zullen deze wijzigingen bindend zijn.
__________________________________________________
Productgarantie
De fabrikant van dit product maakt gebruik van een gelimiteerde garantie. Details van de toepasbaarheid en de voorwaarden van
de garantie kan u vinden op de website www.petsafe.net of als u een voorbetaalde envelop stuurt naar Petsafe Ltd Redthorn House,
Unit 9, Chorley West Business Park, Ackhurst Road, Chorley, Lancashire PR7 1NL, UK.
58 www.petsafe.net
Naleving
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming gevonden met de Europese R&TTE Richtlijnen (Richtlijnen voor
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur). Alvorens u deze apparatuur buiten EU-landen kunt gebruiken, dient
u eerst contact te zoeken bij de relevante plaatselijke R&TTE autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan
de apparatuur, welke niet zijn erkend door. Radio Systems
®
Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU R&TTE
richtlijnen, kunnen leiden tot het niet toestaan van het gebruik van de apparatuur en leiden tot het nietig verklaren van de
garantie.
Bij deze verklaart Radio Systems
®
Corporation, dat dit PIG20-11041 In-Ground Fence systeem in overeenstemming is met
de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC.
De nalevingverklaring kan worden gevonden op: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.
Canadese naleving
Werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken en
(2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die worden veroorzaakt door ongewenste werking
van het apparaat.
Wijzigingen of aanpassingen kunnen de rechten van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, ongedaan maken.
Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan Canadian ICES-003.
__________________________________________________
Opgelet
Denk eraan dat de PetSafe
®
In-Ground Fence
geen robuuste barrière is. Het systeem is ontworpen om een afschrikking
te zijn voor huisdieren, om ze door middel van een statische correctie binnen de vastgestelde grens te houden. Het is
belangrijk dat u de training met uw huisdier regelmatig herhaalt. Omdat de tolerantie van dier tot dier verschilt, kan Radio
Systems
®
Corporation NIET garanderen dat het systeem een huisdier in alle gevallen binnen de ingestelde begrenzing
houdt. Niet alle huisdieren kunnen worden getraind om binnen de grens te blijven! Als u dus reden hebt om aan te nemen
dat uw huisdier een gevaar kan vormen voor anderen of zichzelf wanneer het niet binnen het product gehouden wordt,
mag u NIET alleen op de PetSafe
®
In-Ground Cat Fence
vertrouwen om uw huisdier onder controle te houden. Radio
Systems
®
Corporation is NIET aansprakelijk voor schade aan eigendommen, economische verliezen of andere opgelopen
gevolgschade als resultaat van een dier dat de grens is overgestoken.

Documenttranscriptie

In-Ground Fence System Système de clôture anti-fugue avec fil Limitador de zona con cable Tierzaunsystem mit Bodenbefestigung Omheiningssysteem met draad Sistema antifuga con filo PIG20-11041 Operating and Training Guide Manuel d’utilisation et de dressage Gebruiksaanwijzingen en trainingsgids Instrucciones de uso y manual de adiestramiento Guida all’uso e all’addestramento Betriebs- und Trainingsanleitung Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint Lea este manual por completo antes de empezar Si prega di leggere attentamente la guida all’uso prima di utilizzare il collare Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn Bedankt voor uw keuze voor PetSafe®. Door consistent gebruik van ons product, gaat uw hond zich beter gaan gedragen, in minder tijd dan met andere trainings apparaten. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b. contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net .. __________________________________________________ Inhoudsopgave Onderdelen ....................................................................................................................................41 Andere zaken die u nodig kunt hebben ............................................................................................41 Hoe werkt het systeem ....................................................................................................................42 Belangrijke begrippen .....................................................................................................................42 Bedieningshandleiding De omheiningszender lokaliseren ................................................................................................43 Het systeem indelen ...................................................................................................................43 Voorbeelden van indelingen ........................................................................................................44 Positioneren van de grensdraad ...................................................................................................45 Verbinden van de draden aan de omheiningszender .....................................................................46 Voorbereiden van de ontvangerhalsband ......................................................................................47 Stel de grensbreedte in en test de ontvangerhalsband ...................................................................48 Installeren van de grensdraad ......................................................................................................49 Plaatsen van de grensvlaggen ......................................................................................................50 Pasklaar maken van de Ontvangerhalsband ..................................................................................50 Trainingshandleiding Wees geduldig met uw huisdier ...................................................................................................51 Dag 1 - Bewust maken van grensvlaggetjes ..................................................................................51 Dag 2 t/m 4 - Doorgaan met bewust maken van grensvlaggetjes ...................................................52 Dag 5 t/m 8 - Afleidingsfase ........................................................................................................53 Dag 9 tot 14 - Observatie zonder riem.........................................................................................53 Dag 15 t/m 30 - Controleren van uw huisdier huisdier .................................................................53 Dag 31 en verder - training met toon alleen .................................................................................54 Uw huisdier uit het bewegingsgebied halen ..................................................................................54 Accessoires.....................................................................................................................................54 Probleemoplossing .........................................................................................................................55 Korte lus test .................................................................................................................................56 Lokaliseren van een breuk in de draad .............................................................................................56 Verwerking van batterijen ................................................................................................................57 Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid ................................................................57 Productgarantie..............................................................................................................................57 Naleving ........................................................................................................................................58 Opgelet ..........................................................................................................................................58 Plattegrondraster ..........................................................................................................................116 40 www.petsafe.net Onderdelen Europese 2-pins stekker 3-pins stekker GB BevestigingsBeugel StroomAdapter (met Noord-Amerikaanse 2-pins stekker) Grensdraad - 500 ft. Grensvlaggetjes - 50 Omheining Zender Lasdoppen Batterij (PetSafe® RFA-188) Ring met ID-plaatje Ontvangerhalsband Testlampje Met gel gevulde capsules Gebruiksaanwijzing en Trainingshandleiding Andere zaken die u nodig kunt hebben • Aanvullende bedrading en vlaggen (Bestelnummer PRFA-500) • Meetlint • Materiaal voor het boren en monteren • Schop of graskantsnijder • Tang • Draadstripper • Schaar • Isolatietape • Aanvullende lasdoppen • Aardingsstaaf en klem • Waterbestendige kit (b.v. siliconenkit) • PVC pijp of tuinslang • Cirkelzaag met een steenzaag • Tacker of nietpistool • Halsband en riem zonder metaaldelen www.petsafe.net 41 Hoe werkt het systeem Het PetSafe® omheiningssysteem met draad™ is bewezen veilig, comfortabel en doeltreffend voor alle huisdieren van ouder dan 6 maanden tot 25 kg met een nekdikte van 15-66 cm (6"-26"). Het systeem werkt door middel van het zenden van een radiosignaal via de omheiningszender door (maximaal) 1.200 meter grensdraad. De grensdraad is begraven of bevestigd aan een vast object, waarmee het bewegingsgebied van uw huisdier wordt omsloten. U definieert bewegingsgebied voor uw huisdier tijdelijk met grensvlaggetjes voor visuele ondersteuning bij het trainen. Uw huisdier draagt een ontvangerhalsband met contactpunten in de nek en wordt, na training, losgelaten in het bewegingsgebied. Wanneer uw huisdier de waarschuwingszone bereikt, geeft de ontvangerhalsband een waarschuwingstoon af. Als uw huisdier de correctiezone ingaat, wordt een veilige statische correctie afgegeven via de contactpunten om de aandacht van het huisdier te trekken tot het huisdier teruggaat naar het bewegingsgebied. Belangrijke begrippen Omheiningszender: Het apparaat dat het radiosignaal door de grensdraad uitzendt. Bewegingsgebied: Het gebied binnen de waarschuwingszone waarin uw huisdier zich vrij kan bewegen. Waarschuwingszone: De buitenrand van het bewegingsgebied waar de ontvangerhalsband begint te piepen, waarmee uw huisdier wordt gewaarschuwd dat hij in de correctiezone komt. Statische Correctie Zone: De zone buiten de waarschuwingszone waar de ontvangerhalsband van uw huisdier een statische correctie af zal geven, om uw huisdier terug naar het bewegingsgebied te laten keren. Grensbreedte: De schakelaar om de grens aan te passen naar gelang de lengte van de gebruikte grensdraad. Ontvangerhalsband: Het apparaat dat het radiosignaal van de grensdraad ontvangt. Knop voor correctieniveau: De knop om het niveau van statische correctie in te stellen dat uw huisdier ontvangt in de correctiezone. Verklikkerlampje ontvanger: Het lampje dat het correctieniveau aangeeft waarop de ontvangerhalsband is ingesteld. Dit lampje fungeert ook als indicator voor bijna lege batterij. Contactpunten: De contacten waardoor de ontvangerhalsband de veilige correctie afgeeft wanneer uw huisdier zich in de correctiezone begeeft. Stroomaansluiting: Waar de stroomadapter in de omheiningszender wordt geplugd. De omheiningszender wordt gevoed door een standaard stopcontact. Grenscontroleschakelaar: De schakelaar om aan te passen naar de lengte van het gebruikte grensdraad. Aardingsdraadaansluiting: De aansluiting waar de aardingsdraad in verbinding staat met de omheiningszender. Grensdraadaansluitingen: De aansluitingen waar de grensdraden in verbinding staan met de omheiningszender om zo een volledige lus te maken. Lusverklikkerlicht: Het lampje dat aangeeft dat de grensdraad een volledige lus maakt, waardoor het signaal verzonden kan worden. (Knop voor) Grensbreedteafstelling: De knop die de breedte van de waarschuwings- en correctiezone instelt. Opmerking: Instellen van de knop verandert het niveau van statische correctie op de ontvangerhalsband niet. Omheiningszender Ontvangerhalsband Correctie zone Omheining Zender De toegelaten zone voor het huisdier Grenscontroleschakelaar Knop voor correctieniveau Stroomverklikkerlampje Waarschuwingszone Ontvanger-indicator Lampje Grensbreedte Controle Correctie zone Grensdraad aansluitingen GrensBreedte Waarschuwingszone 42 Aardingsaansluiting Contactpunten www.petsafe.net Stroomaansluiting Lusverklikkerlampje Bedieningshandleiding Stap 1 De omheiningszender lokaliseren Plaatsen van de omheiningszender: • In een droog, goed geventileerd en beschermd gebied (1A, 1B). • In een gebied waar temperaturen niet onder het vriespunt komen (bijv. garage, kelder, schuur, kast). • Ten minste 1 m (3 ft) bij grote metalen objecten of apparaten vandaan, omdat deze items de consistentie van het signaal kunnen beinvloeden (1C). Om de omheiningszender te bevestigen schroeft u de bevestigingsbeugel op een stabiel oppervlak, zoals een wand, en schuift de omheiningszender op de beugel. Nadat de omheiningszender is bevestigd, dient de grensdraad het gebouw te verlaten. Dit wordt bereikt door een raam of door een in de muur geboord gat. Verzeker uzelf ervan dat het boorpad vrij is. Verzeker uzelf ervan dat de grensdraad niet afgesneden of ingeklemd wordt door een raam, deur of garagedeur, omdat dit in de loop der tijd schade kan veroorzaken. Om brand en electronisch gevaar te voorkomen installeert u de omheiningszender in gebouwen die in overeenstemming zijn met provinciale en lokale electro normen. 1A 1B 1C 1m (3 ft) __________________________________________________ Stap 2 Het systeem indelen Basistips voor planning Waarschuwing: voordat u uw grensdraad ingraaft®, dient ervoor gezorgd te worden dat er zich geen ingegraven stroom-, telefoon- of andere elektrische kabels in de omgeving bevinden. Veel ondergrondse kabels staan onder hoogspanning en deze opgraven, of het erop leggen van de grensdraad, kan tot een risico op schok of elektrocutie leiden. Laat het plaatselijke nutsbedrijf uw ondergrondse leidingen markeren. In de meeste gevallen is deze service gratis. Voor informatie over hoe deze ondergrondse draden de werking van uw systeem kunnen beïnvloeden, raadpleegt u stap 3 Positioneren van de grensdraad. • De grensdraad MOET beginnen bij 2B 2A de omheiningszender en een volledige lus terug maken (2A). • Ontwerp een indeling die geschikt is voor uw omgeving. In deze sectie staan voorbeeldindelingen en achterin deze handleiding staat een raster voor het 30 Omwentelingen/m ontwerp van uw indeling. 10 Omwentelingen/ft • Software voor het plannen van de omheining is online beschikbaar via www.petsafe.net/fence. Nadat u uw indeling online hebt gepland en opgeslagen, neemt u contact op met de klantendienst om deze te beoordelen en te verfijnen. • Het verdraaien van twee grensdraden annuleert het signaal en zorgt ervoor dat uw huisdier in dat gebied veilig kan oversteken. Plastic of metalen leidingen zullen het signaal niet annuleren. Verdraai de grensdraad 30 maal per meter (10 maal per voet) om het signaal te annuleren (2A). • Maak altijd gebruik van geleidelijke bochten in de hoeken met een minimale radius van 1 m (3 ft) voor een meer consistente grens (2B). Gebruik geen scherpe hoeken, omdat dit tussenruimten in de grens zal veroorzaken. • Vermijd het maken van doorgangen die te nauw zijn voor uw huisdier om zich vrij te kunnen bewegen (bijv. langs de zijkant van een huis). • De ontvangerhalsband kan binnen het huis geactiveerd worden wanneer de grensdraad langs de buitenmuur van het huis loopt. Als dit gebeurt, verwijder dan de ontvangerhalsband van uw huisdier voordat deze binnen komt, verklein het bereik met de knop voor grensbreedteafstelling of overweeg een andere indeling. www.petsafe.net 43 Voorbeelden van indelingen Voorbeeld 1: Omtreklus (enkele lus) De omtreklus is de meest voorkomende indeling. Hierdoor kan uw huisdier zich vrij en veilig bewegen over uw gehele perceel (2C). Ook kunnen zwembaden en tuinarchitectuur beschermd worden (2D). C B D A E Voorbeeld 2 (2E): Omtreklus met bestaande omheining (enkele lus) Met deze indeling kunt u uw bestaande omheining onderdeel van de indeling laten uitmaken en zo voorkomen dat uw huisdier eroverheen springt of eronderdoor graaft. De hoeveelheid draad die ingegraven moet worden, wordt hiermee verkleind. Vanaf de omheiningszender loopt de draad naar A, A naar B, B naar C, C naar D, D naar E, E naar A, draai de draden van A terug naar de omheiningszender. Raadpleeg de sectie "Installeren grensdraad" voor meer informatie over het bevestigen van de draad aan een hek. Dubbele lus Er dient een dubbele lus gebruikt te worden wanneer de grenszone niet aan alle zijden van uw perceel wordt ingesteld. Bij gebruik van een dubbele lus moet de grensdraad minimaal 1-1,5 m (3-5 ft) gescheiden zijn om te voorkomen dat het signaal opgeheven wordt. Denk eraan dat voor een dubbele lus twee keer zoveel draad nodig is. D 1-1.5 m (3-5 ft) E C F B E A 1-1.5 m (3-5 ft) B F E B D A A B D A 1-1.5 m C (3-5 ft) 1-1.5 m C (3-5 ft) Voorbeeld 3 (2F): Alleen voor- of achterzijde perceel (dubbele lus) Vanaf de omheiningszender loopt de draad naar A, A naar B, B naar C, C naar D, D naar E, E naar F, maak een U-bocht en volg het pad helemaal terug naar A, waarbij de draad 1-1.5 m (3-5 ft) gescheiden wordt gehouden. Draai de draad vanaf A terug naar de omheiningszender. 44 Voorbeeld 4 (2G): Alleen voorgrens (Dubbele lus) Vanaf de omheiningszender loopt de draad naar A, A naar B, B terug naar A waarbij de draad 1-1,5 m (3-5 ft) gescheiden wordt gehouden. Draai de draad vanaf A terug naar de omheiningszender. www.petsafe.net Voorbeeld 5 (2H): Toegang tot water (dubbele lus) Vanaf de omheiningszender loopt de draad naar A, A naar B, maak een U-bocht en ga naar C, C naar D, D naar E, maak een U-bocht en volg het pad helemaal terug naar A waarbij de draad 1-1,5 m (3-5 ft) gescheiden wordt gehouden. Draai de draad vanaf A terug naar de omheiningszender. Voorbeeld 6 (2J): Draadlus bevestigd aan bestaande omheining (dubbele lus) Met deze indeling kunt u uw bestaande omheining onderdeel van de indeling laten uitmaken en zo voorkomen dat uw huisdier eroverheen springt of eronderdoor graaft. De hoeveelheid draad die ingegraven moet worden, wordt hiermee verkleind. Vanaf de omheiningszender loopt de draad naar A, A naar B, B naar C, C naar D, D naar E, E naar F, maak een U-bocht en volg het pad helemaal terug naar A , waarbij de draad1-1,5 m (3-5 ft) gescheiden wordt gehouden. Draai de draad vanaf Aterug naar de omheiningszender. Raadpleeg de sectie "Installeren grensdraad" voor meer informatie over het bevestigen van de draad aan een hek. D 1-1.5 m (3-5 ft) C E F A B __________________________________________________ gr av en ka be l Leg de grensdraad eerst uit volgens de indeling die u heeft gekozen en test het systeem VOORAFGAAND aan het ingraven of bevestigen aan de bestaande omheining. Hiermee zijn veranderingen aan de indeling veel makkelijker. Wees voorzichtig. Een knik in het isolatiemateriaal van de draad kan de signaalsterkte verminderen en zorgen voor een gebied met zwakke ontvangst waardoor uw huisdier kan ontsnappen. Als de grensdraad dichter dan 3 m langs elektrische leidingen, naastliggende Grensdraad begrenzingsystemen, telefoondraden, televisie - of antennekabels of satellietschotels 3m ligt, dan kan de zendweide van het signaal verminderen. Als u over een van deze 10' leidingen of kabels moet gaan, doe dit dan onder een haakse hoek. (3A) Als de scheiding van tenminste 3 m tussen de grensdraad en het naastliggend 90˚ begrenzingsysteem de consistentie van het signaal niet verbeterd, neem dan contact op met 3m de klantenservice. 10' ge 3 Positioneren van de grensdraad In Stap Het draaien van de grensdraad Het draaien van de draad annuleert en laat uw huisdier veilig dat gebied oversteken (3B). Om er zeker van te zijn dat het signaal is opgeheven, raden wij u aan om de grensdraad af te snijden en te koppelen tussen elke gewikkelde sectie. Plastic of metalen buizen houden het signaal niet tegen. U kunt uw eigen draad wikkelen door twee delen van gelijke lengte af te knippen en deze met elkaar te draaien. Maak het uiteinde van de draden vast aan iets stabiels en voer het andere einde in een boormachine. Trek de draad strak. Met de boormachine kunt u snel wikkelen. Draai de grensdraad 30 keer per meter om het signaal te blokkeren. Als u de indeling van de begrenzing eenmaal heeft gemaakt, voer dan de gedraaide draad in en voer de draad dan in de zender. 30 Omwentelingen/m 10 Omwentelingen/ft. Koppelen of repareren van de grensdraad Als u meer grensdraad nodig heeft om de draadlus te verlengen, dient u de draden aan elkaar te koppelen. Maak een notitie van alle koppelingen, in het geval u dit later wilt nakijken. De meeste breuken bij een grensdraad vinden plaats bij de koppeling. Strip ca. 1 cm (3/8") van de isolatie van het uiteinde van de te koppelen draad (3C). Zorg ervoor dat het koper van de grensdraad niet aangetast is. Als de grensdraad is aangetast door corrosie, strip deze dan verder tot het blanke koper te zien is. Voer de gestripte uiteinden in een lasdop en draai de dop op de draden. Zorg ervoor dat er geen blank koper te zien is, behalve datgene voorbij de lasdop. Maak op 7.5 - 10 cm(3-4") van de lasdop een knoop(3D). Zorg ervoor dat de lasdop stevig op de draadverbinding zit. Als u eenmaal de draden stevig aan elkaar heeft gekoppeld, opent u het deksel van de met gel gevulde koppelcapsule en doopt u de lasdop zo diep mogelijk in de waterbestendige gel in de capsule(3E). Klik de deksel van de capsule dicht (3F). Voor correcte prestaties van het systeem, moet de koppeling waterbestendig zijn. Als de koppeling los komt, zal het gehele systeem uitvallen. Zorg ervoor dat de koppeling stevig is aangebracht. Via de klantenservice kunt u meerdere gel gevulde koppelcapsules en lasdoppen verkrijgen. 3D 3E www.petsafe.net 1 cm (3/8 in) 1 cm (3/8 in) 1 2 3F 45 Aanvullend grensdraad In te sluiten gebied Extra, direct in te graven, grensdraad kan worden gekocht per spoel van 150 m bij de winkel waar u de kit heeft gekocht of via de klantenservice. Opmerking: Als u meer grensdraad toevoegt, zorg dan dat de continu-lus intact blijft. In de tabel aan de rechterzijde vindt u de lengte (bij benadering) grensdraad die nodig is voor een vierkante, enkele lus indeling. De lengte kan verschillen afhankelijk van de hoeveelheid gewikkeld draad en de indeling die wordt gebruikt. Denk eraan dat voor een dubbele lus twee keer zoveel draad nodig is. Benodigde draadlengte bij benadering Are (100 m2) Acre (0,4 ha) Meters Voet (30,4 cm) 10 13 20 40 80 200 400 1011 1/4 1/3 1/2 1 2 5 10 25 127 146 180 255 360 570 854 1219 415 480 590 835 1180 1870 2800 4000 __________________________________________________ Stap 4 Verbinden van de draden aan de omheiningszender Grensdraad (4A) 4A 1. Trek de grensdraad tot aan de omheiningszender door een raam, onder een deur, door de kruipruimte of ventilatieruimte, of een andere geschikte toegangslocatie. U kunt ook een gat in de muur boren. 2. Strip de uiteinden van de grensdraad tot ca. 1,3 cm (1/2"). 3. Voer de grensdraad in de grensdraadaansluitingen op de omheiningszender. Zorg ervoor dat de draden elkaar niet raken bij de aansluitingen. 4. Stel de grensbreedtecontroleknop in op 10. Hiermee wordt de waarschuwingszone op maximale breedte ingesteld. 5. Steek de stroomadapter in een werkend stopcontact. De stroomadapter wordt geleverd met de Noord-Amerikaanse stekker geïnstalleerd en aanvullende stekkers voor GB en Europa. Zijn verkrijgbaar voor het vervangen van de stekker: a. Druk het klepje op de stroomadapter in en verwijder de stekker 4B door deze, zoals getoond, weg te schuiven (4B). b. Schuif de juiste stekker voor uw stopcontact op de stroomadapter, zoals getoond (4C). 6. De lampjes voor voeding en lusindicatie moeten nu aangaan. Als dit niet gebeurt, kijk dan in de sectie "Probleemoplossing". Aardingsdraad (4D) Correcte aarding verkleint de kans op overspanning, waardoor uw omheiningszender of stroomadapter beschadigd kunnen raken, al is het niet noodzakelijk voor de werking van het systeem. Om uw unit te aarden heeft u een enkelvoudige (geen meervoudige) aardingsdraad nodig (geïsoleerd koperdraad 1,2 tot 1,9 mm dikte) Verbindt het ene uiteinde van de aardingsdraad aan de aardingsaansluiting op de omheiningszender en het andere uiteinde aan de aardingsstaaf. De aardestaaf moet tenminste 90 cm worden ingegraven en zo dicht mogelijk bij de omheiningszender worden geplaatst. Zekering (4E) De omheiningszender is ook uitgerust met een 250 Volt, 1/2 Amp zekering, om het elektronische circuit te beschermen tegen overspanning (stroomschokken). De zekering bevindt zich achter het (open te schuiven) deksel aan de achterzijde van de omheiningszender. Een reservezekering is meegeleverd. 46 www.petsafe.net Grenscontroleschakelaar Stroomverklikkerlampje Aardingsaansluiting Grensbreedte Controle Grensdraad aansluitingen Stroomaansluiting Lusverklikkerlampje 4C 4D Grensdraad 4E Reservezekering Zekering Stap 5 Voorbereiden van de ontvangerhalsband 5A Batterij plaatsen en verwijderen 5B Opmerking: De batterij mag niet worden verwisseld als de ontvangerhalsband nog om de nek van uw huisdier zit. Voor de ontvangerhalsband wordt een vervangbare PetSafe® batterij (RFA-188) gebruikt. Deze unieke batterij is ontworpen om het vervangen van de batterij makkelijker te maken en waterbestendigheid te bevorderen. Om de halsband te activeren, plaatst u de batterijmodule (5A). Met behulp van de rand van het testlampje (zoals afgebeeld) draait u de batterij met de klok mee tot de verticale lijn op de batterij in de richting van de 'ON' positie staat (5B). Als de PetSafe®ontvangerhalsband niet direct gebruikt gaat worden door uw huisdier, laat deze dan in de 'OFF' positie staan. 5C Om de batterij te verwijderen, draait u de batterij tegen de klok in met de rand van het testlichtgereedschap, zoals afgebeeld (5C, 5D). Probeer NIET in de batterij te snijden of deze te openen. Zorg ervoor dat u de lege batterij op de juiste wijze verwerkt. Een vervangende PetSafe® batterij kan bij diverse winkels worden verkregen. Neem contact op met de klantendienst of bezoek onze website: www.petsafe.net om een verkooppunt bij u in de buurt te vinden. 5D Tweekleuren LED-lampje Met de tweekleuren LED-indicator kunt u zien of batterij vol of leeg is. Bij een volle batterij licht de groene LED een keer per 60 seconden. Bijna leeg als de batterij bijna leeg is, licht de rode LED drie keer per 60 seconden. Als de batterij helemaal leeg is, dan licht er geen LED op. 5E Instellen van het correctieniveau Lees eerst alle stappen door voor u het statische correctie niveau in gaat stellen. 1. Nadat de batterij is geïnstalleerd, drukt u op de correctieniveauknop en laat deze los als de indicatielampjes van de ontvanger rood oplichten (5E). 2. Het indicatielampje van de ontvanger zal een paar keer achter elkaar rood oplichten waarmee het statische correctie niveau wordt aangegeven.(5F). 3. U kunt het niveau van de statische correctie verhogen door het indrukken en loslaten van de 5F correctieniveauknop binnen 5 seconden van het vorige oplichten. De statische correctie niveaus lopen op van 1 tot 5. Als u de correctieniveauknop indrukt terwijl de ontvangerhalsband op niveau 5 is ingesteld, zal de ontvangerhalsband teruggaan naar niveau 1. Raadpleeg de Functie - en Responstabel om het statische correctie niveau te vinden dat het beste bij uw huisdier past. De ontvangerhalsband is zodanig uitgevoerd, dat het statische correctie niveau wordt verhoogd naar mate uw huisdier langer in de statische correctie zone blijft, indien de halsband is ingesteld op niveau 2 of hoger. Het ontvangerindicatielampje dient als indicator van het batterijniveau, en licht elke 60 seconden rood op als een batterij vervangen moet worden. Test de ontvangerhalsband tenminste eenmaal per maand om te zien of deze nog correct functioneert. Controleer of het bij de grensdraad wordt geactiveerd. Bescherming tegen overcorrectie Als uw huisdier in de statische correctie zone 'verstijft' zal deze optie de duur van de statische correctie tot 30 seconden beperken. Het systeem zal verdere statische correctie niet uitvoeren, totdat het huisdier de statische correctie zone verlaat. Functie en respondstabel Opmerking: Begin de training met een correctieniveau 2 en verhoog dit alleen als uw huisdier niet reageert op de statische correctie. Indicatielicht respons Statisch correctie niveau Ontvangerhalsbandfunctie Temperament van het huisdier 1 rode Flits 1 Geen statische correctie, alleen piep 2 rood knipperen 2 Lage statische correctie 3 rood knipperen 4 rood knipperen 5 rood knipperen 3 4 5 Middelmatige statische correctie Timide of gemiddeld Middelmatig tot hoge statische correctie Gemiddeld of hoog-energiek Hoge statische correctie Zeer energiek Elke 60 seconden drie maal rood knipperen Timide Batterij bijna leeg www.petsafe.net 47 Stap 6 Stel de grensbreedte in en test de ontvangerhalsband De grenscontroleschakelaar aan de zijde van de omheiningszender heeft drie instellingen (6A). Instelling B wordt gebruikt voor de meeste eigenschappen. In de volgende tabel vindt u de instellingen die u dient te gebruiken. Hoeveelheid draad 6A 6B B 396-732 m C Langer dan 732 m A 6 7 2 8 9 1 10 0 Instelling Tot aan 396 m 5 4 3 4 3 5 6 7 Gebruik de grensbreedtecontroleschakelaar om de 2 8 9 1 breedte van de waarschuwingszone en de statische 10 0 correctie zone in te stellen (6B). Stel de grensbreedte zo breed als mogelijk in om uw huisdier de meest uitgebreide waarschuwings- en correctiezones te geven zonder het bewegingsgebied te klein te maken. Wij raden een grensbreedte van 3,7 tot 6C 6 m aan. Opmerking: Met de grensbreedtecontroleschakelaar wordt het statische correctie niveau niet gewijzigd. Om de waarschuwingszone en de statische correctie zone te bepalen, zorgt u ervoor dat de ontvangerhalsband correct is geïnstalleerd, het statische correctie niveau ingesteld is op 2 of hoger en de testlichtcontacten tegen de contactpunten aanliggen (6C). Voor de beste resultaten kiest u een rechte sectie grensdraad die tenminste 15 m lang is. Houdt het testlampje tegen de contactpunten (6C). Loop in de richting van de grensdraad met de contactpunten omhoog gericht en de ontvangerhalsband ter hoogte van de nek van uw huisdier (6D) tot de ontvangerhalsband gaat piepen (6E) en het testlampje gaat knipperen. 6E Opmerking: De ontvangerhalsband is waterbestendig, waardoor de piep lastig te horen 6D kan zijn. Als de ontvangerhalsband niet binnen het gewenste bereik gaat piepen, gebruik Grensdraad dan de grensbreedtecontroleschakelaar om de juiste instelling te vinden. Beweeg de breedtecontroleschakelaar met de klok mee om de grensbreedte te verhogen en tegen de klok in om deze te verlagen (6B). Herhaal deze handeling zo vaak als nodig tot de ontvangerhalsband piept op de gewenste afstand van de grensdraad. De getallen op de grensbreedtecontroleschakelaar geven de signaalsterkte aan en zijn geen indicatie van de afstand. Als niet het gewenste bereik wordt gevonden, zet dan de grensbreedtecontroleschakelaar op een andere instelling om het gewenste bereik te vinden. Als u een dubbele lus gebruikt kan het zijn dat u de scheiding tussen de grensdraden moet vergroten 6F om het gewenste bereik te vinden. De ontvangerhalsband geeft een waarschuwingstoon en tikt bij het afgeven van een statische correctie. Nadat u de piep hoort, loopt u door naar de draad. De ontvangerhalsband gaat dan tikken en het Grensdraad testlicht gaat knipperen, waarmee de statische correctie wordt aangegeven bij het ingaan van de statische correctiezone (6F). Een waarschuwingstoon en het knipperen van het testlicht geven aan dat de ontvangerhalsband en het systeem correct werken. Test nogmaals op een aantal verschillende plekken tot u tevreden bent en zeker weet dat het systeem correct werkt. Vervolgens loopt u het gehele bewegingsgebied rond om er zeker van te zijn dat er geen gebieden zijn waar de ontvangerhalsband wordt geactiveerd door signalen die door begraven leidingen of kabels worden afgegeven. Test de halsband ook in en rondom het huis. Zoals reeds gemeld, kabels en leidingen van kabeltv, elektrische bedrading en telefoonleidingen kunnen het begrenzingsysteem geleiden binnenin of buiten het huis en dan onbedoeld de halsband van uw huisdier activeren. In de zeldzame gevallen dat dit gebeurt, ligt de grensdraad waarschijnlijk te dicht op deze buitenlijnen en moet worden verplaatst of aangepast zoals getoond in figuur 3A. Als u ervan overtuigd bent dat uw systeem correct werkt, bent u er klaar voor om de grensdraad te gaan ingraven. Als de ontvangerhalsband niet piepte of het testlicht niet knipperde, kijk dan in de sectie 'Probleemoplossing'. Opmerking: De grensbreedte is opgedeeld in 20% waarschuwingszone en 80% statische correctie zone. 48 www.petsafe.net Stap 7 Installeren van de grensdraad Het ingraven van de grensdraad Het ingraven van de grensdraad is bedoeld om deze te beschermen en te voorkomen dat het systeem wordt uitgeschakeld. 1. Graaf een geul van 2.5-7.6 cm diep, langs de geplande grens. 2. Plaats de grensdraad in de geul en zorg voor wat extra ruimte waardoor de draad bij temperatuurvariaties kan uitzetten en krimpen. 3. Gebruik een bot gereedschap zoals een roerhoutje om de grensdraad in de geul te duwen. Zorg ervoor dat u de isolatie van de grensdraad niet beschadigd. Bevestigen van de grensdraad aan een bestaande omheining De grensdraad van de PetSafe® In-Ground Cat Fence™ kan worden bevestigd aan een gaashek, een houten afbakening, of een houten schutting. De grensdraad kan zo hoog als nodig worden bevestigd. Echter, u dient er wel voor te zorgen dat de grensbreedte een bereik heeft, dat hoog genoeg is om het signaal te ontvangen in de halsband van uw huisdier. Als u een dubbele lus gebruikt bij een bestaande omheining van tenminste 1 m hoog, dan kunt u de grensdraad over de bovenkant van het hek laten lopen en terug over de onderzijde, zodat de scheiding van 1 tot -1,5 m gewaarborgd is. • Gaashekwerk (7A): Weef de grensdraad door de gaten of gebruik plastic tie-ribs. • Houten omheining met balken of een schutting (7A): Gebruik nietjes / krammen om de grensdraad te bevestigen. Voorkom dat de isolatie van de grensdraad wordt doorboord. 7A 7B WEEF DE DRAAD DOOR DE OMHEINING ENKELE LUS DRAAD AAN DE OMHEINING NIETEN • Dubbele lus met een bestaande omheining: Voer de grensdraad over de bovenzijde van de omheining en terug door de onderzijde van de omheining om de 1 tot -1,5 m scheiding te verkrijgen die nodig is. NIET DE DRAAD AAN DE OMHEINING 1-1.5 m (3-5 ft) • Hek (Enkele lus) (7B): Graaf de grensdraad in, tegenover de poortopening. Opmerking: Het signaal blijft actief langs het hek. Uw huisdier kan niet door het open hek heen. 1-1.5 m (3-5 ft) DUBBELE LUS • Hek (Dubbele lus) (7B): Graaf de grensdraden in tegenover de poortopening, waarbij u een tussenruimte van 1 tot -1,5 m instandhoudt.. Oversteken van harde oppervlakken (opritten, stoepen, etc.) • Betonnen oprit of stoep (7C): Plaats de grensdraad langs een werkbare voeg of maak een groef met de cirkelzaag en de steenzaag. Plaats de grensdraad in de groef en bedek deze met geschikte waterbestendige kit. Voor de beste resultaten, dient u vuil en andere resten weg te vegen voor u de groef afdicht. 7C 7D • Oprit van kiezel of grind (7D): Plaats de grensdraad in een pvc-pijp of een stuk tuinslang om de grensdraad te beschermen, voor deze ingegraven wordt. www.petsafe.net 49 Stap 8 Plaatsen van de grensvlaggen De grensvlaggen zijn visuele geheugensteuntjes voor uw huisdier, om te herinneren waar de waarschuwingszone zich bevindt. 8A 1. Houdt de ontvangerhalsband ter hoogte van de nek van uw huisdier. 2. Loop naar de waarschuwingszone tot de ontvangerhalsband gaat piepen (8A). 3. Plaats de grensvlag in de grond (8B). 4. Loop terug naar het bewegingsgebied tot het piepen stopt. 5. Herhaal dit proces rond de hele waarschuwingszone totdat om de 3 m, of minder, een vlag geplaatst is. 8B Grensdraad Opmerking: Als u geen piep hoort, zie dan de testlichtinstructies in stap 6. __________________________________________________ Stap 9 Pasklaar maken van de Ontvangerhalsband Belangrijk: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband is van belang voor een effectieve training. De contactpunten moeten direct in contact komen met de huid van uw huisdier, aan de onderzijde van zijn nek. Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen: 1. Zorg ervoor dat er nog geen batterijen in de ontvangerhalsband zitten. 2. Laat uw huisdier ontspannen staan (9A). 3. Zorg dat de contactpunten aan de onderzijde van de nek van uw huisdier zijn geplaatst en de huid aanraken (9B). 9A 9B Opmerking: Het is soms nodig het haar rond de contactpunten te scheren om te waarborgen dat het contact consistent is. 4. De PetSafe® QuickFit™-halsband is ontworpen voor gemakkelijk omdoen en verwijderen van de ontvangerhalsband bij uw huisdier waarbij de gewenste 9C pasvorm behouden blijft. a. Met de klikgesp vast (9C) wordt de halsband door de metalen gesp gehaald (9D). b. Schuif het overblijvende deel van de halsband door lus "C" van de klikgesp. Hierdoor blijft deze goed zitten. c. Nadat de pasvorm van de halsband is bepaald, wordt de kliksluiting gebruikt om de halsband te verwijderen en opnieuw te plaatsen. 5. De ontvangerhalsband dient goed aan te sluiten, maar los genoeg te zitten om een vinger tussen een contactpunt en de nek van uw huisdier te kunnen plaatsen (9E). Laat uw huisdier de halsband gedurende een aantal minuten dragen en controleer dan de pasvorm opnieuw. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw huisdier gewend raakt aan de ontvangerhalsband. 6. Snij de halsband als volgt op maat (9C): a. Markeer de gewenste lengte van de halsband met een pen. Laat voldoende ruimte voor groei wanneer uw huisdier nog jong is of een dikke wintervacht heeft. b. Verwijder de ontvangerhalsband van uw huisdier en knip of snijd het overtollige deel eraf. Ring met ID-plaatje Gebruik de ring met het ID-plaatje om de identificatie van uw huisdier aan de halsband te bevestigen. Plaats de ring met het ID-plaatje door één van de gaten van de halsband. Zorg ervoor dat de ring ver genoeg van de ontvanger wordt geplaatst zodat de plaatjes niet in contact komen met de ontvanger of de contactpunten (9F). Belangrijk: Bevestig geen riem aan de halsband. Dit kan ertoe leiden dat er te strak aan de contactpunten wordt getrokken tegen de nek van uw huisdier. Bevestig een riem aan een apart, niet-metalen halsband of tuig, waarbij de extra halsband geen druk mag uitoefenen op de contactpunten. 50 www.petsafe.net 9F 9D 9E Belangrijk: Voor comfort, veiligheid en effectiviteit dient u de volgende aanwijzingen op te volgen: • Tijdens de eerste 2 trainingsweken, dient u het trainingsapparaat alleen bij uw huisdier te gebruiken onder directe supervisie. • Controleer de pasvorm van de ontvangerhalsband om overmatige druk te voorkomen. Het moet mogelijk blijven een vinger tussen de contactpunten en de huid van uw huisdier te plaatsen. • Laat de ontvangerhalsband nooit langer dan 12 achtereenvolgende uren om. • U dient uw huisdier dagelijks te controleren op mogelijke uitslag of wondjes. • Als u uitslag of een wondje vindt, pauzeer dan het gebruik van de ontvangerhalsband voor enkele dagen. • Als deze uitslag meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts. • U dient de nek en de contactpunten wekelijks schoon te maken met een washand en een milde zeep en daarna ruim spoelen met water. Een conditie die druknecrose wordt genoemd, welke ontstaat door overstimulatie van de huid als gevolg van overmatige en langdurige aanraking met de contactpunten, dit kan optreden als de bovenstaande stappen niet worden opgevolgd. Trainingshandleiding Wees geduldig met uw huisdier Belangrijk: Correcte training van uw huisdier is essentieel voor het succes van de PetSafe® In-Ground Fence™. Lees deze sectie helemaal door voor u begint aan de training van uw huisdier. Denk eraan dat de PetSafe® In-Ground Fence™ geen robuuste barrière is. • Zorg ervoor om plezier te hebben met uw huisdier tijdens het trainingsproces. • Training dient leuk, eerlijk, streng en consistent te zijn. • Train per keer 10 tot 15 minuten. Probeer niet te veel in te korte tijd te doen. Korte sessies die vaker worden uitgevoerd zijn effectiever dan lange sessie die af en toe worden gedaan. • Als uw huisdier tekenen van stress vertoont, verlaag dan het trainingstempo, voeg extra trainingsdagen toe, of verhoog de tijd waarin u speelt met uw huisdier in het bewegingsgebied. Algemene signalen van stress omvatten: - Huisdier trekt aan de lijn in richting van het huis - Geplooide oren - Staart naar beneden - Lichaam laag bij de grond houden - Nerveuze / extreme bewegingen of verstijven van het lichaam van het huisdier • Uw huisdier dient zich geheel op zijn gemak te voelen in de buurt van de grensvlaggetjesaan aan het eind van elke trainingsessie. Speel na het afronden van een sessie ten minste 5 minuten binnen 3 m (10 ft) van de grensvlaggetjes. • Beëindig elke trainingsessie op positieve wijze met veel lof en spel. • Verwijder na elke trainingsessie de ontvangerhalsband. • Zorg ervoor dat uw huisdier tijdens de trainingsperiode vastgehouden wordt (bijv. kennel, buitenriem, riem, enz.). • Als u uw huisdier tijdens de training uit het bewegingsgebied wilt halen, verwijder dan de ontvangerhalsband en til uw huisdier op of zet het bijvoorbeeld in de auto om zo de zone te verlaten. • Ook al denkt u dat uw huisdier goed reageert op de training, maak de gehele training af. Volharding is belangrijk! __________________________________________________ Fase Dag 1 - Bewust maken van grensvlaggetjes 1 Voer de eerste dag 3 trainingssessies uit, elk ca. 10 -15 minuten. Doel: Uw huisdier leren dat de grensvlaggen en het waarschuwingssignaal van de ontvangerhalsband de grens aangeven van het nieuwe bewegingsgebied. Opzet: • Programmeer de ontvangerhalsband op niveau 2 of 3, afhankelijk van de grootte en het temperament van uw huisdier, en plaats de band om de nek van uw huisdier. • Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier een riem aan. Opmerking: Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent. • Zorg ervoor dat u snacks bij de hand hebt die uw hond lekker vindt. • Zorg ervoor dat het favoriete speeltje van uw huisdier beschikbaar is. www.petsafe.net 51 Stappen: 1. Begin met het huisdier rond het bewegingsgebied te lopen. Loof uw huisdier en praat ertegen, en geef hem af en toe een snackje / koekje. 2. Loop in de richting van de grensvlaggen (10A). Zorg voor een prettige stemming en gooi wat koekjes op de grond. 3. Met uw huisdier aan de riem, gooit u een koekje naar de buitenrand van de vlaggetjes. Wanneer uw huisdier zich in de correctiezone begeeft om het koekje te pakken, wordt een eerste correctie gegeven (10B). Hoe langer het huisdier in de correctiezone blijft, hoe sterker de correctie wordt. Laat uw huisdier 2 seconden in de correctiezone blijven en help daarna met het terugkeren naarhet bewegingsgebied (10C). Loof het dier onmiddellijk en bied een koekje aan bij terugkeer in de toegelaten zone, zelfs wanneer u geholpen hebt met de riem. Beweeg een grensvlaggetje heen en weer om uw huisdier te laten begrijpen dat de correctie zich voordoet in de buurt van de vlaggetjes. 4. Herhaal dit proces bij verschillende grensvlaggetjes. Uw huisdier zou niet meer automatisch achter het koekje aan moeten gaan dat zich in de correctiezone bevindt. Als uw huisdier de correctiezone blijft ingaan, controleer dan de pasvorm van de ontvangerhalsband en geef 2-3 seconden in de zone voor terugkeer naar de toegelaten zone. Opmerking: Laat uw huisdier nooit het koekje opeten in de correctiezone. 10A 10B 10C __________________________________________________ Fase 2 Dag 2 t/m 4 - Doorgaan met bewust maken van grensvlaggetjes Voer niet meer dan drie of vier trainingssessies uit per dag, elk ca. 10 -15 minuten. Doel: Om uw huisdier te trainen om in het bewegingsgebied te blijven en de grens te respecteren wanneer u zich hierbuiten bevindt. Opzet: • Programmeer de ontvangerhalsband op niveau 3 of 4, afhankelijk van de grootte en het temperament van uw huisdier, en plaats de band om de nek van uw huisdier. • Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier een riem aan. Opmerking: Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent. • Houd hondenkoekjes bij de hand. • Zorg ervoor dat het favoriete speeltje van uw huisdier beschikbaar is. Stappen: 1. Herhaal steppen 1-4 uit fase een 2. Laat de riem los wanneer uw huisdier zich in het bewegingsgebied bevindt. 3. Loop over de grens naar de andere kant en beweeg de grensvlaggetjes heen en weer terwijl u naar uw huisdier kijkt. 4. Herhaal dit rond de gehele grens, waarbij u uw huisdier binnen het bewegingsgebied koekjes geeft en het dier prijst. 52 www.petsafe.net Fase Dag 5 t/m 8 - Afleidingsfase 3 Voer niet meer dan drie of vier trainingssessies uit per dag, elk ca. 10 15 minuten. Doel: Om uw Huisdier te trainen binnen het bewegingsgebied te blijven wanneer hij buiten de zone afgeleid wordt. Opzet: • Stel de ontvangerhalsband in op correctieniveau 3 of 4, afhankelijk van het formaat en het temperament van uw huisdier. • Plaats een andere, niet-metalen halsband om de nek van uw huisdier BOVEN de ontvangerhalsband en bevestig hier een riem aan. Opmerking: Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent. • Houd hondenkoekjes bij de hand. • Zorg ervoor dat het favoriete speeltje van uw huisdier beschikbaar is. • Creëer afleidingen om uw huisdier ertoe te verleiden zich in de waarschuwings- en correctiezone te begeven, zoals: - laat een familielid vanuit het bewegingsgebied naar het gebied erbuiten lopen; - gooi een bal buiten het bewegingsgebied. - laat een buurman/-vrouw hun huisdier buiten het bewegingsgebied uitlaten. Stappen: 1. Met uw huisdier aan de riem laat u de afleiding plaatsvinden. 2. Als uw huisdier zich niet naar de afleiding begeeft, loof uitbundig en bied een snoepje aan. 3. Als uw huisdier op de afleiding reageert, laat het zich dan in de correctiezone begeven. 4. Help uw huisdier terug naar het bewegingsgebied wanneer dit niet binnen 3 seconden gebeurt. 5. Prijs uw huisdier en geef snoepjes; doe dit elke keer bij terugkeer in het bewegingsgebied - met of zonder hulp. 6. Herhaal dit proces met andere afleidingen. Gebruik andere familieleden in dit proces. __________________________________________________ Fase 4 Dag 9 tot 14 - Observatie zonder riem De trainingssessies dienen in het begin 10 - -15 minuten te zijn en langzaam op te lopen naar een uur of meer. Uw huisdier is alleen klaar voor deze stap wanneer de lijn grensvlaggetjes duidelijk worden vermeden, ongeacht afleidingen of verleiding. Tijdens deze stap mag het huisdier niet alleen achterblijven in het gebied. Doel: Uw huisdier vrij te laten rondlopen in het bewegingsgebied zonder riem. Opzet: Pas de ontvangerhalsband aan naar de permanente instelling die de juiste is voor uw huisdier, afhankelijk van grootte en temperament. Stappen: 1. Ga samen met uw huisdier, dat de ontvangerhalsband draagt, het bewegingsgebied in. 2. Loop rond in de tuin en speel met uw huisdier, waarbij u te allen tijde binnen het bewegingsgebied blijft. 3. Kijk naar uw huisdier terwijl u een ander klusje in de tuin uitvoert. 4. Als uw huisdier ontsnapt, doe dan de ontvangerhalsband af of schakel het systeem uit bij de omheiningszender en plaats het dier opnieuw in het bewegingsgebied. __________________________________________________ Fase Dag 15 t/m 30 - Controleren van uw huisdier 5 Uw huisdier kan zich uitleven! Controleer uw huisdier met regelmaat. Opmerking: Als u ervan overtuigd bent dat de training van uw huisdier compleet is, verwijderd u elke tweede grensvlag, gedurende 4 dagen, tot alle vlaggen verwijderd zijn. Bewaar de grensvlaggen voor mogelijk toekomstig gebruik. www.petsafe.net 53 Fase 6 Dag 31 en verder - training met toon alleen Nadat de training is afgerond, kan het zijn dat overgestapt wordt naar modus 'enkel toon'. Uw huisdier zou nu de toon moeten begrijpen en direct reageren om te voorkomen dat het zich in de correctiezone begeeft. Opmerking: U kunt uw huisdier maandelijks een opfristraining geven, of in elk geval om de maand, waarbij u de halsband omschakelt naar modus tooncorrectie en de eerdere fasen van de training opnieuw doorloopt. Deze voortdurende training zal uw huisdier helpen zich goed te gedragen in het bewegingsgebied. __________________________________________________ Uw huisdier uit het bewegingsgebied halen Belangrijk: Verwijder de ontvangerhalsband en laat deze achter in het bewegingsgebied. Nadat uw huisdier de grenszone kent, zal het moeite kosten de grens over te gaan voor uitlaten of weggaan met de auto. Optie 1: Vervang de ontvangerhalsband door een gewone halsband. Plaats uw huisdier in een auto binnen de toegelaten zone en rijd de zone dan uit. Optie 2: Vervang de ontvangerhalsband door een gewone halsband en riem. Loop met uw huisdier de toegelaten zone uit, waarbij u bij een specifieke plek in de grenszone (het eind van de oprit, de stop bijv.) een bepaald commando geeft, zoals "OK". Verlaat het bewegingsgebied zone altijd aan een riem op dezelfde plek en uw huisdier zal het verlaten van de toegelaten zone, aan een riem, op deze plek, met een persoon met elkaar gaan associëren. Het kan nodig zijn dat uw huisdier wat overreding nodig heeft om de zone te verlaten; geef bijv. een snoepje en prijs het dier uitbundig. Opmerking: U kunt uw huisdier ook buiten de zone dragen. Gefeliciteerd! U heeft het trainingsprogramma met succes afgesloten. __________________________________________________ Accessoires Om extra accessoires te kopen voor uw PetSafe® In-Ground Fence™, bezoekt u onze website: www.petsafe.net om een verkooppunt in de buurt te vinden of een lijst van telefoonnummers van de klantendienst in uw regio. Onderdeel Batterij Stroomadapter voor de omheiningszender Extra ontvangerhalsband Aanvullend grensdraad Aanvullende grensvlaggen Extra capsules met gel en lasdoppen Draad & vlaggen accessoirekit Omheiningszender: Draadbreuk-lokalisator Bestelnummer RFA-188 RFA-392 PIG19-11042 RFA-1 RFA-2 RFA-366 PRFA-500 RFA-385 RFA-50 Als de halsband breekt, dient de gehele ontvangerhalsband vervangen te worden. Neem a.u.b. contact op met de klantendienst. 54 www.petsafe.net Probleemoplossing De ontvangerhalsband piept niet of corrigeert niet. • Controleer de batterij om er zeker van te zijn dat deze juist is geïnstalleerd. • Controleer of beide lampjes op de omheiningszender oplichten. Is dit niet het geval, voer dan de "korte lus test" uit. De ontvangerhalsband piept, maar mijn huisdier reageert niet op de statische correctie. • Zorg ervoor dat het correctieniveau is ingesteld op 2 of hoger. • Test de ontvangerhalsband met het testlampje terwijl u naar de grensdraad loopt. • Als het testlicht knippert, controleer dan de pasvorm van de ontvangerhalsband. • Trim de vacht van uw huisdier waar de contactpunten in contact staan met de nek. • Verhoog het statische correctie niveau. • Herhaal de trainingsstappen om de training te herbevestigen • Koop een sterkere ontvangerhalsband door contact op te nemen met de Klantendienst. De ontvangerhalsband moet bovenop de grensdraad gehouden worden, om te worden geactiveerd. • Vervang de batterij. • Draai de grensbreedtecontroleschakelaar met de klok mee om de afstand te vergroten vanaf de grensdraad die de ontvangerhalsband activeert. • U kunt ook de grensbreedtecontroleschakelaar op een andere stand zetten. • Als u een dubbele lus gebruikt, zorg er dan voor dat de grensdraden 1 tot -1,5 m worden gescheiden. • Als de ontvangerhalsband nog steeds bovenop de grensdraad gehouden moet worden, voer dan een 'kort lus test' uit. De ontvangerhalsband activeert binnenin het huis. • Draai de grensbreedtecontroleschakelaar met de klok mee om de afstand te vergroten vanaf de grensdraad die de ontvangerhalsband activeert. • Zorg ervoor dat de grensdraad niet te dicht langs het huis loopt. Het signaal kan door de muren van uw huis heen worden verzonden. • Zorg ervoor dat de grensdraden zijn gewikkeld, vanaf de grens naar de omheiningszender. Het signaal is inconsistent (onregelmatig). • Zorg ervoor dat de omheiningszender tenminste 1 m is verwijderd van grote metalen objecten of apparaten. • Zorg ervoor dat alle bochten in de grensdraad geleidelijk (afgerond) zijn. • Zorg ervoor dat de grensdraad niet parallel loopt en binnen 1,5 m langs elektrische leidingen, naastliggende begrenzingssystemen, telefoondraden, televisie - of antennekabels of satellietschotels ligt. • Als een naburig beperkingssysteem een inconsistent signaal kan veroorzaken, neem dan contact op met de klantendienst om te bezien of een systeem met een andere frequentie de situatie kan verhelpen. De indicatielampjes voor stroom en lussen zijn uit. • Controleer of de adapter in de omheiningszender is ingeplugd. • Probeer een ander stopcontact. • Verwijder het deksel van de zekering aan de achterzijde van de omheiningszender en vervang de zekering door het reserve-exemplaar dat zich daar ook bevindt. • Als de lampjes nog steeds niet aangaan moeten de omheiningszender en/of de stroomadapter worden vervangen. Neem contact op het de klantenservice. Het stroomlampje is aan, de lusindicator is uit en het lusalarm van de omheiningszender gaat aan (piept). • Zorg ervoor dat beide uiteinden van de grensdraad in de grensdraadaansluitingen zijn gestoken en dat ca. 1 cm (3/8 in.) isolatie is gestript zodat het koper zichtbaar is. • Voer een 'korte lus test' uit om te bepalen of de omheiningszender moet worden vervangen of dat de grensdraad is gebroken (pagina 56). • Als de omheiningszender correct werkt, heeft u een breuk in de grensdraad. Zie de "Lokaliseren van een breuk in de grensdraad" sectie in deze gids. De zekering slaat door bij vervanging. • De omheiningszender en/of stroomadapter dient te worden vervangen. Neem contact op het de klantenservice. www.petsafe.net 55 Aanvullende informatie • De grensdraad is ingegraven, zodat er niet toevallig over gestruikeld of doorgesneden kan worden. Als u het gras maait of gaat graven in de buurt van de grensdraad, wees dan voorzichtig zodat geen schade veroorzaakt wordt. • Het systeem mag alleen gebruikt worden voor gezonde huisdieren die ouder zijn dan 6 maanden. Raadpleeg uw dierenarts als u zich zorgen maakt over de medische conditie van uw huisdier (medicatie, zwanger, hartproblemen, etc.). • Dit systeem is niet bedoeld voor gevaarlijke of agressieve huisdieren. Als uw huisdier een bedreiging voor anderen kan vormen, GEBRUIK DIT SYSTEEM DAN NIET. Als u niet zeker bent of uw huisdier agressief is, neem dan contact op met uw dierenarts of een professioneel trainer. • Het PetSafe® In-Ground Cat Fence™ is alleen bedoeld voor gebruik in woongebieden. • De statische correctie is bedoeld om de aandacht van uw huisdier te vragen, niet om het te verwonden. Het is ontworpen om te laten schrikken, niet om te straffen. • Test de ontvangerhalsband tenminste eenmaal per maand om te zien of deze nog correct functioneert. Controleer of het bij de grensdraad wordt geactiveerd. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de keren dat de ontvangerhalsband wordt geactiveerd. __________________________________________________ Korte lus test De korte lus test is een simpele test om te bepalen of elk van de onderdelen (omheiningszender, ontvangerhalsband en grensdraad) nog correct werkt. 1. Ontkoppel grensdraad en aardingsdraad. 2. Snij ongeveer 3 m ongebruikte grensdraad af en verbindt deze aan de grensdraadaansluitingen. 3. Spreidt de grensdraad uit in een cirkel. Stel de grenscontroleschakelaar in op B. 4. Stel de grensbreedtecontroleschakelaar in op 10 en het correctieniveau op 2 of hoger. 5. Als het lusindicatie-lampje niet oplicht, dan functioneert de omheiningszender niet correct. Neem contact op het de klantenservice. 6. Als het lusindicatie-lampje wel oplicht, ontkoppel dan een uiteinde van de grensdraadaansluiting. 7. Als het lusalarm niet afgaat, dan dient u de omheiningszender te vervangen. Neem contact op het de klantenservice. 8. Als het lusalarm wel afgaat, plug dan de grensdraad weer terug in de grensdraadaansluiting 9. Houdt de ontvangerhalsband naast de 3 m grensdraad. De ontvangerhalsband dient op ca. 0.3 m afstand van de grensdraad te gaan piepen. 10. Houdt het testlichtgereedschap tegen de contactpunten (6C). Het testlampje dient te knipperen wanneer de ontvangerhalsband dicht bij de grensdraad gehouden wordt. 11. Als de ontvangerhalsband niet piept en het testlicht niet oplicht, vervang dan de batterij in de ontvangerhalsband. Als de halsband nog steeds Als het dan nog steeds niet piept en het testlicht knippert niet, neem dan contact op met de klantenservice. 12. Als de ontvangerhalsband piept, dan kan er een volledige of gedeeltelijk breuk in de grensdraad zijn ontstaan. Raadpleeg sectie "Lokaliseren van een breuk in de grensdraad". __________________________________________________ Lokaliseren van een breuk in de grensdraad Wij verzoeken u deze stappen te volgen, om te bepalen of er een breuk in uw grensdraad zit: 1. Zoek naar de originele koppeling(en) en controleer of de verbinding in order en stevig is. 2. Controleer in uw tuin of er mogelijke schade aan de grensdraad is ontstaan (b.v. recente graafwerkzaamheden, doorluchten, graafwerk van knaagdieren of andere opvallende onregelmatigheden in de buurt van uw grensdraad). Als u de breuk nog steeds niet kunt vinden, zijn er twee opties om deze te lokaliseren: Optie 1: Neem contact op met de klantendienst voor aanschaf van een draadbreuk-lokalisator die de breuk in de draad zal lokaliseren. Optie 2: Volg onderstaande procedure: 1. Ontkoppel de Omheiningszender. 2. Verbindt beide uiteinden van de gewikkelde grensdraad aan een (1) grensdraadaansluiting. 3. Snij een testdraad af die de helft van de lengte van uw totale grensdraadlengte is. 4. Verbindt een uiteinde van de testdraad aan de andere grensdraadaansluiting. 5. Zoek het middenpunt van uw grens op en snij de grensdraad door. 6. Koppel het andere uiteinde van de testdraad aan een van de uiteinden van de grensdraad waar u deze doormidden heeft gesneden. 7. Plug de omheiningszender in en controleer het lusindicatielampje. Als het lusindicatielampje aan is, kunt u er vanuit gaan dat de breuk in de andere helft van de grensdraad te vinden is. 8. Als het lusindicatielampje niet gaat branden, kunt u er vanuit gaan dat de breuk in dit deel van de grensdraad zit. Er is echter een kleine kans dat er meer breuken in het systeem voorkomen. Om zeker te zijn, controleert u beide helften van de gehele lus. 9. Vervang de beschadigde grensdraad met nieuwe draad. 10. Verbindt de grensdraad opnieuw aan de Omheiningszender 11. Controleer het lusindicatorlampje. Als het lusindicatorlampje aangaat, test dan het systeem met de ontvangerhalsband. Aardingsdraad GrensDraden 56 www.petsafe.net testdraad Verwerking van batterijen Dit apparaat wordt van stroom voorzien door een 3 Volt Lithium batterij, met 160 mAH vermogen. Alleen gelijke of vergelijkbare batterijen mogen worden gebruikt ter vervanging, verkrijgbaar via de klantenservice. Een lijst van telefoonnummers van de klantendienst is beschikbaar op onze website, www.petsafe.net. Het apart inzamelen van lege batterijen is op veel plaatsen vereist; controleer de regels in uw regio voordat u lege batterijen opruimt. Zie pagina 47 voor aanwijzingen over het verwijderen van de batterij, voor aparte verwerking. __________________________________________________ Belangrijk advies aangaande recyclage De regelgeving voor Afval bestaande uit Elektrisch en Elektronische Apparatuur (WEEE) in uw land, dient te worden opgevolgd. Deze apparatuur dient gerecycleerd te worden. Indien u deze apparatuur niet langer nodig heeft, plaats dit dan niet bij het gewone huisvuil Breng de apparatuur terug naar de plaats van aankoop, zodat het opgenomen kan worden in het recyclage systeem Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere informatie. __________________________________________________ Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid 1. Gebruiksvoorwaarden Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden, termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde Klantenservice center, samen met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling. 2. Correct gebruik Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of afmeting/gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft "Hoe het Systeem Werkt" in deze Bedieningshandleiding). Radio Systems® Corporation raadt aan dit Product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en specifieke Waarschuwingsverklaringen. 3. Geen onwettelijk of verboden gebruik Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten. 4. Beperking van aansprakelijkheid Radio Systems® Corporation zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, financiële, incidentele, speciale of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit Product. De koper neemt alle risico's en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product conform aan de wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets in clausule 4 Radio Systems® Corporation's aansprakelijkheid voor het overlijden, persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren. 5. Aanpassing van voorwaarden Radio Systems® Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn. __________________________________________________ Productgarantie De fabrikant van dit product maakt gebruik van een gelimiteerde garantie. Details van de toepasbaarheid en de voorwaarden van de garantie kan u vinden op de website www.petsafe.net of als u een voorbetaalde envelop stuurt naar Petsafe Ltd Redthorn House, Unit 9, Chorley West Business Park, Ackhurst Road, Chorley, Lancashire PR7 1NL, UK. www.petsafe.net 57 Naleving Deze apparatuur is getest en in overeenstemming gevonden met de Europese R&TTE Richtlijnen (Richtlijnen voor radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur). Alvorens u deze apparatuur buiten EU-landen kunt gebruiken, dient u eerst contact te zoeken bij de relevante plaatselijke R&TTE autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn erkend door. Radio Systems® Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU R&TTE richtlijnen, kunnen leiden tot het niet toestaan van het gebruik van de apparatuur en leiden tot het nietig verklaren van de garantie. Bij deze verklaart Radio Systems® Corporation, dat dit PIG20-11041 In-Ground Fence systeem in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De nalevingverklaring kan worden gevonden op: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php. Canadese naleving Werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die worden veroorzaakt door ongewenste werking van het apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen de rechten van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, ongedaan maken. Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan Canadian ICES-003. __________________________________________________ Opgelet Denk eraan dat de PetSafe® In-Ground Fence™ geen robuuste barrière is. Het systeem is ontworpen om een afschrikking te zijn voor huisdieren, om ze door middel van een statische correctie binnen de vastgestelde grens te houden. Het is belangrijk dat u de training met uw huisdier regelmatig herhaalt. Omdat de tolerantie van dier tot dier verschilt, kan Radio Systems® Corporation NIET garanderen dat het systeem een huisdier in alle gevallen binnen de ingestelde begrenzing houdt. Niet alle huisdieren kunnen worden getraind om binnen de grens te blijven! Als u dus reden hebt om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar kan vormen voor anderen of zichzelf wanneer het niet binnen het product gehouden wordt, mag u NIET alleen op de PetSafe® In-Ground Cat Fence™ vertrouwen om uw huisdier onder controle te houden. Radio Systems® Corporation is NIET aansprakelijk voor schade aan eigendommen, economische verliezen of andere opgelopen gevolgschade als resultaat van een dier dat de grens is overgestoken. 58 www.petsafe.net
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Petsafe PIG20-11041 Handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
Handleiding