Petsafe In-Ground Cat Fence Extra Receiver Handleiding

Merk
Petsafe
Categorie
huisdier zorg
Model
In-Ground Cat Fence Extra Receiver
Type
Handleiding
PetSafe
®
In-Ground Cat Fence
Extra Receiver
Operating Guide / Manuel d’utilisation
Handleiding /
Manual de funcionamiento
Betriebsanleitung / Guida all’uso
Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint
Por favor, este manual lea completo antes de empazar
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem
Trainingsbeginn
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di
utilizzare il collare
24 www.petsafe.net
Eerst en vooral willen wij u bedanken voor uw aankoop en uw vertrouwen in
ons PetSafe
®
product. Het is onze opdracht om de veiligheid van uw huisdier
te verbeteren door u de middelen aan te beiden om uw huidier succesvol af te
richten. Als u vragen hebt, neem dan contact op met de klantendienst, of bezoek
onze website op www.petsafe.net.
___________________________________________________________________________
Inhoud
De ontvangsthalsband klaarmaken ...................................................................25
Tabel “Functies en Reacties” ...........................................................................27
De ontvangsthalsband aanpassen .....................................................................28
Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking ......................................32
Opgelet ..........................................................................................................33
Nederlands
www.petsafe.net 25
De ontvangsthalsband klaarmaken
Uw ontvangsthalsband wordt geleverd met gemonteerde korte contactpunten. Gebruik de
lange contactpunten voor katten met lang of dik haar. Draai de contactpunten met een tang
vaster dan handvast aan (A). Controleer wekelijks of ze nog vastzitten.
De batterijen plaatsen en verwijderen
1. Draai het batterijdeksel open met een muntstuk, en verwijder het (B).
2. Plaats twee lithiumbatterijen van 3 volt (CR2032-batterijen) in het
batterijencompartiment (B).
3. Plaats het batterijdeksel terug op de ontvanger (C).
4. Verdraai de grendel van het batterijdeksel met een muntstuk om het te sluiten (C).
Vervangbatterijen (3 volt, CR2032) zijn te verkrijgen bij veel verdelers. Neem
contact op met de klantendienst
of bezoek onze website op
www.petsafe.net
voor de
lijst van de
verdelers.
3
3
2
A
-6
7
4
1
2
5
A
C
B
26 www.petsafe.net
Het correctieniveau instellen
Lees eerst alle onderstaande stappen door, voordat u probeert het correctieniveau
in te stellen.
1. Plaats de magneet op de correctieniveausleutelring op het magneetsleutelpunt (wit puntje)
de ontvangsthalsband. Het ontvangstverklikkerlicht zal gaan branden.
2. Verwijder de magneet van het sleutelpunt. Het aantal keren dat het licht knippert geeft het
correctieniveau aan.
3. Als u het correctieniveau hoger wilt instellen, moet u de magneet binnen 5 seconden na het
uitvoeren van de vorige stap in de nabijheid van het magneetsleutelpunt plaatsen. Het aantal
keren dat het licht knippert, geeft het nieuwe correctieniveau aan.
De correctieniveaus gaan van 1 tot 5. Als u het magneetsleutelpunt activeert,
terwijl de ontvangsthalsband op niveau 5 ingesteld staat,
zal de ontvangsthalsband terugkeren naar niveau 1.
Raadpleeg de onderstaande tabel “Functies en Reacties”
om het juiste correctieniveau voor uw kat te kiezen.
De ontvangsthalsband is zo ontworpen dat hij het niveau van
de statische correctie automatisch verhoogt, naarmate uw kat
langer in de statische correctiezone verblijft, op voorwaarde dat
de halsband is ingesteld op niveau 2 of hoger.
Het ontvangstverklikkerlicht dient ook als verklikkerlicht voor
bijna lege batterijen, en knippert om de 4 tot 5 seconden,
wanneer de batterijen vervangen moeten worden.
(Onder-
zijde)
(Bovenzijde)
www.petsafe.net 27
Tabel “Functies en Reacties”
Reactie
verklikkerlicht
Correctieniveau Functie
ontvangsthalsband
Temperament
van de kat
1 keer knipperen 1 Geen statische
correctie, alleen een
pieptoon
2 keer knipperen 2 Kleine statische
correctie
Schuchter
3 keer knipperen 3 Matige statische
correctie
Schuchter of
gemiddeld
4 keer knipperen 4 Middelgrote statische
correctie
Gemiddeld of
energiek
5 keer knipperen 5 Grote statische
correctie
Zeer energiek
Knippert één
keer om de 4 tot
5 seconden
Batterij bijna leeg
Opmerking: Begin uw kat af te richten op correctieniveau 2, en verhoog het niveau alleen
wanneer uw kat niet reageert op de statische correctie.
28 www.petsafe.net
De ontvangsthalsband aanpassen
Belangrijk: Een goede pasvorm en plaatsing van de ontvangsthalsband is
belangrijk voor het africhten. De contactpunten moeten rechtstreeks contact
maken met de huid van de kat onderaan in zijn hals.
Volg de onderstaande stappen om de halsband aan te
passen:
1. Zorg dat de batterijen niet geplaatst zijn in de
ontvangsthalsband.
2. Begin, wanneer uw kat comfortabel rechtstaat (D).
3. Plaats de contactpunten onderaan in de hals van de kat,
in aanraking met de huid. Als uw kat een langharige
of dikke pels heeft, gebruik dan de meegeleverde lange
contactpunten om doorheen het haar te geraken.
Opmerking: Soms is het voor een goed contact nodig om
D
het haar rond te contactpunten bij te knippen.
4. Controleer of de ontvangsthalsband strak genoeg zit door een vinger te steken
tussen het uiteinde van een contactpunt en de hals van uw kat. De halsband
moet strak zitten, maar mag de hals niet toesnoeren (E).
5. Laat uw kat de halsband enkele minuten dragen, en controleer daarna opnieuw
of hij nog strak genoeg zit. Controleer nogmaals, wanneer uw kat aan de
ontvangsthalsband gewend is geraakt.
www.petsafe.net 29
6. Knip de halsband als volgt bij
(F):
a. Markeer de gewenste lengte
van de ontvangsthalsband
met een pen. Voorzie in extra
lengte, als uw kat nog jong
is, of een dikke winterpels
aanmaakt.
b. Neem de ontvangsthalsband
af, en knip de overtollige
lengte af.
c. Smelt het gerafelde uiteinde
samen met een vlam, alvorens
uw kat de ontvangsthalsband
opnieuw om te doen.
E
F
30 www.petsafe.net
Belangrijk: Neem voor het draagcomfort, de veiligheid en de goede
werking de onderstaande instructies in acht:
• Gebruik het toestel in de twee eerste weken van de training niet zonder
rechtstreeks toezicht.
• Controleer de pasvorm. De druk is niet te groot, wanneer u één vinger
kunt steken tussen het contactpunt en de huid van uw huisdier.
• Uw huisdier moet dagelijks zorgvuldig onderzocht worden op sporen van
huiduitslag of pijnlijke plekken.
Als huiduitslag of een pijnlijke plek wordt vastgesteld, gebruik dan de
ontvangsthalsband enkele dagen niet.
Als de aandoening langer dan 48 uur blijft duren, raadpleeg dan uw
dierenarts.
• De hals van uw huisdier en de contactpunten moeten wekelijks gewassen
worden met een washandje en zachte handzeep, en grondig gespoeld
worden.
Het niet naleven van de bovenstaande instructies kan aanleiding geven tot
een aandoening die druknecrose wordt geheten: dat is het afsterven van de
huid door overmatig en langdurig contact met de contactpunten.
www.petsafe.net 31
De halsband opnieuw inrijgen
Schuifgesp
De schuifgesp voorkomt dat de
halsband los rond de hals van
de kat gaat hangen.
32 www.petsafe.net
Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de voorwaarden en
waarschuwingen vervat in dit document ongewijzigd aanvaardt. Het gebruik
van het product impliceert de aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden en
waarschuwingen.
2. Eigenlijk gebruik
Dit product is bedoeld om te gebruiken op huisdieren waarvoor training gewenst is.
Het specifieke temperament van uw huisdier kan onverenigbaar zijn met dit product.
We bevelen aan dit product niet te gebruiken, als uw huisdier minder weegt dan 2,7
kg, of als uw huisdier agressief is. Als u niet zeker bent of dit van toepassing is op uw
huisdier, raadpleeg dan uw dierenarts of een erkende trainer.
Eigenlijk gebruik houdt in dat de hele handleiding die bij uw product wordt
meegeleverd, wordt doorgelezen, en ook alle waarschuwingen erin.
3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Dit product is alleen bedoeld om te gebruiken op huisdieren. Dit trainingstoestel
is niet bedoeld om pijn te doen, te verwonden of om uit te dagen. Het oneigenlijke
gebruik van dit product kan een inbreuk op de federale, staats- of lokale wetten tot
gevolg hebben.
4. Aansprakelijkheidsbeperking
Radio Systems Corporation kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
rechtstreekse, onrechtstreekse, straf-, rand-, speciale of gevolgschade, of welke schade
www.petsafe.net 33
dan ook die voorvloeit uit, of verband houdt met het gebruik of verkeerd gebruik van
dit product. De koper draagt alle risico’s en aansprakelijkheid die ontstaan uit het
gebruik van dit product.
5. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden
en waarschuwingen waartegen en waarmee dit product wordt aangeboden, te wijzigen.
_____________________________________________________
Opgelet
De PetSafe In-Ground Cat Fence™ is GEEN fysieke afsluiting. Het systeem is ontworpen als
afschrikmiddel om huisdieren er met statische correctie aan te herinneren dat ze binnen de
getrokken grenzen moeten blijven. Het is belangrijk dat u de training van uw huisdier geregeld
onderhoudt. Aangezien de tolerantie van statische correctie varieert van huisdier tot huisdier,
kan Radio Systems Corporation NIET garanderen dat het systeem een huisdier in alle gevallen
binnen de getrokken grenzen zal houden. Niet alle huisdieren kunnen worden afgericht om de
grens niet te overschrijden! Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar
kan betekenen voor anderen, of zichzelf kan verwonden, als het niet binnen de grenzen wordt
gehouden, mag u NIET uitsluitend betrouwen op de PetSafe In-Ground Cat Fence™ om
uw huisdier binnen opgelegde grenzen te houden. Radio Systems Corporation kan NIET
aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade, economische verliezen of gevolgschade die
geleden wordt als gevolg van het overschrijden van de grenslijn door dieren.
34 www.petsafe.net
Naleving
Deze apparatuur werd getest en is in naleving bevonden van de relevante Europese
richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit, lage spanning en R&TTE.
Raadpleeg de relevante plaatselijke R&TTE instantie vooraleer deze apparatuur
buiten Europa te gebruiken. Onbevoegde wijzigingen aan de apparatuur die niet zijn
goedgekeurd door Radio Systems Corporation vormen een schending van Europese
R&TTE-voorschriften en kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur
te gebruiken teniet doen en vervolgens de garantie ongeldig maken.
Belangrijk advies voor recycleren
Respecteer de voorschriften inzake afval van elektrische en elektronische apparaten in
uw land. Dit apparaat moet worden gerecycleerd. Als u dit apparaat niet langer nodig
hebt, mag u het niet met het normale huishoudelijke afval wegwerpen. Breng het
toestel terug naar de plaats waar u het hebt gekocht zodat het in ons recyclagesysteem
kan worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, dient u contact op te nemen met de
klantendienst voor meer informatie.

Documenttranscriptie

PetSafe® In-Ground Cat Fence™ Extra Receiver Operating Guide / Manuel d’utilisation Handleiding / Manual de funcionamiento Betriebsanleitung / Guida all’uso Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint Por favor, este manual lea completo antes de empazar Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare Nederlands Eerst en vooral willen wij u bedanken voor uw aankoop en uw vertrouwen in ons PetSafe® product. Het is onze opdracht om de veiligheid van uw huisdier te verbeteren door u de middelen aan te beiden om uw huidier succesvol af te richten. Als u vragen hebt, neem dan contact op met de klantendienst, of bezoek onze website op www.petsafe.net. ___________________________________________________________________________ Inhoud De ontvangsthalsband klaarmaken ...................................................................25 Tabel “Functies en Reacties” ...........................................................................27 De ontvangsthalsband aanpassen .....................................................................28 Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking ......................................32 Opgelet ..........................................................................................................33 24 www.petsafe.net De ontvangsthalsband klaarmaken Uw ontvangsthalsband wordt geleverd met gemonteerde korte contactpunten. Gebruik de lange contactpunten voor katten met lang of dik haar. Draai de contactpunten met een tang vaster dan handvast aan (A). Controleer wekelijks of ze nog vastzitten. De batterijen plaatsen en verwijderen 1. Draai het batterijdeksel open met een muntstuk, en verwijder het (B). 2. Plaats twee lithiumbatterijen van 3 volt (CR2032-batterijen) in het batterijencompartiment (B). 3. Plaats het batterijdeksel terug op de ontvanger (C). 4. Verdraai de grendel van het batterijdeksel met een muntstuk om het te sluiten (C). Vervangbatterijen (3 volt, CR2032) zijn te verkrijgen bij veel verdelers. Neem contact op met de klantendienst C B of bezoek onze website op www.petsafe.net voor de A 2 1 lijst van de 2 verdelers. 3 5 4 3 A-67 www.petsafe.net 25 Het correctieniveau instellen Lees eerst alle onderstaande stappen door, voordat u probeert het correctieniveau in te stellen. 1. Plaats de magneet op de correctieniveausleutelring op het magneetsleutelpunt (wit puntje) de ontvangsthalsband. Het ontvangstverklikkerlicht zal gaan branden. 2. Verwijder de magneet van het sleutelpunt. Het aantal keren dat het licht knippert geeft het correctieniveau aan. 3. Als u het correctieniveau hoger wilt instellen, moet u de magneet binnen 5 seconden na het uitvoeren van de vorige stap in de nabijheid van het magneetsleutelpunt plaatsen. Het aantal keren dat het licht knippert, geeft het nieuwe correctieniveau aan. De correctieniveaus gaan van 1 tot 5. Als u het magneetsleutelpunt activeert, terwijl de ontvangsthalsband op niveau 5 ingesteld staat, (Onderzal de ontvangsthalsband terugkeren naar niveau 1. zijde) Raadpleeg de onderstaande tabel “Functies en Reacties” om het juiste correctieniveau voor uw kat te kiezen. De ontvangsthalsband is zo ontworpen dat hij het niveau van de statische correctie automatisch verhoogt, naarmate uw kat (Bovenzijde) langer in de statische correctiezone verblijft, op voorwaarde dat de halsband is ingesteld op niveau 2 of hoger. Het ontvangstverklikkerlicht dient ook als verklikkerlicht voor bijna lege batterijen, en knippert om de 4 tot 5 seconden, wanneer de batterijen vervangen moeten worden. 26 www.petsafe.net Tabel “Functies en Reacties” Reactie verklikkerlicht Correctieniveau Functie ontvangsthalsband Temperament van de kat 1 keer knipperen 1 Geen statische correctie, alleen een pieptoon 2 keer knipperen 2 Kleine statische correctie Schuchter 3 keer knipperen 3 Matige statische correctie Schuchter of gemiddeld 4 keer knipperen 4 Middelgrote statische Gemiddeld of correctie energiek 5 keer knipperen 5 Grote statische correctie Knippert één keer om de 4 tot 5 seconden Zeer energiek Batterij bijna leeg Opmerking: Begin uw kat af te richten op correctieniveau 2, en verhoog het niveau alleen wanneer uw kat niet reageert op de statische correctie. www.petsafe.net 27 De ontvangsthalsband aanpassen Belangrijk: Een goede pasvorm en plaatsing van de ontvangsthalsband is belangrijk voor het africhten. De contactpunten moeten rechtstreeks contact maken met de huid van de kat onderaan in zijn hals. Volg de onderstaande stappen om de halsband aan te D passen: 1. Zorg dat de batterijen niet geplaatst zijn in de ontvangsthalsband. 2. Begin, wanneer uw kat comfortabel rechtstaat (D). 3. Plaats de contactpunten onderaan in de hals van de kat, in aanraking met de huid. Als uw kat een langharige of dikke pels heeft, gebruik dan de meegeleverde lange contactpunten om doorheen het haar te geraken. Opmerking: Soms is het voor een goed contact nodig om het haar rond te contactpunten bij te knippen. 4. Controleer of de ontvangsthalsband strak genoeg zit door een vinger te steken tussen het uiteinde van een contactpunt en de hals van uw kat. De halsband moet strak zitten, maar mag de hals niet toesnoeren (E). 5. Laat uw kat de halsband enkele minuten dragen, en controleer daarna opnieuw of hij nog strak genoeg zit. Controleer nogmaals, wanneer uw kat aan de ontvangsthalsband gewend is geraakt. 28 www.petsafe.net 6. Knip de halsband als volgt bij (F): a. Markeer de gewenste lengte van de ontvangsthalsband met een pen. Voorzie in extra lengte, als uw kat nog jong is, of een dikke winterpels aanmaakt. b. Neem de ontvangsthalsband af, en knip de overtollige lengte af. c. Smelt het gerafelde uiteinde samen met een vlam, alvorens uw kat de ontvangsthalsband opnieuw om te doen. E F www.petsafe.net 29 Belangrijk: Neem voor het draagcomfort, de veiligheid en de goede werking de onderstaande instructies in acht: • Gebruik het toestel in de twee eerste weken van de training niet zonder rechtstreeks toezicht. • Controleer de pasvorm. De druk is niet te groot, wanneer u één vinger kunt steken tussen het contactpunt en de huid van uw huisdier. • Uw huisdier moet dagelijks zorgvuldig onderzocht worden op sporen van huiduitslag of pijnlijke plekken. • Als huiduitslag of een pijnlijke plek wordt vastgesteld, gebruik dan de ontvangsthalsband enkele dagen niet. • Als de aandoening langer dan 48 uur blijft duren, raadpleeg dan uw dierenarts. • De hals van uw huisdier en de contactpunten moeten wekelijks gewassen worden met een washandje en zachte handzeep, en grondig gespoeld worden. Het niet naleven van de bovenstaande instructies kan aanleiding geven tot een aandoening die druknecrose wordt geheten: dat is het afsterven van de huid door overmatig en langdurig contact met de contactpunten. 30 www.petsafe.net De halsband opnieuw inrijgen Schuifgesp De schuifgesp voorkomt dat de halsband los rond de hals van de kat gaat hangen. www.petsafe.net 31 Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking 1. Gebruiksvoorwaarden Dit product wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de voorwaarden en waarschuwingen vervat in dit document ongewijzigd aanvaardt. Het gebruik van het product impliceert de aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden en waarschuwingen. 2. Eigenlijk gebruik Dit product is bedoeld om te gebruiken op huisdieren waarvoor training gewenst is. Het specifieke temperament van uw huisdier kan onverenigbaar zijn met dit product. We bevelen aan dit product niet te gebruiken, als uw huisdier minder weegt dan 2,7 kg, of als uw huisdier agressief is. Als u niet zeker bent of dit van toepassing is op uw huisdier, raadpleeg dan uw dierenarts of een erkende trainer. Eigenlijk gebruik houdt in dat de hele handleiding die bij uw product wordt meegeleverd, wordt doorgelezen, en ook alle waarschuwingen erin. 3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik Dit product is alleen bedoeld om te gebruiken op huisdieren. Dit trainingstoestel is niet bedoeld om pijn te doen, te verwonden of om uit te dagen. Het oneigenlijke gebruik van dit product kan een inbreuk op de federale, staats- of lokale wetten tot gevolg hebben. 4. Aansprakelijkheidsbeperking Radio Systems Corporation kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse, straf-, rand-, speciale of gevolgschade, of welke schade 32 www.petsafe.net dan ook die voorvloeit uit, of verband houdt met het gebruik of verkeerd gebruik van dit product. De koper draagt alle risico’s en aansprakelijkheid die ontstaan uit het gebruik van dit product. 5. Wijziging van de Algemene Voorwaarden Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en waarschuwingen waartegen en waarmee dit product wordt aangeboden, te wijzigen. _____________________________________________________ Opgelet De PetSafe In-Ground Cat Fence™ is GEEN fysieke afsluiting. Het systeem is ontworpen als afschrikmiddel om huisdieren er met statische correctie aan te herinneren dat ze binnen de getrokken grenzen moeten blijven. Het is belangrijk dat u de training van uw huisdier geregeld onderhoudt. Aangezien de tolerantie van statische correctie varieert van huisdier tot huisdier, kan Radio Systems Corporation NIET garanderen dat het systeem een huisdier in alle gevallen binnen de getrokken grenzen zal houden. Niet alle huisdieren kunnen worden afgericht om de grens niet te overschrijden! Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar kan betekenen voor anderen, of zichzelf kan verwonden, als het niet binnen de grenzen wordt gehouden, mag u NIET uitsluitend betrouwen op de PetSafe In-Ground Cat Fence™ om uw huisdier binnen opgelegde grenzen te houden. Radio Systems Corporation kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade, economische verliezen of gevolgschade die geleden wordt als gevolg van het overschrijden van de grenslijn door dieren. www.petsafe.net 33 Naleving Deze apparatuur werd getest en is in naleving bevonden van de relevante Europese richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit, lage spanning en R&TTE. Raadpleeg de relevante plaatselijke R&TTE instantie vooraleer deze apparatuur buiten Europa te gebruiken. Onbevoegde wijzigingen aan de apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation vormen een schending van Europese R&TTE-voorschriften en kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken teniet doen en vervolgens de garantie ongeldig maken. Belangrijk advies voor recycleren Respecteer de voorschriften inzake afval van elektrische en elektronische apparaten in uw land. Dit apparaat moet worden gerecycleerd. Als u dit apparaat niet langer nodig hebt, mag u het niet met het normale huishoudelijke afval wegwerpen. Breng het toestel terug naar de plaats waar u het hebt gekocht zodat het in ons recyclagesysteem kan worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, dient u contact op te nemen met de klantendienst voor meer informatie. 34 www.petsafe.net
/