SportDOG SDT30-11223 de handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
de handleiding
Operating Guide / Manuel d’utilisation
Manual de funcionamiento / Betriebsanleitung
Instructies voor gebruik / Manuale Operativo
Brugsvejledning
Please read this entire
guide before beginning
Veuillez líre tout ce
manuel avant de commencer
Por favor, antes de
comenzar, lea
completamente
esta guía
Bitte lesen Sie die gesamte
Betriebsanleitungvor
dem Trainingsbeginn
Lees a.u.b. deze
gebruiksaanwijzing
voordat u begint
Leggere l’intero
manuale prima
di utilizzare il prodotto
Læs venligst hele
denne vejledning
før du begynder
Please read this entire
guide before beginning
Veuillez líre tout ce
manuel avant de commencer
Por favor, antes de
comenzar, lea
completamente
esta guía
Bitte lesen Sie die gesamte
Betriebsanleitungvor
dem Trainingsbeginn
Lees a.u.b. deze
gebruiksaanwijzing
voordat u begint
Leggere l’intero
manuale prima
di utilizzare il prodotto
Læs venligst hele
denne vejledning
før du begynder
86 www.sportdog.com/international
Bedankt voor het kiezen van het merk SportDOG
. Indien op de juiste wijze gebruikt zal dit
product u helpen om uw hond effectief en veilig te trainen. Neem deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door om er zeker van te zijn dat u dit product naar volle tevredenheid zult
gebruiken. Wij raden u aan om het hoofdstuk ‘Veelgestelde vragen’ of ‘Wat te doen in geval van
storingen?” uit deze gebruiksaanwijzingen te raadplegen indien u vragen heeft met betrekking
tot de werking van dit product, maar u kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice of
ons bezoeken op www.sportdog.com/international.
____________________________________________________________________________
Inhoud
Onderdelen ............................................................................................................ 87
Hoe werkt dit systeem? ...........................................................................................87
Belangrijke defi nities ..............................................................................................88
Instructies voor gebruik
Afstandzender instellen ........................................................................................89
Halsbandontvanger instellen ................................................................................90
Halsbandontvanger passend maken ......................................................................92
Hoe bepaalt u het beste intensiteitniveau voor uw huisdier? ...................................93
Afstandzender programmeren ..............................................................................94
Halsbandontvanger resetten .................................................................................95
Programmeren van de halsbandontvanger voor twee of drie honden tegelijk ...........95
Instructies voor training
Algemene tips .....................................................................................................96
Elementaire gehoorzaamheid
Zitten op commando ........................................................................................97
Komen op commando ......................................................................................98
Blijven zitten op commando .............................................................................99
Ongewenst gedrag elimineren
Opspringen ....................................................................................................100
Graven ...........................................................................................................101
Jachten .......................................................................................................... 102
Ongecontroleerd blaffen .................................................................................102
Veelgestelde vragen ...............................................................................................103
Storingen ............................................................................................................. 104
Instructies voor testlicht ........................................................................................ 105
Voorwaarden voor gebruik en beperkte aansprakelijkheid ....................................... 105
SportDOG
Add-A-Dog
®
ontvanger ..................................................................... 106
Nederlands
www.sportdog.com/international 87
Onderdelen
Hoe werkt dit systeem?
Het is bewezen dat het gebruik van de SportDOG
SportHunter
®
800 veilig, comfortabel en doeltreffend
is voor alle honden die zwaarder zijn dan 3,6 kg en minstens 6 maanden oud zijn. Wanneer u dit product
consistent en op de juiste wijze gebruikt bent u in staat om, zelfs vanaf 800 meter afstand aanwijzingen te
geven en ongewenst gedrag van uw hond te corrigeren. De afstandzender zendt het signaal uit waardoor de
halsbandontvanger geactiveerd wordt en een hoorbare toon in combinatie met een ongevaarlijke stimulatie
op gang worden gebracht. In combinatie met een adequate training zal uw hond leren om dit signaal
met een commando te associëren. Net als alle SportDOG producten is dit model eveneens voorzien van
regelbare stimulatieniveaus zodat u deze aan kunt passen aan het temperament van uw hond waarbij het
risico van overdreven correctie volledig uitgesloten wordt. Wij raden u af om SportDOG trainers door
kinderen jonger dan 16 te laten gebruiken.
Belangrijk: De SportHunter 800 heeft bereik van maximaal 800
meter. En anden 7,5 fods antenne er inkluderet til anvendelse over
længere afstande. Het maximale bereik kan variëren, afhankelijk
van de manier waarop u de afstandzender vasthoudt. Voor
optimale resultaten en langere afstanden dient u de afstandzender
in een verticale positie en boven uw hoofd vast te houden.
Terreingesteldheid, weersomstandigheden, vegetatie, signalen
uitgezonden door andere radio-apparaten en overige factoren zullen
invloed hebben op maximum bereik.
1
2
3
4
5
6
7
8
88 www.sportdog.com/international
Belangrijke defi nities
Afstandzender: Zendt het radiosignaal uit naar de halsbandontvanger. Deze is waterbestendig en werkt ook
wanneer onder water gezet.
Zender-indicatorlampje: Geeft aan dat de knop ingedrukt is en werkt tevens als batterijindicator.
Intensiteittoets: Zorgt voor meerdere stimulatieniveaus zodat u de gedragscorrectie aan het temperament van uw
hond kunt aanpassen.
Bovenste knop: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een hoorbare toon gedurende één seconde
uit te zenden, gevolgd door een doorlopende stimulatie die geprogrammeerd is met de intensiteitstoets.
Onderste knop: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een kortstondige “Tik” stimulatie uit te
zenden.
Zijknop: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een toon zonder stimulatie uit te zenden.
Halsbandontvanger: Ontvangt het radiosignaal uitgezonden door de afstandzender. Deze is waterbestendig en
werkt ook wanneer onder water gezet.
Aan/Uit knop: Wanneer u deze knop kortstondig inhoudt zal de halsbandontvanger aan- en uitgeschakeld worden.
Contactpunten: De contacten waardoor stimulatie vanuit de halsbandontvanger wordt uitgezonden.
Ontvanger-indicatorlampje: Geeft aan dat de halsbandontvanger in- of uitgeschakeld is, en dient tevens als
indicator van een laag batterijvermogen.
Oplaadstekkers: Om oplader aan te sluiten. Hoewel de halsbandontvanger en afstandzender beide waterbestendig
zijn, dek ze af wanneer ze niet worden opgeladen om te voorkomen dat steenslag in de openingen terechtkomt.
Doorlopende stimulatie: U kunt in de gaten houden hoeveel en hoe vaak uw hond de stimulatie krijgt vanuit
de contactpunten op de halsbandontvanger. Wanneer de knop voor doorlopende stimulatie 8 seconden of langer
ingedrukt blijft, zal de afstandzender naar “time-out” overschakelen. De knop moet worden losgelaten en opnieuw
ingedrukt voordat een aanvullende stimulatie op gang kan komen.
Kortstondige (Tik) stimulatie: Wanneer een knop op kortstondige stimulatie is ingesteld wordt deze gedurende
5/100 van een seconde uitgezonden, ongeacht hoe lang de knop ingedrukt blijft.
Hoorbare toon: Pas een hoorbare toon in combinatie met een stimulatie toe om ongewenst gedrag te elimineren.
Timing is van groot belang. De hoorbare toon gevolgd door de stimulatie dienen tijdens of direct na het
ongewenste gedrag te worden toegepast. Zodra uw hond het verband tussen de hoorbare toon en de stimulatie
heeft gelegd zult u slechts de hoorbare toon moeten toepassen.
Oplaadstekker
(met deksel)
Ontvan-
ger-indica-
torlampje
Contactpunten
Aan/Uit
knop
Halsbandontvanger
Afstandzender
Zender
Indicatorlampje
Intensiteit
Toets
Zender
Antenna
Bovenste
knop
Onderste
knop
Zij
knop
Oplaad-
stekker
(met deksel)
www.sportdog.com/international 89
Instructies voor gebruik
Afstandzender instellen
Afstandszender opladen
1. Duw het rubberen beschermkapje die
de oplaadstekker van afstandzender
beschermt omhoog.
2. Sluit één van de verbindingsklemmen
van de oplader aan de afstandzender
aan.
3. Steek de oplader in een standaard
wandcontactdoos.
4. Afstandzender opladen
24 uur voor de eerste oplaadbeurt.
Opladen duurt slechts 12 uur.
Let op: Het indicatorlampje op de
zender zal na 12 uur opgeladen te
zijn gaan knipperen. Wanneer u voor
het eerst begint met opladen dient u
de afstandzender nog 12 uur te laten
opladen.
5. Plaats de rubberen afdekking terug
nadat het opladen afgelopen is.
Verbindingsstuk
voor oplader
geplaatst in de
oplaadstekker van
de afstandzender
Let op: Gemiddelde batterijduur tussen twee oplaadbeurten is 40 tot 60 uur, afhankelijk van hoe
vaak het product wordt gebruikt.
Zender-indicatorlampje
Werking van de afstandzender Respons van indicatorlampje
Doorlopende stimulatie- of hoorbaar toon
alleen knop ingedrukt
Vaste kleur
Kortstondige (Tik) stimulatieknop ingedrukt Een keer knipperen
Laag batterij - willekeurige knop ingedrukt Knippert onafgebroken
Stap
1
90 www.sportdog.com/international
Halsbandontvanger instellen
Opladen van de
halsbandontvanger
1. Duw het rubberen beschermkapje
die de oplaadstekker van
halsbandontvanger beschermt
omhoog.
2. Sluit één van de
verbindingsklemmen van de
oplader aan de halsbandontvanger
aan.
3. Steek de oplader in een standaard
wandcontactdoos.
4. Wanneer u de halsbandontvanger
voor het eerst gaat opladen
dient u deze 24 uur lang op
stroomvoorziening aangesloten te
laten. Opladen duurt slechts 12
uur.
Verbindingsstuk voor oplader
geplaatst in halsbandontvanger
Oplaadstekker
Let op: Het indicatorlampje op de zender zal na 12 uur opgeladen te zijn gaan knipperen.
Wanneer u voor het eerst begint met opladen dient u de halsbandontvanger nog 12 uur te laten
opladen.
5. Plaats de rubberen afdekking terug nadat het opladen afgelopen is.
Halsbandontvanger inschakelen:
1. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt totdat
het indicatorlampje op de ontvanger gaat
branden
en de halsbandontvanger 5 keer heeft
gepiept.
2. Laat de Aan/Uit knop los.
Het indicatorlampje op de ontvanger
zal blijven knipperen totdat de
halsbandontvanger is uitgezet.
Het knipperlicht geeft aan dat de
halsbandontvanger gered is om een
radiosignaal vanuit de afstandzender te
ontvangen.
Aan/Uit knop
Halsbandontvanger uitschakelen:
1. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt totdat het indicatorlampje op de ontvanger gaat
branden en de halsbandontvanger 2 keer piept.
2. Laat de Aan/Uit knop los.
Schakel de halsbandontvanger uit wanneer deze niet wordt gebruikt om de tijd tussen twee
oplaadbeurten te verlengen. Gemiddelde batterijduur tussen twee oplaadbeurten is 20 uur,
afhankelijk van hoe vaak het product wordt gebruikt.
Stap
2
www.sportdog.com/international 91
Ontvanger-indicatorlampje
Operationele modus LED-
lampje
Kleur
Functie van LED-lampje Batteri-
jstatus
Geluidspreker-
functie
Unit is aangezet via
Aan/Uit knop
Groen LED-lampje heeft vaste kleur
tijdens het piepen
Goed of
Laag
Piept 5 keer
achter elkaar
Unit is uitgezet via
Aan/Uit knop
Groen LED-lampje heeft vaste kleur
tijdens het piepen
Goed Piept 2 keer
achter elkaar
Unit is uitgezet via
Aan/Uit knop
Rood LED-lampje heeft vaste kleur
tijdens het piepen
Laag Piept 2 keer
achter elkaar
Unit staat aan Groen LED-lampje knippert een keer
per seconde
Goed n.v.t.
Unit staat aan Rood LED-lampje knippert een keer
per seconde
Laag n.v.t.
Unit zendt
doorlopende of
rijzende stimulatie uit
Rood LED-lampje heeft vaste kleur
zolang de knop is ingedrukt
Goed of
Laag
n.v.t.
Unit zendt
kortstondige stimulatie
uit
Rood LED-lampje knippert een keer
ongeacht hoe lang de knop
ingedrukt wordt gehouden
Goed of
Laag
n.v.t.
Unit zendt toon uit n.v.t. n.v.t. Goed of
Laag
Unit zal piepen
zolang de knop
ingedrukt is
Unit laadt op
< 12 uur
Rood LED-lampje heeft vaste kleur
Unit laadt op
> 12 uur
Groen LED-lampje knippert een keer
per seconde
Oplaadbare batterijen
• De oplaadbare NiMH-batterijen (Nikkel Metaal Hydride) zijn niet geheugengevoelig en hoeven niet
voor het opladen volledig leeg te raken.
• Hoewel de batterijen gedeeltelijk opgeladen worden geleverd, moeten zij vóór het eerste gebruik
volledig worden opgeladen
(24 uur lang).
Vergeet niet - batterijen mogen nooit dicht bij open vlam worden bewaard!
Wanneer het product voor langere tijd opgeslagen blijft denk erom dat u regelmatig de batterijen
volledig oplaadt (12 uur lang). Dit moet één keer in 4 tot 6 weken gebeuren.
• Indien de batterijen te vaak worden opgeladen zal dat hun levensduur aanzienlijk verkorten. Wij raden
u aan om de batterij, nadat deze voor het eerst is opgeladen, niet langer dan 12 uur te laten opladen.
• Indien het product voor een langere tijd niet werd opgeladen kunt u merken dat de batterijduur
na een paar keer te zijn gebruikt iets korter is dan dat u gewend bent. Later zal de batterijduur de
oorspronkelijke capaciteit terugkrijgen.
• U kunt verwachten dat de batterij enkele honderden oplaadbeurten doorstaat. Desondanks verliezen
alle oplaadbare batterijen na verloop van tijd hun vermogen, afhankelijk van het aantal oplaadbeurten
dat ze ondergaan. Dat is normaal. Neem contact op met de Klantenservice om een nieuwe batterij te
kopen indien de operationele tijd gehalveerd is vergeleken met de oorspronkelijke gebruiksduur.
• De batterijen zouden 3-5 jaar lang moeten worden gebruikt. Wanneer u een batterij moet
vervangen kunt u een nieuwe set bestellen via onze Klantenservice. Maak de halsbandontvanger of
afstandzender niet open voordat u de vervangende batterij heeft ontvangen.
92 www.sportdog.com/international
Halsbandontvanger passend maken
Belangrijk: De juiste pasvorm en plaatsen van de halsbandontvanger is
belangrijk voor een effectieve training. De contactpunten moeten een
rechtstreeks contact met de huid hebben.
Om er zeker van te zijn dat het apparaat op de juiste wijze om de nek
van uw hond is geplaatst, dient u de volgende stappen te volgen:
1. Laat uw hond opstaan (3A) en centreer de halsbandontvanger
zodat de contactpunten zich onder zijn hals bevinden en zijn huid
aanraken (3B). Indien uw hond een lange of dikke vacht heeft zult
u de haren onder de contactpunten moeten trimmen om ervoor te
zorgen dat het contact met huid consistent blijft.
2. De halsbandontvanger moet behoorlijk nauwsluitend om de hals
van uw hond worden geplaatst en toch voldoende ruimte overlaten
zodat u
één vinger makkelijk kunt insteken tussen de halsband en de hals
van uw hond (3C).
3A
3. Laat uw hond een paar minuten lang met de halsband
te lopen en controleer vervolgens het pasvorm opnieuw.
Controleer de pasvorm opnieuw wanneer uw hond aan
de halsband is gaan wennen.
3B
Onderhoud en schoonmaak
Controleer regelmatig of de halsband van uw
hond de juiste pasvorm heeft om ervoor te
zorgen dat dit product doeltreffend functioneert
en dat het comfortabel en diervriendelijk
voor uw hond blijft. Deze gebruiksaanwijzing
beschrijft de juiste pasvorm van de halsband.
Mocht u tekenen van huidirritatie bij uw hond
merken laat hem een paar dagen lang geen
halsband dragen. Indien de aandoening langer
dan 48 uur aanhoudt laat uw hond door een
dierenarts onderzoeken.
3C
Om te voorkomen dat huidirritatie optreedt:
• De halsbandontvanger mag niet langer dan 8 uur binnen iedere periode van 24-uur
worden gedragen.
• U dient de nek van uw hond en de contactpunten wekelijks met een zacht doek en een
milde handzeep wassen en vervolgens goed uitspoelen.
Stap
3
www.sportdog.com/international 93
Zoek het stimulatieniveau op dat het
beste bij uw huisdier past
Belangrijk: begin altijd bij het laagste niveau en bouw het langzaam op.
De afstandzender kent 8 stimulatieniveaus. Dit maakt het mogelijk om de stimulatie die
het beste bij uw huisdier past te vinden.
Nadat u de halsbandontvanger om de hals van uw hond heeft bevestigd kunt u overgaan
tot het vinden van de meest passende stimulatie voor uw hond. Dit is het zogenaamde
erkenningsniveau.
Een kleine verandering in het gedrag van uw hond, zoals nieuwsgierig om zich
heen kijken, in de halsband krabben of met zijn oren wapperen, geeft aan welk
erkenningsniveau het beste bij uw hond past.
Volg de onderstaande stappen om het erkenningsniveau dat het beste bij uw huisdier
past te vinden:
1. Stel de intensiteittoets van de afstandzender op niveau 1 in en houdt de bovenste
knop gedurende 1 tot 2 seconden ingedrukt.
2. Als uw huisdier niet reageert herhaal het stimulatieniveau enkele keren achter elkaar
voordat u naar het volgende niveau overgaat.
3. UW HOND MAG NIET JANKEN OF IN PANIEK RAKEN WANNEER
HIJ STIMULATIE ONTVANGT. ALS DAT GEBEURT IS HET
STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN MOET U TERUGSCHAKELEN NAAR
HET VORIGE NIVEAU EN DE PROCEDURE HERHALEN
4. Loop de stimulatieniveaus volledig door totdat uw huisdier op de stimulatie duidelijk
heeft gereageerd.
5. Indien uw hond geen reactie heeft gegeven op het niveau 8, moet u de pasvorm van
de halsbandontvanger controleren. Indien uw hond lange of dikke vacht heeft moet
u de langere contactpunten in de halsband plaatsen. Ga vervolgens naar het niveau 1
terug en herhaal de procedure. Indien u nog steeds geen verandering heeft gemerkt
moet u de haren van uw huisdier die zich onder het contactpunt bevinden trimmen.
Indien uw hond ondanks dat u alle mogelijkheden heeft doorlopen nog steeds niet
reageert, raden wij u aan om het hoofdstuk “Instructies voor testlicht” door te nemen.
Indien uw hond ondanks dat u alle mogelijkheden heeft doorlopen nog steeds niet
reageert, raden wij u aan om contact op te nemen met onze Klantenservice op
www.sportdog.com/international.
Stap
4
94 www.sportdog.com/international
Afstandzender programmeren
Let op: De zender wordt geleverd ingesteld op modus 1. U kunt de modus op uw afstandzender
wijzigen om deze aan uw manier van trainen aan te passen.
Voor het wijzigen van modus:
1. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de intensiteittoets aanpassen aan de
modus die u wilt hanteren.
2. Keer de afstandzender om.
3.
Druk met een pen of een paperclip de modusknop in
om deze neer te trekken. Wanneer de modusknop is
ingedrukt heeft het indicatorlampje op de ontvanger de
vaste kleur. Wanneer losgelaten, zal deze knipperen om
gekozen modus aan te wijzen.
Bijvoorbeeld: indien modus 5 is gewenst, stel de intensiteittoets
in op modus 5. Nadat de modusknop is neergedrukt heeft
het indicatorlampje van de zender de solide kleur en nadat de
modusknop is losgelaten zal het lampje vijf keer knipperen.
Opmerking: Een constante stimulans duurt nooit langer dan acht opeenvolgende seconden, ongeacht
hoelang u de knop indrukt. Om opnieuw te activeren, laat u de knop los en drukt u hem opnieuw in.
Modus
WERKING
BOVENSTE KNOP
WERKING
ONDERSTE KNOP
WERKING ZIJKNOP AANTAL
1
Geluidssignaal
gedurende 1
seconde, daarna
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop
Kortstondige stimulatie Enkel geluidssignaal 1
2
Geluidssignaal
gedurende 1
seconde, daarna
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna constante
stimulans 2 niveaus
hoger dan instelling
intensiteitsknop
Enkel geluidssignaal 1
3
Geluidssignaal
gedurende 1
seconde, daarna
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna constante
stimulans niveau 8
Enkel geluidssignaal 1
4
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna sterke
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna geringe constante
stimulans zoals ingesteld
via intensiteitsknop
Enkel geluidssignaal 1
5
HOND NR. 1
Enkel geluidssignaal
HOND NR. 2
Enkel geluidssignaal
HOND NR. 3
Enkel geluidssignaal
3
Stap
5
www.sportdog.com/international 95
Modus
WERKING
BOVENSTE KNOP
WERKING
ONDERSTE KNOP
WERKING ZIJKNOP
AANTAL
HONDEN
6
HOND NR. 1
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna geringe
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop
HOND NR. 2
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna geringe constante
stimulans zoals ingesteld
via intensiteitsknop
HOND NR. 3
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna geringe
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop
3
7
HOND NR. 1
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna sterke
constante stimulans
zoals ingesteld via
intensiteitsknop
HOND NR. 2
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna sterke constante
stimulans zoals ingesteld
via intensiteitsknopl
HOND NR. 3
Geluidssignaal
gedurende 1 seconde,
daarna sterke constante
stimulans zoals ingesteld
via intensiteitsknop
3
8
HOND NR. 1
-
Kortstondige stimulatie
HOND NR. 2
-
Kortstondige stimulatie
HOND NR. 3
-
Kortstondige stimulatie
3
Opmerking: De “sterke” en “geringe” instelling van de intensiteitsknop voor de modi 4, 6 of 7
behoren tot het via de intensiteitsknop ingestelde niveau. Indien de intensiteitsknop bijvoorbeeld is
ingesteld op modus 4, zal de bovenste knop een stimulans leveren die minder bedraagt dan niveau
5, terwijl de onderste knop een stimulans zal leveren die hoger ligt dan niveau 3. Maar de bovenste
knop zal altijd een sterkere stimulans leveren dan de onderste knop.
_____________________________________________________________
Halsbandontvanger resetten
Voor het resetten van de halsbandontvanger zodat deze kan werken in combinatie
met een nieuwe afstandzender, of voor het herprogrammeren van een nieuwe
halsbandontvanger zodat deze kan werken in combinatie met uw bestaande
afstandzender:
1. Schakel de halsbandontvanger uit.
2. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de ontvanger zal gaan branden en
vervolgens, na 4-5 seconden weer uitgaan. Indien het Aan/Uit knopje te vroeg is losgelaten zal
het indicatorlampje van de ontvanger als gebruikelijk gaan knipperen. Als dit voorkomt start
opnieuw en herhaal het proces.
3. Laat de Aan/Uit knop los nadat het indicatorlampje op de ontvanger uit is gegaan.
4. Houdt de bovenste knop van de afstandzender ingedrukt zolang het indicatorlampje 5 keer
knippert. U kunt voordat dit gebeurt beide units op afstand van 0,5-1 m van elkaar houden.
Nadat het indicatorlampje van de ontvanger 5 keer heeft geknipperd, is de halsbandontvanger
gereset en zal opnieuw normaal knipperen. Indien het indicatorlampje van de ontvanger
minder dan 5 keer heeft geknipperd start opnieuw en herhaal het proces.
_____________________________________________________________
Programmeren van de halsbandontvanger
voor werk met twee of drie honden tegelijk
Wanneer de zender op modussen 5, 6, 7 of 8 is ingesteld kunt u de SportDOG
halsbandontvangers zo instellen dat deze op de bovenste, onderste of zijknoppen van
de afstandzender kunnen reageren. U moet SportDOG Add-A-Dog
®
ontvanger(s)
aanschaffen indien u meerdere honden wilt trainen.
Stap
6
Stap
7
96 www.sportdog.com/international
1. Programmeer de afstandzender op modussen 5, 6, 7 of 8.
2. Programmeer de eerste halsbandontvanger.
A. Schakel de halsbandontvanger uit.
B. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de ontvanger zal gaan branden
en vervolgens, na 4-5 seconden weer uitgaan. Indien het Aan/Uit knopje te vroeg is losgelaten
zal het indicatorlampje van de ontvanger als gebruikelijk gaan knipperen. Als dit voorkomt start
opnieuw en herhaal het proces.
C. Laat de Aan/Uit knop los nadat het indicatorlampje op de ontvanger uit is gegaan.
D. Houdt de bovenste knop van de afstandzender ingedrukt zolang het indicatorlampje 5 keer
knippert. U kunt voordat dit gebeurt beide units op afstand van 0,5-1 m van elkaar houden.
Indien het indicatorlampje van de ontvanger minder dan 5 keer heeft geknipperd start opnieuw
en herhaal het proces.
3. Programmeer de tweede halsbandontvanger aan de hand van de afbeeldingen A. t/m D. boven,
maar maak daarvoor gebruik van de onderste knop in plaats van de bovenste.
4. Programmeer de derde halsbandontvanger aan de hand van de afbeeldingen A. t/m D. boven,
maar maak daarvoor gebruik van de zijknop in plaats van de bovenste.
Instructies voor training
Algemene tips
Belangrijk: De volgende trainingsinstructies zijn bedoeld voor gebruik in combinatie
met de afstandzender die geprogrammeerd is voor modussen 1 t/m 4.
• Elimineer één soort ongewenst gedrag bij uw hond, of leer hem één bevel per keer. Uw hond kan
in de war raken als u de training te snel doorloopt.
Wees consistent. Geef een hoorbare toon of stimulatie aan uw hond elke keer wanneer hij
ongewenst gedrag vertoont.
• Overdrijf niet met het corrigeren van uw hond. Gebruik zo min mogelijk stimulaties voor uw
hond.
• Vermijd de situaties waarin u gemerkt heeft dat uw hond zich onwenselijk gedraagt, tenzij u
toezicht op hem kunt houden. Indien u een bepaalde situatie waarin uw hond zich herhaaldelijk
misdraagt, raden wij u toch aan om deze situatie in uw trainingssessie op te nemen.
• Indien uw hond op training angstig reageert, dient u zijn aandacht op een simpel en passend
gedrag opnieuw te richten zoals het commando: “Zit!”
• Gebruik de afstandstrainer nooit voor het corrigeren van enige vorm van agressief gedrag. Als u
niet zeker bent of uw huisdier wel of niet agressief is, raden wij u aan om contact op te nemen
met uw dierenarts of een bevoegde trainer.
• Het uiteindelijke doel is dat u uw huisdier traint om onder normale omstandigheden te reageren
op een door u gesproken commando en de hoorbare toon uit de halsbandontvanger. Nadat de
training goed is doorlopen zal de stimulatie nodig zijn alleen als uw huisdier een ongewenst
gedrag herhaalt.
www.sportdog.com/international 97
Elementaire gehoorzaamheid
Let op: Zorg dat uw huisdier dicht bij u blijft wanneer hij het zitten op commando leert.
Zitten op commando
1. Plaats een aparte non-metallische halsband om de hals van uw hond, BOVENOP de
halsbandontvanger, en bevestig daaraan een 3 m lange lijn. Let op: Controleer dat deze extra
halsband geen druk op de contactpunten gaat leggen.
2. Houdt de lijn en de afstandzender in één hand vast. Houdt de zijknop ingedrukt om een
hoorbare toon naar uw hond uit te zenden en beveel hem tegelijkertijd om te zitten; gebruik,
indien nodig, uw vrije hand om uw huisdier in de zitpositie te brengen. Laat de zijknop
onmiddellijk los nadat uw huisdier is gaan zitten. Herhaal deze oefening een paar keer achter
elkaar.
3. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie met
de gesproken commando gaat zitten is de training geslaagd. Maak uw huisdier duidelijk dat hij
niet meer hoeft te zitten en prijs zijn gedrag. Zoniet, ga door naar de stap 4.
4. Houdt de lijn en de afstandzender in één hand vast. Houdt de zijknop ingedrukt om een
hoorbare toon naar uw hond uit te zenden en beveel hem tegelijkertijd om te zitten; gebruik,
indien nodig, uw vrije hand om uw huisdier in de zitpositie te brengen. Laat de bovenste knop
onmiddellijk los nadat uw huisdier is gaan zitten. Herhaal deze oefening een paar keer achter
elkaar.
5. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie met
de gesproken commando gaat zitten is hij mogelijk getraind om zonder stimulatie te reageren.
Neem een pauze om te spelen en ga vervolgens terug naar de stap 2 met de hoorbare toon
alleen.
98 www.sportdog.com/international
Komen op commando
1. Plaats een aparte non-metallische halsband
om de hals van uw hond, BOVENOP de
halsbandontvanger, en bevestig daaraan een
3 m lange lijn. Let op: Controleer dat deze extra
halsband geen druk op de contactpunten gaat
leggen.
2. Houdt de lijn in één hand en de afstandzender
in een andere.
3. Wacht totdat uw huisdier een beweging maakt
om weg te gaan.
4. Houdt de zijknop ingedrukt om een hoorbare
toon naar uw hond uit te zenden en beveel
hem tegelijkertijd om te komen; gebruik,
indien nodig, de lijn om uw huisdier naar u
toe te leiden.
5. Laat de zijknop onmiddellijk los nadat
uw huisdier zich naar u toe gaat bewegen
en vergeet niet om hem voor zijn gedrag
uitgebreid te prijzen.
6. Beweeg snel naar achteren zodra uw huisdier
zich naar u toe gaat bewegen en prijs hem de
hele tijd door. Houdt met het bewegen naar
achteren op zodra uw huisdier naar u toe is
gekomen.
7. Herhaal de stappen 3 t/m 6 enkele keren achter elkaar.
8.
Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van
de hoorbare toon in combinatie met het gesproken “Komen”-
commando naar u toe komt is de training geslaagd. Maak uw
huisdier duidelijk dat hij niet meer op zijn bed hoeft te blijven en
prijs hem voor zijn gedrag. Zoniet, ga door naar de stap 9.
9. Wacht totdat uw huisdier weggaat. Maak gebruik van het
erkenningsniveau dat geschikt is voor uw huisdier en houdt de
bovenste knop ingedrukt om een hoorbare toon en de stimulatie
naar uw hond uit te zenden, en spreek tegelijkertijd het bevel
“Kom” hardop uit; leid hem indien nodig, naar u toe.
zodra hij de stimulatie
10. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw huisdier een paar stappen naar u toe heeft
gemaakt en vergeet niet om hem voor zijn gedrag uitgebreid te prijzen.
11. Beweeg snel naar achteren zodra uw huisdier zich naar u toe gaat bewegen en prijs hem
de hele tijd door. Houdt met het bewegen naar achteren op zodra uw huisdier naar u toe is
gekomen.
12. Herhaal de stappen 9 t/m 11 enkele keren achter elkaar.
13. Indien u verzekerd bent dat uw huisdier naar u toe komt
Hoorbare toon en stimulatie in combinatie met het gesproken “Komen”-commando - hij
is mogelijk getraind om zonder stimulatie te reageren. Neem een pauze om te spelen en ga
vervolgens terug naar de stap 3 met de hoorbare toon alleen.
www.sportdog.com/international 99
Blijven zitten op commando
1. Plaats een aparte non-metallische halsband om de hals van uw hond, BOVENOP de
halsbandontvanger, en bevestig daaraan een 3 m lange lijn. Let op: Controleer dat deze extra
halsband geen druk op de contactpunten gaat leggen.
2. Kijk om u heen om een geschikte plek voor het hondenbed of een groter kleed te vinden waarop
u uw hond wilt laten liggen.
3. Plaats uw huisdier op zijn bed. Houdt de lijn in één hand en de afstandzender in een andere.
4. Loop heen en terug op afstand van ongeveer 1 meter van het bed vandaan. Zeg niets tegen uw
huisdier.
5. Houdt de zijknop ingedrukt om een hoorbare toon naar uw hond uit te zenden en spreek
tegelijkertijd het bevel “Blijf hardop uit indien u merkt dat uw huisdier een beweging maakt
om het hondenbed te verlaten; leid hem indien nodig, terug naar zijn bed toe.
6. Laat de zijknop onmiddellijk los nadat uw huisdier naar zijn bed is teruggegaan en vergeet niet
om hem voor zijn gedrag uitgebreid te prijzen.
7. Maak uw huisdier duidelijk dat hij niet meer op zijn bed hoeft te blijven zodra hij zich
gemakkelijk heeft genesteld en ga door met rustig spelen.
8. Herhaal de stappen 3 t/m 7 enkele keren achter elkaar.
9. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie met
de gesproken commando “Blijven zitten” op zijn plaats blijft zitten is de training geslaagd. Maak
uw huisdier duidelijk dat hij niet meer op zijn bed hoeft te blijven en prijs hem voor zijn gedrag.
Zoniet, ga door naar de stap 10.
10. Plaats uw huisdier op zijn bed en loop op dezelfde afstand van het bed als voorheen rond.
11. Wacht totdat uw huisdier zijn bed probeert te verlaten. Maak gebruik van het erkenningsniveau
dat geschikt is voor uw huisdier en houdt de bovenste knop ingedrukt om een hoorbare toon en
de stimulatie naar uw hond uit te zenden, en spreek tegelijkertijd het bevel “Blijf” hardop uit
indien u merkt dat uw huisdier een beweging maakt om het hondenbed te verlaten; leid hem
indien nodig, terug naar zijn bed toe.
12. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw huisdier naar zijn bed is teruggegaan en
vergeet niet om hem voor zijn gedrag uitgebreid te prijzen.
13. Maak uw huisdier duidelijk dat hij niet meer op zijn bed hoeft te blijven zodra hij zich
gemakkelijk heeft genesteld en ga door met rustig spelen.
14. Herhaal de stappen 10 t/m 13 enkele keren achter elkaar.
15. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie
met het gesproken “Blijf”-commando blijft zitten is hij mogelijk getraind om zonder stimulatie
te reageren. Neem een pauze om te spelen en ga vervolgens terug naar de stap 3 met de
hoorbare toon alleen.
100 www.sportdog.com/international
Ongewenst gedrag elimineren
Opspringen
Typisch voor huisdieren is dat zij opspringen om aandacht te krijgen. Uw vrienden of familieleden
zouden dit gedrag niet moeten aanmoedigen indien u niet wilt dat uw huisdier op u gaat springen.
Dat betekent dat u elke keer wanneer uw huisdier op iemand gaat springen hem moet straffen of
zijn aandacht op een ander, meer acceptabel gedrag vestigen waarvoor hij geprezen kan worden.
Let op: Het beste is als uw huisdier het zitten op commando als eerste aanleert.
1. heeft gekregen, raden wij u aan om het
stimulatieniveau te kiezen dat één stap hoger is dan
het gebruikelijke erkenningsniveau van uw huisdier.
2. Houdt de zijknop ingedrukt om een hoorbare
toon naar uw hond uit te zenden en beveel hem
tegelijkertijd om te zitten zodra hij zijn poten
beweegt om op te springen.
3. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw
huisdier is gaan zitten en prijs hem voor zijn gedrag.
4. Herhaal deze oefening in een aantal verschillende
gebieden en maak gebruik van verschillende
mensen als afl eiding.
www.sportdog.com/international 101
Graven
Het is belangrijk om te begrijpen waarom uw huisdier graaft. Veel honden, zoals terriërs, worden
gefokt om prooi uit hun ondergrondse schuilplaatsen naar buiten te lokken en is het graven
voor hen een aangeboren gedrag. Andere huisdieren kunnen graven om een koele plek te maken
waarop ze gaan liggen, of gewoon uit verveling. Uw huisdier zal mogelijk ophouden met graven
indien hij het volgende ter beschikking heeft:
• Een koele plek in de schaduw om te liggen en veel water.
• Een alternatieve activiteit, zoals zijn favoriete speelgoed.
Veel spelletjes, oefeningen en aandacht.
• Een tuin zonder knaagdieren of prooi die hij mogelijk zal proberen op te graven.
1. Kies het stimulatieniveau dat één stap hoger is dan het erkenningsniveau van uw huisdier.
2. Plaats de halsbandontvanger om de hals van uw hond en wacht minstens 10 minuten voordat u hem
naar de tuin laat gaan. Geen andere mensen of huisdieren mogen in de tuin aanwezig zijn omdat u niet
wilt dat uw huisdier de stimulatie met iets anders dan het graven in verband brengt. Uw huisdier moet
zich tijdens de training op een veilig omheinde plek bevinden.
3. Wacht vanachter een raam of op een plek waar uw huisdier u niet kan zien totdat hij begint te graven.
4. Druk op de bovenste knop en houdt deze ingedrukt om een hoorbare toon in combinatie met de
stimulatie te geven zolang hij blijft graven. Laat de knop los zodra hij met het graven ophoudt.
5. Blijf uw huisdier op het oog houden want hij kan een ander gebied gaan zoeken om daar te gaan graven.
6. Laat uw hond nooit alleen in de tuin blijven totdat hij met het graven volledig is gestopt.
102 www.sportdog.com/international
Jagen
Jagen is een instinctief gedrag dat gestimuleerd wordt door bewegende objecten. Sommige honden
hebben een bijzonder sterke drang om te jagen waardoor ze in een gevaarlijke situatie terecht
kunnen komen en u machteloos kunt blijven. Houd uw hond altijd aangelijnd of laat hem nooit
weggaan uit een omheind gebied totdat hij geleerd heeft om, ongeacht de afl eiding, op commando
te komen. Wees consistent en corrigeer uw hond elke keer wanneer hij begint te jagen.
1. Het is van levensbelang dat u en uw hond tijdens het uitvoeren van deze training veilig blijven.
De lijn waaraan u uw hond houdt moet lang genoeg zijn om hem in de verleiding te brengen
om een object te gaan jagen en toch kort genoeg om hem van de gevaarlijke gebieden te
weerhouden. U moet ook lichamelijk sterk genoeg zijn om hem tegen te houden wanneer hij
begint te jagen.
2. Kies het stimulatieniveau dat één stap hoger is dan het erkenningsniveau van uw huisdier.
3. Zet een scenario op waarin uw hond in de verleiding zal komen om een object achterna te
lopen. Gebruikelijke objecten kunnen auto’s, motoren, etsen e.d zijn (gebruik geen speelgoed).
4. Wees zeker dat u de lijn stevig vasthoudt wanneer het object langs uw hond voorbijgaat. Beveel
uw hond om te komen en houdt de bovenste knop ingedrukt om een hoorbare toon en stimulatie
te geven zodra uw hond het object begint jagen e laat de knop los wanneer hij is gestopt. Als hij
niet stopt, gebruik de lijn om hem tegen te houden voordat hij in gevaar komt.
5. Laat de bovenste knop los, loop naar achteren en geef het commando “Komen” meteen nadat
uw hond opgehouden is met het jagen van het object. Prijs uw hond wanneer hij naar u toe
komt.
6. Herhaal dit proces totdat uw hond consistent reageert op het komen op commando.
____________________________________________________________________
Ongecontroleerd blaffen
Blaffen is een instinctief gedrag van honden. Een hond kan nooit volledig ophouden met blaffen
maar u kunt uw hond leren om rustig te blijven wanneer hij het commando daartoe krijgt.
Let op: Dit heeft effect alleen wanneer u thuis met uw hond bent.
1. Hoe bereikt u het erkenningniveau dat bij uw hond past?
2. Breng uw hond in een situatie die hem de aanleiding tot blaffen zal geven.
3. Houdt de bovenste knop ingedrukt om een hoorbare toon en de stimulatie aan uw hond te
geven en spreek tegelijkertijd het bevel “Rustig” hardop uit op het moment dat uw hond begint
te blaffen.
4. Laat de bovenste knop onmiddellijk los wanneer uw hond ophoudt met blaffen en prijs hem
voor zijn gedrag.
5. Herhaal deze oefening op verschillende plekken en in verschillende situaties die voor uw hond
aanleiding kunnen geven om te blaffen.
www.sportdog.com/international 103
Veelgestelde vragen
Is de stimulatie diervriendelijk
voor mijn hond?
Stimulatie is onaangenaam doch niet schadelijk voor uw
hond. Voor elektronische toestellen zijn communicatie
over en weer en training gegeven door de eigenaar vereist
om gewenste resultaten te kunnen bereiken.
Hoe oud moet een hond zijn
om de SportHunter
®
800 te
mogen gebruiken?
Uw hond moet minstens 6 maanden oud zijn en meer
dan 3,6 kg wegen.
Moet ik mijn hond, nadat hij
eenmaal is getraind en geleerd
heeft om mijn bevelen op te
volgen, de halsbandontvanger
nog verder laten dragen?
Waarschijnlijk niet. Uw hond mag de halsbandontvanger
van tijd tot tijd dragen zodat hij vasthoudt aan zijn nieuwe
gedrag.
Is de halsbandontvanger
waterbestendig?
Ja. Mocht het oplaadbare batterijpack ooit aan vervanging
toe zijn, zorg ervoor dat de O-ring en O-ringgroef vrij zijn
van stof of steenslag.
Kan ik de SportHunter 800 voor
meer dan één hond gebruiken?
Ja, maar u moet de SportDOG
Add-A-Dog
®
halsbandontvangers kopen en de afstandzender moet
ingesteld worden op modus 5, 6, 7 of 8.
Kan ik de SportHunter 800 bij
agressieve honden gebruiken?
Wij raden u sterk af om producten die wij maken door
agressieve honden te laten gebruiken. Wij raden u aan
om contact op te nemen met uw lokale dierenarts of een
beroepstrainer om te bepalen of uw hond agressief gedrag
vertoont.
Zal ik met de SportHunter 800
exact 800 meter bereik hebben?
Terreingesteldheid, weersomstandigheden, vegetatie,
signalen uitgezonden door andere radio-apparaten en
overige factoren zullen invloed hebben op maximum
bereik van de SportHunter 800. Voor het behalen van
maximum bereik raadpleegt het hoofdstuk “Hoe werkt dit
systeem?”.
Hoe lang kan ik onafgebroken
stimulatie aan mijn hond
geven?
U kunt niet langer dan 8 seconden op de knop voor
doorlopende stimulatie indrukken om stimulatie aan uw
hond te geven. De afstandzender gaat na acht seconden
op “time-out” in en de knop voor doorlopende stimulatie
moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt.
Wat moet ik doen als de hals
van mijn hond rode kleur krijgt
of als er bij hem huidirritatie
optreedt?
Deze aandoening ontstaat als gevolg van de irritatie die
de contactpunten aan huid opleveren. Laat uw hond
enkele dagen lang geen halsbandontvanger dragen. Indien
de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt laat uw hond
door een dierenarts onderzoeken. Nadat het huid de
normale kleur teruggekregen heeft kunt u het gebruik
van de halsbandontvanger voortzetten en blijf goed
controleren of de huidaandoening terug komt.
104 www.sportdog.com/international
Storingen
De antwoorden op deze vragen zouden u moeten helpen bij het oplossen van enig probleem
dat zich bij dit systeem voordoet. Als dat niet het geval is, neem a.u.b. contact op met de
Klantenservice, of verzoek onze website op www.sportdog.com/international.
Mijn hond reageert niet
wanneer ik op een knop druk.
• Controleer of de halsbandontvanger is ingeschakeld.
• Indien het bereik waarin het product voor het laatst
werd gebruikt is verlaagd, controleer of de batterij
niet leeggemaakt is in zowel de afstandzender als de
halsbandontvanger.
Vele factoren kunnen het bereik dat u met de
SportHunter
®
800 heeft, beïnvloeden. Raadpleeg het
hoofdstuk “Hoe werkt dit systeem?” voor de lijst met
deze factoren.
• U kunt controleren of de halsbandontvanger stimulatie
aan uw hond uitzendt door het testlicht dat geleverd is bij
het product tegen de halsbandontvanger te plaatsen. Lees
a.u.b. voor verdere details het hoofdstuk “Instructies voor
testlicht”.
Verhoog de intensiteittoets. Lees voor meer informatie
het hoofdstuk: “Hoe vindt u het beste intensiteitniveau
voor uw hond?”.
• Zorg ervoor dat de contactpunten op de
halsbandontvanger nauwsluitend tegen de huid van
uw hond zijn geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk
“Halsbandontvanger passend maken” voor meer
informatie hierover.
• Indien de operationele tijd gehalveerd is vergeleken met
de oorspronkelijke gebruiksduur, dient u de batterij van
de halsbandontvanger te vervangen. Neem contact op
met de Klantenservice om een nieuwe batterij te kopen.
De halsbandontvanger wil niet
inschakelen.
• Controleer of de halsbandontvanger is opgeladen.
Wanneer de halsbandontvanger voor het eerst wordt
opgeladen zorg ervoor dat het 24 uur duurt. Iedere
volgende oplaadbeurt neemt slechts 12 uur in beslag.
De halsbandontvanger
reageert niet op de
afstandzender.
• Controleer of de halsbandontvanger is ingeschakeld.
Lees het hoofdstuk: “Halsbandontvanger inschakelen/
uitschakelen.
• Lees het hoofdstuk: “Halsbandontvanger resetten.
www.sportdog.com/international 105
Instructies voor testlicht
1. Schakel de halsbandontvanger in.
2. Houdt de contacten van het testlicht tegen de
contactpunten.
3. Druk op de stimulatieknop van de afstandzender.
4. Het testlampje zal knipperen
Let op: Hoe hoger het stimulatieniveau des te scherper het
testlampje brandt.
5. Schakel de halsbandontvanger uit.
Bevaar het testlampje voor latere testen.
Let op: Knippert het testlampje niet, laat uw batterij opladen en voer de test opnieuw uit. Indien het
testlicht nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice.
Voorwaarden voor gebruik en beperkte aansprakelijkheid
1. Voorwaarden voor gebruik
Dit product wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zonder wijzigingen instemt met de
bijgesloten voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Het gebruik van dit product is mede
afhankelijk van het instemmen met al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen.
2. Passend gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik door huisdieren voor welke training wenselijk is. Het
specifi eke temperament van uw huisdier kan ongeschikt blijken voor dit product. Om die reden
raden wij u aan om dit product niet te gebruiken indien uw huisdier minder dan 3,6 kg weegt
of als hij agressief gedrag vertoont. Als u niet zeker bent of deze halsband geschikt is voor uw
huisdier raden wij u aan om contact op te nemen met uw dierenarts, bevoegde hondentrainer of
met onze Klantenservice.
Onder passend gebruik wordt verstaan het volledig doornemen van de Instructies voor gebruik
en training, geleverd met het product, evenals enige andere specifi eke waarschuwingen.
3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Dit product mag uitsluitend door huisdieren worden gebruikt. Dit middel voor het trainen van
huisdieren is niet bedoeld voor het berokkenen van schade, het toebrengen van letsel of om
uit te dagen. Indien u dit product voor niet bedoelde doeleinden gebruikt riskeert u te worden
vervolgd voor overtreding van nationale, provinciale of lokale wetten.
4. Beperkte garantie
Radio Systems
®
Corporation neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor enige directe of
indirecte schade, als strafmaatregel opgelegde hoge schadevergoeding, incidentele, specifi eke
of gevolgschade, nog voor enige andere schade, van welke aard dan ook, die voorkomt uit of in
verband staat met het gebruik of misbruik van dit product. Koper is volledig bewust van alle
risico’s en verantwoordelijkheden die in verband staan met dit product.
5. Wijzigingen van Voorwaarden en bepalingen voor gebruik
Radio Systems Corporation behoudt het recht voor om voorwaarden, bepalingen en
kennisgevingen die gelden voor het aanbieden van dit product te wijzigen.
106 www.sportdog.com/international
Compliantie
Dit product is getest en het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen betreffende
elektromagnetische compatibiliteit, de Laagspanningsrichtlijn en de R&TTE-richtlijn betreffende
radio en telecommunicatie eindapparatuur. Controleer voordat u dit product in een land buiten de
EU gaat gebruiken neem contact op met de lokale R&TTE-autoriteit. Onrechtmatig aanbrengen
van wijzigingen of aanpassingen aan de uitrusting, die niet goedgekeurd zijn door Radio Systems
®
Corporation, zijn in strijd met de Europese R&TTE richtlijn betreffende elektromagnetische
compatibiliteit en kunnen het recht van de gebruiker op het gebruik van de uitrusting evenals de
garantie op het productongeldig maken.
SportDOG
Add-A-Dog
®
Ontvanger
Beschrijving Onderdeelnummer
SportTrainer
Add-A-Dog
®
SDT30-11250
Belangrijk recyclingadvies
Neem a.u.b. de regels m.b.t. het veilig opruimen van elektrisch afval en elektrische apparaten
in acht die in uw land van kracht zijn. Deze producten moeten worden gerecycled. Indien u dit
product niet meer nodig heeft gooi het niet als gemeentelijk afval weg. Breng het product terug
naar de winkel terug zodat het terechtkomt in ons recyclingsysteem. Als dit voor u niet mogelijk is
neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice.

Documenttranscriptie

Operating Guide / Manuel d’utilisation Manual de funcionamiento / Betriebsanleitung Instructies voor gebruik / Manuale Operativo Brugsvejledning Please read this entire guide before beginning Veuillez líre tout ce manuel avant de commencer Por favor, antes de comenzar, lea completamente esta guía Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitungvor dem Trainingsbeginn Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing voordat u begint Leggere l’intero manuale prima di utilizzare il prodotto Læs venligst hele denne vejledning før du begynder Nederlands Bedankt voor het kiezen van het merk SportDOG™. Indien op de juiste wijze gebruikt zal dit product u helpen om uw hond effectief en veilig te trainen. Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om er zeker van te zijn dat u dit product naar volle tevredenheid zult gebruiken. Wij raden u aan om het hoofdstuk ‘Veelgestelde vragen’ of ‘Wat te doen in geval van storingen?” uit deze gebruiksaanwijzingen te raadplegen indien u vragen heeft met betrekking tot de werking van dit product, maar u kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice of ons bezoeken op www.sportdog.com/international. ____________________________________________________________________________ Inhoud Onderdelen ............................................................................................................ 87 Hoe werkt dit systeem? ........................................................................................... 87 Belangrijke definities .............................................................................................. 88 Instructies voor gebruik Afstandzender instellen........................................................................................ 89 Halsbandontvanger instellen ................................................................................ 90 Halsbandontvanger passend maken ...................................................................... 92 Hoe bepaalt u het beste intensiteitniveau voor uw huisdier? ................................... 93 Afstandzender programmeren .............................................................................. 94 Halsbandontvanger resetten ................................................................................. 95 Programmeren van de halsbandontvanger voor twee of drie honden tegelijk ........... 95 Instructies voor training Algemene tips ..................................................................................................... 96 Elementaire gehoorzaamheid Zitten op commando ........................................................................................ 97 Komen op commando ...................................................................................... 98 Blijven zitten op commando ............................................................................. 99 Ongewenst gedrag elimineren Opspringen .................................................................................................... 100 Graven........................................................................................................... 101 Jachten .......................................................................................................... 102 Ongecontroleerd blaffen ................................................................................. 102 Veelgestelde vragen............................................................................................... 103 Storingen ............................................................................................................. 104 Instructies voor testlicht........................................................................................ 105 Voorwaarden voor gebruik en beperkte aansprakelijkheid ....................................... 105 SportDOG™ Add-A-Dog® ontvanger ..................................................................... 106 86 www.sportdog.com/international Onderdelen Hoe werkt dit systeem? Het is bewezen dat het gebruik van de SportDOG™ SportHunter® 800 veilig, comfortabel en doeltreffend is voor alle honden die zwaarder zijn dan 3,6 kg en minstens 6 maanden oud zijn. Wanneer u dit product consistent en op de juiste wijze gebruikt bent u in staat om, zelfs vanaf 800 meter afstand aanwijzingen te geven en ongewenst gedrag van uw hond te corrigeren. De afstandzender zendt het signaal uit waardoor de halsbandontvanger geactiveerd wordt en een hoorbare toon in combinatie met een ongevaarlijke stimulatie op gang worden gebracht. In combinatie met een adequate training zal uw hond leren om dit signaal met een commando te associëren. Net als alle SportDOG producten is dit model eveneens voorzien van regelbare stimulatieniveaus zodat u deze aan kunt passen aan het temperament van uw hond waarbij het risico van overdreven correctie volledig uitgesloten wordt. Wij raden u af om SportDOG trainers door kinderen jonger dan 16 te laten gebruiken. 6 5 2 3 1 4 www.sportdog.com/international 8 7 Belangrijk: De SportHunter 800 heeft bereik van maximaal 800 meter. En anden 7,5 fods antenne er inkluderet til anvendelse over længere afstande. Het maximale bereik kan variëren, afhankelijk van de manier waarop u de afstandzender vasthoudt. Voor optimale resultaten en langere afstanden dient u de afstandzender in een verticale positie en boven uw hoofd vast te houden. Terreingesteldheid, weersomstandigheden, vegetatie, signalen uitgezonden door andere radio-apparaten en overige factoren zullen invloed hebben op maximum bereik. 87 Belangrijke definities Afstandzender: Zendt het radiosignaal uit naar de halsbandontvanger. Deze is waterbestendig en werkt ook wanneer onder water gezet. Zender-indicatorlampje: Geeft aan dat de knop ingedrukt is en werkt tevens als batterijindicator. Intensiteittoets: Zorgt voor meerdere stimulatieniveaus zodat u de gedragscorrectie aan het temperament van uw hond kunt aanpassen. Bovenste knop: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een hoorbare toon gedurende één seconde uit te zenden, gevolgd door een doorlopende stimulatie die geprogrammeerd is met de intensiteitstoets. Onderste knop: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een kortstondige “Tik” stimulatie uit te zenden. Zijknop: Deze knop is door de fabrikant geprogrammeerd om een toon zonder stimulatie uit te zenden. Halsbandontvanger: Ontvangt het radiosignaal uitgezonden door de afstandzender. Deze is waterbestendig en werkt ook wanneer onder water gezet. Aan/Uit knop: Wanneer u deze knop kortstondig inhoudt zal de halsbandontvanger aan- en uitgeschakeld worden. Contactpunten: De contacten waardoor stimulatie vanuit de halsbandontvanger wordt uitgezonden. Ontvanger-indicatorlampje: Geeft aan dat de halsbandontvanger in- of uitgeschakeld is, en dient tevens als indicator van een laag batterijvermogen. Oplaadstekkers: Om oplader aan te sluiten. Hoewel de halsbandontvanger en afstandzender beide waterbestendig zijn, dek ze af wanneer ze niet worden opgeladen om te voorkomen dat steenslag in de openingen terechtkomt. Doorlopende stimulatie: U kunt in de gaten houden hoeveel en hoe vaak uw hond de stimulatie krijgt vanuit de contactpunten op de halsbandontvanger. Wanneer de knop voor doorlopende stimulatie 8 seconden of langer ingedrukt blijft, zal de afstandzender naar “time-out” overschakelen. De knop moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt voordat een aanvullende stimulatie op gang kan komen. Kortstondige (Tik) stimulatie: Wanneer een knop op kortstondige stimulatie is ingesteld wordt deze gedurende 5/100 van een seconde uitgezonden, ongeacht hoe lang de knop ingedrukt blijft. Hoorbare toon: Pas een hoorbare toon in combinatie met een stimulatie toe om ongewenst gedrag te elimineren. Timing is van groot belang. De hoorbare toon gevolgd door de stimulatie dienen tijdens of direct na het ongewenste gedrag te worden toegepast. Zodra uw hond het verband tussen de hoorbare toon en de stimulatie heeft gelegd zult u slechts de hoorbare toon moeten toepassen. Halsbandontvanger Afstandzender Zender Indicatorlampje Zij knop Bovenste knop Aan/Uit knop Zender Antenna Intensiteit Toets Onderste knop Contactpunten Oplaadstekker (met deksel) 88 Ontvanger-indicatorlampje www.sportdog.com/international Oplaadstekker (met deksel) Instructies voor gebruik Stap 1 Afstandzender instellen Afstandszender opladen 1. Duw het rubberen beschermkapje die de oplaadstekker van afstandzender beschermt omhoog. 2. Sluit één van de verbindingsklemmen van de oplader aan de afstandzender aan. 3. Steek de oplader in een standaard wandcontactdoos. 4. Afstandzender opladen 24 uur voor de eerste oplaadbeurt. Opladen duurt slechts 12 uur. Let op: Het indicatorlampje op de zender zal na 12 uur opgeladen te zijn gaan knipperen.Wanneer u voor het eerst begint met opladen dient u de afstandzender nog 12 uur te laten opladen. 5. Plaats de rubberen afdekking terug nadat het opladen afgelopen is. Verbindingsstuk voor oplader geplaatst in de oplaadstekker van de afstandzender Let op: Gemiddelde batterijduur tussen twee oplaadbeurten is 40 tot 60 uur, afhankelijk van hoe vaak het product wordt gebruikt. Zender-indicatorlampje Werking van de afstandzender Respons van indicatorlampje Doorlopende stimulatie- of hoorbaar toon alleen knop ingedrukt Vaste kleur Kortstondige (Tik) stimulatieknop ingedrukt Een keer knipperen Laag batterij - willekeurige knop ingedrukt Knippert onafgebroken www.sportdog.com/international 89 Stap 2 Halsbandontvanger instellen Opladen van de halsbandontvanger 1. Duw het rubberen beschermkapje die de oplaadstekker van halsbandontvanger beschermt omhoog. 2. Sluit één van de verbindingsklemmen van de oplader aan de halsbandontvanger aan. 3. Steek de oplader in een standaard wandcontactdoos. 4. Wanneer u de halsbandontvanger voor het eerst gaat opladen dient u deze 24 uur lang op Verbindingsstuk voor oplader stroomvoorziening aangesloten te geplaatst in halsbandontvanger Oplaadstekker laten. Opladen duurt slechts 12 uur. Let op: Het indicatorlampje op de zender zal na 12 uur opgeladen te zijn gaan knipperen. Wanneer u voor het eerst begint met opladen dient u de halsbandontvanger nog 12 uur te laten opladen. 5. Plaats de rubberen afdekking terug nadat het opladen afgelopen is. Halsbandontvanger inschakelen: 1. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt totdat het indicatorlampje op de ontvanger gaat branden en de halsbandontvanger 5 keer heeft gepiept. 2. Laat de Aan/Uit knop los. Het indicatorlampje op de ontvanger zal blijven knipperen totdat de halsbandontvanger is uitgezet. Het knipperlicht geeft aan dat de halsbandontvanger gered is om een radiosignaal vanuit de afstandzender te ontvangen. Aan/Uit knop Halsbandontvanger uitschakelen: 1. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt totdat het indicatorlampje op de ontvanger gaat branden en de halsbandontvanger 2 keer piept. 2. Laat de Aan/Uit knop los. 90 Schakel de halsbandontvanger uit wanneer deze niet wordt gebruikt om de tijd tussen twee oplaadbeurten te verlengen. Gemiddelde batterijduur tussen twee oplaadbeurten is 20 uur, afhankelijk van hoe vaak het product wordt gebruikt. www.sportdog.com/international Ontvanger-indicatorlampje Operationele modus LEDlampje Kleur Functie van LED-lampje Batterijstatus Geluidsprekerfunctie Unit is aangezet via Aan/Uit knop Groen LED-lampje heeft vaste kleur tijdens het piepen Goed of Laag Piept 5 keer achter elkaar Unit is uitgezet via Aan/Uit knop Groen LED-lampje heeft vaste kleur tijdens het piepen Goed Piept 2 keer achter elkaar Unit is uitgezet via Aan/Uit knop Rood LED-lampje heeft vaste kleur tijdens het piepen Laag Piept 2 keer achter elkaar Unit staat aan Groen LED-lampje knippert een keer per seconde Goed n.v.t. Unit staat aan Rood LED-lampje knippert een keer per seconde Laag n.v.t. Unit zendt doorlopende of rijzende stimulatie uit Rood LED-lampje heeft vaste kleur zolang de knop is ingedrukt Goed of Laag n.v.t. Unit zendt kortstondige stimulatie uit Rood LED-lampje knippert een keer ongeacht hoe lang de knop ingedrukt wordt gehouden Goed of Laag n.v.t. Unit zendt toon uit n.v.t. n.v.t. Goed of Laag Unit zal piepen zolang de knop ingedrukt is Unit laadt op < 12 uur Rood LED-lampje heeft vaste kleur Unit laadt op > 12 uur Groen LED-lampje knippert een keer per seconde Oplaadbare batterijen • De oplaadbare NiMH-batterijen (Nikkel Metaal Hydride) zijn niet geheugengevoelig en hoeven niet voor het opladen volledig leeg te raken. • Hoewel de batterijen gedeeltelijk opgeladen worden geleverd, moeten zij vóór het eerste gebruik volledig worden opgeladen (24 uur lang). • Vergeet niet - batterijen mogen nooit dicht bij open vlam worden bewaard! • Wanneer het product voor langere tijd opgeslagen blijft denk erom dat u regelmatig de batterijen volledig oplaadt (12 uur lang). Dit moet één keer in 4 tot 6 weken gebeuren. • Indien de batterijen te vaak worden opgeladen zal dat hun levensduur aanzienlijk verkorten. Wij raden u aan om de batterij, nadat deze voor het eerst is opgeladen, niet langer dan 12 uur te laten opladen. • Indien het product voor een langere tijd niet werd opgeladen kunt u merken dat de batterijduur na een paar keer te zijn gebruikt iets korter is dan dat u gewend bent. Later zal de batterijduur de oorspronkelijke capaciteit terugkrijgen. • U kunt verwachten dat de batterij enkele honderden oplaadbeurten doorstaat. Desondanks verliezen alle oplaadbare batterijen na verloop van tijd hun vermogen, afhankelijk van het aantal oplaadbeurten dat ze ondergaan. Dat is normaal. Neem contact op met de Klantenservice om een nieuwe batterij te kopen indien de operationele tijd gehalveerd is vergeleken met de oorspronkelijke gebruiksduur. • De batterijen zouden 3-5 jaar lang moeten worden gebruikt. Wanneer u een batterij moet vervangen kunt u een nieuwe set bestellen via onze Klantenservice. Maak de halsbandontvanger of afstandzender niet open voordat u de vervangende batterij heeft ontvangen. www.sportdog.com/international 91 Stap 3 Halsbandontvanger passend maken Belangrijk: De juiste pasvorm en plaatsen van de halsbandontvanger is belangrijk voor een effectieve training. De contactpunten moeten een rechtstreeks contact met de huid hebben. Om er zeker van te zijn dat het apparaat op de juiste wijze om de nek van uw hond is geplaatst, dient u de volgende stappen te volgen: 1. Laat uw hond opstaan (3A) en centreer de halsbandontvanger zodat de contactpunten zich onder zijn hals bevinden en zijn huid aanraken (3B). Indien uw hond een lange of dikke vacht heeft zult u de haren onder de contactpunten moeten trimmen om ervoor te zorgen dat het contact met huid consistent blijft. 2. De halsbandontvanger moet behoorlijk nauwsluitend om de hals van uw hond worden geplaatst en toch voldoende ruimte overlaten zodat u één vinger makkelijk kunt insteken tussen de halsband en de hals van uw hond (3C). 3. Laat uw hond een paar minuten lang met de halsband 3B te lopen en controleer vervolgens het pasvorm opnieuw. Controleer de pasvorm opnieuw wanneer uw hond aan de halsband is gaan wennen. Onderhoud en schoonmaak 3A 3C Controleer regelmatig of de halsband van uw hond de juiste pasvorm heeft om ervoor te zorgen dat dit product doeltreffend functioneert en dat het comfortabel en diervriendelijk voor uw hond blijft. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de juiste pasvorm van de halsband. Mocht u tekenen van huidirritatie bij uw hond merken laat hem een paar dagen lang geen halsband dragen. Indien de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt laat uw hond door een dierenarts onderzoeken. Om te voorkomen dat huidirritatie optreedt: • De halsbandontvanger mag niet langer dan 8 uur binnen iedere periode van 24-uur worden gedragen. • U dient de nek van uw hond en de contactpunten wekelijks met een zacht doek en een milde handzeep wassen en vervolgens goed uitspoelen. 92 www.sportdog.com/international Stap 4 Zoek het stimulatieniveau op dat het beste bij uw huisdier past Belangrijk: begin altijd bij het laagste niveau en bouw het langzaam op. De afstandzender kent 8 stimulatieniveaus. Dit maakt het mogelijk om de stimulatie die het beste bij uw huisdier past te vinden. Nadat u de halsbandontvanger om de hals van uw hond heeft bevestigd kunt u overgaan tot het vinden van de meest passende stimulatie voor uw hond. Dit is het zogenaamde erkenningsniveau. Een kleine verandering in het gedrag van uw hond, zoals nieuwsgierig om zich heen kijken, in de halsband krabben of met zijn oren wapperen, geeft aan welk erkenningsniveau het beste bij uw hond past. Volg de onderstaande stappen om het erkenningsniveau dat het beste bij uw huisdier past te vinden: 1. Stel de intensiteittoets van de afstandzender op niveau 1 in en houdt de bovenste knop gedurende 1 tot 2 seconden ingedrukt. 2. Als uw huisdier niet reageert herhaal het stimulatieniveau enkele keren achter elkaar voordat u naar het volgende niveau overgaat. 3. UW HOND MAG NIET JANKEN OF IN PANIEK RAKEN WANNEER HIJ STIMULATIE ONTVANGT. ALS DAT GEBEURT IS HET STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN MOET U TERUGSCHAKELEN NAAR HET VORIGE NIVEAU EN DE PROCEDURE HERHALEN 4. Loop de stimulatieniveaus volledig door totdat uw huisdier op de stimulatie duidelijk heeft gereageerd. 5. Indien uw hond geen reactie heeft gegeven op het niveau 8, moet u de pasvorm van de halsbandontvanger controleren. Indien uw hond lange of dikke vacht heeft moet u de langere contactpunten in de halsband plaatsen. Ga vervolgens naar het niveau 1 terug en herhaal de procedure. Indien u nog steeds geen verandering heeft gemerkt moet u de haren van uw huisdier die zich onder het contactpunt bevinden trimmen. Indien uw hond ondanks dat u alle mogelijkheden heeft doorlopen nog steeds niet reageert, raden wij u aan om het hoofdstuk “Instructies voor testlicht” door te nemen. Indien uw hond ondanks dat u alle mogelijkheden heeft doorlopen nog steeds niet reageert, raden wij u aan om contact op te nemen met onze Klantenservice op www.sportdog.com/international. www.sportdog.com/international 93 Stap 5 Afstandzender programmeren Let op: De zender wordt geleverd ingesteld op modus 1. U kunt de modus op uw afstandzender wijzigen om deze aan uw manier van trainen aan te passen. Voor het wijzigen van modus: 1. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de intensiteittoets aanpassen aan de modus die u wilt hanteren. 2. Keer de afstandzender om. 3. Druk met een pen of een paperclip de modusknop in om deze neer te trekken. Wanneer de modusknop is ingedrukt heeft het indicatorlampje op de ontvanger de vaste kleur. Wanneer losgelaten, zal deze knipperen om gekozen modus aan te wijzen. Bijvoorbeeld: indien modus 5 is gewenst, stel de intensiteittoets in op modus 5. Nadat de modusknop is neergedrukt heeft het indicatorlampje van de zender de solide kleur en nadat de modusknop is losgelaten zal het lampje vijf keer knipperen. Opmerking: Een constante stimulans duurt nooit langer dan acht opeenvolgende seconden, ongeacht hoelang u de knop indrukt. Om opnieuw te activeren, laat u de knop los en drukt u hem opnieuw in. Modus 1 2 3 4 5 94 WERKING WERKING WERKING ZIJKNOP AANTAL BOVENSTE KNOP ONDERSTE KNOP Geluidssignaal Kortstondige stimulatie Enkel geluidssignaal 1 gedurende 1 seconde, daarna constante stimulans zoals ingesteld via intensiteitsknop Geluidssignaal Geluidssignaal Enkel geluidssignaal 1 gedurende 1 gedurende 1 seconde, seconde, daarna daarna constante constante stimulans stimulans 2 niveaus zoals ingesteld via hoger dan instelling intensiteitsknop intensiteitsknop Geluidssignaal Geluidssignaal Enkel geluidssignaal 1 gedurende 1 gedurende 1 seconde, seconde, daarna daarna constante constante stimulans stimulans niveau 8 zoals ingesteld via intensiteitsknop Geluidssignaal Geluidssignaal Enkel geluidssignaal 1 gedurende 1 seconde, gedurende 1 seconde, daarna sterke daarna geringe constante constante stimulans stimulans zoals ingesteld zoals ingesteld via via intensiteitsknop intensiteitsknop HOND NR. 1 HOND NR. 2 HOND NR. 3 3 Enkel geluidssignaal Enkel geluidssignaal Enkel geluidssignaal www.sportdog.com/international Modus 6 7 8 WERKING BOVENSTE KNOP HOND NR. 1 Geluidssignaal gedurende 1 seconde, daarna geringe constante stimulans zoals ingesteld via intensiteitsknop HOND NR. 1 Geluidssignaal gedurende 1 seconde, daarna sterke constante stimulans zoals ingesteld via intensiteitsknop HOND NR. 1 Kortstondige stimulatie WERKING WERKING ZIJKNOP AANTAL ONDERSTE KNOP HONDEN HOND NR. 2 HOND NR. 3 3 Geluidssignaal Geluidssignaal gedurende 1 seconde, gedurende 1 seconde, daarna geringe constante daarna geringe stimulans zoals ingesteld constante stimulans via intensiteitsknop zoals ingesteld via intensiteitsknop HOND NR. 2 HOND NR. 3 3 Geluidssignaal Geluidssignaal gedurende 1 seconde, gedurende 1 seconde, daarna sterke constante daarna sterke constante stimulans zoals ingesteld stimulans zoals ingesteld via intensiteitsknopl via intensiteitsknop HOND NR. 2 Kortstondige stimulatie HOND NR. 3 Kortstondige stimulatie 3 Opmerking: De “sterke” en “geringe” instelling van de intensiteitsknop voor de modi 4, 6 of 7 behoren tot het via de intensiteitsknop ingestelde niveau. Indien de intensiteitsknop bijvoorbeeld is ingesteld op modus 4, zal de bovenste knop een stimulans leveren die minder bedraagt dan niveau 5, terwijl de onderste knop een stimulans zal leveren die hoger ligt dan niveau 3. Maar de bovenste knop zal altijd een sterkere stimulans leveren dan de onderste knop. _____________________________________________________________ Stap 6 Halsbandontvanger resetten Voor het resetten van de halsbandontvanger zodat deze kan werken in combinatie met een nieuwe afstandzender, of voor het herprogrammeren van een nieuwe halsbandontvanger zodat deze kan werken in combinatie met uw bestaande afstandzender: 1. Schakel de halsbandontvanger uit. 2. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de ontvanger zal gaan branden en vervolgens, na 4-5 seconden weer uitgaan. Indien het Aan/Uit knopje te vroeg is losgelaten zal het indicatorlampje van de ontvanger als gebruikelijk gaan knipperen. Als dit voorkomt start opnieuw en herhaal het proces. 3. Laat de Aan/Uit knop los nadat het indicatorlampje op de ontvanger uit is gegaan. 4. Houdt de bovenste knop van de afstandzender ingedrukt zolang het indicatorlampje 5 keer knippert. U kunt voordat dit gebeurt beide units op afstand van 0,5-1 m van elkaar houden. Nadat het indicatorlampje van de ontvanger 5 keer heeft geknipperd, is de halsbandontvanger gereset en zal opnieuw normaal knipperen. Indien het indicatorlampje van de ontvanger minder dan 5 keer heeft geknipperd start opnieuw en herhaal het proces. _____________________________________________________________ Stap 7 Programmeren van de halsbandontvanger voor werk met twee of drie honden tegelijk Wanneer de zender op modussen 5, 6, 7 of 8 is ingesteld kunt u de SportDOG™ halsbandontvangers zo instellen dat deze op de bovenste, onderste of zijknoppen van de afstandzender kunnen reageren. U moet SportDOG Add-A-Dog® ontvanger(s) aanschaffen indien u meerdere honden wilt trainen. www.sportdog.com/international 95 1. Programmeer de afstandzender op modussen 5, 6, 7 of 8. 2. Programmeer de eerste halsbandontvanger. A. Schakel de halsbandontvanger uit. B. Houdt de Aan/Uit knop ingedrukt. Het indicatorlampje van de ontvanger zal gaan branden en vervolgens, na 4-5 seconden weer uitgaan. Indien het Aan/Uit knopje te vroeg is losgelaten zal het indicatorlampje van de ontvanger als gebruikelijk gaan knipperen. Als dit voorkomt start opnieuw en herhaal het proces. C. Laat de Aan/Uit knop los nadat het indicatorlampje op de ontvanger uit is gegaan. D. Houdt de bovenste knop van de afstandzender ingedrukt zolang het indicatorlampje 5 keer knippert. U kunt voordat dit gebeurt beide units op afstand van 0,5-1 m van elkaar houden. Indien het indicatorlampje van de ontvanger minder dan 5 keer heeft geknipperd start opnieuw en herhaal het proces. 3. Programmeer de tweede halsbandontvanger aan de hand van de afbeeldingen A. t/m D. boven, maar maak daarvoor gebruik van de onderste knop in plaats van de bovenste. 4. Programmeer de derde halsbandontvanger aan de hand van de afbeeldingen A. t/m D. boven, maar maak daarvoor gebruik van de zijknop in plaats van de bovenste. Instructies voor training Algemene tips Belangrijk: De volgende trainingsinstructies zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met de afstandzender die geprogrammeerd is voor modussen 1 t/m 4. • Elimineer één soort ongewenst gedrag bij uw hond, of leer hem één bevel per keer. Uw hond kan in de war raken als u de training te snel doorloopt. • Wees consistent. Geef een hoorbare toon of stimulatie aan uw hond elke keer wanneer hij ongewenst gedrag vertoont. • Overdrijf niet met het corrigeren van uw hond. Gebruik zo min mogelijk stimulaties voor uw hond. • Vermijd de situaties waarin u gemerkt heeft dat uw hond zich onwenselijk gedraagt, tenzij u toezicht op hem kunt houden. Indien u een bepaalde situatie waarin uw hond zich herhaaldelijk misdraagt, raden wij u toch aan om deze situatie in uw trainingssessie op te nemen. • Indien uw hond op training angstig reageert, dient u zijn aandacht op een simpel en passend gedrag opnieuw te richten zoals het commando: “Zit!” • Gebruik de afstandstrainer nooit voor het corrigeren van enige vorm van agressief gedrag. Als u niet zeker bent of uw huisdier wel of niet agressief is, raden wij u aan om contact op te nemen met uw dierenarts of een bevoegde trainer. • Het uiteindelijke doel is dat u uw huisdier traint om onder normale omstandigheden te reageren op een door u gesproken commando en de hoorbare toon uit de halsbandontvanger. Nadat de training goed is doorlopen zal de stimulatie nodig zijn alleen als uw huisdier een ongewenst gedrag herhaalt. 96 www.sportdog.com/international Elementaire gehoorzaamheid Let op: Zorg dat uw huisdier dicht bij u blijft wanneer hij het zitten op commando leert. Zitten op commando 1. Plaats een aparte non-metallische halsband om de hals van uw hond, BOVENOP de halsbandontvanger, en bevestig daaraan een 3 m lange lijn. Let op: Controleer dat deze extra halsband geen druk op de contactpunten gaat leggen. 2. Houdt de lijn en de afstandzender in één hand vast. Houdt de zijknop ingedrukt om een hoorbare toon naar uw hond uit te zenden en beveel hem tegelijkertijd om te zitten; gebruik, indien nodig, uw vrije hand om uw huisdier in de zitpositie te brengen. Laat de zijknop onmiddellijk los nadat uw huisdier is gaan zitten. Herhaal deze oefening een paar keer achter elkaar. 3. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie met de gesproken commando gaat zitten is de training geslaagd. Maak uw huisdier duidelijk dat hij niet meer hoeft te zitten en prijs zijn gedrag. Zoniet, ga door naar de stap 4. 4. Houdt de lijn en de afstandzender in één hand vast. Houdt de zijknop ingedrukt om een hoorbare toon naar uw hond uit te zenden en beveel hem tegelijkertijd om te zitten; gebruik, indien nodig, uw vrije hand om uw huisdier in de zitpositie te brengen. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw huisdier is gaan zitten. Herhaal deze oefening een paar keer achter elkaar. 5. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie met de gesproken commando gaat zitten is hij mogelijk getraind om zonder stimulatie te reageren. Neem een pauze om te spelen en ga vervolgens terug naar de stap 2 met de hoorbare toon alleen. www.sportdog.com/international 97 Komen op commando 1. Plaats een aparte non-metallische halsband om de hals van uw hond, BOVENOP de halsbandontvanger, en bevestig daaraan een 3 m lange lijn. Let op: Controleer dat deze extra halsband geen druk op de contactpunten gaat leggen. 2. Houdt de lijn in één hand en de afstandzender in een andere. 3. Wacht totdat uw huisdier een beweging maakt om weg te gaan. 4. Houdt de zijknop ingedrukt om een hoorbare toon naar uw hond uit te zenden en beveel hem tegelijkertijd om te komen; gebruik, indien nodig, de lijn om uw huisdier naar u toe te leiden. 5. Laat de zijknop onmiddellijk los nadat uw huisdier zich naar u toe gaat bewegen en vergeet niet om hem voor zijn gedrag uitgebreid te prijzen. 6. Beweeg snel naar achteren zodra uw huisdier zich naar u toe gaat bewegen en prijs hem de hele tijd door. Houdt met het bewegen naar achteren op zodra uw huisdier naar u toe is gekomen. 7. Herhaal de stappen 3 t/m 6 enkele keren achter elkaar. 8. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie met het gesproken “Komen”commando naar u toe komt is de training geslaagd. Maak uw huisdier duidelijk dat hij niet meer op zijn bed hoeft te blijven en prijs hem voor zijn gedrag. Zoniet, ga door naar de stap 9. 9. Wacht totdat uw huisdier weggaat. Maak gebruik van het erkenningsniveau dat geschikt is voor uw huisdier en houdt de bovenste knop ingedrukt om een hoorbare toon en de stimulatie naar uw hond uit te zenden, en spreek tegelijkertijd het bevel “Kom” hardop uit; leid hem indien nodig, naar u toe. zodra hij de stimulatie 10. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw huisdier een paar stappen naar u toe heeft gemaakt en vergeet niet om hem voor zijn gedrag uitgebreid te prijzen. 11. Beweeg snel naar achteren zodra uw huisdier zich naar u toe gaat bewegen en prijs hem de hele tijd door. Houdt met het bewegen naar achteren op zodra uw huisdier naar u toe is gekomen. 12. Herhaal de stappen 9 t/m 11 enkele keren achter elkaar. 13. Indien u verzekerd bent dat uw huisdier naar u toe komt Hoorbare toon en stimulatie in combinatie met het gesproken “Komen”-commando - hij is mogelijk getraind om zonder stimulatie te reageren. Neem een pauze om te spelen en ga vervolgens terug naar de stap 3 met de hoorbare toon alleen. 98 www.sportdog.com/international Blijven zitten op commando 1. Plaats een aparte non-metallische halsband om de hals van uw hond, BOVENOP de halsbandontvanger, en bevestig daaraan een 3 m lange lijn. Let op: Controleer dat deze extra halsband geen druk op de contactpunten gaat leggen. 2. Kijk om u heen om een geschikte plek voor het hondenbed of een groter kleed te vinden waarop u uw hond wilt laten liggen. 3. Plaats uw huisdier op zijn bed. Houdt de lijn in één hand en de afstandzender in een andere. 4. Loop heen en terug op afstand van ongeveer 1 meter van het bed vandaan. Zeg niets tegen uw huisdier. 5. Houdt de zijknop ingedrukt om een hoorbare toon naar uw hond uit te zenden en spreek tegelijkertijd het bevel “Blijf” hardop uit indien u merkt dat uw huisdier een beweging maakt om het hondenbed te verlaten; leid hem indien nodig, terug naar zijn bed toe. 6. Laat de zijknop onmiddellijk los nadat uw huisdier naar zijn bed is teruggegaan en vergeet niet om hem voor zijn gedrag uitgebreid te prijzen. 7. Maak uw huisdier duidelijk dat hij niet meer op zijn bed hoeft te blijven zodra hij zich gemakkelijk heeft genesteld en ga door met rustig spelen. 8. Herhaal de stappen 3 t/m 7 enkele keren achter elkaar. 9. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie met de gesproken commando “Blijven zitten” op zijn plaats blijft zitten is de training geslaagd. Maak uw huisdier duidelijk dat hij niet meer op zijn bed hoeft te blijven en prijs hem voor zijn gedrag. Zoniet, ga door naar de stap 10. 10. Plaats uw huisdier op zijn bed en loop op dezelfde afstand van het bed als voorheen rond. 11. Wacht totdat uw huisdier zijn bed probeert te verlaten. Maak gebruik van het erkenningsniveau dat geschikt is voor uw huisdier en houdt de bovenste knop ingedrukt om een hoorbare toon en de stimulatie naar uw hond uit te zenden, en spreek tegelijkertijd het bevel “Blijf” hardop uit indien u merkt dat uw huisdier een beweging maakt om het hondenbed te verlaten; leid hem indien nodig, terug naar zijn bed toe. 12. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw huisdier naar zijn bed is teruggegaan en vergeet niet om hem voor zijn gedrag uitgebreid te prijzen. 13. Maak uw huisdier duidelijk dat hij niet meer op zijn bed hoeft te blijven zodra hij zich gemakkelijk heeft genesteld en ga door met rustig spelen. 14. Herhaal de stappen 10 t/m 13 enkele keren achter elkaar. 15. Indien uw verzekerd bent dat uw huisdier na het horen van de hoorbare toon in combinatie met het gesproken “Blijf”-commando blijft zitten is hij mogelijk getraind om zonder stimulatie te reageren. Neem een pauze om te spelen en ga vervolgens terug naar de stap 3 met de hoorbare toon alleen. www.sportdog.com/international 99 Ongewenst gedrag elimineren Opspringen Typisch voor huisdieren is dat zij opspringen om aandacht te krijgen. Uw vrienden of familieleden zouden dit gedrag niet moeten aanmoedigen indien u niet wilt dat uw huisdier op u gaat springen. Dat betekent dat u elke keer wanneer uw huisdier op iemand gaat springen hem moet straffen of zijn aandacht op een ander, meer acceptabel gedrag vestigen waarvoor hij geprezen kan worden. Let op: Het beste is als uw huisdier het zitten op commando als eerste aanleert. 1. heeft gekregen, raden wij u aan om het stimulatieniveau te kiezen dat één stap hoger is dan het gebruikelijke erkenningsniveau van uw huisdier. 2. Houdt de zijknop ingedrukt om een hoorbare toon naar uw hond uit te zenden en beveel hem tegelijkertijd om te zitten zodra hij zijn poten beweegt om op te springen. 3. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw huisdier is gaan zitten en prijs hem voor zijn gedrag. 4. Herhaal deze oefening in een aantal verschillende gebieden en maak gebruik van verschillende mensen als afleiding. 100 www.sportdog.com/international Graven Het is belangrijk om te begrijpen waarom uw huisdier graaft. Veel honden, zoals terriërs, worden gefokt om prooi uit hun ondergrondse schuilplaatsen naar buiten te lokken en is het graven voor hen een aangeboren gedrag. Andere huisdieren kunnen graven om een koele plek te maken waarop ze gaan liggen, of gewoon uit verveling. Uw huisdier zal mogelijk ophouden met graven indien hij het volgende ter beschikking heeft: • Een koele plek in de schaduw om te liggen en veel water. • Een alternatieve activiteit, zoals zijn favoriete speelgoed. • Veel spelletjes, oefeningen en aandacht. • Een tuin zonder knaagdieren of prooi die hij mogelijk zal proberen op te graven. 1. Kies het stimulatieniveau dat één stap hoger is dan het erkenningsniveau van uw huisdier. 2. Plaats de halsbandontvanger om de hals van uw hond en wacht minstens 10 minuten voordat u hem naar de tuin laat gaan. Geen andere mensen of huisdieren mogen in de tuin aanwezig zijn omdat u niet wilt dat uw huisdier de stimulatie met iets anders dan het graven in verband brengt. Uw huisdier moet zich tijdens de training op een veilig omheinde plek bevinden. 3. Wacht vanachter een raam of op een plek waar uw huisdier u niet kan zien totdat hij begint te graven. 4. Druk op de bovenste knop en houdt deze ingedrukt om een hoorbare toon in combinatie met de stimulatie te geven zolang hij blijft graven. Laat de knop los zodra hij met het graven ophoudt. 5. Blijf uw huisdier op het oog houden want hij kan een ander gebied gaan zoeken om daar te gaan graven. 6. Laat uw hond nooit alleen in de tuin blijven totdat hij met het graven volledig is gestopt. www.sportdog.com/international 101 Jagen Jagen is een instinctief gedrag dat gestimuleerd wordt door bewegende objecten. Sommige honden hebben een bijzonder sterke drang om te jagen waardoor ze in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen en u machteloos kunt blijven. Houd uw hond altijd aangelijnd of laat hem nooit weggaan uit een omheind gebied totdat hij geleerd heeft om, ongeacht de afleiding, op commando te komen. Wees consistent en corrigeer uw hond elke keer wanneer hij begint te jagen. 1. Het is van levensbelang dat u en uw hond tijdens het uitvoeren van deze training veilig blijven. De lijn waaraan u uw hond houdt moet lang genoeg zijn om hem in de verleiding te brengen om een object te gaan jagen en toch kort genoeg om hem van de gevaarlijke gebieden te weerhouden. U moet ook lichamelijk sterk genoeg zijn om hem tegen te houden wanneer hij begint te jagen. 2. Kies het stimulatieniveau dat één stap hoger is dan het erkenningsniveau van uw huisdier. 3. Zet een scenario op waarin uw hond in de verleiding zal komen om een object achterna te lopen. Gebruikelijke objecten kunnen auto’s, motoren, fietsen e.d zijn (gebruik geen speelgoed). 4. Wees zeker dat u de lijn stevig vasthoudt wanneer het object langs uw hond voorbijgaat. Beveel uw hond om te komen en houdt de bovenste knop ingedrukt om een hoorbare toon en stimulatie te geven zodra uw hond het object begint jagen e laat de knop los wanneer hij is gestopt. Als hij niet stopt, gebruik de lijn om hem tegen te houden voordat hij in gevaar komt. 5. Laat de bovenste knop los, loop naar achteren en geef het commando “Komen” meteen nadat uw hond opgehouden is met het jagen van het object. Prijs uw hond wanneer hij naar u toe komt. 6. Herhaal dit proces totdat uw hond consistent reageert op het komen op commando. ____________________________________________________________________ Ongecontroleerd blaffen Blaffen is een instinctief gedrag van honden. Een hond kan nooit volledig ophouden met blaffen maar u kunt uw hond leren om rustig te blijven wanneer hij het commando daartoe krijgt. Let op: Dit heeft effect alleen wanneer u thuis met uw hond bent. 1. Hoe bereikt u het erkenningniveau dat bij uw hond past? 2. Breng uw hond in een situatie die hem de aanleiding tot blaffen zal geven. 3. Houdt de bovenste knop ingedrukt om een hoorbare toon en de stimulatie aan uw hond te geven en spreek tegelijkertijd het bevel “Rustig” hardop uit op het moment dat uw hond begint te blaffen. 4. Laat de bovenste knop onmiddellijk los wanneer uw hond ophoudt met blaffen en prijs hem voor zijn gedrag. 5. Herhaal deze oefening op verschillende plekken en in verschillende situaties die voor uw hond aanleiding kunnen geven om te blaffen. 102 www.sportdog.com/international Veelgestelde vragen Is de stimulatie diervriendelijk voor mijn hond? Stimulatie is onaangenaam doch niet schadelijk voor uw hond. Voor elektronische toestellen zijn communicatie over en weer en training gegeven door de eigenaar vereist om gewenste resultaten te kunnen bereiken. Hoe oud moet een hond zijn om de SportHunter® 800 te mogen gebruiken? Uw hond moet minstens 6 maanden oud zijn en meer dan 3,6 kg wegen. Moet ik mijn hond, nadat hij eenmaal is getraind en geleerd heeft om mijn bevelen op te volgen, de halsbandontvanger nog verder laten dragen? Waarschijnlijk niet. Uw hond mag de halsbandontvanger van tijd tot tijd dragen zodat hij vasthoudt aan zijn nieuwe gedrag. Is de halsbandontvanger waterbestendig? Ja. Mocht het oplaadbare batterijpack ooit aan vervanging toe zijn, zorg ervoor dat de O-ring en O-ringgroef vrij zijn van stof of steenslag. Kan ik de SportHunter 800 voor meer dan één hond gebruiken? Ja, maar u moet de SportDOG™ Add-A-Dog® halsbandontvangers kopen en de afstandzender moet ingesteld worden op modus 5, 6, 7 of 8. Kan ik de SportHunter 800 bij agressieve honden gebruiken? Wij raden u sterk af om producten die wij maken door agressieve honden te laten gebruiken. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw lokale dierenarts of een beroepstrainer om te bepalen of uw hond agressief gedrag vertoont. Zal ik met de SportHunter 800 exact 800 meter bereik hebben? Terreingesteldheid, weersomstandigheden, vegetatie, signalen uitgezonden door andere radio-apparaten en overige factoren zullen invloed hebben op maximum bereik van de SportHunter 800. Voor het behalen van maximum bereik raadpleegt het hoofdstuk “Hoe werkt dit systeem?”. Hoe lang kan ik onafgebroken stimulatie aan mijn hond geven? U kunt niet langer dan 8 seconden op de knop voor doorlopende stimulatie indrukken om stimulatie aan uw hond te geven. De afstandzender gaat na acht seconden op “time-out” in en de knop voor doorlopende stimulatie moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt. Wat moet ik doen als de hals van mijn hond rode kleur krijgt of als er bij hem huidirritatie optreedt? Deze aandoening ontstaat als gevolg van de irritatie die de contactpunten aan huid opleveren. Laat uw hond enkele dagen lang geen halsbandontvanger dragen. Indien de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt laat uw hond door een dierenarts onderzoeken. Nadat het huid de normale kleur teruggekregen heeft kunt u het gebruik van de halsbandontvanger voortzetten en blijf goed controleren of de huidaandoening terug komt. www.sportdog.com/international 103 Storingen De antwoorden op deze vragen zouden u moeten helpen bij het oplossen van enig probleem dat zich bij dit systeem voordoet. Als dat niet het geval is, neem a.u.b. contact op met de Klantenservice, of verzoek onze website op www.sportdog.com/international. Mijn hond reageert niet wanneer ik op een knop druk. • Controleer of de halsbandontvanger is ingeschakeld. • Indien het bereik waarin het product voor het laatst werd gebruikt is verlaagd, controleer of de batterij niet leeggemaakt is in zowel de afstandzender als de halsbandontvanger. • Vele factoren kunnen het bereik dat u met de SportHunter® 800 heeft, beïnvloeden. Raadpleeg het hoofdstuk “Hoe werkt dit systeem?” voor de lijst met deze factoren. • U kunt controleren of de halsbandontvanger stimulatie aan uw hond uitzendt door het testlicht dat geleverd is bij het product tegen de halsbandontvanger te plaatsen. Lees a.u.b. voor verdere details het hoofdstuk “Instructies voor testlicht”. • Verhoog de intensiteittoets. Lees voor meer informatie het hoofdstuk: “Hoe vindt u het beste intensiteitniveau voor uw hond?”. • Zorg ervoor dat de contactpunten op de halsbandontvanger nauwsluitend tegen de huid van uw hond zijn geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk “Halsbandontvanger passend maken” voor meer informatie hierover. • Indien de operationele tijd gehalveerd is vergeleken met de oorspronkelijke gebruiksduur, dient u de batterij van de halsbandontvanger te vervangen. Neem contact op met de Klantenservice om een nieuwe batterij te kopen. De halsbandontvanger wil niet inschakelen. • Controleer of de halsbandontvanger is opgeladen. Wanneer de halsbandontvanger voor het eerst wordt opgeladen zorg ervoor dat het 24 uur duurt. Iedere volgende oplaadbeurt neemt slechts 12 uur in beslag. De halsbandontvanger reageert niet op de afstandzender. • Controleer of de halsbandontvanger is ingeschakeld. Lees het hoofdstuk: “Halsbandontvanger inschakelen/ uitschakelen.” • Lees het hoofdstuk: “Halsbandontvanger resetten.” 104 www.sportdog.com/international Instructies voor testlicht 1. Schakel de halsbandontvanger in. 2. Houdt de contacten van het testlicht tegen de contactpunten. 3. Druk op de stimulatieknop van de afstandzender. 4. Het testlampje zal knipperen Let op: Hoe hoger het stimulatieniveau des te scherper het testlampje brandt. 5. Schakel de halsbandontvanger uit. Bevaar het testlampje voor latere testen. Let op: Knippert het testlampje niet, laat uw batterij opladen en voer de test opnieuw uit. Indien het testlicht nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice. Voorwaarden voor gebruik en beperkte aansprakelijkheid 1. Voorwaarden voor gebruik Dit product wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zonder wijzigingen instemt met de bijgesloten voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Het gebruik van dit product is mede afhankelijk van het instemmen met al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. 2. Passend gebruik Dit product is ontworpen voor gebruik door huisdieren voor welke training wenselijk is. Het specifieke temperament van uw huisdier kan ongeschikt blijken voor dit product. Om die reden raden wij u aan om dit product niet te gebruiken indien uw huisdier minder dan 3,6 kg weegt of als hij agressief gedrag vertoont. Als u niet zeker bent of deze halsband geschikt is voor uw huisdier raden wij u aan om contact op te nemen met uw dierenarts, bevoegde hondentrainer of met onze Klantenservice. Onder passend gebruik wordt verstaan het volledig doornemen van de Instructies voor gebruik en training, geleverd met het product, evenals enige andere specifieke waarschuwingen. 3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik Dit product mag uitsluitend door huisdieren worden gebruikt. Dit middel voor het trainen van huisdieren is niet bedoeld voor het berokkenen van schade, het toebrengen van letsel of om uit te dagen. Indien u dit product voor niet bedoelde doeleinden gebruikt riskeert u te worden vervolgd voor overtreding van nationale, provinciale of lokale wetten. 4. Beperkte garantie Radio Systems®Corporation neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor enige directe of indirecte schade, als strafmaatregel opgelegde hoge schadevergoeding, incidentele, specifieke of gevolgschade, nog voor enige andere schade, van welke aard dan ook, die voorkomt uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit product. Koper is volledig bewust van alle risico’s en verantwoordelijkheden die in verband staan met dit product. 5. Wijzigingen van Voorwaarden en bepalingen voor gebruik Radio Systems Corporation behoudt het recht voor om voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die gelden voor het aanbieden van dit product te wijzigen. www.sportdog.com/international 105 Compliantie Dit product is getest en het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen betreffende elektromagnetische compatibiliteit, de Laagspanningsrichtlijn en de R&TTE-richtlijn betreffende radio en telecommunicatie eindapparatuur. Controleer voordat u dit product in een land buiten de EU gaat gebruiken neem contact op met de lokale R&TTE-autoriteit. Onrechtmatig aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen aan de uitrusting, die niet goedgekeurd zijn door Radio Systems® Corporation, zijn in strijd met de Europese R&TTE richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit en kunnen het recht van de gebruiker op het gebruik van de uitrusting evenals de garantie op het productongeldig maken. SportDOG™ Add-A-Dog® Ontvanger Beschrijving ™ Onderdeelnummer ® SportTrainer Add-A-Dog SDT30-11250 Belangrijk recyclingadvies Neem a.u.b. de regels m.b.t. het veilig opruimen van elektrisch afval en elektrische apparaten in acht die in uw land van kracht zijn. Deze producten moeten worden gerecycled. Indien u dit product niet meer nodig heeft gooi het niet als gemeentelijk afval weg. Breng het product terug naar de winkel terug zodat het terechtkomt in ons recyclingsysteem. Als dit voor u niet mogelijk is neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice. 106 www.sportdog.com/international
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152

SportDOG SDT30-11223 de handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
de handleiding