Petsafe PBC 19-11924 Handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint
Por favor, lea este manual completamente antes de empezar
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
Læs hele denne vejledning før brug
Operating Guide
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all’uso
Gebrauchsanweisung
Brugervejledning
PBC19-11924
Big Dog Deluxe
Anti-Bark Collar
Collier anti-aboiements
de luxe pour grands chiens
Deluxe Antiblafhalsband
voor grote honden
Collar antiladridos
deluxe para
perros grandes
Collare antiabbaio
deluxe per cani grandi
Antibellhalsband Deluxe
für große Hunde
Luxus gøkontrol halsbånd
til storhund
www.petsafe.net 35
Bedankt voor uw keuze voor PetSafe
®
. Door consistent gebruik van ons
product, gaat uw hond zich beter gaan gedragen, in minder tijd dan met
andere trainings apparaten. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b. contact
op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de
Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net.
Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product
binnen 30 dagen te registreren via www.petsafe.net. Door deze registratie,
samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van
de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op
te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe
®
zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De
volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net .
Inhoud
Onderdelen .........................................................................................37
Kenmerken .........................................................................................37
Zo werkt de PetSafe
®
deluxe anti-blafhalsband ......................................38
Defi nities ............................................................................................39
De deluxe anti-blafhalsband aanpassen .................................................40
De batterij plaatsen en verwijderen .......................................................43
Wat u kunt verwachten tijdens het gebruik van de deluxe anti-blafhalsband
.45
Onderhoud .........................................................................................46
Accessoires..........................................................................................46
Vaak gestelde vragen ............................................................................47
Probleemoplossing ..............................................................................48
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid .....................48
Conformiteit ......................................................................................50
Opruiming van batterijen .....................................................................51
Nederlands
36 www.petsafe.net
"Bij een onderzoek aan de Tuskegee Universiteit bij volwassen asielhonden
zijn geen nadelige effecten op de lange termijn aan het licht gekomen. Bij dit
onderzoek hebben de honden de PetSafe deluxe anti-blafhalsband zes keer
dertig minuten gedragen gedurende een periode van meer dan twee weken.
Alle honden blaften aanzienlijk minder vanaf de tweede dag."
Dr. Janet Steiss en Dr. Caroline B. Schaffer
Tuskegee Universiteit
www.petsafe.net 37
Onderdelen
Gebruiksaanwijzing
Batterij
(PetSafe
®
RFA-188)
PetSafe
®
Deluxe Antiblafhalsband
voor grote honden
Kenmerken
De gepatenteerde Perfect Bark
-technologie zorgt ervoor dat de correctie
alleen wordt gegeven als uw eigen hond blaft
Automatische aanpassing van het correctieniveau, het
zogenaamde temperamentleersysteem
• Tien ‘Light-Touch’ correctieniveaus
• Duurzame, waterdichte halsbandontvanger
• Een led met twee kleuren die aangeeft of de batterij vol of leeg is
Aan-/uitschakelaar, zodat de batterij langer meegaat
38 www.petsafe.net
Zo werkt de PetSafe
®
deluxe anti-
blafhalsband
De PetSafe
®
deluxe anti-blafhalsband heeft twee belangrijke eigenschappen
waardoor het trainen korter duurt en het gedrag van de hond verbetert.
Ten eerste bevat de deluxe anti-blafhalsband een unieke, gepatenteerde sensor,
die het blaffen op betrouwbare wijze registreert. De deluxe anti-blafhalsband
bevat zowel vibratie- als geluidssensoren (tweevoudige detectie) waarmee elke
blaf onderscheiden wordt van andere, externe geluiden. Alleen wanneer zowel
de vibratie van de stembanden als het blafgeluid aan dezelfde criteria voldoen,
wordt een statische correctie gegeven via de contactpunten.
Ten tweede bevat de halsband een nieuw temperamentleersysteem waarop
patent is aangevraagd, en dat bij veel hondenrassen en hun individuele
blafgedrag effectief is. Het temperamentleersysteem bevat software die het
aantal correcties bijhoudt dat nodig is om het hinderlijke blaffen aanzienlijk
te verminderen (en vaak zelfs helemaal af te leren).
Het systeem bevat tien correctieniveaus. Het begint met correcties op een
laag niveau. Als het overmatig blaffen aanhoudt, wordt de intensiteit van de
correctie opgevoerd bij elke nieuwe blaf, totdat het blaffen ophoudt. Zodra
de hond heeft geleerd om minder te blaffen, worden de aanvankelijke
waarschuwingscorrecties verminderd. Als uw hond binnen 1 minuut en
20 seconden 15 of meer keren blaft wordt de halsband automatisch
gedurende 3 minuten uitgeschakeld via een ingebouwd
veiligheidsmechanisme.
Belangrijk:
Verwijder de deluxe anti-blafhalsband voordat u met uw hond
gaat spelen. Het kan zijn dat uw hond blaft als gevolg van het spel,
waardoor hij het spelen in verband zou kunnen brengen met de
statische correctie.
Laat uw hond de deluxe anti-blafhalsband nooit langer dan 8 uur
achtereen dragen.
www.petsafe.net 39
Defi nities
Geluidssensor: Deze registreert het
geluid van de blaf van uw hond.
Sonde: Deze registreert de vibraties
van de blaf van uw hond.
Opmerking: De sonde is niet verstelbaar.
Contactpunten: Deze geven de
statische correctie.
Tweekleurige led: Geeft aan of de batterij
vol of leeg is.
Geluidssensor
Sonde
Contactpunten
Tweekleurige
led
40 www.petsafe.net
De deluxe anti-blafhalsband aanpassen
Belangrijk: De halsband werkt alleen goed als deze op de juiste
manier wordt omgedaan. De contactpunten moeten direct contact
maken met de huid van de hals van uw hond.
Volg de onderstaande stappen om de halsband
aan te passen:
1. Zorg ervoor dat de batterij UIT staat.
2. Zorg dat uw hond in een gemakkelijke
houding staat.
3. De contactpunten moeten in het midden van de
hals zitten en contact maken met de huid.
YES
NO
Opmerking: Soms moet het haar rondom
de contactpunten bijgeknipt worden voor
een goed contact.
4. De PetSafe QuickFit
-halsband is zodanig ontworpen
dat u de deluxe anti-blafhalsband snel kunt aanbren-
gen en verwijderen waarbij de band goed blijft passen.
a. Als de klikgesp vastzit, rijgt u de halsband door de
metalen gesp en de lussen die de halsband op zijn
plaats moeten houden.
b. Schuif de rest van de halsband door de "C"-lus
op de klikgesp. Hierdoor blijft de halsband op
zijn plaats.
c. Als de halsband eenmaal goed zit, hoeft u alleen
maar de klikgesp te gebruiken om de halsband te
verwijderen en weer aan te brengen.
www.petsafe.net 41
5. De deluxe anti-blafhalsband moet goed
aansluiten, maar los genoeg zitten om een
vingerdikte ruimte te hebben tussen de
contactpunten en de hals van uw hond. Laat
uw hond de halsband een aantal minuten
dragen en controleer dan of de halsband nog
goed zit. Controleer nogmaals of de halsband
goed zit als uw hond gewend is geraakt aan
de halsband.
6. Snijd de halsband als volgt bij:
a. Meet 11,5 cm af vanaf de tong van de metalen gesp en markeer
dit met een pen.
b. Verwijder de halsband en knip het overtollige deel af.
_________________________________________________________________
Belangrijk: Bevestig geen lijn aan de halsband.
Hierdoor zouden de contactpunten te strak tegen
de hals aan kunnen komen. Bevestig de lijn aan
een aparte, niet-metalen halsband of tuigje, en
zorg ervoor dat deze halsband geen extra druk
op de contactpunten geeft.
42 www.petsafe.net
Belangrijk: Voor een goede pasvorm, veiligheid en effectiviteit van het
product moet u op het volgende letten:
Controleer of de halsband goed zit om te voorkomen dat er te veel
druk ontstaat. Er moet een vingerdikte ruimte zitten tussen de
contactpunten en de huid van uw hond.
• Controleer uw hond elke dag op huiduitslag of pijnlijke plekken.
Als u huiduitslag of een pijnlijke plek ontdekt, gebruikt u de
deluxe anti-blafhalsband een paar dagen niet.
Als deze plekken na 48 uur nog niet verdwenen zijn, raadpleegt u de
dierenarts.
Was de hals elke week met een washandje en een milde handzeep, en
spoel daarna goed na met schoon water.
Als u zich niet houdt aan deze richtlijnen, kan druknecrose ontstaan.
Hierdoor wordt de vitaliteit van de huid ondermijnd als gevolg van te
veel en te lang contact met de contactpunten.
Het systeem mag alleen gebruikt worden met huisdieren ouder dan
6 maanden Indien uw huisdier gewond is of een beprkte mobiliteit
heeft, raadpleeg uw dierenarts of een professionele trainer
voor gebruik.
www.petsafe.net 43
Batterijmodule AAN/UIT
Bij de Petsafe
®
deluxe anti-blafhalsband wordt een batterijmodule bijgeleverd
die UIT staat. U activeert de halsband door de batterijmodule met behulp
van een muntstuk linksom te draaien totdat de pijl op de AAN-positie staat.
Als u de halsband niet meteen gebruikt, laat u de batterij UIT staan.
De batterij plaatsen en verwijderen
Opmerking: Plaats de batterij niet terwijl de hond de deluxe anti-blafhalsband draagt.
1. Houd het driehoekje op de batterij
ter hoogte van het driehoekje op de
halsband (A).
2. Draai de batterij met behulp van
een muntstuk rechtsom totdat het
driehoekje ter hoogte van de AAN-
positie staat als u van plan bent de
hond de halsband om te doen. Zet
de batterij UIT als u de halsband
niet meteen gaat gebruiken (B).
3. Draai de batterij met behulp van een
muntstuk linksom als u de batterij
wilt verwijderen (C, D). Probeer
NIET in de batterij te prikken of de
batterij te openen. Lever gebruikte
batterijen in bij een inzamelpunt
voor klein chemisch afval.
AB
DC
Bij deze deluxe anti-blafhalsband wordt een vervangbare PetSafe
®
-batterij
gebruikt (RFA-188). Deze unieke batterij is gemakkelijk te vervangen
en is goed bestand tegen water.
44 www.petsafe.net
Nieuwe PetSafe
®
-batterijen (RFA-188) zijn bij veel winkels te koop. Via onze
Klantendienst of onze website www.petsafe.net kunt u een verkooppunt bij u
in de buurt vinden.
Levensduur van de batterij
Gemiddeld gaat de batterij 3 tot 6 maanden mee, afhankelijk van hoe
vaak uw hond blaft. Doordat de batterij vaker wordt gebruikt tijdens
de trainingsperiode, kan de eerste batterij sneller leeg raken. U kunt de
levensduur van de batterij verlengen door de batterij UIT te zetten als
u de deluxe anti-blafhalsband niet gebruikt.
Tweekleurige led
Een led geeft met behulp van twee kleuren aan of de batterij vol of leeg is. Bij
een volle batterij knippert de groene led 1 keer per 5 seconden. Als de batterij
bijna leeg is, knippert de rode led 3 keer per 5 seconden. Als de led niet
brandt, is het tijd om de batterij te vervangen.
www.petsafe.net 45
Wat u kunt verwachten tijdens
het gebruik van de Deluxe anti-
blafhalsband
Belangrijk: Laat uw hond niet alleen als hij nog niet gewend is aan de
statische correctie van de halsband.
Doe de deluxe anti-blafhalsband op de juiste manier om en blijf in de buurt
tot uw hond gaat blaffen. De meeste honden zullen snel begrijpen dat de
halsband reageert op hun blaffen. Ze ontspannen zich en houden op met
blaffen. Omdat de hond in het begin verbaasd is of schrikt van de statische
correctie van de deluxe anti-blafhalsband, kan hij bij de eerste correctie meer
gaan blaffen.
In zeldzame gevallen blijft de hond reageren op de correctie met geblaf. Als dit
gebeurt, stelt u de hond op kalme toon gerust. Naarmate uw hond zich meer
ontspant, gaat hij begrijpen dat hij geen statische correcties meer krijgt als hij
zich stil houdt. Bij het kleine aantal honden dat deze reactie vertoont, gebeurt
dit alleen de eerste keer dat ze de deluxe anti-blafhalsband dragen.
Binnen enkele dagen nadat uw hond de halsband is gaan dragen, zult u al
merken dat hij minder blaft. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het
leerproces dan nog niet voltooid is. Honden "testen" deze nieuwe leerervaring
en zullen vaker proberen te blaffen. Dit gebeurt meestal in de tweede week
dat de hond de deluxe anti-blafhalsband draagt. Als dat gebeurt, is het
belangrijk dat u consequent blijft en de deluxe anti-blafhalsband niet anders
gaat gebruiken. Gebruik de deluxe anti-blafhalsband voor elke situatie waarin
u wilt dat de hond niet blaft. Als de hond de deluxe anti-blafhalsband niet
draagt, kan hij weer gaan blaffen en wordt het leerproces verstoord.
46 www.petsafe.net
Onderhoud
Controleer elke week of de contactpunten
nog goed zitten. Opmerking: Verander de
fabrieksinstellingen van de sonde niet.
Maak de contactpunten elke week schoon met
alcohol. Opmerking: Zet de batterij UIT voordat
u de contactpunten aanraakt.
Controleer de hals van uw hond elke week op
geïrriteerde plekken en was de hals elke week.
________________________________________
Accessoires
Als u extra accessoires voor de PetSafe
®
deluxe anti-blafhalsband wilt kopen
bij een verkooppunt bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met onze
Klantendienst of bezoek onze website www.petsafe.net.
Onderdeel Artikelnummer
Batterij RFA-188
Klikgesp RFA-226
Als de halsband kapot gaat, neemt u contact op met onze Klantendienst
voor instructies.
www.petsafe.net 47
Vaak gestelde vragen
Zal mijn hond
helemaal niet
meer blaffen?
Als de hond de deluxe anti-blafhalsband
draagt, wordt op een effectieve, diervriende-
lijke manier voorkomen dat de hond blaft. Het
is de bedoeling dat de halsband alleen wordt
gedragen op momenten dat u wilt dat de hond
niet blaft.
Kan het blaffen van
andere honden de de-
luxe anti-blafhalsband
activeren?
• Nee.
Is de deluxe anti-
blafhalsband veilig en
diervriendelijk?
Ja. De deluxe anti-blafhalsband is bedoeld om
de aandacht van uw hond te trekken, niet om
te straffen. Het kan echter gebeuren dat uw
hond schrikt van de eerste statische correctie.
Werkt de anti-
blafhalsband ook
bij mijn hond?
• De Antiblafhalsband is veilig en effectief voor
alle rassen en groottes van honden.Deze
halsband wordt vooral aanbevolen voor grote
honden, 18+ kg.
Kan ik een lijn aan de
deluxe anti-blafhals-
band vastmaken?
Nee. Hierdoor zouden de contactpunten
te strak tegen de hals van de hond aan kunnen
komen. Bevestig de lijn aan een aparte,
niet-metalen halsband of tuigje en zorg
ervoor dat de lijn geen extra druk op de
contactpunten geeft.
48 www.petsafe.net
Probleemoplossing
Mijn hond blijft
blaffen (hij reageert
niet op de statische
correctie).
Doe de deluxe anti-blafhalsband wat strak-
ker en/of knip het haar van de hond af op de
plaats waar de contactpunten tegen zijn huid
aan komen.
Vervang de batterij.
Als uw hond nog steeds niet reageert, neem
dan contact op met onze Klantendienst.
De groene led
knippert niet
meer en ik zie
geen rood lichtje.
• Controleer of de batterij goed is geplaatst.
Vervang de batterij.
Als de groene led nog steeds niet knippert,
neem dan contact op met onze Klantendienst.
Gebruiksvoorwaarden en beperking
van aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging,
zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die
hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle
dergelijke voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze
voorwaarden, termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer
dan alstublieft het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke
verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde
Klantenservice center, samen met het bewijs van aankoop voor een
volledige terugbetaling.
2. Correct gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer
training gewenst is. Het speci eke temperament of afmeting/gewicht
www.petsafe.net 49
van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft
“Hoe het Systeem Werkt” in deze Bedieningshandleiding). Radio
Systems Corporation
®
raadt aan dit Product niet te gebruiken indien
uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid
van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent
of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw
dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik omvat, zonder
beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en speci eke
Waarschuwingsverklaringen.
3. Geen onwettelijk of verboden gebruik
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit
systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om te schaden,
verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze
waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of
plaatselijke wetten.
4. Beperking van aansprakelijkheid
Radio Systems Corporation
®
zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i)
enige directe, indirecte, nanciële, incidentele, speciale of gevolgschade,
of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat met
het gebruik of misbruik van dit Product. De koper neemt alle risico’s
en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit
product conform aan de wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets
in clausule 4 Radio Systems Corporation
®
s aansprakelijkheid voor
het overlijden, persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze
voorstellingen limiteren.
5. Aanpassing van voorwaarden
Radio Systems Corporation
®
behoudt zich het recht voor om de
voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit Product wordt
aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke
wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze
wijzigingen bindend zijn.
50 www.petsafe.net
Conformiteit
Deze apparatuur voldoet aan richtlijnen van de EMC en de Lage Voltage
Richtlijnen. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur,
welke niet zijn geaccordeerd door de Radio Systems Corporation
®
, kunnen
leiden tot inbreuk op de EU richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit
systeem en tot het nietig verklaren van de garantie.
De Verklaring van Conformiteit kan worden gevonden op:
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.
Canadese naleving
Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan Canadian ICES-003. Werking
is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen
storingen veroorzaken en (2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen,
inclusief storingen die worden veroorzaakt door ongewenste werking van het
apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen de rechten van de gebruiker om
deze apparatuur te gebruiken, ongedaan maken.
Australië
Dit apparaat is in overeenstemming met de van toepassing zijnde EMC-
vereisten zoals vastgelegd door de ACMA, Australian Communications and
Media Authority.
www.petsafe.net 51
Opruimen van batterijen
In veel gebieden is het gescheiden aanbieden van gebruikte batterijen
verplicht; controleer de geldende regels in uw gebied voor u gebruikte
batterijen weggooit. Raadpleeg pagina 43 voor instructies over het verwijderen
van de batterij uit het product voor gescheiden afvoer ervan. Dit apparaat
wordt van stroom voorzien door een 3 Volt Lithium batterij, met 160 mAH
vermogen. Alleen vervangen door gelijkwaardige batterij.
Belangrijk advies met betrekking
tot hergebruik
Houd u aan de regelgeving met betrekking tot het verwijderen van elektrische
en elektronische apparaten. Deze halsband moet worden ingeleverd. Als u de
halsband niet meer nodig hebt, gooi hem dan niet in de afvalbak. Breng hem
terug naar de plaats waar u hem hebt gekocht, zodat de halsband kan worden
hergebruikt. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met onze Klanten-
dienst voor meer informatie.

Documenttranscriptie

Operating Guide Manuel d’utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de funcionamiento Guida all’uso Gebrauchsanweisung Brugervejledning PBC19-11924 Big Dog Deluxe Anti-Bark Collar Collier anti-aboiements de luxe pour grands chiens Deluxe Antiblafhalsband voor grote honden Collar antiladridos deluxe para perros grandes Collare antiabbaio deluxe per cani grandi Antibellhalsband Deluxe für große Hunde Luxus gøkontrol halsbånd til storhund Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint Por favor, lea este manual completamente antes de empezar Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn Læs hele denne vejledning før brug Nederlands Bedankt voor uw keuze voor PetSafe®. Door consistent gebruik van ons product, gaat uw hond zich beter gaan gedragen, in minder tijd dan met andere trainings apparaten. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b. contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net . Inhoud Onderdelen .........................................................................................37 Kenmerken .........................................................................................37 Zo werkt de PetSafe® deluxe anti-blafhalsband ......................................38 Definities ............................................................................................39 De deluxe anti-blafhalsband aanpassen.................................................40 De batterij plaatsen en verwijderen .......................................................43 Wat u kunt verwachten tijdens het gebruik van de deluxe anti-blafhalsband .45 Onderhoud .........................................................................................46 Accessoires..........................................................................................46 Vaak gestelde vragen ............................................................................47 Probleemoplossing ..............................................................................48 Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid .....................48 Conformiteit ......................................................................................50 Opruiming van batterijen .....................................................................51 www.petsafe.net 35 "Bij een onderzoek aan de Tuskegee Universiteit bij volwassen asielhonden zijn geen nadelige effecten op de lange termijn aan het licht gekomen. Bij dit onderzoek hebben de honden de PetSafe deluxe anti-blafhalsband zes keer dertig minuten gedragen gedurende een periode van meer dan twee weken. Alle honden blaften aanzienlijk minder vanaf de tweede dag." Dr. Janet Steiss en Dr. Caroline B. Schaffer Tuskegee Universiteit 36 www.petsafe.net Onderdelen Batterij (PetSafe® RFA-188) PetSafe® Deluxe Antiblafhalsband voor grote honden Gebruiksaanwijzing Kenmerken • De gepatenteerde Perfect Bark™-technologie zorgt ervoor dat de correctie alleen wordt gegeven als uw eigen hond blaft • Automatische aanpassing van het correctieniveau, het zogenaamde temperamentleersysteem • Tien ‘Light-Touch’ correctieniveaus • Duurzame, waterdichte halsbandontvanger • Een led met twee kleuren die aangeeft of de batterij vol of leeg is • Aan-/uitschakelaar, zodat de batterij langer meegaat www.petsafe.net 37 Zo werkt de PetSafe® deluxe antiblafhalsband De PetSafe® deluxe anti-blafhalsband heeft twee belangrijke eigenschappen waardoor het trainen korter duurt en het gedrag van de hond verbetert. Ten eerste bevat de deluxe anti-blafhalsband een unieke, gepatenteerde sensor, die het blaffen op betrouwbare wijze registreert. De deluxe anti-blafhalsband bevat zowel vibratie- als geluidssensoren (tweevoudige detectie) waarmee elke blaf onderscheiden wordt van andere, externe geluiden. Alleen wanneer zowel de vibratie van de stembanden als het blafgeluid aan dezelfde criteria voldoen, wordt een statische correctie gegeven via de contactpunten. Ten tweede bevat de halsband een nieuw temperamentleersysteem waarop patent is aangevraagd, en dat bij veel hondenrassen en hun individuele blafgedrag effectief is. Het temperamentleersysteem bevat software die het aantal correcties bijhoudt dat nodig is om het hinderlijke blaffen aanzienlijk te verminderen (en vaak zelfs helemaal af te leren). Het systeem bevat tien correctieniveaus. Het begint met correcties op een laag niveau. Als het overmatig blaffen aanhoudt, wordt de intensiteit van de correctie opgevoerd bij elke nieuwe blaf, totdat het blaffen ophoudt. Zodra de hond heeft geleerd om minder te blaffen, worden de aanvankelijke waarschuwingscorrecties verminderd. Als uw hond binnen 1 minuut en 20 seconden 15 of meer keren blaft wordt de halsband automatisch gedurende 3 minuten uitgeschakeld via een ingebouwd veiligheidsmechanisme. Belangrijk: • Verwijder de deluxe anti-blafhalsband voordat u met uw hond gaat spelen. Het kan zijn dat uw hond blaft als gevolg van het spel, waardoor hij het spelen in verband zou kunnen brengen met de statische correctie. • Laat uw hond de deluxe anti-blafhalsband nooit langer dan 8 uur achtereen dragen. 38 www.petsafe.net Definities Geluidssensor: Deze registreert het geluid van de blaf van uw hond. Tweekleurige led Sonde: Deze registreert de vibraties van de blaf van uw hond. Opmerking: De sonde is niet verstelbaar. Contactpunten: Deze geven de statische correctie. Geluidssensor Tweekleurige led: Geeft aan of de batterij vol of leeg is. Contactpunten Sonde www.petsafe.net 39 De deluxe anti-blafhalsband aanpassen Belangrijk: De halsband werkt alleen goed als deze op de juiste manier wordt omgedaan. De contactpunten moeten direct contact maken met de huid van de hals van uw hond. Volg de onderstaande stappen om de halsband YES aan te passen: NO 1. Zorg ervoor dat de batterij UIT staat. 2. Zorg dat uw hond in een gemakkelijke houding staat. 3. De contactpunten moeten in het midden van de hals zitten en contact maken met de huid. Opmerking: Soms moet het haar rondom de contactpunten bijgeknipt worden voor een goed contact. 4. De PetSafe QuickFit™-halsband is zodanig ontworpen dat u de deluxe anti-blafhalsband snel kunt aanbrengen en verwijderen waarbij de band goed blijft passen. a. Als de klikgesp vastzit, rijgt u de halsband door de metalen gesp en de lussen die de halsband op zijn plaats moeten houden. b. Schuif de rest van de halsband door de "C"-lus op de klikgesp. Hierdoor blijft de halsband op zijn plaats. c. Als de halsband eenmaal goed zit, hoeft u alleen maar de klikgesp te gebruiken om de halsband te verwijderen en weer aan te brengen. 40 www.petsafe.net 5. De deluxe anti-blafhalsband moet goed aansluiten, maar los genoeg zitten om een vingerdikte ruimte te hebben tussen de contactpunten en de hals van uw hond. Laat uw hond de halsband een aantal minuten dragen en controleer dan of de halsband nog goed zit. Controleer nogmaals of de halsband goed zit als uw hond gewend is geraakt aan de halsband. 6. Snijd de halsband als volgt bij: a. Meet 11,5 cm af vanaf de tong van de metalen gesp en markeer dit met een pen. b. Verwijder de halsband en knip het overtollige deel af. _________________________________________________________________ Belangrijk: Bevestig geen lijn aan de halsband. Hierdoor zouden de contactpunten te strak tegen de hals aan kunnen komen. Bevestig de lijn aan een aparte, niet-metalen halsband of tuigje, en zorg ervoor dat deze halsband geen extra druk op de contactpunten geeft. www.petsafe.net 41 Belangrijk: Voor een goede pasvorm, veiligheid en effectiviteit van het product moet u op het volgende letten: • Controleer of de halsband goed zit om te voorkomen dat er te veel druk ontstaat. Er moet een vingerdikte ruimte zitten tussen de contactpunten en de huid van uw hond. • Controleer uw hond elke dag op huiduitslag of pijnlijke plekken. • Als u huiduitslag of een pijnlijke plek ontdekt, gebruikt u de deluxe anti-blafhalsband een paar dagen niet. • Als deze plekken na 48 uur nog niet verdwenen zijn, raadpleegt u de dierenarts. • Was de hals elke week met een washandje en een milde handzeep, en spoel daarna goed na met schoon water. Als u zich niet houdt aan deze richtlijnen, kan druknecrose ontstaan. Hierdoor wordt de vitaliteit van de huid ondermijnd als gevolg van te veel en te lang contact met de contactpunten. Het systeem mag alleen gebruikt worden met huisdieren ouder dan 6 maanden Indien uw huisdier gewond is of een beprkte mobiliteit heeft, raadpleeg uw dierenarts of een professionele trainer voor gebruik. 42 www.petsafe.net Batterijmodule AAN/UIT Bij de Petsafe® deluxe anti-blafhalsband wordt een batterijmodule bijgeleverd die UIT staat. U activeert de halsband door de batterijmodule met behulp van een muntstuk linksom te draaien totdat de pijl op de AAN-positie staat. Als u de halsband niet meteen gebruikt, laat u de batterij UIT staan. De batterij plaatsen en verwijderen Opmerking: Plaats de batterij niet terwijl de hond de deluxe anti-blafhalsband draagt. 1. Houd het driehoekje op de batterij A B ter hoogte van het driehoekje op de halsband (A). 2. Draai de batterij met behulp van een muntstuk rechtsom totdat het driehoekje ter hoogte van de AANpositie staat als u van plan bent de hond de halsband om te doen. Zet de batterij UIT als u de halsband niet meteen gaat gebruiken (B). C D 3. Draai de batterij met behulp van een muntstuk linksom als u de batterij wilt verwijderen (C, D). Probeer NIET in de batterij te prikken of de batterij te openen. Lever gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt voor klein chemisch afval. Bij deze deluxe anti-blafhalsband wordt een vervangbare PetSafe®-batterij gebruikt (RFA-188). Deze unieke batterij is gemakkelijk te vervangen en is goed bestand tegen water. www.petsafe.net 43 Nieuwe PetSafe®-batterijen (RFA-188) zijn bij veel winkels te koop. Via onze Klantendienst of onze website www.petsafe.net kunt u een verkooppunt bij u in de buurt vinden. Levensduur van de batterij Gemiddeld gaat de batterij 3 tot 6 maanden mee, afhankelijk van hoe vaak uw hond blaft. Doordat de batterij vaker wordt gebruikt tijdens de trainingsperiode, kan de eerste batterij sneller leeg raken. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de batterij UIT te zetten als u de deluxe anti-blafhalsband niet gebruikt. Tweekleurige led Een led geeft met behulp van twee kleuren aan of de batterij vol of leeg is. Bij een volle batterij knippert de groene led 1 keer per 5 seconden. Als de batterij bijna leeg is, knippert de rode led 3 keer per 5 seconden. Als de led niet brandt, is het tijd om de batterij te vervangen. 44 www.petsafe.net Wat u kunt verwachten tijdens het gebruik van de Deluxe antiblafhalsband Belangrijk: Laat uw hond niet alleen als hij nog niet gewend is aan de statische correctie van de halsband. Doe de deluxe anti-blafhalsband op de juiste manier om en blijf in de buurt tot uw hond gaat blaffen. De meeste honden zullen snel begrijpen dat de halsband reageert op hun blaffen. Ze ontspannen zich en houden op met blaffen. Omdat de hond in het begin verbaasd is of schrikt van de statische correctie van de deluxe anti-blafhalsband, kan hij bij de eerste correctie meer gaan blaffen. In zeldzame gevallen blijft de hond reageren op de correctie met geblaf. Als dit gebeurt, stelt u de hond op kalme toon gerust. Naarmate uw hond zich meer ontspant, gaat hij begrijpen dat hij geen statische correcties meer krijgt als hij zich stil houdt. Bij het kleine aantal honden dat deze reactie vertoont, gebeurt dit alleen de eerste keer dat ze de deluxe anti-blafhalsband dragen. Binnen enkele dagen nadat uw hond de halsband is gaan dragen, zult u al merken dat hij minder blaft. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het leerproces dan nog niet voltooid is. Honden "testen" deze nieuwe leerervaring en zullen vaker proberen te blaffen. Dit gebeurt meestal in de tweede week dat de hond de deluxe anti-blafhalsband draagt. Als dat gebeurt, is het belangrijk dat u consequent blijft en de deluxe anti-blafhalsband niet anders gaat gebruiken. Gebruik de deluxe anti-blafhalsband voor elke situatie waarin u wilt dat de hond niet blaft. Als de hond de deluxe anti-blafhalsband niet draagt, kan hij weer gaan blaffen en wordt het leerproces verstoord. www.petsafe.net 45 Onderhoud • Controleer elke week of de contactpunten nog goed zitten. Opmerking:Verander de fabrieksinstellingen van de sonde niet. • Maak de contactpunten elke week schoon met alcohol. Opmerking: Zet de batterij UIT voordat u de contactpunten aanraakt. • Controleer de hals van uw hond elke week op geïrriteerde plekken en was de hals elke week. ________________________________________ Accessoires Als u extra accessoires voor de PetSafe® deluxe anti-blafhalsband wilt kopen bij een verkooppunt bij u in de buurt, kunt u contact opnemen met onze Klantendienst of bezoek onze website www.petsafe.net. Onderdeel Artikelnummer Batterij RFA-188 Klikgesp RFA-226 Als de halsband kapot gaat, neemt u contact op met onze Klantendienst voor instructies. 46 www.petsafe.net Vaak gestelde vragen Zal mijn hond helemaal niet meer blaffen? • Als de hond de deluxe anti-blafhalsband draagt, wordt op een effectieve, diervriendelijke manier voorkomen dat de hond blaft. Het is de bedoeling dat de halsband alleen wordt gedragen op momenten dat u wilt dat de hond niet blaft. Kan het blaffen van andere honden de deluxe anti-blafhalsband activeren? • Nee. Is de deluxe antiblafhalsband veilig en diervriendelijk? • Ja. De deluxe anti-blafhalsband is bedoeld om de aandacht van uw hond te trekken, niet om te straffen. Het kan echter gebeuren dat uw hond schrikt van de eerste statische correctie. Werkt de antiblafhalsband ook bij mijn hond? • De Antiblafhalsband is veilig en effectief voor alle rassen en groottes van honden.Deze halsband wordt vooral aanbevolen voor grote honden, 18+ kg. Kan ik een lijn aan de deluxe anti-blafhalsband vastmaken? • Nee. Hierdoor zouden de contactpunten te strak tegen de hals van de hond aan kunnen komen. Bevestig de lijn aan een aparte, niet-metalen halsband of tuigje en zorg ervoor dat de lijn geen extra druk op de contactpunten geeft. www.petsafe.net 47 Probleemoplossing Mijn hond blijft blaffen (hij reageert niet op de statische correctie). • Doe de deluxe anti-blafhalsband wat strakker en/of knip het haar van de hond af op de plaats waar de contactpunten tegen zijn huid aan komen. • Vervang de batterij. • Als uw hond nog steeds niet reageert, neem dan contact op met onze Klantendienst. De groene led knippert niet meer en ik zie geen rood lichtje. • Controleer of de batterij goed is geplaatst. • Vervang de batterij. • Als de groene led nog steeds niet knippert, neem dan contact op met onze Klantendienst. Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid 1. Gebruiksvoorwaarden Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden, termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde Klantenservice center, samen met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling. 2. Correct gebruik Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of afmeting/gewicht 48 www.petsafe.net van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft “Hoe het Systeem Werkt” in deze Bedieningshandleiding). Radio Systems Corporation® raadt aan dit Product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en specifieke Waarschuwingsverklaringen. 3. Geen onwettelijk of verboden gebruik Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten. 4. Beperking van aansprakelijkheid Radio Systems Corporation® zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, financiële, incidentele, speciale of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit Product. De koper neemt alle risico’s en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product conform aan de wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets in clausule 4 Radio Systems Corporation®’s aansprakelijkheid voor het overlijden, persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren. 5. Aanpassing van voorwaarden Radio Systems Corporation® behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn. www.petsafe.net 49 Conformiteit Deze apparatuur voldoet aan richtlijnen van de EMC en de Lage Voltage Richtlijnen. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn geaccordeerd door de Radio Systems Corporation®, kunnen leiden tot inbreuk op de EU richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie. De Verklaring van Conformiteit kan worden gevonden op: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php. Canadese naleving Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan Canadian ICES-003. Werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die worden veroorzaakt door ongewenste werking van het apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen de rechten van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, ongedaan maken. Australië Dit apparaat is in overeenstemming met de van toepassing zijnde EMCvereisten zoals vastgelegd door de ACMA, Australian Communications and Media Authority. 50 www.petsafe.net Opruimen van batterijen In veel gebieden is het gescheiden aanbieden van gebruikte batterijen verplicht; controleer de geldende regels in uw gebied voor u gebruikte batterijen weggooit. Raadpleeg pagina 43 voor instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor gescheiden afvoer ervan. Dit apparaat wordt van stroom voorzien door een 3 Volt Lithium batterij, met 160 mAH vermogen. Alleen vervangen door gelijkwaardige batterij. Belangrijk advies met betrekking tot hergebruik Houd u aan de regelgeving met betrekking tot het verwijderen van elektrische en elektronische apparaten. Deze halsband moet worden ingeleverd. Als u de halsband niet meer nodig hebt, gooi hem dan niet in de afvalbak. Breng hem terug naar de plaats waar u hem hebt gekocht, zodat de halsband kan worden hergebruikt. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met onze Klantendienst voor meer informatie. www.petsafe.net 51
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120

Petsafe PBC 19-11924 Handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor