Petsafe PCF-1000-20 de handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
de handleiding
PCF-1000-20
Deluxe In-Ground Cat Fence
Clôture anti-fugue avec fil
de luxepour chats
Deluxe ondergronds
omheiningssysteem met
draad voor katten
Limitador de zona con cable
deluxe para gatos
Sistema antifuga con filo
deluxe per gatti
Deluxe unterirdisches
Rückhaltesystem mit
Draht für Katzen
Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint
Por favor, este manual lea completo antes de empazar
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
Operating Guide
Manuel d’utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all’uso
Gebrauchsanweisung
ON
42 www.petsafe.net
Bedankt voor uw keuze voor PetSafe
®
. Indien u onze producten op een consistente manier gebruikt, zal uw huisdier veel
sneller beter getraind zijn dan wanneer u andere trainingsapparaten zou gebruiken. Als u vragen heeft, neemt u dan
a.u.b. contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website
op www.petsafe.net.
Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.
petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige
garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen.
Belangrijk: PetSafe
®
zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige informatie over de
garantie is beschikbaar op www.petsafe.net .
__________________________________________________
Inhoudsopgave
Onderdelen ..................................................................................................................................................43
Ander materiaal dat u nodig mogelijk heeft ....................................................................................................43
Zo werkt het systeem ....................................................................................................................................44
Belangrijke definities ....................................................................................................................................44
Bedieningshandleiding
Locatie voor de omheiningszender vinden .................................................................................................45
Maak een systeemindeling/plattegrond ......................................................................................................45
Voorbeeldindelingen ................................................................................................................................. 46
Positioneren van de grensdraad .................................................................................................................47
Verbinden van de draden aan de omheiningszender ...................................................................................48
Voorbereiden van de ontvangerhalsband ....................................................................................................49
Functie- en responstabel ..........................................................................................................................50
Instellen van de grensbreedte en testen van de ontvangerhalsband ..............................................................50
Installeren van de grensdraad ...................................................................................................................51
Plaatsen van de grensvlaggen ....................................................................................................................52
Pasklaar maken van de ontvangerhalsband ................................................................................................53
Trainingshandleiding
Wees geduldig met uw kat ........................................................................................................................54
Voorbereiding ..........................................................................................................................................54
Wennen aan de ontvangerhalsband ...........................................................................................................55
Trainingsmethode aan de riem .................................................................................................................55
Methode buiten aanlijnen met supervisie ..................................................................................................57
Accessoires...................................................................................................................................................58
Probleemoplossing .......................................................................................................................................58
Korte-lus-test ...............................................................................................................................................59
Lokaliseren van een breuk in de grensdraad ...................................................................................................59
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid ..............................................................................60
Opruiming van batterijen ..............................................................................................................................61
Conformiteit ................................................................................................................................................61
Opgelet ........................................................................................................................................................61
www.petsafe.net 43
Onderdelen
Grensvlaggen - 50
Grensdraad
150 m (500 ft)
Lasdop
Testlicht gereedschap
Capsules gevuld met gel
Omheiningzender
Gebruiksaanwijzing
Ontvangerhalsband
Netadapter
Batterij
(Petsafe RFA-188)
Bevestigings-
Beugel
Ander materiaal dat u nodig mogelijk heeft
Aanvullende bedrading en vlaggen
(Bestelnummer PRFA-500)
• Meetlint
• Kleine kruiskopschroevendraaier
• Materiaal voor het boren en monteren
• Een spa of graskantsnijder
Tang
• Draadstripper
• Schaar
Aansteker
• Isolatietape
• Capsules gevuld met gel
Aanvullende lasdoppen
Waterbestendige kit (b.v. siliconenkit)
• PVC-pijp of tuinslang
• Cirkelzaag met een steenzaag
Tacker of nietpistool
Tuigje en riem zonder metaaldelen
Benodigde Trainingsapparatuur
• Een tuigje in de maat van uw kat
• 4,5 - 6 m buitenlijn met inschroefbare verankering**
** Nodig voor de buitentraining ‘aanlijnen onder supervisie’. Bij training aan de lijn is een buitenlijn niet nodig.
44 www.petsafe.net
Zo werkt het systeem
De PetSafe
®
In-Ground Cat Fence™ is bewezen, veilig, comfortabel en effectief voor katten zwaarder dan 2,7 kg en tenminste
6 maanden oud. Het systeem werkt door middel van het uitzenden van een radiosignaal vanaf de omheiningszender door
maximaal 1200 m grensdraad. De grensdraad is begraven of bevestigd aan een vast object, waarmee het bewegingsgebied van
uw huisdier wordt omsloten. Dit gebied wordt tijdelijk afgebakend met grensvlaggen voor visuele ondersteuning bij de training
van uw kat. Uw kat draagt de ontvangerhalsband met contactpunten die zijn hals raken en - eenmaal getraind - mag daarmee
vrij rondlopen in het bewegingsgebied. Als uw kat in de nabijheid van de waarschwuwingszone komt, zal de ontvangerhalsband
een waarschuwingstoon afgeven. Als uw kat verder gaat naar de statische correctiezone, zal een veilige statische correctie zijn
aandacht vragen door middel van de contactpunten, tot hij weer teruggaat naar de bewegingsruimte.
Belangrijke definities
Omheiningszender: Verzendt het radiosignaal door de grensdraad.
Bewegingsruimte: Het gebied binnen de waarschuwingszone, waar uw kat vrij kan rondlopen.
Waarschuwingszone: De buitenrand van het bewegingsgebied, waar de ontvangerhalsband van uw kat gaat piepen om hem
te waarschuwen niet in de statische correctiezone te gaan.
Statische correctiezone: De zone die voorbij de waarschuwingszone ligt, waar uw kat een statische correctie door middel van
de ontvangerhalsband zal krijgen, waardoor hij terug dient te gaan naar het bewegingsgebied.
Grensbreedte: Een combinatie van de waarschuwingszone en de statische correctiezone.
Ontvangerhalsband: Ontvangt het radiosignaal vanaf de grensdraad.
Ontvanger indicatielampje: Geeft het correctieniveau aan dat is ingesteld op de ontvangerhalsband. Met dit licht wordt ook
aangegeven hoe leeg de batterij is.
Contactpunten: Geeft de statische correctie af wanneer uw kat de statische correctiezone ingaat.
Correctieniveauknop: De knop waarmee het niveau van de statische correctie kan worden ingesteld, die uw kat ontvangt in
de statische correctiezone.
Stroomaansluiting: Waar de voedingsadapter in de omheiningszender wordt ingeplugd. De omheiningszender wordt gevoed
door een standaard wandcontactdoos.
Grenscontroleschakelaar: Aanpassen volgens de lengte van de gebruikte grensdraad.
Aardingsdraadaansluiting: De aansluiting waar de aardingsdraad in verbinding staat met de omheiningszender.
Grensdraadaansluitingen: Het aansluitpunt van de grensdraad naar de omheiningszender, zodat een volledige en continue
lus ontstaat.
Lusindicatielampje: Geeft aan dat de grensdraad een volledige lus maakt, waardoor het signaal kan worden uitgezonden.
Grensbreedtebeheer: Past de breedte aan van de waarschuwingszone en de statische correctiezones. Opmerking: Aanpassen
van de knop heeft geen effect op het niveau van de statische correctie op de halsband.
Bewegingsruimte
Statische
correctiezone
Statische
correctiezone
Omheiningszender
Waarschuwingszone
Waarschu-
wingszone
Grensbreedte
Ontvangerhalsband
Omheiningszender
Contactpunten
Batterijmodule
Indicatielampje
ontvanger
(Bovenzijde)
(Onderzijde)
Correctieniveau-
knop
Grenscontroleschakelaar
Aardings-
aansluiting
Grensdraad
aansluitingen
Lusverklikkerlampje
Stroomverklikkerlampje
Stroom-
aansluiting
Grensbreedte
Controle
www.petsafe.net 45
Locatie voor de omheiningszender vinden
Plaatsen van de omheiningszender:
Op een droge, goed geventileerde, beschermde plaats (1A, 1B).
• Op een plaats waar de temperatuur niet onder het vriespunt komt (b.v. garage, kelder, schuur).
Veilig bevestigd aan een vast oppervlak met behulp van de juiste montagematerialen (niet inbegrepen). Achterin
deze handleiding vindt u een montagesjabloon.
Tenminste 1 m verwijderd van grote metalen objecten of apparaten, want deze kunnen de consistentie van het signaal
verstoren (1C).
Als u de omheiningszender eenmaal heeft gemonteerd, dient de grensdraad uit het gebouw te worden geleid. Dit
wordt bereikt door een raam of door een in de muur geboord gat. Waarborg dat het boorpad vrij is. Zorg ervoor dat
de grensdraad niet door een raam, een deur of een garagedeur wordt afgeklemd of afgekneld want dit kan op de lange
duur schade veroorzaken.
Om brand en electronisch gevaar te voorkomen installeert u de omheiningszender in gebouwen die in
overeenstemming zijn met provinciale en lokale elektronormen.
1A
1B
1 m
(3 ft)
1C
__________________________________________________
Indeling /plattegrond van het System
Basistips voor uw planning
Waarschuwing: Voor u gaat graven om de grensdraad van uw In-Ground Cat Fence™ te begraven, controleer of er geen
ingegraven elektriciteitsdraden, telefoonleidingen of andere elektrische kabels in de buurt liggen. Veel ondergrondse
kabels hebben een hoge spanning en als u ze raakt met het graven of als u de grensdraad erop legt, loopt u het risico op
een elektrische schok of elektrocutie. Vraag het plaatselijke nutsbedrijf om uw ondergrondse leidingen te markeren. In de
meeste gemeenten is dit een gratis dienst. Voor meer informatie over de manier waarop deze ondergrondse leidingen de
werking van uw systeem kunnen beïnvloeden, zie stap 3 ‘Plaatsen van de grensdraad’.
Bij het plannen van uw indeling moet u rekening
houden met mogelijke toegang tot bomen, schuurtjes
of andere items die uw kat kan gebruiken om over
de grens te springen. Het signaal van de grensdraad
reikt dezelfde afstand verticaal en horizontaal. Als uw
kat de ontvangerhalsband buiten het bereik van het
signaal kan krijgen, kan hij over de grens springen
zonder een statische correctie te krijgen.
De grensdraad MOET bij de omheiningszender
beginnen en een (doorlopende) lus weer terug
maken (2A).
Twisten van de grensdraad heft het signaal op en
laat uw kat veilig dat gebied oversteken. Plastic of
metalen buizen houden het signaal niet tegen.
Twist de grensdraad 30 keer per meter om het
signaal te blokkeren (2A).
Ontwerp een indeling die geschikt is voor uw tuin. In deze sectie worden voorbeeldindelingen gegeven, en een raster
waarop u de indeling kunt maken vindt u achterin deze gids.
Pas altijd afgeronde bochten toe, met een minimumradius van 1 meter, waardoor een meer gelijkmatige grens
ontstaat (2B). Maak geen haakse bochten want hierdoor ontstaan er hiaten in uw grens.
Zorg ervoor dat de doorgangen breed genoeg zijn om uw kat vrij te laten rondlopen (b.v. langs de zijkant van het huis)
De ontvangerhalsband kan binnenshuis worden geactiveerd als de grensdraad te dicht langs de buitenmuur van een
huis is gelegd. Als dit gebeurt, verwijder dan de ontvangerhalsband van uw kat als hij naar binnen gaat, of verminder
het bereik met behulp van de grensbreedteschakelaar, of overweeg een andere indeling.
Bedieningshandleiding
Stap
1
Stap
2
30 wikkelingen/m
10 wikkelingen/ft
2A
2B
46 www.petsafe.net
Voorbeeldindelingen
Voorbeeld 1:
Omtreklus
(Enkele lus)
De omtreklus
is de meest
voorkomende
indeling. Hierdoor
heeft uw kat de
mogelijkheid
om vrij rond te
bewegen over uw
gehele perceel
(2C). Hierdoor
worden ook tuinen,
en beplanting
beschermd (2D).
Voorbeeld 2 (2E): Omtreklus met gebruik van de
bestaande omheining (enkele lus)
Met deze indeling kunt u uw bestaande omheining
integreren in de indeling en uw kat weerhouden van het
springen over of graven onder uw bestaande omheining.
Het vermindert de hoeveelheid draad die moet worden
ingegraven. Vanaf de omheiningszender, laat u de draad
lopen naar A, van A naar B, van B naar C, van C naar
D, van D naar E, van E naar A, twist de draden vanaf A
terug naar de omheiningszender. Zie de sectie ‘Installeren
van grensdraad’ voor meer informatie over het bevestigen
van de draad aan een omheining.
Dubbele lus
Een dubbele lus moet worden gebruikt als u niet in staat bent om een grenszone aan te leggen voor alle zijden van uw perceel.
Bij het gebruik van een dubbele lus, moet de grensdraad tenminste 1 TOT 1,5 METER tussenruimte hebben, om
opheffen van het signaal te vermijden. Denk eraan dat voor een dubbele lus twee keer zoveel draad nodig is.
Voorbeeld 3 (2F): Alleen
voortuin of achtertuin
(dubbele lus)
Vanaf de omheiningszender, voert
u de draad naar A, van A naar
B, van B naar C, van C naar D,
van D naar E, van E naar F, u
maakt een U-bocht en volgt de weg
helemaal terug tot aan A, waarbij
u de draaddelen 1 tot 1,5 meter
van elkaar gescheiden houdt. Twist
de draad vanaf A terug naar de
omheiningszender.
Voorbeeld 4 (2G): Alleen
grens aan voorzijde
(Dubbele lus)
Vanaf de omheiningszender,
voert u de draad naar A, van
A naar B, van B terug naar A
waarbij u de draaddelen 1 tot
1,5 meter van elkaar gescheiden
houdt. Wikkel de draad vanaf A
terug naar de omheiningszender.
Voorbeeld 5 (2H): Toegang
naar het meer (Dubbele lus)
Vanaf de omheiningszender,
voert u de draad naar A, van
A naar B, maakt een U-bocht
en gaat naar C, van C naar
D, van D naar E, maakt een
U-bocht en volgt u uw weg
weer terug naar A, waarbij de
draaddelen 1 tot 1,5 meter op
afstand van elkaar blijven. Twist
de draad vanaf A terug naar de
omheiningszender.
E
F
B
A
D
C
E
F
C
A
D
B
1-1.5 m
(3-5 ft)
1-1.5 m
(3-5 ft)
B
A
1-1.5 m
(3-5 ft)
E
B
D
C
A
1-1.5 m
(3-5 ft)
www.petsafe.net 47
Voorbeeld 6 (2J): Draadlus bevestigd aan een bestaande omheining
(dubbele lus)
Met deze indeling kunt u uw bestaande omheining integreren in de indeling en uw
kat weerhouden van het springen over of graven onder uw bestaande omheining.
Het vermindert de hoeveelheid draad die moet worden ingegraven. Vanaf de
omheiningszender, voert u de draad naar A, van A naar B, van B naar C, van C
naar D, van D naar E, van E naar F, u maakt een U-bocht en volgt de weg helemaal
terug tot aan A, waarbij u de draaddelen 1 tot 1,5 meter van elkaar gescheiden
houdt. Twist de draad vanaf A terug naar de omheiningszender. Zie de sectie
‘Installeren van grensdraad’ voor meer informatie over het bevestigen van de draad
aan een omheining.
E
F
B
A
D
C
1-1.5 m
(3-5 ft)
__________________________________________________
Positioneren van de grensdraad
Leg de grensdraad eerst uit volgens de indeling die u heeft gekozen en
test het systeem VOORAFGAAND aan het ingraven of bevestigen aan de
bestaande omheining. Hiermee zijn veranderingen aan de indeling veel
makkelijker. Wees voorzichtig. Een knik in het isolatiemateriaal van de
draad kan de signaalsterkte verminderen en zorgen voor een gebied met
zwakke ontvangst, waardoor uw huisdier kan ontsnappen.
Als de grensdraad dichter dan 1,5 m langs elektrische leidingen, naastliggende
begrenzingsystemen, telefoondraden, televisie- of antennekabels of satellietschotels
ligt, dan kan dat de consistentie van het signaal verminderen. Als u een van deze
leidingen of kabels moet kruisen, doe dit dan onder een rechte hoek (
3A
).
Grensdraad
3 m
10 ft
3 m
10 ft
Ingegaven Kabel
90˚
Als de scheiding van tenminste 3 m tussen de grensdraad en het naastliggende begrenzingsysteem
de consistentie van het signaal niet verbetert, neem dan contact op met de klantenservice.
Het twisten van de grensdraad
Twisten van de grensdraad heft het signaal op en laat uw huisdier veilig dat gebied oversteken
(3B). Om er zeker van te zijn dat het signaal is opgeheven, raden wij u aan om de grensdraad af
te knippen en te lassen tussen elke getwiste sectie. Plastic of metalen buizen houden het signaal
niet tegen. U kunt uw eigen draad twisten door twee delen van gelijke lengte af te knippen en
deze met elkaar te draaien. Maak het uiteinde van de draden vast aan een stabiel voorwerp en
steek het andere einde in een boormachine. Trek de draad strak. Met de boormachine kunt
u snel twisten. Draai de grensdraad 30 keer per meter om het signaal te blokkeren. Als u de
indeling van de begrenzing eenmaal heeft gemaakt, breng dan de getwiste draad aan en voer de
draad toe aan de zender.
Lassen of repareren van de grensdraad
Als u meer grensdraad nodig heeft om de draadlus te verlengen, dient u de draden aan elkaar te
lassen. Maak een notitie van alle lassen, in het geval u dit later wilt nakijken. De meeste breuken
bij een grensdraad vinden plaats bij de las.
Strip ca. 1 cm van de isolatie van het uiteinde van de te lassen draad (3C). Zorg ervoor dat het
koper van de grensdraad niet aangetast is. Als de grensdraad is aangetast door corrosie, strip
deze dan verder tot het blanke koper te zien is.
Steek de gestripte uiteinden in een lasdop en draai de dop op de draden. Zorg ervoor dat er
geen blank koper te zien is, behalve het deel in de lasdop. Maak op 7,5 - 10 cm van de lasdop
een knoop (3D). Zorg ervoor dat de lasdop stevig vast op de draadlas zit.
1
1 cm
(
3
/
8
in)
1 cm
(
3
/
8
in)
2
Als u eenmaal de draden stevig aan elkaar heeft gelast, opent u het deksel van de met gel gevulde lascapsule en doopt u
de lasdop zo diep mogelijk in de waterbestendige gel in de capsule (3E). Klik de deksel van de capsule dicht (3F). Voor
correcte prestaties van het systeem, moet de las waterbestendig zijn.
Als de las los komt, zal het gehele systeem uitvallen. Zorg ervoor dat de las stevig is aangebracht. Via de klantenservice
kunt u meerdere gelgevulde lascapsules en lasdoppen verkrijgen.
3D
3E
3F
Stap
3
48 www.petsafe.net
Extra grensdraad
Extra, direct in te graven, grensdraad kan worden gekocht per spoel
van 150 m bij de winkel waar u de kit heeft gekocht of via
de klantenservice.
Opmerking: Als u meer grensdraad toevoegt, zorg dan dat de continue lus
intact blijft.
In de tabel aan de rechterzijde vindt u de lengte (bij benadering)
grensdraad die nodig is voor een vierkante, enkele lusindeling. De
lengte kan verschillen afhankelijk van de hoeveelheid getwist draad en
de indeling die wordt gebruikt. Denk eraan dat voor een dubbele lus
twee keer zoveel draad nodig is.
In te sluiten gebied Benodigde
draadlengte bij
benadering
Are
(100 m
2
)
Acre
(0,4 ha)
Meters Voet
(30,4 cm)
10 1/4 127 415
13 1/3 146 480
20 1/2 180 590
40 1 255 835
80 2 360 1180
200 5 570 1870
400 10 800 2600
600 15 1000 3200
800 20 1100 3700
900 22 1200 4000
__________________________________________________
Verbinden van de draden aan de omheiningszender
Grensdraad
(4A)
1. Trek de grensdraad tot aan de omheiningszender door een raam, onder een deur,
door de kruipruimte of ventilatieruimte, of een andere geschikte toegangslocatie.
U kunt ook een gat in de muur boren.
2. Strip de uiteinden van de grensdraad tot ca. 1,3 cm (
1
/
2
").
3. Voer de grensdraad in de grensdraadaansluitingen op de omheiningszender.
Zorg ervoor dat de draden elkaar niet raken bij de aansluitingen.
4. Stel de grensbreedtecontroleknop in op 10. Hiermee wordt de waarschuwingszone
op maximale breedte ingesteld.
5. Steek de stroomadapter in een werkend stopcontact. De stroomadapter wordt
geleverd met de Noord-Amerikaanse stekker geïnstalleerd en aanvullende stekkers
voor GB, Europa en Australië. Zijn verkrijgbaar voor het vervangen van de stekker:
Grenscontroleschakelaar
Aardings-
aansluiting
Grensdraad
aansluitingen
Lusverklikkerlampje
Stroomverklikkerlampje
Stroom-
aansluiting
Grensbreedte
Controle
4A
a. Druk het klepje op de stroomadapter in en verwijder de stekker
door deze, zoals getoond, weg te schuiven (4B).
b. Schuif de juiste stekker voor uw stopcontact op de stroomadapter,
zoals getoond (4C).
6. De lampjes voor voeding en lusindicatie moeten nu aangaan. Als dit
niet gebeurt, kijk dan in de sectie "Probleemoplossing".
4B 4C
Stap
4
www.petsafe.net 49
Aardingsdraad
(4D)
Correcte aarding verkleint de kans op overspanning, waardoor uw omheiningszender
of stroomadapter beschadigd kunnen raken, al is het niet noodzakelijk voor de werking
van het systeem. Om uw unit te aarden heeft u een enkelvoudige (geen meervoudige)
aardingsdraad nodig (geïsoleerd koperdraad 1,2 tot 1,9 mm dikte) Verbindt het ene
uiteinde van de aardingsdraad aan de aardingsaansluiting op de omheiningszender en
het andere uiteinde aan de aardingsstaaf. De aardestaaf moet tenminste 90 cm worden
ingegraven en zo dicht mogelijk bij de omheiningszender worden geplaatst.
Zekering
(4E)
De omheiningszender is ook uitgerust met een 250 Volt, 1/2 Amp zekering, om het
elektronische circuit te beschermen tegen overspanning (stroomschokken).
De zekering bevindt zich achter het (open te schuiven) deksel aan de achterzijde van de
omheiningszender. Een reservezekering is meegeleverd.
Grens-
draad
4D
ZekeringReservezekering
4E
Voorbereiden van de ontvangerhalsband
Batterij plaatsen en verwijderen
Opmerking: De batterij mag niet worden verwisseld als de
ontvangerhalsband nog om de nek van uw huisdier zit.
Voor de ontvangerhalsband wordt een vervangbare PetSafe
®
-batterij
(RFA-188) gebruikt. Deze unieke batterij is ontworpen om het
vervangen van de batterij makkelijker te maken en waterbestendigheid
te bevorderen.
Om de halsband te activeren, plaatst u de batterijmodule (5A). Met
behulp van de rand van het testlampje (zoals afgebeeld) draait u de
batterij met de klok mee tot de verticale lijn op de batterij in de richting
van de ON’ positie staat (5B). Als de PetSafe
®
-ongvangerhalsband
niet direct gebruikt gaat worden door uw kat, laat deze dan in de
OFF’ positie staan.
Om de batterij te verwijderen, draait u de batterij tegen de klok in
met de rand van het testlichtgereedschap, zoals afgebeeld (5C, 5D).
Probeer NIET in de batterij te snijden of deze te openen. Zorg ervoor
dat u de lege batterij op de juiste wijze verwerkt.
Een vervangende PetSafe
®
-batterij kan bij diverse winkels worden
verkregen. Bezoek onze website www.petsafe.net voor een overzicht
van de klantenservicenummers of een lijst van de meest voorkomende
verkooppunten.
5A 5B
5D
5C
Tweekleuren LED-lampje
Met de tweekleuren LED-indicator kunt u zien of de batterij vol of leeg is. Bij een volle batterij licht de groene LED een keer
per 60 seconden op. Als de batterij bijna leeg is, licht de rode LED drie keer per 60 seconden op. Als de batterij helemaal
leeg is, dan licht er geen LED op.
Instellen van het correctieniveau
Lees eerst alle stappen door voor u het statische correctieniveau in gaat stellen.
1. Nadat de batterij is geïnstalleerd, drukt u op de correctieniveauknop en laat deze los
als de indicatielampjes van de ontvanger rood oplichten (5E).
2. Het indicatielampje van de ontvanger zal een paar keer achter elkaar rood oplichten,
waarmee het statische correctieniveau wordt aangegeven (5F).
3. U kunt het niveau van de statische correctie verhogen door het indrukken en loslaten
van de correctieniveauknop binnen 5 seconden na het vorige oplichten.
De statische correctieniveaus lopen op van 1 tot 5. Als u de correctieniveauknop indrukt
terwijl de ontvangerhalsband op niveau 5 is ingesteld, zal de ontvangerhalsband teruggaan
naar niveau 1. Raadpleeg de Functie - en Responstabel om het statische correctieniveau te
vinden dat het beste bij uw huisdier past.
Stap
5
5E
5F
50 www.petsafe.net
De ontvangerhalsband is zodanig uitgevoerd, dat het statische correctieniveau wordt verhoogd naarmate uw huisdier
langer in de statische correctiezone blijft, indien de halsband is ingesteld op niveau 2 of hoger.
Het ontvangerindicatielampje dient als indicator van het batterijniveau, en licht elke 60 seconden rood op als een batterij
vervangen moet worden.
Bescherming tegen overcorrectie
Als uw kat onverhoopt in de statische correctie zone ‘verstijft’ zal deze optie de duur van de statische correctie tot 30
seconden beperken. Het systeem zal verdere statische correctie niet uitvoeren, totdat het huisdier de statische
correctiezone verlaat.
Functie- en responstabel
Opmerking: Begin de training met een correctieniveau 2 en verhoog dit alleen als uw kat niet reageert op de statische correctie.
Indicatielicht
respons
Statisch correctie-
niveau
Ontvangerhalsbandfunctie Temperament van de kat
1 Flits 1 Geen statische correctie, alleen piep
2 Flitsen 2 Lage statische correctie Rustig
3 Flitsen 3 Middelmatige statische correctie Rustig of gemiddeld
4 Flitsen 4 Middelmatige tot hoge statische correctie Gemiddeld of hoog-energiek
5 Flitsen 5 Hoge statische correctie Zeer energiek
Flitst elke 4 tot
5 seconden
Batterij bijna leeg
__________________________________________________
Instellen van de grensbreedte en testen van de
ontvangerhalsband
De grenscontroleschakelaar aan de zijde van de
omheiningszender heeft drie instellingen (6A).
Instelling B wordt gebruikt voor de meeste
eigenschappen. In de volgende tabel vindt u de
instellingen die u dient te gebruiken.
Hoeveelheid draad Instelling
Tot 400 m
B
400-730 m
C
Langer dan 730 m
A
Gebruik de grensbreedtecontroleschakelaar om de
breedte van de waarschuwingszone en de statische
correctiezone in te stellen (6B). Stel de grensbreedte
zo breed mogelijk in, zodat uw kat een zo breed
mogelijke waarschuwings- en statische correctiezone
heeft, zonder het bewegingsgebied te veel te
6A
5
28
4
10
3
9
1
7
0
6
5
28
4
10
3
9
1
7
0
6
6B
beperken. Wij raden een grensbreedte van 3,7 tot 6 m aan.
Opmerking: Met de grensbreedtecontroleschakelaar wordt het statische correctieniveau
niet gewijzigd.
Om de waarschuwingszone en de statische correctiezone te bepalen, zorgt u ervoor
dat de ontvangerhalsband correct is geïnstalleerd, het statische correctieniveau
ingesteld is op 2 of hoger en de testlichtcontacten tegen de contactpunten aanliggen
(6C). Voor de beste resultaten kiest u een recht stuk grensdraad dat tenminste
15 m lang is. Houdt het testlichtgereedschap tegen de contactpunten (6C).
Loop in de richting van de grensdraad met de contactpunten omhoog gericht
en de ontvangerhalsband ter hoogte van de nek van uw huisdier (6D) tot de
ontvangerhalsband gaat piepen (6E) en het testlichtgereedschap gaat knipperen.
Opmerking: De ontvangerhalsband is waterbestendig, waardoor de piep lastig te horen kan zijn.
Als de ontvangerhalsband niet binnen het gewenste bereik gaat piepen, gebruik dan
de grensbreedtecontroleschakelaar om de juiste instelling te vinden. Draai de grens-
6C
Stap
6
www.petsafe.net 51
breedtecontroleschakelaar met de klok mee
om de grensbreedte te verhogen en tegen de
klok in om deze te verlagen (6B). Herhaal
deze handeling zo vaak als nodig tot de
ontvangerhalsband piept op de gewenste
afstand van de grensdraad.
De getallen op de
grensbreedtecontroleschakelaar geven de
signaalsterkte aan en zijn geen indicatie
van de afstand. Als met het instellen van de
grensbreedtecontroleschakelaar
Grensdraad
Grensdraad
6D 6E 6F
niet het gewenste bereik wordt gevonden, zet dan de grensbreedtecontroleschakelaar op een andere instelling om het
gewenste bereik te vinden. Als u een dubbele lus gebruikt, kan het zijn dat u de scheiding tussen de grensdraden moet
vergroten om het gewenste bereik te vinden.
De ontvangerhalsband geeft een waarschuwingstoon en tikt bij het afgeven van een statische correctie. Nadat
u de piep hoort, loopt u door naar de draad. De ontvangerhalsband gaat dan tikken en het testlicht gaat
knipperen, waarmee de statische correctie wordt aangegeven bij het ingaan van de statische correctiezone (6F).
Een waarschuwingstoon en het knipperen van het testlicht geven aan dat de ontvangerhalsband en het systeem
correct werken. Test nogmaals op een aantal verschillende plekken tot u tevreden bent en zeker weet dat het systeem
correct werkt. Vervolgens loopt u het gehele bewegingsgebied rond om er zeker van te zijn dat er geen gebieden zijn
waar de ontvangerhalsband wordt geactiveerd door signalen die door begraven leidingen of kabels worden afgegeven.
Test de halsband ook in en rondom het huis. Zoals reeds gemeld, kabels en leidingen van kabel-tv, elektrische
bedrading en telefoonleidingen kunnen het begrenzingsysteem geleiden binnen of buiten het huis en dan onbedoeld
de halsband van uw kat activeren. In de zeldzame gevallen dat dit gebeurt, ligt de grensdraad waarschijnlijk te dicht
op deze buitenlijnen en moet worden verplaatst of aangepast zoals getoond in guur 3A.
Als u ervan overtuigd bent dat uw systeem correct werkt, bent u er klaar voor om de grensdraad te gaan ingraven.
Als de ontvangerhalsband niet piepte of het testlicht niet knipperde, kijk dan in de sectie ‘Probleemoplossing’.
Opmerking: De grensbreedte is opgedeeld in 20% waarschuwingszone en 80% statische correctie zone.
__________________________________________________
Installeren van de grensdraad
Het ingraven van de grensdraad
Het ingraven van de grensdraad is bedoeld om deze te beschermen en te voorkomen dat het systeem
wordt uitgeschakeld.
1. Graaf een geul van 2,5 tot 7,5 cm diep, langs de geplande grens.
2. Plaats de grensdraad in de geul en zorg voor wat extra ruimte waardoor de draad bij temperatuurvariaties kan
uitzetten en krimpen.
3. Gebruik een bot gereedschap zoals een verfroerhoutje om de grensdraad in de geul te duwen. Zorg ervoor dat u
de isolatie van de grensdraad niet beschadigt.
Bevestigen van de grensdraad aan een bestaande omheining
De grensdraad van de PetSafe
®
In-
Ground Cat Fence
kan worden
bevestigd aan een gaashek, een
spijlenhek, of een houten schutting.
De grensdraad kan zo hoog als nodig
worden bevestigd. Echter, u dient er
wel voor te zorgen dat de grensbreedte
een bereik heeft, dat hoog genoeg is om
het signaal te ontvangen in de halsband
van uw kat. Als u een dubbele lus
gebruikt bij een bestaande omheining
van tenminste 1 m hoog, dan kunt u
de grensdraad over de bovenkant van
het hek laten lopen en terug over de
onderzijde, zodat de scheiding van 1 tot
1,5 m gewaarborgd is.
• Gaashekwerk (7A): Weef de
grensdraad door de gaten of gebruik
NIET DRAAD AAN OMHEINING
WEEF DRAAD IN OMHEINING
NIET DRAAD AAN
OMHEINING
7A
7B
plastic kabelbinders.
Stap
7
52 www.petsafe.net
Houten spijlenhek of schutting (7A): Gebruik nietjes om de grensdraad te bevestigen. Voorkom dat de isolatie
van de grensdraad wordt doorboord.
Dubbele lus bij een bestaande omheining: Voer de grensdraad over de bovenzijde van de omheining en terug
door de onderzijde van de omheining om de 1 tot 1,5 m scheiding te verkrijgen die nodig is.
Poort (enkele lus) (7B): Graaf de grensdraad in, tegenover de poortopening. Opmerking: Het signaal zal actief zijn
ook al is de poort open, dus uw kat zal nog steeds worden ontmoedigd om het bewegingsgebied te verlaten.
Poort (Dubbele lus) (7B): Graaf de grensdraden in tegenover de poortopening, waarbij u een tussenruimte van
1 tot 1,5 m instandhoudt.
Oversteken van harde oppervlakken (opritten, trottoirs, etc.)
Betonnen oprit of trottoir (7C):
Plaats de grensdraad langs een
expansievoeg of maak een groef met de
cirkelzaag en het steenzaagblad. Plaats
de grensdraad in de groef en bedek
deze met geschikte waterbestendige
kit. Voor de beste resultaten, dient
u vuil en andere resten weg te
vegen voor u de groef afdicht.
Oprit van kiezel of grind (7D):
Plaats de grensdraad in een pvc-
pijp of een stuk tuinslang om
de grensdraad te beschermen,
voor deze ingegraven wordt.
7C
7D
__________________________________________________
Plaatsen van de grensvlaggen
De grensvlaggen zijn visuele geheugensteuntjes voor uw kat, om te herinneren waar de waarschuwingszone zich bevindt.
1. Houdt de ontvangerhalsband ter hoogte
van de nek van uw kat.
2. Loop naar de waarschuwingszone tot de
ontvangerhalsband gaat piepen (8A).
3. Plaats de grensvlag in de grond (8B).
4. Loop terug naar het bewegingsgebied tot
het piepen stopt.
5. Herhaal dit proces rond de hele
waarschuwingszone totdat om de 3 m,
of minder, een vlag geplaatst is.
Opmerking: Als u geen piep hoort, zie dan de
testlichtinstructies in stap 6.
8A
8B
Stap
8
www.petsafe.net 53
Pasklaar maken van de ontvangerhalsband
Belangrijk: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband is van belang voor een
effectieve training. De contactpunten moeten direct in contact komen met de huid van uw kat, aan de
onderzijde van de hals.
Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:
1. Zorg ervoor dat er nog geen batterijen in de ontvangerhalsband zitten.
2. Laat uw kat rustig voor u staan (9A).
3. Zorg dat de contactpunten aan de onderzijde van de hals van uw kat zijn geplaatst en
de huid aanraken. Opmerking: Soms is het nodig om wat haar weg te halen rondom de
contactpunten, zodat er beter contact gemaakt kan worden.
9A
4. Controleer of de ontvangerhalsband niet te strak zit,
door een vinger tussen het uiteinde van een contactpunt
en de hals van uw kat te steken. De pasvorm moet goed
aansluitend zijn, maar niet te strak (9B).
5. Laat uw kat de halsband gedurende een aantal minuten
dragen en controleer dan de pasvorm opnieuw. Controleer
de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw kat gewend raakt
aan de ontvangerhalsband.
6. Snij de halsband als volgt op maat (9C):
a. Markeer de gewenste lengte van de ontvangerband met
een pen. Zorg dat er ruimte voldoende is als uw kat nog
groeit of een dikke wintervacht heeft.
b. Verwijder de ontvangerhalsband van uw kat en snijdt het
overtollige deel af.
9B
c. Voor u de ontvangerhalsband weer terug op uw kat
plaatst, kunt u het uiteinde van de afgesneden halsband
dichtbranden door kort een vlammetje langs het gerafelde
deel te halen.
9C
Belangrijk: Voor comfort, veiligheid en effectiviteit dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:
Tijdens de eerste 2 trainingsweken, dient u het trainingsapparaat alleen bij uw huisdier te gebruiken onder directe
supervisie.
• Controleer de pasvorm door zeker te zijn dat een vinger tussen de contactpunten en de huid past, om te
voorkomen dat overmatige druk ontstaat.
• Laat de ontvangerhalsband nooit langer dan 12 achtereenvolgende uren om.
• U dient uw huisdier dagelijks te controleren op mogelijke uitslag of wondjes.
Als u uitslag of een wondje vindt, pauzeer dan gedurende enkele dagen met het gebruik van de ontvangerhalsband.
Als deze uitslag meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts.
• U dient de nek en de contactpunten wekelijks schoon te maken met een washandje en een milde zeep en daarna
ruim spoelen met water.
VOORZICHTIG
Een conditie die druknecrose wordt genoemd, welke ontstaat door overstimulatie van de
huid als gevolg van overmatige en langdurige aanraking met de contactpunten, dit kan optreden als de
bovenstaande stappen niet worden opgevolgd.
Een conditie die druknecrose wordt genoemd, welke ontstaat door overstimulatie van de huid als gevolg
van overmatige en langdurige aanraking met de contactpunten, kan optreden als de bovenstaande
stappen niet worden opgevolgd.
VOORZICHTIG
Bevestig geen riem aan de halsband. Dit kan ertoe leiden dat er te strak aan de
contactpunten wordt getrokken tegen de nek van uw huisdier. Bevestig een riem aan een apart, niet-
metalen halsband of tuig, waarbij de extra halsband geen druk mag uitoefenen op de contactpunten.
Het systeem mag alleen gebruikt worden met huisdieren ouder dan 6 maanden. Indien uw huisdier gewond is of
een beprkte mobiliteit heeft, raadpleeg uw dierenarts of een professionele trainer voor gebruik.
Stap
9
54 www.petsafe.net
Aantrekken van de halsband
De schuifgesp zorgt ervoor dat de halsband niet te los om de hals
van uw kat kan gaan zitten.
Trainingshandleiding
Introductie kattentraining
In deze trainingsgids vindt u twee soorten trainingsmethoden: Aan de riem en buiten aanlijnen onder
supervisie. Bij beide methoden is het nodig om uw kat goed in de gaten te houden, gedurende de hele
trainingsperiode. Lees beide methoden zorgvuldig door om te bepalen welke geschikt voor u en uw kat.
Wees geduldig met uw kat
Belangrijk: Correcte training van uw huisdier is essentieel voor het succes van de PetSafe
®
In-Ground
Cat Fence
. Lees deze sectie helemaal door voor u begint met de training van uw kat. Denk eraan dat de
PetSafe
®
In-Ground Cat Fence
geen massieve barrière is.
Training dient eerlijk, streng en consistent te zijn.
Train niet meer dan 10 tot 15 minuten achterelkaar. Probeer niet te veel in een keer te willen. Korte sessies die
vaker worden uitgevoerd zijn effectiever dan lange sessies die af en toe worden gedaan.
Als uw kat gestresst lijkt, ga dan wat langzamer te werk en plan een rustig trainingschema of voeg wat extra dagen
toe aan uw training.
Aan het einde van de sessie verdient uw kat veel lof en aanhankelijkheid.
Verwijder de ontvangerhalsband na elke trainingssessie.
• Houdt uw kat in een tuigje met een riem tijdens de trainingssessies.
• Ook al denkt u dat uw kat goed reageert op de training, maak de gehele training af. Bevestiging is een belangrijk
onderdeel.
• Controleer regelmatig de pasvorm van de ontvangerhalsband tegen de huid van uw kat.
__________________________________________________
Voorbereiding
Uw doel is om uw kat te leren om te draaien voor de grenszone bij elke keer dat de waarschuwingspiep wordt afgegeven
door de ontvangerhalsband.
Tijdens de training zal uw kat gaan begrijpen wat de grens is en dat u graag wilt dat hij daar binnen blijft.
Katten zijn onafhankelijke wezens. Om de juiste respons te krijgen, dient u altijd vriendelijk, kalm en respectvol te
blijven. Zorg dat uw kat u vertrouwt en u zult samen respect opbouwen dat uiteindelijk naar succes zal leiden.
Onthoud wel dat katten nu eenmaal veel beweeglijker zijn dan honden en daardoor ook veel mobieler zijn dan honden.
Let daarom goed op de omgeving waarin u traint. Als uw kat de mogelijkheid heeft om op een schuurtje of een boom te
klimmen, waardoor de ontvangerhalsband buiten het bereik van het grensdraadsignaal komt, kan het mogelijk zijn dat
hij over de grens heen springt zonder dat hij een statische correctie ontvangt.
De volledige training voor uw kat kan van één tot twee weken duren. Tijdens deze trainingsperiode, ziet u aan de hand
van de reacties van de kat, of het al tijd is om naar de volgende trainingsfase over te gaan.
www.petsafe.net 55
Wennen aan de ontvangerhalsband
Doel:
Uw kat laten wennen aan de ontvangerhalsband, als hij nog nooit een halsband heeft gedragen.
Stappen:
1. Maak de ontvangerhalsband passend zoals beschreven in stap 9 van deze gids, maar laat de batterijen eruit zodat
de kat niet het risico loopt een correctie te ontvangen in dit vroege stadium.
2. Beloon uw kat voor het toestaan dat de halsband om gedaan wordt en laat hem enkele minuten met rust (5-15
minuten). Verhoog de tijd dat de ontvangerhalsband gedragen wordt geleidelijk, telkens met een uur of meer.
3. Uw kat is klaar om naar fase 1 te gaan als u ziet dat hij zich normaal gedraagt (b.v. schoonlikken, eten, slapen,
kopjes geven) als hij de ontvangerhalsband draagt.
Trainingshandleiding
Trainingsmethode aan de riem
Dag 1 tot 2 - Bewustzijn van de grens-
waarschuwingszone
Voer niet meer dan drie of vier trainingssessies uit per dag, elk ca. 10 -15 minuten.
Belangrijk:
• Uw kat MOET een tuigje dragen, om eventuele onverwachte reacties op te vangen. Het tuigje geeft u
ook de mogelijkheid om uw kat naar een ‘veilige’ plek te leiden in het bewegingsgebied als hij eenmaal
gewaarschuwd of gecorrigeerd is door de ontvangerhalsband.
Als uw kat probeert om het bewegingsgebied te verlaten, zorg er dan voor dat hij niet voorbij de
grensvlaggen gaat. Laat de kat nooit voorbij de grensvlaggen met of zonder de ontvangerhalsband om.
Als uw kat denkt dat hij langs de grensvlaggen kan gaan, dan zal de training langer gaan duren.
Doel:
Uw kat leren om de piep te associëren met de positie van de waarschuwingszone.
Stappen:
1. Stel de ontvangerhalsband in op niveau 1 (alleen toon)
2. Doe het tuig en de riem om bij uw kat. Leid hem naar het bewegingsgebied
en tot aan een bepaald punt bij de grensvlaggen.
3. Houdt de ontvangerhalsband dicht bij de oren van uw kat en leid hem de waarschuwingszone in.
4. Als u de piep hoort, zegt u dringend “weglopen, weglopen” en u trekt de kat tegelijkertijd
aan het tuig het bewegingsgebied in. Prijs uw kat en geef een aai of knuffel.
5. Verbind de respons op de piep met de grensvlagrespons door een reservegrensvlag bij u te dragen.
Haal de grensvlag te voorschijn en beweeg deze tot de ontvangerhalsband begint te piepen.
6. Herhaal dit proces verschillende keren bij verschillende grensvlaggen.
7. Doordat u uw kat steeds naar de grensvlaggen leidt en de waarschuwingspiep wordt
afgegeven, zult u gaan merken dat hij tegen gaat werken, en probeert terug te lopen.
_____________________________________________________
Dag 3 tot 7 - Bewustzijn van de grens - Statische
correctiezone
Voer niet meer dan drie of vier trainingssessies uit per dag, elk ca. 10 -15 minuten.
Belangrijk:
• Uw kat MOET een tuigje dragen, om eventuele onverwachte reacties op te vangen. Het tuig geeft u
ook de mogelijkheid om uw kat naar een ‘veilige’ plek te leiden in het bewegingsgebied als hij eenmaal
gewaarschuwd of gecorrigeerd is door de ontvangerhalsband.
Als uw kat probeert om het bewegingsgebied te verlaten, zorg er dan voor dat hij niet voorbij de
grensvlaggen gaat. Laat de kat nooit voorbij de grensvlaggen met of zonder de ontvangerhalsband om.
Als uw kat denkt dat hij langs de grensvlaggen kan gaan, dan zal de training langer gaan duren.
Doel:
Uw kat leren om de statische correctie te associëren met de positie van de statische correctiezone.
Fase
1
Fase
2
56 www.petsafe.net
Stappen:
1. Stel de ontvangerhalsband in op niveau 2 - het laagste statische correctieniveau.
2. Maak de ontvangerhalsband passend zoals beschreven in stap 9 van deze gids.
3. Zoals in fase 1, leidt u uw kat naar de grensvlaggen, maar u laat hem door de waarschuwingszone heen gaan om
een kleine statische correctie te ontvangen.
Opmerking: In dit stadium kunt u om en om een vlag weghalen om uw kat te stimuleren om de statische correctiezone in te gaan.
4. Als uw kat gecorrigeerd wordt, zeg dan dringend “weglopen, weglopen” terwijl u hem naar het bewegingsgebied
trekt waar het piepen zal stoppen. Prijs uw kat en geef een aai of knuffel.
5. Als uw kat de statische correctie negeert, controleer dan eerst of de ontvangerhalsband goed zit, zodat contact
gemaakt wordt met de huid en probeer nogmaals. Als hij de correctie nog steeds negeert, probeer dan het
correctieniveau geleidelijk te verhogen, zoals beschreven in stap 5, tot hij reageert.
6. Hiermee wordt het associëren met de noodzaak weg te blijven van de grens, afgesloten. Als uw kat goed heeft
gereageerd op de vorige stappen, zou het niet nodig moeten zijn om uw kat meer dan één of twee keer een
statische correctie te laten ondergaan.
__________________________________________________
Dag 8 tot 14 - Observatie zonder riem
De trainingssessies dienen in het begin 10 - 15 minuten te zijn en langzaam op te lopen naar een uur of meer.
Uw kat is pas klaar voor deze fase als hij gewoonlijk de grensvlaglijn vermijdt. Observeer uw kat zorgvuldig tijdens
deze fase.
Doel:
Uw kat vrij te laten rondlopen in het bewegingsgebied.
Stappen:
1. Maak de ontvangerhalsband passend zoals beschreven in stap 9 van deze gids.
2. Geef uw kat de vrijheid op uw perceel, terwijl u alleen maar een oogje in het zeil houdt.
3. Bekijk hem vooral als hij in de buurt van de grens komt en een waarschuwingspiep of een statische correctie krijgt als
hij alleen is. Als omdraaien en weglopen van de grens zijn reactie is en hij niet in paniek raakt, dan is hij klaar om naar
de laatste fase te gaan.
__________________________________________________
Dag 15 tot 30 - Uitgebreide Observatie
Controleer uw kat regelmatig, gedurende de eerste weken na de training, om te zien of alles goed gaat. Verminder de
controle langzaamaan tot u beiden geheel de vrijheid heeft.
Als u ervan overtuigd bent dat de training van uw kat compleet is, verwijdert u de grensvlaggen om en om, gedurende
4 dagen, tot alle vlaggen verwijderd zijn. Bewaar de grensvlaggen voor mogelijk toekomstig gebruik.
Als u uw kat wilt meenemen buiten het bewegingsgebied, doe dan de ontvangerhalsband af en laat deze in het
bewegingsgebied.
Fase
3
Fase
4
www.petsafe.net 57
Trainingshandleiding
Methode buiten aanlijnen met supervisie
Doel:
Uw kat te trainen om bij het horen van de waarschuwingspiep van de ontvangerhalsband, om te draaien.
De training zal ongeveer een week duren.
Opzet:
1. Bij het trainen van de kat gebruikt u een tuigje waaraan de buitenlijn wordt vastgemaakt.
2. Stel de ontvangerhalsband in op correctieniveau 2 of 3, afhankelijk van het formaat en het temperament van uw kat. Hoe
hoger het correctieniveau, hoe sterker de statische correctie.
3. De ontvangerhalsband moet strakker gedragen worden als een gewone halsband. Beide contactpunten moeten de huid
aanraken.
4. Koop een buitenlijn van 4,5 tot 6 m met verankering in een willekeurige dierenwinkel.
Stappen:
1. Draai de buitenlijnverankering in de grond, zodat het einde van de buitenlijn ca. 0,3 tot 0,6 m voorbij de waarschuwingszone
reikt.
2. Zorg dat uw kat voldoende schaduw en vers water heeft binnen het bereik van de buitenlijn, om zijn gezondheid niet te
schaden.
3. Bevestig het kattentuigje aan de buitenlijn.
4. Laat uw kat gedurende 4 tot 6 uur in het gebied van de buitenlijn. Voor de veiligheid van uw kat dient u te blijven observeren.
Hierdoor kunt u bekijken of de kat een correctie ontvangt en of uw kat het systeem begint te leren.
5. Verplaats de buitenlijn naar verschillende gebieden van de grens.
6. Vervolg de training gedurende 3 dagen. Tijdens deze periode zal uw kat de waarschuwingspiep herkennen en de statische
correctiezone leren vermijden.
Observeer uw huisdier in de tuin, gedurende enkele weken.
Nadat uw kat getraind is, laat u de grensvlaggen op hun plaats, gedurende tenminste 3 weken. Verwijder dan de grensvlaggen
om en om, elke 4 dagen, tot ze allemaal weg zijn. Bewaar de grensvlaggen voor mogelijk toekomstig gebruik. Controleer
regelmatig de pasvorm van de ontvangerhalsband tegen de huid van uw kat.
Gefeliciteerd! U heeft het trainingsprogramma met succes afgesloten.
58 www.petsafe.net
Accessoires
Om aanvullende accessoires voor uw PetSafe
®
In-Ground Cat Fence
, te kopen, neemt u contact op met de klantenservice of
bezoekt u onze website www.petsafe.net, om een verkooppunt in de buurt te vinden.
Onderdeel Bestelnummer
Vervangende batterij - Ontangerhalsband RFA-188
Stroomadapter voor de omheiningszender RFA-392
Vervangingshalsband RFA-254
Extra Ontvangerhalsband PCF-275-19
Aanvullende grensdraad RFA-1
Aanvullende grensvlaggen RFA-2
Draad & vlaggen accessoirekit PRFA-500
Extra capsules met gel en lasdoppen RFA-366
Omheiningszender RF-1010
Accessoirepakket (extra contactpunten, sluitringen, batterijen,
batterijdeksel en waterbestendige kit)
RFA-39
Probleemoplossing
De ontvangerhalsband piept
niet of corrigeert niet.
• Controleer de batterij en zorg dat deze correct is geplaatst.
• Controleer of beide lampjes op de omheiningszender oplichten. Als dit niet zo is,
voer dan de ‘korte-lus-test’ uit.
De ontvangerhalsband piept,
maar mijn kat reageert niet op
de statische correctie.
• Zorg ervoor dat de statische correctie is ingesteld op niveau 2 of hoger.
Test de ontvangerhalsband met het testlicht, door naar de grensdraad te lopen.
Als het testlicht knippert, controleer dan de pasvorm van de ontvangerhalsband.
• Haal wat van de vacht van uw kat weg, op de plek waar de contactpunten de hals
raken en/of schakel over naar langere contactpunten.
Verhoog het statische correctieniveau.
• Herhaal de trainingsstappen om de training te herbevestigen
De ontvangerhalsband moet
vlak boven de grensdraad
gehouden worden, om deze te
activeren.
Vervang de batterij
• Draai de grensbreedtecontroleschakelaar met de klok mee om de afstand te
vergroten vanaf de grensdraad die de ontvangerhalsband activeert. U kunt ook de
grensbreedtecontroleschakelaar op een andere stand zetten.
Als u een dubbele lus gebruikt, zorg er dan voor dat de grensdraden 1 tot 1,5 m
uit elkaar liggen.
Als de ontvangerhalsband nog steeds vlak boven de grensdraad gehouden moet
worden, voer dan een ‘korte-lus-test’ uit.
De ontvangerhalsband activeert
binnenin het huis.
• Draai de grensbreedtecontroleschakelaar met de klok mee om de afstand te
vergroten vanaf de grensdraad die de ontvangerhalsband activeert.
• Zorg ervoor dat de grensdraad niet te dicht langs het huis loopt. Het signaal kan
door de muren van uw huis heen worden verzonden.
• Zorg ervoor dat de grensdraden zijn getwist, vanaf de grens naar de
omheiningszender.
Het signaal is inconsistent
(onregelmatig).
• Zorg ervoor dat de omheiningszender tenminste 1 m is verwijderd van grote
metalen objecten of apparaten.
• Zorg ervoor dat alle bochten in de grensdraad geleidelijk (afgerond) zijn.
• Zorg ervoor dat de grensdraad niet parallel loopt en binnen 1,5 m langs
elektrische leidingen, naastliggende begrenzingssystemen, telefoondraden,
televisie - of antennekabels of satellietschotels ligt.
www.petsafe.net 59
De indicatielampjes voor
netspanning en lussen zijn uit.
• Controleer of de voedingsadapter in de omheiningszender is ingeplugd.
• Probeer een andere wandcontactdoos.
Als de lampjes nog steeds niet aan gaan, moeten de omheiningszender en/of de
voedingsadapter worden vervangen. Neem contact op het de klantenservice.
Het netvoedingslampje is
aan, de lusindicator is uit
en het lusalarm van de
omheiningszender gaat aan
(piept).
• Zorg ervoor dat beide uiteinden van de grensdraad in de grensdraadaansluitingen
zijn gestoken en dat ca. 1 cm isolatie is gestript, zodat het koper zichtbaar is.
Voer een 'korte lus test' uit om te bepalen of de omheiningszender moet worden
vervangen of dat de grensdraad is gebroken.
Als de omheiningszender correct werkt, heeft u een breuk in de grensdraad. Zie de
sectie “Lokaliseren van een breuk in de grensdraad” in deze gids.
De zekering slaat door bij
vervanging.
• De omheiningszender en/of stroomadapter dient te worden vervangen. Neem
contact op het de klantenservice.
Aanvullende informatie
• De grensdraad is ingegraven, zodat er niet onbedoeld over kan worden gestruikeld of doorgesneden kan worden. Als u het
gras maait of gaat graven in de buurt van de grensdraad, wees dan voorzichtig, zodat geen schade veroorzaakt wordt.
• Het systeem dient alleen te worden gebruikt met gezonde huisdieren. Raadpleeg uw dierenarts als u zich zorgen maakt
over de medische conditie van uw huisdier (medicatie, zwanger, hartproblemen, etc.).
• Dit systeem is niet bedoeld voor gevaarlijke of agressieve huisdieren. Als uw huisdier een bedreiging voor anderen kan
vormen, GEBRUIK DIT SYSTEEM DAN NIET. Als u er niet zeker van bent of uw huisdier agressief is, neem dan
contact op met uw dierenarts of een gediplomeerde trainer.
• Het PetSafe
®
In-Ground Cat Fence
is alleen bedoeld voor gebruik in woongebieden.
• De statische correctie is bedoeld om de aandacht van uw huisdier te vragen, niet om het schade toe te brengen. Het is
ontworpen om te laten schrikken, niet om te straffen.
Test de ontvangerhalsband tenminste eenmaal per maand om te zien of deze nog correct functioneert. Controleer of het
bij de grensdraad wordt geactiveerd. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de keren dat de ontvangerhalsband
wordt geactiveerd.
__________________________________________________
Korte-lus-test
De korte-lus-test is een simpele test om te bepalen of elk van de onderdelen (omheiningszender, ontvangerhalsband en
grensdraad) nog correct werkt.
1. Maak de grensdraad los.
2. Snij ongeveer 3 m ongebruikte grensdraad af en verbindt deze aan de grensdraadaansluitingen.
3. Bevestig het testlicht aan de ontvangerhalsband.
4. Spreid de grensdraad uit in een cirkel. Stel de grenscontroleschakelaar in op B.
5. Stel de grensbreedtecontroleschakelaar in op 10 en het correctieniveau op 2 of hoger.
6. Als het lusindicatielampje niet oplicht, dan functioneert de omheiningszender niet correct. Neem contact op het
de klantenservice.
7. Als het lusindicatielampje wel oplicht, maak dan een uiteinde van de grensdraadaansluiting los.
8. Als het lusalarm niet afgaat, dan dient u de omheiningszender te vervangen. Neem contact op met de klantenservice.
9. Als het lusalarm wel afgaat, plug dan de grensdraad weer terug in de grensdraadaansluiting
10. Houdt de ontvangerhalsband naast de 3 m grensdraad. De ontvangerhalsband dient op ca. 0,3 m afstand van de
grensdraad te gaan piepen. Het testlicht moet oplichten als u de ontvangerhalsband dichter bij de grensdraad houdt.
11. Als de ontvangerhalsband niet piept en het testlicht niet oplicht, vervang dan de batterij in de ontvangerhalsband. Als het
dan nog steeds niet piept en het testlicht knippert niet, neem dan contact op met de klantenservice.
12. Als de ontvangerhalsband piept, dan kan er een volledige of gedeeltelijke breuk in de grensdraad zijn ontstaan. Zie de
sectie “Lokaliseren van een breuk in de grensdraad”.
___________________________________________________________
Lokaliseren van een breuk in de grensdraad
Wij verzoeken u deze stappen te volgen, om te bepalen of er een breuk in uw grensdraad zit:
1. Zoek naar de oorspronkelijke las(sen) en controleer of de verbinding in orde en stevig is.
2. Controleer in uw tuin of er mogelijke schade aan de grensdraad is ontstaan (b.v. recente graafwerkzaamheden,
doorluchten, nesten van knaagdieren of andere opvallende onregelmatigheden in de buurt van uw grensdraad). Als u de
breuk in de grensdraad nog steeds niet kunt vinden, volg dan de onderstaande procedure:
60 www.petsafe.net
1. Maak de omjeiningszender los.
2. Verbindt beide uiteinden van de getwiste grensdraad aan een (1)
grensdraadaansluiting.
3. Snij een testdraad af die de helft van de lengte van uw totale grensdraadlengte is.
4. Verbindt een uiteinde van de testdraad aan de andere grensdraadaansluiting.
5. Zoek het middenpunt van uw grens op en snij de grensdraad door.
6. Koppel het andere uiteinde van de testdraad aan een van de uiteinden van de
grensdraad waar u deze doormidden heeft gesneden.
7. Plug de omheiningszender in en controleer het lusindicatielampje. Als het
lusindicatielampje aan is, kunt u er vanuit gaan dat de breuk in de andere helft
van de grensdraad te vinden is.
8. Als het lusindicatielampje niet gaat branden, kunt u er vanuit gaan dat de breuk
in dit deel van de grensdraad zit. Echter, er is een kleine kans dat er meer dan
één breuk in het systeem zit. Om zeker te zijn, controleert u beide helften
Te stdraad
van de gehele lus.
9. Vervang de beschadigde grensdraad door een nieuwe draad.
10. Verbind de grensdraad opnieuw aan de omheinigszender
11. Controleer het lusindicatorlampje. Als het lusindicatorlampje aangaat, test dan het systeem met de
ontvangerhalsband.
__________________________________________________
Gebruiksvoorwaarden en beperking van
aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities
en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden,
condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden, termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan
alstublieft het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing
zijnde Klantenservice center, samen met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling.
2. Correct gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of
afmeting/gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft “Hoe het Systeem Werkt” in deze
Bedieningshandleiding). Radio Systems Corporation
®
raadt aan dit Product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief
is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit
een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik
omvat, zonder beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en specieke Waarschuwingsverklaringen.
3. Geen onwettelijk of verboden gebruik
Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om
te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het
schenden van nationale of plaatselijke wetten.
4. Beperking van aansprakelijkheid
Radio Systems Corporation
®
zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, nanciële, incidentele,
speciale of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik
van dit Product. De koper neemt alle risico’s en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product
conform aan de wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets in clausule 4 Radio Systems Corporation
®
s aansprakelijkheid
voor het overlijden, persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren.
5. Aanpassing van voorwaarden
Radio Systems Corporation
®
behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit
Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik
van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn.
www.petsafe.net 61
Opruiming van batterijen
Het apart inzamelen van lege batterijen is op veel plaatsen vereist; controleer de regels in uw regio voordat u lege
batterijen opruimt. Zie pagina 47 voor aanwijzingen over het verwijderen van de batterij, voor aparte verwerking.
Dit apparaat wordt gevoed door een 3 Volt Lithiumbatterij, met 160 mAH capaciteit. Alleen gelijke of vergelijkbare
batterijen mogen worden gebruikt ter vervanging, verkrijgbaar via de klantenservice. Een lijst van telefoonnummers
van de klantendienst is beschikbaar op onze website, www.petsafe.net.
__________________________________________________
Belangrijk advies aangaande recycling
De regelgeving voor Afval bestaande uit Elektrisch en Elektronische Apparatuur (WEEE) in uw land, dient te worden
opgevolgd. Deze apparatuur dient gerecycled te worden. Indien u deze apparatuur niet langer nodig heeft, plaats dit
dan niet bij het gewone huisvuil. Breng de apparatuur terug naar de plaats van aankoop, zodat het opgenomen kan
worden in het recyclingsysteem. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere
informatie.
__________________________________________________
Conformiteit
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming gevonden met de Europese R&TTE Richtlijnen (Richtlijnen voor
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur). Alvorens u deze apparatuur buiten EU-landen kunt gebruiken,
dient u eerst contact op te nemen met de relevante plaatselijke R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen
of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn erkend door de Radio Systems Corporation
®
, kunnen leiden tot
inbreuk op de EU R&TTE richtlijnen, kunnen leiden tot het niet toestaan van het gebruik van de apparatuur en leiden
tot het nietig verklaren van de garantie.
Bij deze verklaart de Radio Systems Corporation
®
, dat dit PCF-1000-20 In-Ground Cat Fence
in overeenstemming
is met de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC.
De conformiteitsverklaring kan worden gevonden op: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.
Canada
De werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2)
Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die worden veroorzaakt door ongewenste werking
van het apparaat.
Wijzigingen of aanpassingen kunnen de rechten van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, ongedaan maken.
Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan Canadian ICES-003.
Australië
Dit apparaat voldoet aan de toepasbare EMC vereisten specificeerde door de ACMA (Australische Communicatie en
Mediaautoriteit).
__________________________________________________
Opgelet
De PetSafe
®
In-Ground Cat Fence™ is GEEN massieve barrière. Het systeem is ontworpen om een afschrikking te
zijn voor huisdieren, om ze door middel van een statische correctie binnen de vastgestelde grens te houden. Het is
belangrijk dat u de training met uw huisdier regelmatig herhaalt. Omdat de tolerantie van dier tot dier verschilt, kan
Radio Systems
®
Corporation NIET garanderen dat het systeem een huisdier in alle gevallen binnen de ingestelde
begrenzing houdt. Niet alle huisdieren kunnen worden getraind om binnen de grens te blijven! Als u dus reden hebt
om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar kan vormen voor anderen of voor zichzelf, wanneer dit huisdier niet
binnen het product gehouden wordt, mag u NIET alleen op de PetSafe
®
In-Ground Cat Fence™ vertrouwen om uw
huisdier onder controle te houden. Radio Systems
®
Corporation is NIET aansprakelijk voor schade aan eigendommen,
economische verliezen of andere opgelopen gevolgschade als resultaat van een dier dat de grens is overgestoken.

Documenttranscriptie

Operating Guide Manuel d’utilisation Gebruiksaanwijzing Manual de funcionamiento Guida all’uso Gebrauchsanweisung PCF-1000-20 Deluxe In-Ground Cat Fence™ Clôture anti-fugue avec fil de luxepour chats Deluxe ondergronds omheiningssysteem met draad voor katten Limitador de zona con cable deluxe para gatos Sistema antifuga con filo deluxe per gatti Deluxe unterirdisches Rückhaltesystem mit Draht für Katzen ON Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint Por favor, este manual lea completo antes de empazar Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn Bedankt voor uw keuze voor PetSafe®. Indien u onze producten op een consistente manier gebruikt, zal uw huisdier veel sneller beter getraind zijn dan wanneer u andere trainingsapparaten zou gebruiken. Als u vragen heeft, neemt u dan a.u.b. contact op met de klantenservice. Voor een lijst van telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.petsafe.net. Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www. petsafe.net. Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: PetSafe® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. De volledige informatie over de garantie is beschikbaar op www.petsafe.net . __________________________________________________ Inhoudsopgave Onderdelen...................................................................................................................................................43 Ander materiaal dat u nodig mogelijk heeft.....................................................................................................43 Zo werkt het systeem.....................................................................................................................................44. Belangrijke definities.....................................................................................................................................44 Bedieningshandleiding Locatie voor de omheiningszender vinden..................................................................................................45 Maak een systeemindeling/plattegrond.......................................................................................................45 Voorbeeldindelingen..................................................................................................................................46 Positioneren van de grensdraad..................................................................................................................47 Verbinden van de draden aan de omheiningszender....................................................................................48 Voorbereiden van de ontvangerhalsband.....................................................................................................49 Functie- en responstabel...........................................................................................................................50 .. Instellen van de grensbreedte en testen van de ontvangerhalsband...............................................................50 Installeren van de grensdraad....................................................................................................................51 Plaatsen van de grensvlaggen.....................................................................................................................52 Pasklaar maken van de ontvangerhalsband.................................................................................................53 Trainingshandleiding Wees geduldig met uw kat.........................................................................................................................54 Voorbereiding...........................................................................................................................................54 Wennen aan de ontvangerhalsband............................................................................................................55 Trainingsmethode aan de riem..................................................................................................................55 Methode buiten aanlijnen met supervisie...................................................................................................57 Accessoires...................................................................................................................................................58 Probleemoplossing........................................................................................................................................58 Korte-lus-test................................................................................................................................................59 Lokaliseren van een breuk in de grensdraad....................................................................................................59 Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid...............................................................................60 Opruiming van batterijen...............................................................................................................................61 Conformiteit.................................................................................................................................................61 Opgelet.........................................................................................................................................................61 42 www.petsafe.net Onderdelen Grensdraad 150 m (500 ft) Omheiningzender Netadapter BevestigingsBeugel Grensvlaggen - 50 Batterij (Petsafe RFA-188) Ontvangerhalsband Testlicht gereedschap Lasdop Capsules gevuld met gel Gebruiksaanwijzing Ander materiaal dat u nodig mogelijk heeft • Aanvullende bedrading en vlaggen (Bestelnummer PRFA-500) • Meetlint • Kleine kruiskopschroevendraaier • Materiaal voor het boren en monteren • Een spa of graskantsnijder • Tang • Draadstripper • Schaar • Aansteker • Isolatietape • Capsules gevuld met gel • Aanvullende lasdoppen • Waterbestendige kit (b.v. siliconenkit) • PVC-pijp of tuinslang • Cirkelzaag met een steenzaag • Tacker of nietpistool • Tuigje en riem zonder metaaldelen Benodigde Trainingsapparatuur • Een tuigje in de maat van uw kat • 4,5 - 6 m buitenlijn met inschroefbare verankering** ** Nodig voor de buitentraining ‘aanlijnen onder supervisie’. Bij training aan de lijn is een buitenlijn niet nodig. www.petsafe.net 43 Zo werkt het systeem De PetSafe® In-Ground Cat Fence™ is bewezen, veilig, comfortabel en effectief voor katten zwaarder dan 2,7 kg en tenminste 6 maanden oud. Het systeem werkt door middel van het uitzenden van een radiosignaal vanaf de omheiningszender door maximaal 1200 m grensdraad. De grensdraad is begraven of bevestigd aan een vast object, waarmee het bewegingsgebied van uw huisdier wordt omsloten. Dit gebied wordt tijdelijk afgebakend met grensvlaggen voor visuele ondersteuning bij de training van uw kat. Uw kat draagt de ontvangerhalsband met contactpunten die zijn hals raken en - eenmaal getraind - mag daarmee vrij rondlopen in het bewegingsgebied. Als uw kat in de nabijheid van de waarschwuwingszone komt, zal de ontvangerhalsband een waarschuwingstoon afgeven. Als uw kat verder gaat naar de statische correctiezone, zal een veilige statische correctie zijn aandacht vragen door middel van de contactpunten, tot hij weer teruggaat naar de bewegingsruimte. Belangrijke definities Omheiningszender: Verzendt het radiosignaal door de grensdraad. Bewegingsruimte: Het gebied binnen de waarschuwingszone, waar uw kat vrij kan rondlopen. Waarschuwingszone: De buitenrand van het bewegingsgebied, waar de ontvangerhalsband van uw kat gaat piepen om hem te waarschuwen niet in de statische correctiezone te gaan. Statische correctiezone: De zone die voorbij de waarschuwingszone ligt, waar uw kat een statische correctie door middel van de ontvangerhalsband zal krijgen, waardoor hij terug dient te gaan naar het bewegingsgebied. Grensbreedte: Een combinatie van de waarschuwingszone en de statische correctiezone. Ontvangerhalsband: Ontvangt het radiosignaal vanaf de grensdraad. Ontvanger indicatielampje: Geeft het correctieniveau aan dat is ingesteld op de ontvangerhalsband. Met dit licht wordt ook aangegeven hoe leeg de batterij is. Contactpunten: Geeft de statische correctie af wanneer uw kat de statische correctiezone ingaat. Correctieniveauknop: De knop waarmee het niveau van de statische correctie kan worden ingesteld, die uw kat ontvangt in de statische correctiezone. Stroomaansluiting: Waar de voedingsadapter in de omheiningszender wordt ingeplugd. De omheiningszender wordt gevoed door een standaard wandcontactdoos. Grenscontroleschakelaar: Aanpassen volgens de lengte van de gebruikte grensdraad. Aardingsdraadaansluiting: De aansluiting waar de aardingsdraad in verbinding staat met de omheiningszender. Grensdraadaansluitingen: Het aansluitpunt van de grensdraad naar de omheiningszender, zodat een volledige en continue lus ontstaat. Lusindicatielampje: Geeft aan dat de grensdraad een volledige lus maakt, waardoor het signaal kan worden uitgezonden. Grensbreedtebeheer: Past de breedte aan van de waarschuwingszone en de statische correctiezones. Opmerking: Aanpassen van de knop heeft geen effect op het niveau van de statische correctie op de halsband. Omheiningszender Ontvangerhalsband Bewegingsruimte Grenscontroleschakelaar (Bovenzijde) Statische correctiezone Omheiningszender Stroomverklikkerlampje Correctieniveauknop Waarschuwingszone Indicatielampje ontvanger Contactpunten (Onderzijde) Grensbreedte Controle Grensdraad aansluitingen Statische correctiezone Grensbreedte Waarschuwingszone 44 Aardingsaansluiting Batterijmodule www.petsafe.net Stroomaansluiting Lusverklikkerlampje Bedieningshandleiding Stap 1 Locatie voor de omheiningszender vinden Plaatsen van de omheiningszender: • Op een droge, goed geventileerde, beschermde plaats (1A, 1B). • Op een plaats waar de temperatuur niet onder het vriespunt komt (b.v. garage, kelder, schuur). • Veilig bevestigd aan een vast oppervlak met behulp van de juiste montagematerialen (niet inbegrepen). Achterin deze handleiding vindt u een montagesjabloon. •T enminste 1 m verwijderd van grote metalen objecten of apparaten, want deze kunnen de consistentie van het signaal verstoren (1C). Als u de omheiningszender eenmaal heeft gemonteerd, dient de grensdraad uit het gebouw te worden geleid. Dit wordt bereikt door een raam of door een in de muur geboord gat. Waarborg dat het boorpad vrij is. Zorg ervoor dat de grensdraad niet door een raam, een deur of een garagedeur wordt afgeklemd of afgekneld want dit kan op de lange duur schade veroorzaken. Om brand en electronisch gevaar te voorkomen installeert u de omheiningszender in gebouwen die in overeenstemming zijn met provinciale en lokale elektronormen. 1A 1B 1C 1m (3 ft) __________________________________________________ Stap 2 Indeling /plattegrond van het System Basistips voor uw planning Waarschuwing: Voor u gaat graven om de grensdraad van uw In-Ground Cat Fence™ te begraven, controleer of er geen ingegraven elektriciteitsdraden, telefoonleidingen of andere elektrische kabels in de buurt liggen. Veel ondergrondse kabels hebben een hoge spanning en als u ze raakt met het graven of als u de grensdraad erop legt, loopt u het risico op een elektrische schok of elektrocutie. Vraag het plaatselijke nutsbedrijf om uw ondergrondse leidingen te markeren. In de meeste gemeenten is dit een gratis dienst. Voor meer informatie over de manier waarop deze ondergrondse leidingen de werking van uw systeem kunnen beïnvloeden, zie stap 3 ‘Plaatsen van de grensdraad’. • Bij het plannen van uw indeling moet u rekening 2B 2A houden met mogelijke toegang tot bomen, schuurtjes of andere items die uw kat kan gebruiken om over de grens te springen. Het signaal van de grensdraad reikt dezelfde afstand verticaal en horizontaal. Als uw kat de ontvangerhalsband buiten het bereik van het signaal kan krijgen, kan hij over de grens springen 30 wikkelingen/m 10 wikkelingen/ft zonder een statische correctie te krijgen. •D e grensdraad MOET bij de omheiningszender beginnen en een (doorlopende) lus weer terug maken (2A). • Twisten van de grensdraad heft het signaal op en laat uw kat veilig dat gebied oversteken. Plastic of metalen buizen houden het signaal niet tegen. Twist de grensdraad 30 keer per meter om het signaal te blokkeren (2A). • Ontwerp een indeling die geschikt is voor uw tuin. In deze sectie worden voorbeeldindelingen gegeven, en een raster waarop u de indeling kunt maken vindt u achterin deze gids. • Pas altijd afgeronde bochten toe, met een minimumradius van 1 meter, waardoor een meer gelijkmatige grens ontstaat (2B). Maak geen haakse bochten want hierdoor ontstaan er hiaten in uw grens. • Zorg ervoor dat de doorgangen breed genoeg zijn om uw kat vrij te laten rondlopen (b.v. langs de zijkant van het huis) • De ontvangerhalsband kan binnenshuis worden geactiveerd als de grensdraad te dicht langs de buitenmuur van een huis is gelegd. Als dit gebeurt, verwijder dan de ontvangerhalsband van uw kat als hij naar binnen gaat, of verminder het bereik met behulp van de grensbreedteschakelaar, of overweeg een andere indeling. www.petsafe.net 45 Voorbeeldindelingen Voorbeeld 1: Omtreklus (Enkele lus) De omtreklus is de meest voorkomende indeling. Hierdoor heeft uw kat de mogelijkheid om vrij rond te bewegen over uw gehele perceel (2C). Hierdoor worden ook tuinen, en beplanting beschermd (2D). Voorbeeld 2 (2E): Omtreklus met gebruik van de bestaande omheining (enkele lus) Met deze indeling kunt u uw bestaande omheining integreren in de indeling en uw kat weerhouden van het springen over of graven onder uw bestaande omheining. Het vermindert de hoeveelheid draad die moet worden ingegraven. Vanaf de omheiningszender, laat u de draad lopen naar A, van A naar B, van B naar C, van C naar D, van D naar E, van E naar A, twist de draden vanaf A terug naar de omheiningszender. Zie de sectie ‘Installeren van grensdraad’ voor meer informatie over het bevestigen van de draad aan een omheining. Dubbele lus Een dubbele lus moet worden gebruikt als u niet in staat bent om een grenszone aan te leggen voor alle zijden van uw perceel. Bij het gebruik van een dubbele lus, moet de grensdraad tenminste 1 TOT 1,5 METER tussenruimte hebben, om opheffen van het signaal te vermijden. Denk eraan dat voor een dubbele lus twee keer zoveel draad nodig is. D 1-1.5 m (3-5 ft) E C F B A E 1-1.5 m (3-5 ft) F B B E B A 1-1.5 m C 46 A 1-1.5 m (3-5 ft) Voorbeeld 3 (2F): Alleen voortuin of achtertuin (dubbele lus) Vanaf de omheiningszender, voert u de draad naar A, van A naar B, van B naar C, van C naar D, van D naar E, van E naar F, u maakt een U-bocht en volgt de weg helemaal terug tot aan A, waarbij u de draaddelen 1 tot 1,5 meter van elkaar gescheiden houdt. Twist de draad vanaf A terug naar de omheiningszender. D A D Voorbeeld 4 (2G): Alleen grens aan voorzijde (Dubbele lus) Vanaf de omheiningszender, voert u de draad naar A, van A naar B, van B terug naar A waarbij u de draaddelen 1 tot 1,5 meter van elkaar gescheiden houdt. Wikkel de draad vanaf A terug naar de omheiningszender. www.petsafe.net C (3-5 ft) Voorbeeld 5 (2H): Toegang naar het meer (Dubbele lus) Vanaf de omheiningszender, voert u de draad naar A, van A naar B, maakt een U-bocht en gaat naar C, van C naar D, van D naar E, maakt een U-bocht en volgt u uw weg weer terug naar A, waarbij de draaddelen 1 tot 1,5 meter op afstand van elkaar blijven. Twist de draad vanaf A terug naar de omheiningszender. Voorbeeld 6 (2J): Draadlus bevestigd aan een bestaande omheining (dubbele lus) Met deze indeling kunt u uw bestaande omheining integreren in de indeling en uw kat weerhouden van het springen over of graven onder uw bestaande omheining. Het vermindert de hoeveelheid draad die moet worden ingegraven. Vanaf de omheiningszender, voert u de draad naar A, van A naar B, van B naar C, van C naar D, van D naar E, van E naar F, u maakt een U-bocht en volgt de weg helemaal terug tot aan A, waarbij u de draaddelen 1 tot 1,5 meter van elkaar gescheiden houdt. Twist de draad vanaf A terug naar de omheiningszender. Zie de sectie ‘Installeren van grensdraad’ voor meer informatie over het bevestigen van de draad aan een omheining. D 1-1.5 m (3-5 ft) C E F B A __________________________________________________ Leg de grensdraad eerst uit volgens de indeling die u heeft gekozen en test het systeem VOORAFGAAND aan het ingraven of bevestigen aan de bestaande omheining. Hiermee zijn veranderingen aan de indeling veel makkelijker. Wees voorzichtig. Een knik in het isolatiemateriaal van de draad kan de signaalsterkte verminderen en zorgen voor een gebied met zwakke ontvangst, waardoor uw huisdier kan ontsnappen. Als de grensdraad dichter dan 1,5 m langs elektrische leidingen, naastliggende begrenzingsystemen, telefoondraden, televisie- of antennekabels of satellietschotels ligt, dan kan dat de consistentie van het signaal verminderen. Als u een van deze leidingen of kabels moet kruisen, doe dit dan onder een rechte hoek (3A). Grensdraad 3m 10 ft 90˚ Ka be l 3 Positioneren van de grensdraad Ing eg ave n Stap 3m 10 ft Als de scheiding van tenminste 3 m tussen de grensdraad en het naastliggende begrenzingsysteem de consistentie van het signaal niet verbetert, neem dan contact op met de klantenservice. Het twisten van de grensdraad Twisten van de grensdraad heft het signaal op en laat uw huisdier veilig dat gebied oversteken (3B). Om er zeker van te zijn dat het signaal is opgeheven, raden wij u aan om de grensdraad af te knippen en te lassen tussen elke getwiste sectie. Plastic of metalen buizen houden het signaal niet tegen. U kunt uw eigen draad twisten door twee delen van gelijke lengte af te knippen en deze met elkaar te draaien. Maak het uiteinde van de draden vast aan een stabiel voorwerp en steek het andere einde in een boormachine. Trek de draad strak. Met de boormachine kunt u snel twisten. Draai de grensdraad 30 keer per meter om het signaal te blokkeren. Als u de indeling van de begrenzing eenmaal heeft gemaakt, breng dan de getwiste draad aan en voer de draad toe aan de zender. Lassen of repareren van de grensdraad 1 cm (3/8 in) 1 cm ( / in) Als u meer grensdraad nodig heeft om de draadlus te verlengen, dient u de draden aan elkaar te lassen. Maak een notitie van alle lassen, in het geval u dit later wilt nakijken. De meeste breuken bij een grensdraad vinden plaats bij de las. Strip ca. 1 cm van de isolatie van het uiteinde van de te lassen draad (3C). Zorg ervoor dat het koper van de grensdraad niet aangetast is. Als de grensdraad is aangetast door corrosie, strip 1 deze dan verder tot het blanke koper te zien is. Steek de gestripte uiteinden in een lasdop en draai de dop op de draden. Zorg ervoor dat er 2 geen blank koper te zien is, behalve het deel in de lasdop. Maak op 7,5 - 10 cm van de lasdop een knoop (3D). Zorg ervoor dat de lasdop stevig vast op de draadlas zit. Als u eenmaal de draden stevig aan elkaar heeft gelast, opent u het deksel van de met gel gevulde lascapsule en doopt u de lasdop zo diep mogelijk in de waterbestendige gel in de capsule (3E). Klik de deksel van de capsule dicht (3F). Voor correcte prestaties van het systeem, moet de las waterbestendig zijn. Als de las los komt, zal het gehele systeem uitvallen. Zorg ervoor dat de las stevig is aangebracht. Via de klantenservice kunt u meerdere gelgevulde lascapsules en lasdoppen verkrijgen. 3D 3E 3 8 3F www.petsafe.net 47 Extra grensdraad In te sluiten gebied Extra, direct in te graven, grensdraad kan worden gekocht per spoel van 150 m bij de winkel waar u de kit heeft gekocht of via de klantenservice. Opmerking: Als u meer grensdraad toevoegt, zorg dan dat de continue lus intact blijft. In de tabel aan de rechterzijde vindt u de lengte (bij benadering) grensdraad die nodig is voor een vierkante, enkele lusindeling. De lengte kan verschillen afhankelijk van de hoeveelheid getwist draad en de indeling die wordt gebruikt. Denk eraan dat voor een dubbele lus twee keer zoveel draad nodig is. Benodigde draadlengte bij benadering Are (100 m2) 10 Acre (0,4 ha) 1/4 Meters 127 Voet (30,4 cm) 415 13 20 40 80 200 400 600 800 900 1/3 1/2 1 2 5 10 15 20 22 146 180 255 360 570 800 1000 1100 1200 480 590 835 1180 1870 2600 3200 3700 4000 __________________________________________________ Stap 4 48 Verbinden van de draden aan de omheiningszender Grensdraad (4A) 4A 1. Trek de grensdraad tot aan de omheiningszender door een raam, onder een deur, door de kruipruimte of ventilatieruimte, of een andere geschikte toegangslocatie. U kunt ook een gat in de muur boren. 2. Strip de uiteinden van de grensdraad tot ca. 1,3 cm (1/2"). 3. Voer de grensdraad in de grensdraadaansluitingen op de omheiningszender. Zorg ervoor dat de draden elkaar niet raken bij de aansluitingen. 4. Stel de grensbreedtecontroleknop in op 10. Hiermee wordt de waarschuwingszone op maximale breedte ingesteld. 5. Steek de stroomadapter in een werkend stopcontact. De stroomadapter wordt geleverd met de Noord-Amerikaanse stekker geïnstalleerd en aanvullende stekkers voor GB, Europa en Australië. Zijn verkrijgbaar voor het vervangen van de stekker: a. Druk het klepje op de stroomadapter in en verwijder de stekker 4B door deze, zoals getoond, weg te schuiven (4B). b. Schuif de juiste stekker voor uw stopcontact op de stroomadapter, zoals getoond (4C). 6. De lampjes voor voeding en lusindicatie moeten nu aangaan. Als dit niet gebeurt, kijk dan in de sectie "Probleemoplossing". www.petsafe.net Grenscontroleschakelaar Stroomverklikkerlampje Grensbreedte Controle Aardingsaansluiting Grensdraad aansluitingen Stroomaansluiting 4C Lusverklikkerlampje Aardingsdraad (4D) Correcte aarding verkleint de kans op overspanning, waardoor uw omheiningszender of stroomadapter beschadigd kunnen raken, al is het niet noodzakelijk voor de werking van het systeem. Om uw unit te aarden heeft u een enkelvoudige (geen meervoudige) aardingsdraad nodig (geïsoleerd koperdraad 1,2 tot 1,9 mm dikte) Verbindt het ene uiteinde van de aardingsdraad aan de aardingsaansluiting op de omheiningszender en het andere uiteinde aan de aardingsstaaf. De aardestaaf moet tenminste 90 cm worden ingegraven en zo dicht mogelijk bij de omheiningszender worden geplaatst. Zekering (4E) De omheiningszender is ook uitgerust met een 250 Volt, 1/2 Amp zekering, om het elektronische circuit te beschermen tegen overspanning (stroomschokken). De zekering bevindt zich achter het (open te schuiven) deksel aan de achterzijde van de omheiningszender. Een reservezekering is meegeleverd. Stap 5 4D Grensdraad 4E Reservezekering Zekering Voorbereiden van de ontvangerhalsband Batterij plaatsen en verwijderen 5A Opmerking: De batterij mag niet worden verwisseld als de ontvangerhalsband nog om de nek van uw huisdier zit. Voor de ontvangerhalsband wordt een vervangbare PetSafe®-batterij (RFA-188) gebruikt. Deze unieke batterij is ontworpen om het vervangen van de batterij makkelijker te maken en waterbestendigheid te bevorderen. Om de halsband te activeren, plaatst u de batterijmodule (5A). Met behulp van de rand van het testlampje (zoals afgebeeld) draait u de batterij met de klok mee tot de verticale lijn op de batterij in de richting van de ‘ON’ positie staat (5B). Als de PetSafe®-ongvangerhalsband niet direct gebruikt gaat worden door uw kat, laat deze dan in de 5C ‘OFF’ positie staan. Om de batterij te verwijderen, draait u de batterij tegen de klok in met de rand van het testlichtgereedschap, zoals afgebeeld (5C, 5D). Probeer NIET in de batterij te snijden of deze te openen. Zorg ervoor dat u de lege batterij op de juiste wijze verwerkt. Een vervangende PetSafe®-batterij kan bij diverse winkels worden verkregen. Bezoek onze website www.petsafe.net voor een overzicht van de klantenservicenummers of een lijst van de meest voorkomende verkooppunten. 5B 5D Tweekleuren LED-lampje Met de tweekleuren LED-indicator kunt u zien of de batterij vol of leeg is. Bij een volle batterij licht de groene LED een keer per 60 seconden op. Als de batterij bijna leeg is, licht de rode LED drie keer per 60 seconden op. Als de batterij helemaal leeg is, dan licht er geen LED op. 5E Instellen van het correctieniveau Lees eerst alle stappen door voor u het statische correctieniveau in gaat stellen. 1. Nadat de batterij is geïnstalleerd, drukt u op de correctieniveauknop en laat deze los als de indicatielampjes van de ontvanger rood oplichten (5E). 2. Het indicatielampje van de ontvanger zal een paar keer achter elkaar rood oplichten, waarmee het statische correctieniveau wordt aangegeven (5F). 3. U kunt het niveau van de statische correctie verhogen door het indrukken en loslaten van de correctieniveauknop binnen 5 seconden na het vorige oplichten. 5F De statische correctieniveaus lopen op van 1 tot 5. Als u de correctieniveauknop indrukt terwijl de ontvangerhalsband op niveau 5 is ingesteld, zal de ontvangerhalsband teruggaan naar niveau 1. Raadpleeg de Functie - en Responstabel om het statische correctieniveau te vinden dat het beste bij uw huisdier past. www.petsafe.net 49 De ontvangerhalsband is zodanig uitgevoerd, dat het statische correctieniveau wordt verhoogd naarmate uw huisdier langer in de statische correctiezone blijft, indien de halsband is ingesteld op niveau 2 of hoger. Het ontvangerindicatielampje dient als indicator van het batterijniveau, en licht elke 60 seconden rood op als een batterij vervangen moet worden. Bescherming tegen overcorrectie Als uw kat onverhoopt in de statische correctie zone ‘verstijft’ zal deze optie de duur van de statische correctie tot 30 seconden beperken. Het systeem zal verdere statische correctie niet uitvoeren, totdat het huisdier de statische correctiezone verlaat. Functie- en responstabel Opmerking: Begin de training met een correctieniveau 2 en verhoog dit alleen als uw kat niet reageert op de statische correctie. Indicatielicht respons 1 Flits 2 Flitsen 3 Flitsen 4 Flitsen 5 Flitsen Flitst elke 4 tot 5 seconden Statisch correctieniveau 1 2 3 4 5 Batterij bijna leeg Ontvangerhalsbandfunctie Temperament van de kat Geen statische correctie, alleen piep Lage statische correctie Middelmatige statische correctie Middelmatige tot hoge statische correctie Hoge statische correctie Rustig Rustig of gemiddeld Gemiddeld of hoog-energiek Zeer energiek __________________________________________________ Stap 6 Instellen van de grensbreedte en testen van de ontvangerhalsband De grenscontroleschakelaar aan de zijde van de omheiningszender heeft drie instellingen (6A). Instelling B wordt gebruikt voor de meeste eigenschappen. In de volgende tabel vindt u de instellingen die u dient te gebruiken. Hoeveelheid draad 6A Tot 400 m B 400-730 m C Langer dan 730 m A 6 7 2 8 9 1 10 0 4 www.petsafe.net 5 4 3 Instelling Gebruik de grensbreedtecontroleschakelaar om de breedte van de waarschuwingszone en de statische correctiezone in te stellen (6B). Stel de grensbreedte zo breed mogelijk in, zodat uw kat een zo breed mogelijke waarschuwings- en statische correctiezone heeft, zonder het bewegingsgebied te veel te beperken. Wij raden een grensbreedte van 3,7 tot 6 m aan. Opmerking: Met de grensbreedtecontroleschakelaar wordt het statische correctieniveau niet gewijzigd. Om de waarschuwingszone en de statische correctiezone te bepalen, zorgt u ervoor dat de ontvangerhalsband correct is geïnstalleerd, het statische correctieniveau ingesteld is op 2 of hoger en de testlichtcontacten tegen de contactpunten aanliggen (6C). Voor de beste resultaten kiest u een recht stuk grensdraad dat tenminste 15 m lang is. Houdt het testlichtgereedschap tegen de contactpunten (6C). Loop in de richting van de grensdraad met de contactpunten omhoog gericht en de ontvangerhalsband ter hoogte van de nek van uw huisdier (6D) tot de ontvangerhalsband gaat piepen (6E) en het testlichtgereedschap gaat knipperen. Opmerking: De ontvangerhalsband is waterbestendig, waardoor de piep lastig te horen kan zijn. Als de ontvangerhalsband niet binnen het gewenste bereik gaat piepen, gebruik dan de grensbreedtecontroleschakelaar om de juiste instelling te vinden. Draai de grens- 50 6B 3 5 6 7 2 8 9 1 0 6C 10 breedtecontroleschakelaar met de klok mee om de grensbreedte te verhogen en tegen de klok in om deze te verlagen (6B). Herhaal deze handeling zo vaak als nodig tot de ontvangerhalsband piept op de gewenste afstand van de grensdraad. De getallen op de grensbreedtecontroleschakelaar geven de signaalsterkte aan en zijn geen indicatie van de afstand. Als met het instellen van de grensbreedtecontroleschakelaar 6D 6E 6F Grensdraad Grensdraad niet het gewenste bereik wordt gevonden, zet dan de grensbreedtecontroleschakelaar op een andere instelling om het gewenste bereik te vinden. Als u een dubbele lus gebruikt, kan het zijn dat u de scheiding tussen de grensdraden moet vergroten om het gewenste bereik te vinden. De ontvangerhalsband geeft een waarschuwingstoon en tikt bij het afgeven van een statische correctie. Nadat u de piep hoort, loopt u door naar de draad. De ontvangerhalsband gaat dan tikken en het testlicht gaat knipperen, waarmee de statische correctie wordt aangegeven bij het ingaan van de statische correctiezone (6F). Een waarschuwingstoon en het knipperen van het testlicht geven aan dat de ontvangerhalsband en het systeem correct werken. Test nogmaals op een aantal verschillende plekken tot u tevreden bent en zeker weet dat het systeem correct werkt. Vervolgens loopt u het gehele bewegingsgebied rond om er zeker van te zijn dat er geen gebieden zijn waar de ontvangerhalsband wordt geactiveerd door signalen die door begraven leidingen of kabels worden afgegeven. Test de halsband ook in en rondom het huis. Zoals reeds gemeld, kabels en leidingen van kabel-tv, elektrische bedrading en telefoonleidingen kunnen het begrenzingsysteem geleiden binnen of buiten het huis en dan onbedoeld de halsband van uw kat activeren. In de zeldzame gevallen dat dit gebeurt, ligt de grensdraad waarschijnlijk te dicht op deze buitenlijnen en moet worden verplaatst of aangepast zoals getoond in figuur 3A. Als u ervan overtuigd bent dat uw systeem correct werkt, bent u er klaar voor om de grensdraad te gaan ingraven. Als de ontvangerhalsband niet piepte of het testlicht niet knipperde, kijk dan in de sectie ‘Probleemoplossing’. Opmerking: De grensbreedte is opgedeeld in 20% waarschuwingszone en 80% statische correctie zone. __________________________________________________ Stap 7 Installeren van de grensdraad Het ingraven van de grensdraad Het ingraven van de grensdraad is bedoeld om deze te beschermen en te voorkomen dat het systeem wordt uitgeschakeld. 1. Graaf een geul van 2,5 tot 7,5 cm diep, langs de geplande grens. 2. Plaats de grensdraad in de geul en zorg voor wat extra ruimte waardoor de draad bij temperatuurvariaties kan uitzetten en krimpen. 3. Gebruik een bot gereedschap zoals een verfroerhoutje om de grensdraad in de geul te duwen. Zorg ervoor dat u de isolatie van de grensdraad niet beschadigt. Bevestigen van de grensdraad aan een bestaande omheining De grensdraad van de PetSafe® InGround Cat Fence™ kan worden bevestigd aan een gaashek, een spijlenhek, of een houten schutting. De grensdraad kan zo hoog als nodig worden bevestigd. Echter, u dient er wel voor te zorgen dat de grensbreedte een bereik heeft, dat hoog genoeg is om het signaal te ontvangen in de halsband van uw kat. Als u een dubbele lus gebruikt bij een bestaande omheining van tenminste 1 m hoog, dan kunt u de grensdraad over de bovenkant van het hek laten lopen en terug over de onderzijde, zodat de scheiding van 1 tot 1,5 m gewaarborgd is. • Gaashekwerk (7A): Weef de grensdraad door de gaten of gebruik plastic kabelbinders. 7A 7B WEEF DRAAD IN OMHEINING NIET DRAAD AAN OMHEINING NIET DRAAD AAN OMHEINING www.petsafe.net 51 • Houten spijlenhek of schutting (7A): Gebruik nietjes om de grensdraad te bevestigen. Voorkom dat de isolatie van de grensdraad wordt doorboord. • Dubbele lus bij een bestaande omheining: Voer de grensdraad over de bovenzijde van de omheining en terug door de onderzijde van de omheining om de 1 tot 1,5 m scheiding te verkrijgen die nodig is. • Poort (enkele lus) (7B): Graaf de grensdraad in, tegenover de poortopening. Opmerking: Het signaal zal actief zijn ook al is de poort open, dus uw kat zal nog steeds worden ontmoedigd om het bewegingsgebied te verlaten. • Poort (Dubbele lus) (7B): Graaf de grensdraden in tegenover de poortopening, waarbij u een tussenruimte van 1 tot 1,5 m instandhoudt. Oversteken van harde oppervlakken (opritten, trottoirs, etc.) • Betonnen oprit of trottoir (7C): Plaats de grensdraad langs een expansievoeg of maak een groef met de cirkelzaag en het steenzaagblad. Plaats de grensdraad in de groef en bedek deze met geschikte waterbestendige kit. Voor de beste resultaten, dient u vuil en andere resten weg te vegen voor u de groef afdicht. • Oprit van kiezel of grind (7D): Plaats de grensdraad in een pvcpijp of een stuk tuinslang om de grensdraad te beschermen, voor deze ingegraven wordt. 7C 7D __________________________________________________ Stap 8 Plaatsen van de grensvlaggen De grensvlaggen zijn visuele geheugensteuntjes voor uw kat, om te herinneren waar de waarschuwingszone zich bevindt. 1. Houdt de ontvangerhalsband ter hoogte van de nek van uw kat. 2. Loop naar de waarschuwingszone tot de ontvangerhalsband gaat piepen (8A). 3. Plaats de grensvlag in de grond (8B). 4. Loop terug naar het bewegingsgebied tot het piepen stopt. 5. Herhaal dit proces rond de hele waarschuwingszone totdat om de 3 m, of minder, een vlag geplaatst is. 8A Opmerking: Als u geen piep hoort, zie dan de testlichtinstructies in stap 6. 52 www.petsafe.net 8B Stap 9 Pasklaar maken van de ontvangerhalsband Belangrijk: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband is van belang voor een effectieve training. De contactpunten moeten direct in contact komen met de huid van uw kat, aan de onderzijde van de hals. Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen: 1. Zorg ervoor dat er nog geen batterijen in de ontvangerhalsband zitten. 2. Laat uw kat rustig voor u staan (9A). 3. Zorg dat de contactpunten aan de onderzijde van de hals van uw kat zijn geplaatst en de huid aanraken. Opmerking: Soms is het nodig om wat haar weg te halen rondom de contactpunten, zodat er beter contact gemaakt kan worden. 4. Controleer of de ontvangerhalsband niet te strak zit, door een vinger tussen het uiteinde van een contactpunt en de hals van uw kat te steken. De pasvorm moet goed aansluitend zijn, maar niet te strak (9B). 5. Laat uw kat de halsband gedurende een aantal minuten dragen en controleer dan de pasvorm opnieuw. Controleer de pasvorm na een tijdje nogmaals, als uw kat gewend raakt aan de ontvangerhalsband. 6. Snij de halsband als volgt op maat (9C): a. Markeer de gewenste lengte van de ontvangerband met een pen. Zorg dat er ruimte voldoende is als uw kat nog groeit of een dikke wintervacht heeft. b. Verwijder de ontvangerhalsband van uw kat en snijdt het overtollige deel af. c. Voor u de ontvangerhalsband weer terug op uw kat plaatst, kunt u het uiteinde van de afgesneden halsband dichtbranden door kort een vlammetje langs het gerafelde deel te halen. 9A 9B 9C Belangrijk: Voor comfort, veiligheid en effectiviteit dient u de volgende aanwijzingen op te volgen: • Tijdens de eerste 2 trainingsweken, dient u het trainingsapparaat alleen bij uw huisdier te gebruiken onder directe supervisie. • Controleer de pasvorm door zeker te zijn dat een vinger tussen de contactpunten en de huid past, om te voorkomen dat overmatige druk ontstaat. • Laat de ontvangerhalsband nooit langer dan 12 achtereenvolgende uren om. • U dient uw huisdier dagelijks te controleren op mogelijke uitslag of wondjes. • Als u uitslag of een wondje vindt, pauzeer dan gedurende enkele dagen met het gebruik van de ontvangerhalsband. • Als deze uitslag meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts. • U dient de nek en de contactpunten wekelijks schoon te maken met een washandje en een milde zeep en daarna ruim spoelen met water. VOORZICHTIG Een conditie die druknecrose wordt genoemd, welke ontstaat door overstimulatie van de huid als gevolg van overmatige en langdurige aanraking met de contactpunten, dit kan optreden als de bovenstaande stappen niet worden opgevolgd. Een conditie die druknecrose wordt genoemd, welke ontstaat door overstimulatie van de huid als gevolg van overmatige en langdurige aanraking met de contactpunten, kan optreden als de bovenstaande stappen niet worden opgevolgd. VOORZICHTIG Bevestig geen riem aan de halsband. Dit kan ertoe leiden dat er te strak aan de contactpunten wordt getrokken tegen de nek van uw huisdier. Bevestig een riem aan een apart, nietmetalen halsband of tuig, waarbij de extra halsband geen druk mag uitoefenen op de contactpunten. Het systeem mag alleen gebruikt worden met huisdieren ouder dan 6 maanden. Indien uw huisdier gewond is of een beprkte mobiliteit heeft,  raadpleeg uw dierenarts of een professionele trainer voor gebruik. www.petsafe.net 53 Aantrekken van de halsband De schuifgesp zorgt ervoor dat de halsband niet te los om de hals van uw kat kan gaan zitten. Trainingshandleiding Introductie kattentraining In deze trainingsgids vindt u twee soorten trainingsmethoden: Aan de riem en buiten aanlijnen onder supervisie. Bij beide methoden is het nodig om uw kat goed in de gaten te houden, gedurende de hele trainingsperiode. Lees beide methoden zorgvuldig door om te bepalen welke geschikt voor u en uw kat. Wees geduldig met uw kat Belangrijk: Correcte training van uw huisdier is essentieel voor het succes van de PetSafe® In-Ground Cat Fence™. Lees deze sectie helemaal door voor u begint met de training van uw kat. Denk eraan dat de PetSafe® In-Ground Cat Fence™ geen massieve barrière is. • Training dient eerlijk, streng en consistent te zijn. • Train niet meer dan 10 tot 15 minuten achterelkaar. Probeer niet te veel in een keer te willen. Korte sessies die vaker worden uitgevoerd zijn effectiever dan lange sessies die af en toe worden gedaan. • Als uw kat gestresst lijkt, ga dan wat langzamer te werk en plan een rustig trainingschema of voeg wat extra dagen toe aan uw training. • Aan het einde van de sessie verdient uw kat veel lof en aanhankelijkheid. • Verwijder de ontvangerhalsband na elke trainingssessie. • Houdt uw kat in een tuigje met een riem tijdens de trainingssessies. • Ook al denkt u dat uw kat goed reageert op de training, maak de gehele training af. Bevestiging is een belangrijk onderdeel. • Controleer regelmatig de pasvorm van de ontvangerhalsband tegen de huid van uw kat. __________________________________________________ Voorbereiding Uw doel is om uw kat te leren om te draaien voor de grenszone bij elke keer dat de waarschuwingspiep wordt afgegeven door de ontvangerhalsband. Tijdens de training zal uw kat gaan begrijpen wat de grens is en dat u graag wilt dat hij daar binnen blijft. Katten zijn onafhankelijke wezens. Om de juiste respons te krijgen, dient u altijd vriendelijk, kalm en respectvol te blijven. Zorg dat uw kat u vertrouwt en u zult samen respect opbouwen dat uiteindelijk naar succes zal leiden. Onthoud wel dat katten nu eenmaal veel beweeglijker zijn dan honden en daardoor ook veel mobieler zijn dan honden. Let daarom goed op de omgeving waarin u traint. Als uw kat de mogelijkheid heeft om op een schuurtje of een boom te klimmen, waardoor de ontvangerhalsband buiten het bereik van het grensdraadsignaal komt, kan het mogelijk zijn dat hij over de grens heen springt zonder dat hij een statische correctie ontvangt. De volledige training voor uw kat kan van één tot twee weken duren. Tijdens deze trainingsperiode, ziet u aan de hand van de reacties van de kat, of het al tijd is om naar de volgende trainingsfase over te gaan. 54 www.petsafe.net Wennen aan de ontvangerhalsband Doel: Uw kat laten wennen aan de ontvangerhalsband, als hij nog nooit een halsband heeft gedragen. Stappen: 1. Maak de ontvangerhalsband passend zoals beschreven in stap 9 van deze gids, maar laat de batterijen eruit zodat de kat niet het risico loopt een correctie te ontvangen in dit vroege stadium. 2. Beloon uw kat voor het toestaan dat de halsband om gedaan wordt en laat hem enkele minuten met rust (5-15 minuten). Verhoog de tijd dat de ontvangerhalsband gedragen wordt geleidelijk, telkens met een uur of meer. 3. Uw kat is klaar om naar fase 1 te gaan als u ziet dat hij zich normaal gedraagt (b.v. schoonlikken, eten, slapen, kopjes geven) als hij de ontvangerhalsband draagt. Trainingshandleiding Fase 1 Trainingsmethode aan de riem Dag 1 tot 2 - Bewustzijn van de grenswaarschuwingszone Voer niet meer dan drie of vier trainingssessies uit per dag, elk ca. 10 -15 minuten. Belangrijk: • Uw kat MOET een tuigje dragen, om eventuele onverwachte reacties op te vangen. Het tuigje geeft u ook de mogelijkheid om uw kat naar een ‘veilige’ plek te leiden in het bewegingsgebied als hij eenmaal gewaarschuwd of gecorrigeerd is door de ontvangerhalsband. • Als uw kat probeert om het bewegingsgebied te verlaten, zorg er dan voor dat hij niet voorbij de grensvlaggen gaat. Laat de kat nooit voorbij de grensvlaggen met of zonder de ontvangerhalsband om. Als uw kat denkt dat hij langs de grensvlaggen kan gaan, dan zal de training langer gaan duren. Doel: Uw kat leren om de piep te associëren met de positie van de waarschuwingszone. Stappen: 1. Stel de ontvangerhalsband in op niveau 1 (alleen toon) 2. Doe het tuig en de riem om bij uw kat. Leid hem naar het bewegingsgebied en tot aan een bepaald punt bij de grensvlaggen. 3. Houdt de ontvangerhalsband dicht bij de oren van uw kat en leid hem de waarschuwingszone in. 4. Als u de piep hoort, zegt u dringend “weglopen, weglopen” en u trekt de kat tegelijkertijd aan het tuig het bewegingsgebied in. Prijs uw kat en geef een aai of knuffel. 5. Verbind de respons op de piep met de grensvlagrespons door een reservegrensvlag bij u te dragen. Haal de grensvlag te voorschijn en beweeg deze tot de ontvangerhalsband begint te piepen. 6. Herhaal dit proces verschillende keren bij verschillende grensvlaggen. 7. Doordat u uw kat steeds naar de grensvlaggen leidt en de waarschuwingspiep wordt afgegeven, zult u gaan merken dat hij tegen gaat werken, en probeert terug te lopen. _____________________________________________________ Fase 2 Dag 3 tot 7 - Bewustzijn van de grens - Statische correctiezone Voer niet meer dan drie of vier trainingssessies uit per dag, elk ca. 10 -15 minuten. Belangrijk: • Uw kat MOET een tuigje dragen, om eventuele onverwachte reacties op te vangen. Het tuig geeft u ook de mogelijkheid om uw kat naar een ‘veilige’ plek te leiden in het bewegingsgebied als hij eenmaal gewaarschuwd of gecorrigeerd is door de ontvangerhalsband. • Als uw kat probeert om het bewegingsgebied te verlaten, zorg er dan voor dat hij niet voorbij de grensvlaggen gaat. Laat de kat nooit voorbij de grensvlaggen met of zonder de ontvangerhalsband om. Als uw kat denkt dat hij langs de grensvlaggen kan gaan, dan zal de training langer gaan duren. Doel: Uw kat leren om de statische correctie te associëren met de positie van de statische correctiezone. www.petsafe.net 55 Stappen: 1. Stel de ontvangerhalsband in op niveau 2 - het laagste statische correctieniveau. 2. Maak de ontvangerhalsband passend zoals beschreven in stap 9 van deze gids. 3. Zoals in fase 1, leidt u uw kat naar de grensvlaggen, maar u laat hem door de waarschuwingszone heen gaan om een kleine statische correctie te ontvangen. Opmerking: In dit stadium kunt u om en om een vlag weghalen om uw kat te stimuleren om de statische correctiezone in te gaan. 4. Als uw kat gecorrigeerd wordt, zeg dan dringend “weglopen, weglopen” terwijl u hem naar het bewegingsgebied trekt waar het piepen zal stoppen. Prijs uw kat en geef een aai of knuffel. 5. Als uw kat de statische correctie negeert, controleer dan eerst of de ontvangerhalsband goed zit, zodat contact gemaakt wordt met de huid en probeer nogmaals. Als hij de correctie nog steeds negeert, probeer dan het correctieniveau geleidelijk te verhogen, zoals beschreven in stap 5, tot hij reageert. 6. Hiermee wordt het associëren met de noodzaak weg te blijven van de grens, afgesloten. Als uw kat goed heeft gereageerd op de vorige stappen, zou het niet nodig moeten zijn om uw kat meer dan één of twee keer een statische correctie te laten ondergaan. __________________________________________________ Fase 3 Dag 8 tot 14 - Observatie zonder riem De trainingssessies dienen in het begin 10 - 15 minuten te zijn en langzaam op te lopen naar een uur of meer. Uw kat is pas klaar voor deze fase als hij gewoonlijk de grensvlaglijn vermijdt. Observeer uw kat zorgvuldig tijdens deze fase. Doel: Uw kat vrij te laten rondlopen in het bewegingsgebied. Stappen: 1. Maak de ontvangerhalsband passend zoals beschreven in stap 9 van deze gids. 2. Geef uw kat de vrijheid op uw perceel, terwijl u alleen maar een oogje in het zeil houdt. 3. Bekijk hem vooral als hij in de buurt van de grens komt en een waarschuwingspiep of een statische correctie krijgt als hij alleen is. Als omdraaien en weglopen van de grens zijn reactie is en hij niet in paniek raakt, dan is hij klaar om naar de laatste fase te gaan. __________________________________________________ Fase 4 56 Dag 15 tot 30 - Uitgebreide Observatie Controleer uw kat regelmatig, gedurende de eerste weken na de training, om te zien of alles goed gaat. Verminder de controle langzaamaan tot u beiden geheel de vrijheid heeft. Als u ervan overtuigd bent dat de training van uw kat compleet is, verwijdert u de grensvlaggen om en om, gedurende 4 dagen, tot alle vlaggen verwijderd zijn. Bewaar de grensvlaggen voor mogelijk toekomstig gebruik. Als u uw kat wilt meenemen buiten het bewegingsgebied, doe dan de ontvangerhalsband af en laat deze in het bewegingsgebied. www.petsafe.net Trainingshandleiding Methode buiten aanlijnen met supervisie Doel: Uw kat te trainen om bij het horen van de waarschuwingspiep van de ontvangerhalsband, om te draaien. De training zal ongeveer een week duren. Opzet: 1. Bij het trainen van de kat gebruikt u een tuigje waaraan de buitenlijn wordt vastgemaakt. 2. Stel de ontvangerhalsband in op correctieniveau 2 of 3, afhankelijk van het formaat en het temperament van uw kat. Hoe hoger het correctieniveau, hoe sterker de statische correctie. 3. De ontvangerhalsband moet strakker gedragen worden als een gewone halsband. Beide contactpunten moeten de huid aanraken. 4. Koop een buitenlijn van 4,5 tot 6 m met verankering in een willekeurige dierenwinkel. Stappen: 1. Draai de buitenlijnverankering in de grond, zodat het einde van de buitenlijn ca. 0,3 tot 0,6 m voorbij de waarschuwingszone reikt. 2. Zorg dat uw kat voldoende schaduw en vers water heeft binnen het bereik van de buitenlijn, om zijn gezondheid niet te schaden. 3. Bevestig het kattentuigje aan de buitenlijn. 4. Laat uw kat gedurende 4 tot 6 uur in het gebied van de buitenlijn. Voor de veiligheid van uw kat dient u te blijven observeren. Hierdoor kunt u bekijken of de kat een correctie ontvangt en of uw kat het systeem begint te leren. 5. Verplaats de buitenlijn naar verschillende gebieden van de grens. 6. Vervolg de training gedurende 3 dagen. Tijdens deze periode zal uw kat de waarschuwingspiep herkennen en de statische correctiezone leren vermijden. Observeer uw huisdier in de tuin, gedurende enkele weken. Nadat uw kat getraind is, laat u de grensvlaggen op hun plaats, gedurende tenminste 3 weken. Verwijder dan de grensvlaggen om en om, elke 4 dagen, tot ze allemaal weg zijn. Bewaar de grensvlaggen voor mogelijk toekomstig gebruik. Controleer regelmatig de pasvorm van de ontvangerhalsband tegen de huid van uw kat. Gefeliciteerd! U heeft het trainingsprogramma met succes afgesloten. www.petsafe.net 57 Accessoires Om aanvullende accessoires voor uw PetSafe® In-Ground Cat Fence™, te kopen, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website www.petsafe.net, om een verkooppunt in de buurt te vinden. Onderdeel Bestelnummer Vervangende batterij - Ontangerhalsband RFA-188 Stroomadapter voor de omheiningszender RFA-392 Vervangingshalsband RFA-254 Extra Ontvangerhalsband PCF-275-19 Aanvullende grensdraad RFA-1 Aanvullende grensvlaggen RFA-2 Draad & vlaggen accessoirekit PRFA-500 Extra capsules met gel en lasdoppen RFA-366 Omheiningszender RF-1010 Accessoirepakket (extra contactpunten, sluitringen, batterijen, batterijdeksel en waterbestendige kit) RFA-39 Probleemoplossing De ontvangerhalsband piept niet of corrigeert niet. • Controleer de batterij en zorg dat deze correct is geplaatst. • Controleer of beide lampjes op de omheiningszender oplichten. Als dit niet zo is, voer dan de ‘korte-lus-test’ uit. De ontvangerhalsband piept, maar mijn kat reageert niet op de statische correctie. • Zorg ervoor dat de statische correctie is ingesteld op niveau 2 of hoger. • Test de ontvangerhalsband met het testlicht, door naar de grensdraad te lopen. • Als het testlicht knippert, controleer dan de pasvorm van de ontvangerhalsband. • Haal wat van de vacht van uw kat weg, op de plek waar de contactpunten de hals raken en/of schakel over naar langere contactpunten. • Verhoog het statische correctieniveau. • Herhaal de trainingsstappen om de training te herbevestigen De ontvangerhalsband moet vlak boven de grensdraad gehouden worden, om deze te activeren. • Vervang de batterij • Draai de grensbreedtecontroleschakelaar met de klok mee om de afstand te vergroten vanaf de grensdraad die de ontvangerhalsband activeert. U kunt ook de grensbreedtecontroleschakelaar op een andere stand zetten. • Als u een dubbele lus gebruikt, zorg er dan voor dat de grensdraden 1 tot 1,5 m uit elkaar liggen. • Als de ontvangerhalsband nog steeds vlak boven de grensdraad gehouden moet worden, voer dan een ‘korte-lus-test’ uit. De ontvangerhalsband activeert binnenin het huis. • Draai de grensbreedtecontroleschakelaar met de klok mee om de afstand te vergroten vanaf de grensdraad die de ontvangerhalsband activeert. • Zorg ervoor dat de grensdraad niet te dicht langs het huis loopt. Het signaal kan door de muren van uw huis heen worden verzonden. • Zorg ervoor dat de grensdraden zijn getwist, vanaf de grens naar de omheiningszender. Het signaal is inconsistent (onregelmatig). • Zorg ervoor dat de omheiningszender tenminste 1 m is verwijderd van grote metalen objecten of apparaten. • Zorg ervoor dat alle bochten in de grensdraad geleidelijk (afgerond) zijn. • Zorg ervoor dat de grensdraad niet parallel loopt en binnen 1,5 m langs elektrische leidingen, naastliggende begrenzingssystemen, telefoondraden, televisie - of antennekabels of satellietschotels ligt. 58 www.petsafe.net De indicatielampjes voor netspanning en lussen zijn uit. • Controleer of de voedingsadapter in de omheiningszender is ingeplugd. • Probeer een andere wandcontactdoos. • Als de lampjes nog steeds niet aan gaan, moeten de omheiningszender en/of de voedingsadapter worden vervangen. Neem contact op het de klantenservice. Het netvoedingslampje is aan, de lusindicator is uit en het lusalarm van de omheiningszender gaat aan (piept). • Zorg ervoor dat beide uiteinden van de grensdraad in de grensdraadaansluitingen zijn gestoken en dat ca. 1 cm isolatie is gestript, zodat het koper zichtbaar is. • Voer een 'korte lus test' uit om te bepalen of de omheiningszender moet worden vervangen of dat de grensdraad is gebroken. • Als de omheiningszender correct werkt, heeft u een breuk in de grensdraad. Zie de sectie “Lokaliseren van een breuk in de grensdraad” in deze gids. De zekering slaat door bij vervanging. • De omheiningszender en/of stroomadapter dient te worden vervangen. Neem contact op het de klantenservice. Aanvullende informatie • De grensdraad is ingegraven, zodat er niet onbedoeld over kan worden gestruikeld of doorgesneden kan worden. Als u het gras maait of gaat graven in de buurt van de grensdraad, wees dan voorzichtig, zodat geen schade veroorzaakt wordt. • Het systeem dient alleen te worden gebruikt met gezonde huisdieren. Raadpleeg uw dierenarts als u zich zorgen maakt over de medische conditie van uw huisdier (medicatie, zwanger, hartproblemen, etc.). • Dit systeem is niet bedoeld voor gevaarlijke of agressieve huisdieren. Als uw huisdier een bedreiging voor anderen kan vormen, GEBRUIK DIT SYSTEEM DAN NIET. Als u er niet zeker van bent of uw huisdier agressief is, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerde trainer. • Het PetSafe® In-Ground Cat Fence™ is alleen bedoeld voor gebruik in woongebieden. • De statische correctie is bedoeld om de aandacht van uw huisdier te vragen, niet om het schade toe te brengen. Het is ontworpen om te laten schrikken, niet om te straffen. • Test de ontvangerhalsband tenminste eenmaal per maand om te zien of deze nog correct functioneert. Controleer of het bij de grensdraad wordt geactiveerd. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de keren dat de ontvangerhalsband wordt geactiveerd. __________________________________________________ Korte-lus-test De korte-lus-test is een simpele test om te bepalen of elk van de onderdelen (omheiningszender, ontvangerhalsband en grensdraad) nog correct werkt. 1. Maak de grensdraad los. 2. Snij ongeveer 3 m ongebruikte grensdraad af en verbindt deze aan de grensdraadaansluitingen. 3. Bevestig het testlicht aan de ontvangerhalsband. 4. Spreid de grensdraad uit in een cirkel. Stel de grenscontroleschakelaar in op B. 5. Stel de grensbreedtecontroleschakelaar in op 10 en het correctieniveau op 2 of hoger. 6. Als het lusindicatielampje niet oplicht, dan functioneert de omheiningszender niet correct. Neem contact op het de klantenservice. 7. Als het lusindicatielampje wel oplicht, maak dan een uiteinde van de grensdraadaansluiting los. 8. Als het lusalarm niet afgaat, dan dient u de omheiningszender te vervangen. Neem contact op met de klantenservice. 9. Als het lusalarm wel afgaat, plug dan de grensdraad weer terug in de grensdraadaansluiting 10. Houdt de ontvangerhalsband naast de 3 m grensdraad. De ontvangerhalsband dient op ca. 0,3 m afstand van de grensdraad te gaan piepen. Het testlicht moet oplichten als u de ontvangerhalsband dichter bij de grensdraad houdt. 11. Als de ontvangerhalsband niet piept en het testlicht niet oplicht, vervang dan de batterij in de ontvangerhalsband. Als het dan nog steeds niet piept en het testlicht knippert niet, neem dan contact op met de klantenservice. 12. Als de ontvangerhalsband piept, dan kan er een volledige of gedeeltelijke breuk in de grensdraad zijn ontstaan. Zie de sectie “Lokaliseren van een breuk in de grensdraad”. ___________________________________________________________ Lokaliseren van een breuk in de grensdraad Wij verzoeken u deze stappen te volgen, om te bepalen of er een breuk in uw grensdraad zit: 1. Zoek naar de oorspronkelijke las(sen) en controleer of de verbinding in orde en stevig is. 2. Controleer in uw tuin of er mogelijke schade aan de grensdraad is ontstaan (b.v. recente graafwerkzaamheden, doorluchten, nesten van knaagdieren of andere opvallende onregelmatigheden in de buurt van uw grensdraad). Als u de breuk in de grensdraad nog steeds niet kunt vinden, volg dan de onderstaande procedure: www.petsafe.net 59 1. Maak de omjeiningszender los. 2. Verbindt beide uiteinden van de getwiste grensdraad aan een (1) grensdraadaansluiting. 3. Snij een testdraad af die de helft van de lengte van uw totale grensdraadlengte is. 4. Verbindt een uiteinde van de testdraad aan de andere grensdraadaansluiting. 5. Zoek het middenpunt van uw grens op en snij de grensdraad door. 6. Koppel het andere uiteinde van de testdraad aan een van de uiteinden van de grensdraad waar u deze doormidden heeft gesneden. 7. Plug de omheiningszender in en controleer het lusindicatielampje. Als het lusindicatielampje aan is, kunt u er vanuit gaan dat de breuk in de andere helft van de grensdraad te vinden is. 8. Als het lusindicatielampje niet gaat branden, kunt u er vanuit gaan dat de breuk in dit deel van de grensdraad zit. Echter, er is een kleine kans dat er meer dan één breuk in het systeem zit. Om zeker te zijn, controleert u beide helften van de gehele lus. 9. Vervang de beschadigde grensdraad door een nieuwe draad. 10. Verbind de grensdraad opnieuw aan de omheinigszender 11. Controleer het lusindicatorlampje. Als het lusindicatorlampje aangaat, test dan het systeem met de ontvangerhalsband. Testdraad __________________________________________________ Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid 1. Gebruiksvoorwaarden Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw toezegging, zonder wijziging, van de voorwaarden, condities en opmerkingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden, condities en opmerkingen. Indien u deze voorwaarden, termijnen en berichten niet wenst aan te nemen, retourneer dan alstublieft het Product, ongebruikt, in zijn oorspronkelijke verpakking terug onder eigen kosten aan het van toepassing zijnde Klantenservice center, samen met het bewijs van aankoop voor een volledige terugbetaling. 2. Correct gebruik Dit product is ontworpen voor gebruik met huisdieren wanneer training gewenst is. Het specifieke temperament of afmeting/gewicht van uw huisdier kan ongeschikt voor dit Product zijn (zie alstublieft “Hoe het Systeem Werkt” in deze Bedieningshandleiding). Radio Systems Corporation® raadt aan dit Product niet te gebruiken indien uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van uw huisdier in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, lezen van de volledige Bedieningshandleiding en specifieke Waarschuwingsverklaringen. 3. Geen onwettelijk of verboden gebruik Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit systeem voor training van huisdieren is niet bedoeld om te schaden, verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor niet bedoeld is kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten. 4. Beperking van aansprakelijkheid Radio Systems Corporation® zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) enige directe, indirecte, financiële, incidentele, speciale of gevolgschade, of (ii) enige andere schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit Product. De koper neemt alle risico’s en aansprakelijkheden aan die samenhangen met het gebruik van dit product conform aan de wetgeving. Om twijfel te vermijden zal niets in clausule 4 Radio Systems Corporation®’s aansprakelijkheid voor het overlijden, persoonlijke verwindingen, fraude of frauduleuze voorstellingen limiteren. 5. Aanpassing van voorwaarden Radio Systems Corporation® behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, condities en opmerkingen waaronder dit Product wordt aangeboden, te wijzigen. Indien u werd geinformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn. 60 www.petsafe.net Opruiming van batterijen Het apart inzamelen van lege batterijen is op veel plaatsen vereist; controleer de regels in uw regio voordat u lege batterijen opruimt. Zie pagina 47 voor aanwijzingen over het verwijderen van de batterij, voor aparte verwerking. Dit apparaat wordt gevoed door een 3 Volt Lithiumbatterij, met 160 mAH capaciteit. Alleen gelijke of vergelijkbare batterijen mogen worden gebruikt ter vervanging, verkrijgbaar via de klantenservice. Een lijst van telefoonnummers van de klantendienst is beschikbaar op onze website, www.petsafe.net. __________________________________________________ Belangrijk advies aangaande recycling De regelgeving voor Afval bestaande uit Elektrisch en Elektronische Apparatuur (WEEE) in uw land, dient te worden opgevolgd. Deze apparatuur dient gerecycled te worden. Indien u deze apparatuur niet langer nodig heeft, plaats dit dan niet bij het gewone huisvuil. Breng de apparatuur terug naar de plaats van aankoop, zodat het opgenomen kan worden in het recyclingsysteem. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere informatie. __________________________________________________ Conformiteit Deze apparatuur is getest en in overeenstemming gevonden met de Europese R&TTE Richtlijnen (Richtlijnen voor radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur). Alvorens u deze apparatuur buiten EU-landen kunt gebruiken, dient u eerst contact op te nemen met de relevante plaatselijke R&TTE-autoriteiten. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn erkend door de Radio Systems Corporation®, kunnen leiden tot inbreuk op de EU R&TTE richtlijnen, kunnen leiden tot het niet toestaan van het gebruik van de apparatuur en leiden tot het nietig verklaren van de garantie. Bij deze verklaart de Radio Systems Corporation®, dat dit PCF-1000-20 In-Ground Cat Fence™ in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan worden gevonden op: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php. Canada De werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die worden veroorzaakt door ongewenste werking van het apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen de rechten van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, ongedaan maken. Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan Canadian ICES-003. Australië Dit apparaat voldoet aan de toepasbare EMC vereisten specificeerde door de ACMA (Australische Communicatie en Mediaautoriteit). __________________________________________________ Opgelet De PetSafe® In-Ground Cat Fence™ is GEEN massieve barrière. Het systeem is ontworpen om een afschrikking te zijn voor huisdieren, om ze door middel van een statische correctie binnen de vastgestelde grens te houden. Het is belangrijk dat u de training met uw huisdier regelmatig herhaalt. Omdat de tolerantie van dier tot dier verschilt, kan Radio Systems® Corporation NIET garanderen dat het systeem een huisdier in alle gevallen binnen de ingestelde begrenzing houdt. Niet alle huisdieren kunnen worden getraind om binnen de grens te blijven! Als u dus reden hebt om aan te nemen dat uw huisdier een gevaar kan vormen voor anderen of voor zichzelf, wanneer dit huisdier niet binnen het product gehouden wordt, mag u NIET alleen op de PetSafe® In-Ground Cat Fence™ vertrouwen om uw huisdier onder controle te houden. Radio Systems® Corporation is NIET aansprakelijk voor schade aan eigendommen, economische verliezen of andere opgelopen gevolgschade als resultaat van een dier dat de grens is overgestoken. www.petsafe.net 61
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124

Petsafe PCF-1000-20 de handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
de handleiding