Petsafe LDT-433 Handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
Handleiding
PetSafe
®
100 m Trainers
Operating and Training Guide
Manuel d’utilisation et de dressage
Handleiding en Africhtingsgids
Manual de adiestramiento y funcionamiento
Betriebsanleitung und Trainingsanleitung
Guida all’uso e all’addestramento
Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint
Por favor, este manual lea completo antes de empazar
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
1
2
3
4
5
6
7
8
LDT-433
BDT-433
www.petsafe.net 35
Nederlands
Bedankt dat u gekozen hebt voor PetSafe
®
, het meest verkochte merk van elektronische
africhtingsmiddelen ter wereld. Wij willen de veiligheid van uw huisdier garanderen door
u de middelen en technieken aan te reiken waarmee u uw huisdier met succes af kunt
richten. Als u vragen hebt, neem dan contact op met onze klantendienst of bezoek onze
website (www.petsafe.net).
____________________________________________________________________
Inhoudsopgave
Onderdelen ............................................................................................... 36
Hoe werkt het systeem ...............................................................................36
Belangrijke defi nities .................................................................................37
Handleiding
Klaarmaken van de afstandszender ..........................................................38
Klaarmaken van de halsbandontvanger ....................................................39
De halsbandontvanger pasklaar maken ....................................................40
Zoek het beste stimulansniveau voor uw huisdier .....................................42
Resetten van de halsbandontvanger ........................................................42
Africhtingsgids
Algemene tips .........................................................................................43
Leren van basisgehoorzaamheid
Het bevel “zit” .....................................................................................43
Het bevel “hier” ...................................................................................44
Het bevel “blijf...................................................................................45
Elimineren van ongewenst gedrag
Opspringen ..........................................................................................46
Graven ................................................................................................46
Jagen ...................................................................................................47
Buitensporig blaffen .............................................................................48
Vaak gestelde vragen ..................................................................................48
Foutopsporing ...........................................................................................49
Instructies voor testlampje .........................................................................49
Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking ................................50
Belangrijk advies voor het recycleren ..........................................................50
36 www.petsafe.net
Onderdelen
1
2
3
4
5
6
7
8
P
e
t
S
a
f
e
®
PT
-
400
Tr
a
i
n
er
O
p
e
r
a
tin
g
a
n
d
T
rai
n
in
g
Gu
i
d
e
P
le
a
s
e
rea
d
th
is
e
n
ti
re
g
u
id
e
b
e
f
or
e
be
g
i
n
n
i
n
g
Afstandszender
LDT-433 halsbandontvanger BDT-433 halsbandontvanger
Garantiekaart
War
ranty
Bedienings- en
trainingshandleiding
Oplaadadapter
1
2
3
4
5
6
7
8
3-volt
lithiumbatterijen
(CR2032)
Lange contactpunten
Testlampje
Koord
Hoe werkt het systeem
De PetSafe
®
100 m Trainer is veilig, gemakkelijk te gebruiken en doeltreffend voor alle huisdieren die ten minste 6
maanden oud zijn. Dit systeem helpt u uw huisdier zonder een lijn te controleren tot een maximum bereik van 100
meter. Bij het indrukken van een knop stuurt de afstandszender een signaal dat de halsbandontvanger activeert. Als
u de de Remote Trainer consequent en correct gebruikt, kan veel slecht gedrag dat uw huisdier vertoont worden
gecorrigeerd of kunnen fundamentele africhtingsbevel’s worden geleerd. PetSafe
®
africhtingshalsbanden mogen niet
worden gebruikt door personen die jonger zijn dan 16 jaar.
Belangrijk: de 100 m Trainer heeft een bereik tot maximaal
100 meter. Het maximumbereik kan variëren naargelang de
manier waarop u de afstandszender vasthoudt. Houd, voor
consequente resultaten bij langer bereik, de afstandszender in
een verticale positie op armafstand van uw lichaam en boven
uw hoofd. Omgeving, weer, beplanting, transmissie van andere
radio-apparaten en andere factoren beïnvloeden het maximumbereik.
1
2
3
4
5
6
7
8
www.petsafe.net 37
Belangrijke defi nities
Afstandszender: stuurt het radiosignaal naar de halsbandontvanger. Is waterbestendig.
Indicatorlampje zender: geeft aan dat een knop is ingedrukt en dient ook als indicator om aan te geven dat de batterij bijna
leeg is.
Intensiteitsknop: verschaft de mogelijkheid meerdere stimulanssterkten te regelen zodat u op het niveau kunt afstellen dat
overeenstemt met het temperament van uw huisdier.
Bovenste knop: geeft gedurende één seconde een geluidsignaal en vervolgens constante stimulans op het niveau dat ingesteld
is op de intensiteitsknop.
Onderste knop: geeft gedurende één seconde een geluidsignaal en vervolgens een constante stimulans op een niveau dat iets
hoger is dan aangeduid op de intensiteitsknop. Opmerking: Met deze knop kan geen stimulans hoger dan niveau 8 worden toegediend.
Als de intensiteitsknop bijvoorbeeld is ingesteld op 8, wordt bij het indrukken van de onderste knop geen hogere stimulans toegediend.
Zijknop: geeft alleen een geluidssignaal.
Laderaansluiting: voor het aansluiten van de lader. Hoewel de afstandszender waterdicht is zonder de klep van de lader,
dient u de klep op zijn plaats te laten wanneer u niet laadt om vuil uit de opening te houden.
Halsbandontvanger: ontvangt het radiosignaal van de afstandszender. Is waterbestendig.
Aan/uit-knop: bij het even indrukken en loslaten van deze knop wordt de halsbandontvanger aan- en uitgezet.
Contactpunten: de punten via welke de halsbandontvanger stimulani geeft.
Indicatorlampje ontvanger: geeft aan wanneer de halsbandontvanger aan of uit is gezet en dient ook als indicator om aan
te geven wanneer de batterij bijna leeg is.
Constante stimulans: u bepaalt wanneer en hoe lang stimulans aan uw huisdier wordt toegediend door middel van de
contactpunten op de halsbandontvanger. Vóór de stimulans hoort uw huisdier een geluidssignaal. Wanneer de bovenste of
onderste knop gedurende 8 seconden of langer wordt ingedrukt, wordt de afstandszender veiligheidshalve onderbroken.
De knop moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt voordat aanvullende stimulani kunnen worden toegediend.
Geluidssignaal: gebruik de zijknop om een geluidssignaal naar uw huisdier te sturen zonder stimulans.
LDT-433 halsbandontvanger
Indicatorlampje ontvanger
Batterijdeksel
AAN/UIT-knop
Contactpunten
Antenne
BDT-433 halsbandontvanger
Indicatorlampje
ontvanger
Batterijdeksel
AAN/UIT-knop
Contactpunten
Antenne
Afstandszender
1
2
3
4
5
6
7
8
Indicatorlampje
zender
Zijknop
Bovenste knop
Zendantenne
Intensiteitsknop
Onderste knop
Laderaansluiting
38 www.petsafe.net
Handleiding
Klaarmaken van de afstandszender
Laad de afstandszender
1. Hef de rubberen klep op die de laadaansluiting van de
afstandszender beschermt.
2. Sluit de lader aan op de laadaansluiting van de
afstandszender.
3. Steek de stekker van de lader in een standaard
wandcontactdoos.
4. Laad de afstandszender gedurende 24
uur wanneer u de afstandszender voor de eerste maal
laadt. Daaropvolgende ladingen duren slechts 12 uur.
Opmerking: het indicatorlampje van de zender knippert na 12
uur laden. Voor de eerste lading laat u de afstandszender nog 12
uur laden.
5.
Wanneer het laden voltooid is, plaatst u de rubberen klep
terug.
Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen ladingen
is ongeveer 40 tot 60 uur, afhankelijk van de frequentie van
het gebruik.
Laadstekker aangesloten
op de laderaansluiting van
de zender
Indicatorlampje zender - werking en reactie
Werking van de afstandszender Reactie van het
indicatorlampje
Elke knop die wordt ingedrukt Ononderbroken in kleur
Batterij bijna leeg – elke knop die wordt ingedrukt Knippert constant
Oplaadbare batterij zender
• De oplaadbare nikkel-methaalhydridebatterij (NiMH) in de zender is niet geheugengevoelig en
hoeft niet leeg te zijn voor het opladen.
• De zender is gedeeltelijk geladen in de fabriek, maar moet volledig geladen worden (24 uur) vóór
het eerste gebruik.
• Let op - houd de zender altijd uit de buurt van vuur.
Wanneer u de zender voor een lange periode opbergt, mag u niet vergeten om de zender regelmatig
volledig op te laden (12 uur). Dit moet om de 4 tot 6 weken worden gedaan.
Teveel opladen kan de gebruiksduur van de batterij verkorten. Na het aanvankelijke laden mag u de
zender nooit meer dan 12 uur laten opladen.
Als uw toestel gedurende een lange periode niet is opgeladen, is het mogelijk dat u tijdens het
eerste gebruik een kortere gebruiksduur ondervindt. Nadien zal de batterij naar het oorspronkelijke
vermogen terugkeren.
• U kunt, naar verwachting, uw batterij huisdiererden keren opladen. Alle oplaadbare batterijen
verliezen echter hun vermogen na verloop van tijd afhankelijk van het aantal keren dat ze worden
opgeladen. Dit is normaal. Als uw gebruiksduur vermindert naar de helft van de oorspronkelijke
levensduur, dient u contact op te nemen met de klantendienst om een nieuwe batterij te kopen.
De batterij dient ongeveer 3 tot 5 jaar mee te gaan. Wanneer een batterij moet worden vervangen kunt u een
nieuwe bestellen door contact op te nemen met de klantendienst of een bezoek te brengen aan onze website
(www.petsafe.net). Open de afstandszender niet totdat u de reservebatterij hebt ontvangen.
Stap
1
www.petsafe.net 39
Klaarmaken van de halsbandontvanger
Uw halsbandontvanger wordt geleverd met korte contactpunten gemonteerd. Gebruik de lange
contactpunten voor huisdieren met lang of dik haar. Span de contactpunten met een tang een halve
slag meer dan vingervast aan (2A). Controleer wekelijks of de contactpunten vastzitten.
Inbrengen en verwijderen van de batterijen
1. Verwijder de schroeven met een kleine kruiskopschroevendraaier (2B).
2. Enkel voor de LDT-433 duw het batterijdeksel omhoog volgens de
pijlen op het batterijdeksel (2B).
3. Schuif het batterijdeksel weg.
4.
Installeer twee (2) 3-volt batterijen met de positieve (+) kant omhoog
(2C, 2E).
5. Schuif het batterijdeksel in de halsbandontvanger.
6.
Plaats de schroeven terug (2C, 2F). Draai de schroeven niet te
hard vast.
Reservebatterijen (3-volt, CR2032) zijn verkrijgbaar bij vele winkeliers.
Neem contact met de klantendienst of bezoek onze website
(www.petsafe.net) voor een lijst van winkeliers.
3
3
2
A-67
4
1
2
5
2A
T
O
R
E
M
O
V
E
S
L
I
D
E
T
H
E
N
L
I
F
T
T
O
R
E
M
O
V
E
S
L
I
D
E
T
H
E
N
L
I
F
T
2B (LDT-433)
Batterijen
(CR2032)
2C (LDT-433)
Halsbandontvanger
Batterijen
(CR2032)
Waterdichte
afsluiting
2D (BDT-433) 2E (BDT-433)
2F (BDT-433)
Stap
2
40 www.petsafe.net
Zo zet u de halsbandontvanger aan:
1. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het indicatorlampje van de ontvanger gaat branden en de
halsbandontvanger 5 keer piept.
2. Laat de Aan/uit-knop los.
Nadat de halsbandontvanger aan staat, drukt u op de zijknop van de afstandszender. De
halsbandontvanger dient zo lang te piepen als de zijknop wordt ingedrukt. Als dit niet zo is, raadpleeg
de alinea “resetten van de halsbandontvanger”.
Het indicatorlampje van de ontvanger knippert om de 4 tot 5 seconden één keer als de batterijen
bijna leeg zijn.
Zo zet u de halsbandontvanger uit:
1. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het indicatorlampje van de ontvanger gaat branden en de
halsbandontvanger 2 keer piept.
2. Laat de Aan/uit-knop los.
Opmerking: schakel de halsbandontvanger uit wanneer u deze niet gebruikt om de gebruiksduur van de
batterijen te verlengen.
Belangrijk: als de halsbandontvanger constant aan staat, bedraagt de maximale
gebruiksduur van de batterij twee weken.
_____________________________________________________________
De halsbandontvanger pasklaar maken
Belangrijk: het is belangrijk dat de halsbandontvanger goed past voor een doeltreffende
training. De contactpunten moeten de huid van uw huisdier direct aanraken op de
onderzijde van de nek.
Volg de onderstaande stappen om de halsband goed aan te passen:
1. Laat uw huisdier op zijn gemak staan (3A).
2. Centreer de contactpunten onder de nek van uw huisdier zodat ze de huid
aanraken (3B). Als uw huisdier lang of dik haar heeft, gebruikt u de ingesloten
lange contactpunten om door het haar te reiken. Opmerking: het is soms nodig
om het haar rond de contactpunten bij te knippen om voor een goed contact te
zorgen.
3A
3. De halsbandontvanger moet goed vastzitten, maar
los genoeg zodat u één vinger tussen de halsband en
de nek van uw huisdier kunt plaatsen (3C).
4. Laat uw huisdier de halsband enkele minuten
dragen en controleer opnieuw of de halsband goed
past. Controleer of de halsband goed past wanneer
uw huisdier zich meer op zijn gemak voelt met de
halsbandontvanger. Als de omtrek van de nek van uw
huisdier minder dan 300 mm is, moet u het deel van
de halsband met de antenne door de gesp rijgen. Dit
zal strak passen.
5. Knip de halsband als volgt bij (3D):
a. Markeer de gewenste lengte van de halsband
met een pen. Als uw huisdier jong is of een dikke
wintervacht groeit, dient u wat ruimte te laten.
3B
3C
Stap
3
www.petsafe.net 41
b. Neem de halsbandontvanger van uw huisdier en
knip het overtollige deel af. Belangrijk: knip het
deel van de halsband met de antenne niet af.
c. Voordat u de halsbandontvanger weer op uw
huisdier aanbrengt, dicht u de rand van de
afgesneden halsband af door een vlam bij de
gerafelde rand te houden.
Verzorging en reiniging
Controleer regelmatig of de halsband goed vastzit en
dit voor een comfortabel, veilig en effectief gebruik.
de halsband van uw huisdier vaak gebruikt. In deze gids
wordt beschreven hoe u de halsband goed kunt
3D
aanpassen. Als er huidirritatie wordt opgemerkt, dient u de halsband gedurende een paar dagen niet
te gebruiken. Als de toestand meer dan 48 uur duurt, dient u een dierenarts te raadplegen.
Zo voorkomt u huidirritatie:
De halsbandontvanger mag niet langer dan 8 uur worden gedragen in een periode van 24 uur.
• De nek van uw huisdier en de contactpunten moeten wekelijks worden gewassen met een doek en
milde handzeep en vervolgens grondig worden gespoeld.
• Zorg ervoor dat de nek van uw huisdier grondig gedroogd is voordat u de halsbandontvanger op
zijn nek plaatst.
Opnieuw rijgen van de halsband
Schuifgesp
Ribbels
Met de schuifgesp wordt voorkomen dat de
halsband losraakt rond de nek van uw huisdier.
De ribbels moeten naar omhoog gericht zijn; de
halsband schuift los als deze niet goed geregen is.
42 www.petsafe.net
Zoek het beste stimulansniveau
voor uw huisdier
Belangrijk: start altijd op het laagste stimulansniveau en ga zo omhoog.
De Remote Trainer heeft 8 verschillende stimulansniveaus. Zo kunt u de stimulans kiezen die het
best is voor uw huisdier.
Nadat u de halsbandontvanger op uw huisdier hebt aangebracht, zoekt u het beste stimulansniveau.
Dit wordt het herkenningsniveau genoemd.
Een lichte verandering in het gedrag van uw huisdier, zoals nieuwsgierig rondkijken, krabben aan
zijn halsband of het schudden van de oren, geeft het beste herkenningsniveau aan.
Volg de onderstaande stappen om het herkenningsniveau van uw huisdier te vinden:
1. Begin bij niveau 1 op de intensiteitsknop en druk constant gedurende 1 tot 2 seconden op de
bovenste knop.
2. Als uw huisdier niet reageert, herhaalt u verscheidene keren het stimulansniveau voordat u naar
een hoger niveau gaat.
3. Herhaal elke stimulans verscheidene keren voordat u naar het volgende niveau gaat.
4. Ga door de stimulansniveaus totdat uw huisdier geloofwaardig reageert op de stimulans.
5. Als uw huisdier nog steeds niet reageert op niveau 8, controleert u of de halsbandontvanger goed
zit. Als uw huisdier lang of dik haar heeft, vervangt u de contactpunten door de langere set. Ga
vervolgens terug naar 1 en herhaal de procedure. Als dit nog steeds geen resultaten oplevert, moet
het haar van uw huisdier worden bijgeknipt rond de contactpunten.
Als al deze stappen zijn uitgevoerd en uw huisdier nog steeds geen reactie vertoont op de stimulans,
gaat u naar de alinea “Instructies voor testlampje”.
Als na het uitvoeren van al deze stappen uw huisdier aangeeft dat hij de stimulans niet voelt, dient u
contact op te nemen met de klantendienst of naar onze website te gaan
(www.petsafe.net).
_____________________________________________________________
Resetten van de halsbandontvanger
Om de halsbandontvanger te resetten zodat deze met een nieuwe afstandszender werkt of om een
nieuwe halsbandontvanger te programmeren zodat deze met uw bestaande afstandszender werkt:
1. Zet de halsbandontvanger uit.
2. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het indicatorlampje van de ontvanger gaat branden en de
halsbandontvanger 5 keer piept.
3. Blijf de Aan/uit-knop indrukken totdat het indicatorlampje van de ontvanger uit gaat.
4. Houd de bovenste knop op de afstandszender ingedrukt totdat het indicatorlampje van de
ontvanger 5 keer knippert. Het is mogelijk dat u beide eenheden 60 tot 90 cm uit elkaar
moet houden voordat dit gebeurt. Als het indicatorlampje van de ontvanger vijf (5) keer heeft
geknippert, is de halsbandontvanger gereset. Als het indicatorlampje van de ontvanger niet 5 keer
knippert, start u opnieuw en herhaalt u de procedure.
Stap
4
Stap
5
www.petsafe.net 43
Africhtingsgids
Algemene tips
• Elimineer één slecht gedrag of leer één gehoorzaamheidsbevel per keer. Als u te snel gaat met de africhting, kan
uw huisdier verward raken.
Wees consequent. Geef uw huisdier een geluidssignaal of stimulans bij elk slecht gedrag.
• Corrigeer uw huisdier niet teveel. Probeer zo weinig mogelijk stimuli te gebruiken om uw huisdier af te richten.
Tenzij u toezicht houdt op uw huisdier, is het aanbevolen dat u uw huisdier weghoudt bij situaties waarin hij
zich altijd slecht gedraagt. Het creëren van een situatie als een trainingsessie kan echter uw kansen op slagen
aanzienlijk verbeteren.
Als uw huisdier reageert op de africhting door zich te verbergen of bang te reageren, dient u zijn aandacht af te
leiden via een simpel en juist gedrag zoals met het bevel “zit”.
• De onderste knop kan worden gebruikt om een licht hogere stimulans toe te dienen op momenten dat uw huisdier
zijn herkenningsniveau negeert. Het gebruik van deze knop is sneller dan het regelen van de intensiteitsknop.
• Gebruik nooit de Remote Trainer om een vorm van agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als u niet
zeker bent dat uw huisdier agressief is, raadpleeg uw dierenarts of een bevoegde trainer.
• Het doel is om uw huisdier af te richten zodat hij reageert op uw gesproken bevel en het geluidssignaal van
de ontvanger in normale omstandigheden. Na de juiste africhting dient het gebruik van stimulans alleen
noodzakelijk te zijn als uw huisdier opnieuw ongewenst gedrag vertoont.
____________________________________________________________________
Leren van basisgehoorzaamheid
Opmerking: houd uw huisdier dicht bij u terwijl u hem het bevel “zit” leert.
Het bevel “zit”
1. Breng een afzonderlijke, niet-metalen halsband aan op de nek van uw huisdier BOVEN de halsbandontvanger en
bevestig een lijn van 3 meter. Opmerking: zorg ervoor dat de extra halsband geen druk uitoefent op de contactpunten.
2. Houd uw lijn en afstandszender in één hand. Houd de zijknop ingedrukt om een geluidssignaal te sturen
terwijl u “zit” zegt en gebruik zo nodig uw vrije hand om uw huisdier in de “zit”-positie te begeleiden. Laat de
zijknop onmiddellijk los wanneer uw huisdier zit. Herhaal dit verschillende keren.
3. Als uw huisdier goed gaat zitten na het ontvangen van het geluidssignaal en het gesproken bevel “zit”, is de
africhting voltooid. Laat uw huisdier uit de “zit” positie gaan en beloon hem. Ga anders naar stap 4.
4. Houd de lijn en afstandszender in één hand. Houd de zijknop ingedrukt om een geluidssignaal te sturen
terwijl u “zit” zegt en gebruik zo nodig uw vrije hand om uw huisdier in de “zit”-positie te begeleiden. Laat de
zijknop onmiddellijk los wanneer uw huisdier zit. Herhaal dit verschillende keren.
5. Als uw huisdier nu goed gaat zitten na het ontvangen van een geluidssignaal en stimulans met het gesproken
bevel “zit”, is hij nu mogelijk klaar om te reageren zonder stimulans. Neem een pauze en ga vervolgens terug
en herhaal vanaf stap 2 met alleen het geluidssignaal.
44 www.petsafe.net
Het bevel “hier”
1. Breng een afzonderlijke, niet-metalen halsband
aan op de nek van uw huisdier BOVEN de
halsbandontvanger en bevestig een lijn van 3 meter.
Opmerking: zorg ervoor dat de extra halsband geen druk
uitoefent op de contactpunten.
2. Houd uw lijn in een hand en de afstandszender in de
andere hand.
3. Wacht tot uw huisdier bij u weg loopt.
4. Houd de zijknop ingedrukt om een geluidssignaal naar
uw huisdier te sturen terwijl u “hier” zegt en gebruik zo
nodig de lijn om uw huisdier naar u te leiden.
5. Laat onmiddellijk de zijknop los zodra uw huisdier
naar u toe komt en beloon hem enthousiast.
6. Loop snel achteruit wanneer uw huisdier naar u toe
begint te komen en beloon hem constant. Loop niet
langer achteruit en beloon uw huisdier wanneer hij
naar u terugkomt.
7. Herhaal stap 3 tot 6 verschillende keren.
8.
Als uw huisdier goed naar u toe komt na het ontvangen
van het geluidssignaal en het gesproken bevel “hier”, is
de africhting voltooid. Laat uw huisdier los en beloon
hem. Ga anders naar stap 9.
9. Wacht tot uw huisdier bij u weg loopt. Gebruik het
herkenningsniveau voor uw huisdier, houd de
bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en
stimulans naar uw huisdier te sturen terwijl u “hier”
zegt en leid zo nodig uw huisdier naar u met de lijn.
10. Laat onmiddellijk de bovenste knop los zodra uw huisdier naar u toe komt
en beloon hem enthousiast.
11. Loop snel achteruit wanneer uw huisdier naar u toe begint te komen en
beloon hem constant. Loop niet langer achteruit en beloon uw huisdier
wanneer hij naar u terugkomt.
12. Herhaal stap 9 tot 11 verschillende keren.
13. Als uw huisdier nu goed naar u komt na het ontvangen van de
geluidssignaal en stimulans met het gesproken bevel “hier” is hij nu
misschien klaar om te reageren zonder stimulans. Neem een pauze en ga
vervolgens terug en herhaal vanaf stap 3 met alleen het geluidssignaal.
www.petsafe.net 45
Het bevel “blijf
1. Breng een afzonderlijke, niet-metalen halsband aan op de nek van uw huisdier BOVEN de
halsbandontvanger en bevestig een lijn van 3 meter. Opmerking: zorg ervoor dat de extra halsband geen
druk uitoefent op de contactpunten.
2. Bepaal waar u uw huisdier wilt doen zitten door zijn kussen of een groot stuk doek op de grond te plaatsen.
3. Plaats uw huisdier op zijn kussen. Houd uw lijn in een hand en de afstandszender in de andere hand.
4. Blijf op een afstand van ongeveer 1 meter en wandel rond het kussen. Zeg niets tegen uw huisdier.
5. Als uw huisdier het kussen probeert te verlaten, houd u de zijknop ingedrukt om een geluidssignaal te sturen
naar uw huisdier terwijl u “blijf” zegt en leid zo nodig uw huisdier terug naar zijn kussen.
6. Laat onmiddellijk de zijknop los zodra uw huisdier naar zijn kussen terugkeert en beloon hem enthousiast.
7. Nadat uw huisdier gaat zitten, laat u hem los en speelt u kalm met hem.
8. Herhaal stap 3 tot 7 verschillende keren.
9. Als uw huisdier goed gaat zitten na het ontvangen van het geluidssignaal en het gesproken bevel “blijf”,
is de africhting voltooid. Laat uw huisdier los en beloon hem. Ga anders naar stap 10.
10. Plaats uw huisdier op zijn kussen en wandel rond het kussen zoals voorheen.
11. Wacht tot uw huisdier het kussen probeert te verlaten. Gebruik het herkenningsniveau voor uw huisdier,
houd de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans naar uw huisdier te sturen terwijl u
“blijf zegt en leid zo nodig uw huisdier terug naar zijn kussen.
12. Laat onmiddellijk de bovenste knop los zodra uw huisdier naar zijn kussen terugkeert en beloon
hem enthousiast.
13. Nadat uw huisdier gaat zitten, laat u hem los en speelt u kalm met hem.
14. Herhaal stap 10 tot 13 verschillende keren.
15. Als uw huisdier nu goed gaat zitten na het ontvangen van een geluidssignaal en stimulans met het
gesproken bevel “blijf”, is hij nu mogelijk klaar om te reageren zonder stimulans. Neem een pauze en ga
vervolgens terug en herhaal vanaf stap 3 met alleen het geluidssignaal.
46 www.petsafe.net
Elimineren van ongewenst gedrag
Opspringen
Huisdieren springen gewoonlijk op om de aandacht te krijgen. Als u niet wilt dat uw huisdier tegen u opspringt,
mogen vrienden of leden van de familie dit gedrag niet aanmoedigen. Dit betekent dat, iedere keer dat uw
huisdier tegen iemand opspringt, hij moet worden berispt of gewezen op een ander en aanvaardbaar gedrag,
waarvoor hij kan worden beloond.
Opmerking: het is het beste als uw huisdier eerst het bevel “zit” begrijpt.
1. Kies de stimulans een stap hoger dan het
herkenningsniveau van uw huisdier.
2. Zodra uw huisdier zijn poten van de grond heft om
tegen u u op te springen, houdt u de bovenste knop
ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans te sturen
en geef het bevel “zit”.
3. Laat de bovenste knop onmiddellijk los zodra uw
huisdier zit en beloon hem.
4. Als uw huisdier de stimulans negeert, houdt u de
onderste knop ingedrukt om een hogere stimulans te
sturen.
5. Beoefen dit op verschillende plekken en gebruik
verschillende personen als afl eiding.
____________________________________________________________________
Graven
Het is belangrijk dat u eerst begrijpt waarom uw huisdier graaft. Vele huisdieren, zoals terriërs, werden gefokt
om dieren op te jagen en graven is zeer natuurlijk voor hen. Andere huisdieren graven om een koele plek te
vinden om in te liggen of gewoonweg uit verveling. Het is mogelijk dat uw huisdier niet langer wil graven als hij
het volgende heeft:
• Een koele, schaduwrijke plek waar hij kan liggen en veel water.
• Een andere activiteit zoals een favoriet stuk speelgoed.
Veel actie, beweging en aandacht.
• Een tuin zonder knaagdieren of roofdieren die hij wil verjagen.
1. Kies het niveau van de stimulans een stap hoger dan het herkenningsniveau van uw huisdier.
2. Plaats de halsbandontvanger op uw huisdier en wacht ten minste 10 minuten voordat u hem in de tuin laat.
Er mogen zich geen andere personen of dieren in de tuin bevinden, aangezien u niet wilt dat uw huisdier de
stimulans associeert met iets anders dan graven. Uw huisdier moet goed ingesloten zijn tijdens de africhting.
3. Kijk vanuit een venster of andere plek en wacht totdat uw huisdier begint te graven.
4. Terwijl uw huisdier graaft, houd u de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans te sturen.
Laat de knop onmiddellijk los wanneer hij stopt met graven.
5. Als uw huisdier de stimulans negeert, houdt u de onderste knop ingedrukt om een hogere stimulans te sturen.
6. Blijf uw huisdier gadeslaan aangezien hij een andere plek kan kiezen om te graven.
7. Laat uw huisdier niet onbewaakt in de tuin totdat hij volledig gestopt is met graven.
www.petsafe.net 47
____________________________________________________________________
Jagen
Jagen is een instinctief gedrag dat wordt gestimuleerd door bewegende voorwerpen. Bepaalde huisdieren hebben
een zeer sterk verlangen om te jagen. Dit kan hen in gevaar brengen en u machteloos laten. Laat uw huisdier
nooit van zijn lijn of uit een ingesloten ruimte totdat hij het bevel “hier’ heeft geleerd, ongeacht de afl eiding.
Wees consequent en corrigeer uw huisdier iedere keer dat hij iets achternazit.
1. Het is zeer belangrijk dat u en uw huisdier in een veilige omgeving zijn terwijl de africhting plaatsvindt. Uw
huisdier moet aan een sterke lijn vastzitten, lang genoeg voor hem om een voorwerp achterna te zitten, maar
kort genoeg om niet aan de weg of een andere onveilige plek te komen. U moet ook lichamelijk sterk genoeg
zijn om uw huisdier in toom te houden wanneer hij probeert iets achterna te zitten.
2. Kies het stimluansniveau een niveau hoger dan het herkenningsniveau van uw huisdier.
3. Creëer een situatie waarbij uw huisdier wordt verleid om een voorwerp achterna te zitten. Gewone
voorwerpen zoals auto’s, motorfi etsen, fi etsen, enz. (geen speelgoed).
4. Wanneer het voorwerp uw huisdier voorbij gaat, dient u de lijn stevig vast te houden. Zodra uw huisdier het
voorwerp achternazit, geeft u het bevel “hier” en houdt u de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal
en stimulans te sturen totdat hij stopt. Als hij niet stopt, houdt u hem in toom met de lijn voordat hij zich in
gevaar bevindt.
5. Wanneer uw huisdier stopt met het achternazitten van het voorwerp, laat u onmiddellijk de knop los,
gaat u terug en geeft u het bevel “hier”. Beloon uw huisdier als hij naar u toe komt.
6. Als uw huisdier de stimulans negeert, gebruikt u opnieuw de onderste knop om een hogere stimulans
te sturen.
7. Herhaal dit totdat uw huisdier consequent reageert op het bevel “hier”.
48 www.petsafe.net
Buitensporig blaffen
Blaffen is een instinctief gedrag voor huisdieren. Het is onmogelijk om uw huisdier volledig het blaffen af te
leren, maar u kunt hem leren om stil te zijn wanneer u hem een bevel geeft.
Opmerking: dit is alleen effectief wanneer u thuis bent met uw huisdier.
1. Kies het herkenningsniveau van uw huisdier.
2. Plaats uw huisdier in een situatie waarbij hij de neiging heeft om te blaffen.
3. Wanneer uw huisdier begint te blaffen, houdt u de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en
stimulans te sturen en geeft hem het bevel “stil”.
4. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw huisdier stopt met blaffen en beloon hem.
5. Als uw huisdier de stimulans negeert en blijft blaffen, herhaalt u de procedure met de onderste knop om een
hogere stimulans te sturen.
6. Beoefen dit op verschillende plekken met verschillende situaties waarin uw huisdier zou blaffen.
Vaak gestelde vragen
Is de stimulans veilig voor
mijn huisdier?
Hoewel de stimulans onaangenaam is, is hij onschadelijk voor uw
huisdier. Elektronische africhtingsapparaten vereisen interactie en
kennis van de eigenaar om de gewenste resultaten te verkrijgen.
Hoe oud moet een huisdier zijn
om de 100 m Trainer te kunnen
gebruiken?
Uw huisdier moet ten minste 6 maanden oud zijn.
Nadat mijn huisdier is afgericht en
mijn bevelen volgt, moet hij dan de
halsbandontvanger blijven dragen?
Waarschijnlijk niet. Hij kan de halsbandontvanger nu en dan dragen
ter bevestiging.
Is de halsbandontvanger waterdicht?
Ja. Zorg dat er zich geen vuilresten in de ruimte bevinden wanneer
u de batterijen vervangt. Zorg er ook voor dat de schroeven niet uit
het batterijdeksel steken.
Kan ik de 100 m Trainer gebruiken op
agressieve huisdieren?
Wij raden aan dat u onze producten niet gebruikt op agressieve
huisdieren. Wij raden aan dat u contact opneemt met uw plaatselijk
dierenarts of erkende africhter om te bepalen of uw huisdier
agressief is.
Werkt de 100 m Trainer precies op 100
meter bereik?
Het bereik dat u krijgt met uw 100 m Trainer verschilt naargelang
de omgeving, het weer, de beplanting en de transmissie van andere
radio-apparaten. Raadpleeg de alinea “Hoe werkt het systeem” in
deze gids om het optimale bereik te verkrijgen.
Hoe lang kan ik een constante
stimulans toedienen aan mijn
huisdier?
De maximum tijd dat u de stimulansknop kunt indrukken en
constant stimulani kunt toedienen aan uw huisdier is 8 seconden.
Na acht seconden wordt de afstandszender uitgeschakeld en moet
de stimulansknop worden losgelaten en opnieuw ingedrukt worden.
Wat doe ik als de nek van mijn
huisdier rood en geïrriteerd is?
Dit wordt veroorzaakt door de contactpunten die de huid
irriteren. Stop gedurende enkele dagen het gebruik van de
halsbandontvanger. Als de toestand meer dan 48 uur duurt, dient
u een dierenarts te raadplegen. Nadat de huid er opnieuw normaal
uitziet, brengt u de halsbandontvanger weer aan en houdt u de
huidconditie nauwgezet in de gaten.
www.petsafe.net 49
Foutopsporing
De antwoorden op deze vragen helpen u om problemen die u hebt met dit systeem op te lossen. Als het
probleem niet wordt opgelost, dient u contact op te nemen met de klantendienst of bezoek onze website (www.
petsafe.net).
Mijn huisdier reageert
niet wanneer ik een knop
indruk.
• Controleer of de halsbandontvanger aan staat.
Als het bereik minder is dan de eerste keer dat u hem hebt gebruikt, dient u
te controleren of de batterijen bijna leeg zijn in de afstandszender en/of de
halsbandontvanger.
• Het bereik dat u hebt met de 100 m Trainer kan worden beïnvloed door vele
factoren. Raadpleeg de alinea “Hoe werkt het systeem” voor een lijst van deze
factoren.
• U kunt nagaan of de halsbandontvanger stimulani toedient aan uw huisdier
door het in de kit meegeleverde testlampje op de halsbandontvanger te
plaatsen. Raadpleeg de alinea “Instructies voor testlampje” voor details.
Verhoog de intensiteitsknop. Raadpleeg de alinea “De juiste stimulans vinden
voor uw huisdier” voor meer informatie.
• Zorg ervoor dat de contactpunten van de halsbandontvanger stevig tegen
de huid van uw huisdier zijn geplaatst. Raadpleeg de alina
“De halsbandontvanger aanpassen” voor meer informatie.
De halsbandontvanger
gaat niet aan.
• Controleer of de twee (2) CR2032 batterijen goed zijn geïnstalleerd.
Zie “Inbrengen en verwijderen van de batterijen”.
De halsbandontvanger
reageert niet op de
afstandszender.
• Controleer of de halsbandontvanger aan is. Raadpleeg de alina
“Aanzetten van de halsbandontvanger”.
• Raadpleeg de alina “Resetten van de halsbandontvanger”.
Instructies voor testlampje
1. Zet de halsbandontvanger aan:
2. Houd de contacten van het testlampje op de contactpunten.
3. Druk op een stimulansknop op de afstandszender.
4. Het testlampje knippert.
Opmerking: het testlampje knippert feller bij een hoger niveau.
5. Zet de halsbandontvanger uit:
Bewaar het testlampje voor later testen.
Opmerking: als het testlampje niet knippert, vervangt u de batterijen en test u opnieuw. Als het testlampje nog steeds niet
knippert, neemt u contact op met de klantendienst of gaat u naar onze website (www.petsafe.net).
50 www.petsafe.net
Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking
1. Gebruiksvoorwaarden
Dit product wordt aan u aangeboden op voorwaarde dat u de voorwaarden en waarschuwingen vervat in dit
document aanvaardt. Het gebruik van dit product impliceert de aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden
en waarschuwingen.
2. Geschikt gebruik
Dit product is bestemd voor gebruik bij huisdieren waarvoor africhting is gewenst. Het specifi ek temperament
van uw huisdier kan onverenigbaar zijn met dit product.Wij raden aan dat u dit product niet gebruikt als uw
huisdier minder weegt dan 3,6 kg of jonger is dan 6 maanden of als uw huisdier agressief is. Als u niet zeker bent
of dit product van toepassing is voor uw huisdier, raadpleeg dan uw dierenarts, een erkende africhter of neem
contact op met onze klantendienst of bezoek onze website (www.petsafe.net).
Het geschikte gebruik omvat het volledig doornemen van de bij dit product geleverde handleiding en
africhtingsgids en alle specifi eke voorzorgsmaatregelen.
3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik bij huisdieren. Dit africhtingsmiddel is niet bedoeld om schade
of letsels aan te brengen of te provoceren. Het oneigenlijk gebruik van dit product kan een inbreuk op de
federale, staats- of lokale wetten tot gevolg hebben.
4. Aansprakelijkheidsbeperking
Radio Systems Corporation kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse,
straf-, rand-, speciale of gevolgschade of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het
gebruik of verkeerd gebruik van dit product. De koper draagt alle risico’s en aansprakelijkheid die ontstaan uit
het gebruik van dit product.
5. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en waarschuwingen
waartegen en waarmee dit product wordt aangeboden, te wijzigen.
Naleving
Deze apparatuur werd getest en is in naleving bevonden van de relevante Europese richtlijnen inzake
elektromagnetische compatibiliteit, lage spanning en R&TTE. Raadpleeg de relevante plaatselijke R&TTE
instantie voordat u deze apparatuur gebruikt buiten Europa. Onbevoegde wijzigingen aan de apparatuur die niet
zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation vormen een schending van Europese R&TTE-voorschriften
en kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken teniet doen en vervolgens de
garantie ongeldig maken.
Belangrijk advies voor het recycleren
Respecteer de voorschriften inzake afval van elektrische en elektronische apparaten in uw land. Dit apparaat
moet worden gerecycleerd. Als u dit apparaat niet langer nodig hebt, mag u het niet met het normale
huishoudelijke afval wegwerpen. Breng het terug naar de plaats waar u het hebt gekocht zodat het in ons
recyclagesysteem kan worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, dient u contact op te nemen met de
klantendienst voor meer informatie.

Documenttranscriptie

PetSafe® 100 m Trainers Operating and Training Guide Manuel d’utilisation et de dressage Handleiding en Africhtingsgids Manual de adiestramiento y funcionamiento Betriebsanleitung und Trainingsanleitung Guida all’uso e all’addestramento Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze gids volledig door te lezey voordat u begint Por favor, este manual lea completo antes de empazar Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare BDT-433 8 6 7 5 3 2 4 1 LDT-433 Nederlands Bedankt dat u gekozen hebt voor PetSafe®, het meest verkochte merk van elektronische africhtingsmiddelen ter wereld. Wij willen de veiligheid van uw huisdier garanderen door u de middelen en technieken aan te reiken waarmee u uw huisdier met succes af kunt richten. Als u vragen hebt, neem dan contact op met onze klantendienst of bezoek onze website (www.petsafe.net). ____________________________________________________________________ Inhoudsopgave Onderdelen ............................................................................................... 36 Hoe werkt het systeem ............................................................................... 36 Belangrijke definities ................................................................................. 37 Handleiding Klaarmaken van de afstandszender .......................................................... 38 Klaarmaken van de halsbandontvanger .................................................... 39 De halsbandontvanger pasklaar maken .................................................... 40 Zoek het beste stimulansniveau voor uw huisdier ..................................... 42 Resetten van de halsbandontvanger ........................................................ 42 Africhtingsgids Algemene tips ......................................................................................... 43 Leren van basisgehoorzaamheid Het bevel “zit” ..................................................................................... 43 Het bevel “hier” ................................................................................... 44 Het bevel “blijf”................................................................................... 45 Elimineren van ongewenst gedrag Opspringen.......................................................................................... 46 Graven ................................................................................................ 46 Jagen ................................................................................................... 47 Buitensporig blaffen ............................................................................. 48 Vaak gestelde vragen .................................................................................. 48 Foutopsporing........................................................................................... 49 Instructies voor testlampje ......................................................................... 49 Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking ................................ 50 Belangrijk advies voor het recycleren .......................................................... 50 www.petsafe.net 35 Onderdelen LDT-433 halsbandontvanger BDT-433 halsbandontvanger 8 6 7 5 3 2 4 1 Testlampje Lange contactpunten 3-volt lithiumbatterijen (CR2032) Afstandszender P Ope P rati T-40etSa fe ® ng 0 se re and Tra ad this in Tra entir inin er e gu ide gG befor uide e be gin Plea W ar r ning 7 8 1 6 4 3 Oplaadadapter Koord 5 2 Bedienings- en trainingshandleiding an ty Garantiekaart Hoe werkt het systeem De PetSafe® 100 m Trainer is veilig, gemakkelijk te gebruiken en doeltreffend voor alle huisdieren die ten minste 6 maanden oud zijn. Dit systeem helpt u uw huisdier zonder een lijn te controleren tot een maximum bereik van 100 meter. Bij het indrukken van een knop stuurt de afstandszender een signaal dat de halsbandontvanger activeert. Als u de de Remote Trainer consequent en correct gebruikt, kan veel slecht gedrag dat uw huisdier vertoont worden gecorrigeerd of kunnen fundamentele africhtingsbevel’s worden geleerd. PetSafe® africhtingshalsbanden mogen niet worden gebruikt door personen die jonger zijn dan 16 jaar. 5 2 3 1 4 www.petsafe.net 6 36 8 7 Belangrijk: de 100 m Trainer heeft een bereik tot maximaal 100 meter. Het maximumbereik kan variëren naargelang de manier waarop u de afstandszender vasthoudt. Houd, voor consequente resultaten bij langer bereik, de afstandszender in een verticale positie op armafstand van uw lichaam en boven uw hoofd. Omgeving, weer, beplanting, transmissie van andere radio-apparaten en andere factoren beïnvloeden het maximumbereik. Belangrijke definities Afstandszender: stuurt het radiosignaal naar de halsbandontvanger. Is waterbestendig. Indicatorlampje zender: geeft aan dat een knop is ingedrukt en dient ook als indicator om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. Intensiteitsknop: verschaft de mogelijkheid meerdere stimulanssterkten te regelen zodat u op het niveau kunt afstellen dat overeenstemt met het temperament van uw huisdier. Bovenste knop: geeft gedurende één seconde een geluidsignaal en vervolgens constante stimulans op het niveau dat ingesteld is op de intensiteitsknop. Onderste knop: geeft gedurende één seconde een geluidsignaal en vervolgens een constante stimulans op een niveau dat iets hoger is dan aangeduid op de intensiteitsknop. Opmerking: Met deze knop kan geen stimulans hoger dan niveau 8 worden toegediend. Als de intensiteitsknop bijvoorbeeld is ingesteld op 8, wordt bij het indrukken van de onderste knop geen hogere stimulans toegediend. Zijknop: geeft alleen een geluidssignaal. Laderaansluiting: voor het aansluiten van de lader. Hoewel de afstandszender waterdicht is zonder de klep van de lader, dient u de klep op zijn plaats te laten wanneer u niet laadt om vuil uit de opening te houden. Halsbandontvanger: ontvangt het radiosignaal van de afstandszender. Is waterbestendig. Aan/uit-knop: bij het even indrukken en loslaten van deze knop wordt de halsbandontvanger aan- en uitgezet. Contactpunten: de punten via welke de halsbandontvanger stimulani geeft. Indicatorlampje ontvanger: geeft aan wanneer de halsbandontvanger aan of uit is gezet en dient ook als indicator om aan te geven wanneer de batterij bijna leeg is. Constante stimulans: u bepaalt wanneer en hoe lang stimulans aan uw huisdier wordt toegediend door middel van de contactpunten op de halsbandontvanger. Vóór de stimulans hoort uw huisdier een geluidssignaal. Wanneer de bovenste of onderste knop gedurende 8 seconden of langer wordt ingedrukt, wordt de afstandszender veiligheidshalve onderbroken. De knop moet worden losgelaten en opnieuw ingedrukt voordat aanvullende stimulani kunnen worden toegediend. Geluidssignaal: gebruik de zijknop om een geluidssignaal naar uw huisdier te sturen zonder stimulans. Afstandszender LDT-433 halsbandontvanger Indicatorlampje ontvanger Antenne Zendantenne Contactpunten Indicatorlampje zender Intensiteitsknop 8 6 7 5 3 2 4 1 Zijknop AAN/UIT-knop Onderste knop Batterijdeksel BDT-433 halsbandontvanger Bovenste knop Laderaansluiting Antenne Indicatorlampje Contactpunten ontvanger AAN/UIT-knop Batterijdeksel www.petsafe.net 37 Handleiding Stap 1 Klaarmaken van de afstandszender Laad de afstandszender 1. Hef de rubberen klep op die de laadaansluiting van de afstandszender beschermt. 2. Sluit de lader aan op de laadaansluiting van de afstandszender. 3. Steek de stekker van de lader in een standaard wandcontactdoos. 4. Laad de afstandszender gedurende 24 uur wanneer u de afstandszender voor de eerste maal laadt. Daaropvolgende ladingen duren slechts 12 uur. Opmerking: het indicatorlampje van de zender knippert na 12 uur laden.Voor de eerste lading laat u de afstandszender nog 12 uur laden. 5. Wanneer het laden voltooid is, plaatst u de rubberen klep terug. Laadstekker aangesloten op de laderaansluiting van de zender Opmerking: de gebruiksduur van de batterij tussen ladingen is ongeveer 40 tot 60 uur, afhankelijk van de frequentie van het gebruik. Indicatorlampje zender - werking en reactie Werking van de afstandszender Reactie van het indicatorlampje Elke knop die wordt ingedrukt Ononderbroken in kleur Batterij bijna leeg – elke knop die wordt ingedrukt Knippert constant Oplaadbare batterij zender • De oplaadbare nikkel-methaalhydridebatterij (NiMH) in de zender is niet geheugengevoelig en hoeft niet leeg te zijn voor het opladen. • De zender is gedeeltelijk geladen in de fabriek, maar moet volledig geladen worden (24 uur) vóór het eerste gebruik. • Let op - houd de zender altijd uit de buurt van vuur. • Wanneer u de zender voor een lange periode opbergt, mag u niet vergeten om de zender regelmatig volledig op te laden (12 uur). Dit moet om de 4 tot 6 weken worden gedaan. • Teveel opladen kan de gebruiksduur van de batterij verkorten. Na het aanvankelijke laden mag u de zender nooit meer dan 12 uur laten opladen. • Als uw toestel gedurende een lange periode niet is opgeladen, is het mogelijk dat u tijdens het eerste gebruik een kortere gebruiksduur ondervindt. Nadien zal de batterij naar het oorspronkelijke vermogen terugkeren. • U kunt, naar verwachting, uw batterij huisdiererden keren opladen. Alle oplaadbare batterijen verliezen echter hun vermogen na verloop van tijd afhankelijk van het aantal keren dat ze worden opgeladen. Dit is normaal. Als uw gebruiksduur vermindert naar de helft van de oorspronkelijke levensduur, dient u contact op te nemen met de klantendienst om een nieuwe batterij te kopen. • De batterij dient ongeveer 3 tot 5 jaar mee te gaan. Wanneer een batterij moet worden vervangen kunt u een nieuwe bestellen door contact op te nemen met de klantendienst of een bezoek te brengen aan onze website (www.petsafe.net). Open de afstandszender niet totdat u de reservebatterij hebt ontvangen. 38 www.petsafe.net 2 Klaarmaken van de halsbandontvanger Uw halsbandontvanger wordt geleverd met korte contactpunten gemonteerd. Gebruik de lange contactpunten voor huisdieren met lang of dik haar. Span de contactpunten met een tang een halve slag meer dan vingervast aan (2A). Controleer wekelijks of de contactpunten vastzitten. Inbrengen en verwijderen van de batterijen 1. Verwijder de schroeven met een kleine kruiskopschroevendraaier (2B). 2. Enkel voor de LDT-433 duw het batterijdeksel omhoog volgens de pijlen op het batterijdeksel (2B). 3. Schuif het batterijdeksel weg. 4. Installeer twee (2) 3-volt batterijen met de positieve (+) kant omhoog (2C, 2E). 5. Schuif het batterijdeksel in de halsbandontvanger. 6. Plaats de schroeven terug (2C, 2F). Draai de schroeven niet te hard vast. Reservebatterijen (3-volt, CR2032) zijn verkrijgbaar bij vele winkeliers. Neem contact met de klantendienst of bezoek onze website (www.petsafe.net) voor een lijst van winkeliers. 2B (LDT-433) 2A 1 2 2 3 5 4 3 A-67 Stap 2C (LDT-433) MOVE TO RE EN LIFT TH SLIDE Batterijen (CR2032) MOVE TO RE EN LIFT TH SLIDE 2D (BDT-433) 2E (BDT-433) 2F (BDT-433) Waterdichte afsluiting Batterijen (CR2032) Halsbandontvanger www.petsafe.net 39 Zo zet u de halsbandontvanger aan: 1. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het indicatorlampje van de ontvanger gaat branden en de halsbandontvanger 5 keer piept. 2. Laat de Aan/uit-knop los. Nadat de halsbandontvanger aan staat, drukt u op de zijknop van de afstandszender. De halsbandontvanger dient zo lang te piepen als de zijknop wordt ingedrukt. Als dit niet zo is, raadpleeg de alinea “resetten van de halsbandontvanger”. Het indicatorlampje van de ontvanger knippert om de 4 tot 5 seconden één keer als de batterijen bijna leeg zijn. Zo zet u de halsbandontvanger uit: 1. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het indicatorlampje van de ontvanger gaat branden en de halsbandontvanger 2 keer piept. 2. Laat de Aan/uit-knop los. Opmerking: schakel de halsbandontvanger uit wanneer u deze niet gebruikt om de gebruiksduur van de batterijen te verlengen. Belangrijk: als de halsbandontvanger constant aan staat, bedraagt de maximale gebruiksduur van de batterij twee weken. _____________________________________________________________ Stap 3 40 De halsbandontvanger pasklaar maken Belangrijk: het is belangrijk dat de halsbandontvanger goed past voor een doeltreffende training. De contactpunten moeten de huid van uw huisdier direct aanraken op de onderzijde van de nek. Volg de onderstaande stappen om de halsband goed aan te passen: 3A 1. Laat uw huisdier op zijn gemak staan (3A). 2. Centreer de contactpunten onder de nek van uw huisdier zodat ze de huid aanraken (3B). Als uw huisdier lang of dik haar heeft, gebruikt u de ingesloten lange contactpunten om door het haar te reiken. Opmerking: het is soms nodig om het haar rond de contactpunten bij te knippen om voor een goed contact te zorgen. 3. De halsbandontvanger moet goed vastzitten, maar 3B los genoeg zodat u één vinger tussen de halsband en de nek van uw huisdier kunt plaatsen (3C). 4. Laat uw huisdier de halsband enkele minuten dragen en controleer opnieuw of de halsband goed past. Controleer of de halsband goed past wanneer uw huisdier zich meer op zijn gemak voelt met de halsbandontvanger. Als de omtrek van de nek van uw 3C huisdier minder dan 300 mm is, moet u het deel van de halsband met de antenne door de gesp rijgen. Dit zal strak passen. 5. Knip de halsband als volgt bij (3D): a. Markeer de gewenste lengte van de halsband met een pen. Als uw huisdier jong is of een dikke wintervacht groeit, dient u wat ruimte te laten. www.petsafe.net b. Neem de halsbandontvanger van uw huisdier en knip het overtollige deel af. Belangrijk: knip het deel van de halsband met de antenne niet af. c. Voordat u de halsbandontvanger weer op uw huisdier aanbrengt, dicht u de rand van de afgesneden halsband af door een vlam bij de gerafelde rand te houden. 3D Verzorging en reiniging Controleer regelmatig of de halsband goed vastzit en dit voor een comfortabel, veilig en effectief gebruik. de halsband van uw huisdier vaak gebruikt. In deze gids wordt beschreven hoe u de halsband goed kunt aanpassen. Als er huidirritatie wordt opgemerkt, dient u de halsband gedurende een paar dagen niet te gebruiken. Als de toestand meer dan 48 uur duurt, dient u een dierenarts te raadplegen. Zo voorkomt u huidirritatie: • De halsbandontvanger mag niet langer dan 8 uur worden gedragen in een periode van 24 uur. • De nek van uw huisdier en de contactpunten moeten wekelijks worden gewassen met een doek en milde handzeep en vervolgens grondig worden gespoeld. • Zorg ervoor dat de nek van uw huisdier grondig gedroogd is voordat u de halsbandontvanger op zijn nek plaatst. Opnieuw rijgen van de halsband Schuifgesp Met de schuifgesp wordt voorkomen dat de halsband losraakt rond de nek van uw huisdier. Ribbels De ribbels moeten naar omhoog gericht zijn; de halsband schuift los als deze niet goed geregen is. www.petsafe.net 41 Stap 4 Zoek het beste stimulansniveau voor uw huisdier Belangrijk: start altijd op het laagste stimulansniveau en ga zo omhoog. De Remote Trainer heeft 8 verschillende stimulansniveaus. Zo kunt u de stimulans kiezen die het best is voor uw huisdier. Nadat u de halsbandontvanger op uw huisdier hebt aangebracht, zoekt u het beste stimulansniveau. Dit wordt het herkenningsniveau genoemd. Een lichte verandering in het gedrag van uw huisdier, zoals nieuwsgierig rondkijken, krabben aan zijn halsband of het schudden van de oren, geeft het beste herkenningsniveau aan. Volg de onderstaande stappen om het herkenningsniveau van uw huisdier te vinden: 1. Begin bij niveau 1 op de intensiteitsknop en druk constant gedurende 1 tot 2 seconden op de bovenste knop. 2. Als uw huisdier niet reageert, herhaalt u verscheidene keren het stimulansniveau voordat u naar een hoger niveau gaat. 3. Herhaal elke stimulans verscheidene keren voordat u naar het volgende niveau gaat. 4. Ga door de stimulansniveaus totdat uw huisdier geloofwaardig reageert op de stimulans. 5. Als uw huisdier nog steeds niet reageert op niveau 8, controleert u of de halsbandontvanger goed zit. Als uw huisdier lang of dik haar heeft, vervangt u de contactpunten door de langere set. Ga vervolgens terug naar 1 en herhaal de procedure. Als dit nog steeds geen resultaten oplevert, moet het haar van uw huisdier worden bijgeknipt rond de contactpunten. Als al deze stappen zijn uitgevoerd en uw huisdier nog steeds geen reactie vertoont op de stimulans, gaat u naar de alinea “Instructies voor testlampje”. Als na het uitvoeren van al deze stappen uw huisdier aangeeft dat hij de stimulans niet voelt, dient u contact op te nemen met de klantendienst of naar onze website te gaan (www.petsafe.net). _____________________________________________________________ Stap 5 Resetten van de halsbandontvanger Om de halsbandontvanger te resetten zodat deze met een nieuwe afstandszender werkt of om een nieuwe halsbandontvanger te programmeren zodat deze met uw bestaande afstandszender werkt: 1. Zet de halsbandontvanger uit. 2. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het indicatorlampje van de ontvanger gaat branden en de halsbandontvanger 5 keer piept. 3. Blijf de Aan/uit-knop indrukken totdat het indicatorlampje van de ontvanger uit gaat. 4. Houd de bovenste knop op de afstandszender ingedrukt totdat het indicatorlampje van de ontvanger 5 keer knippert. Het is mogelijk dat u beide eenheden 60 tot 90 cm uit elkaar moet houden voordat dit gebeurt. Als het indicatorlampje van de ontvanger vijf (5) keer heeft geknippert, is de halsbandontvanger gereset. Als het indicatorlampje van de ontvanger niet 5 keer knippert, start u opnieuw en herhaalt u de procedure. 42 www.petsafe.net Africhtingsgids Algemene tips • Elimineer één slecht gedrag of leer één gehoorzaamheidsbevel per keer. Als u te snel gaat met de africhting, kan uw huisdier verward raken. • Wees consequent. Geef uw huisdier een geluidssignaal of stimulans bij elk slecht gedrag. • Corrigeer uw huisdier niet teveel. Probeer zo weinig mogelijk stimuli te gebruiken om uw huisdier af te richten. • Tenzij u toezicht houdt op uw huisdier, is het aanbevolen dat u uw huisdier weghoudt bij situaties waarin hij zich altijd slecht gedraagt. Het creëren van een situatie als een trainingsessie kan echter uw kansen op slagen aanzienlijk verbeteren. • Als uw huisdier reageert op de africhting door zich te verbergen of bang te reageren, dient u zijn aandacht af te leiden via een simpel en juist gedrag zoals met het bevel “zit”. • De onderste knop kan worden gebruikt om een licht hogere stimulans toe te dienen op momenten dat uw huisdier zijn herkenningsniveau negeert. Het gebruik van deze knop is sneller dan het regelen van de intensiteitsknop. • Gebruik nooit de Remote Trainer om een vorm van agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als u niet zeker bent dat uw huisdier agressief is, raadpleeg uw dierenarts of een bevoegde trainer. • Het doel is om uw huisdier af te richten zodat hij reageert op uw gesproken bevel en het geluidssignaal van de ontvanger in normale omstandigheden. Na de juiste africhting dient het gebruik van stimulans alleen noodzakelijk te zijn als uw huisdier opnieuw ongewenst gedrag vertoont. ____________________________________________________________________ Leren van basisgehoorzaamheid Opmerking: houd uw huisdier dicht bij u terwijl u hem het bevel “zit” leert. Het bevel “zit” 1. Breng een afzonderlijke, niet-metalen halsband aan op de nek van uw huisdier BOVEN de halsbandontvanger en bevestig een lijn van 3 meter. Opmerking: zorg ervoor dat de extra halsband geen druk uitoefent op de contactpunten. 2. Houd uw lijn en afstandszender in één hand. Houd de zijknop ingedrukt om een geluidssignaal te sturen terwijl u “zit” zegt en gebruik zo nodig uw vrije hand om uw huisdier in de “zit”-positie te begeleiden. Laat de zijknop onmiddellijk los wanneer uw huisdier zit. Herhaal dit verschillende keren. 3. Als uw huisdier goed gaat zitten na het ontvangen van het geluidssignaal en het gesproken bevel “zit”, is de africhting voltooid. Laat uw huisdier uit de “zit” positie gaan en beloon hem. Ga anders naar stap 4. 4. Houd de lijn en afstandszender in één hand. Houd de zijknop ingedrukt om een geluidssignaal te sturen terwijl u “zit” zegt en gebruik zo nodig uw vrije hand om uw huisdier in de “zit”-positie te begeleiden. Laat de zijknop onmiddellijk los wanneer uw huisdier zit. Herhaal dit verschillende keren. 5. Als uw huisdier nu goed gaat zitten na het ontvangen van een geluidssignaal en stimulans met het gesproken bevel “zit”, is hij nu mogelijk klaar om te reageren zonder stimulans. Neem een pauze en ga vervolgens terug en herhaal vanaf stap 2 met alleen het geluidssignaal. www.petsafe.net 43 Het bevel “hier” 1. Breng een afzonderlijke, niet-metalen halsband aan op de nek van uw huisdier BOVEN de halsbandontvanger en bevestig een lijn van 3 meter. Opmerking: zorg ervoor dat de extra halsband geen druk uitoefent op de contactpunten. 2. Houd uw lijn in een hand en de afstandszender in de andere hand. 3. Wacht tot uw huisdier bij u weg loopt. 4. Houd de zijknop ingedrukt om een geluidssignaal naar uw huisdier te sturen terwijl u “hier” zegt en gebruik zo nodig de lijn om uw huisdier naar u te leiden. 5. Laat onmiddellijk de zijknop los zodra uw huisdier naar u toe komt en beloon hem enthousiast. 6. Loop snel achteruit wanneer uw huisdier naar u toe begint te komen en beloon hem constant. Loop niet langer achteruit en beloon uw huisdier wanneer hij naar u terugkomt. 7. Herhaal stap 3 tot 6 verschillende keren. 8. Als uw huisdier goed naar u toe komt na het ontvangen van het geluidssignaal en het gesproken bevel “hier”, is de africhting voltooid. Laat uw huisdier los en beloon hem. Ga anders naar stap 9. 9. Wacht tot uw huisdier bij u weg loopt. Gebruik het herkenningsniveau voor uw huisdier, houd de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans naar uw huisdier te sturen terwijl u “hier” zegt en leid zo nodig uw huisdier naar u met de lijn. 10. Laat onmiddellijk de bovenste knop los zodra uw huisdier naar u toe komt en beloon hem enthousiast. 11. Loop snel achteruit wanneer uw huisdier naar u toe begint te komen en beloon hem constant. Loop niet langer achteruit en beloon uw huisdier wanneer hij naar u terugkomt. 12. Herhaal stap 9 tot 11 verschillende keren. 13. Als uw huisdier nu goed naar u komt na het ontvangen van de geluidssignaal en stimulans met het gesproken bevel “hier” is hij nu misschien klaar om te reageren zonder stimulans. Neem een pauze en ga vervolgens terug en herhaal vanaf stap 3 met alleen het geluidssignaal. 44 www.petsafe.net Het bevel “blijf ” 1. Breng een afzonderlijke, niet-metalen halsband aan op de nek van uw huisdier BOVEN de halsbandontvanger en bevestig een lijn van 3 meter. Opmerking: zorg ervoor dat de extra halsband geen druk uitoefent op de contactpunten. 2. Bepaal waar u uw huisdier wilt doen zitten door zijn kussen of een groot stuk doek op de grond te plaatsen. 3. Plaats uw huisdier op zijn kussen. Houd uw lijn in een hand en de afstandszender in de andere hand. 4. Blijf op een afstand van ongeveer 1 meter en wandel rond het kussen. Zeg niets tegen uw huisdier. 5. Als uw huisdier het kussen probeert te verlaten, houd u de zijknop ingedrukt om een geluidssignaal te sturen naar uw huisdier terwijl u “blijf” zegt en leid zo nodig uw huisdier terug naar zijn kussen. 6. Laat onmiddellijk de zijknop los zodra uw huisdier naar zijn kussen terugkeert en beloon hem enthousiast. 7. Nadat uw huisdier gaat zitten, laat u hem los en speelt u kalm met hem. 8. Herhaal stap 3 tot 7 verschillende keren. 9. Als uw huisdier goed gaat zitten na het ontvangen van het geluidssignaal en het gesproken bevel “blijf”, is de africhting voltooid. Laat uw huisdier los en beloon hem. Ga anders naar stap 10. 10. Plaats uw huisdier op zijn kussen en wandel rond het kussen zoals voorheen. 11. Wacht tot uw huisdier het kussen probeert te verlaten. Gebruik het herkenningsniveau voor uw huisdier, houd de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans naar uw huisdier te sturen terwijl u “blijf” zegt en leid zo nodig uw huisdier terug naar zijn kussen. 12. Laat onmiddellijk de bovenste knop los zodra uw huisdier naar zijn kussen terugkeert en beloon hem enthousiast. 13. Nadat uw huisdier gaat zitten, laat u hem los en speelt u kalm met hem. 14. Herhaal stap 10 tot 13 verschillende keren. 15. Als uw huisdier nu goed gaat zitten na het ontvangen van een geluidssignaal en stimulans met het gesproken bevel “blijf”, is hij nu mogelijk klaar om te reageren zonder stimulans. Neem een pauze en ga vervolgens terug en herhaal vanaf stap 3 met alleen het geluidssignaal. www.petsafe.net 45 Elimineren van ongewenst gedrag Opspringen Huisdieren springen gewoonlijk op om de aandacht te krijgen. Als u niet wilt dat uw huisdier tegen u opspringt, mogen vrienden of leden van de familie dit gedrag niet aanmoedigen. Dit betekent dat, iedere keer dat uw huisdier tegen iemand opspringt, hij moet worden berispt of gewezen op een ander en aanvaardbaar gedrag, waarvoor hij kan worden beloond. Opmerking: het is het beste als uw huisdier eerst het bevel “zit” begrijpt. 1. Kies de stimulans een stap hoger dan het herkenningsniveau van uw huisdier. 2. Zodra uw huisdier zijn poten van de grond heft om tegen u u op te springen, houdt u de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans te sturen en geef het bevel “zit”. 3. Laat de bovenste knop onmiddellijk los zodra uw huisdier zit en beloon hem. 4. Als uw huisdier de stimulans negeert, houdt u de onderste knop ingedrukt om een hogere stimulans te sturen. 5. Beoefen dit op verschillende plekken en gebruik verschillende personen als afleiding. ____________________________________________________________________ Graven Het is belangrijk dat u eerst begrijpt waarom uw huisdier graaft. Vele huisdieren, zoals terriërs, werden gefokt om dieren op te jagen en graven is zeer natuurlijk voor hen. Andere huisdieren graven om een koele plek te vinden om in te liggen of gewoonweg uit verveling. Het is mogelijk dat uw huisdier niet langer wil graven als hij het volgende heeft: • Een koele, schaduwrijke plek waar hij kan liggen en veel water. • Een andere activiteit zoals een favoriet stuk speelgoed. • Veel actie, beweging en aandacht. • Een tuin zonder knaagdieren of roofdieren die hij wil verjagen. 1. Kies het niveau van de stimulans een stap hoger dan het herkenningsniveau van uw huisdier. 2. Plaats de halsbandontvanger op uw huisdier en wacht ten minste 10 minuten voordat u hem in de tuin laat. Er mogen zich geen andere personen of dieren in de tuin bevinden, aangezien u niet wilt dat uw huisdier de stimulans associeert met iets anders dan graven. Uw huisdier moet goed ingesloten zijn tijdens de africhting. 3. Kijk vanuit een venster of andere plek en wacht totdat uw huisdier begint te graven. 4. Terwijl uw huisdier graaft, houd u de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans te sturen. Laat de knop onmiddellijk los wanneer hij stopt met graven. 5. Als uw huisdier de stimulans negeert, houdt u de onderste knop ingedrukt om een hogere stimulans te sturen. 6. Blijf uw huisdier gadeslaan aangezien hij een andere plek kan kiezen om te graven. 7. Laat uw huisdier niet onbewaakt in de tuin totdat hij volledig gestopt is met graven. 46 www.petsafe.net ____________________________________________________________________ Jagen Jagen is een instinctief gedrag dat wordt gestimuleerd door bewegende voorwerpen. Bepaalde huisdieren hebben een zeer sterk verlangen om te jagen. Dit kan hen in gevaar brengen en u machteloos laten. Laat uw huisdier nooit van zijn lijn of uit een ingesloten ruimte totdat hij het bevel “hier’ heeft geleerd, ongeacht de afleiding. Wees consequent en corrigeer uw huisdier iedere keer dat hij iets achternazit. 1. Het is zeer belangrijk dat u en uw huisdier in een veilige omgeving zijn terwijl de africhting plaatsvindt. Uw huisdier moet aan een sterke lijn vastzitten, lang genoeg voor hem om een voorwerp achterna te zitten, maar kort genoeg om niet aan de weg of een andere onveilige plek te komen. U moet ook lichamelijk sterk genoeg zijn om uw huisdier in toom te houden wanneer hij probeert iets achterna te zitten. 2. Kies het stimluansniveau een niveau hoger dan het herkenningsniveau van uw huisdier. 3. Creëer een situatie waarbij uw huisdier wordt verleid om een voorwerp achterna te zitten. Gewone voorwerpen zoals auto’s, motorfietsen, fietsen, enz. (geen speelgoed). 4. Wanneer het voorwerp uw huisdier voorbij gaat, dient u de lijn stevig vast te houden. Zodra uw huisdier het voorwerp achternazit, geeft u het bevel “hier” en houdt u de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans te sturen totdat hij stopt. Als hij niet stopt, houdt u hem in toom met de lijn voordat hij zich in gevaar bevindt. 5. Wanneer uw huisdier stopt met het achternazitten van het voorwerp, laat u onmiddellijk de knop los, gaat u terug en geeft u het bevel “hier”. Beloon uw huisdier als hij naar u toe komt. 6. Als uw huisdier de stimulans negeert, gebruikt u opnieuw de onderste knop om een hogere stimulans te sturen. 7. Herhaal dit totdat uw huisdier consequent reageert op het bevel “hier”. www.petsafe.net 47 Buitensporig blaffen Blaffen is een instinctief gedrag voor huisdieren. Het is onmogelijk om uw huisdier volledig het blaffen af te leren, maar u kunt hem leren om stil te zijn wanneer u hem een bevel geeft. Opmerking: dit is alleen effectief wanneer u thuis bent met uw huisdier. 1. Kies het herkenningsniveau van uw huisdier. 2. Plaats uw huisdier in een situatie waarbij hij de neiging heeft om te blaffen. 3. Wanneer uw huisdier begint te blaffen, houdt u de bovenste knop ingedrukt om een geluidssignaal en stimulans te sturen en geeft hem het bevel “stil”. 4. Laat de bovenste knop onmiddellijk los nadat uw huisdier stopt met blaffen en beloon hem. 5. Als uw huisdier de stimulans negeert en blijft blaffen, herhaalt u de procedure met de onderste knop om een hogere stimulans te sturen. 6. Beoefen dit op verschillende plekken met verschillende situaties waarin uw huisdier zou blaffen. Vaak gestelde vragen Is de stimulans veilig voor mijn huisdier? Hoe oud moet een huisdier zijn om de 100 m Trainer te kunnen gebruiken? Nadat mijn huisdier is afgericht en mijn bevelen volgt, moet hij dan de halsbandontvanger blijven dragen? Is de halsbandontvanger waterdicht? Hoewel de stimulans onaangenaam is, is hij onschadelijk voor uw huisdier. Elektronische africhtingsapparaten vereisen interactie en kennis van de eigenaar om de gewenste resultaten te verkrijgen. Uw huisdier moet ten minste 6 maanden oud zijn. Waarschijnlijk niet. Hij kan de halsbandontvanger nu en dan dragen ter bevestiging. Ja. Zorg dat er zich geen vuilresten in de ruimte bevinden wanneer u de batterijen vervangt. Zorg er ook voor dat de schroeven niet uit het batterijdeksel steken. Kan ik de 100 m Trainer gebruiken op Wij raden aan dat u onze producten niet gebruikt op agressieve agressieve huisdieren? huisdieren. Wij raden aan dat u contact opneemt met uw plaatselijk dierenarts of erkende africhter om te bepalen of uw huisdier agressief is. Werkt de 100 m Trainer precies op 100 Het bereik dat u krijgt met uw 100 m Trainer verschilt naargelang meter bereik? de omgeving, het weer, de beplanting en de transmissie van andere radio-apparaten. Raadpleeg de alinea “Hoe werkt het systeem” in deze gids om het optimale bereik te verkrijgen. Hoe lang kan ik een constante De maximum tijd dat u de stimulansknop kunt indrukken en stimulans toedienen aan mijn constant stimulani kunt toedienen aan uw huisdier is 8 seconden. huisdier? Na acht seconden wordt de afstandszender uitgeschakeld en moet de stimulansknop worden losgelaten en opnieuw ingedrukt worden. Wat doe ik als de nek van mijn Dit wordt veroorzaakt door de contactpunten die de huid huisdier rood en geïrriteerd is? irriteren. Stop gedurende enkele dagen het gebruik van de halsbandontvanger. Als de toestand meer dan 48 uur duurt, dient u een dierenarts te raadplegen. Nadat de huid er opnieuw normaal uitziet, brengt u de halsbandontvanger weer aan en houdt u de huidconditie nauwgezet in de gaten. 48 www.petsafe.net Foutopsporing De antwoorden op deze vragen helpen u om problemen die u hebt met dit systeem op te lossen. Als het probleem niet wordt opgelost, dient u contact op te nemen met de klantendienst of bezoek onze website (www. petsafe.net). Mijn huisdier reageert • Controleer of de halsbandontvanger aan staat. niet wanneer ik een knop • Als het bereik minder is dan de eerste keer dat u hem hebt gebruikt, dient u indruk. te controleren of de batterijen bijna leeg zijn in de afstandszender en/of de halsbandontvanger. • Het bereik dat u hebt met de 100 m Trainer kan worden beïnvloed door vele factoren. Raadpleeg de alinea “Hoe werkt het systeem” voor een lijst van deze factoren. • U kunt nagaan of de halsbandontvanger stimulani toedient aan uw huisdier door het in de kit meegeleverde testlampje op de halsbandontvanger te plaatsen. Raadpleeg de alinea “Instructies voor testlampje” voor details. • Verhoog de intensiteitsknop. Raadpleeg de alinea “De juiste stimulans vinden voor uw huisdier” voor meer informatie. • Zorg ervoor dat de contactpunten van de halsbandontvanger stevig tegen de huid van uw huisdier zijn geplaatst. Raadpleeg de alina “De halsbandontvanger aanpassen” voor meer informatie. De halsbandontvanger • Controleer of de twee (2) CR2032 batterijen goed zijn geïnstalleerd. gaat niet aan. Zie “Inbrengen en verwijderen van de batterijen”. De halsbandontvanger • Controleer of de halsbandontvanger aan is. Raadpleeg de alina reageert niet op de “Aanzetten van de halsbandontvanger”. afstandszender. • Raadpleeg de alina “Resetten van de halsbandontvanger”. Instructies voor testlampje 1. Zet de halsbandontvanger aan: 2. Houd de contacten van het testlampje op de contactpunten. 3. Druk op een stimulansknop op de afstandszender. 4. Het testlampje knippert. Opmerking: het testlampje knippert feller bij een hoger niveau. 5. Zet de halsbandontvanger uit: Bewaar het testlampje voor later testen. Opmerking: als het testlampje niet knippert, vervangt u de batterijen en test u opnieuw. Als het testlampje nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantendienst of gaat u naar onze website (www.petsafe.net). www.petsafe.net 49 Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking 1. Gebruiksvoorwaarden Dit product wordt aan u aangeboden op voorwaarde dat u de voorwaarden en waarschuwingen vervat in dit document aanvaardt. Het gebruik van dit product impliceert de aanvaarding van alle dergelijke voorwaarden en waarschuwingen. 2. Geschikt gebruik Dit product is bestemd voor gebruik bij huisdieren waarvoor africhting is gewenst. Het specifiek temperament van uw huisdier kan onverenigbaar zijn met dit product.Wij raden aan dat u dit product niet gebruikt als uw huisdier minder weegt dan 3,6 kg of jonger is dan 6 maanden of als uw huisdier agressief is. Als u niet zeker bent of dit product van toepassing is voor uw huisdier, raadpleeg dan uw dierenarts, een erkende africhter of neem contact op met onze klantendienst of bezoek onze website (www.petsafe.net). Het geschikte gebruik omvat het volledig doornemen van de bij dit product geleverde handleiding en africhtingsgids en alle specifieke voorzorgsmaatregelen. 3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik bij huisdieren. Dit africhtingsmiddel is niet bedoeld om schade of letsels aan te brengen of te provoceren. Het oneigenlijk gebruik van dit product kan een inbreuk op de federale, staats- of lokale wetten tot gevolg hebben. 4. Aansprakelijkheidsbeperking Radio Systems Corporation kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse, onrechtstreekse, straf-, rand-, speciale of gevolgschade of welke schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of verkeerd gebruik van dit product. De koper draagt alle risico’s en aansprakelijkheid die ontstaan uit het gebruik van dit product. 5. Wijziging van de Algemene Voorwaarden Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en waarschuwingen waartegen en waarmee dit product wordt aangeboden, te wijzigen. Naleving Deze apparatuur werd getest en is in naleving bevonden van de relevante Europese richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit, lage spanning en R&TTE. Raadpleeg de relevante plaatselijke R&TTE instantie voordat u deze apparatuur gebruikt buiten Europa. Onbevoegde wijzigingen aan de apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation vormen een schending van Europese R&TTE-voorschriften en kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken teniet doen en vervolgens de garantie ongeldig maken. Belangrijk advies voor het recycleren Respecteer de voorschriften inzake afval van elektrische en elektronische apparaten in uw land. Dit apparaat moet worden gerecycleerd. Als u dit apparaat niet langer nodig hebt, mag u het niet met het normale huishoudelijke afval wegwerpen. Breng het terug naar de plaats waar u het hebt gekocht zodat het in ons recyclagesysteem kan worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, dient u contact op te nemen met de klantendienst voor meer informatie. 50 www.petsafe.net
1 / 1