Petsafe PBC19-11794 Handleiding

Categorie
Microfoons
Type
Handleiding
Operating Guide
Manuel d’utilisation
Handleiding voor gebruik
Manual de funcionamiento
Guida all’uso
Bedienungsanleitung
Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer
Gelieve deze instructies volledig door te lezen voordat u begint
Por favor, lea completo este manual antes de empezar
Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn
OFF
T
1
3
2
OFF
T
1
3
2
PetSafe
®
Outdoor Bark Control
PBC19-11794
20 www.petsafe.net
Bedankt voor het kiezen van PetSafe
®
, het best verkochte merk van
elektronische trainingstoestellen ter wereld. Ons doel is om het meest
betrouwbare product aan hondeneigenaren te leveren. Wij willen de veiligheid
van uw huisdier waarborgen door u te voorzien van trainingsmethodes en
technieken voor een succesvolle training van uw huisdier. Voor al uw vragen
kunt u bij Klantenservice terecht. Voor de lijst met telefoonnummers van onze
Klantenservice bezoek onze website op www.petsafe.net.
Registreer uw product binnen 90 dagen via www.petsafe.net om verzekerd
te zijn van de beste bescherming die de beperkte garantie biedt. Door te
registreren bent u verzekerd dat u de volledige garantie voor dit product zult
genieten en, mocht u ooit om hulp bij onze Klantenservice willen vragen,
zullen wij u veel sneller van dienst kunnen zijn. Bovendien zult u geen
aankoopbon moeten bewaren aangezien registratie als aankoopbewijs zal
dienen. En het belangrijkste is dat PetSafe uw persoonlijke informatie nooit
aan een derde zal verstrekken of verkopen.
__________________________________________________________
Inhoud
Onderdelen ..................................................................................................21
Kenmerken van het product .........................................................................21
Hoe werkt het PetSafe
®
anti-blaftoestel voor buitenshuis ...............................22
Belangrijke defi nities ....................................................................................22
Plaatsen en instellen van het toestel ..............................................................23
Plaatsen en vervangen van de batterij ............................................................23
Operatiemodussen........................................................................................24
Wat kunt u verwachten tijdens het gebruik van de anti-blaftoestel voor
buitenshuis ...................................................................................................24
Regulier onderhoud ......................................................................................25
Anti-blaftoestel testen ...................................................................................25
Accessoires ...................................................................................................25
Veelgestelde vragen .......................................................................................26
Storingen .....................................................................................................26
Voorwaarden voor gebruik en beperkte garantie ............................................27
Batterij wegdoen ...........................................................................................28
Productgarantie ............................................................................................ 28
www.petsafe.net 21
Onderdelen
UIT
T
1
3
2
UIT
T
1
3
2
Instructies voor gebruik
PetSafe
®
Anti-blaftoestel
voor buitenshuis
Kenmerken van het product
• Hij werkt met ultrasoon geluid om onaangenaam geblaf tegen te gaan
• Herkent met behulp van een ingebouwde microfoon het blafgeluid op afstand van
maximaal 15 meter
• 4 operatieniveaus inclusief een testmodus
• Duurzaam en weerbestendig, geschikt voor gebruik buitenshuis
__________________________________________________________
Mogelijke toepassingen van anti-blaftoestel
voor buitenshuis
• Stopt het geblaf van uw hond
• Stopt het geblaf van de hond van uw buren
Trainingstoestel om geblaf van puppies tegen te gaan
• Helpt het geblaf van honden op een camping tegen te gaan
22 www.petsafe.net
Hoe werkt het PetSafe
®
anti-blaftoestel
voor buitenshuis
Het anti-blaftoestel wordt geactiveerd als de interne microfoon het constante blafgeluid van de hond
opvangt. The PetSafe
®
anti-blaftoestel voor buitenshuis zendt een ultrasoon geluid uit. Dit ultrasoon
geluid kan enkel door honden worden gehoord en niet door mensen. Geschrokken van de hoge tonen,
die veilig en effectief zijn, zal de hond stoppen met blaffen aangezien hij zijn geblaf zal associëren met
dit onaangename geluid. Wanneer de hond ophoudt met blaffen schakelt het ultrasoon geluid uit. Het
PetSafe anti-blaftoestel voor buitenshuis kent 3 correctieniveaus en een testmodus. Het is doeltreffend
tot een afstand van maximaal 15 meter.
Let op: Indien uw hond doof of slechthorend is, zal hij mogelijk niet reageren op dit anti-blaftoestel voor buitenshuis.
Waarschuwing: Het ultrasoon geluid kan niet door mensen worden gehoord; toch dient men nodige
voorzorgsmaatregelen te treffen tijdens het gereedmaken van het anti-blaftoestel voor gebruik
buitenshuis.
• Houdt het toestel op armlengteafstand vanaf de menselijke oor indien hond tijdens het instellen,
monteren of ophangen van het anti-blaftoestel blaft.
• Mensen zouden ook moeten vermijden om te staan heel dicht bij het ingeschakelde anti-blaftoestel.
• Buiten gebruik van kinderen houden.
• Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik door honden. Gebruik het product nooit voor andere
doeleinden dan deze beschreven in deze gebruiksaanwijzingen.
• Uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Bezoek onze site op www.petsafe.net voor informatie over
PetSafe anti-blafproducten voor gebruik binnenshuis, of neem telefonisch contact op met onze
Klantenservice.
__________________________________________________________
Belangrijke defi nities
Tweekleurig LED-lampje: Indicator van goede of
lage batterijstand.
Microfoon: Bedoeld voor herkenning van geblaf.
Geluidsgeactiveerde luidspreker: Zendt het
ultrasoon geluid uit.
Schakelaar met 4 operatieniveaus:
Uit - Wordt gebruikt om batterijleven te
besparen
Test - Wordt gebruikt om de functionaliteit van
de microfoon en luidspreker te testen
1=Laag - Tot max. 4,6 meter
2=Gemiddeld - Tot max. 9 meter
3=Hoog - Tot max. 15 meter
Metalen hangdraad: Voor het ophangen van anti-
blaftoestel
Ophangoogje: Voor het ophangen van anti-
blaftoestel op een boom, paal, enz.
Batterijdeksel: Voor het afschermen van batterij
U
i
t
T
1
3
2
U
i
t
T
1
3
2
Tweekleurig
LED-lampje
Microfoon
Schakelaar
met 4
operatieniveaus
Ophangoogje
Batterijdeksel
Achterkant
Geluidsge-
activeerde
luidspreker
Metalen hangdraad
UIT
T
1
3
2
Uit
T
1
3
2
UIT
TEST
Laag
Gemiddeld
Hoog
www.petsafe.net 23
Plaatsen en instellen van het toestel
Wanneer u het PetSafe
®
anti-blaftoestel voor buitenshuis plaatst, zorg ervoor dat het naar de hond toe
is gericht en zich binnen zijn loopgebied bevindt. Het toestel is voorzien van oogjes voor ophangen of
monteren op een maximale hoogte van 1,5 meter. Het anti-blaftoestel voor buitenshuis kan ook als
vrijstaand toestel worden gebruikt. U kunt het in een boom ophangen, op een stok, tuinhekpaal, enz.
Voor het bereiken van beste resultaten, zorg ervoor dat geen hoge bomen of enigerlei andere obstakels
zich tussen het toestel en de hond bevinden.
O
F
F
T
1
3
2
O
F
F
T
1
3
2
O
F
F
T
1
3
2
O
F
F
T
1
3
2
O
F
F
T
1
3
2
O
F
F
T
1
3
2
__________________________________________________________
Plaatsen en vervangen van de batterij
1. Het PetSafe anti-blaftoestel voor buitenshuis werkt op een vervangbare 9-volt batterij (niet meegeleverd).
Het batterijdeksel bevindt zich aan de achterzijde van het toestel. Haal het batterijdeksel eraf.
2. Plaats de 9-volt batterij met de positieve zijde gericht zoals afgebeeld.
3. Plaats het batterijdeksel terug door eerst de bovenste rand op zijn plaats te zetten, en daarna de onderste
rand van het deksel dicht te knippen.
Haal het batterijdeksel eraf
Plaats het
batterijdeksel
terug
Bovenkant eerst
24 www.petsafe.net
Batterijduur
Gemiddelde batterijduur is 2 maanden, afhankelijk van hoe vaak uw hond blaft. Om het
batterijleven te verlengen, zet het anti-blaftoestel op “UIT” wanneer het niet wordt gebruikt.
__________________________________________________________
Tweekleurig LED-lampje
Tweekleurig LED-lampje laat zien of batterijstand goed of laag is. Als de batterij goed is
knippert het groene LED-lampje 1 keer om de 5 seconden. Als de batterij laag is knippert het
rode LED-lampje 3 keer om de 5 seconden. Als er geen LED-lampjes knipperen, dient u de
batterij te vervangen. Als het ultrasoon geluid wordt uitgezonden brandt het rode LED-lampje
onafgebroken. In testmodus zal het rode LED-lampje knipperen indien de batterij laag is.
__________________________________________________________
Operatiemodussen
• Begin met het gebruik van het anti-blaftoestel ingesteld op de correctiestand ‘Laag’ en ga over
naar de volgende stand, ‘Gemiddeld’, indien de hond op de correctie niet reageert.
• Indien de hond niet reageert op de stand ‘Gemiddeld’, verhoog het correctieniveau naar de
stand ‘Hoog’.
• Schakel over naar de TEST-modus om te controleren of het anti-blaftoestel op de juiste wijze
werkt. Gebruik deze modus niet voor normale werking. Zie hoofdstuk “Anti-blaftoestel testen.
Gevoeligheidsinstellingen
Bereik
Laag
Tot maximaal 4,6 meter
Gemiddeld
Tot maximaal 9 meter
Hoog
Tot maximaal 15 meter
__________________________________________________________
Wat kunt u verwachten tijdens het gebruik
van de anti-blaftoestel voor buitenshuis
Plaats het PetSafe
®
anti-blaftoestel in de omgeving waar de hond rondloopt en zorg ervoor
dat het toestel op één van de standen, Laag, Gemiddeld of Hoog is ingesteld. De meeste
honden zullen snel begrepen hebben dat de anti-blaftoestel hun geblaf tegengaat, en ze
zullen kalmeren en stoppen met blaffen.
U zult binnen twee weken nadat het anti-blaftoestel in gebruik is genomen de afname in het
geblaf van uw hond moeten merken. Let op dat dit toestel mogelijk minder geschikt is voor
dove of slechthorende honden.
Overmatig geblaf kan de relatie tussen u en uw hond verstoren en tot spanningen in de buurt
leiden. In enkele situaties kan dit product dienen als een middel om het geblaf te beëindigen
en niet als een remedie. Bezoek aub onze site, www.petsafe.net, voor het vinden van andere
gebruikelijke oplossingen voor uw problemen met ongewenst of buitensporig geblaf.
www.petsafe.net 25
Regulier onderhoud
Verwijder de batterij vóór het schoonmaken van het toestel.
• Maak het PetSafe anti-blaftoestel met een vochtig doek schoon.
• Gebruik voor het schoonmaken van het toestel geen spuitbussen met chemische
reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
• Dompel dien onder het water of een ander vloeistof.
Let op: Het anti-barktoestel voor buitenshuis is weerbestendig. Desalniettemin is het mogelijk dat de
werking van het toestel verstoord raakt indien water in de microfoon terechtkomt. Nadat de microfoon
afgedroogd is, zal het toestel opnieuw correct werken.
__________________________________________________________
Anti-blaftoestel testen
1. Zet de modusschakelaar op TEST aan.
2. Houdt het toestel met het indicatorlampje naar u toe gericht. Het toestel dient op
armlengte van uw mond te worden verwijderd.
3. Voor het activeren van het toestel, zeg “woef” hardop in de microfoon.
4. Het LED-lampje zal knipperen en een hoorbaar geluid wordt uitgezonden om aan te
geven dat het toestel correct werkt.
5. Indien er geen indicatorlampje brandt en er geen hoorbaar geluid is, controleer of de
batterij op de juiste wijze is geplaatst en/of vervang de batterij. Indien het indicatorlampje
nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice.
6. Schakel de modusschakelaar terug naar de stand “Laag” voordat u het anti-blaftoestel in
gebruik neemt.
Let op: Het TEST-modus is niet bedoeld voor een normale werking. Indien het anti-blaftoestel in de
TEST-modus is gebleven kan het toestel valse signalen uitzenden waardoor het batterijleven verkort
wordt.
__________________________________________________________
Accessoires
Indien u aanvullende accessoires voor PetSafe
®
anti-blaf halsband wenst te kopen, neem
dan contact op met de Klantenservice. Voor de lijst met telefoonnummers van onze
Klantenservice bezoek onze website op www.petsafe.net.
Onderdeel Onderdeelnummer
Batterijdeksel RFA-277
26 www.petsafe.net
Veelgestelde vragen
Welke bereik heeft het
PetSafe
®
anti-blaftoestel
voor buitenshuis?
Het PetSafe anti-blaftoestel voor buitenshuis herkent het
geblaf en zendt een ultrasoon geluid uit op afstand van
maximaal 15 meter.
Is het anti-blaftoestel
voor buitenshuis effectief
voor alle honden?
Het product is mogelijk niet geschikt voor dove en
slechthorende honden.
Is anti-blaftoestel voor
buitenshuis geschikt
voor meerdere honden?
Ja, het is geschikt voor alle honden die zich binnen het
maximale bereik van het anti-blaftoestel bevinden.
Kan ik het anti-
blaftoestel voor
buitenshuis ook
binnenshuis gebruiken?
Nee, wij raden u niet aan om dit product binnenshuis
te gebruiken. PetSafe PBC19-10766 is een
ultrasoon product dat ook geschikt is voor gebruik
binnenshuis. Bezoek aub onze website voor de lijst met
verkooppuntenbij u in de buurt en voor de lijst met
Klantencentra in uw regio en hun telefoonnummers.
Kan een hond ongevoelig
raken voor het ultrasoon
geluid?
Er komen bepaalde situaties voor wanneer honden
ongevoelig raken. Om dit te voorkomen dient u het
anti-blaftoestel voor buitenshuis aan te zetten enkel als u
wilt dat uw hond ophoudt met ongewenst geblaf (m.a.w.
schakel het toestel uit wanneer u niet thuis bent).
Kunnen mensen het
ultrasoon geluid horen?
Het ultrasoon geluid kan niet door mensen worden
gehoord. De luidspreker kan nu en dan vibreren
waardoor het geluid ontstaat.
Storingen
Het groene LED-lampje
knippert niet meer en er is
geen rood licht zichtbaar.
• Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze is
geplaatst.
Vervang de batterij.
• Indien het groene LED-lampje nog steeds niet
knippert, neem contact op met de Klantenservice.
www.petsafe.net 27
Voorwaarden voor gebruik en beperkte garantie
1. Voorwaarden voor gebruik
Dit product wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zonder wijzigingen instemt
met de bijgesloten voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Het gebruik van dit
product is mede afhankelijk van het instemmen met al deze voorwaarden, bepalingen en
kennisgevingen.
2. Passend gebruik
Dit product is ontworpen voor gebruik door huisdieren voor welke training wenselijk is.
Het specifieke temperament van uw huisdier kan ongeschikt blijken voor dit product. Als
u niet zeker bent of deze halsband geschikt is voor uw huisdier raden wij u aan om contact
op te nemen met uw dierenarts of een bevoegde hondentrainer.
Onder passend gebruik wordt verstaan het volledig doornemen van de
gebruiksaanwijzingen geleverd met het product, evenals enige andere specifieke
waarschuwingen.
3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Dit product mag uitsluitend door huisdieren worden gebruikt. Dit middel voor het trainen
van huisdieren is niet bedoeld voor het berokkenen van schade, het toebrengen van letsel of
om uit te dagen. Indien u dit product voor niet bedoelde doeleinden gebruikt riskeert u te
worden vervolgd voor overtreding van nationale, provinciale of lokale wetten.
4. Beperkte garantie
Radio Systems Corporation
®
neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor enige directe of
indirecte schade, als strafmaatregel opgelegde hoge schadevergoeding, incidentele, specifieke
of gevolgschade, nog voor enige andere schade, van welke aard dan ook, die voorkomt uit of
in verband staat met het gebruik of misbruik van dit product. Koper is volledig bewust van
alle risico’s en verantwoordelijkheden die in verband staan met dit product.
5. Wijzigingen van Voorwaarden en bepalingen voor gebruik
Radio Systems Corporation behoudt het recht voor om voorwaarden, bepalingen en
kennisgevingen die gelden voor het aanbieden van dit product te wijzigen.
_______________________________________________________________________
Compliantie
Dit product is getest en het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen betreffende
elektromagnetische compatibiliteit, de Laagspanningsrichtlijn en de R&TTE-richtlijn
betreffende radio en telecommunicatie eindapparatuur. Controleer voordat u dit product in
een land buiten de EU gaat gebruiken neem contact op met de lokale R&TTE autoriteit.
Onrechtmatig aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen aan de uitrusting, die niet
goedgekeurd zijn door Radio Systems
®
Corporation, zijn in strijd met de Europese R&TTE
richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit en kunnen het recht van gebruiker
op het gebruik van de uitrusting ongeldig maken, evenals de garantie op het product.
Dit product is gemaakt volgens de EMC en LV richtlijnen. De Verklaring van conformiteit
kunt u nalezen op:
http//www.petsafeinternational.com/eu/eu_docs.html.
Canada
Dit Klasse B digitaal apparaat is conform de Canadese norm ICES-003.
Australië
Dit toestel stemt overeen met de toepasselijke EMC-eisen omschreven door de ACMA
(Australian Communications and Media Authority).
28 www.petsafe.net
Belangrijk recyclingadvies
Neem a.u.b. de regels m.b.t. het veilig opruimen van elektrisch afval en elektrische
apparaten in acht die in uw land van kracht zijn. Deze producten moeten worden
gerecycled. Gooi het product niet weg als gemeentelijk afval indien u het niet meer
nodig heeft. Breng het product terug naar de winkel terug zodat het terechtkomt in ons
recyclingsysteem. Als dit voor u niet mogelijk is neem voor meer informatie contact op met
de Klantenservice. Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze
website op www.petsafe.net.
_________________________________________________________________
Batterij wegdoen
Apart verzamelen van lege batterijen is in vele regio’s verplicht; raadpleeg de regels die in uw
regio gelden voordat u een lege batterij weggooit. Zie pagina 23 voor instructies voor het
verwijderen van batterijen uit het product zodat deze apart weggegooid kunnen worden.
Dit product werkt op 1 alkaline batterij van 9 Volt; u mag alleen deze type batterij ter
vervanging gebruiken.
_________________________________________________________________
Productgarantie
Registreer uw product online via www.petsafe.net. Alle onderdelen worden gedekt met
levenslange garantie. Onderhoudskosten worden gedekt gedurende de eerste twee jaren van
gebruik. Nadien wordt een minimumtarief voor onderhoudskosten of vervanging van het
product in rekening gebracht. Misbruik, verlies, schade veroorzaakt door het huisdier, of het
incorrecte gebruik van of omgang met het product worden niet gedekt. PetSafe
®
acht zich niet
verantwoordelijk voor verlies van tijd, ongemak, verlies of gebruik van uw product evenals enige
incidentele of bijkomende schade. Garantie vervalt indien het product wordt doorverkocht.
Neem contact op met de Klantenservice indien u onderhoud wilt plannen, of met vragen over
het verhelpen van storingen en, zonodig, om reparatie of vervanging van het product af te
spreken (servicekosten kunnen van toepassing zijn ). Voor de lijst met telefoonnummers van
onze Klantenservice bezoek onze website op www.petsafe.net.

Documenttranscriptie

PetSafe Outdoor Bark Control ® PBC19-11794 Operating Guide Manuel d’utilisation Handleiding voor gebruik Manual de funcionamiento Guida all’uso Bedienungsanleitung Please read this entire guide before beginning Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer Gelieve deze instructies volledig door te lezen voordat u begint Por favor, lea completo este manual antes de empezar Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn OFF 2 3 T 1 Bedankt voor het kiezen van PetSafe®, het best verkochte merk van elektronische trainingstoestellen ter wereld. Ons doel is om het meest betrouwbare product aan hondeneigenaren te leveren. Wij willen de veiligheid van uw huisdier waarborgen door u te voorzien van trainingsmethodes en technieken voor een succesvolle training van uw huisdier. Voor al uw vragen kunt u bij Klantenservice terecht. Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op www.petsafe.net. Registreer uw product binnen 90 dagen via www.petsafe.net om verzekerd te zijn van de beste bescherming die de beperkte garantie biedt. Door te registreren bent u verzekerd dat u de volledige garantie voor dit product zult genieten en, mocht u ooit om hulp bij onze Klantenservice willen vragen, zullen wij u veel sneller van dienst kunnen zijn. Bovendien zult u geen aankoopbon moeten bewaren aangezien registratie als aankoopbewijs zal dienen. En het belangrijkste is dat PetSafe uw persoonlijke informatie nooit aan een derde zal verstrekken of verkopen. __________________________________________________________ Inhoud Onderdelen ..................................................................................................21 Kenmerken van het product .........................................................................21 Hoe werkt het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis ...............................22 Belangrijke definities ....................................................................................22 Plaatsen en instellen van het toestel ..............................................................23 Plaatsen en vervangen van de batterij............................................................23 Operatiemodussen........................................................................................24 Wat kunt u verwachten tijdens het gebruik van de anti-blaftoestel voor buitenshuis ...................................................................................................24 Regulier onderhoud......................................................................................25 Anti-blaftoestel testen ...................................................................................25 Accessoires ...................................................................................................25 Veelgestelde vragen.......................................................................................26 Storingen .....................................................................................................26 Voorwaarden voor gebruik en beperkte garantie............................................27 Batterij wegdoen...........................................................................................28 Productgarantie ............................................................................................28 20 www.petsafe.net Onderdelen 2 UIT 3 T 1 Instructies voor gebruik PetSafe® Anti-blaftoestel voor buitenshuis Kenmerken van het product • Hij werkt met ultrasoon geluid om onaangenaam geblaf tegen te gaan • Herkent met behulp van een ingebouwde microfoon het blafgeluid op afstand van maximaal 15 meter • 4 operatieniveaus inclusief een testmodus • Duurzaam en weerbestendig, geschikt voor gebruik buitenshuis __________________________________________________________ Mogelijke toepassingen van anti-blaftoestel voor buitenshuis • Stopt het geblaf van uw hond • Stopt het geblaf van de hond van uw buren • Trainingstoestel om geblaf van puppies tegen te gaan • Helpt het geblaf van honden op een camping tegen te gaan www.petsafe.net 21 Hoe werkt het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis Het anti-blaftoestel wordt geactiveerd als de interne microfoon het constante blafgeluid van de hond opvangt. The PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis zendt een ultrasoon geluid uit. Dit ultrasoon geluid kan enkel door honden worden gehoord en niet door mensen. Geschrokken van de hoge tonen, die veilig en effectief zijn, zal de hond stoppen met blaffen aangezien hij zijn geblaf zal associëren met dit onaangename geluid. Wanneer de hond ophoudt met blaffen schakelt het ultrasoon geluid uit. Het PetSafe anti-blaftoestel voor buitenshuis kent 3 correctieniveaus en een testmodus. Het is doeltreffend tot een afstand van maximaal 15 meter. Let op: Indien uw hond doof of slechthorend is, zal hij mogelijk niet reageren op dit anti-blaftoestel voor buitenshuis. Waarschuwing: Het ultrasoon geluid kan niet door mensen worden gehoord; toch dient men nodige voorzorgsmaatregelen te treffen tijdens het gereedmaken van het anti-blaftoestel voor gebruik buitenshuis. • Houdt het toestel op armlengteafstand vanaf de menselijke oor indien hond tijdens het instellen, monteren of ophangen van het anti-blaftoestel blaft. • Mensen zouden ook moeten vermijden om te staan heel dicht bij het ingeschakelde anti-blaftoestel. • Buiten gebruik van kinderen houden. • Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik door honden. Gebruik het product nooit voor andere doeleinden dan deze beschreven in deze gebruiksaanwijzingen. • Uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Bezoek onze site op www.petsafe.net voor informatie over PetSafe anti-blafproducten voor gebruik binnenshuis, of neem telefonisch contact op met onze Klantenservice. __________________________________________________________ Belangrijke definities Metalen hangdraad Gemiddeld Laag TEST 2 UIT Uit 1 2 UIT Uit T 1 3 T Microfoon 3 Tweekleurig LED-lampje: Indicator van goede of lage batterijstand. Tweekleurig Microfoon: Bedoeld voor herkenning van geblaf. LED-lampje Geluidsgeactiveerde luidspreker: Zendt het ultrasoon geluid uit. Schakelaar met 4 operatieniveaus: Uit - Wordt gebruikt om batterijleven te Geluidsgebesparen activeerde luidspreker Test - Wordt gebruikt om de functionaliteit van de microfoon en luidspreker te testen 1=Laag - Tot max. 4,6 meter 2=Gemiddeld - Tot max. 9 meter Schakelaar 3=Hoog - Tot max. 15 meter met 4 Metalen hangdraad: Voor het ophangen van anti- operatieniveaus blaftoestel Ophangoogje Ophangoogje: Voor het ophangen van antiblaftoestel op een boom, paal, enz. Batterijdeksel: Voor het afschermen van batterij Batterijdeksel 22 www.petsafe.net Hoog Achterkant Plaatsen en instellen van het toestel Wanneer u het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis plaatst, zorg ervoor dat het naar de hond toe is gericht en zich binnen zijn loopgebied bevindt. Het toestel is voorzien van oogjes voor ophangen of monteren op een maximale hoogte van 1,5 meter. Het anti-blaftoestel voor buitenshuis kan ook als vrijstaand toestel worden gebruikt. U kunt het in een boom ophangen, op een stok, tuinhekpaal, enz. Voor het bereiken van beste resultaten, zorg ervoor dat geen hoge bomen of enigerlei andere obstakels zich tussen het toestel en de hond bevinden. 2 1 T OFF OFF 2 3 3 T 1 2 OFF 3 T 1 __________________________________________________________ Plaatsen en vervangen van de batterij 1. Het PetSafe anti-blaftoestel voor buitenshuis werkt op een vervangbare 9-volt batterij (niet meegeleverd). Het batterijdeksel bevindt zich aan de achterzijde van het toestel. Haal het batterijdeksel eraf. 2. Plaats de 9-volt batterij met de positieve zijde gericht zoals afgebeeld. 3. Plaats het batterijdeksel terug door eerst de bovenste rand op zijn plaats te zetten, en daarna de onderste rand van het deksel dicht te knippen. Plaats het batterijdeksel terug Bovenkant eerst Haal het batterijdeksel eraf www.petsafe.net 23 Batterijduur Gemiddelde batterijduur is 2 maanden, afhankelijk van hoe vaak uw hond blaft. Om het batterijleven te verlengen, zet het anti-blaftoestel op “UIT” wanneer het niet wordt gebruikt. __________________________________________________________ Tweekleurig LED-lampje Tweekleurig LED-lampje laat zien of batterijstand goed of laag is. Als de batterij goed is knippert het groene LED-lampje 1 keer om de 5 seconden. Als de batterij laag is knippert het rode LED-lampje 3 keer om de 5 seconden. Als er geen LED-lampjes knipperen, dient u de batterij te vervangen. Als het ultrasoon geluid wordt uitgezonden brandt het rode LED-lampje onafgebroken. In testmodus zal het rode LED-lampje knipperen indien de batterij laag is. __________________________________________________________ Operatiemodussen • Begin met het gebruik van het anti-blaftoestel ingesteld op de correctiestand ‘Laag’ en ga over naar de volgende stand, ‘Gemiddeld’, indien de hond op de correctie niet reageert. • Indien de hond niet reageert op de stand ‘Gemiddeld’, verhoog het correctieniveau naar de stand ‘Hoog’. • Schakel over naar de TEST-modus om te controleren of het anti-blaftoestel op de juiste wijze werkt. Gebruik deze modus niet voor normale werking. Zie hoofdstuk “Anti-blaftoestel testen.” Gevoeligheidsinstellingen Bereik Laag Tot maximaal 4,6 meter Gemiddeld Tot maximaal 9 meter Hoog Tot maximaal 15 meter __________________________________________________________ Wat kunt u verwachten tijdens het gebruik van de anti-blaftoestel voor buitenshuis Plaats het PetSafe® anti-blaftoestel in de omgeving waar de hond rondloopt en zorg ervoor dat het toestel op één van de standen, Laag, Gemiddeld of Hoog is ingesteld. De meeste honden zullen snel begrepen hebben dat de anti-blaftoestel hun geblaf tegengaat, en ze zullen kalmeren en stoppen met blaffen. U zult binnen twee weken nadat het anti-blaftoestel in gebruik is genomen de afname in het geblaf van uw hond moeten merken. Let op dat dit toestel mogelijk minder geschikt is voor dove of slechthorende honden. Overmatig geblaf kan de relatie tussen u en uw hond verstoren en tot spanningen in de buurt leiden. In enkele situaties kan dit product dienen als een middel om het geblaf te beëindigen en niet als een remedie. Bezoek aub onze site, www.petsafe.net, voor het vinden van andere gebruikelijke oplossingen voor uw problemen met ongewenst of buitensporig geblaf. 24 www.petsafe.net Regulier onderhoud • Verwijder de batterij vóór het schoonmaken van het toestel. • Maak het PetSafe anti-blaftoestel met een vochtig doek schoon. • Gebruik voor het schoonmaken van het toestel geen spuitbussen met chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. • Dompel dien onder het water of een ander vloeistof. Let op: Het anti-barktoestel voor buitenshuis is weerbestendig. Desalniettemin is het mogelijk dat de werking van het toestel verstoord raakt indien water in de microfoon terechtkomt. Nadat de microfoon afgedroogd is, zal het toestel opnieuw correct werken. __________________________________________________________ Anti-blaftoestel testen 1. Zet de modusschakelaar op TEST aan. 2. Houdt het toestel met het indicatorlampje naar u toe gericht. Het toestel dient op armlengte van uw mond te worden verwijderd. 3. Voor het activeren van het toestel, zeg “woef” hardop in de microfoon. 4. Het LED-lampje zal knipperen en een hoorbaar geluid wordt uitgezonden om aan te geven dat het toestel correct werkt. 5. Indien er geen indicatorlampje brandt en er geen hoorbaar geluid is, controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst en/of vervang de batterij. Indien het indicatorlampje nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice. 6. Schakel de modusschakelaar terug naar de stand “Laag” voordat u het anti-blaftoestel in gebruik neemt. Let op: Het TEST-modus is niet bedoeld voor een normale werking. Indien het anti-blaftoestel in de TEST-modus is gebleven kan het toestel valse signalen uitzenden waardoor het batterijleven verkort wordt. __________________________________________________________ Accessoires Indien u aanvullende accessoires voor PetSafe® anti-blaf halsband wenst te kopen, neem dan contact op met de Klantenservice. Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op www.petsafe.net. Onderdeel Onderdeelnummer Batterijdeksel RFA-277 www.petsafe.net 25 Veelgestelde vragen Welke bereik heeft het PetSafe® anti-blaftoestel voor buitenshuis? Het PetSafe anti-blaftoestel voor buitenshuis herkent het geblaf en zendt een ultrasoon geluid uit op afstand van maximaal 15 meter. Is het anti-blaftoestel voor buitenshuis effectief voor alle honden? Het product is mogelijk niet geschikt voor dove en slechthorende honden. Is anti-blaftoestel voor buitenshuis geschikt voor meerdere honden? Ja, het is geschikt voor alle honden die zich binnen het maximale bereik van het anti-blaftoestel bevinden. Kan ik het antiblaftoestel voor buitenshuis ook binnenshuis gebruiken? Nee, wij raden u niet aan om dit product binnenshuis te gebruiken. PetSafe PBC19-10766 is een ultrasoon product dat ook geschikt is voor gebruik binnenshuis. Bezoek aub onze website voor de lijst met verkooppuntenbij u in de buurt en voor de lijst met Klantencentra in uw regio en hun telefoonnummers. Kan een hond ongevoelig raken voor het ultrasoon geluid? Er komen bepaalde situaties voor wanneer honden ongevoelig raken. Om dit te voorkomen dient u het anti-blaftoestel voor buitenshuis aan te zetten enkel als u wilt dat uw hond ophoudt met ongewenst geblaf (m.a.w. schakel het toestel uit wanneer u niet thuis bent). Kunnen mensen het ultrasoon geluid horen? Het ultrasoon geluid kan niet door mensen worden gehoord. De luidspreker kan nu en dan vibreren waardoor het geluid ontstaat. Storingen Het groene LED-lampje knippert niet meer en er is geen rood licht zichtbaar. 26 • Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze is geplaatst. • Vervang de batterij. • Indien het groene LED-lampje nog steeds niet knippert, neem contact op met de Klantenservice. www.petsafe.net Voorwaarden voor gebruik en beperkte garantie 1. Voorwaarden voor gebruik Dit product wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zonder wijzigingen instemt met de bijgesloten voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Het gebruik van dit product is mede afhankelijk van het instemmen met al deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. 2. Passend gebruik Dit product is ontworpen voor gebruik door huisdieren voor welke training wenselijk is. Het specifieke temperament van uw huisdier kan ongeschikt blijken voor dit product. Als u niet zeker bent of deze halsband geschikt is voor uw huisdier raden wij u aan om contact op te nemen met uw dierenarts of een bevoegde hondentrainer. Onder passend gebruik wordt verstaan het volledig doornemen van de gebruiksaanwijzingen geleverd met het product, evenals enige andere specifieke waarschuwingen. 3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik Dit product mag uitsluitend door huisdieren worden gebruikt. Dit middel voor het trainen van huisdieren is niet bedoeld voor het berokkenen van schade, het toebrengen van letsel of om uit te dagen. Indien u dit product voor niet bedoelde doeleinden gebruikt riskeert u te worden vervolgd voor overtreding van nationale, provinciale of lokale wetten. 4. Beperkte garantie Radio Systems Corporation® neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor enige directe of indirecte schade, als strafmaatregel opgelegde hoge schadevergoeding, incidentele, specifieke of gevolgschade, nog voor enige andere schade, van welke aard dan ook, die voorkomt uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit product. Koper is volledig bewust van alle risico’s en verantwoordelijkheden die in verband staan met dit product. 5. Wijzigingen van Voorwaarden en bepalingen voor gebruik Radio Systems Corporation behoudt het recht voor om voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die gelden voor het aanbieden van dit product te wijzigen. _______________________________________________________________________ Compliantie Dit product is getest en het voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen betreffende elektromagnetische compatibiliteit, de Laagspanningsrichtlijn en de R&TTE-richtlijn betreffende radio en telecommunicatie eindapparatuur. Controleer voordat u dit product in een land buiten de EU gaat gebruiken neem contact op met de lokale R&TTE autoriteit. Onrechtmatig aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen aan de uitrusting, die niet goedgekeurd zijn door Radio Systems® Corporation, zijn in strijd met de Europese R&TTE richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit en kunnen het recht van gebruiker op het gebruik van de uitrusting ongeldig maken, evenals de garantie op het product. Dit product is gemaakt volgens de EMC en LV richtlijnen. De Verklaring van conformiteit kunt u nalezen op: http//www.petsafeinternational.com/eu/eu_docs.html. Canada Dit Klasse B digitaal apparaat is conform de Canadese norm ICES-003. Australië Dit toestel stemt overeen met de toepasselijke EMC-eisen omschreven door de ACMA (Australian Communications and Media Authority). www.petsafe.net 27 Belangrijk recyclingadvies Neem a.u.b. de regels m.b.t. het veilig opruimen van elektrisch afval en elektrische apparaten in acht die in uw land van kracht zijn. Deze producten moeten worden gerecycled. Gooi het product niet weg als gemeentelijk afval indien u het niet meer nodig heeft. Breng het product terug naar de winkel terug zodat het terechtkomt in ons recyclingsysteem. Als dit voor u niet mogelijk is neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice. Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op www.petsafe.net. _________________________________________________________________ Batterij wegdoen Apart verzamelen van lege batterijen is in vele regio’s verplicht; raadpleeg de regels die in uw regio gelden voordat u een lege batterij weggooit. Zie pagina 23 voor instructies voor het verwijderen van batterijen uit het product zodat deze apart weggegooid kunnen worden. Dit product werkt op 1 alkaline batterij van 9 Volt; u mag alleen deze type batterij ter vervanging gebruiken. _________________________________________________________________ Productgarantie Registreer uw product online via www.petsafe.net. Alle onderdelen worden gedekt met levenslange garantie. Onderhoudskosten worden gedekt gedurende de eerste twee jaren van gebruik. Nadien wordt een minimumtarief voor onderhoudskosten of vervanging van het product in rekening gebracht. Misbruik, verlies, schade veroorzaakt door het huisdier, of het incorrecte gebruik van of omgang met het product worden niet gedekt. PetSafe® acht zich niet verantwoordelijk voor verlies van tijd, ongemak, verlies of gebruik van uw product evenals enige incidentele of bijkomende schade. Garantie vervalt indien het product wordt doorverkocht. Neem contact op met de Klantenservice indien u onderhoud wilt plannen, of met vragen over het verhelpen van storingen en, zonodig, om reparatie of vervanging van het product af te spreken (servicekosten kunnen van toepassing zijn ). Voor de lijst met telefoonnummers van onze Klantenservice bezoek onze website op www.petsafe.net. 28 www.petsafe.net
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Petsafe PBC19-11794 Handleiding

Categorie
Microfoons
Type
Handleiding