Worx WG259E.5 Data papier

Merk
Worx
Categorie
grasmaaiers
Model
WG259E.5
Type
Data papier
WG259E WG259E.5 WG259E.9
P06
P14
P23
P32
P41
P50
P59
P68
P77
P86
P95
Cordless Hedge Trimmer
Akku-Heckenschere
Taille-haie sans cordon
Tagliasiepi senza filo
Cortasetos Inalámbrico
Draadloze heggenschaar
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów
Vezeték nélküli sövényegyengető
Maşină de tuns gard viu fără cordon
Bezkabelový plotostřih
Akumulátorový krovinorez
EN
D
F
I
ES
NL
PL
HU
RO
CZ
SK
Original instructions EN
Originalbetriebsanleitung D
Notice originale F
Istruzioni originali I
Manual original ES
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing NL
Instrukcja oryginalna PL
Eredeti használati utasítás HU
Instrucţiuni originale RO
Překlad CZ
Preklad SK
Draadloze heggenschaar NL
5150
1. ACCUPACK
2. HANDVAT ACHTER
3. HANDVAT VOOR
4. BESCHERMKAP
5. DRUKSCHAKELAAR VOOR (VOLLEDIGE SCHAKELAARFUNCTIE)
6. SCHAKELAAR
7. VERLENGKNOP
8. SNIJBLAD
9. BESCHERMKOKER*
* Sommige afgebeelde of beschreven toebehoren worden niet meegeleverd.
TECHNISCHE GEGEVENS
Type WG259E WG259E.5 WG259E.9(230-269-aanduiding van machinerie,
kenmerkend van Draadloze Heggenschaar)
WG259E WG259E.5 WG259E.9
Spanning 20V Max** lithium
Snelheid onbelast 2200/min
Snijlengte 52cm
Snijdiameter 14mm
Oplaadtijd Ongeveer 3 uur Ongeveer 1 uur /
Mesbeweging 2.5kg 2.5kg 2.1kg
**Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning batterij bereikt maximum 20 volt.
Nominale spanning is 18 volt.
Draadloze heggenschaar NL
5150
GELUIDS- EN TRILLINGSGEGEVENS
A-gewogen geluidsdruk 77dB(A)
A-gewogen geluidsvermogen 90dB(A)
K
pA
3.0dB(A)
Draag gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk hoger is dan 80dB(A)
Gewogen trillingswaarde a
h
=2.2m/s²
Fout K=1.5m/s²
WAARSCHUWING: De mate van trilling tijdens gebruik van deze vermogensmachine kan
verschillen van de nominale waarde, afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt
gebruikt, zoals in de volgende voorbeelden:
De conditie en de onderhoudstoestand van de machine.
Gebruik van de juiste toebehoren. Zorg ervoor dat ze scherp zijn en in goede conditie.
De wijze waarop de handvatten worden vastgehouden en het gebruik van toebehoren die
trillingen verminderen.
De machine moet gebruik worden zoals door de ontwerper bedoeld is en in overeenstemming
met deze instructies.
Deze machine kan een trillingssyndroom in hand en arm veroorzaken als hij niet op de
juiste wijze gehanteerd wordt
WAARSCHUWING: Voor de nauwkeurigheid moet bij een schatting van het
blootstellingsniveau in de feitelijke gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden
met alle delen van de bewerking, zoals het moment dat de machine wordt uitgeschakeld
en de tijden waarop de machine loopt zonder daadwerkelijk gebruikt te worden. Dit kan het
blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen.
De blootstelling aan trillingen verminderen.
Onderhoud de machine volgens deze instructies en houd hem goed gesmeerd (voor zover van
toepassing)
Wordt de machine geregeld gebruikt, schaf dan toebehoren tegen trillingen aan.
Vermijd het gebruik bij temperaturen van 10
0
C of minder
Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel trillingen over een aantal dagen verspreid worden.
ACCESSOIRES
WG259E WG259E.5 WG259E.9
Beschermkoker 1 1 1
Beschermkap 1 1 1
Oplader 1 (WA3759) 1 (WA3860) /
Accupack 1 (WA3551.1) 1 (WA3551.1) /
Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht.
Gebruik producten van goede kwaliteit met een bekende merknaam. Gebruik de kwaliteit die u
voor de klus nodig heeft. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het
winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.
Draadloze heggenschaar NL
5352
ALGEMENE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR VERMOGENSMACHINE
WAARSCHUWING! Lees alle
instructies zorgvuldig door. Indien
u zich niet aan alle onderstaande instructies
houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies voor latere naslag.
De term “(elektrisch) gereedschap” in de
waarschuwingen hieronder, verwijst naar
uw op netspanning werkende gereedschap
(met stroomdraad) of uw accugereedschap
(draadloos).
1) WERKGEBIED
a) Houd uw werkgebied schoon en
zorg ervoor dat deze goed verlicht
is. In rommelige en slecht verlichte
werkgebieden gebeuren sneller
ongelukken.
b) Gebruik elektrisch gereedschap
niet in explosieve atmosferen, zoals
in de nabijheid van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch
gereedschap veroorzaakt vonken die
de stof of de gassen kunnen doen
ontvlammen.
c) Houd kinderen en omstanders uit
de buurt terwijl u met elektrisch
gereedschap werkt. Afleidingen kunnen
ervoor zorgen dat u de controle over het
gereedschap verliest.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) De stekker van het elektrisch
gereedschap moet passen in het
stopcontact. Pas de stekker op geen
enkele manier aan om te zorgen
dat hij wel past. Gebruik geen
adapterstekkers terwijl u geaard
elektrisch gereedschap gebruikt.
Onaangepaste stekkers die in het
stopcontact passen, verminderen de kans
op een elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met
geaarde of gegronde oppervlakken,
zoals buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten. Als uw lichaam geaard of
gegrond is, is er een grotere kans op een
elektrische schok.
c) Stel uw elektrische gereedschap
niet bloot aan regen of natte
omstandigheden. Water dat elektrisch
gereedschap kan binnendringen, vergroot
de kans op een elektrische schok.
d) Gebruik de stroomdraad niet op
een andere manier dan waarvoor
deze gemaakt is. Trek niet aan de
stroomdraad, ook niet om de stekker
uit het stopcontact te krijgen en draag
het gereedschap niet door het aan de
stroomdraad vast te houden. Houd de
stroomdraad uit de buurt van hitte,
olie, scherpe hoeken en bewegende
onderdelen. Beschadigde of verwarde
stroomdraden vergroten de kans op een
elektrische schok.
e) Wanneer u het elektrische
gereedschap buitenshuis gebruikt,
dient u te zorgen voor een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis, vermindert de kans op een
elektrische schok.
f) Moet een krachtmachine in een
vochtige locatie worden gebruikt,
gebruik dan een aardlekschakelaar
(ALS). Een ALS vermindert het gevaar op
elektrische schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk waar u mee bezig
bent en gebruik uw gezonde
verstand wanneer u met elektrisch
gereedschap werkt. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder de invloed van
drugs, alcohol of medicijnen. Een
moment van onoplettendheid bij het
gebruik van elektrisch gereedschap kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een veiligheidsuitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Een
veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker,
schoenen met antislipzolen, een
Draadloze heggenschaar NL
5352
veiligheidshelm, of oorbescherming die
onder de juiste omstandigheden gebruikt
wordt, vermindert de kans op persoonlijk
letsel.
c) Pas op dat het apparaat niet
onbedoeld wordt gestart. Zorg ervoor
dat de schakelaar uit staat voordat u
de voeding en/of batterij aansluit, en
als u de machine oppakt en draagt.
Gereedschap dragen terwijl u uw vinger
op de schakelaar houdt, of de stekker
in het stopcontact steken terwijl het
gereedschap ingeschakeld staat, is vragen
om ongelukken.
d) Verwijder inbussleutels of
moersleutels voordat u het
gereedschap inschakelt. Een sleutel die
nog in of op een draaiend onderdeel van
het elektrische gereedschap zit, kan leiden
tot ernstig persoonlijk letsel.
e) Werk niet boven uw macht. Zorg
er altijd voor dat u stevig staat en
goed in balans bent. Hierdoor heft u
betere controle over het gereedschap in
onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kan vast komen te zitten in bewegende
onderdelen.
g) Wanneer er apparaten worden
bijgeleverd voor stofafzuiging en
–opvang, zorg er dan voor dat deze
aangesloten zijn en op de juiste
manier gebruikt worden. Het gebruik
van deze apparaten vermindert de gevaren
die door stof kunnen ontstaan.
4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
gereedschap dat voor de toepassing
geschikt is. Het gebruik van geschikt
gereedschap levert beter werk af en werkt
veiliger als het gebruikt wordt op de
snelheid waar het voor ontworpen is.
b) Gebruik het gereedschap niet wanneer
de aan/uitschakelaar niet functioneert.
Gereedschap dat niet kan worden bediend
met behulp van de schakelaar is gevaarlijk
en dient te worden gerepareerd.
c) Neem de stekker uit het stopcontact
en/of verwijder de batterij voordat u
instellingen veranderd, toebehoren
vervangt of de machine opbergt.
Deze preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen de kans op het ongewild
inschakelen van het gereedschap.
d) Berg gereedschap dat niet gebruikt
wordt buiten het bereik van kinderen
op en laat personen die niet bekend
zijn met het gereedschap of met deze
veiligheidsinstructies het gereedschap
niet bedienen. Elektrisch gereedschap kan
in de handen van ongetrainde gebruikers
gevaarlijk zijn.
e) Onderhoud elektrisch gereedschap
op de juiste wijze. Controleer of
bewegende onderdelen nog goed
uitgelijnd staan, of ze niet ergens
vastzitten en controleer op elke
andere omstandigheid die ervoor
kan zorgen dat het gereedschap
niet goed functioneert. Wanneer het
gereedschap beschadigd is, dient
u het te repareren voordat u het in
gebruik neemt. Veel ongelukken worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrisch gereedschap.
f) Houd snijdend gereedschap schoon
en scherp. Goed onderhouden snijdend
gereedschap met scherpe zaagbladen/
messen zal minder snel vastlopen en is
makkelijker te bedienen.
g) Gebruik het gereedschap, de
accessoires, de bitjes, enz. in
overeenstemming met deze
instructies en op de manier zoals
bedoeld voor het specifieke type
elektrisch gereedschap, rekening
houdend met de werkomstandigheden
en het uit te voeren werk. Het
gereedschap gebruiken voor andere
doeleinden dan waar deze voor ontworpen
is, kan gevaarlijke situaties opleveren.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN
ACCUGEREEDSCHAP
a) Laad het accupack alleen op met de
door de fabrikant aangegeven oplader.
Draadloze heggenschaar NL
5554
Een oplader die geschikt is voor het ene
type accupack, kan brand veroorzaken
wanneer die gebruikt wordt voor een ander
type accupack.
b) Gebruik het gereedschap uitsluitend
met het aangegeven accupack. Door
het gebruik van andere accupacks ontstaat
de kans op letsel of brand.
c) Wanneer het accupack niet gebruikt
wordt, dient u het uit de buurt te
houden van metalen voorwerpen,
zoals paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die een
verbinding kunnen maken tussen
de contactpunten van de terminal.
Het kortsluiten van de accuterminals kan
zorgen voor brandwonden of brand.
d) Onder extreme omstandigheden kan
er vloeistof uit de accu lopen; raak
deze vloeistof niet aan. Wanneer u
toch onverhoopt met de vloeistof
in aanraking komt, dient u dit
onmiddellijk af te spoelen met water.
Wanneer de vloeistof in de ogen komt,
dient u zo snel mogelijk een arts te
raadplegen. Vloeistof die afkomstig is
uit de accu kan irritatie of brandwonden
veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrisch gereedschap
repareren door een bevoegde
reparateur die alleen originele
reserveonderdelen gebruikt. Zo bent
u er zeker van dat uw gereedschap veilig
blijft.
BELANGRIJKE EXTRA
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
VOOR UW DRAADLOZE
HEGGENSCHAAR
1. Houd alle lichaamsdelen uit de
buurt van het snijblad. Verwijder
het materiaal niet en houd het
niet vast terwijl het snijblad in
beweging is. Zorg ervoor dat de
schakelaar uit staat als u vastgelopen
materiaal verwijdert. Een ogenblik van
onoplettendheid bij het gebruik van de
heggenschaar kan ernstig persoonlijk letsel
tot gevolg hebben.
2. Draag de heggenschaar aan het
handvat met een stilstaand snijblad.
Vervoert u de heggenschaar of slaat
u hem op, gebruik dan altijd de
beschermkap van het snijblad. Door
de heggenschaar met zorg te behandelen
vermindert u de kans op letsel door het
snijblad.
3. Houd het gereedschap vast bij de
geïsoleerde handvatten als u een actie
onderneemt waarbij het priemende
gereedschap in contact kan komen
met verborgen kabels. Contact met een
kabel waar spanning op staat zet tevens
spanning op metalen onderdelen van het
apparaat en geeft de gebruiker een schok.
BELANGRIJKE EXTRA
VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN
VOOR UW DRAADLOZE
HEGGENSCHAAR
a) Batterijcellen en accupacks mogen
niet gedemonteerd, geopend of
vernietigd worden.
b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar
accupacks niet willekeurig in een
doos of lade waar ze elkaar kunnen
kortsluiten of door geleidende
voorwerpen kortgesloten kunnen
worden. Houd het accupack op een
afstand van andere metalen voorwerpen
als paperclips, muntstukken, sleutels,
nagels, schroeven en andere kleine
metalen voorwerpen die de contacten
van de accupack kunnen verbinden.
Kortgesloten contacten van accupacks
kunnen brandwonden of brand
veroorzaken.
c) Stel accupacks niet bloot aan warmte
of vuur. Vermijd opslag in direct
zonlicht.
d) Stel accupacks niet bloot aan
mechanische schokken.
e) Als een accu lekt dient men
Draadloze heggenschaar NL
5554
voorzichtig te zijn dat de vloeistof
niet in contact komt met de huid of
de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt
men de huid onder stromend water en
raadpleegt men een arts.
f) Raadpleeg meteen een arts wanneer
een batterij of accupack is ingeslikt .
g) Houd batterijcellen en accupacks
schoon en droog.
h) Veeg de aansluitingen van het
accupack schoon met een droge doek
als ze vuil zijn geworden.
i) Accupacks moeten voor gebruik
worden opgeladen. Lees de
gebruiksaanwijzing voor de juiste
laadinstructies.
j) Laat accupacks niet langdurig opladen
als ze niet worden gebruikt.
k) Na een lange opslagperiode kan het
nodig zijn het accupack enkele keren
op te laden en te ontladen voor een
optimale prestatie.
l) Accupacks presteren het best
bij normale kamertemperatuur
(20°C±5°C).
m) Wanneer u accupacks wegwerpt,
dient u accupacks van verschillende
elektrochemische systemen van
elkaar afgezonderd te houden.
n) Laad alleen op met een lader met
de technische gegevens van WORX.
Gebruik geen andere lader dan de
lader die specifiek voor dat doel met
de apparatuur is meegeleverd. Een
lader voor één type accupack geschikt is
kan een brandgevaar inhouden wanneer
gebruikt met een ander type.
o) Gebruikt geen accupack dat niet
bedoeld is voor gebruik met deze
apparatuur.
p) Houd accupacks buiten het bereik van
kinderen.
q) Bewaar de oorspronkelijke instructies
van het product voor latere gebruik.
r) Verwijder het batterijpakket uit de
apparatuur als het niet in gebruik is.
s) Volg de juiste procedure voor
afvalverwijdering na afdanken van dit
apparaat .
SYMBOLEN
Om het risico op letsels te beperken,
moet u de gebruikershandleiding
lezen
Draag oorbescherming
Draag oogbescherming
Draag stofmasker
Niet gebruiken in vochtige of natte
omstandigheden om een elektrische
schok te voorkomen
Niet blootstellen aan regen of water
Steek niet brand
Batterijen niet weggooien. Breng
lege accu’s naar een recyclecentrum
of inzamelpunt voor chemisch afval
bij u in de buurt
Afgedankte elektrische producten
kunt u niet met het normale
huisafval weggooien. Breng deze
producten, indien mogelijk, naar
een recyclecentrum bij u in de buurt.
Vraag de verkoper of de gemeente
naar informatie en advies over het
recyclen van elektrische producten.
Draadloze heggenschaar NL
5756
BEDIENINGSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING: Gebruik het
gereedschap niet zonder dat de
beschermkap gemonteerd is en handvat
voor.
GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING
Het gereedschap is bestemd voor het knippen
en snoeien van heggen en struiken in de tuin
voor particulier gebruik.
1. MONTAGE VAN DE BESCHERMKAP
Stop de beschermkap in de sleuf zoals
weergegeven in (Zie Fig A) en zorg ervoor dat
deze stevig is bevestigd.
Gebruik twee schroeven om de beschermkap
vast te maken.
2. MONTAGE HANDGREEP VOORAAN
De handgreep vooraan moet vóór het gebruik
worden gemonteerd:
1) Verwijder de bout van het voorste handvat.
2) Bevestig de handgreep aan de behuizing
en lijn de markeringen van de behuizing
en de handgreep uit. Zorg ervoor dat de
uitstekende markeringen op het voorste
handvat precies passen in de holtes op de
behuizing. (Zie Fig B,C)
3) Stop de vergrendelingsbout in de
handgreep en maak de bout volledig vast.
(Zie Fig D)
4) Controleer of de handgreep stevig is
bevestigd. Als dat niet het geval is, moet
u de vergrendelingsbout opnieuw vast
maken.
OPMERKING: Zorg ervoor dat het
handvat stevig op zijn plaats zit.
3. U MOET DE ACCU VOLLEDIG
OPLADEN VOORDAT U DE DRAADLOZE
HEGGENSCHAAR GEBRUIKT
WAARSCHUWING! De lader en het
accupack zijn speciaal ontworpen om
samen gebruikt te worden. Gebruik dus
geen andere apparaten. Steek nooit metalen
voorwerpen in de lader of in het accupack
om elektrische defecten en ongelukken te
voorkomen.
Het accupack is NIET opgeladen. Deze moet u
dus voor gebruik opladen.
De bijgeleverde batterijlader past bij de
Lithium-ionbatterij die in het apparaat is
geplaatst. Gebruik geen andere batterijlader.
4. HET ACCUPACK OPLADEN
De Lithium-ionbatterij is beschermd tegen
volledig ontladen. Als de batterij leeg is,
wordt het toestel uitgeschakeld door een
beschermingscircuit.
In een warme omgeving, of na zwaar gebruik,
kan het batterijpak te heet worden om te
kunnen opladen. Laat de batterij enige tijd
afkoelen voor het heropladen.
5. HET ACCUPACK VERWIJDEREN OF
PLAATSEN (Zie Fig E)
Druk de grendel van de batterij in en verwijder
de batterij uit de machine. Plaats het accupack
na het opladen in het batterijvak van de
heggenschaar. U hoeft alleen licht te duwen
op het accupack om dat te doen. Controleer of
de accu volledig in het vak zit.
6. IN- EN UITSCHAKELEN
VOORDAT U DE HEGGENSCHAAR
INSCHAKELT
Verwijder de beschermkoker (9).
Er zijn twee drukschakelaars geplaatst in de
heggenschaar (5 en 6).Beide schakelaars
moeten worden ingedrukt om het apparaat
te starten. Druk de voorste drukschakelaar (5)
in en houdt deze ingedrukt. Druk daarna de
andere drukschakelaar (6) in (Zie Fig F1).
DE HEGGENSCHAAR UITSCHAKELEN
Verwijder de heggenschaar uit het
snoeigebied voordat u deze uitschakelt.
Om te stoppen, laat u één van de schakelaars
los (Zie Fig F2).
WAARSCHUWING: Indien er
onderdelen missen, beschadigd zijn
of kapot zijn, dient u de heggenschaar
niet te gebruiken totdat alle beschadigde
onderdelen zijn gerepareerd of geplaatst.
Indien u dit niet doet, kan dat leiden
tot ernstig persoonlijk letsel. NIET
GEBRUIKEN ZONDER HANDVAT EN
BESCHERMKAP
7. DE HEGGENSCHAAR GEBRUIKEN
De schakelhefboom kan aan drie zijden
worden geactiveerd zodat u talrijke opties hebt
Draadloze heggenschaar NL
5756
voor een comfortabele greep. Voordat u een
gebied snoeit, moet u het eerst inspecteren
en vreemde objecten verwijderen die in de
snijbladen kunnen vallen of verstrikken. Houd
de heggenschaar altijd met beide handen vast
en met het snijblad van u weg gericht voordat
u het gereedschap inschakelt.
Wanneer u nieuwe bladeren snoeit, dient u
een brede zwaaiende beweging te gebruiken,
zodat de stammen direct in het mes
terechtkomen.(Zie Fig G1& G2)
Wacht tot de snijbladen hun volle snelheid
hebben bereikt voordat u het snoeien start.
Houd de snijbladen tijdens het gebruik weg
van mensen en objecten zoals muren, grote
stenen, bomen, voertuigen, enz.
Als de messen blijven hangen, dient u de
heggenschaar onmiddellijk te stoppen. Haal
de stekker uit het stopcontact en verwijder
het blokkerende materiaal van het mes en
repareer of vervang deze waar nodig.
Draag handschoenen wanneer u planten met
doorns snoeit.
Probeer geen stammen te snoeien die te dik
zijn om tussen de messen te passen.
DE BOVENKANT SNOEIEN
Snoei met een zwaaiende beweging (Zie Fig
G1). Het geeft het beste resultaat als u de
messen iets naar beneden houdt in de richting
van de beweging.
DE ZIJKANT SNOEIEN
Bij het snoeien van de zijkant van een heg,
begint u onderaan en werkt u naar boven toe
(Zie Fig G2), terwijl u ervoor zorgt dat de heg een
beetje spits toeloopt naarmate u hoger komt.
Hierdoor wordt er meer van de heg zichtbaar en
zal de begroeiing beter verdeeld zijn.
8. SCHOONMAKEN
Het accupack verwijderen of plaatsen Gebruik
een zachte borstel. Verwijder troep uit de
ventilatieopeningen en van de messen.
Wrijf het oppervlak van de heggenschaar
schoon met een droge doek.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
water om de heggenschaar schoon
te maken. Maak de heggenschaar ook niet
schoon met chemicaliën, waaronder benzine,
of oplosmiddelen. Dit kan belangrijke plastic
onderdelen beschadigen.
DE MESSEN SMEREN
Om het apparaat makkelijker te gebruiken
en voor een langere levensduur, dient u de
messen voor en na gebruik te smeren. Voordat
u de olie aanbrengt, dient u ervoor te zorgen
dat de stekker van de heggenschaar niet in
het stopcontact zit. Doe geregeld olie op de
messen (Zie Fig H).
AAN HET EINDE VAN HET SNOEISEIZOEN
Maak de heggenschaar grondig schoon.
Controleer of alle moeren en schroeven goed
aangedraaid zijn.
Controleer de heggenschaar visueel op
versleten of beschadigde onderdelen.
ONDERHOUD
Verwijder de batterij voordat u
instellingen, reparaties of onderhoud
uitvoert.
Dit gereedschap bevat geen onderdelen
waaraan de gebruiker onderhoud kan of moet
uitvoeren. Gebruik nooit water of chemische
reinigingsmiddelen voor het schoonmaken
van uw elektrische gereedschap. Veeg het
schoon met een droge doek. Bewaar uw
elektrische gereedschap altijd op een droge
plek. Houd de ventilatiegleuven van de motor
schoon. Houd alle bedieningselementen vrij
van stof.
BESCHERMING VAN HET
MILIEU
Afgedankte elektrische producten
kunt u niet met het normale huisafval
weggooien. Breng deze producten,
indien mogelijk, naar een recyclecentrum
bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de
gemeente naar informatie en advies over het
recyclen van elektrische producten.
Draadloze heggenschaar NL
5958
CONFORMITEITVERKLARING
Wij,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Verklaren dat het product
Beschrijving: WORX Draadloze Heggenschaar
Type: WG259E WG259E.5 WG259E.9
(230-269-aanduiding van machinerie,
kenmerkend van Draadloze
Heggenschaar)
Functie Snoeien van heggen en struiken
Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU,
2000/14/EG gewijzigd door 2005/88/EG
2000/14/EG gewijzigd door 2005/88/EG
-
Procedure beoordeling conformiteit volgens:Annex V
-
Niveau gemeten geluidsvermogen:
87.1
dB(A)
- Opgegeven, gegarandeerde niveau
geluidsvermogen 90dB(A)
De betrokken aangemelde instantie:
EN 60745-1 EN 60745-2-15
EN ISO 3744 EN 55014-1
EN 55014-2
De persoon die bevoegd is om het technische
bestand te compileren,
Naam Russell Nicholson
Adres Positec Power Tools (Europe)Ltd,
PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK
2013/12/25
Leo Yue
POSITEC Kwaliteitsmanager

Document transcriptie

EN P06 Akku-Heckenschere D P14 Taille-haie sans cordon F P23 Tagliasiepi senza filo Cordless Hedge Trimmer I P32 Cortasetos Inalámbrico ES P41 Draadloze heggenschaar NL P50 PL P59 Vezeték nélküli sövényegyengető HU P68 Maşină de tuns gard viu fără cordon RO P77 Bezkabelový plotostřih CZ P86 Akumulátorový krovinorez SK P95 Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów WG259E WG259E.5 WG259E.9 Original instructions EN Originalbetriebsanleitung D Notice originale F Istruzioni originali I Manual original ES Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing NL Instrukcja oryginalna PL Eredeti használati utasítás HU Instrucţiuni originale RO Překlad CZ Preklad SK 1. ACCUPACK 2. HANDVAT ACHTER 3. HANDVAT VOOR 4. BESCHERMKAP 5. DRUKSCHAKELAAR VOOR (VOLLEDIGE SCHAKELAARFUNCTIE) 6. SCHAKELAAR 7. VERLENGKNOP 8. SNIJBLAD 9. BESCHERMKOKER* * Sommige afgebeelde of beschreven toebehoren worden niet meegeleverd. TECHNISCHE GEGEVENS Type WG259E WG259E.5 WG259E.9(230-269-aanduiding van machinerie, kenmerkend van Draadloze Heggenschaar) WG259E 50 Spanning WG259E.5 20V Snelheid onbelast Max** lithium 2200/min Snijlengte 52cm Snijdiameter 14mm Oplaadtijd Mesbeweging WG259E.9 Ongeveer 3 uur Ongeveer 1 uur / 2.5kg 2.5kg 2.1kg **Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning batterij bereikt maximum 20 volt. Nominale spanning is 18 volt. Draadloze heggenschaar NL GELUIDS- EN TRILLINGSGEGEVENS A-gewogen geluidsdruk 77dB(A) A-gewogen geluidsvermogen 90dB(A) KpA 3.0dB(A) Draag gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk hoger is dan 80dB(A) Gewogen trillingswaarde ah=2.2m/s² Fout K=1.5m/s² WAARSCHUWING: De mate van trilling tijdens gebruik van deze vermogensmachine kan verschillen van de nominale waarde, afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt, zoals in de volgende voorbeelden: De conditie en de onderhoudstoestand van de machine. Gebruik van de juiste toebehoren. Zorg ervoor dat ze scherp zijn en in goede conditie. De wijze waarop de handvatten worden vastgehouden en het gebruik van toebehoren die trillingen verminderen. De machine moet gebruik worden zoals door de ontwerper bedoeld is en in overeenstemming met deze instructies. Deze machine kan een trillingssyndroom in hand en arm veroorzaken als hij niet op de juiste wijze gehanteerd wordt WAARSCHUWING: Voor de nauwkeurigheid moet bij een schatting van het blootstellingsniveau in de feitelijke gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden met alle delen van de bewerking, zoals het moment dat de machine wordt uitgeschakeld en de tijden waarop de machine loopt zonder daadwerkelijk gebruikt te worden. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen. De blootstelling aan trillingen verminderen. Onderhoud de machine volgens deze instructies en houd hem goed gesmeerd (voor zover van toepassing) Wordt de machine geregeld gebruikt, schaf dan toebehoren tegen trillingen aan. Vermijd het gebruik bij temperaturen van 100C of minder Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel trillingen over een aantal dagen verspreid worden. ACCESSOIRES Beschermkoker Beschermkap Oplader Accupack WG259E WG259E.5 WG259E.9 1 1 1 1 1 1 1 (WA3759) 1 (WA3860) / 1 (WA3551.1) 1 (WA3551.1) / Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Gebruik producten van goede kwaliteit met een bekende merknaam. Gebruik de kwaliteit die u voor de klus nodig heeft. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren. Draadloze heggenschaar NL 51 ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR VERMOGENSMACHINE WAARSCHUWING! Lees alle instructies zorgvuldig door. Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor latere naslag. De term “(elektrisch) gereedschap” in de waarschuwingen hieronder, verwijst naar uw op netspanning werkende gereedschap (met stroomdraad) of uw accugereedschap (draadloos). 52 1) WERKGEBIED a) Houd uw werkgebied schoon en zorg ervoor dat deze goed verlicht is. In rommelige en slecht verlichte werkgebieden gebeuren sneller ongelukken. b) Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve atmosferen, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die de stof of de gassen kunnen doen ontvlammen. c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u met elektrisch gereedschap werkt. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest. 2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet passen in het stopcontact. Pas de stekker op geen enkele manier aan om te zorgen dat hij wel past. Gebruik geen adapterstekkers terwijl u geaard elektrisch gereedschap gebruikt. Onaangepaste stekkers die in het stopcontact passen, verminderen de kans op een elektrische schok. b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde of gegronde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Als uw lichaam geaard of gegrond is, is er een grotere kans op een elektrische schok. c) Stel uw elektrische gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat elektrisch gereedschap kan binnendringen, vergroot de kans op een elektrische schok. d) Gebruik de stroomdraad niet op een andere manier dan waarvoor deze gemaakt is. Trek niet aan de stroomdraad, ook niet om de stekker uit het stopcontact te krijgen en draag het gereedschap niet door het aan de stroomdraad vast te houden. Houd de stroomdraad uit de buurt van hitte, olie, scherpe hoeken en bewegende onderdelen. Beschadigde of verwarde stroomdraden vergroten de kans op een elektrische schok. e) Wanneer u het elektrische gereedschap buitenshuis gebruikt, dient u te zorgen voor een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, vermindert de kans op een elektrische schok. f) Moet een krachtmachine in een vochtige locatie worden gebruikt, gebruik dan een aardlekschakelaar (ALS). Een ALS vermindert het gevaar op elektrische schokken. 3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID a) Blijf alert, kijk waar u mee bezig bent en gebruik uw gezonde verstand wanneer u met elektrisch gereedschap werkt. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. b) Gebruik een veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming. Een veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, schoenen met antislipzolen, een Draadloze heggenschaar NL veiligheidshelm, of oorbescherming die onder de juiste omstandigheden gebruikt wordt, vermindert de kans op persoonlijk letsel. c) Pas op dat het apparaat niet onbedoeld wordt gestart. Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat voordat u de voeding en/of batterij aansluit, en als u de machine oppakt en draagt. Gereedschap dragen terwijl u uw vinger op de schakelaar houdt, of de stekker in het stopcontact steken terwijl het gereedschap ingeschakeld staat, is vragen om ongelukken. d) Verwijder inbussleutels of moersleutels voordat u het gereedschap inschakelt. Een sleutel die nog in of op een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap zit, kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. e) Werk niet boven uw macht. Zorg er altijd voor dat u stevig staat en goed in balans bent. Hierdoor heft u betere controle over het gereedschap in onverwachte situaties. f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kan vast komen te zitten in bewegende onderdelen. g) Wanneer er apparaten worden bijgeleverd voor stofafzuiging en –opvang, zorg er dan voor dat deze aangesloten zijn en op de juiste manier gebruikt worden. Het gebruik van deze apparaten vermindert de gevaren die door stof kunnen ontstaan. 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik gereedschap dat voor de toepassing geschikt is. Het gebruik van geschikt gereedschap levert beter werk af en werkt veiliger als het gebruikt wordt op de snelheid waar het voor ontworpen is. b) Gebruik het gereedschap niet wanneer de aan/uitschakelaar niet functioneert. Gereedschap dat niet kan worden bediend met behulp van de schakelaar is gevaarlijk en dient te worden gerepareerd. c) Neem de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de batterij voordat u instellingen veranderd, toebehoren vervangt of de machine opbergt. Deze preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen de kans op het ongewild inschakelen van het gereedschap. d) Berg gereedschap dat niet gebruikt wordt buiten het bereik van kinderen op en laat personen die niet bekend zijn met het gereedschap of met deze veiligheidsinstructies het gereedschap niet bedienen. Elektrisch gereedschap kan in de handen van ongetrainde gebruikers gevaarlijk zijn. e) Onderhoud elektrisch gereedschap op de juiste wijze. Controleer of bewegende onderdelen nog goed uitgelijnd staan, of ze niet ergens vastzitten en controleer op elke andere omstandigheid die ervoor kan zorgen dat het gereedschap niet goed functioneert. Wanneer het gereedschap beschadigd is, dient u het te repareren voordat u het in gebruik neemt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap. f) Houd snijdend gereedschap schoon en scherp. Goed onderhouden snijdend gereedschap met scherpe zaagbladen/ messen zal minder snel vastlopen en is makkelijker te bedienen. g) Gebruik het gereedschap, de accessoires, de bitjes, enz. in overeenstemming met deze instructies en op de manier zoals bedoeld voor het specifieke type elektrisch gereedschap, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk. Het gereedschap gebruiken voor andere doeleinden dan waar deze voor ontworpen is, kan gevaarlijke situaties opleveren. 5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAP a) Laad het accupack alleen op met de door de fabrikant aangegeven oplader. Draadloze heggenschaar NL 53 54 Een oplader die geschikt is voor het ene type accupack, kan brand veroorzaken wanneer die gebruikt wordt voor een ander type accupack. b) Gebruik het gereedschap uitsluitend met het aangegeven accupack. Door het gebruik van andere accupacks ontstaat de kans op letsel of brand. c) Wanneer het accupack niet gebruikt wordt, dient u het uit de buurt te houden van metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken tussen de contactpunten van de terminal. Het kortsluiten van de accuterminals kan zorgen voor brandwonden of brand. d) Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de accu lopen; raak deze vloeistof niet aan. Wanneer u toch onverhoopt met de vloeistof in aanraking komt, dient u dit onmiddellijk af te spoelen met water. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u zo snel mogelijk een arts te raadplegen. Vloeistof die afkomstig is uit de accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken. 6) SERVICE a) Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een bevoegde reparateur die alleen originele reserveonderdelen gebruikt. Zo bent u er zeker van dat uw gereedschap veilig blijft. BELANGRIJKE EXTRA VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR UW DRAADLOZE HEGGENSCHAAR 1. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijblad. Verwijder het materiaal niet en houd het niet vast terwijl het snijblad in beweging is. Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat als u vastgelopen materiaal verwijdert. Een ogenblik van onoplettendheid bij het gebruik van de heggenschaar kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben. 2. Draag de heggenschaar aan het handvat met een stilstaand snijblad. Vervoert u de heggenschaar of slaat u hem op, gebruik dan altijd de beschermkap van het snijblad. Door de heggenschaar met zorg te behandelen vermindert u de kans op letsel door het snijblad. 3. Houd het gereedschap vast bij de geïsoleerde handvatten als u een actie onderneemt waarbij het priemende gereedschap in contact kan komen met verborgen kabels. Contact met een kabel waar spanning op staat zet tevens spanning op metalen onderdelen van het apparaat en geeft de gebruiker een schok. BELANGRIJKE EXTRA VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR UW DRAADLOZE HEGGENSCHAAR a) Batterijcellen en accupacks mogen niet gedemonteerd, geopend of vernietigd worden. b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks niet willekeurig in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende voorwerpen kortgesloten kunnen worden. Houd het accupack op een afstand van andere metalen voorwerpen als paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten van de accupack kunnen verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks kunnen brandwonden of brand veroorzaken. c) Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht. d) Stel accupacks niet bloot aan mechanische schokken. e) Als een accu lekt dient men Draadloze heggenschaar NL voorzichtig te zijn dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt men de huid onder stromend water en raadpleegt men een arts. f) Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij of accupack is ingeslikt . g) Houd batterijcellen en accupacks schoon en droog. h) Veeg de aansluitingen van het accupack schoon met een droge doek als ze vuil zijn geworden. i) Accupacks moeten voor gebruik worden opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste laadinstructies. j) Laat accupacks niet langdurig opladen als ze niet worden gebruikt. k) Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn het accupack enkele keren op te laden en te ontladen voor een optimale prestatie. l) Accupacks presteren het best bij normale kamertemperatuur (20°C±5°C). m) Wanneer u accupacks wegwerpt, dient u accupacks van verschillende elektrochemische systemen van elkaar afgezonderd te houden. n) Laad alleen op met een lader met de technische gegevens van WORX. Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor dat doel met de apparatuur is meegeleverd. Een lader voor één type accupack geschikt is kan een brandgevaar inhouden wanneer gebruikt met een ander type. o) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor gebruik met deze apparatuur. p) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen. q) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het product voor latere gebruik. r) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur als het niet in gebruik is. s) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering na afdanken van dit apparaat . SYMBOLEN Draadloze heggenschaar Om het risico op letsels te beperken, moet u de gebruikershandleiding lezen Draag oorbescherming Draag oogbescherming Draag stofmasker Niet gebruiken in vochtige of natte omstandigheden om een elektrische schok te voorkomen Niet blootstellen aan regen of water 55 Steek niet brand Batterijen niet weggooien. Breng lege accu’s naar een recyclecentrum of inzamelpunt voor chemisch afval bij u in de buurt Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten. NL BEDIENINGSINSTRUCTIES WAARSCHUWING: Gebruik het gereedschap niet zonder dat de beschermkap gemonteerd is en handvat voor. GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING Het gereedschap is bestemd voor het knippen en snoeien van heggen en struiken in de tuin voor particulier gebruik. 1. MONTAGE VAN DE BESCHERMKAP Stop de beschermkap in de sleuf zoals weergegeven in (Zie Fig A) en zorg ervoor dat deze stevig is bevestigd. Gebruik twee schroeven om de beschermkap vast te maken. 56 2. MONTAGE HANDGREEP VOORAAN De handgreep vooraan moet vóór het gebruik worden gemonteerd: 1) Verwijder de bout van het voorste handvat. 2) Bevestig de handgreep aan de behuizing en lijn de markeringen van de behuizing en de handgreep uit. Zorg ervoor dat de uitstekende markeringen op het voorste handvat precies passen in de holtes op de behuizing. (Zie Fig B,C) 3) Stop de vergrendelingsbout in de handgreep en maak de bout volledig vast. (Zie Fig D) 4) Controleer of de handgreep stevig is bevestigd. Als dat niet het geval is, moet u de vergrendelingsbout opnieuw vast maken. OPMERKING: Zorg ervoor dat het handvat stevig op zijn plaats zit. 3. U MOET DE ACCU VOLLEDIG OPLADEN VOORDAT U DE DRAADLOZE HEGGENSCHAAR GEBRUIKT WAARSCHUWING! De lader en het accupack zijn speciaal ontworpen om samen gebruikt te worden. Gebruik dus geen andere apparaten. Steek nooit metalen voorwerpen in de lader of in het accupack om elektrische defecten en ongelukken te voorkomen. Het accupack is NIET opgeladen. Deze moet u dus voor gebruik opladen. De bijgeleverde batterijlader past bij de Lithium-ionbatterij die in het apparaat is geplaatst. Gebruik geen andere batterijlader. 4. HET ACCUPACK OPLADEN De Lithium-ionbatterij is beschermd tegen volledig ontladen. Als de batterij leeg is, wordt het toestel uitgeschakeld door een beschermingscircuit. In een warme omgeving, of na zwaar gebruik, kan het batterijpak te heet worden om te kunnen opladen. Laat de batterij enige tijd afkoelen voor het heropladen. 5. HET ACCUPACK VERWIJDEREN OF PLAATSEN (Zie Fig E) Druk de grendel van de batterij in en verwijder de batterij uit de machine. Plaats het accupack na het opladen in het batterijvak van de heggenschaar. U hoeft alleen licht te duwen op het accupack om dat te doen. Controleer of de accu volledig in het vak zit. 6. IN- EN UITSCHAKELEN VOORDAT U DE HEGGENSCHAAR INSCHAKELT Verwijder de beschermkoker (9). Er zijn twee drukschakelaars geplaatst in de heggenschaar (5 en 6).Beide schakelaars moeten worden ingedrukt om het apparaat te starten. Druk de voorste drukschakelaar (5) in en houdt deze ingedrukt. Druk daarna de andere drukschakelaar (6) in (Zie Fig F1). DE HEGGENSCHAAR UITSCHAKELEN Verwijder de heggenschaar uit het snoeigebied voordat u deze uitschakelt. Om te stoppen, laat u één van de schakelaars los (Zie Fig F2). WAARSCHUWING: Indien er onderdelen missen, beschadigd zijn of kapot zijn, dient u de heggenschaar niet te gebruiken totdat alle beschadigde onderdelen zijn gerepareerd of geplaatst. Indien u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig persoonlijk letsel. NIET GEBRUIKEN ZONDER HANDVAT EN BESCHERMKAP 7. DE HEGGENSCHAAR GEBRUIKEN De schakelhefboom kan aan drie zijden worden geactiveerd zodat u talrijke opties hebt Draadloze heggenschaar NL voor een comfortabele greep. Voordat u een gebied snoeit, moet u het eerst inspecteren en vreemde objecten verwijderen die in de snijbladen kunnen vallen of verstrikken. Houd de heggenschaar altijd met beide handen vast en met het snijblad van u weg gericht voordat u het gereedschap inschakelt. Wanneer u nieuwe bladeren snoeit, dient u een brede zwaaiende beweging te gebruiken, zodat de stammen direct in het mes terechtkomen.(Zie Fig G1& G2) Wacht tot de snijbladen hun volle snelheid hebben bereikt voordat u het snoeien start. Houd de snijbladen tijdens het gebruik weg van mensen en objecten zoals muren, grote stenen, bomen, voertuigen, enz. Als de messen blijven hangen, dient u de heggenschaar onmiddellijk te stoppen. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het blokkerende materiaal van het mes en repareer of vervang deze waar nodig. Draag handschoenen wanneer u planten met doorns snoeit. Probeer geen stammen te snoeien die te dik zijn om tussen de messen te passen. DE BOVENKANT SNOEIEN Snoei met een zwaaiende beweging (Zie Fig G1). Het geeft het beste resultaat als u de messen iets naar beneden houdt in de richting van de beweging. DE ZIJKANT SNOEIEN Bij het snoeien van de zijkant van een heg, begint u onderaan en werkt u naar boven toe (Zie Fig G2), terwijl u ervoor zorgt dat de heg een beetje spits toeloopt naarmate u hoger komt. Hierdoor wordt er meer van de heg zichtbaar en zal de begroeiing beter verdeeld zijn. 8. SCHOONMAKEN Het accupack verwijderen of plaatsen Gebruik een zachte borstel. Verwijder troep uit de ventilatieopeningen en van de messen. Wrijf het oppervlak van de heggenschaar schoon met een droge doek. WAARSCHUWING: Gebruik nooit water om de heggenschaar schoon te maken. Maak de heggenschaar ook niet schoon met chemicaliën, waaronder benzine, of oplosmiddelen. Dit kan belangrijke plastic onderdelen beschadigen. DE MESSEN SMEREN Om het apparaat makkelijker te gebruiken en voor een langere levensduur, dient u de messen voor en na gebruik te smeren. Voordat u de olie aanbrengt, dient u ervoor te zorgen dat de stekker van de heggenschaar niet in het stopcontact zit. Doe geregeld olie op de messen (Zie Fig H). AAN HET EINDE VAN HET SNOEISEIZOEN Maak de heggenschaar grondig schoon. Controleer of alle moeren en schroeven goed aangedraaid zijn. Controleer de heggenschaar visueel op versleten of beschadigde onderdelen. ONDERHOUD Verwijder de batterij voordat u instellingen, reparaties of onderhoud uitvoert. Dit gereedschap bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan of moet uitvoeren. Gebruik nooit water of chemische reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van uw elektrische gereedschap. Veeg het schoon met een droge doek. Bewaar uw elektrische gereedschap altijd op een droge plek. Houd de ventilatiegleuven van de motor schoon. Houd alle bedieningselementen vrij van stof. BESCHERMING VAN HET MILIEU Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten. Draadloze heggenschaar NL 57 CONFORMITEITVERKLARING Wij, POSITEC Germany GmbH Konrad-Adenauer-Ufer 37 50668 Köln Verklaren dat het product Beschrijving: WORX Draadloze Heggenschaar Type: WG259E WG259E.5 WG259E.9 (230-269-aanduiding van machinerie, kenmerkend van Draadloze Heggenschaar) Functie Snoeien van heggen en struiken Overeenkomt met de volgende richtlijnen, 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2000/14/EG gewijzigd door 2005/88/EG 2000/14/EG gewijzigd door 2005/88/EG - Procedure beoordeling conformiteit volgens:Annex V - Niveau gemeten geluidsvermogen: 87.1dB(A) - Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen 90dB(A) 58 De betrokken aangemelde instantie: EN 60745-1 EN 60745-2-15 EN ISO 3744 EN 55014-1 EN 55014-2 De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren, Naam Russell Nicholson Adres Positec Power Tools (Europe)Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK 2013/12/25 Leo Yue POSITEC Kwaliteitsmanager Draadloze heggenschaar NL
/