GBC ThermaBind T200 Handleiding

Merk
GBC
Categorie
thermische bindmachines
Model
ThermaBind T200
Type
Handleiding
12
Technische specificaties
GBC ThermaBind T200
DIN A4
310 x 21 mm
20 mm
5 minuten
Vast – 40 seconden
Ja
100 W
300 W
230 V 50 Hz
1 kg
365 x 135 x 85 mm
CE
Formaat
Afmeting inbindsleuf
Maximale inbinddikte
Opwarmtijd
Inbindcyclus
Automatische uitschakeling
Stroomverbruik – stand-by:
Stroomverbruik – inbinden:
Stroomvoorziening
Netto gewicht
Afmetingen
Keurmerken
Algemene veiligheidsmaatregelen
Lees de aanwijzingen goed door en bewaar ze goed.
Tijdens het gebruik dient de machine altijd op een vlakke en
stevige ondergrond te staan.
Raak de verwarmingsplaat van deze machine niet aan, omdat
hij heel warm kan zijn.
• Houd de machine te allen tijde uit de buurt van kinderen.
• Raak het interne mechanisme van deze machine nooit aan.
• Sluit het deksel niet wanneer de machine wordt gebruikt.
• Dompel de machine niet onder in water.
Onderhoud
Binnen de garantieperiode van 2 jaar na de aankoopdatum,
zal ACCO Brands Europe naar eigen goeddunken defecte
originele onderdelen repareren of vervangen. De garantie
geldt niet voor fouten of defecten die het gevolg zijn
van onopzettelijk of opzettelijk misbruik of het niet juist
onderhouden van de machine volgens de aanwijzingen van
de fabrikant.
Garantieperiode
2 jaar (onderdelen & arbeidstijd)
Model
GBC ThermaBind T200
Onderhoudsopties
Als u de bovenstaande garantieperiode wilt verlengen, neem
dan contact op met uw plaatselijke ACCO Brands Europe
dealer of de Technische Dienst.
Opstellen
1
Haal de
Thermabind T200 Persoonlijke Thermische
Inbindmachine uit de verpakking. Controleer of de
informatie op het typeplaatje van de machine overeenkomt
met uw elektriciteitsvoorziening.
2
Plaa
ts de machine op een vlakke en stevige ondergrond.
Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijke
contactdoos in de buurt.
3
T
il het deksel van de machine helemaal op, voordat u de
machine aanzet. (afb. 1).
4
Druk op de
‘Aan/Uit’ schakelaar (A) aan de rechterzijde van
de machine. Er gaat nu een rood lampje branden; dit geeft
aan dat de machine aanstaat en dat de verwarmingsplaat
bezig is op temperatuur te komen.
Speciaal bericht
U bent nu de gelukkige eigenaar van een GBC inbindmachine.
Wij hebben ons tot doel gesteld om betaalbare inbindmachines
van uitstekende kwaliteit te produceren, met vele extra functies,
zodat u keer op keer uitstekende resultaten behaalt. Lees deze
instructies goed door, voordat u de machine voor het eerst
gebruikt.
Veiligheidsvoorschriften
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN HEEFT VOOR
ACCO BRANDS EUROPE HOOGSTE PRIORITEIT. IN
DEZE HANDLEIDING EN OP DE MACHINE ZELF TREFT U
VERSCHILLENDE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
AAN. LEES DEZE ZORGVULDIG.
m
13
O
Het document opwarmen
1
Na 5 minuten opwarmtijd gaa
t een groen lampje branden
en gaat het rode lichtje uit. Dit betekent dat de
verwarmingsplaat de juiste temperatuur heeft bereikt.
2
Kies de juiste maa
t thermische omslag voor uw document.
Plaats het document in de omslag en leg de omslag in
de inbindsleuf, waarbij de gelijmde kant direct tegen de
verwarmingsplaat aan ligt (afb. 2). Druk op de ‘Functie’
toets (B) aan de voorkant van de machine. Het groene
lichtje gaat uit en het rode lichtje gaat weer aan, hetgeen
betekent dat het document verwarmd wordt.
3
Na 40 seconden gaa
t het rode lichtje uit en gaat het groene
lichtje weer aan. Er klinkt een geluidssignaal om aan te
geven dat het inbindproces afgerond is.
Laat het document afkoelen
en uitharden
1
Haal het document uit de inbindsleuf en plaa
ts het in het
afkoelvak aan de achterkant van de machine (afb. 3). Laat
het document een paar minuten lang afkoelen. Daarna is de
lijm hard en is uw document ingebonden. Wilt u daarna nog
een document inbinden, dan herhaalt u de procedure.
Een aantal documenten
tegelijk inbinden
1
Het inbindproces kan worden uitgevoerd met een aantal
documenten tegelijkertijd. De inbindsleuf kan verschillende
documenten bevatten, tot een dikte van 20 mm. Bijv.:
2 omslagen van 10 mm of 4 omslagen van 5 mm. Als u
een aantal documenten tegelijk inbindt, zult u veel sneller
klaar zijn.
Veiligheid
1
V
oor extra veiligheid is de T200 uitgerust met een
beveiligingsslot dat geschikt is voor een veiligheidskabel.
Bijv. De Kensington Notebook Microsaver.
Na het gebruik
1
Bent u klaar met inbinden,
dan drukt u nogmaals op de
‘Aan/Uit’ schakelaar (A), zodat u de machine uit zet. Voor
extra veiligheid zal de machine automatisch uitschakelen
wanneer het deksel dicht is.
2
V
ergeet niet om de stekker uit de contactdoos te halen
wanneer de machine niet wordt gebruikt.
Garantie
Het gebruik van dit product is gegarandeerd voor 2 jaar vanaf
de datum van aankoop, uitgaand van normaal gebruik. Binnen
de garantieperiode zal ACCO Brands Europe naar eigen
oordeel de defecte machine kosteloos repareren of vervangen.
Defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of gebruik voor
ongeschikte doeleinden, vallen niet onder de garantie. Bewijs
van datum van aankoop wordt vereist. De garantie vervalt
wanneer er reparaties of veranderingen worden uitgevoerd door
personen die niet door ACCO Brands Europe zijn bevoegd. Het
is ons doel ervoor te zorgen dat onze producten functioneren
volgens de vermelde specificaties. Deze garantie maakt geen
inbreuk op de wettelijke rechten van consumenten onder de
geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop
van goederen.
Registreer dit product online op www.accoeurope.com

Document transcriptie

Technische specificaties GBC ThermaBind T200 Formaat DIN A4 Afmeting inbindsleuf 310 x 21 mm Maximale inbinddikte 20 mm Opwarmtijd 5 minuten Inbindcyclus Vast – 40 seconden Automatische uitschakeling Ja Stroomverbruik – stand-by: 100 W Stroomverbruik – inbinden: 300 W Stroomvoorziening 230 V 50 Hz Netto gewicht 1 kg Afmetingen 365 x 135 x 85 mm Keurmerken CE Speciaal bericht Onderhoud U bent nu de gelukkige eigenaar van een GBC inbindmachine. Wij hebben ons tot doel gesteld om betaalbare inbindmachines van uitstekende kwaliteit te produceren, met vele extra functies, zodat u keer op keer uitstekende resultaten behaalt. Lees deze instructies goed door, voordat u de machine voor het eerst gebruikt. Veiligheidsvoorschriften m UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN HEEFT VOOR ACCO BRANDS EUROPE HOOGSTE PRIORITEIT. IN DEZE HANDLEIDING EN OP DE MACHINE ZELF TREFT U VERSCHILLENDE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN AAN. LEES DEZE ZORGVULDIG. Algemene veiligheidsmaatregelen • Lees de aanwijzingen goed door en bewaar ze goed. • Tijdens het gebruik dient de machine altijd op een vlakke en stevige ondergrond te staan. • Raak de verwarmingsplaat van deze machine niet aan, omdat hij heel warm kan zijn. • Houd de machine te allen tijde uit de buurt van kinderen. • Raak het interne mechanisme van deze machine nooit aan. • Sluit het deksel niet wanneer de machine wordt gebruikt. • Dompel de machine niet onder in water. 12 • Binnen de garantieperiode van 2 jaar na de aankoopdatum, zal ACCO Brands Europe naar eigen goeddunken defecte originele onderdelen repareren of vervangen. De garantie geldt niet voor fouten of defecten die het gevolg zijn van onopzettelijk of opzettelijk misbruik of het niet juist onderhouden van de machine volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Model Garantieperiode GBC ThermaBind T200 2 jaar (onderdelen & arbeidstijd) Onderhoudsopties • Als u de bovenstaande garantieperiode wilt verlengen, neem dan contact op met uw plaatselijke ACCO Brands Europe dealer of de Technische Dienst. Opstellen 1 Haal de Thermabind T200 Persoonlijke Thermische Inbindmachine uit de verpakking. Controleer of de informatie op het typeplaatje van de machine overeenkomt met uw elektriciteitsvoorziening. 2 Plaats de machine op een vlakke en stevige ondergrond. Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijke contactdoos in de buurt. 3 Til het deksel van de machine helemaal op, voordat u de machine aanzet. (afb. 1). 4 Druk op de ‘Aan/Uit’ schakelaar (A) aan de rechterzijde van de machine. Er gaat nu een rood lampje branden; dit geeft aan dat de machine aanstaat en dat de verwarmingsplaat bezig is op temperatuur te komen. O Het document opwarmen 1 Na 5 minuten opwarmtijd gaat een groen lampje branden en gaat het rode lichtje uit. Dit betekent dat de verwarmingsplaat de juiste temperatuur heeft bereikt. 2 Kies de juiste maat thermische omslag voor uw document. Plaats het document in de omslag en leg de omslag in de inbindsleuf, waarbij de gelijmde kant direct tegen de verwarmingsplaat aan ligt (afb. 2). Druk op de ‘Functie’ toets (B) aan de voorkant van de machine. Het groene lichtje gaat uit en het rode lichtje gaat weer aan, hetgeen betekent dat het document verwarmd wordt. 3 Na 40 seconden gaat het rode lichtje uit en gaat het groene lichtje weer aan. Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat het inbindproces afgerond is. Veiligheid 1 Voor extra veiligheid is de T200 uitgerust met een beveiligingsslot dat geschikt is voor een veiligheidskabel. Bijv. De Kensington Notebook Microsaver. Na het gebruik 1 Bent u klaar met inbinden, dan drukt u nogmaals op de ‘Aan/Uit’ schakelaar (A), zodat u de machine uit zet. Voor extra veiligheid zal de machine automatisch uitschakelen wanneer het deksel dicht is. 2 Vergeet niet om de stekker uit de contactdoos te halen wanneer de machine niet wordt gebruikt. Laat het document afkoelen en uitharden 1 Haal het document uit de inbindsleuf en plaats het in het afkoelvak aan de achterkant van de machine (afb. 3). Laat het document een paar minuten lang afkoelen. Daarna is de lijm hard en is uw document ingebonden. Wilt u daarna nog een document inbinden, dan herhaalt u de procedure. Een aantal documenten tegelijk inbinden 1 Het inbindproces kan worden uitgevoerd met een aantal documenten tegelijkertijd. De inbindsleuf kan verschillende documenten bevatten, tot een dikte van 20 mm. Bijv.: 2 omslagen van 10 mm of 4 omslagen van 5 mm. Als u een aantal documenten tegelijk inbindt, zult u veel sneller klaar zijn. Garantie Het gebruik van dit product is gegarandeerd voor 2 jaar vanaf de datum van aankoop, uitgaand van normaal gebruik. Binnen de garantieperiode zal ACCO Brands Europe naar eigen oordeel de defecte machine kosteloos repareren of vervangen. Defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of gebruik voor ongeschikte doeleinden, vallen niet onder de garantie. Bewijs van datum van aankoop wordt vereist. De garantie vervalt wanneer er reparaties of veranderingen worden uitgevoerd door personen die niet door ACCO Brands Europe zijn bevoegd. Het is ons doel ervoor te zorgen dat onze producten functioneren volgens de vermelde specificaties. Deze garantie maakt geen inbreuk op de wettelijke rechten van consumenten onder de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van goederen. Registreer dit product online op www.accoeurope.com 13
/