GBC ThermaBind T400 Handleiding

Merk
GBC
Categorie
thermische bindmachines
Model
ThermaBind T400
Type
Handleiding
12
Technische specificaties
GBC ThermaBind T400
DIN A4
310 x 41
40 mm
4 minuten
Variabel – 40, 60, 80, 100 of 120 seconden
Ja – na 15 minuten niet te zijn gebruikt
100 W
300 W
230 V 50 Hz
1,8 kg
365 x 220 x 95
CE
Formaat
Afmeting inbindsleuf
Maximale inbinddikte
Opwarmtijd
Inbindcyclus
Automatische uitschakeling
Stroomverbruik – stand-by:
Stroomverbruik – inbinden:
Stroomvoorziening
Netto gewicht
Afmetingen
Keurmerken
Onderhoud
Binnen de garantieperiode van 2 jaar na de aankoopdatum,
zal ACCO Brands Europe naar eigen goeddunken defecte
originele onderdelen repareren of vervangen. De garantie
geldt niet voor fouten of defecten die het gevolg zijn
van onopzettelijk of opzettelijk misbruik of het niet juist
onderhouden van de machine volgens de aanwijzingen van
de fabrikant.
Garantieperiode
2 jaar (onderdelen & arbeidstijd)
Model
GBC ThermaBind T400
Onderhoudsopties
Als u deze garantieperiode wilt verlengen, neem dan contact
op met uw plaatselijke ACCO Brands Europe dealer of de
Technische Dienst.
Opstellen
1
Haal de
T400 Thermische Inbindmachine uit de verpakking.
Controleer of de informatie op het typeplaatje van de
machine overeenkomt met uw elektriciteitsvoorziening.
2
Plaa
ts de machine op een vlakke en stevige ondergrond.
Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijk
contactdoos in de buurt.
3
T
il het deksel van de machine helemaal op, voordat u de
machine aanzet. (afb. 1).
4
Druk op de g
rijze ‘Aan/Uit’ schakelaar (on/off symbol I)
op het bedieningspaneel om de machine aan te zetten.
Er gaat nu een rood lampje branden; dit geeft aan dat de
machine aanstaat en dat de verwarmingsplaat bezig is op
temperatuur te komen.
Speciaal bericht
U bent nu de gelukkige eigenaar van een GBC inbindmachine.
Wij hebben ons tot doel gesteld om betaalbare inbindmachines
van uitstekende kwaliteit te produceren, met vele extra functies,
zodat u keer op keer uitstekende resultaten behaalt. Lees deze
instructies goed door, voordat u de machine voor het eerst
gebruikt.
Veiligheidsvoorschriften
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN HEEFT VOOR
ACCO BRANDS EUROPE HOOGSTE PRIORITEIT. IN
DEZE HANDLEIDING EN OP DE MACHINE ZELF TREFT U
VERSCHILLENDE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
AAN. LEES DEZE ZORGVULDIG.
m
Algemene veiligheidsmaatregelen
Lees de aanwijzingen goed door en bewaar ze goed.
Tijdens het gebruik dient de machine altijd op een vlakke en
stevige ondergrond te staan.
Raak de verwarmingsplaat van deze machine niet aan, omdat
hij heel warm kan zijn.
• Houd de machine te allen tijde uit de buurt van kinderen.
• Raak het interne mechanisme van deze machine nooit aan.
• Sluit het deksel niet wanneer de machine wordt gebruikt.
• Dompel de machine niet onder in water.
13
O
Het document opwarmen
1
Na 4 minuten opwarmtijd gaa
t een groen lampje branden
en gaat het rode lichtje uit. Dit betekent dat de
verwarmingsplaat de juiste temperatuur heeft. bereikt.
2
Kies de juiste maat thermische omslag voor uw document.
Voor het kiezen van de juiste maat thermische omslag voor
uw document, plaatst u het document in de diktemeter,
die op de tekening wordt aangegeven met (A) (afb. 2). Met
behulp hiervan kunt u bepalen welke maat omslag het meest
overeenkomt met de dikte van uw document. Plaats het
document in de omslag, met de linkerkant tegen de lijmrug.
Laat het document afkoelen
en uitharden
1
Haal het document uit de inbindsleuf en plaats het in het
afkoelvak (F) aan de achterkant van de machine (afb. 4).
Laat het document een paar minuten lang afkoelen. Daarna
is de lijm hard en is uw document ingebonden. Wilt u daarna
nog een document inbinden, dan herhaalt u de procedure.
Een aantal documenten
tegelijk inbinden
1
Het inbindproces kan worden uitgevoerd met een aantal
documenten tegelijkertijd. De inbindsleuf kan allerlei
documenten bevatten, tot een dikte van 40 mm. Bijv.:
6 omslagen van 6 mm of 4 omslagen van 9 mm. Als u
een aantal documenten tegelijk inbindt, zult u veel sneller
klaar zijn
.
Na het gebruik
1
B
ent u klaar met inbinden, dan drukt u nogmaals op de ‘Aan/
Uit’ schakelaar (O), zodat u de machine uit zet. De T400 heeft
een automatisch energiebesparend uitschakelmechanisme:
na 15 minuten te hebben aangestaan zonder te zijn gebruikt,
schakelt de machine automatisch uit.
2
V
ergeet niet om de stekker uit het stopcontact te halen
wanneer de machine niet wordt gebruikt.
Kies de juiste inbindtijd
1
De inbindtijd varieert afhankelijk van de dikte van de omslag.
Door middel van de tijdinstelknop (B) kunt u de ingestelde tijd
veranderen. Het gele lichtje van de tijdinstellingsweergave
(C) staat automatisch op de midden stand. Om de insteltijd
te veranderen, drukt u net zolang op de tijdinstelknop tot het
gele lichtje bij de juiste insteltijd oplicht. Kies de insteltijd die
hoort bij de maat omslag die u gebruikt.
Bijv.: Instelling ‘1’ (40 seconden) voor 1 document met
een rugdikte van 1,5 mm, instelling ‘3’ (80 seconden) voor
1 document met een rugdikte van 6 mm. Als u enkele
documenten tegelijk inbindt, stelt u de verwarmingstijd in
die overeenkomt met de totale dikte van alle documenten.
Voor documenten met een dikte van 12 mm of meer, kiest
u de maximale insteltijd op nummer 5 (120 seconden).
1,5 mm 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm
1/16” 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”
Uitvoeren van het inbindproces
1
Plaa
ts het document in de inbindsleuf (D), met de gelijmde
kant direct tegen de verwarmingsplaat. Zet de beugel die
het document ondersteunt omhoog. Druk op de groene
knop (E). Hierdoor wordt de tijdklok in werking gesteld.
Als de tijdklok loopt, knippert de tijdinstellingsweergave.
Het verwarmen kan 40 tot 120 seconden duren,
afhankelijk van de ingestelde tijd. (afb. 3).
2
W
anneer de ingestelde tijd is verlopen, klinkt er een
geluidssignaal en is het inbindproces afgelopenen,
vervolgens gaat het groene lichtje weer branden.
Garantie
Het gebruik van dit product is gegarandeerd voor 2 jaar vanaf
de datum van aankoop, uitgaand van normaal gebruik. Binnen
de garantieperiode zal ACCO Brands Europe naar eigen
oordeel de defecte machine kosteloos repareren of vervangen.
Defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of gebruik voor
ongeschikte doeleinden, vallen niet onder de garantie. Bewijs
van datum van aankoop wordt vereist. De garantie vervalt
wanneer er reparaties of veranderingen worden uitgevoerd door
personen die niet door ACCO Brands Europe zijn bevoegd. Het
is ons doel ervoor te zorgen dat onze producten functioneren
volgens de vermelde specificaties. Deze garantie maakt geen
inbreuk op de wettelijke rechten van consumenten onder de
geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop
van goederen.
Registreer dit product online op www.accoeurope.com
ACCO Brands Europe
Oxford House
Aylesbury HP21 8SZ
United Kingdom
www.accoeurope.com
Ref: T400/5315
Issue: 1 (04/07)
G ACCO Service Division
Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN
Tel: 0845 658 6000, Fax: 0870 421 5576
www.acco.co.uk/service
F ACCO France
Service Aprés-Vente
Tel: 0820 872 356, Fax: 03 80 68 60 49
D ACCO Deutschland
Arnoldstrasse 5, 73614 Scorndorf, Germany
Tel: +49 7181/887-420, Fax: +49 7181/887-498
E ACCO Iberia SL
P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 91 669 9391, Fax: 91 672 07 11
I ACCO Brands Italia Srl
Via Pietro Nenni 13, Settimo Torinese (TO)
Tel: +39 011 896 11 11, Fax: +39 011 896 11 13
B ACCO Brands Benelux B.V.
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-73362, Fax: 02-4140784
[email protected], www.accobenelux.be
o ACCO Brands Benelux B.V.
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-21132, Fax: 02-4140784
[email protected], www.accobenelux.be
O ACCO Brands Benelux B.V.
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 030-6346060, Fax: 030-6346070
[email protected], www.accobenelux.nl
S ACCO Brands Nordic AB
c Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
N Tel: +46 42 38 36 00, Fax: +46 42 38 36 10
o
o
o
o
XERTEC a.s.
o U Továren, 770/1b, 102 00, Praha 10, Ceska Republika
Tel: +420 271 741 800, Fax: +420 271 743 143
www.xertec.cz
Q SERWIS ACCO
05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Grobelnego 4, Polska
Tel: +48 25 758 11 90, Fax: +48 25 758 11 90
H ACCO Hungária Kft
Budapest, Ócsai út 4., 1239, Hungária
Tel: +36 1 283 1645, Fax: +36 0 283 0928
o
Представительствокомпании
«АККОДойчландГМБХиКО.КГ»
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26
Тел: (495) 933-51-63, Факс: (495) 933-51-64
o
ПолиграфическиеСИСТЕМБ
03110 Киев, Украина, Пр.Червонозоряний, 51,
офис 216 лабораторного корпуса НИИ СП
Тел: (+38)
044 495-1293, Факс: (+38) 044 248-4923
o ACCO Australia Pty Ltd
Level 2, 8 Lord Street, Botany, NSW, Australia 2019
Tel: +61 2 9700 0180, Fax: +61 2 9700 0195
A ACCO Österreich
Sallmann Bürotechnik GmbH, Schumacherstr.13, 5020 Salzburg
Tel: 0662 4345 160, Fax: 0662 4345 164
C ACCO Schweiz
ABC Bürotechnik AG, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil
Tel: 041 375 6060, Fax: 041 375 6061
o ACCO-Rexel Ltd
Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland
Tel: 01 816 4300, Fax: 01 816 4302
[email protected], www.accorexel.ie
o GBC Asia Pte Ltd
o 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
o Tel: +65 6776 0195, Fax: +65 6779 1041
o GBC-Japan K.K.
14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Tel: (81)-03-5351-1801, Fax: (81)-03-5351-1831
[email protected], www.gbc-japan.co.jp
IRE
RUS
AUS
Service
LUX
CZ
LV
EW
LT
SK
UR
JPN
IND
PAK
BD

Document transcriptie

Technische specificaties GBC ThermaBind T400 Formaat DIN A4 Afmeting inbindsleuf 310 x 41 Maximale inbinddikte 40 mm Opwarmtijd 4 minuten Inbindcyclus Variabel – 40, 60, 80, 100 of 120 seconden Automatische uitschakeling Ja – na 15 minuten niet te zijn gebruikt Stroomverbruik – stand-by: 100 W Stroomverbruik – inbinden: 300 W Stroomvoorziening 230 V 50 Hz Netto gewicht 1,8 kg Afmetingen 365 x 220 x 95 Keurmerken CE Speciaal bericht Onderhoud U bent nu de gelukkige eigenaar van een GBC inbindmachine. Wij hebben ons tot doel gesteld om betaalbare inbindmachines van uitstekende kwaliteit te produceren, met vele extra functies, zodat u keer op keer uitstekende resultaten behaalt. Lees deze instructies goed door, voordat u de machine voor het eerst gebruikt. Veiligheidsvoorschriften m UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN HEEFT VOOR ACCO BRANDS EUROPE HOOGSTE PRIORITEIT. IN DEZE HANDLEIDING EN OP DE MACHINE ZELF TREFT U VERSCHILLENDE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN AAN. LEES DEZE ZORGVULDIG. Algemene veiligheidsmaatregelen • Lees de aanwijzingen goed door en bewaar ze goed. • Tijdens het gebruik dient de machine altijd op een vlakke en stevige ondergrond te staan. • Raak de verwarmingsplaat van deze machine niet aan, omdat hij heel warm kan zijn. • Houd de machine te allen tijde uit de buurt van kinderen. • Raak het interne mechanisme van deze machine nooit aan. • Sluit het deksel niet wanneer de machine wordt gebruikt. • Dompel de machine niet onder in water. 12 • Binnen de garantieperiode van 2 jaar na de aankoopdatum, zal ACCO Brands Europe naar eigen goeddunken defecte originele onderdelen repareren of vervangen. De garantie geldt niet voor fouten of defecten die het gevolg zijn van onopzettelijk of opzettelijk misbruik of het niet juist onderhouden van de machine volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Model Garantieperiode GBC ThermaBind T400 2 jaar (onderdelen & arbeidstijd) Onderhoudsopties • Als u deze garantieperiode wilt verlengen, neem dan contact op met uw plaatselijke ACCO Brands Europe dealer of de Technische Dienst. Opstellen 1 Haal de T400 Thermische Inbindmachine uit de verpakking. Controleer of de informatie op het typeplaatje van de machine overeenkomt met uw elektriciteitsvoorziening. 2 Plaats de machine op een vlakke en stevige ondergrond. Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijk contactdoos in de buurt. 3 Til het deksel van de machine helemaal op, voordat u de machine aanzet. (afb. 1). 4 Druk op de grijze ‘Aan/Uit’ schakelaar (on/off symbol I) op het bedieningspaneel om de machine aan te zetten. Er gaat nu een rood lampje branden; dit geeft aan dat de machine aanstaat en dat de verwarmingsplaat bezig is op temperatuur te komen. O Het document opwarmen Uitvoeren van het inbindproces 1 Na 4 minuten opwarmtijd gaat een groen lampje branden en gaat het rode lichtje uit. Dit betekent dat de verwarmingsplaat de juiste temperatuur heeft. bereikt. 2 Kies de juiste maat thermische omslag voor uw document. Voor het kiezen van de juiste maat thermische omslag voor uw document, plaatst u het document in de diktemeter, die op de tekening wordt aangegeven met (A) (afb. 2). Met behulp hiervan kunt u bepalen welke maat omslag het meest overeenkomt met de dikte van uw document. Plaats het document in de omslag, met de linkerkant tegen de lijmrug. Kies de juiste inbindtijd 1 De inbindtijd varieert afhankelijk van de dikte van de omslag. Door middel van de tijdinstelknop (B) kunt u de ingestelde tijd veranderen. Het gele lichtje van de tijdinstellingsweergave (C) staat automatisch op de midden stand. Om de insteltijd te veranderen, drukt u net zolang op de tijdinstelknop tot het gele lichtje bij de juiste insteltijd oplicht. Kies de insteltijd die hoort bij de maat omslag die u gebruikt. 1 Plaats het document in de inbindsleuf (D), met de gelijmde kant direct tegen de verwarmingsplaat. Zet de beugel die het document ondersteunt omhoog. Druk op de groene knop (E). Hierdoor wordt de tijdklok in werking gesteld. Als de tijdklok loopt, knippert de tijdinstellingsweergave. Het verwarmen kan 40 tot 120 seconden duren, afhankelijk van de ingestelde tijd. (afb. 3). 2 Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, klinkt er een geluidssignaal en is het inbindproces afgelopenen, vervolgens gaat het groene lichtje weer branden. Laat het document afkoelen en uitharden 1 Haal het document uit de inbindsleuf en plaats het in het afkoelvak (F) aan de achterkant van de machine (afb. 4). Laat het document een paar minuten lang afkoelen. Daarna is de lijm hard en is uw document ingebonden. Wilt u daarna nog een document inbinden, dan herhaalt u de procedure. Een aantal documenten tegelijk inbinden 1,5 mm 3 mm 1/16” 1/8” 6 mm 1/4” 9 mm 3/8” 12 mm 1/2” Bijv.: Instelling ‘1’ (40 seconden) voor 1 document met een rugdikte van 1,5 mm, instelling ‘3’ (80 seconden) voor 1 document met een rugdikte van 6 mm. Als u enkele documenten tegelijk inbindt, stelt u de verwarmingstijd in die overeenkomt met de totale dikte van alle documenten. Voor documenten met een dikte van 12 mm of meer, kiest u de maximale insteltijd op nummer 5 (120 seconden). 1 Het inbindproces kan worden uitgevoerd met een aantal documenten tegelijkertijd. De inbindsleuf kan allerlei documenten bevatten, tot een dikte van 40 mm. Bijv.: 6 omslagen van 6 mm of 4 omslagen van 9 mm. Als u een aantal documenten tegelijk inbindt, zult u veel sneller klaar zijn. Na het gebruik 1 Bent u klaar met inbinden, dan drukt u nogmaals op de ‘Aan/ Uit’ schakelaar (O), zodat u de machine uit zet. De T400 heeft een automatisch energiebesparend uitschakelmechanisme: na 15 minuten te hebben aangestaan zonder te zijn gebruikt, schakelt de machine automatisch uit. 2 Vergeet niet om de stekker uit het stopcontact te halen wanneer de machine niet wordt gebruikt. Garantie Het gebruik van dit product is gegarandeerd voor 2 jaar vanaf de datum van aankoop, uitgaand van normaal gebruik. Binnen de garantieperiode zal ACCO Brands Europe naar eigen oordeel de defecte machine kosteloos repareren of vervangen. Defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of gebruik voor ongeschikte doeleinden, vallen niet onder de garantie. Bewijs van datum van aankoop wordt vereist. De garantie vervalt wanneer er reparaties of veranderingen worden uitgevoerd door personen die niet door ACCO Brands Europe zijn bevoegd. Het is ons doel ervoor te zorgen dat onze producten functioneren volgens de vermelde specificaties. Deze garantie maakt geen inbreuk op de wettelijke rechten van consumenten onder de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van goederen. Registreer dit product online op www.accoeurope.com 13 Service G ACCO Service Division Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN Tel: 0845 658 6000, Fax: 0870 421 5576 www.acco.co.uk/service CZ XERTEC a.s. o SK U Továren, 770/1b, 102 00, Praha 10, Ceska Republika o Tel: +420 271 741 800, Fax: +420 271 743 143 www.xertec.cz F ACCO France Q SERWIS ACCO D ACCO Deutschland H ACCO Hungária Kft E ACCO Iberia SL P Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid) o Представительство компании Service Aprés-Vente Tel: 0820 872 356, Fax: 03 80 68 60 49 Arnoldstrasse 5, 73614 Scorndorf, Germany Tel: +49 7181/887-420, Fax: +49 7181/887-498 05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Grobelnego 4, Polska Tel: +48 25 758 11 90, Fax: +48 25 758 11 90 Budapest, Ócsai út 4., 1239, Hungária Tel: +36 1 283 1645, Fax: +36 0 283 0928 RUS «АККО Дойчланд ГМБХ и КО. КГ» Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26 Тел: (495) 933-51-63, Факс: (495) 933-51-64 Tel: 91 669 9391, Fax: 91 672 07 11 I ACCO Brands Italia Srl Via Pietro Nenni 13, Settimo Torinese (TO) Tel: +39 011 896 11 11, Fax: +39 011 896 11 13 [email protected] B ACCO Brands Benelux B.V. Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas Tel: 0800-73362, Fax: 02-4140784 [email protected], www.accobenelux.be o ACCO Brands Benelux B.V. UR Полиграфические СИСТЕМБ o 03110 Киев, Украина, Пр.Червонозоряний, 51, офис 216 лабораторного корпуса НИИ СП Тел: (+38) 044 495-1293, Факс: (+38) 044 248-4923 o ACCO Australia Pty Ltd AUS Level 2, 8 Lord Street, Botany, NSW, Australia 2019 Tel: +61 2 9700 0180, Fax: +61 2 9700 0195 [email protected] LUX Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas Tel: 0800-21132, Fax: 02-4140784 [email protected], www.accobenelux.be O ACCO Brands Benelux B.V. Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas Tel: 030-6346060, Fax: 030-6346070 [email protected], www.accobenelux.nl S ACCO Brands Nordic AB c Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden N Tel: +46 42 38 36 00, Fax: +46 42 38 36 10 g [email protected] LV o EW o LT o A ACCO Österreich Sallmann Bürotechnik GmbH, Schumacherstr.13, 5020 Salzburg Tel: 0662 4345 160, Fax: 0662 4345 164 [email protected] C ACCO Schweiz ABC Bürotechnik AG, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil Tel: 041 375 6060, Fax: 041 375 6061 [email protected] o ACCO-Rexel Ltd IRE Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland Tel: 01 816 4300, Fax: 01 816 4302 [email protected], www.accorexel.ie o GBC Asia Pte Ltd o 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947 BD Tel: +65 6776 0195, Fax: +65 6779 1041 o IND PAK [email protected] o GBC-Japan K.K. JPN 14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721 Tel: (81)-03-5351-1801, Fax: (81)-03-5351-1831 [email protected], www.gbc-japan.co.jp ACCO Brands Europe Oxford House Aylesbury HP21 8SZ United Kingdom Ref: T400/5315 Issue: 1 (04/07) www.accoeurope.com
/