OJ Electronics OCD4 Handleiding

Categorie
Thermostaten
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

© 2014 OJ Electronics A/S
Gebruikshandleiding
Nederlands
© 2014 OJ Electronics A/S
INHOUD
MENU
28
OCC4/OCD4 Nederlands
Menu ................................................................................. 29
Inleiding ............................................................................. 30
De allereerste instellingen ............................................... 30
Algemene bediening......................................................... 31
Terug .............................................................................. 31
Exit ................................................................................. 31
In werking .......................................................................... 31
Auto stand ..................................................................... 31
Handbediening .............................................................. 31
Comfort stand ................................................................ 31
Instelmenu’s thermostaat ............................................... 32
Standen instellingen ......................................................... 32
Instellingen gebruiker ...................................................... 33
Tijd en datum ................................................................ 33
Kinderslot ...................................................................... 33
Scherminstellingen ........................................................ 34
Standen schema ........................................................... 34
Energiebewaking ........................................................... 35
Constructie-instellingen .................................................. 35
Oset temperatuur ......................................................... 36
Aanpasfunctie ................................................................ 36
Toepassing ..................................................................... 36
Temperatuurschaal ......................................................... 36
Display verlichting .......................................................... 37
Selecteer de sensor ....................................................... 37
Taal ................................................................................. 38
Fabrieksreset ................................................................. 38
Informatie ....................................................................... 38
Terug .............................................................................. 38
Exit ................................................................................. 38
Foutmeldingen .................................................................. 38
Fabrieksinstellingen ......................................................... 39
Schema voorinstelling ................................................... 39
OCC4/OCD4
Stand. instell.
14:08
Comfort Menu Man.
29
© 2014 OJ Electronics A/S
© 2014 OJ Electronics A/S
MENU
OCC4/OCD4 Nederlands
Menu ................................................................................. 29
Inleiding ............................................................................. 30
De allereerste instellingen ............................................... 30
Algemene bediening......................................................... 31
Terug .............................................................................. 31
Exit ................................................................................. 31
In werking .......................................................................... 31
Auto stand ..................................................................... 31
Handbediening .............................................................. 31
Comfort stand ................................................................ 31
Instelmenu’s thermostaat ............................................... 32
Standen instellingen ......................................................... 32
Instellingen gebruiker ...................................................... 33
Tijd en datum ................................................................ 33
Kinderslot ...................................................................... 33
Scherminstellingen ........................................................ 34
Standen schema ........................................................... 34
Energiebewaking ........................................................... 35
Constructie-instellingen .................................................. 35
Oset temperatuur ......................................................... 36
Aanpasfunctie ................................................................ 36
Toepassing ..................................................................... 36
Temperatuurschaal ......................................................... 36
Display verlichting .......................................................... 37
Selecteer de sensor ....................................................... 37
Taal ................................................................................. 38
Fabrieksreset ................................................................. 38
Informatie ....................................................................... 38
Terug .............................................................................. 38
Exit ................................................................................. 38
Foutmeldingen .................................................................. 38
Fabrieksinstellingen ......................................................... 39
Schema voorinstelling ................................................... 39
Stand. instell.
Instell. gebruiker
14:08
Comfort Menu Man.
Wo
20°C
Offset temp.
Aanpasfunctie
Toepassing
Temp. schaal
Tijd en datum
Kinderslot
Scherminstell.
Stand. schema
Energiebewaking
Terug
Exit
Verlichting
Taal
Fabrieksreset
Informatie
Terug
Exit
Constr.-instell. Exit
Sensor
30
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
INLEIDING
De thermostaat kan uw verwarmingssysteem op vooringestelde
tijdstippen op verschillende dagen van de week inschakelen. Voor
elke dag van de week kunt u afzonderlijke temperaturen instellen
voor verschillende perioden, die standen worden genoemd. Door
de temperatuur te verlagen als u niet thuis bent, verlaagt u de
stookkosten zonder het comfort te verminderen.
De thermostaat wordt geleverd met een standaardschema dat voor
de meeste woningen geschikt is. Tenzij u deze instellingen wijzigt,
zal de thermostaat op dit standaardprogramma werken.
De thermostaat heeft ook een aanpassingsfunctie die de starttijd
van de verwarmingsperiode automatisch wijzigt zodat de gewenste
temperatuur wordt bereikt op de door u ingestelde tijd. Na drie da-
gen heeft de aanpassingsfunctie geleerd wanneer de verwarming
moet worden ingeschakeld.
DE ALLEREERSTE INSTELLINGEN
De eerste keer dat u de thermostaat met de onderbreker Aan “I
inschakelt, moet u de taal, tijd en datum instellen. Het menu zal u
automatisch door het proces voeren.
Kies uw taal met de knoppen Omhoog en Omlaag en bevestig
met OK.
Stel het actuele uur in en druk op de OK knop. Stel dan de
minuten in. Druk op OK.
Stel de actuele datum in: jaar, maand en dag. Bevestig de instel-
lingen met de OK knop.
De thermostaat is nu gereed voor gebruik en zal uw verwarming
regelen in overeenstemming met het vooringestelde standen
schema, zie Fabrieksinstellingen.
Navigatieknoppen
Stroomonderbreker
14:08
Comfort Menu Man.
Wo
20°C
ALGEMENE BEDIENING
Met de onderbrekerknop kunt u de thermostaat aan “I” en uit “0
zetten door de knop omhoog en omlaag te schuiven. Wanneer de
thermostaat is uitgeschakeld “0, wordt het relais uitgeschakeld.
Alle instellingen, incl. tijd en datum zullen worden opgeslagen.
De thermostaat wordt bediend met de navigatieknoppen. De func-
tie van elke knop wordt aangegeven in het scherm boven de knop.
Terug
In verschillende delen van de menu’s en submenu’s zult u het
Terug menu item vinden.
Gebruik Terug om naar de voorgaande stap terug te gaan.
Exit
Gaat terug naar het beginscherm.
IN WERKING
De thermostaat bezit drie verschillende manieren van temperatuur
regelen.
Auto stand
Selecteer Auto als u wilt dat de temperatuur automatisch wordt
bewaakt via het Standensysteem.
Handbediening
Kies handbediening om het ingestelde Standen programma
te annuleren (bv. tijdens de vakantie) en de gewenste temperatuur
handmatig in te stellen. U kunt de temperatuur bv. op 5°C zetten
voor bescherming tegen vorst terwijl u afwezig bent.
Druk op Handbediening, bevestig met OK en kies de gewenste
temperatuur.
Comfort stand
Kies Comfort om een tijdelijke Comfort temperatuur
voor een speciale gelegenheid in te stellen (de zoge-
naamde feeststand).
Druk op Comfort, bevestig met OK en kies de gewenste tempe-
ratuur. Voer daarna de gewenste duur van de comfort stand in.
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
© 2014 OJ Electronics A/S
31
© 2014 OJ Electronics A/S
INLEIDING
De thermostaat kan uw verwarmingssysteem op vooringestelde
tijdstippen op verschillende dagen van de week inschakelen. Voor
elke dag van de week kunt u afzonderlijke temperaturen instellen
voor verschillende perioden, die standen worden genoemd. Door
de temperatuur te verlagen als u niet thuis bent, verlaagt u de
stookkosten zonder het comfort te verminderen.
De thermostaat wordt geleverd met een standaardschema dat voor
de meeste woningen geschikt is. Tenzij u deze instellingen wijzigt,
zal de thermostaat op dit standaardprogramma werken.
De thermostaat heeft ook een aanpassingsfunctie die de starttijd
van de verwarmingsperiode automatisch wijzigt zodat de gewenste
temperatuur wordt bereikt op de door u ingestelde tijd. Na drie da-
gen heeft de aanpassingsfunctie geleerd wanneer de verwarming
moet worden ingeschakeld.
DE ALLEREERSTE INSTELLINGEN
De eerste keer dat u de thermostaat met de onderbreker Aan “I
inschakelt, moet u de taal, tijd en datum instellen. Het menu zal u
automatisch door het proces voeren.
Kies uw taal met de knoppen Omhoog en Omlaag en bevestig
met OK.
Stel het actuele uur in en druk op de OK knop. Stel dan de
minuten in. Druk op OK.
Stel de actuele datum in: jaar, maand en dag. Bevestig de instel
-
lingen met de OK knop.
De thermostaat is nu gereed voor gebruik en zal uw verwarming
regelen in overeenstemming met het vooringestelde standen
schema, zie Fabrieksinstellingen.
Navigatieknoppen
Stroomonderbreker
14:08
Comfort Menu Man.
Wo
20°C
ALGEMENE BEDIENING
Met de onderbrekerknop kunt u de thermostaat aan “I” en uit “0
zetten door de knop omhoog en omlaag te schuiven. Wanneer de
thermostaat is uitgeschakeld “0, wordt het relais uitgeschakeld.
Alle instellingen, incl. tijd en datum zullen worden opgeslagen.
De thermostaat wordt bediend met de navigatieknoppen. De func-
tie van elke knop wordt aangegeven in het scherm boven de knop.
Terug
In verschillende delen van de menu’s en submenu’s zult u het
Terug menu item vinden.
Gebruik Terug om naar de voorgaande stap terug te gaan.
Exit
Gaat terug naar het beginscherm.
IN WERKING
De thermostaat bezit drie verschillende manieren van temperatuur
regelen.
Auto stand
Selecteer Auto als u wilt dat de temperatuur automatisch wordt
bewaakt via het Standensysteem.
Handbediening
Kies handbediening om het ingestelde Standen programma
te annuleren (bv. tijdens de vakantie) en de gewenste temperatuur
handmatig in te stellen. U kunt de temperatuur bv. op 5°C zetten
voor bescherming tegen vorst terwijl u afwezig bent.
Druk op Handbediening, bevestig met OK en kies de gewenste
temperatuur.
Comfort stand
Kies Comfort om een tijdelijke Comfort temperatuur
voor een speciale gelegenheid in te stellen (de zoge-
naamde feeststand).
Druk op Comfort, bevestig met OK en kies de gewenste tempe-
ratuur. Voer daarna de gewenste duur van de comfort stand in.
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
32
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
Nadat de ingestelde tijd is verlopen, zal de thermostaat automa-
tisch teruggaan naar de Auto stand.
NB: de Comfort stand is een tijdelijke, met de hand ingestelde
stand die automatisch wordt geannuleerd als de volgende stand in
het standen systeem start.
INSTELMENU’S THERMOSTAAT
Het menu biedt keus uit de volgende mogelijkheden
OK
Stand. instell.
STANDEN INSTELLINGEN
Hiermee kunt u de temperatuur automa-
tisch regelen volgens een programma van
uw eigen keus. U kunt temperatuurinstel-
lingen voor verschillende standen per dag
selecteren
4-Standen* 6-Standen*
Dag Dag
Op werk Op werk
Thuis Op werk2
Nacht Thuis
Thuis2
Nacht
* Zie Gebruikersinstellingen/standen schema, afhankelijk van het
gekozen schema.
De thermostaat is ingesteld op een Standen schema voor een
eenvoudige en zuinige verwarmingsregeling, zie Vooringesteld
schema onder Fabrieksinstellingen. Het schema kan gemakkelijk
als volgt worden veranderd
1. Druk op de OK knop om het scherm met de Standen instelling
te activeren.
2. Kies de dagen die u in de instellingen wilt wijzigen Ma-vr of Za-
zo met de knop omhoog of omlaag. Druk op OK.
3. Kies nu de tijd en temperatuur voor elk van de dagelijkse stan-
den in het programma. Druk op OK en stel de starttijd in voor
de gewenste stand. Bevestig met OK. Stel de temperatuur voor
deze stand in en bevestig met OK.
4. Kies Exit in het menu nadat de gewenste standen zijn ingesteld,
om terug te gaan naar het beginscherm.
Temp.
OK
40.0°C
5.0°C 25°C
OK
08:00
Max.
06:00
Min.
05:00
Tijd
OK
Instell. gebruiker
INSTELLINGEN GEBRUIKER
In het gebruikersmenu kunt u voor de vol-
gende items veranderen:
Tijd en datum
• Kinderslot
• Scherminstellingen
Standen schema
• Energiebewaking
OK
Tijd en datum
Tijd en datum
Druk op OK en stel de actuele tijd in uren en
minuten in.
Daarna zal de datum verschijnen. Stel de
datum in en bevestig met OK.
OK
Kinderslot
Kinderslot
Hiermee kunt u de thermostaatinstellingen ver-
grendelen, bv. in openbare ruimtes waar u niet
wenst dat de instellingen worden gewijzigd.
Druk op OK en zet het kinderslot op Aan met
de omlaag knop. Bevestig met OK.
Het kinderslot kan worden ontgrendeld door 5 seconden tegelijk
op de knoppen Comfort en Handbediening te drukken.
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
© 2014 OJ Electronics A/S
33
© 2014 OJ Electronics A/S
Nadat de ingestelde tijd is verlopen, zal de thermostaat automa-
tisch teruggaan naar de Auto stand.
NB: de Comfort stand is een tijdelijke, met de hand ingestelde
stand die automatisch wordt geannuleerd als de volgende stand in
het standen systeem start.
INSTELMENU’S THERMOSTAAT
Het menu biedt keus uit de volgende mogelijkheden
OK
Stand. instell.
STANDEN INSTELLINGEN
Hiermee kunt u de temperatuur automa-
tisch regelen volgens een programma van
uw eigen keus. U kunt temperatuurinstel-
lingen voor verschillende standen per dag
selecteren
4-Standen* 6-Standen*
Dag Dag
Op werk Op werk
Thuis Op werk2
Nacht Thuis
Thuis2
Nacht
* Zie Gebruikersinstellingen/standen schema, afhankelijk van het
gekozen schema.
De thermostaat is ingesteld op een Standen schema voor een
eenvoudige en zuinige verwarmingsregeling, zie Vooringesteld
schema onder Fabrieksinstellingen. Het schema kan gemakkelijk
als volgt worden veranderd
1. Druk op de OK knop om het scherm met de Standen instelling
te activeren.
2. Kies de dagen die u in de instellingen wilt wijzigen Ma-vr of Za-
zo met de knop omhoog of omlaag. Druk op OK.
3. Kies nu de tijd en temperatuur voor elk van de dagelijkse stan-
den in het programma. Druk op OK en stel de starttijd in voor
de gewenste stand. Bevestig met OK. Stel de temperatuur voor
deze stand in en bevestig met OK.
4. Kies Exit in het menu nadat de gewenste standen zijn ingesteld,
om terug te gaan naar het beginscherm.
Temp.
OK
40.0°C
5.0°C 25°C
OK
08:00
Max.
06:00
Min.
05:00
Tijd
OK
Instell. gebruiker
INSTELLINGEN GEBRUIKER
In het gebruikersmenu kunt u voor de vol-
gende items veranderen:
Tijd en datum
• Kinderslot
• Scherminstellingen
Standen schema
• Energiebewaking
OK
Tijd en datum
Tijd en datum
Druk op OK en stel de actuele tijd in uren en
minuten in.
Daarna zal de datum verschijnen. Stel de
datum in en bevestig met OK.
OK
Kinderslot
Kinderslot
Hiermee kunt u de thermostaatinstellingen ver-
grendelen, bv. in openbare ruimtes waar u niet
wenst dat de instellingen worden gewijzigd.
Druk op OK en zet het kinderslot op Aan met
de omlaag knop. Bevestig met OK.
Het kinderslot kan worden ontgrendeld door 5 seconden tegelijk
op de knoppen Comfort en Handbediening te drukken.
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
34
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
OK
Scherminstell.
Scherminstellingen
Hier kunt u selecteren uit wat er op het begin-
scherm wordt getoond.
Tijd/dag: Geeft de actuele tijd en dag
weer bovenin het scherm.
Ingest. temp. Geeft de huidige temperatuur weer.
Act. temp.* Geeft de actueel gemeten temperatuur weer.
Scr. saver
Schakelt het scherm na 30 seconden uit als er niet
op een knop wordt gedrukt. Door weer op een
knop te drukken wordt het scherm geactiveerd. De
thermostaat blijft aanstaan en loopt het geselec
-
teerde programma door.
Druk op de OK knop om de schermopties te kiezen of over te
slaan. Kies dan Exit in het menu om terug te gaan naar het begin-
scherm waar u de gekozen instellingen kunt zien.
* Alleen bij toepassing ’Vloer’.
OK
Stand. schema
Standen schema
Hier kunt u kiezen welk type wekelijks Stan-
den schema u wenst.
5:2 4-standen: Maandag tot vrijdag met
4 standen en zaterdag
tot zondag met 2 standen. Deze wordt typisch
gebruikt als u van maandag tot vrijdag werkt.
6:1 4-standen: Maandag tot zaterdag met 4 standen en
zondag met 2 standen. Deze wordt typisch
gebruikt als u van maandag tot zaterdag werkt.
7:0 4-standen: Maandag tot zondag met 4 verschillende
standen. Hier kunt u voor elk van de 7 dagen
per week een afzonderlijk programma kiezen.
5:2 6-standen: Maandag tot vrijdag met 6 standen en zaterdag
en zondag met 2 standen. Deze wordt typisch
gebruikt als u van maandag tot vrijdag werkt.
6:1 6-standen: Maandag tot zaterdag met 6 standen en
zondag met 2 standen. Deze wordt typisch
gebruikt als u van maandag tot zaterdag werkt.
7:0 6-standen: Maandag tot zondag met 6 standen. Hiermee
kunt u individuele programma’s voor iedere
weekdag selecteren.
0:7 6-standen: Maandag tot zondag met 6 standen en het-
zelfde programma voor iedere weekdag.
Selecteer het gewenste Standen schema en bevestig met OK.
Voor aanwijzingen over het programmeren van tijd en temperatuur
voor het Standen schema, zie Standen instellingen.
OK
Energiebewaking
Energiebewaking
Hier kunt u het energieverbruik aflezen voor de
afgelopen 2 dagen, 30 dagen of 365 dagen.
Druk op OK voor de gekozen periode. De
waarde in procenten (%) geeft de relatieve tijd
aan waarin de verwarming aan heeft gestaan. De volgende figuur
toont de kosten voor de gekozen periode. Controleer de instel-
lingen voor valuta, prijs per kWh en belasting om zeker te zijn van
een juiste berekening.
Valuta: Druk op OK en kies de gewenste valuta.
Bevestig met OK.
Kosten/
eenheid: Druk op OK en voer de actuele kosten voor elektriciteit
in. De kosten moeten worden ingevoerd per kWh.
Druk op OK.
Belasting: Druk op OK en voer de aangesloten verwarmingsbron
in. De waarde moet in Watt (W) worden aangegeven.
Druk op OK. Verlaat het menu door op Exit te drukken.
OK
Constr.-instell.
CONSTRUCTIE-INSTELLINGEN
Het menu constructie-instellingen bevat
de volgende opties
Oset temperatuur
Aanpasfunctie
Toepassing
Temperatuurschaal
Display verlichting
Selecteer de sensor
Taal
Fabrieksreset
Informatie
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
© 2014 OJ Electronics A/S
35
© 2014 OJ Electronics A/S
OK
Scherminstell.
Scherminstellingen
Hier kunt u selecteren uit wat er op het begin-
scherm wordt getoond.
Tijd/dag: Geeft de actuele tijd en dag
weer bovenin het scherm.
Ingest. temp. Geeft de huidige temperatuur weer.
Act. temp.* Geeft de actueel gemeten temperatuur weer.
Scr. saver
Schakelt het scherm na 30 seconden uit als er niet
op een knop wordt gedrukt. Door weer op een
knop te drukken wordt het scherm geactiveerd. De
thermostaat blijft aanstaan en loopt het geselec
-
teerde programma door.
Druk op de OK knop om de schermopties te kiezen of over te
slaan. Kies dan Exit in het menu om terug te gaan naar het begin-
scherm waar u de gekozen instellingen kunt zien.
* Alleen bij toepassing ’Vloer’.
OK
Stand. schema
Standen schema
Hier kunt u kiezen welk type wekelijks Stan-
den schema u wenst.
5:2 4-standen: Maandag tot vrijdag met
4 standen en zaterdag
tot zondag met 2 standen. Deze wordt typisch
gebruikt als u van maandag tot vrijdag werkt.
6:1 4-standen: Maandag tot zaterdag met 4 standen en
zondag met 2 standen. Deze wordt typisch
gebruikt als u van maandag tot zaterdag werkt.
7:0 4-standen: Maandag tot zondag met 4 verschillende
standen. Hier kunt u voor elk van de 7 dagen
per week een afzonderlijk programma kiezen.
5:2 6-standen: Maandag tot vrijdag met 6 standen en zaterdag
en zondag met 2 standen. Deze wordt typisch
gebruikt als u van maandag tot vrijdag werkt.
6:1 6-standen: Maandag tot zaterdag met 6 standen en
zondag met 2 standen. Deze wordt typisch
gebruikt als u van maandag tot zaterdag werkt.
7:0 6-standen: Maandag tot zondag met 6 standen. Hiermee
kunt u individuele programma’s voor iedere
weekdag selecteren.
0:7 6-standen: Maandag tot zondag met 6 standen en het-
zelfde programma voor iedere weekdag.
Selecteer het gewenste Standen schema en bevestig met OK.
Voor aanwijzingen over het programmeren van tijd en temperatuur
voor het Standen schema, zie Standen instellingen.
OK
Energiebewaking
Energiebewaking
Hier kunt u het energieverbruik aflezen voor de
afgelopen 2 dagen, 30 dagen of 365 dagen.
Druk op OK voor de gekozen periode. De
waarde in procenten (%) geeft de relatieve tijd
aan waarin de verwarming aan heeft gestaan. De volgende figuur
toont de kosten voor de gekozen periode. Controleer de instel-
lingen voor valuta, prijs per kWh en belasting om zeker te zijn van
een juiste berekening.
Valuta: Druk op OK en kies de gewenste valuta.
Bevestig met OK.
Kosten/
eenheid: Druk op OK en voer de actuele kosten voor elektriciteit
in. De kosten moeten worden ingevoerd per kWh.
Druk op OK.
Belasting: Druk op OK en voer de aangesloten verwarmingsbron
in. De waarde moet in Watt (W) worden aangegeven.
Druk op OK. Verlaat het menu door op Exit te drukken.
OK
Constr.-instell.
CONSTRUCTIE-INSTELLINGEN
Het menu constructie-instellingen bevat
de volgende opties
Oset temperatuur
Aanpasfunctie
Toepassing
Temperatuurschaal
Display verlichting
Selecteer de sensor
Taal
Fabrieksreset
Informatie
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
36
© 2014 OJ Electronics A/S © 2014 OJ Electronics A/S
OK
Offset temp.
Oset temperatuur
Als de actueel gemeten temperatuur niet over-
eenkomt met de thermostaatwaarden, kunt u
de thermostaat bijstellen door de temperatuur
in evenwicht te brengen.
Druk op OK en voer de waarde van de
gemeten temperatuur in. Bevestig met OK.
OK
Aanpasfunctie
Aanpasfunctie
Zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur
al is bereikt wanneer u ’s ochtends opstaat
of van uw werk thuiskomt. Na enkele dagen
zal de aanpasfunctie automatisch berekend
hebben wanneer de verwarming moet worden aangezet. Druk op
OK en zet de functie op Aan. Bevestig met OK.
OK
Toepassing
Toepassing
Stel het gebruikte type regeling in.
Er zijn 4 opties
Vloerreg.: De thermostaat regelt al-
leen de vloertemperatuur.
Er moet een vloersensor zijn aangesloten.
Ruimtereg.: De thermostaat regelt alleen de kamertem-
peratuur.
Ruimte/grens:
De thermostaat regelt de kamertemperatuur met
min. en max. grenzen voor de vloertemperatuur.
Er moet een vloersensor zijn aangesloten.
Regelaar: De thermostaat werkt als een gewone regelaar
zonder gebruik van sensoren. De instelling is
een percentage.
Druk op OK en kies de gewenste toepassing. Bevestig met OK.
OK
Temp. schaal
Temperatuurschaal
Hiermee kunt u het temperatuurbereik afstellen
waarbinnen de thermostaat instelbaar is. Dan
kunt u alleen een temperatuur in auto, comfort
en handbediening instellen binnen dit bereik.
Druk op OK om te markeren Min. temperatuur. Gebruik de
omhoog/omlaag knop om de minimum toegestane temperatuur
te selecteren. Druk op OK en selecteer de maximum toegestane
temperatuur. Bevestig de instellingen met OK.
OK
Verlichting
Display verlichting
Er zijn drie instellingen voor achtergrondver-
lichting van het display:
Auto: De achtergrondverlichting wordt
geactiveerd als een toets wordt ingedrukt,
en gaat automatisch uit 30 seconden na de laatste keer indruk-
ken van een toets.
Aan: Achtergrondverlichting onafgebroken aan.
Verwarming actief: De achtergrondverlichting slaat aan als de
thermostaat om warmte vraagt.
Selecteer de gewenste achtergrondverlichting en bevestig met OK.
OK
Sensor
Selecteer de sensor*
Andere vloersensors dan de geleverde
(12 kΩ/ 25 °C) zijn in dit menu te selecteren.
De thermostaat is voorgeprogrammeerd voor
4 andere types:
Sensor 2 k
Sensor 10 k
Sensor 15 k
Sensor 33 k
Selecteer de geïnstalleerde sensor met de pijltjestoetsen en beve-
stig met OK. Nu verschijnen de weerstand eigenschappen van de
sensor voor 15 °C, 20 °C, 25 °C en 30 °C.
Als de geïnstalleerde sensor niet dezelfde eigenschappen heeft als
hetgeen er op het thermostaatdisplay verschijnt, kunt u de waar-
den wijzigen met de pijltjestoetsen.
Bevestig met OK om naar de volgende weerstand eigenschap over
te schakelen.
Selecteer Informatie met de pijltjestoetsen en bevestig met OK.
Op het display verschijnt nu de weerstand eigenschap van de
geselecteerde sensor. Bevestig met OK. De nieuwe sensorwaarden
zijn nu in de thermostaat opgeslagen.
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
© 2014 OJ Electronics A/S
37
© 2014 OJ Electronics A/S
OK
Offset temp.
Oset temperatuur
Als de actueel gemeten temperatuur niet over-
eenkomt met de thermostaatwaarden, kunt u
de thermostaat bijstellen door de temperatuur
in evenwicht te brengen.
Druk op OK en voer de waarde van de
gemeten temperatuur in. Bevestig met OK.
OK
Aanpasfunctie
Aanpasfunctie
Zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur
al is bereikt wanneer u ’s ochtends opstaat
of van uw werk thuiskomt. Na enkele dagen
zal de aanpasfunctie automatisch berekend
hebben wanneer de verwarming moet worden aangezet. Druk op
OK en zet de functie op Aan. Bevestig met OK.
OK
Toepassing
Toepassing
Stel het gebruikte type regeling in.
Er zijn 4 opties
Vloerreg.: De thermostaat regelt al-
leen de vloertemperatuur.
Er moet een vloersensor zijn aangesloten.
Ruimtereg.: De thermostaat regelt alleen de kamertem-
peratuur.
Ruimte/grens:
De thermostaat regelt de kamertemperatuur met
min. en max. grenzen voor de vloertemperatuur.
Er moet een vloersensor zijn aangesloten.
Regelaar: De thermostaat werkt als een gewone regelaar
zonder gebruik van sensoren. De instelling is
een percentage.
Druk op OK en kies de gewenste toepassing. Bevestig met OK.
OK
Temp. schaal
Temperatuurschaal
Hiermee kunt u het temperatuurbereik afstellen
waarbinnen de thermostaat instelbaar is. Dan
kunt u alleen een temperatuur in auto, comfort
en handbediening instellen binnen dit bereik.
Druk op OK om te markeren Min. temperatuur. Gebruik de
omhoog/omlaag knop om de minimum toegestane temperatuur
te selecteren. Druk op OK en selecteer de maximum toegestane
temperatuur. Bevestig de instellingen met OK.
OK
Verlichting
Display verlichting
Er zijn drie instellingen voor achtergrondver-
lichting van het display:
Auto: De achtergrondverlichting wordt
geactiveerd als een toets wordt ingedrukt,
en gaat automatisch uit 30 seconden na de laatste keer indruk-
ken van een toets.
Aan: Achtergrondverlichting onafgebroken aan.
Verwarming actief: De achtergrondverlichting slaat aan als de
thermostaat om warmte vraagt.
Selecteer de gewenste achtergrondverlichting en bevestig met OK.
OK
Sensor
Selecteer de sensor*
Andere vloersensors dan de geleverde
(12 kΩ/ 25 °C) zijn in dit menu te selecteren.
De thermostaat is voorgeprogrammeerd voor
4 andere types:
Sensor 2 k
Sensor 10 k
Sensor 15 k
Sensor 33 k
Selecteer de geïnstalleerde sensor met de pijltjestoetsen en beve-
stig met OK. Nu verschijnen de weerstand eigenschappen van de
sensor voor 15 °C, 20 °C, 25 °C en 30 °C.
Als de geïnstalleerde sensor niet dezelfde eigenschappen heeft als
hetgeen er op het thermostaatdisplay verschijnt, kunt u de waar-
den wijzigen met de pijltjestoetsen.
Bevestig met OK om naar de volgende weerstand eigenschap over
te schakelen.
Selecteer Informatie met de pijltjestoetsen en bevestig met OK.
Op het display verschijnt nu de weerstand eigenschap van de
geselecteerde sensor. Bevestig met OK. De nieuwe sensorwaarden
zijn nu in de thermostaat opgeslagen.
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
38
© 2014 OJ Electronics A/S
* Alleen voor thermostaat met Vloersensor.
OBS! Als de verkeerde sensor is geselecteerd, bestaat het risico
dat de thermostaat niet in staat is om de gewenste temperaturen te
regelen, waardoor de vloerconstructie of vloerbedekking bescha-
digd kan worden.
OK
Taal
Taal
Hier kunt u de gebruikte taal op het scherm
wijzigen.
Druk op OK en selecteer de gewenste taal.
Bevestig met OK.
Fabrieksreset
OK
Fabrieksreset
Hiermee kunnen de fabrieksinstellingen weer
worden teruggebracht. Uw persoonlijke instel-
lingen zullen worden gewist, zie Fabriekinstel-
lingen.
Druk op OK en kies Reset in het menu. Bevestig met OK.
OK
Informatie
INFORMATIE
Toont de softwareversie van de thermostaat.
Terug
In verschillende delen van de menu’s
en submenu’s zult u het Terug menu item vinden.
Gebruik Terug om naar de voorgaande stap terug te gaan.
Exit
Gaat terug naar het beginscherm.
FOUTMELDINGEN
Indien een fout of vergissing verschijnt, zal de thermostaat als volgt
een foutcode aangeven
E0: Interne fout. De thermostaat is defect. Vervang de thermo-
staat.
E1: De interne sensor is defect of kortgesloten.
E2: De externe sensor is defect of kortgesloten.
E5: Interne oververhitting. Controleer de installatie.
FABRIEKSINSTELLINGEN
Schema voorinstelling
Dag 1-5
Stand Duur Met vloersensor Met ruimtesensor
Dag 06:00-08:00 25 °C 20 °C
Op werk 08:00-16:00 20 °C 15 °C
Op werk2* 08:00-16:00 20 °C 15 °C
Thuis 16:00-23:00 25 °C 20 °C
Thuis2* 16:00-23:00 25 °C 20 °C
Nacht 23:00-06:00 20 °C 15 °C
Dag 6-7
Stand Duur Met vloersensor Met ruimtesensor
Dag 08:00-23:00 25 °C 20 °C
Nacht 23:00-08:00 20 °C 15 °C
* Zie Gebruikersinstellingen/standen schema, afhankelijk van het
gekozen schema.
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
Het OJ warenmerk is een geregistreerd warenmerk van OJ Electronics A/S · © 2014 OJ Electronics A/S
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.ojelectronics.com
© 2014 OJ Electronics A/S
39
* Alleen voor thermostaat met Vloersensor.
OBS! Als de verkeerde sensor is geselecteerd, bestaat het risico
dat de thermostaat niet in staat is om de gewenste temperaturen te
regelen, waardoor de vloerconstructie of vloerbedekking bescha-
digd kan worden.
OK
Taal
Taal
Hier kunt u de gebruikte taal op het scherm
wijzigen.
Druk op OK en selecteer de gewenste taal.
Bevestig met OK.
Fabrieksreset
OK
Fabrieksreset
Hiermee kunnen de fabrieksinstellingen weer
worden teruggebracht. Uw persoonlijke instel-
lingen zullen worden gewist, zie Fabriekinstel-
lingen.
Druk op OK en kies Reset in het menu. Bevestig met OK.
OK
Informatie
INFORMATIE
Toont de softwareversie van de thermostaat.
Terug
In verschillende delen van de menu’s
en submenu’s zult u het Terug menu item vinden.
Gebruik Terug om naar de voorgaande stap terug te gaan.
Exit
Gaat terug naar het beginscherm.
FOUTMELDINGEN
Indien een fout of vergissing verschijnt, zal de thermostaat als volgt
een foutcode aangeven
E0: Interne fout. De thermostaat is defect. Vervang de thermo-
staat.
E1: De interne sensor is defect of kortgesloten.
E2: De externe sensor is defect of kortgesloten.
E5: Interne oververhitting. Controleer de installatie.
FABRIEKSINSTELLINGEN
Schema voorinstelling
Dag 1-5
Stand Duur Met vloersensor Met ruimtesensor
Dag 06:00-08:00 25 °C 20 °C
Op werk 08:00-16:00 20 °C 15 °C
Op werk2* 08:00-16:00 20 °C 15 °C
Thuis 16:00-23:00 25 °C 20 °C
Thuis2* 16:00-23:00 25 °C 20 °C
Nacht 23:00-06:00 20 °C 15 °C
Dag 6-7
Stand Duur Met vloersensor Met ruimtesensor
Dag 08:00-23:00 25 °C 20 °C
Nacht 23:00-08:00 20 °C 15 °C
* Zie Gebruikersinstellingen/standen schema, afhankelijk van het
gekozen schema.
OCC4/OCD4 Nederlands
OCC4/OCD4 Nederlands
Het OJ warenmerk is een geregistreerd warenmerk van OJ Electronics A/S · © 2014 OJ Electronics A/S
OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
[email protected] · www.ojelectronics.com
© 2014 OJ Electronics A/S
40
© 2014 OJ Electronics A/S
OCC4/OCD4 Nederlands

Documenttranscriptie

OCC4/ OCC4/OCD4 Gebruikshandleiding Nederlands MENU 14:08 Comfort M Stand. INHOUD Menu .................................................................................. 29 Inleiding.............................................................................. 30 De allereerste instellingen................................................ 30 Algemene bediening......................................................... 31 Terug............................................................................... 31 Exit.................................................................................. 31 In werking........................................................................... 31 Auto stand ...................................................................... 31 Handbediening ............................................................... 31 Comfort stand................................................................. 31 Instelmenu’s thermostaat ................................................ 32 Standen instellingen.......................................................... 32 Instellingen gebruiker....................................................... 33 Tijd en datum ................................................................. 33 Kinderslot ....................................................................... 33 Scherminstellingen ......................................................... 34 Standen schema ............................................................ 34 Energiebewaking ............................................................ 35 Constructie-instellingen................................................... 35 Offset temperatuur.......................................................... 36 Aanpasfunctie................................................................. 36 Toepassing...................................................................... 36 Temperatuurschaal.......................................................... 36 Display verlichting........................................................... 37 Selecteer de sensor........................................................ 37 Taal.................................................................................. 38 Fabrieksreset .................................................................. 38 Informatie........................................................................ 38 Terug............................................................................... 38 Exit.................................................................................. 38 Foutmeldingen................................................................... 38 Fabrieksinstellingen.......................................................... 39 Schema voorinstelling .................................................... 39 28 © 2014 OJ Electronics A/S .. 29 .. 30 .. 30 .. 31 .. 31 .. 31 .. 31 .. 31 .. 31 .. 31 .. 32 .. 32 .. 33 .. 33 .. 33 .. 34 .. 34 .. 35 .. 35 .. 36 .. 36 .. 36 .. 36 .. 37 .. 37 .. 38 .. 38 .. 38 .. 38 .. 38 .. 38 .. 39 .. 39 OCC4/OCD4 Nederlands MENU 14:08 Wo 20°C Comfort Menu Man. Stand. instell. Instell. gebruiker Constr.-instell. Tijd en datum Offset temp. Kinderslot Aanpasfunctie Scherminstell. Toepassing Stand. schema Temp. schaal Energiebewaking Verlichting Terug Sensor Exit Taal Exit Fabrieksreset Informatie Terug Exit © 2014 OJ Electronics A/S 29 OCC4/OCD4 Nederlands OCC4/ INLEIDING De thermostaat kan uw verwarmingssysteem op vooringestelde tijdstippen op verschillende dagen van de week inschakelen. Voor elke dag van de week kunt u afzonderlijke temperaturen instellen voor verschillende perioden, die standen worden genoemd. Door de temperatuur te verlagen als u niet thuis bent, verlaagt u de stookkosten zonder het comfort te verminderen. De thermostaat wordt geleverd met een standaardschema dat voor de meeste woningen geschikt is. Tenzij u deze instellingen wijzigt, zal de thermostaat op dit standaardprogramma werken. De thermostaat heeft ook een aanpassingsfunctie die de starttijd van de verwarmingsperiode automatisch wijzigt zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt op de door u ingestelde tijd. Na drie dagen heeft de aanpassingsfunctie geleerd wanneer de verwarming moet worden ingeschakeld. ALGEM Met de zetten thermo Alle ins De ther tie van DE ALLEREERSTE INSTELLINGEN De eerste keer dat u de thermostaat met de onderbreker Aan “I” inschakelt, moet u de taal, tijd en datum instellen. Het menu zal u automatisch door het proces voeren. • Kies uw taal met de knoppen Omhoog en Omlaag en bevestig met OK. • Stel het actuele uur in en druk op de OK knop. Stel dan de minuten in. Druk op OK. • Stel de actuele datum in: jaar, maand en dag. Bevestig de instellingen met de OK knop. De thermostaat is nu gereed voor gebruik en zal uw verwarming regelen in overeenstemming met het vooringestelde standen schema, zie Fabrieksinstellingen. IN WER De ther regelen 14:08 Stroomonderbreker Wo 20°C Comfort Menu Man. Navigatieknoppen 30 © 2014 OJ Electronics A/S Terug In vers Terug Gebrui Exit Gaat te Auto s Sele bewaa Handb Kie te annu handm voor be • Druk temp Comfo  • Druk ratuu erlands OCC4/OCD4 lde Voor ellen Door e ALGEMENE BEDIENING Met de onderbrekerknop kunt u de thermostaat aan “I” en uit “0” zetten door de knop omhoog en omlaag te schuiven. Wanneer de thermostaat is uitgeschakeld “0”, wordt het relais uitgeschakeld. Alle instellingen, incl. tijd en datum zullen worden opgeslagen. De thermostaat wordt bediend met de navigatieknoppen. De functie van elke knop wordt aangegeven in het scherm boven de knop. at voor ijzigt, rttijd wenste ie daming n “I” zal u estig e instel- ming Nederlands Terug In verschillende delen van de menu’s en submenu’s zult u het Terug menu item vinden. Gebruik Terug om naar de voorgaande stap terug te gaan. Exit Gaat terug naar het beginscherm. IN WERKING De thermostaat bezit drie verschillende manieren van temperatuur regelen. Auto stand Selecteer Auto als u wilt dat de temperatuur automatisch wordt bewaakt via het Standensysteem. Handbediening Kies handbediening om het ingestelde Standen programma te annuleren (bv. tijdens de vakantie) en de gewenste temperatuur handmatig in te stellen. U kunt de temperatuur bv. op 5°C zetten voor bescherming tegen vorst terwijl u afwezig bent. • Druk op Handbediening, bevestig met OK en kies de gewenste temperatuur. Comfort stand Kies Comfort om een tijdelijke Comfort temperatuur voor een speciale gelegenheid in te stellen (de zogenaamde feeststand). • Druk op Comfort, bevestig met OK en kies de gewenste temperatuur. Voer daarna de gewenste duur van de comfort stand in. © 2014 OJ Electronics A/S 31 OCC4/OCD4 Nederlands Nadat de ingestelde tijd is verlopen, zal de thermostaat automatisch teruggaan naar de Auto stand. NB: de Comfort stand is een tijdelijke, met de hand ingestelde stand die automatisch wordt geannuleerd als de volgende stand in het standen systeem start. INSTELMENU’S THERMOSTAAT Het menu biedt keus uit de volgende mogelijkheden Tijd 06:00 Stand. instell.  OK  4-Standen* 6-Standen* Dag Op werk Op werk Thuis Op werk2  Nacht Thuis Thuis2  Nacht * Zie Gebruikersinstellingen/standen schema, afhankelijk van het gekozen schema. De thermostaat is ingesteld op een Standen schema voor een eenvoudige en zuinige verwarmingsregeling, zie Vooringesteld schema onder Fabrieksinstellingen. Het schema kan gemakkelijk als volgt worden veranderd 1. Druk op de OK knop om het scherm met de Standen instelling te activeren. 2. Kies de dagen die u in de instellingen wilt wijzigen Ma-vr of Zazo met de knop omhoog of omlaag. Druk op OK. 32 © 2014 OJ Electronics A/S 3. Kies den de g deze 4. Kies om t Min. STANDEN INSTELLINGEN Hiermee kunt u de temperatuur automatisch regelen volgens een programma van uw eigen keus. U kunt temperatuurinstellingen voor verschillende standen per dag selecteren Dag OCC4/  INSTEL In het g gende • Tijd • Kind • Sch • Stan • Ener Tijd en Druk o minute Daarna datum Kinder Hierme grende wenst d Druk o de oml Het kin op de k erlands OCC4/OCD4 ma- 3. Kies nu de tijd en temperatuur voor elk van de dagelijkse standen in het programma. Druk op OK en stel de starttijd in voor de gewenste stand. Bevestig met OK. Stel de temperatuur voor deze stand in en bevestig met OK. 4. Kies Exit in het menu nadat de gewenste standen zijn ingesteld, om terug te gaan naar het beginscherm. e and in Nederlands Tijd Temp. Min. 06:00 ell.  van het n eld kkelijk elling of Za-  Max. 05:00 OK 08:00  5.0°C  25°C 40.0°C OK  INSTELLINGEN GEBRUIKER In het gebruikersmenu kunt u voor de volgende items veranderen: • Tijd en datum • Kinderslot • Scherminstellingen • Standen schema • Energiebewaking Tijd en datum Druk op OK en stel de actuele tijd in uren en minuten in. Daarna zal de datum verschijnen. Stel de datum in en bevestig met OK. Instell. gebruiker  OK  Tijd en datum  OK  Kinderslot Hiermee kunt u de thermostaatinstellingen verKinderslot grendelen, bv. in openbare ruimtes waar u niet wenst dat de instellingen worden gewijzigd.  OK  Druk op OK en zet het kinderslot op Aan met de omlaag knop. Bevestig met OK. Het kinderslot kan worden ontgrendeld door 5 seconden tegelijk op de knoppen Comfort en Handbediening te drukken. © 2014 OJ Electronics A/S 33 OCC4/OCD4 Nederlands Scherminstellingen Hier kunt u selecteren uit wat er op het beginScherminstell. scherm wordt getoond. Tijd/dag: Geeft de actuele tijd en dag  OK  weer bovenin het scherm. Ingest. temp. Geeft de huidige temperatuur weer. Act. temp.* Geeft de actueel gemeten temperatuur weer. Scr. saver Schakelt het scherm na 30 seconden uit als er niet op een knop wordt gedrukt. Door weer op een knop te drukken wordt het scherm geactiveerd. De thermostaat blijft aanstaan en loopt het geselecteerde programma door. Druk op de OK knop om de schermopties te kiezen of over te slaan. Kies dan Exit in het menu om terug te gaan naar het beginscherm waar u de gekozen instellingen kunt zien. * Alleen bij toepassing ’Vloer’. Standen schema Hier kunt u kiezen welk type wekelijks StanStand. schema den schema u wenst. 5:2 4-standen: Maandag tot vrijdag met  OK  4 standen en zaterdag tot zondag met 2 standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot vrijdag werkt. 6:1 4-standen: Maandag tot zaterdag met 4 standen en zondag met 2 standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot zaterdag werkt. 7:0 4-standen: Maandag tot zondag met 4 verschillende standen. Hier kunt u voor elk van de 7 dagen per week een afzonderlijk programma kiezen. 5:2 6-standen: Maandag tot vrijdag met 6 standen en zaterdag en zondag met 2 standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot vrijdag werkt. 6:1 6-standen: Maandag tot zaterdag met 6 standen en zondag met 2 standen. Deze wordt typisch gebruikt als u van maandag tot zaterdag werkt. 7:0 6-standen: Maandag tot zondag met 6 standen. Hiermee kunt u individuele programma’s voor iedere 34 © 2014 OJ Electronics A/S OCC4/ 0:7 6-s Selecte Voor aa voor he Energi Hier ku afgelop Druk op waarde aan wa toont d lingen v een juis Valuta: Kosten eenheid Belastin CONST Het me de volg • Offs • Aanp • Toep • Tem • Disp • Sele • Taal • Fabr • Infor erlands tell.  r. er niet en rd. De lec- e egin- ema  pisch erkt. ch werkt. agen ezen. aterdag pisch erkt. ch werkt. rmee ere OCC4/OCD4 Nederlands weekdag selecteren. Maandag tot zondag met 6 standen en hetzelfde programma voor iedere weekdag. Selecteer het gewenste Standen schema en bevestig met OK. Voor aanwijzingen over het programmeren van tijd en temperatuur voor het Standen schema, zie Standen instellingen. 0:7 6-standen: Energiebewaking Hier kunt u het energieverbruik aflezen voor de Energiebewaking afgelopen 2 dagen, 30 dagen of 365 dagen. Druk op OK voor de gekozen periode. De  OK  waarde in procenten (%) geeft de relatieve tijd aan waarin de verwarming aan heeft gestaan. De volgende figuur toont de kosten voor de gekozen periode. Controleer de instellingen voor valuta, prijs per kWh en belasting om zeker te zijn van een juiste berekening. Valuta: Druk op OK en kies de gewenste valuta. Bevestig met OK. Kosten/ eenheid: Druk op OK en voer de actuele kosten voor elektriciteit in. De kosten moeten worden ingevoerd per kWh. Druk op OK. Belasting: Druk op OK en voer de aangesloten verwarmingsbron in. De waarde moet in Watt (W) worden aangegeven. Druk op OK. Verlaat het menu door op Exit te drukken. CONSTRUCTIE-INSTELLINGEN Het menu constructie-instellingen bevat de volgende opties • Offset temperatuur • Aanpasfunctie • Toepassing • Temperatuurschaal • Display verlichting • Selecteer de sensor • Taal • Fabrieksreset • Informatie © 2014 OJ Electronics A/S Constr.-instell.  OK  35 OCC4/OCD4 Nederlands Offset temperatuur Als de actueel gemeten temperatuur niet overeenkomt met de thermostaatwaarden, kunt u de thermostaat bijstellen door de temperatuur in evenwicht te brengen. Druk op OK en voer de waarde van de gemeten temperatuur in. Bevestig met OK. Offset temp.  OK  Aanpasfunctie Zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur Aanpasfunctie al is bereikt wanneer u ’s ochtends opstaat of van uw werk thuiskomt. Na enkele dagen  OK  zal de aanpasfunctie automatisch berekend hebben wanneer de verwarming moet worden aangezet. Druk op OK en zet de functie op Aan. Bevestig met OK. Toepassing Stel het gebruikte type regeling in. Toepassing Er zijn 4 opties Vloerreg.: De thermostaat regelt al OK  leen de vloertemperatuur. Er moet een vloersensor zijn aangesloten. Ruimtereg.:  De thermostaat regelt alleen de kamertemperatuur. De thermostaat regelt de kamertemperatuur met Ruimte/grens:  min. en max. grenzen voor de vloertemperatuur. Er moet een vloersensor zijn aangesloten. Regelaar: De thermostaat werkt als een gewone regelaar zonder gebruik van sensoren. De instelling is een percentage. Druk op OK en kies de gewenste toepassing. Bevestig met OK. Temperatuurschaal Hiermee kunt u het temperatuurbereik afstellen waarbinnen de thermostaat instelbaar is. Dan kunt u alleen een temperatuur in auto, comfort en handbediening instellen binnen dit bereik. 36 © 2014 OJ Electronics A/S Temp. schaal  OK  OCC4/ Druk op omhoo te selec temper Display Er zijn d lichting • Auto geac en g ken • Aan • Verw therm Selecte Selecte Andere (12 kΩ/ De ther 4 ander Sensor Sensor Sensor Sensor Selecte stig me sensor Als de hetgee den wij Bevest te scha Selecte Op het geselec zijn nu erlands p.  ctie  k op ng  . m- ur met atuur. gelaar ng is OK. aal  OCC4/OCD4 Nederlands Druk op OK om te markeren Min. temperatuur. Gebruik de omhoog/omlaag knop om de minimum toegestane temperatuur te selecteren. Druk op OK en selecteer de maximum toegestane temperatuur. Bevestig de instellingen met OK. Display verlichting Er zijn drie instellingen voor achtergrondverVerlichting lichting van het display: • Auto: De achtergrondverlichting wordt  OK  geactiveerd als een toets wordt ingedrukt, en gaat automatisch uit 30 seconden na de laatste keer indrukken van een toets. • Aan: Achtergrondverlichting onafgebroken aan. • Verwarming actief: De achtergrondverlichting slaat aan als de thermostaat om warmte vraagt. Selecteer de gewenste achtergrondverlichting en bevestig met OK. Selecteer de sensor* Andere vloersensors dan de geleverde Sensor (12 kΩ/ 25 °C) zijn in dit menu te selecteren. De thermostaat is voorgeprogrammeerd voor  OK  4 andere types: Sensor 2 kΩ Sensor 10 kΩ Sensor 15 kΩ Sensor 33 kΩ Selecteer de geïnstalleerde sensor met de pijltjestoetsen en bevestig met OK. Nu verschijnen de weerstand eigenschappen van de sensor voor 15 °C, 20 °C, 25 °C en 30 °C. Als de geïnstalleerde sensor niet dezelfde eigenschappen heeft als hetgeen er op het thermostaatdisplay verschijnt, kunt u de waarden wijzigen met de pijltjestoetsen. Bevestig met OK om naar de volgende weerstand eigenschap over te schakelen. Selecteer Informatie met de pijltjestoetsen en bevestig met OK. Op het display verschijnt nu de weerstand eigenschap van de geselecteerde sensor. Bevestig met OK. De nieuwe sensorwaarden zijn nu in de thermostaat opgeslagen. © 2014 OJ Electronics A/S 37 OCC4/OCD4 Nederlands OCC4/ * Alleen voor thermostaat met Vloersensor. E5: Int OBS! Als de verkeerde sensor is geselecteerd, bestaat het risico dat de thermostaat niet in staat is om de gewenste temperaturen te regelen, waardoor de vloerconstructie of vloerbedekking beschadigd kan worden. FABRIE Schem Dag 1 Taal Hier kunt u de gebruikte taal op het scherm wijzigen. Druk op OK en selecteer de gewenste taal. Bevestig met OK. Stand Dag Taal Op wer  OK  Op wer Fabrieksreset Hiermee kunnen de fabrieksinstellingen weer Fabrieksreset worden teruggebracht. Uw persoonlijke instellingen zullen worden gewist, zie Fabriekinstel OK  lingen. Druk op OK en kies Reset in het menu. Bevestig met OK. Thuis2* INFORMATIE Toont de softwareversie van de thermostaat. Thuis Informatie Terug  OK In verschillende delen van de menu’s en submenu’s zult u het Terug menu item vinden. Gebruik Terug om naar de voorgaande stap terug te gaan. Nacht Dag 6 Stand Dag Nacht * Zie G gekoze  Exit Gaat terug naar het beginscherm. FOUTMELDINGEN Indien een fout of vergissing verschijnt, zal de thermostaat als volgt een foutcode aangeven E0: Interne fout. De thermostaat is defect. Vervang de thermostaat. E1: De interne sensor is defect of kortgesloten. E2: De externe sensor is defect of kortgesloten. 38 © 2014 OJ Electronics A/S OJ ELE Stenage Tel.: +45 oj@ojele Het OJ erlands OCC4/OCD4 Nederlands E5: Interne oververhitting. Controleer de installatie. sico uren te cha- FABRIEKSINSTELLINGEN Schema voorinstelling Dag 1-5 Stand  set  e Duur Met vloersensor Dag 06:00-08:00 25 °C Met ruimtesensor 20 °C Op werk 08:00-16:00 20 °C 15 °C Op werk2* 08:00-16:00 20 °C 15 °C Thuis 16:00-23:00 25 °C 20 °C Thuis2* 16:00-23:00 25 °C 20 °C Nacht 23:00-06:00 20 °C 15 °C Met ruimtesensor Dag 6-7 Duur Met vloersensor Dag Stand 08:00-23:00 25 °C 20 °C Nacht 23:00-08:00 20 °C 15 °C * Zie Gebruikersinstellingen/standen schema, afhankelijk van het gekozen schema.  s volgt moOJ ELECTRONICS A/S Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg Tel.: +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13 [email protected] · www.ojelectronics.com Het OJ warenmerk is een geregistreerd warenmerk van OJ Electronics A/S · © 2014 OJ Electronics A/S 39 OCC4/OCD4 40 Nederlands
1 / 1

OJ Electronics OCD4 Handleiding

Categorie
Thermostaten
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor