Exido 235-020 Handleiding

Type
Handleiding
14
15
INLEIDING
Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt eerst
nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing. Wij adviseren
ook om de gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u in
de toekomst de diverse functies van het apparaat nog
eens kunt nakijken.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Normaal gebruik van het apparaat
Onjuist gebruik van het apparaat kan persoonlijk
letsel en schade veroorzaken.
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is
bedoeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade die ontstaat door het onjuist
gebruiken van of omgaan met het apparaat (zie ook
de Garantievoorwaarden).
Sluit het apparaat alleen aan op 230 V, 50 Hz.
Schakel het apparaat altijd uit met de aan/uit-knop
en haal de stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet wordt gebruikt.
Het apparaat blijft na het uitschakelen nog enige tijd
warm. Laat het altijd helemaal afkoelen voordat u
het wegbergt of de accessoires verwisselt.
Dompel het apparaat niet onder in water of een
andere vloeistof.
Niet gebruiken in bad of onder de douche. Dit kan
een elektrische schok veroorzaken.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in
gebruik is en houd kinderen in de gaten.
Voorzichtig! De keramische platen kunnen erg heet
worden. Zorg dat ze niet in aanraking komen met de
huid, omdat dit brandwonden kan veroorzaken.
Niet geschikt voor commercieel gebruik of gebruik
buitenshuis.
Houd het apparaat altijd op een veilige afstand van
brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden
en dergelijke.
Niet afdekken.
Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht.
Niet in de buurt van andere warmtebronnen of in
een vochtige omgeving plaatsen of bewaren.
Laat het apparaat nooit ergens liggen waar het kan
vallen of in een wastafel, badkuip of iets dergelijks
kan vallen. Probeer het apparaat nooit te pakken als
het in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit
het stopcontact.
Snoer, stekker en stopcontact
Houd het snoer uit de buurt van hete voorwerpen en
open vuur.
Controleer regelmatig of het snoer en de stekker
onbeschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als
er wel beschadigingen zijn of als het apparaat op de
grond of in het water is gevallen of op een andere
manier is beschadigd.
Als het apparaat of de stekker is beschadigd, moet
het worden gecontroleerd en zo nodig worden
gerepareerd door een erkende reparateur, omdat er
anders risico is op een elektrische shock. Probeer
het apparaat nooit zelf te repareren.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt.
Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het
stopcontact haalt. Houd de stekker vast.
Wind het snoer niet om het apparaat.
Zorg dat niemand aan het snoer of een eventueel
verlengsnoer kan trekken of erover kan struikelen.
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET
APPARAAT
1. Netsnoer
2. Hanglus
3. Greep
4. Aan/uit-knop
5. Temperatuurschaal
6. Indicatielampje
7. Blokkeerring
8. Blokkeersymbolen
9. Wafel-/gladijzer
10. Adapter
11. Keramische platen
12. Krultangen (3)
13. Borstelaccessoire
14. Spiraalaccessoire
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Gebruik het apparaat alleen op schoon en droog haar.
Accessoires plaatsen
1. Draai de blokkeerring (7) totdat de pijl op de greep
(3) op één lijn staat met die op de blokkeerring.
2. Steek het wafel-/gladijzer (9) of een van de
krultangen (12) in de aansluiting in de greep en druk
deze stevig vast.
3. Draai de blokkeerring totdat de pijl op de greep
op één lijn staat met die op de blokkeerring. De
accessoire zit nu geblokkeerd in de juiste positie.
Opwarmen
1. Plaats het apparaat op een vlak, warmtebestendig
oppervlak en steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar
(4) in de richting van het witte symbool (boven) te
duwen. Het indicatielampje (6) gaat branden en blijft
branden zolang het apparaat in ingeschakeld.
De temperatuur instellen
Het apparaat heeft drie instellingen: uit (zwart symbool,
onder), gemiddelde temperatuur (zwart/wit-symbool,
midden) en hoge temperatuur (wit symbool, boven).
U kunt de temperatuur regelen door de aan/uit-knop
omhoog en omlaag te duwen.
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16
17
Wafel-/gladijzer gebruiken
Gebruik de adapter (10) om accessoires zoals glad- of
wafelijzers te verwisselen. Druk omlaag totdat de
pijl op één lijn staat met de twee rechte lijnen - de
accessoire is nu een gladijzer. Duw de adapter omhoog
totdatdepijlopéénlijnstaatmetdetweegolijnen
- de accessoire is nu een wafelijzer. Als de adapter op
één lijn staat met de stip in het midden, is het wafel-
/gladijzer geblokkeerd.
Krultangen gebruiken
Er zijn drie krultangen van verschillende grootte: de
dunste zorgt voor de strakste krullen en de dikste
voor groffe krullen. Hoe meer haar er tegelijk wordt
behandeld, hoe groffer de krullen. U kunt ook
krullen maken met de borstelaccessoire (13) en de
spiraalaccessoire (14) (zie hieronder).
Styling-tips
Borstel het haar goed voordat u het krult. Verdeel het
haar in kleine gedeelten en behandel deze één voor
één op de hieronder beschreven manier totdat u het
gewenste resultaat hebt bereikt.
Golfjes:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed
en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11)
rond het haar, vlakbij de hoofdhuid.
Houd de platen ca. 10 seconden gesloten.
Open de platen en sluit ze weer verderop langs de
haarlok.
Glad, steil haar:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed
en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11)
rond het haar, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam in een vloeiende
beweging naar de haarpunten glijden. Houd het
haar strak om slagen te voorkomen. Voor meer
volume maakt u alleen de buitenkant van de haarlok
glad.
Haar met een slag:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de
bovenste klem achteraan, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Eindig met een iets naar buiten gekruld uiteinde van
de lok.
Haar met een krul:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de
bovenste klem vooraan, vlakbij de hoofdhuid.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Eindig met een krul onder bij het uiteinde van de lok.
Krullen:
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed.
Open de bovenste klem (12) en plaats die ongeveer
halverwege de haarlok.
Verspreid het haar langs de rol en laat de bovenste
klem voorzichtig los, zodat het haar vast komt te
zitten.
Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten
glijden.
Controleer of de haarpunten vastzitten onder de
klem en eindig door de lok rond de krultang te
draaien, in de richting van de hoofdhuid. Raak de
hoofdhuid niet aan met de krultang.
Houd de krultang 5-8 seconden op zijn plaats,
afhankelijk van de lengte en dikte van het haar.
Open de klem en haal het apparaat uit het haar.
• Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
Zachte krullen:
Zet de borstelaccessoire (13) op de dunste krultang
(12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat
de krultang koud is als u de borstel plaatst.
Verwarm het apparaat.
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en
rol deze rond de borstel. Begin bij de haarpunten en
rol het haar in de richting van de hoofdhuid.
Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn
plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt.
Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
Pijpenkrullen:
Zet de spiraalaccessoire (14) op de dunste krultang
(12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat
de krultang koud is als u de spiraal plaatst.
Verwarm het apparaat.
Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en
rol deze rond de spiraal. Begin bij de haarpunten.
Houd deze vast met de kleine klem en rol het haar in
de richting van de hoofdhuid.
Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn
plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt.
Laathethaarafkoelenvoordatuhetxeert.
REINIGEN
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat reinigt.
Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
Gebruik geen agressieve of schurende
schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijk
om het apparaat te reinigen, omdat de buitenkant
en de keramische platen hierdoor bekrast of
beschadigd kunnen raken.
Veeg het apparaat schoon met een zachte droge
doek.
Dompel het apparaat niet onder in water en zorg dat
er geen water in kan binnendringen.
16
17
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN
VAN DIT PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool:
Dit betekent dat dit product niet met het gewone
huishoudafval mag worden weggegooid, omdat
elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten
worden afgevoerd.
Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen
voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen,
verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch
afval. Privé-huishoudens in de EU kunnen apparatuur
gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In
sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de
gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier
waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe
apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier,
distributeur of gemeente voor meer informatie over wat
u moet doen met elektrisch en elektronisch afval.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie vervalt:
als bovenstaande aanwijzingen niet worden
opgevolgd
als er met het apparaat is geknoeid
als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is
behandeld of enige vorm van schade heeft geleden
als er defecten zijn ontstaan door gebreken in uw
elektriciteitsvoorziening.
Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van het
ontwerp en de functies van onze producten behouden
wij ons het recht voor om zonder voorafgaande
mededeling wijzigingen aan te brengen in het product.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele
drukfouten.

Documenttranscriptie

NL INLEIDING • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. • Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de stekker vast. • Wind het snoer niet om het apparaat. • Zorg dat niemand aan het snoer of een eventueel verlengsnoer kan trekken of erover kan struikelen. Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt eerst nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing. Wij adviseren ook om de gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u in de toekomst de diverse functies van het apparaat nog eens kunt nakijken. VEILIGHEIDSMAATREGELEN BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT Normaal gebruik van het apparaat • Onjuist gebruik van het apparaat kan persoonlijk letsel en schade veroorzaken. • Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die ontstaat door het onjuist gebruiken van of omgaan met het apparaat (zie ook de Garantievoorwaarden). • Sluit het apparaat alleen aan op 230 V, 50 Hz. • Schakel het apparaat altijd uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. • Het apparaat blijft na het uitschakelen nog enige tijd warm. Laat het altijd helemaal afkoelen voordat u het wegbergt of de accessoires verwisselt. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Niet gebruiken in bad of onder de douche. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in gebruik is en houd kinderen in de gaten. • Voorzichtig! De keramische platen kunnen erg heet worden. Zorg dat ze niet in aanraking komen met de huid, omdat dit brandwonden kan veroorzaken. • Niet geschikt voor commercieel gebruik of gebruik buitenshuis. • Houd het apparaat altijd op een veilige afstand van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden en dergelijke. • Niet afdekken. • Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht. • Niet in de buurt van andere warmtebronnen of in een vochtige omgeving plaatsen of bewaren. • Laat het apparaat nooit ergens liggen waar het kan vallen of in een wastafel, badkuip of iets dergelijks kan vallen. Probeer het apparaat nooit te pakken als het in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact. 1. Netsnoer 2. Hanglus 3. Greep 4. Aan/uit-knop 5. Temperatuurschaal 6. Indicatielampje 7. Blokkeerring 8. Blokkeersymbolen 9. Wafel-/gladijzer 10. Adapter 11. Keramische platen 12. Krultangen (3) 13. Borstelaccessoire 14. Spiraalaccessoire 12. 14. 11. 13. 8. 7. 6. 5. 4. 9. 10. 3. 2. 1. HET APPARAAT GEBRUIKEN Gebruik het apparaat alleen op schoon en droog haar. Accessoires plaatsen 1. Draai de blokkeerring (7) totdat de pijl op de greep (3) op één lijn staat met die op de blokkeerring. 2. Steek het wafel-/gladijzer (9) of een van de krultangen (12) in de aansluiting in de greep en druk deze stevig vast. 3. Draai de blokkeerring totdat de pijl op de greep op één lijn staat met die op de blokkeerring. De accessoire zit nu geblokkeerd in de juiste positie. Opwarmen 1. Plaats het apparaat op een vlak, warmtebestendig oppervlak en steek de stekker in het stopcontact. 2. Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar (4) in de richting van het witte symbool (boven) te duwen. Het indicatielampje (6) gaat branden en blijft branden zolang het apparaat in ingeschakeld. Snoer, stekker en stopcontact • Houd het snoer uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur. • Controleer regelmatig of het snoer en de stekker onbeschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als er wel beschadigingen zijn of als het apparaat op de grond of in het water is gevallen of op een andere manier is beschadigd. • Als het apparaat of de stekker is beschadigd, moet het worden gecontroleerd en zo nodig worden gerepareerd door een erkende reparateur, omdat er anders risico is op een elektrische shock. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. De temperatuur instellen Het apparaat heeft drie instellingen: uit (zwart symbool, onder), gemiddelde temperatuur (zwart/wit-symbool, midden) en hoge temperatuur (wit symbool, boven). U kunt de temperatuur regelen door de aan/uit-knop omhoog en omlaag te duwen. 15 Wafel-/gladijzer gebruiken Gebruik de adapter (10) om accessoires zoals glad- of wafelijzers te verwisselen. Druk omlaag totdat de pijl op één lijn staat met de twee rechte lijnen - de accessoire is nu een gladijzer. Duw de adapter omhoog totdat de pijl op één lijn s taat met de twee golflijnen - de accessoire is nu een wafelijzer. Als de adapter op één lijn staat met de stip in het midden, is het wafel/gladijzer geblokkeerd. • Verspreid het haar langs de rol en laat de bovenste klem voorzichtig los, zodat het haar vast komt te zitten. • Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. • Controleer of de haarpunten vastzitten onder de klem en eindig door de lok rond de krultang te draaien, in de richting van de hoofdhuid. Raak de hoofdhuid niet aan met de krultang. • Houd de krultang 5-8 seconden op zijn plaats, afhankelijk van de lengte en dikte van het haar. • Open de klem en haal het apparaat uit het haar. • Laat het haar afkoelen voordat u het fixeert. Krultangen gebruiken Er zijn drie krultangen van verschillende grootte: de dunste zorgt voor de strakste krullen en de dikste voor groffe krullen. Hoe meer haar er tegelijk wordt behandeld, hoe groffer de krullen. U kunt ook krullen maken met de borstelaccessoire (13) en de spiraalaccessoire (14) (zie hieronder). Zachte krullen: • Zet de borstelaccessoire (13) op de dunste krultang (12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat de krultang koud is als u de borstel plaatst. • Verwarm het apparaat. • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en rol deze rond de borstel. Begin bij de haarpunten en rol het haar in de richting van de hoofdhuid. • Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt. Laat het haar afkoelen voordat u het fixeert. Styling-tips Borstel het haar goed voordat u het krult. Verdeel het haar in kleine gedeelten en behandel deze één voor één op de hieronder beschreven manier totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt. Golfjes: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11) rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. • Houd de platen ca. 10 seconden gesloten. • Open de platen en sluit ze weer verderop langs de haarlok. Pijpenkrullen: • Zet de spiraalaccessoire (14) op de dunste krultang (12) zonder de klem te openen. Belangrijk: Zorg dat de krultang koud is als u de spiraal plaatst. • Verwarm het apparaat. • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en rol deze rond de spiraal. Begin bij de haarpunten. Houd deze vast met de kleine klem en rol het haar in de richting van de hoofdhuid. • Houd de krultang ongeveer 10 seconden op zijn plaats voordat u de haarlok weer voorzichtig losrolt. Laat het haar afkoelen voordat u het fixeert. Glad, steil haar: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van het wafelijzer (11) rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. • Laat het apparaat langzaam in een vloeiende beweging naar de haarpunten glijden. Houd het haar strak om slagen te voorkomen. Voor meer volume maakt u alleen de buitenkant van de haarlok glad. REINIGEN • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. • Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt. • Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijk om het apparaat te reinigen, omdat de buitenkant en de keramische platen hierdoor bekrast of beschadigd kunnen raken. • Veeg het apparaat schoon met een zachte droge doek. • Dompel het apparaat niet onder in water en zorg dat er geen water in kan binnendringen. Haar met een slag: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed. Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de bovenste klem achteraan, vlakbij de hoofdhuid. • Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. • Eindig met een iets naar buiten gekruld uiteinde van de lok. Haar met een krul: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed. Sluit de krultang (12) rond een haarlok met de bovenste klem vooraan, vlakbij de hoofdhuid. • Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. • Eindig met een krul onder bij het uiteinde van de lok. Krullen: • Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed. Open de bovenste klem (12) en plaats die ongeveer halverwege de haarlok. 16 INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT Dit Adexi-product is voorzien van dit symbool: Dit betekent dat dit product niet met het gewone huishoudafval mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch afval. Privé-huishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat u moet doen met elektrisch en elektronisch afval. GARANTIEVOORWAARDEN De garantie vervalt: • als bovenstaande aanwijzingen niet worden opgevolgd • als er met het apparaat is geknoeid • als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is behandeld of enige vorm van schade heeft geleden • als er defecten zijn ontstaan door gebreken in uw elektriciteitsvoorziening. Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van het ontwerp en de functies van onze producten behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in het product. IMPORTEUR Adexi Group www.adexi.eu Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten. 17
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Exido 235-020 Handleiding

Type
Handleiding