Melissa 235-018 Handleiding

Categorie
Stijltangen
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

22 23
22 23
INLEIDING
Lees voordat u het apparaat in
gebruik neemt eerst nauwkeurig deze
gebruiksaanwijzing. Wij adviseren ook
om de gebruiksaanwijzing te bewaren,
zodat u in de toekomst de diverse
functies van het apparaat nog eens
kunt nakijken.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Normaal gebruik van het apparaat
Onjuist gebruik van het apparaat
kan persoonlijk letsel en schade
veroorzaken.
Gebruik het apparaat alleen
waarvoor het is bedoeld. De
fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade die ontstaat
door het onjuist gebruiken van of
omgaan met het apparaat (zie ook
de Garantievoorwaarden).
Sluit het apparaat alleen aan op
230 V, 50 Hz.
Schakel het apparaat altijd uit
met de aan/uit-knop en haal de
stekker uit het stopcontact als het
apparaat niet wordt gebruikt.
Het symbool geeft aan dat
het apparaat niet mag worden
gebruikt in bad of in de buurt
van water, wastafels, gootstenen
e.d. Probeer het apparaat nooit
te pakken als het in het water is
gevallen. Haal eerst de stekker uit
het stopcontact.
U wordt aangeraden dit apparaat
alleen te gebruiken als de
installatie is beveiligd met een HFI/
HPFI-relais. Raadpleeg bij twijfel
een erkend elektriciën.
Het apparaat blijft na het
uitschakelen nog enige tijd warm.
Laat het altijd helemaal afkoelen
voordat u het wegbergt.
Houd het apparaat altijd op een
veilige afstand van brandbare
voorwerpen zoals gordijnen,
tafelkleden en dergelijke.
Laat het apparaat nooit zonder
toezicht als het in gebruik is en
houd kinderen in de gaten.
Voorzichtig! De platen kunnen
erg heet worden. Zorg dat ze
niet in aanraking komen met de
huid, omdat dit brandwonden kan
veroorzaken.
Alleen bestemd voor thuisgebruik.
Niet bestemd voor commercieel
gebruik of gebruik buitenshuis.
Niet afdekken.
Niet blootstellen aan rechtstreeks
zonlicht.
Niet in de buurt van andere
warmtebronnen of in een vochtige
omgeving plaatsen of bewaren.
Snoer, stekker en stopcontact
Houd het snoer uit de buurt van
hete voorwerpen en open vuur.
Controleer regelmatig of het snoer
en de stekker onbeschadigd zijn
en gebruik het apparaat niet als
er wel beschadigingen zijn of als
het apparaat op de grond of in het
water is gevallen of op een andere
manier is beschadigd.
Als het apparaat of de stekker
is beschadigd, moet het worden
gecontroleerd en zo nodig worden
gerepareerd door een erkende
reparateur, omdat er anders
risico is op een elektrische shock.
Probeer het apparaat nooit zelf te
repareren.
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u het apparaat reinigt.
Trek niet aan het snoer als u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Houd de stekker vast.
Wind het snoer niet om het
apparaat.
BELANGRIJKSTE ONDERDELEN
VAN HET APPARAAT
1. Netsnoer
2. Vergrendelknop
3. Greep
4. Aan/uit-knop (niet zichtbaar op de
afbeelding)
5. Instelknop voor temperatuur
6. Indicatielampjes voor temperatuur
7. Keramische platen (niet zichtbaar
op de afbeelding)
8. Stoomopening
NL
24 25
24 25
HET APPARAAT GEBRUIKEN
Dit apparaat heeft verschillende
temperatuurinstellingen en is
speciaal ontworpen voor gebruik op
handdoekdroog haar. Via de kanalen
in de keramische platen wordt water
van het haar weggevoerd, waarna het
verdampt via de stoomopeningen (8).
Natuurlijk kan het apparaat ook op
droog haar worden gebruikt.
1. Duw de vergrendelknop (2)
omhoog om de keramische platen
(7) te openen.
2. Plaats het apparaat op een vlak,
warmtebestendig oppervlak
en steek de stekker in het
stopcontact.
3. Zet het apparaat aan door de
aan/uit-schakelaar (4) in de richting
van het witte symbool (naar links)
te duwen.
o De vijf indicatielampjes voor
de temperatuur (6) knipperen
één keer.
4. Druk herhaaldelijk op de instelknop
voor de temperatuur (5) totdat de
gewenste temperatuur is ingesteld
(zie de tabel hieronder).
o De overeenkomstige
indicatielampjes voor de
temperatuur knipperen.
De lampjes stoppen met
knipperen als het
desbetreffende
temperatuurniveau is bereikt.
5. Zet het apparaat uit door de aan/
uit-schakelaar omlaag te duwen in
de richting van het zwarte symbool
(rechts).
Temperatu-
urinstelling Gebruiken voor
120 ºC Zeer jn, breekbaar haar
140 ºC Fijn, breekbaar haar
160 ºC Normaal, gezond haar
180 ºC Dik, gezond haar,
moeilijk glad te krijgen
195 ºC Heel dik, gezond haar,
heel moeilijk glad te
krijgen
Styling-tips
Borstel het haar goed voordat u
het krult. Verdeel het haar in kleine
gedeelten en behandel deze één
voor één op de hieronder beschreven
manier totdat u het gewenste
resultaat hebt bereikt. Gebruik het
apparaat alleen op schoon haar.
Handdoekdrooghaar geeft het beste
resultaat. Niet gebruiken op erg nat
haar.
Glad, steil haar:
o Begin met een haarlok van
ongeveer 5 cm breed en sluit
de keramische platen van de
straightener rond het haar, vlakbij
de hoofdhuid.
o Laat het apparaat langzaam in
een vloeiende beweging naar de
haarpunten glijden. Houd het haar
strak om slagen te voorkomen.
Voor meer volume maakt u alleen
de buitenkant van de haarlok glad.
Haar met een slag:
o Begin met een haarlok van
ongeveer 5 cm breed en sluit
de keramische platen van de
straightener rond het haar, vlakbij
de hoofdhuid.
o Laat het apparaat langzaam naar
de haarpunten glijden.
o Eindig met een iets naar buiten
gekruld uiteinde van de lok.
Haar met een krul:
o Begin met een haarlok van
ongeveer 5 cm breed en sluit
de keramische platen van de
straightener rond het haar, vlakbij
de hoofdhuid.
o Laat het apparaat langzaam naar
de haarpunten glijden.
o Eindig met een krul onder bij het
uiteinde van de lok.
REINIGEN
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u het apparaat reinigt.
Laat het apparaat afkoelen voordat
u het reinigt.
Gebruik geen agressieve of
schurende schoonmaakmiddelen,
oplosmiddelen en dergelijk om
het apparaat te reinigen, omdat
de buitenkant en de keramische
platen hierdoor bekrast of
beschadigd kunnen raken.
Veeg het apparaat schoon met een
goed uitgewrongen zachte doek.
24 25
24 25
Dompel het apparaat niet onder in
water en zorg dat er geen water in
kan binnendringen.
INFORMATIE OVER VERWIJDEREN
EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT
Dit Adexi-product is voorzien van dit
symbool:
Dit betekent dat dit product niet
met het gewone huishoudafval mag
worden weggegooid, omdat elektrisch
en elektronisch afval afzonderlijk
moeten worden afgevoerd.
Volgens de WEEE-richtlijn moet
elke lidstaat zorgdragen voor het
op de juiste manier inzamelen,
ophalen, verwerken en recyclen
van elektrisch en elektronisch afval.
Privéhuishoudens in de EU kunnen
apparatuur gratis naar speciale
recyclingpunten brengen. In sommige
lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen,
de gebruikte apparatuur terugbrengen
naar de leverancier waar u de
apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe
apparatuur koopt. Neem contact op
met uw leverancier, distributeur of
gemeente voor meer informatie over
wat u moet doen met elektrisch en
elektronisch afval.
GARANTIEVOORWAARDEN
De garantie vervalt:
als bovenstaande aanwijzingen
niet worden opgevolgd
als er met het apparaat is geknoeid
als het apparaat verkeerd is
gebruikt, ruw is behandeld of enige
vorm van schade heeft geleden
als er defecten zijn ontstaan
door gebreken in uw
elektriciteitsvoorziening.
Als gevolg van de voortdurende
ontwikkeling van het ontwerp en
de functies van onze producten
behouden wij ons het recht voor om
zonder voorafgaande mededeling
wijzigingen aan te brengen in het
product.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Als u vragen hebt over het gebruik van
het apparaat en het antwoord niet kunt
vinden in deze gebruiksaanwijzing,
kunt u op onze website, www.adexi.
eu, kijken.
Ga naar het menu "Consumer Service"
en klik op "Question & Answer" om de
meest gestelde vragen te zien.
U kunt op de website ook
contactgegevens vinden voor als u
contact met ons wilt opnemen over
technische problemen, reparaties,
accessoires en reserveonderdelen.
IMPORTEUR
Adexi Group
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor eventuele drukfouten.

Documenttranscriptie

NL INLEIDING • Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht. • Niet in de buurt van andere warmtebronnen of in een vochtige omgeving plaatsen of bewaren. Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt eerst nauwkeurig deze gebruiksaanwijzing. Wij adviseren ook om de gebruiksaanwijzing te bewaren, zodat u in de toekomst de diverse functies van het apparaat nog eens kunt nakijken. Snoer, stekker en stopcontact • Houd het snoer uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur. • Controleer regelmatig of het snoer en de stekker onbeschadigd zijn en gebruik het apparaat niet als er wel beschadigingen zijn of als het apparaat op de grond of in het water is gevallen of op een andere manier is beschadigd. • Als het apparaat of de stekker is beschadigd, moet het worden gecontroleerd en zo nodig worden gerepareerd door een erkende reparateur, omdat er anders risico is op een elektrische shock. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. • Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de stekker vast. • Wind het snoer niet om het apparaat. VEILIGHEIDSMAATREGELEN Normaal gebruik van het apparaat • Onjuist gebruik van het apparaat kan persoonlijk letsel en schade veroorzaken. • Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die ontstaat door het onjuist gebruiken van of omgaan met het apparaat (zie ook de Garantievoorwaarden). • Sluit het apparaat alleen aan op 230 V, 50 Hz. • Schakel het apparaat altijd uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. • Het symbool geeft aan dat het apparaat niet mag worden gebruikt in bad of in de buurt van water, wastafels, gootstenen e.d. Probeer het apparaat nooit te pakken als het in het water is gevallen. Haal eerst de stekker uit het stopcontact. • U wordt aangeraden dit apparaat alleen te gebruiken als de installatie is beveiligd met een HFI/ HPFI-relais. Raadpleeg bij twijfel een erkend elektriciën. • Het apparaat blijft na het uitschakelen nog enige tijd warm. Laat het altijd helemaal afkoelen voordat u het wegbergt. • Houd het apparaat altijd op een veilige afstand van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden en dergelijke. • Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in gebruik is en houd kinderen in de gaten. • Voorzichtig! De platen kunnen erg heet worden. Zorg dat ze niet in aanraking komen met de huid, omdat dit brandwonden kan veroorzaken. • Alleen bestemd voor thuisgebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik of gebruik buitenshuis. • Niet afdekken. BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 23 Netsnoer Vergrendelknop Greep Aan/uit-knop (niet zichtbaar op de afbeelding) Instelknop voor temperatuur Indicatielampjes voor temperatuur Keramische platen (niet zichtbaar op de afbeelding) Stoomopening HET APPARAAT GEBRUIKEN Styling-tips Dit apparaat heeft verschillende temperatuurinstellingen en is speciaal ontworpen voor gebruik op handdoekdroog haar. Via de kanalen in de keramische platen wordt water van het haar weggevoerd, waarna het verdampt via de stoomopeningen (8). Natuurlijk kan het apparaat ook op droog haar worden gebruikt. Borstel het haar goed voordat u het krult. Verdeel het haar in kleine gedeelten en behandel deze één voor één op de hieronder beschreven manier totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt. Gebruik het apparaat alleen op schoon haar. Handdoekdrooghaar geeft het beste resultaat. Niet gebruiken op erg nat haar. Glad, steil haar: o Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van de straightener rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. o Laat het apparaat langzaam in een vloeiende beweging naar de haarpunten glijden. Houd het haar strak om slagen te voorkomen. Voor meer volume maakt u alleen de buitenkant van de haarlok glad. 1. Duw de vergrendelknop (2) omhoog om de keramische platen (7) te openen. 2. Plaats het apparaat op een vlak, warmtebestendig oppervlak en steek de stekker in het stopcontact. 3. Zet het apparaat aan door de aan/uit-schakelaar (4) in de richting van het witte symbool (naar links) te duwen. o De vijf indicatielampjes voor de temperatuur (6) knipperen één keer. 4. Druk herhaaldelijk op de instelknop voor de temperatuur (5) totdat de gewenste temperatuur is ingesteld (zie de tabel hieronder). o De overeenkomstige indicatielampjes voor de temperatuur knipperen. De lampjes stoppen met knipperen als het desbetreffende temperatuurniveau is bereikt. 5. Zet het apparaat uit door de aan/ uit-schakelaar omlaag te duwen in de richting van het zwarte symbool (rechts). Haar met een slag: o Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van de straightener rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. o Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. o Eindig met een iets naar buiten gekruld uiteinde van de lok. Haar met een krul: o Begin met een haarlok van ongeveer 5 cm breed en sluit de keramische platen van de straightener rond het haar, vlakbij de hoofdhuid. o Laat het apparaat langzaam naar de haarpunten glijden. o Eindig met een krul onder bij het uiteinde van de lok. Temperatuurinstelling Gebruiken voor 120 ºC REINIGEN Zeer fijn, breekbaar haar 140 ºC Fijn, breekbaar haar 160 ºC Normaal, gezond haar • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. • Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt. • Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen en dergelijk om het apparaat te reinigen, omdat de buitenkant en de keramische platen hierdoor bekrast of beschadigd kunnen raken. • Veeg het apparaat schoon met een goed uitgewrongen zachte doek. 180 ºC Dik, gezond haar, moeilijk glad te krijgen 195 ºC Heel dik, gezond haar, heel moeilijk glad te krijgen 24 • Dompel het apparaat niet onder in water en zorg dat er geen water in kan binnendringen. U kunt op de website ook contactgegevens vinden voor als u contact met ons wilt opnemen over technische problemen, reparaties, accessoires en reserveonderdelen. INFORMATIE OVER VERWIJDEREN EN RECYCLEN VAN DIT PRODUCT IMPORTEUR Dit Adexi-product is voorzien van dit Adexi Group symbool: Dit betekent dat dit product niet met het gewone huishoudafval mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval afzonderlijk moeten worden afgevoerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten. Volgens de WEEE-richtlijn moet elke lidstaat zorgdragen voor het op de juiste manier inzamelen, ophalen, verwerken en recyclen van elektrisch en elektronisch afval. Privéhuishoudens in de EU kunnen apparatuur gratis naar speciale recyclingpunten brengen. In sommige lidstaten kunt u, in bepaalde gevallen, de gebruikte apparatuur terugbrengen naar de leverancier waar u de apparatuur hebt gekocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw leverancier, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat u moet doen met elektrisch en elektronisch afval. GARANTIEVOORWAARDEN De garantie vervalt: • als bovenstaande aanwijzingen niet worden opgevolgd • als er met het apparaat is geknoeid • als het apparaat verkeerd is gebruikt, ruw is behandeld of enige vorm van schade heeft geleden • als er defecten zijn ontstaan door gebreken in uw elektriciteitsvoorziening. Als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van het ontwerp en de functies van onze producten behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in het product. VRAGEN EN ANTWOORDEN Als u vragen hebt over het gebruik van het apparaat en het antwoord niet kunt vinden in deze gebruiksaanwijzing, kunt u op onze website, www.adexi. eu, kijken. Ga naar het menu "Consumer Service" en klik op "Question & Answer" om de meest gestelde vragen te zien. 25
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51

Melissa 235-018 Handleiding

Categorie
Stijltangen
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor