SportDOG NoBark 18 de handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

ENFRESDE
NLIT
SPORTDOG.COM34
Hiernavolgend worden aan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd.,
Radio Systems Australia Pty Ltd. en andere zustermaatschappijen of merken van Radio Systems
Corporation gerefereerd met de woorden “we” of “wij”.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en symbolen
Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing.
Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico’s
van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten
die na dit symbool staan altijd op, om mogelijk letsel of
overlijden te vermijden.
WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan
die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot
overlijden of ernstig letsel.
VOORZICHTIG zonder de combinatie met het symbool
voor een veiligheidswaarschuwing geeft een risicovolle
situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan
leiden tot letsel bij uw hond.
Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond
agressief is als uw hond een neiging tot agressief gedrag heeft. Agressieve honden kunnen
ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u
er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw
dierenarts of een gediplomeerd trainer.
Dit apparaat bevat lithiummangaan-batterijen; u mag deze nooit verbranden, doorboren,
vervormen of kortsluiten. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit
brand, ontploffing, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
Er ontstaat ontploffingsgevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type
batterij. Probeer de batterij niet open te snijden of wrikken, gooi haar niet in het vuur en stel
niet bloot aan water. Voer lege batterijen af volgens de regels in uw regio.
EN
FR ES DE
NL IT
SPORTDOG.COM 35
Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband
is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te strak om de nek
van de hond zit, kan dit huidbeschadigingen veroorzaken. Deze worden bedzweren genoemd;
andere benamingen zijn doorligwonden, decubitus en druknecrose.
Doe uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag om.
Controleer, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur de positie van de halsband rond de nek
van de hond.
Controleer of de halsband goed past om overmatige druk te voorkomen, volg de instructies
in deze handleiding.
Bevestig nooit een riem, labels of andere voorwerpen aan de halsband, dit zal overmatige
druk op de contactpunten veroorzaken of kan vibratie veroorzaken en een foute
correctie opwekken.
Als u een aparte halsband voor een riem en/of labels gebruikt, mag u geen druk uitoefenen
op de elektronische halsband.
Voordat u met uw hond gaat spelen, moet u de halsband verwijderen. Misschien blaft
uw hond tijdens het spelen, zodat hij het spelen in verband zou kunnen gaan brengen
met de correctie.
Was het deel rond de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met
een vochtige doek. Verwijder de batterijen voordat u de contactpunten aanraakt. Zorg dat
de nek van de hond goed droog is voordat u de halsband weer omdoet.
Controleer het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
Als u uitslag of wondjes ziet, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid genezen is.
Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen.
Ga voor meer informatie over bedzweren en druknecrose naar onze website
op www.sportdog.com.
Deze stappen zullen helpen uw hond zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen
honden ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten.
Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw
hond de halsband na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u sommige
voorzorgsmaatregelen wat minder strikt toepassen. Het is belangrijk dat u wel dagelijks het
contactgebied blijft controleren. Als u roodheid of wondjes ziet, staak dan het gebruik tot de
huid volledig genezen is.
Misschien moet u de vacht in het gebied van de contactpunten bijknippen of overstappen op
de langere contactpunten om zeker te zijn van een consistent contact. Scheer de nek van de
hond nooit; dit kan uitslag of infectie tot gevolg hebben.
Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een halsband die te
strak zit, is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.
ENFRESDE
NLIT
SPORTDOG.COM36
Hartelijk dank dat u voor de trainingsproducten van het merk SportDOG
®
hebt gekozen. Bij
correct gebruik helpt dit product u om uw hond op een efficnte en veilige manier te trainen.
Om uw tevredenheid te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing goed door te
lezen. Als u vragen hebt over de werking van dit product, raadpleeg dan het onderdelen
Veelgestelde vragen en Probleemoplossing van deze handleiding of neem contact op
met onze klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website op
www.sportdog.com.
Om optimaal van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen
te registreren via www.sportdog.com. Door te registeren en uw aankoopbon te bewaren, hebt u
volledige garantie op het product en mocht u ooit een keer genoodzaakt zijn de klantenservice
te bellen, dan zijn wij in staat u sneller te helpen. Het is belangrijk voor u om te weten dat uw
waardevolle gegevens nooit aan anderen worden doorgegeven of verkocht. Meer informatie
over de garantie vindt u online op www.sportdog.com.
INHOUD
ZO WERKT HET SYSTEEM 37
BELANGRIJKE DEFINITIES 38
DE BATTERIJ PLAATSEN EN VERWIJDEREN 39
DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND PASSEND MAKEN 40
DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND GEBRUIKEN 40
WAT KUNT U VERWACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND? 42
DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND TESTEN 43
ACCESSOIRES 43
VEELGESTELDE VRAGEN 44
PROBLEEMOPLOSSING 45
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 46
CONFORMITEIT 48
WEGWERPEN VAN BATTERIJEN 48
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING 48
GARANTIE 49
EN
FR ES DE
NL IT
SPORTDOG.COM 37
ONDERDELEN
ZO WERKT HET SYSTEEM
De SportDOG
®
NoBark
18 Blafbeheersing is veilig, comfortabel en effectief bevonden voor
alle honden met een gewicht vanaf 3,6 kg. De blafbeheersinghalsband maakt gebruik van
een gepatenteerd systeem en biedt de meest betrouwbare blafdetectie die mogelijk is. Er
wordt alleen een statische stimulatie via de contactpunten gegeven als zowel vibratie van
de stembanden als het geluid van geblaf worden gedetecteerd. Geluiden van buitenaf of het
geblaf van een andere hond wekken geen correctie op. De blafbeheersinghalsband kan in elke
modus van laag, middel en hoog zes niveau's van statische stimulatie geven, dat zijn in totaal 18
niveau's. In elke modus begint de stimulatie op het laagste niveau en telkens als uw hond binnen
30 seconden na de eerste blaf weer blaft, wordt de stimulatie verhoogd naar het volgende niveau
(tot het maximum van zes niveau's). Als uw hond niet opnieuw blaft binnen 30 seconden, schakelt
de stimulatie terug naar het laagste niveau in de huidige modus. Bij elke stimulatie gaat het
controlelicht knipperen. Als extra veiligheidsmaatregel schakelt de blafbeheersinghalsband
automatisch 3 minuten uit als uw hond 15 keer of meer blaft binnen een periode van 50 seconden.
ENFRESDE
NLIT
SPORTDOG.COM38
BELANGRIJKE DEFINITIES
MODUSKNOP: Past het niveau van statische stimulatie aan dat uw hond krijgt als hij blaft. De
knop wordt ook gebruikt voor het aan- en uitzetten van de blafbeheersinghalsband en voor het
testen van het apparaat.
GELUIDSSENSOR: Detecteert het geblaf van uw hond.
CONTACTPUNTEN: Geven de statische stimulatie.
CONTROLELICHT: Geeft aan of de blafbeheersinghalsband aan- of uitgeschakeld is, of er een
statische stimulatie wordt gegeven en wat de huidige stimulatie- of testmodus is. Dient ook als
controlelicht voor laag batterijniveau.
VIBRATIESENSOR: Detecteert de vibraties van het geblaf van uw hond.
NB: De vibratiesensor is niet instelbaar.
CONTACTPUNTEN
CONTROLELICHT
VIBRATIESENSOR
MODUSKNOP
GELUIDSSENSOR
EN
FR ES DE
NL IT
SPORTDOG.COM 39
DE BATTERIJ PLAATSEN EN VERWIJDEREN
NB: De batterij niet installeren terwijl uw hond de blafbeheersinghalsband om heeft.
De blafbeheersinghalsband bevat een vervangbare RFA-67D-11 batterij. Deze unieke batterij
is ontworpen om gemakkelijk te kunnen worden vervangen en de bescherming tegen water
te verhogen.
DE BATTERIJ PLAATSEN:
Plaats de symbolen op de batterij (pijl) en het
blafbeheersingsapparaat (driehoek) op één lijn. Gebruik een
grote munt om de batterij rechtsom te draaien totdat de pijl op
één lijn staat met het slotsymbool op de behuizing.
DE BATTERIJ VERWIJDEREN
Draai de batterij m.b.v. een grote munt linksom.
Er ontstaat ontploffingsgevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type
batterij. Probeer de batterij niet open te snijden of wrikken, gooi haar niet in het vuur en stel
niet bloot aan water. Voer lege batterijen af volgens de regels in uw regio.
Een reserve RFA-67D-11-batterij is in veel winkels te koop. Neem contact op met de
klantenservice of ga naar onze website op www.sportdog.com om een winkel bij u in de
buurt te vinden.
LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ
De gemiddelde levensduur van de batterij is 3 tot 6 maanden, afhankelijk van hoe vaak uw hond
blaft. Doordat u de halsband tijdens de training van uw hond vaker gebruikt, kan de eerste
batterij echter minder lang mee gaan dan reservebatterijen.
Het controlelicht dient ook als controlelicht voor laag batterijniveau. In een stimulatiemodus
knippert het controlelicht om de 5 seconden 3 keer snel achter elkaar om aan te geven dat
de batterij bijna leeg is. In de testmodus geeft het controlelicht geen informatie over het
niveau van de batterij.
ENFRESDE
NLIT
SPORTDOG.COM40
DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND PASSEND MAKEN
Belangrijk: Voor een goede werking is het belangrijk dat de blafbeheersinghalsband de juiste
pasvorm heeft en goed wordt aangebracht. De contactpunten moeten direct contact maken met
de huid van uw hond.
Zie pagina 35 voor belangrijke veiligheidsinformatie
Voor een goede pasvorm volgt u deze stappen:
1. Zorg dat het apparaat uitgeschakeld is.
2. Terwijl uw hond staat, centreert u de contactpunten onder de hals
van uw hond; zorg dat ze de huid aanraken.
Misschien moet u de vacht in het gebied van de contactpunten bijknippen. Scheer de nek
van de hond nooit; dit kan uitslag of infectie tot gevolg hebben.
Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een halsband die te
strak zit, is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.
3. Controleer hoe strak de halsband zit door één vinger tussen het uiteinde van een
contactpunt en de nek van uw hond te steken. De band moet goed aansluiten, maar mag niet
beklemmend zijn.
4. Laat uw hond de halsband enkele minuten dragen en controleer dan opnieuw hoe de
halsband past. Als uw hond gewend is geraakt aan de blafbeheersinghalsband, controleert
u nogmaals hoe de halsband past.
DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND GEBRUIKEN
DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND INSCHAKELEN
Druk op de modusknop en laat deze los. Het controlelicht knippert groen om de modus aan te
geven, zoals weergegeven in de tabel hieronder.
EN
FR ES DE
NL IT
SPORTDOG.COM 41
DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND UITSCHAKELEN
Druk op 4-5 seconden op de modusknop. Het controlelicht knippert 5 keer rood om aan te geven
dat het apparaat uitgeschakeld wordt. Schakel de blafbeheersinghalsband uit als u deze niet
gebruikt, zo spaart u de batterij.
DE MODUS WIJZIGEN
NB: Begin altijd met de blafbeheersinghalsband ingesteld op de modus laag en ga alleen maar
de modus middel of hoog als uw hond niet reageert.
Druk op 2-3 seconden op de modusknop en laat dan los. Het apparaat gaat naar de volgende
modus en het controlelicht knippert groen, het aantal keren dat het knippert komt overeen met
de gekozen modus (in de modus middel knippert het controlelicht bijvoorbeeld twee keer).
FUNCTIES CONTROLELICHT
Operationele modus
Kleur
licht
Status
batterij
Functie licht
Niveau's van
statische stimulatie
Apparaat wordt
aangezet met
modusknop
Groen n.v.t.
Licht knippert 1-3 keer,
afhankelijk van de
ingestelde modus
n.v.t.
Apparaat wordt uitgezet
met modusknop
Rood n.v.t. Licht knippert 5 keer n.v.t.
Apparaat is aan Rood Laag
Licht knippert elke 5
seconden 3 keer
n.v.t.
Modus laag Groen Goed
Licht knippert elke 5
seconden één keer
1-6
Middel modus Groen Goed
Licht knippert elke 5
seconden twee keer
7-12
Modus hoog Groen Goed
Licht knippert elke 5
seconden 3 keer
13-18
Apparaat geeft statische
stimulatie
Rood n.v.t.
Licht brandt
voortdurend
n.v.t.
Testmodus Oranje n.v.t.
Licht brandt
voortdurend
n.v.t.
ENFRESDE
NLIT
SPORTDOG.COM42
WAT KUNT U VERWACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE
BLAFBEHEERSINGHALSBAND
Belangrijk: Laat uw hond de eerste paar keer dat hij een statische stimulatie krijgt niet alleen.
Doe uw hond de blafbeheersinghalsband op de juiste manier om en wacht in de buurt tot hij blaft.
De meeste honden hebben snel door dat de blafbeheersinghalsband hun drang om te blaen
verstoort en zullen zich ontspannen en ophouden met blaen. Aangezien de hond de eerste keer
verrast kan worden door de statische stimulatie of ervan kan schrikken, beginnen sommige
honden na de eerste correctie meer te blaffen.
In zeldzame gevallen raakt een hond in een blaf-stimulatie-blaf-stimulatiecyclus. Als dat
gebeurt, stelt u uw hond met een kalme, geruststellende toon op zijn gemak. Als uw hond zich
ontspant, begrijpt hij dat als hij stil blijft hij geen statische stimulatie meer krijgt toegediend.
De kleine minderheid van de honden die zo reageert, doet dat alleen de eerste keer dat ze de
blafbeheersinghalsband om krijgen.
Binnen de eerste paar dagen dat uw hond de blafbeheersinghalsband draagt, zou u moeten
merken dat hij minder gaat blaffen. Op dit moment is het belangrijk dat u zich realiseert
dat het leerproces nog niet is voltooid. Honden 'testen' deze nieuwe leerervaring en doen
vaker een poging tot blaen. Dit gebeurt gewoonlijk in de tweede week dat een hond de
blafbeheersinghalsband om heeft. Als dit gebeurt, moet u consequent blijven en geen
verandering aanbrengen in het gebruik van de blafbeheersinghalsband. U moet uw hond de
blafbeheersinghalsband in alle situaties omdoen waarin u van hem verwacht dat hij stil is. Als
uw hond de blafbeheersinghalsband niet draagt, kan hij weer beginnen te blaffen en gaat hij een
stap terug in zijn leerproces.
EN
FR ES DE
NL IT
SPORTDOG.COM 43
DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND TESTEN
U kunt controleren of de blafbeheersinghalsband goed werkt door hem in de testmodus
te zetten.
Belangrijk: Om te voorkomen dat u zelf de statische stimulatie voelt, mag u de twee
contactpunten niet tegelijkertijd aanraken.
1. Om in de testmodus te komen, gaat u in de blafbeheersinghalsband naar de modus hoog
(zie “De blafbeheersinghalsband gebruiken”).
2. In de modus hoog drukt u 2-3 seconden op de modusknop. Het controlelicht brandt
voortdurende oranje om aan te geven dat het apparaat in de testmodus is. Laat de
modusknop los.
3. Houdt de eenheid bij het riempje van de halsband vast met het controlelicht naar u toe. Het
apparaat moet zich op 15 cm - 25 cm van uw mond bevinden.
4. Om het apparaat te laten reageren, zegt u “test” in de geluidssensor.
5. Het controlelicht knippert drie keer oranje om aan te geven dat het apparaat goed werkt.
6. Als het controlelicht niet knippert, controleert u of de batterij goed is geplaatst en/of
vervangt u de batterij. Als het controlelicht nog steeds niet knippert, neemt u contact op
met de klantenservice.
7. Zet de blafbeheersinghalsband terug naar de modus laag voordat u het apparaat omdoet
bij uw hond, daartoe drukt u 2-3 seconden op de modusknop. Het controlelicht knippert
elke 5 seconden één keer groen om aan te geven dat het apparaat in de modus laag is.
NB: Als de blafbeheersinghalsband uitgeschakeld wordt terwijl hij in de testmodus is, staat
hij bij het opnieuw inschakelen automatisch in de modus laag.
NB: De testmodus is niet bedoeld voor normaal gebruik. Als de blafbeheersinghalsband in de
testmodus wordt gelaten terwijl uw hond hem omheeft, kan dit een foute correctie tot gevolg
hebben en raakt de batterij sneller leeg.
ACCESSOIRES
Als u extra accessoires voor uw SportDOG
®
NoBark
18 Blafbeheersing wilt aanschaffen, neemt
u contact op met de klantenservice of gaat naar onze website op www.sportdog.com om een
winkel bij u in de buurt te vinden.
ENFRESDE
NLIT
SPORTDOG.COM44
VEELGESTELDE VRAGEN
Wordt de
blafbeheersinghalsband
geactiveerd door het blaffen van
een andere hond?
Nee.
Is de blafbeheersinghalsband
veilig en diervriendelijk?
Ja. De blafbeheersinghalsband is ontworpen om
de aandacht van uw hond te krijgen, niet om hem te
straffen. Uw hond kan echter wel schrikken van de eerste
statische stimulatie.
Werkt de blafbeheersinghalsband
voor mijn hond?
De blafbeheersinghalsband is veilig en eectief voor alle
hondenrassen en het maakt niet uit hoe groot uw hond
is, hoewel de halsband te groot kan zijn voor honden die
lichter zijn dan 3,6 kg en bij hen niet comfortabel zit.
Het systeem mag alleen worden gebruikt bij honden
die ouder zijn dan 6 maanden. Als uw hond letsel heeft
opgelopen of beperkt is in zijn bewegingen, moet u
vóór gebruikt contact opnemen met uw dierenarts of
professionele trainer.
Kan mijn hond leren alleen
niet te blaffen als hij de
blafbeheersinghalsband
omheeft?
Ja. Dit lukt het beste als u de hond de
blafbeheersinghalsband alleen omdoet in die situaties dat
hij nooit mag blaffen, en hem de blafbeheersinghalsband
niet omdoet in situaties waarin u het niet erg vindt als
hij blaft.
Ik heb meer dan één hond, maar
slechts één van hen heeft een
blafprobleem. Ontstaan er
problemen als ik de honden bij
elkaar houdt?
Dit zou geen probleem moeten zijn als u de aanwijzingen
in deze handleiding opvolgt.
Kan ik een riem aan de
blafbeheersinghalsband
bevestigen?
Nee. Hierdoor kunnen de contactpunten te strak tegen
de nek van uw hond komen te zitten. Bevestig een riem
aan een afzonderlijke, niet-metalen halsband en let
daarbij op dat de extra halsband geen druk uitoefent
op de contactpunten.
EN
FR ES DE
NL IT
SPORTDOG.COM 45
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat moet ik doen als de
nek van mijn hond rood en
geïrriteerd wordt?
Dit komt doordat de contactpunten de huid irriteren.
Stop een paar dagen met het gebruik van de
blafbeheersinghalsband. Als de aandoening langer dan
48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen. Zodra
de huid er weer normaal uitziet, kunt u de halsband weer
gebruiken, u moet wel de huid goed in de gaten houden.
PROBLEEMOPLOSSING
Mijn hond blijft blaffen
(reageert niet op de
statische stimulatie).
Maak de blafbeheersinghalsband strakker en/of knip het
haar van uw hond bij op de plek waar de contactpunten
zijn nek raken zodat u zeker bent van een goed contact
met de huid.
Test de blafbeheersinghalsband.
Verhoog de stimulatiemodus.
Vervang de batterij.
Als uw hond nog steeds niet reageert, neemt u contact op
met de klantenservice.
Het controlelicht blijft
rood knipperen
Controleer of de blafbeheersinghalsband niet in
testmodus staat.
Vervang de batterij.
Als het controlelicht ook bij een nieuwe batterij rood blijft
knipperen, neemt u contact op met de klantenservice.
ENFRESDE
NLIT
SPORTDOG.COM46
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
1. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Het gebruik van dit product is afhankelijk van uw aanvaarding, zonder wijziging, van de
voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen in dit document. Gebruik van dit product
betekent dat u al dergelijke voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen accepteert. Als
u deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen niet wilt accepteren, wordt u verzocht
het product ongebruikt in de originele verpakking en voor eigen rekening samen met het
aankoopbewijs te retourneren aan de betreffende klantenservice voor volledige restitutie
van het aankoopbedrag.
2. JUIST GEBRUIK
Dit product is bedoeld voor gebruik met honden die getraind moeten worden. Het specifieke
temperament of de grootte/ het gewicht van uw hond is misschien niet geschikt voor dit
product (raadpleeg 'Zo werkt het systeem' in deze gebruiksaanwijzing). Radio Systems
Corporation adviseert dit product niet te gebruiken als uw hond agressief is en aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor het vaststellen of dit product geschikt is in afzonderlijke
gevallen. Als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw hond, moet u vóór gebruik
uw dierenarts of gediplomeerde trainer raadplegen. Bij een juist gebruik hoort ook, zonder
beperkingen, het doorlezen van de gehele gebruiksaanwijzing en van eventuele specifieke
veiligheidsmededelingen.
3. GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK
Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met honden. Dit trainingshulpmiddel voor
honden is niet bedoeld om letsel toe te brengen of te verwonden of pesten. Als dit product
op een oneigenlijke manier wordt gebruikt, kan dit een overtreding van de nationale of
regionale wetten tot gevolg hebben.
EN
FR ES DE
NL IT
SPORTDOG.COM 47
4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval is Radio Systems Corporation of een van de aan haar gelieerde bedrijven
aansprakelijk voor (i) enige indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale of
gevolgschade en/of (ii) enig verlies of schadevergoeding die voortvloeit uit of samenhangt
met misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en de aansprakelijkheid voor
het gebruik van dit product voor zover toegestaan door de wet.
5. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en
kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Als dergelijke veranderingen
zijn aangekondigd voordat u dit product gaat gebruiken, zijn ze bindend alsof ze in dit
document waren opgenomen.
ENFRESDE
NLIT
SPORTDOG.COM48
CONFORMITEIT
Deze apparatuur voldoet aan de EMC- en laagvoltagerichtlijnen. Ongeautoriseerde
veranderingen of modificaties aan de apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems
Corporation kunnen in strijd zijn met de EU-regelgeving, kunnen de bevoegdheid van de
gebruiker om de apparatuur te bedienen, teniet doen en maken de garantie ongeldig.
De conformiteitsverklaring vindt u op: www.sportdog.com/eu_docs.php.
WEGWERPEN VAN BATTERIJEN
Zie pagina 34 voor belangrijke veiligheidsinformatie m.b.t. de batterij.
In veel regio's moeten gebruikte batterijen apart worden ingezameld; controleer de
voorschriften in uw regio voordat u gebruikte batterijen wegwerpt. Zie pagina 39 voor
instructies om de batterij uit het product te halen voor afzonderlijke afvoer. Dit apparaat werkt
op één (1) lithiummangaan-batterij van 6 V en met een vermogen van 220 mAh, u mag deze
alleen vervangen door een gelijkwaardige batterij.
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING
Houd rekening met de voorschriften voor de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur
in uw land. Deze apparatuur moet worden gerecycled. Als u dit apparaat niet langer nodig
hebt, mag u het niet bij het normale gemeentelijke afval wegwerpen. Breng het terug naar de
oorspronkelijke plaats van aankoop zodat het in ons recyclingsysteem kan worden verwerkt.
Als dit niet mogelijk is, kunt u contact op nemen met de klantenservice voor verdere informatie.
Voor een lijst telefoonnummers van de klantenservice in uw regio, kunt u onze website bezoeken
op www.sportdog.com.
EN
FR ES DE
NL IT
SPORTDOG.COM 49
GARANTIE
Drie jaar niet-overdraagbare beperkte garantie
Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Volledige informatie ver de
garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of
zijn verkrijgbaar bij de klantenservice in uw regio.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk,
Co. Louth, Ireland
Dit product wordt beschermd door de volgende octrooien:
Amerikaanse octrooien: D515,027; 6,921,089; 5,927,233

Documenttranscriptie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en symbolen Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico’s van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten die na dit symbool staan altijd op, om mogelijk letsel of overlijden te vermijden. EN NL FR Hiernavolgend worden aan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. en andere zustermaatschappijen of merken van Radio Systems Corporation gerefereerd met de woorden “we” of “wij”. ES WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel. DE IT VOORZICHTIG zonder de combinatie met het symbool voor een veiligheidswaarschuwing geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw hond. 34 • Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is als uw hond een neiging tot agressief gedrag heeft. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit een goed idee is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer. • Dit apparaat bevat lithiummangaan-batterijen; u mag deze nooit verbranden, doorboren, vervormen of kortsluiten. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit brand, ontploffing, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben. • Er ontstaat ontploffingsgevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Probeer de batterij niet open te snijden of wrikken, gooi haar niet in het vuur en stel niet bloot aan water. Voer lege batterijen af volgens de regels in uw regio. SPORTDOG.COM NL ES IT DE Doe uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag om. Controleer, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur de positie van de halsband rond de nek van de hond. • Controleer of de halsband goed past om overmatige druk te voorkomen, volg de instructies in deze handleiding. • Bevestig nooit een riem, labels of andere voorwerpen aan de halsband, dit zal overmatige druk op de contactpunten veroorzaken of kan vibratie veroorzaken en een foute correctie opwekken. • Als u een aparte halsband voor een riem en/of labels gebruikt, mag u geen druk uitoefenen op de elektronische halsband. • Voordat u met uw hond gaat spelen, moet u de halsband verwijderen. Misschien blaft uw hond tijdens het spelen, zodat hij het spelen in verband zou kunnen gaan brengen met de correctie. • Was het deel rond de nek van de hond en de contactpunten van de halsband wekelijks met een vochtige doek. Verwijder de batterijen voordat u de contactpunten aanraakt. Zorg dat de nek van de hond goed droog is voordat u de halsband weer omdoet. • Controleer het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes. • Als u uitslag of wondjes ziet, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid genezen is. • Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen. Ga voor meer informatie over bedzweren en druknecrose naar onze website op www.sportdog.com. FR • • EN Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt, of wanneer deze te strak om de nek van de hond zit, kan dit huidbeschadigingen veroorzaken. Deze worden bedzweren genoemd; andere benamingen zijn doorligwonden, decubitus en druknecrose. Deze stappen zullen helpen uw hond zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen honden ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw hond de halsband na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u sommige voorzorgsmaatregelen wat minder strikt toepassen. Het is belangrijk dat u wel dagelijks het contactgebied blijft controleren. Als u roodheid of wondjes ziet, staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is. • • Misschien moet u de vacht in het gebied van de contactpunten bijknippen of overstappen op de langere contactpunten om zeker te zijn van een consistent contact. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan uitslag of infectie tot gevolg hebben. Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een halsband die te strak zit, is het risico op druknecrose in het contactgebied groter. SPORTDOG.COM 35 EN FR NL ES IT DE 36 Hartelijk dank dat u voor de trainingsproducten van het merk SportDOG ® hebt gekozen. Bij correct gebruik helpt dit product u om uw hond op een efficiënte en veilige manier te trainen. Om uw tevredenheid te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen. Als u vragen hebt over de werking van dit product, raadpleeg dan het onderdelen Veelgestelde vragen en Probleemoplossing van deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Voor telefoonnummers in uw regio bezoekt u onze website op www.sportdog.com. Om optimaal van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.sportdog.com. Door te registeren en uw aankoopbon te bewaren, hebt u volledige garantie op het product en mocht u ooit een keer genoodzaakt zijn de klantenservice te bellen, dan zijn wij in staat u sneller te helpen. Het is belangrijk voor u om te weten dat uw waardevolle gegevens nooit aan anderen worden doorgegeven of verkocht. Meer informatie over de garantie vindt u online op www.sportdog.com. INHOUD ZO WERKT HET SYSTEEM BELANGRIJKE DEFINITIES DE BATTERIJ PLAATSEN EN VERWIJDEREN DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND PASSEND MAKEN DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND GEBRUIKEN WAT KUNT U VERWACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND? DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND TESTEN ACCESSOIRES VEELGESTELDE VRAGEN PROBLEEMOPLOSSING GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID CONFORMITEIT WEGWERPEN VAN BATTERIJEN BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING GARANTIE SPORTDOG.COM 37 38 39 40 40 42 43 43 44 45 46 48 48 48 49 EN ONDERDELEN FR NL DE SPORTDOG.COM IT De SportDOG ® NoBark™ 18 Blafbeheersing is veilig, comfortabel en effectief bevonden voor alle honden met een gewicht vanaf 3,6 kg. De blafbeheersinghalsband maakt gebruik van een gepatenteerd systeem en biedt de meest betrouwbare blafdetectie die mogelijk is. Er wordt alleen een statische stimulatie via de contactpunten gegeven als zowel vibratie van de stembanden als het geluid van geblaf worden gedetecteerd. Geluiden van buitenaf of het geblaf van een andere hond wekken geen correctie op. De blafbeheersinghalsband kan in elke modus van laag, middel en hoog zes niveau's van statische stimulatie geven, dat zijn in totaal 18 niveau's. In elke modus begint de stimulatie op het laagste niveau en telkens als uw hond binnen 30 seconden na de eerste blaf weer blaft, wordt de stimulatie verhoogd naar het volgende niveau (tot het maximum van zes niveau's). Als uw hond niet opnieuw blaft binnen 30 seconden, schakelt de stimulatie terug naar het laagste niveau in de huidige modus. Bij elke stimulatie gaat het controlelicht knipperen. Als extra veiligheidsmaatregel schakelt de blafbeheersinghalsband automatisch 3 minuten uit als uw hond 15 keer of meer blaft binnen een periode van 50 seconden. ES ZO WERKT HET SYSTEEM 37 EN BELANGRIJKE DEFINITIES MODUSKNOP: Past het niveau van statische stimulatie aan dat uw hond krijgt als hij blaft. De knop wordt ook gebruikt voor het aan- en uitzetten van de blafbeheersinghalsband en voor het testen van het apparaat. NL FR GELUIDSSENSOR: Detecteert het geblaf van uw hond. CONTACTPUNTEN: Geven de statische stimulatie. CONTROLELICHT: Geeft aan of de blafbeheersinghalsband aan- of uitgeschakeld is, of er een statische stimulatie wordt gegeven en wat de huidige stimulatie- of testmodus is. Dient ook als controlelicht voor laag batterijniveau. VIBRATIESENSOR: Detecteert de vibraties van het geblaf van uw hond. NB: De vibratiesensor is niet instelbaar. CONTACTPUNTEN CONTROLELICHT VIBRATIESENSOR DE IT ES MODUSKNOP 38 SPORTDOG.COM GELUIDSSENSOR NB: De batterij niet installeren terwijl uw hond de blafbeheersinghalsband om heeft. EN DE BATTERIJ PLAATSEN EN VERWIJDEREN De blafbeheersinghalsband bevat een vervangbare RFA-67D-11 batterij. Deze unieke batterij is ontworpen om gemakkelijk te kunnen worden vervangen en de bescherming tegen water te verhogen. FR DE BATTERIJ PLAATSEN: NL Plaats de symbolen op de batterij (pijl) en het blafbeheersingsapparaat (driehoek) op één lijn. Gebruik een grote munt om de batterij rechtsom te draaien totdat de pijl op één lijn staat met het slotsymbool op de behuizing. DE BATTERIJ VERWIJDEREN Draai de batterij m.b.v. een grote munt linksom. ES IT DE Er ontstaat ontploffingsgevaar als de batterijen worden vervangen door een onjuist type batterij. Probeer de batterij niet open te snijden of wrikken, gooi haar niet in het vuur en stel niet bloot aan water. Voer lege batterijen af volgens de regels in uw regio. Een reserve RFA-67D-11-batterij is in veel winkels te koop. Neem contact op met de klantenservice of ga naar onze website op www.sportdog.com om een winkel bij u in de buurt te vinden. LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ De gemiddelde levensduur van de batterij is 3 tot 6 maanden, afhankelijk van hoe vaak uw hond blaft. Doordat u de halsband tijdens de training van uw hond vaker gebruikt, kan de eerste batterij echter minder lang mee gaan dan reservebatterijen. Het controlelicht dient ook als controlelicht voor laag batterijniveau. In een stimulatiemodus knippert het controlelicht om de 5 seconden 3 keer snel achter elkaar om aan te geven dat de batterij bijna leeg is. In de testmodus geeft het controlelicht geen informatie over het niveau van de batterij. SPORTDOG.COM 39 Belangrijk: Voor een goede werking is het belangrijk dat de blafbeheersinghalsband de juiste pasvorm heeft en goed wordt aangebracht. De contactpunten moeten direct contact maken met de huid van uw hond. FR EN DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND PASSEND MAKEN Zie pagina 35 voor belangrijke veiligheidsinformatie 1. Zorg dat het apparaat uitgeschakeld is. 2. Terwijl uw hond staat, centreert u de contactpunten onder de hals van uw hond; zorg dat ze de huid aanraken. IT ES NL Voor een goede pasvorm volgt u deze stappen: Misschien moet u de vacht in het gebied van de contactpunten bijknippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan uitslag of infectie tot gevolg hebben. • Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een halsband die te strak zit, is het risico op druknecrose in het contactgebied groter. DE • 3. Controleer hoe strak de halsband zit door één vinger tussen het uiteinde van een contactpunt en de nek van uw hond te steken. De band moet goed aansluiten, maar mag niet beklemmend zijn. 4. Laat uw hond de halsband enkele minuten dragen en controleer dan opnieuw hoe de halsband past. Als uw hond gewend is geraakt aan de blafbeheersinghalsband, controleert u nogmaals hoe de halsband past. DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND GEBRUIKEN DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND INSCHAKELEN Druk op de modusknop en laat deze los. Het controlelicht knippert groen om de modus aan te geven, zoals weergegeven in de tabel hieronder. 40 SPORTDOG.COM DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND UITSCHAKELEN EN Druk op 4-5 seconden op de modusknop. Het controlelicht knippert 5 keer rood om aan te geven dat het apparaat uitgeschakeld wordt. Schakel de blafbeheersinghalsband uit als u deze niet gebruikt, zo spaart u de batterij. DE MODUS WIJZIGEN NL Druk op 2-3 seconden op de modusknop en laat dan los. Het apparaat gaat naar de volgende modus en het controlelicht knippert groen, het aantal keren dat het knippert komt overeen met de gekozen modus (in de modus middel knippert het controlelicht bijvoorbeeld twee keer). FR NB: Begin altijd met de blafbeheersinghalsband ingesteld op de modus laag en ga alleen maar de modus middel of hoog als uw hond niet reageert. FUNCTIES CONTROLELICHT Functie licht Niveau's van statische stimulatie Apparaat wordt aangezet met modusknop Groen n.v.t. Licht knippert 1-3 keer, afhankelijk van de ingestelde modus n.v.t. n.v.t. Licht knippert 5 keer n.v.t. Laag Licht knippert elke 5 seconden 3 keer n.v.t. 1-6 Apparaat wordt uitgezet Rood met modusknop Apparaat is aan Rood Modus laag Groen Goed Licht knippert elke 5 seconden één keer Middel modus Groen Goed Licht knippert elke 5 seconden twee keer 7-12 Modus hoog Groen Goed Licht knippert elke 5 seconden 3 keer 13-18 n.v.t. Licht brandt voortdurend n.v.t. Oranje n.v.t. Licht brandt voortdurend n.v.t. Apparaat geeft statische Rood stimulatie Testmodus SPORTDOG.COM DE Status batterij IT Kleur licht ES Operationele modus 41 EN WAT KUNT U VERWACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND Doe uw hond de blafbeheersinghalsband op de juiste manier om en wacht in de buurt tot hij blaft. De meeste honden hebben snel door dat de blafbeheersinghalsband hun drang om te blaffen verstoort en zullen zich ontspannen en ophouden met blaffen. Aangezien de hond de eerste keer verrast kan worden door de statische stimulatie of ervan kan schrikken, beginnen sommige honden na de eerste correctie meer te blaffen. In zeldzame gevallen raakt een hond in een blaf-stimulatie-blaf-stimulatiecyclus. Als dat gebeurt, stelt u uw hond met een kalme, geruststellende toon op zijn gemak. Als uw hond zich ontspant, begrijpt hij dat als hij stil blijft hij geen statische stimulatie meer krijgt toegediend. De kleine minderheid van de honden die zo reageert, doet dat alleen de eerste keer dat ze de blafbeheersinghalsband om krijgen. Binnen de eerste paar dagen dat uw hond de blafbeheersinghalsband draagt, zou u moeten merken dat hij minder gaat blaffen. Op dit moment is het belangrijk dat u zich realiseert dat het leerproces nog niet is voltooid. Honden 'testen' deze nieuwe leerervaring en doen vaker een poging tot blaffen. Dit gebeurt gewoonlijk in de tweede week dat een hond de blafbeheersinghalsband om heeft. Als dit gebeurt, moet u consequent blijven en geen verandering aanbrengen in het gebruik van de blafbeheersinghalsband. U moet uw hond de blafbeheersinghalsband in alle situaties omdoen waarin u van hem verwacht dat hij stil is. Als uw hond de blafbeheersinghalsband niet draagt, kan hij weer beginnen te blaffen en gaat hij een stap terug in zijn leerproces. DE IT ES NL FR Belangrijk: Laat uw hond de eerste paar keer dat hij een statische stimulatie krijgt niet alleen. 42 SPORTDOG.COM U kunt controleren of de blafbeheersinghalsband goed werkt door hem in de testmodus te zetten. EN DE BLAFBEHEERSINGHALSBAND TESTEN Belangrijk: Om te voorkomen dat u zelf de statische stimulatie voelt, mag u de twee contactpunten niet tegelijkertijd aanraken. 3. Houdt de eenheid bij het riempje van de halsband vast met het controlelicht naar u toe. Het apparaat moet zich op 15 cm - 25 cm van uw mond bevinden. 4. Om het apparaat te laten reageren, zegt u “test” in de geluidssensor. 5. Het controlelicht knippert drie keer oranje om aan te geven dat het apparaat goed werkt. 6. Als het controlelicht niet knippert, controleert u of de batterij goed is geplaatst en/of vervangt u de batterij. Als het controlelicht nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice. 7. DE Zet de blafbeheersinghalsband terug naar de modus laag voordat u het apparaat omdoet bij uw hond, daartoe drukt u 2-3 seconden op de modusknop. Het controlelicht knippert elke 5 seconden één keer groen om aan te geven dat het apparaat in de modus laag is. NB: Als de blafbeheersinghalsband uitgeschakeld wordt terwijl hij in de testmodus is, staat hij bij het opnieuw inschakelen automatisch in de modus laag. NB: De testmodus is niet bedoeld voor normaal gebruik. Als de blafbeheersinghalsband in de testmodus wordt gelaten terwijl uw hond hem omheeft, kan dit een foute correctie tot gevolg hebben en raakt de batterij sneller leeg. IT In de modus hoog drukt u 2-3 seconden op de modusknop. Het controlelicht brandt voortdurende oranje om aan te geven dat het apparaat in de testmodus is. Laat de modusknop los. ES 2. NL Om in de testmodus te komen, gaat u in de blafbeheersinghalsband naar de modus hoog (zie “De blafbeheersinghalsband gebruiken”). FR 1. ACCESSOIRES Als u extra accessoires voor uw SportDOG ® NoBark™ 18 Blafbeheersing wilt aanschaffen, neemt u contact op met de klantenservice of gaat naar onze website op www.sportdog.com om een winkel bij u in de buurt te vinden. SPORTDOG.COM 43 FR EN Nee. Is de blafbeheersinghalsband veilig en diervriendelijk? Ja. De blafbeheersinghalsband is ontworpen om de aandacht van uw hond te krijgen, niet om hem te straffen. Uw hond kan echter wel schrikken van de eerste statische stimulatie. Werkt de blafbeheersinghalsband voor mijn hond? De blafbeheersinghalsband is veilig en effectief voor alle hondenrassen en het maakt niet uit hoe groot uw hond is, hoewel de halsband te groot kan zijn voor honden die lichter zijn dan 3,6 kg en bij hen niet comfortabel zit. Het systeem mag alleen worden gebruikt bij honden die ouder zijn dan 6 maanden. Als uw hond letsel heeft opgelopen of beperkt is in zijn bewegingen, moet u vóór gebruikt contact opnemen met uw dierenarts of professionele trainer. Kan mijn hond leren alleen niet te blaffen als hij de blafbeheersinghalsband omheeft? Ja. Dit lukt het beste als u de hond de blafbeheersinghalsband alleen omdoet in die situaties dat hij nooit mag blaffen, en hem de blafbeheersinghalsband niet omdoet in situaties waarin u het niet erg vindt als hij blaft. Ik heb meer dan één hond, maar slechts één van hen heeft een blafprobleem. Ontstaan er problemen als ik de honden bij elkaar houdt? Dit zou geen probleem moeten zijn als u de aanwijzingen in deze handleiding opvolgt. Kan ik een riem aan de blafbeheersinghalsband bevestigen? Nee. Hierdoor kunnen de contactpunten te strak tegen de nek van uw hond komen te zitten. Bevestig een riem aan een afzonderlijke, niet-metalen halsband en let daarbij op dat de extra halsband geen druk uitoefent op de contactpunten. DE IT ES Wordt de blafbeheersinghalsband geactiveerd door het blaffen van een andere hond? NL VEELGESTELDE VRAGEN 44 SPORTDOG.COM Wat moet ik doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd wordt? Mijn hond blijft blaffen (reageert niet op de statische stimulatie). • Test de blafbeheersinghalsband. • Verhoog de stimulatiemodus. • Vervang de batterij. • Als uw hond nog steeds niet reageert, neemt u contact op met de klantenservice. • Controleer of de blafbeheersinghalsband niet in testmodus staat. • Vervang de batterij. • Als het controlelicht ook bij een nieuwe batterij rood blijft knipperen, neemt u contact op met de klantenservice. SPORTDOG.COM DE Maak de blafbeheersinghalsband strakker en/of knip het haar van uw hond bij op de plek waar de contactpunten zijn nek raken zodat u zeker bent van een goed contact met de huid. IT • ES Het controlelicht blijft rood knipperen NL PROBLEEMOPLOSSING FR Dit komt doordat de contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik van de blafbeheersinghalsband. Als de aandoening langer dan 48 uur aanhoudt, moet u uw dierenarts raadplegen. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de halsband weer gebruiken, u moet wel de huid goed in de gaten houden. EN VEELGESTELDE VRAGEN 45 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN Het gebruik van dit product is afhankelijk van uw aanvaarding, zonder wijziging, van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen in dit document. Gebruik van dit product betekent dat u al dergelijke voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen accepteert. Als u deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen niet wilt accepteren, wordt u verzocht het product ongebruikt in de originele verpakking en voor eigen rekening samen met het aankoopbewijs te retourneren aan de betreffende klantenservice voor volledige restitutie van het aankoopbedrag. 2. JUIST GEBRUIK Dit product is bedoeld voor gebruik met honden die getraind moeten worden. Het specifieke temperament of de grootte/ het gewicht van uw hond is misschien niet geschikt voor dit product (raadpleeg 'Zo werkt het systeem' in deze gebruiksaanwijzing). Radio Systems Corporation adviseert dit product niet te gebruiken als uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vaststellen of dit product geschikt is in afzonderlijke gevallen. Als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw hond, moet u vóór gebruik uw dierenarts of gediplomeerde trainer raadplegen. Bij een juist gebruik hoort ook, zonder beperkingen, het doorlezen van de gehele gebruiksaanwijzing en van eventuele specifieke veiligheidsmededelingen. 3. GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met honden. Dit trainingshulpmiddel voor honden is niet bedoeld om letsel toe te brengen of te verwonden of pesten. Als dit product op een oneigenlijke manier wordt gebruikt, kan dit een overtreding van de nationale of regionale wetten tot gevolg hebben. DE IT ES NL FR EN GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 46 SPORTDOG.COM WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Als dergelijke veranderingen zijn aangekondigd voordat u dit product gaat gebruiken, zijn ze bindend alsof ze in dit document waren opgenomen. NL 5. FR BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID In geen geval is Radio Systems Corporation of een van de aan haar gelieerde bedrijven aansprakelijk voor (i) enige indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of schadevergoeding die voortvloeit uit of samenhangt met misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en de aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product voor zover toegestaan door de wet. EN 4. ES IT DE SPORTDOG.COM 47 EN FR CONFORMITEIT Deze apparatuur voldoet aan de EMC- en laagvoltagerichtlijnen. Ongeautoriseerde veranderingen of modificaties aan de apparatuur die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation kunnen in strijd zijn met de EU-regelgeving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, teniet doen en maken de garantie ongeldig. DE IT ES NL De conformiteitsverklaring vindt u op: www.sportdog.com/eu_docs.php. 48 WEGWERPEN VAN BATTERIJEN Zie pagina 34 voor belangrijke veiligheidsinformatie m.b.t. de batterij. In veel regio's moeten gebruikte batterijen apart worden ingezameld; controleer de voorschriften in uw regio voordat u gebruikte batterijen wegwerpt. Zie pagina 39 voor instructies om de batterij uit het product te halen voor afzonderlijke afvoer. Dit apparaat werkt op één (1) lithiummangaan-batterij van 6 V en met een vermogen van 220 mAh, u mag deze alleen vervangen door een gelijkwaardige batterij. BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING Houd rekening met de voorschriften voor de afvoer van elektrische en elektronische apparatuur in uw land. Deze apparatuur moet worden gerecycled. Als u dit apparaat niet langer nodig hebt, mag u het niet bij het normale gemeentelijke afval wegwerpen. Breng het terug naar de oorspronkelijke plaats van aankoop zodat het in ons recyclingsysteem kan worden verwerkt. Als dit niet mogelijk is, kunt u contact op nemen met de klantenservice voor verdere informatie. Voor een lijst telefoonnummers van de klantenservice in uw regio, kunt u onze website bezoeken op www.sportdog.com. SPORTDOG.COM Drie jaar niet-overdraagbare beperkte garantie EN GARANTIE Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Volledige informatie ver de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of zijn verkrijgbaar bij de klantenservice in uw regio. Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland Amerikaanse octrooien: D515,027; 6,921,089; 5,927,233 NL Dit product wordt beschermd door de volgende octrooien: FR • ES IT DE SPORTDOG.COM 49
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

SportDOG NoBark 18 de handleiding

Categorie
Huisdier zorg
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor