Citizen 350DPA Handleiding

Categorie
Rekenmachines
Type
Handleiding
+/-
%
MU
CE/C
FEED
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
%
LOCAL
LOCAL
00 0
GT
RATE
TAX +
TAX -
0
7
8
9
4
5
6
1
2
3
00000
M+
M-
M
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
Numerieke toets
Gebruikt om nummer in rekenmachine in te voeren.
Decimale punt toets
Gebruikt om decimale punt in te voeren.
Verander teken toets
Keert het teken van de data van het X-register om.
V
ermenigvuldiging en delen toets
Slaat vermenigvuldigings- en deelopdrachten op en voert
eerder opgeslagen vermenigvuldigings- en deelopdrachten uit.
Voert herhaaldelijke vermenigvuldingsberekeningen en
deelberekeningen uit.
Is toets
Voert vermenigvuldiging, delen,
%, constantenberekeningen
en andere berekeningen uit.
Verschuif Cijfer toets
V
erschuift weergegeven functie naar rechts alvorens een
andere functietoets ingedrukt kan worden.
Wissen/Wis Invoering toets
Gebruikt voor het wissen van verkeerd ingevoerde of
geregistreerde getallen. Geheugeninhoud wordt niet gewist.
Percentage toets
Voert berekeningen van percentages uit.
a. A X B % -> A * B / 100
(Toevoegingen aan disconteringsberekeningen zijn mogelijk)
b. A ÷ B % -> A / B x 100
Subtotaal toets
Gebruikt om de inhoud van het totale geheugen te vertonen en af te
drukken.
Totaal toets
Vertoont en drukt de inhoud van het totale geheugen af en wist het.
Plus toets
Telt een getal op bij de accumulator. Om hetzelfde getal meermalen
op te tellen (herhaaldelijke optelling), voer dat getal eenmalig in en
druk de Plus toets zo vaak als nodig is in. Als deze toets meteen na
de [%] toets wordt ingedrukt, werkt het als een procent plus toets.
Min toets
Om hetzelfde getal meermalen af te trekken (herhaaldelijke
aftrekking), voer dat getal eenmalig in en druk de Min toets zo vaak
als nodig is in. Als deze toets meteen na de [%] toets wordt
ingedrukt, werkt het als een procent min toets.
Geheugen subtotaal en totaal toets
Haal het resultaat terug op het beeldscherm en / of druk het af
indien dit is ingesteld voor de Afdrukmodus door deze toets
eenmalig in te drukken. Inhoud van het geheugen zal gewist
worden als deze toets twee keer wordt ingedrukt.
Marge toets
Voor de berekening van in- en verkoopsprijzen met een
winstmarge.
Papier doorvoer toets
Geheugen Plus toets
Tel een getal op bij het geheugen. Als er een berekening op handen
is, zal de Geheugen plus toets de berekening afronden en het
resultaat naar het Geheugen accumuleren.
Geheugen Min toets
Trekt een getal af van het geheugen. Als er een berekening op
handen is, zal de Geheugen plus toets de berekening afronden en
het resultaat van het Geheugen aftrekken.
Belasting opnemen toets
Berekent bedrag inclusief TAX met het TAX tarief dat vooraf is
ingesteld met de [TAX] toets.
%
M
MU
M+
M-
FEED
TAX +
+/-
00 0
CE/C
19 (D)
BESCHRIJVING VAN TOESTEN EN SCHAKELAARS
90
to
Item tel schakelaar
Het aantal invoeringen via de toetsen [+], [-], [M+] en [M-] zullen
worden geteld. Het resultaat wordt afgedrukt aan de linkerkant
wanneer de subtotaal, totaal of geheugen totaal toets wordt
gebruikt.
Het aantal invoeringen via de toetsen [+], [-], [M+] en [M-] zullen
worden geteld. De teller wordt opgeteld voor [+], [M+] en
afgetrokken voor [-], [M-]. Het resultaat wordt afgedrukt aan de
linkerkant wanneer de subtotaal, totaal of geheugen totaal toets
wordt gebruikt.
Totaal geheugen schakelaar
Het totaal geheugen is niet geactiveerd.
Uiteindelijke resultaten van toevoegingen en aftrekkingen worden
automatisch geaccumuleerd in het GT geheugen overeenkomstig
het teken.
UIT AAN/ TERUGSPELEN AFDRUKKEN
OFF Stroom is eraf.
ON/REPLAY Stroom zit erop maar de printer is
uitgeschakeld. Maakt ook
Terugspeel modus mogelijk.
PRINT Printer is geactiveerd.
NOOT: DE CONTACTDOOS MOET NABIJ DE
APPARATUUR GEINSTALLEERD WORDEN EN
MOET GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK ZIJN.
Disconteer toets
Berekent bedrag exclusief TAX met het TAX tarief dat vooraf is
ingesteld met de [TAX] toets.
TAX tarief vooraf instellen toets
Gebruikt om het TAX tarief in te voeren.
Afdruk toets
Drukt een ingevoerd getal af als identificatienummer van een faktuur
met een "#" teken aan de meest linkerkant van de papierrol.
Totaal toets
Vertoont en drukt de inhoud van het totaal geheugen af en wist het.
Delta Percentage toets
Vergelijkt automatisch elke twee getallen en berekent en drukt het
verschil in percentage vervolgens af.
Auto Terugspeel toets
Haalt automatisch alle berekeningen gemaakt in de
AAN/TERUGSPEEL modus terug.
Controle toets
Controleert stap voor stap elke berekening. Voert snelle terugspeling
uit bij aanhoudend indrukken.
Correctie toets
Maakt correctie voor elke stap in de berekening mogelijk.
Zet Lokale valuta om naar Buitenlandse valuta
Zet Buitenlandse valuta om naar Lokale valuta
Decimaal selecteer schakelaar
A ............... Voeg modus toe
F ................ Volledig zwevend
0,2,4,6 ....... Vastgestelde decimale punt
Afrondingsschakelaar
5/4 ............ Afronden
............ Naar beneden afronden
............ Naar boven afronden
OFF
ON
RATE
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
PRINT
GT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
LOCAL
LOCAL
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ROUNDING
5/4
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
20 (D)
TAX -
OFF
ON
IC +
Items tellen is niet geactiveerd.
Wanneer de machine 3 minuten inactief is, schakelt
de display automatisch uit. Om de display weer aan
te zetten hoeft u alleen de CE/C toets in te drukken;
de calculaties waar men mee bezig was verschijnt
direct weer in de display.
54
4.
Herhaal toevoegen en gemengde berekening
Gentagen addition og blandet udregning
Powtórne dodawanie i dzialania naprzemienne
Mengulang menambah dan kalkulasi campuran
Toistuva yhteenlasku ja tasauslasku
Ismétlődő hozzáadás és vegyes számítás
Gjenta legg til og blandet utregning
Opakované pripočítavanie a kombinovaný výpočet
a) 149 12 = 12.42
(1200 + 30) X 4 3 = 1640.00
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
3.
Delen
Division
Dzielenie
Pembagian
Jakolasku
Osztás
Divisjon
Delenie
b) 1 3 0.3 = 1.1111
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0.C
149 149.00 149.00
12 12.00 =
12.42 12.42
0. 0. C
1 1.0000 1.0000
3 0.3333333333333 3.0000
0.3 0.3000 =
1.1111 1.1111
CE/C
=
CE/C
=
0.00 0.00
0. 0. C
1200 1'200.00 1,200.00 +
30 1'230.00 30.00 +
1'230.00 1,230.00
1'230.00 1,230.00 X
4 4'920.00 4.00
3 3.00 =
1'640.00 1,640.00
CE/C
=
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
58
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
( 2 X 3 ) + ( 4 X 5 ) -- ( 6 2 ) = 23.00
10.
Geheugenberekening
Hukommelses udregning
Kalkulasi dengan memori
Muistilaskenta
Memóriaszámítás
Minneutregning
Výpočet s pamäťou
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
11.
Item tel afdruk
Artikel taelling udskrivning
Wydruk liczonych pozycji
Mencetak penghitungan barang
Kohteiden lukumäärän tulostus
Tételszám nyomtatás
Item count-utskrift
Tlač počtu položiek
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
($) 1.23 + 4.56 + 7.89 + 3.21 + 6.54 + 9.87 = 33.30
Gemiddelde prijs van de items
Gennemsnitspris paa artikler
Harga barang pukul rata
Kohteiden keskihinta
A tételek átlagára
Gjennomsnittlig pris for elementene
Priemerná cena položiek
0.00 0.00 M
2 2.00 2.00 X
3 3.00 =
M 6.00 6.00 M+
4 M 4.00 4.00 X
5 5.00 =
M 20.00 20.00 M+
6 M 6.00 6.00
2 2.00 =
M 3.00 3.00 M-
M 23.00 23.00 M
23.00 23.00 M
M+
M+
M-
M
M
M
(RED)
0.00 000
0.00
0. 0. C
123 1.23 1.23 +
456 5.79 4.56 +
789 13.68 7.89 +
321 16.89 3.21 +
654 23.43 6.54 +
987 33.30 9.87 +
006
33.30 33.30
33.30 33.30
6 6.00 =
5.55 5.55
CE/C
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
T
oimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
T
ampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
62
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
17.
Vermenigvuldiging en delen met accumulatie
Multiplikation og division med sammenlaegning
Perkalian dan pembagian dengan akumulasi
Akkumuloituva kerto- ja jakolaskenta
Szorzás és osztás felhalmozással
Multiplikasjon og divisjon med akkumulasjon
Násobenie a delenie s uložením do pamäte
113% = 226.00 US$
100% = ? US$
13% = ? US$
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
123.................... 123
456.................... 456
789 X 2.............. 1578
- (321 X 2).......... -642
Total................... 1515
0. 0.
123 123. 123. +
456 579. 456. +
789 789. 789. X
2 2. =
2'157. 1,578. +
321 321. 321. X
2 2. =
1'515. 642. -
1'515. 1,515.
0. 0. C
CE/C
(RED)
0. 0. C
226 MU 226.00 226.00 M
13.00 -%
13
200.00
+/-
MU
CE/C
(RED)
(RED)
after 3 minutes, auto power off
press key to resume
MU 226.00
CE/C
26.00
200.00
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
16.
Mark-up berekening en schakelt automatisch uit
Mark-up beregning og auto power off
Obliczanie marży i automatyczne wyłączanie zasilania
Kalkulasi kenaikan harga dan padam secara otomatis
Hinnoittelulaskenta ja automaattinen virrankatkaisu
Árrésszámítás és automatikus kikapcsolás
Prisøkningsutregning og automatisk strømavslåing
Výpočet cien s prirážkou a automatické vypnutie elektrického napájania
63
18.
Herhaaldelijke berekening met verwijzing naar datum
Gentagen udregning med datohenvisning
Kalkulasi berulang dengan referensi tanggal
Toistuva laskenta viittauksella päivämäärään
Ismétlődő számítás dátumra hivatkozással
Gjentagende utregning med henvisning til dato
Opakovaný výpočet s odkazom na dátum
19.
Automatische belasting BTW berekening
Automatisk moms udregning
Automatyczne obliczanie podatku vat
Kakulasi pajak, pajak nilai tambah otomatis
Automaattinen alv-veron laskenta
Automatikus adóérték-számítás
Automatisk MVA- og momsutregning
Automatický výpočet DPH
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
DATE: 21 September 2000
6.54 + 6.54 + 6.54 -
7.89 -7.89 = ?
Tax rate = 7.5%
Price = $261.56
Tax = $ 19.62
Price after Tax = $281.18
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
21.9.00 21.900 # 21.9.00
6.54 6.54 6.54 +
13.08 6.54 +
19.62 6.54 +
7.89 11.73 7.89 -
3.84 7.89 -
3.84 3.84
PRINT
(RED)
(RED)
0.
7.5 7.5 7.5 %
261.56 281.18 261.56
7.5 %
19.62
281.18
261.56
281.18
7.5 %
19.62
261.56
RATE
TAX +
TAX +
TAX -
(RED)
(Press until Blinking) RATE (Blinking)
% RATE
TAX +
TAX -
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
65
22.
Valuta Wisseling
Valutaomregning
Przeliczanie Kursów Walut
Kurs Mata Uang
Valuutanvaihto
Valutaváltás
Valutaveksling
Výmena meny
LOCAL
LOCAL
Er zijn 13 Buitenlandse Valuta tarieven beschikbaar in het geheugen en de standaard
is vooraf ingesteld op 1.
- Om een positie te selecteren om uw gewenste tarieven in te stellen.
- Houd [RA
TE] toets ingedrukt tot het "RATE" symbool op het beeldscherm knippert.
- Druk op de toets, op het scherm zal verschijnen "r-01 1."
- Druk op de [+] toets om verder te gaan naar het volgende tarief.
- Druk op de [-] toets om terug te gaan naar het vorige tarief.
- Voer het vereiste tarief in gevolgd door het indrukken van de toets.
- Het huidige tarief is nu ingesteld.
- Als u de Buitenlandse Valuta en het TAX tarief wilt veranderen, haal de stroom van het
stopcontact af, zet het er daarna weer op terwijl u ondertussen de toetsen [CE/C] en [+] indrukt.
Daarna zal "r-CC" op het beeldscherm verschijnen en is het standaard tarief ingesteld.
Valuta tarief instellen
1.08 in r-02.
8000 = Totaal Buitenlandse valuta?
8000 = Totaal Lokale valuta?
LOCAL
LOCAL
Der er 13 fremmede valutasatser i hukommelsen og maskinen er forprogrammeret til 1.
- Valg en position til at fastsaette den oenskede sats.
- Tryk og hold tasten nede (Rate) indtil "Rate" symbolet blinker i displayet.
- Tryk tasten, displayet vil vise "r-01 1."
- Tryk (+) tasten for at komme til den naeste sats.
- Tryk (-) tasten for at komme til den forudgaaende sats.
- Indtast den oenskede sats efterfulgt af tasten.
- Den aktuelle sats er nu indtastet og kan anvendes.
- Hvis der oenskes en anden fremmed valuta og momssats forprogrammeret, tag stikket ud af
el-kontakten og sluk for maskinen. Derefter taendes maskinen paany og der trykkes CE/C og (+)
tasten. Derefter vil "r+CC" fremkomme paa displayet og forprogrammeringen er faerdiggjort.
Fastsaet valutakurs.
1,08 i r-02.
8000 = total fremmed valuta
8000 = total lokal valuta
LOCAL
LOCAL
-
- Wcisnac i przytrzymac klawisz [RATE] - [KURS] az na wyswietlaczu pojawi sie migajacy symbol
"RATE" - "KURS".
- Wcisnac klawisz , na wyswietlaczu pojawi sie "r-01 1."
- W celu przejscia do kolejnego kursu, wcisnac klawisz [+].
- W celu przejscia do poprzedniego kursu, wcisnac klawisz [-].
- Wprowadzic oczekiwany kurs i wcisnac klawisz .
- Zostal ustalony kurs biezacy.
- W razie potrzeby zamiany kursu Waluty Obcej i stawki PODATKU na wartosc domyslna,
nalezy odlaczyc z gniazda przewód zasilania a nastepnie wlaczyc urzadzenie przy wcisnietych
klawiszach [CE/C] i [+]. Po wykonaniu tej czynnosci, na wyswietlaczu pojawi sie "r-CC",
przywrócone zostaly ustawienia domyslne.
Ustalanie kursu Waluty
1.08 w r-02.
8000 = Suma waluty Obcej?
8000 = Suma waluty Lokalnej?
LOCAL
LOCAL
Terdapat 13 kurs mata uang Asing dalam memori dan pemakaiannya dipraset ke nomer 1.
- Untuk memilih posisi yang sesuai dengan kurs pilihan anda.
- Tekan terus menerus kunci (RATE ) hingga simbol "RATE" berkedip pada tampilan.
- Tekan kunci , pada tampilan akan muncul "r-01 1."
- Tekan kunci [+] kedepan bagi mendapatkan kurs berikutnya.
- Tekan kunci [-] ke belakang untuk mendapatkan kurs sebelumnya.
- Masukkan kurs yang diperlukan dan kemudian tekan kunci .
- Kurs sekarang telah diset.
- Jika anda ingin merubah Mata uang Asing dan tarif PAJAK ke setelan asal , matikan aliran
listrik, kemudian hidupkan kembali sementara menekan kunci [CE/C] dan [+]. Kemudian
"r-CC" akan muncul pada tampilan dan setelan kurs asal telah disetel.
Mengeset kurs Mata uang
1.08 in r-02.
8000 = Total Mata uang Asing?
8000 = Total Mata uang Lokal?
LOCAL
LOCAL
72
KENMERKEN EN SPECIFICA
TIES
1. Afdruksysteem:
14-cijferige capaciteit tot nulonderdrukking. Enkelvoudige spatie na afdrukken van een antwoord.
Comma interpunctie. Selectieve methode van decimale punt plaatsbepaling.
1) V
astgestelde decimale plaatsen (0, 2, 4, 6)
2) Volledig zwevende decimale punt systeem (F)
3) Optel-modus plaatsing (A)
2. Functies:
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. Herhaaldelijk optellen en aftrekken,
staartvermenigvuldiging en -delen, constante vermenigvuldiging en delen, gemengde berekening,
kwadraatberekening, wederkerige berekening, geheugen berekening, percentage berekening,
Automatisch Terugspelen berekening, disconteer/toevoegingsberekening, geen toevoeging en
datum, subtotaal printing, tekenverandering, afronden (5/4), tellen van items, schakelt automatisch
uit en andere berekeningen.
3. Speciale Kenmerken:
a) Volledige 14-cijferige capaciteit e) Afronden
b) Nulonderdrukking f) Accumuleren
c) Automatisch alles wissen bij aanzetten g) Tellen van items
d) Selectieve decimale punt plaatsing (A, 0, 2, 4, 6, F) h) Niet afdrukken selecteerbaar
4. Beeldscherm:
5. Afdrukkleuren:
Alle nummers en symbolen worden in zwart of rood afgedrukt.
6. Berekeningscapaciteit:
Optellen/Aftrekken: ........................... 14 cijfers ± 14 cijfers = 14 cijfers
Vermenigvuldigen/Delen: ................. 14 cijfers x/÷ 14 cijfers = 14 cijfers
Tellen van items: ................................ 3 cijfers
7. Afdruksnelheid:
4.3 regels per seconde (normaal)
8. Dimensies:
75 mm (H) x 225 mm (B) x 332 mm (L)
9. Gewicht:
1.2 kgs
10. Stroomtoevoer:
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A
DC 16V 1.4A
11. Stroomgebruik:
8 watt
12. Temperatuur wanneer in werking:
0°C tot 40°C
‘M’ Geheugen, ‘GT’ Totaal, ‘-‘ min, ‘ERROR’ Fout/Overloop, ‘ ‘ Buitenlandse valuta, ‘LOCAL’,
Lokale valuta, ‘TAX+’ Belasting optellen, ‘TAX-‘ Belasting aftrekken, ‘MU Marge, ‘ %’
Percentageverschil, ‘RATE’ Belastingtarief en wisselkoers.
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
Funktioner og specifikationer:
1. Print system:
14-tals kapacitet med nul suppression. Enkelt mellemrum efter svaret er udskrevet. Selektiv metode til
at fastlaegge decimalkomma placering.
1) Fastlagt decimal placering (0,2,4,6)
2) Flydende decimal komma system (F)
3) T
illaegs-mode placering (A)
2. Funktioner:
Addition, subtraktion, multiplikation, division. Gentagen addition og subtraktion, kaede multiplikation og
division, konstant multiplikation og division, blandet udregning, kvadratrods udregning, omvendt
udregning, hukommelses udregning, procent udregning, auto replay udregning, add-on/rabat
udregning, non-add og dato, subtotal udskrivning, skift fortegn, afrunding (5/4), artikel taelling, auto
power off og anden udregning.
3. Saerlige funktioner:
a) 14 tals system e) Afrundingsfunktion
b) Nul suppression f) Sammenlaegningsfunktion
c) Power-on automatisk all-clear funktion g) Artikeltaellingsfunktion
d) Selektiv decimal placeringsfunktion (A,0,2,4,6,F) h) Ikke-udskrivning kan vaelges
4. Display:
'M' Hukommelses tegn, 'GT' Grand Total, '-' Minus tegn, 'ERROR' Fejl/Overflow, ' ' Fremmed valuta,
'LOCAL' Lokal valuta, 'TAX+' Plus moms, 'TAX-' Minus moms, 'MU' mark-up, ' %' Forskel i
procentsats, 'RATE' Moms og valutasatser.
5. Udskrivnings farver:
Alle numre og symboler udskrives med sort eller roedt.
6. Udregningskapacitet:
Addition/Subtraktion: 14 tal +/- 14 tal < 14 tal
Multiplikation/Division: 14 tal x/- 14 tal < 14 tal
Artikel taelling: 3 tal
7. Udskrivningshastighed:
4.3. linier per sekond (normal hastighed)
8. Stoerrelse:
75 mm (hoejde) x 225 mm (bredde) x 332 mm (laengde)
9. Vaegt:
1,2 kg
10. El-forsyning:
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A
DC 16V 1.4A
11. El-forbrug:
8 watt
12. Brugstemperatur:
0 grader celcius til 40 grader celcius
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
PRECAUZIONI
La calcolatrice non deve essere coperta quando è accesa, altrimenti potrebbe surriscaldarsi.
Non usare soluzioni organiche, come alcol, per la pulizia del prodotto.
Non usare o riporre la calcolatrice in luoghi direttamente esposti ai raggi solari. Evitare inoltre l'utilizzo o la conservazione del prodotto in posti polverosi
o soggetti a rapidi sbalzi di temperatura e alta umidità.
Utilizzare una presa di corrente in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
Il connettore elettrico è utilizzato per la disconnessione del dispositivo e deve essere rimosso dalla presa elettrica in caso di malfunzionamento.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
A calculadora não deve estar coberta quando ligada, pois isso causará sobreaquecimento.
Não use soluções orgânicas como álcool para limpar o invólucro.
Não utilize ou deixe a calculadora à luz directa do sol.
Também devem evitar-se sítios sujeitos a mudanças de temperatura rápidas, alto nível de
humidade e sujidade.
A tomada-saída deve estar próximo do equipamento e deve ser facilmente acessível.
A ficha de alimentação é usada como dispositivo de desligar e deve ser removida da tomada-saída, em caso de anomalia.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Kalkulačka nesmí být po zapnutí překrytá, protože povede k přehřátí.
Nepoužívejte organické roztoky jako alkohol pro čištění pouzdra.
Nepoužívejte a nenechávejte na přímém slunci. Umístění při prudkých změnách teploty, vysoké vlhkosti a při nečistotách není vhodné.
Zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná.
Zásuvka se používá jako odpojovací zařízení a mělo by se odpojit od elektřiny v případě odchylky.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De calculator mag niet bedekt worden wanneer deze ingeschakeld is omdat dit oververhitting zal veroorzaken.
Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol om de behuizing schoon te maken.
Gebruik, of laat het niet liggen, in direct zonlicht. Ruimten onderhevig aan snelle temperatuurveranderingen, hoge vochtigheid en vuil dienen ook
vermeden te worden.
Het stopcontact dient in de nabijheid van de apparatuur te zijn en tevens makkelijk bereikbaar te zijn.
De stekker wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en dient verwijdert te worden indien het apparaat een storing heeft.

Documenttranscriptie

BESCHRIJVING VAN TOESTEN EN SCHAKELAARS DECIMAL ITEM COUNT OFF ON IC +_ A 0 2 4 6 F LOCAL % LOCAL MU 00 0 CE/C GT 0 to 9 5/4 GT OFF ON POWER/PRINT OFF ON/ PRINT REPLAY AUTO REPLAY CHECK CORRECT RATE 7 8 9 M TAX + 4 5 6 M- TAX - 1 2 3 M+ 00 000 FEED PRINT +/- ROUNDING 0 % Subtotaal toets Gebruikt om de inhoud van het totale geheugen te vertonen en af te drukken. % Totaal toets Vertoont en drukt de inhoud van het totale geheugen af en wist het. Plus toets Telt een getal op bij de accumulator. Om hetzelfde getal meermalen op te tellen (herhaaldelijke optelling), voer dat getal eenmalig in en druk de Plus toets zo vaak als nodig is in. Als deze toets meteen na de [%] toets wordt ingedrukt, werkt het als een procent plus toets. Min toets Om hetzelfde getal meermalen af te trekken (herhaaldelijke aftrekking), voer dat getal eenmalig in en druk de Min toets zo vaak als nodig is in. Als deze toets meteen na de [%] toets wordt ingedrukt, werkt het als een procent min toets. Numerieke toets Gebruikt om nummer in rekenmachine in te voeren. M Geheugen subtotaal en totaal toets Haal het resultaat terug op het beeldscherm en / of druk het af indien dit is ingesteld voor de Afdrukmodus door deze toets eenmalig in te drukken. Inhoud van het geheugen zal gewist worden als deze toets twee keer wordt ingedrukt. MU Marge toets Voor de berekening van in- en verkoopsprijzen met een winstmarge. FEED Papier doorvoer toets M+ Geheugen Plus toets Tel een getal op bij het geheugen. Als er een berekening op handen is, zal de Geheugen plus toets de berekening afronden en het resultaat naar het Geheugen accumuleren. M- Geheugen Min toets Trekt een getal af van het geheugen. Als er een berekening op handen is, zal de Geheugen plus toets de berekening afronden en het resultaat van het Geheugen aftrekken. Decimale punt toets Gebruikt om decimale punt in te voeren. +/- Verander teken toets Keert het teken van de data van het X-register om. Vermenigvuldiging en delen toets Slaat vermenigvuldigings- en deelopdrachten op en voert eerder opgeslagen vermenigvuldigings- en deelopdrachten uit. Voert herhaaldelijke vermenigvuldingsberekeningen en deelberekeningen uit. Is toets Voert vermenigvuldiging, delen, △%, constantenberekeningen en andere berekeningen uit. 00 0 Verschuif Cijfer toets Verschuift weergegeven functie naar rechts alvorens een andere functietoets ingedrukt kan worden. CE/C Wissen/Wis Invoering toets Gebruikt voor het wissen van verkeerd ingevoerde of geregistreerde getallen. Geheugeninhoud wordt niet gewist. Percentage toets Voert berekeningen van percentages uit. a. A X B % -> A * B / 100 (Toevoegingen aan disconteringsberekeningen zijn mogelijk) b. A ÷ B % -> A / B x 100 TAX + 19 (D) Belasting opnemen toets Berekent bedrag inclusief TAX met het TAX tarief dat vooraf is ingesteld met de [TAX] toets. TAX - RATE TAX tarief vooraf instellen toets Gebruikt om het TAX tarief in te voeren. PRINT Afdruk toets Drukt een ingevoerd getal af als identificatienummer van een faktuur met een "#" teken aan de meest linkerkant van de papierrol. GT ITEM COUNT Disconteer toets Berekent bedrag exclusief TAX met het TAX tarief dat vooraf is ingesteld met de [TAX] toets. OFF ON IC + Totaal toets Vertoont en drukt de inhoud van het totaal geheugen af en wist het. Delta Percentage toets Vergelijkt automatisch elke twee getallen en berekent en drukt het verschil in percentage vervolgens af. AUTO REPLAY CHECK CORRECT LOCAL LOCAL DECIMAL A 0 2 4 6 F ROUNDING 5/4 Item tel schakelaar OFF ON IC +_ GT Items tellen is niet geactiveerd. Het aantal invoeringen via de toetsen [+], [-], [M+] en [M-] zullen worden geteld. Het resultaat wordt afgedrukt aan de linkerkant wanneer de subtotaal, totaal of geheugen totaal toets wordt gebruikt. Het aantal invoeringen via de toetsen [+], [-], [M+] en [M-] zullen worden geteld. De teller wordt opgeteld voor [+], [M+] en afgetrokken voor [-], [M-]. Het resultaat wordt afgedrukt aan de linkerkant wanneer de subtotaal, totaal of geheugen totaal toets wordt gebruikt. Totaal geheugen schakelaar OFF ON Auto Terugspeel toets Haalt automatisch alle berekeningen gemaakt in de AAN/TERUGSPEEL modus terug. Controle toets Controleert stap voor stap elke berekening. Voert snelle terugspeling uit bij aanhoudend indrukken. OFF Het totaal geheugen is niet geactiveerd. ON Uiteindelijke resultaten van toevoegingen en aftrekkingen worden automatisch geaccumuleerd in het GT geheugen overeenkomstig het teken. POWER/PRINT Correctie toets Maakt correctie voor elke stap in de berekening mogelijk. OFF ON/ PRINT REPLAY UIT AAN/ TERUGSPELEN AFDRUKKEN OFF Stroom is eraf. ON/REPLAY Stroom zit erop maar de printer is uitgeschakeld. Maakt ook Terugspeel modus mogelijk. PRINT Printer is geactiveerd. Zet Lokale valuta om naar Buitenlandse valuta Zet Buitenlandse valuta om naar Lokale valuta Decimaal selecteer schakelaar A ............... Voeg modus toe F ................ Volledig zwevend 0,2,4,6 ....... Vastgestelde decimale punt NOOT: DE CONTACTDOOS MOET NABIJ DE APPARATUUR GEINSTALLEERD WORDEN EN MOET GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK ZIJN. Wanneer de machine 3 minuten inactief is, schakelt de display automatisch uit. Om de display weer aan te zetten hoeft u alleen de CE/C toets in te drukken; de calculaties waar men mee bezig was verschijnt direct weer in de display. Afrondingsschakelaar 5/4 ............ Afronden ............ Naar beneden afronden ............ Naar boven afronden 20 (D) 3. 4. Delen Division Dzielenie Pembagian Jakolasku Osztás Divisjon Delenie a) 149 12 = 12.42 DECIMAL ITEM COUNT ROUNDING GT A 0 2 4 6 F OFF ON IC +_ 5/4 OFF ON POWER/PRINT Beeldscherm Display Papier afdruk Papir udskrivning Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup Kunci Fungsi Toimintonäppäin Funkciógomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier 0. 12 0.3 = 1.1111 ITEM COUNT ROUNDING GT A 0 2 4 6 F OFF ON IC +_ 5/4 OFF ON Kunci Fungsi Toimintonäppäin Funkciógomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier 0.00 0. C 1200 1'200.00 1,200.00 + 30 1'230.00 3 0. C 1.0000 1.0000 3.0000 1.1111 54 30.00 + 1'230.00 1,230.00 1'230.00 1,230.00 X 4'920.00 = 4.00 3.00 = 1'640.00 0.3000 = 0.00 0. REPLAY 0.3333333333333 1.1111 REPLAY Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup OFF ON/ PRINT 1 = OFF ON Papier afdruk Papir udskrivning CE/C POWER/PRINT 3 0.3 POWER/PRINT OFF ON/ PRINT Beeldscherm Display 12.42 DECIMAL 0. 5/4 GT Functietoets Funktionstaste 4 CE/C OFF ON IC +_ ROUNDING Invoer Indtastning 12.00 = = 3 ITEM COUNT 149.00 12.42 b) 1 DECIMAL A 0 2 4 6 F 0.C 149.00 3 = 1640.00 REPLAY Functietoets Funktionstaste CE/C (1200 + 30) X 4 OFF ON/ PRINT Invoer Indtastning 149 Herhaal toevoegen en gemengde berekening Gentagen addition og blandet udregning Powtórne dodawanie i dzialania naprzemienne Mengulang menambah dan kalkulasi campuran Toistuva yhteenlasku ja tasauslasku Ismétlődő hozzáadás és vegyes számítás Gjenta legg til og blandet utregning Opakované pripočítavanie a kombinovaný výpočet 1,640.00 10. 11. Geheugenberekening Hukommelses udregning Kalkulasi dengan memori Muistilaskenta Memóriaszámítás Minneutregning Výpočet s pamäťou ($) 1.23 + 4.56 + 7.89 + 3.21 + 6.54 + 9.87 = 33.30 ( 2 X 3 ) + ( 4 X 5 ) -- ( 6 2 ) = 23.00 Gemiddelde prijs van de items Gennemsnitspris paa artikler DECIMAL ITEM COUNT ROUNDING GT A 0 2 4 6 F OFF ON IC +_ 5/4 OFF ON POWER/PRINT REPLAY Functietoets Funktionstaste Beeldscherm Display Papier afdruk Papir udskrivning Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup Kunci Fungsi Toimintonäppäin Funkciógomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier M 2 4 5 0.00 M 2.00 2.00 X M 6.00 6.00 M+ M 4.00 4.00 X M 20.00 20.00 M+ M 6.00 M M 3.00 M- M 23.00 23.00 M 23.00 23.00 M (RED) POWER/PRINT OFF ON IC +_ 5/4 OFF ON OFF ON/ PRINT Papier afdruk Papir udskrivning Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup Kunci Fungsi Toimintonäppäin Funkciógomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier 000 0.00 0. 0. C 1.23 1.23 + 456 5.79 4.56 + 789 13.68 7.89 + 321 16.89 3.21 + 654 23.43 6.54 + 987 33.30 9.87 + 006 33.30 33.30 33.30 33.30 6 58 REPLAY Beeldscherm Display 123 6.00 3.00 GT Functietoets Funktionstaste CE/C 2.00 = M ROUNDING 0.00 5.00 = M- F ITEM COUNT Invoer Indtastning 3.00 = M+ 6 2 0.00 M+ Harga barang pukul rata DECIMAL Kohteiden keskihinta A 0 2 4 6 A tételek átlagára Gjennomsnittlig pris for elementene Priemerná cena položiek OFF ON/ PRINT Invoer Indtastning 3 Item tel afdruk Artikel taelling udskrivning Wydruk liczonych pozycji Mencetak penghitungan barang Kohteiden lukumäärän tulostus Tételszám nyomtatás Item count-utskrift Tlač počtu položiek 6.00 = 5.55 5.55 16. 17. Mark-up berekening en schakelt automatisch uit Mark-up beregning og auto power off Obliczanie marży i automatyczne wyłączanie zasilania Kalkulasi kenaikan harga dan padam secara otomatis Hinnoittelulaskenta ja automaattinen virrankatkaisu Árrésszámítás és automatikus kikapcsolás Prisøkningsutregning og automatisk strømavslåing Perkalian dan pembagian dengan akumulasi Akkumuloituva kerto- ja jakolaskenta Szorzás és osztás felhalmozással Multiplikasjon og divisjon med akkumulasjon Násobenie a delenie s uložením do pamäte Výpočet cien s prirážkou a automatické vypnutie elektrického napájania 113% = 226.00 US$ 100% = ? US$ 13% = ? US$ DECIMAL ITEM COUNT ROUNDING GT A 0 2 4 6 F OFF ON IC +_ 5/4 OFF ON OFF ON/ PRINT REPLAY Functietoets Funktionstaste Beeldscherm Display Papier afdruk Papir udskrivning Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup Kunci Fungsi Toimintonäppäin Funkciógomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier CE/C MU 226 MU 0. 0. C 226.00 226.00 M 13.00 -% 26.00 after 3 minutes, auto power off press CE/C key to resume MU 226.00 123.................... 456.................... 789 X 2.............. - (321 X 2).......... Total................... POWER/PRINT Invoer Indtastning Vermenigvuldiging en delen met accumulatie Multiplikation og division med sammenlaegning 123 456 1578 -642 1515 DECIMAL ITEM COUNT ROUNDING GT A 0 2 4 6 F OFF ON IC +_ 5/4 OFF ON (RED) 200.00 +/- 200.00 Beeldscherm Display Papier afdruk Papir udskrivning Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup Kunci Fungsi Toimintonäppäin Funkciógomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier 123 123. 456 579. 789 789. 0. 123. + 456. + 789. X 2. = 321 2'157. 1,578. + 321. 321. X 2 2. = CE/C 62 REPLAY Functietoets Funktionstaste 2 13 OFF ON/ PRINT Invoer Indtastning 0. (RED) POWER/PRINT 1'515. 642. 1'515. 1,515. 0. - 0. C (RED) 18. 19. Herhaaldelijke berekening met verwijzing naar datum Gentagen udregning med datohenvisning Kalkulasi berulang dengan referensi tanggal Toistuva laskenta viittauksella päivämäärään Ismétlődő számítás dátumra hivatkozással Gjentagende utregning med henvisning til dato Opakovaný výpočet s odkazom na dátum DATE: 21 September 2000 6.54 + 6.54 + 6.54 7.89 -7.89 = ? DECIMAL ITEM COUNT ROUNDING GT A 0 2 4 6 F OFF ON IC +_ 5/4 OFF ON POWER/PRINT REPLAY Functietoets Funktionstaste Beeldscherm Display Papier afdruk Papir udskrivning Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup Kunci Fungsi Toimintonäppäin Funkciógomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier 21.9.00 6.54 7.89 PRINT 21.900 Tax rate = 7.5% Price = $261.56 Tax = $ 19.62 Price after Tax = $281.18 OFF ON/ PRINT Invoer Indtastning 6.54 + 13.08 6.54 + 19.62 6.54 + 11.73 7.89 - (RED) 3.84 7.89 - (RED) 3.84 3.84 DECIMAL ITEM COUNT ROUNDING GT POWER/PRINT A 0 2 4 6 F OFF ON IC +_ 5/4 OFF ON OFF ON/ PRINT REPLAY Invoer Indtastning Functietoets Funktionstaste Beeldscherm Display Papier afdruk Papir udskrivning Entri Syöte Bevitel Innskrivning Vstup Kunci Fungsi Toimintonäppäin Funkciógomb Funksjons tast Funkčné tlačidlo Tampilan Näyttö Kijelző Skjerm Zobrazenie Kertas cetakan Paperituloste Nyomtatás papírra Papir skriv ut Tlač na papier RATE 0. (Press until Blinking) # 21.9.00 6.54 Automatische belasting BTW berekening Automatisk moms udregning Automatyczne obliczanie podatku vat Kakulasi pajak, pajak nilai tambah otomatis Automaattinen alv-veron laskenta Automatikus adóérték-számítás Automatisk MVA- og momsutregning Automatický výpočet DPH RATE (Blinking) 7.5 TAX + % RATE 261.56 TAX + TAX + 7.5 281.18 7.5 % 261.56 7.5 % 19.62 281.18 TAX - TAX - 261.56 281.18 7.5 % 19.62 261.56 63 (RED) 22. Der er 13 fremmede valutasatser i hukommelsen og maskinen er forprogrammeret til 1. - Valg en position til at fastsaette den oenskede sats. - Tryk og hold tasten nede (Rate) indtil "Rate" symbolet blinker i displayet. - Tryk tasten, displayet vil vise "r-01 1." - Tryk (+) tasten for at komme til den naeste sats. - Tryk (-) tasten for at komme til den forudgaaende sats. - Indtast den oenskede sats efterfulgt af tasten. - Den aktuelle sats er nu indtastet og kan anvendes. - Hvis der oenskes en anden fremmed valuta og momssats forprogrammeret, tag stikket ud af el-kontakten og sluk for maskinen. Derefter taendes maskinen paany og der trykkes CE/C og (+) tasten. Derefter vil "r+CC" fremkomme paa displayet og forprogrammeringen er faerdiggjort. Valuta Wisseling Valutaomregning Przeliczanie Kursów Walut Kurs Mata Uang Valuutanvaihto Valutaváltás Valutaveksling Výmena meny LOCAL LOCAL Fastsaet valutakurs. 1,08 i r-02. 8000 = total fremmed valuta 8000 = total lokal valuta - LOCAL - Wcisnac i przytrzymac klawisz [RATE] - [KURS] az na wyswietlaczu pojawi sie migajacy symbol "RATE" - "KURS". - Wcisnac klawisz , na wyswietlaczu pojawi sie "r-01 1." - W celu przejscia do kolejnego kursu, wcisnac klawisz [+]. - W celu przejscia do poprzedniego kursu, wcisnac klawisz [-]. - Wprowadzic oczekiwany kurs i wcisnac klawisz . - Zostal ustalony kurs biezacy. - W razie potrzeby zamiany kursu Waluty Obcej i stawki PODATKU na wartosc domyslna, nalezy odlaczyc z gniazda przewód zasilania a nastepnie wlaczyc urzadzenie przy wcisnietych klawiszach [CE/C] i [+]. Po wykonaniu tej czynnosci, na wyswietlaczu pojawi sie "r-CC", przywrócone zostaly ustawienia domyslne. LOCAL LOCAL LOCAL Ustalanie kursu Waluty 1.08 w r-02. 8000 = Suma waluty Obcej? 8000 = Suma waluty Lokalnej? Terdapat 13 kurs mata uang Asing dalam memori dan pemakaiannya dipraset ke nomer 1. - Untuk memilih posisi yang sesuai dengan kurs pilihan anda. - Tekan terus menerus kunci (RATE ) hingga simbol "RATE" berkedip pada tampilan. - Tekan kunci , pada tampilan akan muncul "r-01 1." - Tekan kunci [+] kedepan bagi mendapatkan kurs berikutnya. - Tekan kunci [-] ke belakang untuk mendapatkan kurs sebelumnya. - Masukkan kurs yang diperlukan dan kemudian tekan kunci . - Kurs sekarang telah diset. - Jika anda ingin merubah Mata uang Asing dan tarif PAJAK ke setelan asal , matikan aliran listrik, kemudian hidupkan kembali sementara menekan kunci [CE/C] dan [+]. Kemudian "r-CC" akan muncul pada tampilan dan setelan kurs asal telah disetel. Er zijn 13 Buitenlandse Valuta tarieven beschikbaar in het geheugen en de standaard is vooraf ingesteld op 1. - Om een positie te selecteren om uw gewenste tarieven in te stellen. - Houd [RATE] toets ingedrukt tot het "RATE" symbool op het beeldscherm knippert. - Druk op de toets, op het scherm zal verschijnen "r-01 1." - Druk op de [+] toets om verder te gaan naar het volgende tarief. - Druk op de [-] toets om terug te gaan naar het vorige tarief. - Voer het vereiste tarief in gevolgd door het indrukken van de toets. - Het huidige tarief is nu ingesteld. - Als u de Buitenlandse Valuta en het TAX tarief wilt veranderen, haal de stroom van het stopcontact af, zet het er daarna weer op terwijl u ondertussen de toetsen [CE/C] en [+] indrukt. Daarna zal "r-CC" op het beeldscherm verschijnen en is het standaard tarief ingesteld. LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL Valuta tarief instellen 1.08 in r-02. 8000 = Totaal Buitenlandse valuta? 8000 = Totaal Lokale valuta? Mengeset kurs Mata uang 1.08 in r-02. 8000 = Total Mata uang Asing? 8000 = Total Mata uang Lokal? 65 KENMERKEN EN SPECIFICATIES Funktioner og specifikationer: 1. Afdruksysteem: 14-cijferige capaciteit tot nulonderdrukking. Enkelvoudige spatie na afdrukken van een antwoord. Comma interpunctie. Selectieve methode van decimale punt plaatsbepaling. 1) Vastgestelde decimale plaatsen (0, 2, 4, 6) 2) Volledig zwevende decimale punt systeem (F) 3) Optel-modus plaatsing (A) 1. Print system: 14-tals kapacitet med nul suppression. Enkelt mellemrum efter svaret er udskrevet. Selektiv metode til at fastlaegge decimalkomma placering. 1) Fastlagt decimal placering (0,2,4,6) 2) Flydende decimal komma system (F) 3) Tillaegs-mode placering (A) 2. Functies: Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. Herhaaldelijk optellen en aftrekken, staartvermenigvuldiging en -delen, constante vermenigvuldiging en delen, gemengde berekening, kwadraatberekening, wederkerige berekening, geheugen berekening, percentage berekening, Automatisch Terugspelen berekening, disconteer/toevoegingsberekening, geen toevoeging en datum, subtotaal printing, tekenverandering, afronden (5/4), tellen van items, schakelt automatisch uit en andere berekeningen. 2. Funktioner: Addition, subtraktion, multiplikation, division. Gentagen addition og subtraktion, kaede multiplikation og division, konstant multiplikation og division, blandet udregning, kvadratrods udregning, omvendt udregning, hukommelses udregning, procent udregning, auto replay udregning, add-on/rabat udregning, non-add og dato, subtotal udskrivning, skift fortegn, afrunding (5/4), artikel taelling, auto power off og anden udregning. 3. Speciale Kenmerken: a) Volledige 14-cijferige capaciteit b) Nulonderdrukking c) Automatisch alles wissen bij aanzetten d) Selectieve decimale punt plaatsing (A, 0, 2, 4, 6, F) 4. Beeldscherm: GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX- 3. Saerlige funktioner: a) 14 tals system b) Nul suppression c) Power-on automatisk all-clear funktion d) Selektiv decimal placeringsfunktion (A,0,2,4,6,F) e) Afronden f) Accumuleren g) Tellen van items h) Niet afdrukken selecteerbaar MU % 4. Display: LOCAL TAX+ TAX- MU % RATE + = x REPLAY * * 'M' Hukommelses tegn, 'GT' Grand Total, '-' Minus tegn, 'ERROR' Fejl/Overflow, ' ' Fremmed valuta, 'LOCAL' Lokal valuta, 'TAX+' Plus moms, 'TAX-' Minus moms, 'MU' mark-up, ' %' Forskel i procentsats, 'RATE' Moms og valutasatser. ‘M’ Geheugen, ‘GT’ Totaal, ‘-‘ min, ‘ERROR’ Fout/Overloop, ‘ ‘ Buitenlandse valuta, ‘LOCAL’, Lokale valuta, ‘TAX+’ Belasting optellen, ‘TAX-‘ Belasting aftrekken, ‘MU Marge, ‘ %’ Percentageverschil, ‘RATE’ Belastingtarief en wisselkoers. 5. Udskrivnings farver: Alle numre og symboler udskrives med sort eller roedt. 5. Afdrukkleuren: Alle nummers en symbolen worden in zwart of rood afgedrukt. 6. Udregningskapacitet: Addition/Subtraktion: 14 tal +/- 14 tal < 14 tal Multiplikation/Division: 14 tal x/- 14 tal < 14 tal Artikel taelling: 3 tal 6. Berekeningscapaciteit: Optellen/Aftrekken: ........................... 14 cijfers ± 14 cijfers = 14 cijfers Vermenigvuldigen/Delen: ................. 14 cijfers x/÷ 14 cijfers = 14 cijfers Tellen van items: ................................ 3 cijfers 7. Udskrivningshastighed: 4.3. linier per sekond (normal hastighed) 7. Afdruksnelheid: 4.3 regels per seconde (normaal) 8. Stoerrelse: 75 mm (hoejde) x 225 mm (bredde) x 332 mm (laengde) 8. Dimensies: 75 mm (H) x 225 mm (B) x 332 mm (L) 9. Vaegt: 1,2 kg 9. Gewicht: 1.2 kgs 10. El-forsyning: AC 100-240V 50/60Hz 0.6A DC 16V 1.4A 10. Stroomtoevoer: AC 100-240V 50/60Hz 0.6A DC 16V 1.4A 11. El-forbrug: 8 watt 11. Stroomgebruik: 8 watt 12. Temperatuur wanneer in werking: 0°C tot 40°C ERROR CORRECT x REPLAY M RATE + = CORRECT GT e) Afrundingsfunktion f) Sammenlaegningsfunktion g) Artikeltaellingsfunktion h) Ikke-udskrivning kan vaelges 12. Brugstemperatur: 0 grader celcius til 40 grader celcius 72 PRECAUZIONI La calcolatrice non deve essere coperta quando è accesa, altrimenti potrebbe surriscaldarsi. Non usare soluzioni organiche, come alcol, per la pulizia del prodotto. Non usare o riporre la calcolatrice in luoghi direttamente esposti ai raggi solari. Evitare inoltre l'utilizzo o la conservazione del prodotto in posti polverosi o soggetti a rapidi sbalzi di temperatura e alta umidità. Utilizzare una presa di corrente in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile. Il connettore elettrico è utilizzato per la disconnessione del dispositivo e deve essere rimosso dalla presa elettrica in caso di malfunzionamento. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA A calculadora não deve estar coberta quando ligada, pois isso causará sobreaquecimento. Não use soluções orgânicas como álcool para limpar o invólucro. Não utilize ou deixe a calculadora à luz directa do sol. Também devem evitar-se sítios sujeitos a mudanças de temperatura rápidas, alto nível de humidade e sujidade. A tomada-saída deve estar próximo do equipamento e deve ser facilmente acessível. A ficha de alimentação é usada como dispositivo de desligar e deve ser removida da tomada-saída, em caso de anomalia. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Kalkulačka nesmí být po zapnutí překrytá, protože povede k přehřátí. Nepoužívejte organické roztoky jako alkohol pro čištění pouzdra. Nepoužívejte a nenechávejte na přímém slunci. Umístění při prudkých změnách teploty, vysoké vlhkosti a při nečistotách není vhodné. Zásuvka by měla být instalována v blízkosti zařízení a snadno přístupná. Zásuvka se používá jako odpojovací zařízení a mělo by se odpojit od elektřiny v případě odchylky. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De calculator mag niet bedekt worden wanneer deze ingeschakeld is omdat dit oververhitting zal veroorzaken. Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol om de behuizing schoon te maken. Gebruik, of laat het niet liggen, in direct zonlicht. Ruimten onderhevig aan snelle temperatuurveranderingen, hoge vochtigheid en vuil dienen ook vermeden te worden. Het stopcontact dient in de nabijheid van de apparatuur te zijn en tevens makkelijk bereikbaar te zijn. De stekker wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en dient verwijdert te worden indien het apparaat een storing heeft.
1 / 1