Hama 00076044 de handleiding

Categorie
Wekkers
Type
de handleiding
24
25
1 2
3
4
5
6
7
89
11
12
10
display of outdoor
temperature
radio symbol for
connection to
weather station
display of relative
humidity
Réglage du détecteur sans fi l
• Appuyez sur le bouton “Réglage” pour transmettre le
signal. A chaque transmission le symbole de l´antenne
clignote.
• En appuyant sur la touche “°C/°F” vous pouvez
sélectionner l´unité de température affi chée à l´écran :
Celsius ou Fahrenheit.
• Faites glisser l´interrupteur en haut du compartiment à
piles pour sélectionner le canal CH1, CH2, ou CH3.
MESURES DE SÉCURITÉ
Protégez votre appareil contre de forts changements de
température, l´humidité, la lumière directe du soleil ou la
poussière.
Ne posez pas la station météorologique à la portée des
enfants.
Certifi cats d‘homologation et de sécurité / Informations
générales
Le sigle CE est apposé sur cet appareil, conformément
aux dispositions de la directive R&TTE (1999/5/CE).
Hama GmbH & Co KG certifi e que cet appareil satisfait
aux exigences et aux dispositions de la directive 1999/5/
CE. Vous pouvez consulter la déclaration de régularité et
de conformité sur internet en cliquant sur :
http://www.hama.com
Functies
Draadloze DCF-klok (automatische aanpassing van het
tijdsignaal volgens de nauwkeurigste klok ter wereld)
Schakelt automatisch om tussen zomer- en wintertijd
Weergave van de tijd in 12h-/24h-format
24 instelbare tijdzones
Doorlopende kalender tot het jaar 2099
Weergave van datum en weekdag
Weergave van de weekdagen in zeven verschillende
talen: Engels, Duits, Italiaans, Frans, Nederlands,
Spaans en Deens
Mogelijkheid per dag twee keer alarm in te stellen
Automatische snooze-functie
Barometer: grafi sch display om de luchtdruk binnen
de laatste 12 uur aan te geven; display in Mb/HPA of in
HG, weergave van de luchtdruktendens
5 symbolen voor de weersvoorspelling: zonnig, half
bewolkt, bewolkt, regenachtig en stormachtig
Thermometer: meetbereik binnen: 0 °C ~50 °C;
meetbereik buiten: -50 °C ~70 °C;
Temperatuurtrend voor binnen en buiten, aangegeven
in °C of °F
Hygrometer: meetbereik: 20%~90%RH; aparte
weergave van de luchtvochtigheid voor binnen en
buiten, de tendens van de luchtvochtigheid voor
binnen en buiten wordt aangegeven.
Min./max. weergave van de luchtvochtigheid en van de
binnen- en buitentemperaturen
Temperatuuralarm
Maanfasen
Weergave van zonsop- en zonsondergang
Weergave van de getijden: eb, gemiddeld, vloed
Batterij-indicatie
LED-displayverlichting
Batterij: 3xAA/UM3/LR06
Belangrijke informatie
Plaats eerst de batterijen in de zender.
Obstakels kunnen de overdracht van de zender
beïnvloeden.
Bescherm de zender tegen directe zonnestralen.
Na 12 uur werkt de weersvoorspelling normaal na het
plaatsen van de batterijen.
Display
weerstation
1) Weersvoorspelling
2) Weertendens
3) Luchtdruk, per 12 h
4) Barometer, luchtdrukweergave (laatste 12 h)
5) Binnentemperatuur, temperatuurtrend, relatieve
luchtvochtigheid, RF-trend
6) Buitenkanaal. temperatuur, temperatuurtrend,
relatieve luchtvochtigheid, RF-trend
7) Getijden
8) Maanfase
9) Datum, dag
10) Tijd, symbool zendmast, alarmsymbolen, snooze,
tijd in 12/24-h-format
11) Plaats
12) Zonsop- en zonsondergang
Buitensensor
Het hoofdtoestel: het weerstation
Inbedrijfstelling
Open het batterijvak aan de achterkant van de
buitensensor en plaats de batterijen. Let erop dat u
de polen van de batterijen in de juiste richting legt.
Sluit het batterijvak.
Open het batterijvak aan de achterzijde van het
weerstation en plaats de batterijen. Let erop dat u de
polen van de batterijen in de juiste richting legt. Sluit
het batterijvak.
o
Gebruiksanwijzing
00076044bda.indd Abs2:24-Abs2:2500076044bda.indd Abs2:24-Abs2:25 26.07.2007 8:32:57 Uhr26.07.2007 8:32:57 Uhr
26
27
A B C D E F G H
Bij het plaatsen van de batterijen branden alle
symbolen in het LCD-display even en hoort u een
pieptoon.
Het weerstation probeert nu een verbinding met de
buitensensor tot stand te brengen. Deze procedure
duurt ongeveer drie minuten en wordt met het
knipperende symbool voor de ontvangst in het
BUITEN”-bereik van het display aangegeven.
Nadat het weerstation een verbinding met de
buitensensor tot stand gebracht heeft, begint de
automatische ontvangst van het draadloze DCF
signaal. Deze procedure duurt ongeveer zeven
minuten en wordt met het knipperende symbool van
de draadloze zender in hettijd”-bereik
aangegeven.
Als de ontvangst gelukt is, brandt het symbool van
de draadloze zender op het LCD-display continu.
Als de ontvangst niet gelukt is kan de tijd niet
automatisch ingesteld worden. Ga dan als volgt te
werk:
Handmatige instelling van de tijd
Houd de toets “Set” gedurende drie seconden
ingedrukt.
Het jaar “2005” begint te knipperen. Gebruik nu de
toetsen “+&-/Wave” om het juiste jaar in te voeren.
Druk op “SET” om uw instelling te bevestigen.
Op het display begint nu de maand te knipperen.
Gebruik nu de toetsen “+&-/Wave” om de juiste
maand in te stellen.
Druk op “SET” om uw instelling te bevestigen.
De datum begint te knipperen. Gebruik nu de
toetsen “+&-/Wave” om de juiste datum in te
voeren.
Druk op de toets “Set” om uw instelling te
bevestigen.
De taal voor het aangeven van de weekdagen
begint te knipperen. Druk nu op de toetsen
+&-/Wave” om een taal te selecteren.
Om uw keuze te bevestigen drukt u op de toets
Set”.
Het format 12/24 uur voor de tijd begint te
knipperen. Druk nu op de toetsen “+&-/Wave”
om het format te selecteren. Het symbool AM
(‘s ochtends) of PM (‘s middags) komt voor de tijd te
staan.
Om uw instelling te bevestigen drukt u op de toets
Set”.
De tijd begint te knipperen. Met de toetsen
+&-/Wave” voert u de juiste tijd in.
Om uw instelling te bevestigen drukt u op de toets
Set”.
Op het display beginnen de minuten te knipperen.
Met de toetsen “+&-/Wave” voert u de juiste
minuut in.
Door het indrukken van de toets “Set” kunt u de
instelling bevestigen.
De tijdzones beginnen te knipperen. Met de toets
+&/Wave” voert u de juiste tijdzone (-12 tot +12) in.
Door de toets “Set” in te drukken bevestigt u de
instelling en wordt de instelprocedure beëindigd.
Om de verbinding handmatig met de buitensensor
tot stand te brengen houdt u de toets “Kanaal”
gedurende drie seconden ingedrukt.
Informatie:
Als u na 8 seconden geen toets heeft ingedrukt,
gaat de klok automatisch van de instelmodus
naar de modus „Normale tijd“.
De weergave van de weekdagen is in zeven
verschillende talen beschikbaar: Duits (GE), Engels
(EN), Frans (FR), Deens (DA), Nederlands (NE),
Italiaans (IT) en Spaans (ES).
Toelichting bij de weergave van de tijdzone: als u
in een land bent, waarin de klok het DCF-signaal
nog ontvangt, maar waar de lokale tijd anders is,
gebruik dan de instelling van de tijdzone om uw klok
aan de lokale tijd aan te passen.
Bijvoorbeeld: als de lokale tijd in het land waar u bent
één uur achter loopt op de tijd in Groot-Brittannië, zet
de tijdzone dan op -01. De klok is nu DCF-gestuurd,
maar geeft de tijd met een uur vertraging aan. Volgens
dit principe kunt u de klok ook gebruiken als u een
overzeese tijd wilt weten. Als u bijvoorbeeld de tijd
in de VS wilt weten, zet u de tijdzone op 0-7 om de
actuele tijd in Chicago te weten te komen, etc.
Instelling van het dagelijkse alarm
Op dit weerstation kan twee keer per dag een alarm
worden ingesteld. Druk kort op de toets “Alarm” om het
tijdstip van het alarm te bekijken. Het display schakelt
van de tijdmodus naar de Alarm 1-modus. Als u de toets
nogmaals indrukt gaat u naar de Alarm 2-modus. Na tien
seconden wordt het weerstation in de modus Normale
tijd teruggezet. Ga als volgt te werk om het dagelijkse
alarm in te stellen:
Houd de toets “Alarm” gedurende drie seconden
ingedrukt tot het knipperende symbool en de alarmtijd
1 wordt weergegeven.
Druk nu op de toets ““+&-/Wave” ” om de gewenste
alarmtijd te selecteren en druk kort op de toets
Alarm” om de tijd in te voeren.
De alarmtijd begint te knipperen. Gebruik de pijltoetsen
+&-/Wave” om de gewenste tijd in te stellen.
Druk de toets “Alarm” in om uw instelling te
bevestigen.
De minuten van de alarmtijd beginnen te knipperen.
Door het indrukken van de pijltoetsen “+&-/Wave” kunt
u de gewenste minuten invoeren.
Druk de toets “Alarm” in om uw instelling te
bevestigen en de instellingsprocedure te beëindigen.
Activeren en deactiveren van de dagelijkse alarmen
Druk om de dagelijkse alarmen te activeren of te
deactiveren kort op de toets +.
Bij 1x drukken: alarm 1 is geactiveerd
Bij 2x drukken: alarm 2 is geactiveerd
Bij 3x drukken: beide alarmen zijn geactiveerd
Bij 4x drukken: beide alarmen zijn gedeactiveerd
Informatie:
Als er gedurende acht seconden geen toets wordt
ingedrukt, gaat de klok automatisch van de
instelmodus naar de modus “Normale tijd”.
Het alarm gaat gedurende twee minuten af als het niet
door het indrukken van een toets gedeactiveerd wordt.
In dat geval wordt het alarm automatisch na 24 uur
weer geactiveerd.
Automatische snooze-functie
Ga als volgt te werk om de automatische snooze
functie te activeren:
Terwijl het alarm afgaat drukt u op de toets “Snooze
Light” om de snooze-functie te activeren. Als de
snooze-functie actief is verschijnt het symbool “Zz” op
het display. Het alarm gaat over vijf minuten opnieuw
af.
Door het indrukken van een willekeurige toets kan de
snooze-functie onderbroken worden . (Behalve History,
Alert, Channel, Memory, “ /Hpa-inhg & /°C/°F”)
Instelling van het temperatuuralarm
Houd de toets “Alert” gedurende drie seconden
ingedrukt tot het symbool voor temperatuuralarm
begint te knipperen.
Druk op de toets “Channel” om tussen de
verschillende kanalen te schakelen (CH1, CH2, CH3)
(Voor meerdere sensoren binnen het bereik).
Door de toets “Alert” in te drukken bevestigt u het
geselecteerde kanaal.
Het symbool van de hoogste grens voor het
temperatuuralarm begint te knipperen. Voor de
gewenste maximum temperatuur drukt u de toetsen
/Hpa-inhg & /°C/°F” in.
Druk op de toets “Alert” om uw instelling te
bevestigen.
Het symbool van de ondergrens voor het
temperatuuralarm begint te kniperen. Druk op de
pijltoetsen “ /Hpa-inhg & /°C/°F” om de gewenste
minimum temperatuur in te voeren.
Druk de toets “Alert” in om uw instelling te bevestigen
en de instelprocedure te beëindigen.
Activeren en deactiveren van het temperatuuralarm
Druk kort op de toets “Alert” om het temperatuuralarm
voor alle kanalen van de buitensensoren te activeren
en te deactiveren
Als het alarm geactiveerd is, verschijnt het symbool
voor het temperatuuralarm op het display.
Als het alarm gedeactiveerd is, verdwijnt het symbool
voor het temperatuuralarm van het display.
Informatie:
U kunt een temperatuuralarm voor elk kanaal instellen.
Als u een maximum temperatuur invoert die lager
is dan de minimum temperatuur, kan het instellen niet
voltooid worden.
Het minimum moet altijd minstens 1°C lager zijn dan
het maximum.
Als het temperatuuralarm afgaat, verschijnt op het
display het symbool van het betreffende kanaal met
boven- en ondergrens.
Weergave van de maanfase
Op het LCD wordt de maanfase bij de betreffende dag
aangegeven.
A: Nieuwe maan
B: Wassende maan
C: Halve maan (eerste kwartier)
D: Wassende halve maan
E: Volle maan
F: Afnemende volle maan
G: Halve maan (laatste kwartier)
H: Afnemende maan
00076044bda.indd Abs2:26-Abs2:2700076044bda.indd Abs2:26-Abs2:27 26.07.2007 8:32:58 Uhr26.07.2007 8:32:58 Uhr
28
29
Weergave zomertijd
De zomertijd wordt met het symbool “S” aangegeven.
De klok berekent de zomertijd aan de hand van het DCF-
signaal.
°C/°F temperatuurweergave
De temperatuur wordt in °C of °F weergegeven. U kunt
tussen deze twee weergavemodi kiezen door de toets
“/°C/°F” in te drukken.
Weergave van de temperatuurtrend
Na het plaatsen van de batterijen meet het weerstation
de actuele temperatuur. De trend op het display geeft een
neutraal temperatuurverloop aan (horizontale pijl). Het
verloop van de trend wordt als volgt bepaald:
Als de temperatuur na een uur meer dan 1°C hoger
is dan de vorige waarde, wordt er een positieve
ontwikkeling weergegeven (de pijl wijst naar
boven).
Als de temperatuur na een uur meer dan 1°C lager
is dan de vorige waarde, wordt er een negatieve
ontwikkeling weergegeven (de pijl wijst naar
beneden). Als de temperatuur binnen een uur niet
verandert gaat de pijl weer terug naar de horizontale
positie. De gemeten temperatuur wordt dan
als neutrale waarde geregistreerd en gebruikt als
uitgangswaarde voor verdere prognoses.
Maximum/minimum temperatuur/relatieve
luchtvochtigheid
Druk kort op de toets “Memory” om de maximum
minimum temperatuur en de relatieve vochtigheid
weer te geven.
Door de toets “Memory” gedurende 3 seconden in te
drukken, kunt u de opgeslagen maximum en minimum
temperatuur en de relatieve vochtigheid wissen.
Weergave van de relatieve luchtvochtigheidstrend
Nadat de batterijen in het vakje geplaatst zijn, meet het
weerstation de actuele en relatieve luchtvochtigheid.
De trend op het display toont een neutrale en relatieve
ontwikkeling van de vochtigheid (horizontale pijl). De
verdere ontwikkeling van de trend wordt als volgt
bepaald:
Als de relatieve luchtvochtigheid na een uur meer dan
5% hoger is dan de vorige meetwaarde, wordt er een
positieve ontwikkeling aangegeven (de pijl wijst naar
boven).
Als de relatieve luchtvochtigheid na een uur meer
dan 5% lager is dan de vorige meetwaarde, wordt er
een negatieve ontwikkeling aangegeven (de pijl
wijst naar onderen). Indien de gemeten en relatieve
luchtvochtigheid binnen een uur niet verandert, keert
de pijl terug naar zijn horizontale positie. De relatieve
gemeten luchtvochtigheid wordt dan als neutrale
waarde genomen op basis waarvan verdere prognoses
gemaakt worden.
Weergave van de luchtdruk
De trend van de luchtdruk gedurende de laatste twaalf
uur wordt op het display in de vorm van een balkdiagram
weergegeven. Bovendien kunt u de exacte waarde
van de luchtdruk, bijv. 3 uur ervoor, in het bereik van de
normale luchtdrukweergave laten weergeven. Daarvoor
gaat u als volgt te werk:
Druk kort op de toets “History” om de waarden van de
luchtdruk van de laatste uren aan te geven. Als u bijv.
zeven keer de toets indrukt, wordt de waarde van de
luchtdruk van zeven uur geleden weergegeven. U kunt de
luchtdruk in mb/hpa of Hg afl ezen. Om te kiezen tussen
deze displays drukt u kort op de toets
/Hpa-inhg & /°C/°F”.
Weersvoorspelling
Het weerstation gebruikt de luchtdrukgegevens van
de laatste zes uur om een weersvoorspelling voor de
komende 12 tot 24 uur te maken.
Houd er rekening mee dat de datum binnen de eerste
twaalf uur na het plaatsen van de batterijen niet juist kan
zijn, omdat het weerstation zich na de nieuwe start eerst
aan de omstandigheden moet aanpassen.
De voorspelling heeft een bereik van max. 15-20km.
Het station heeft 5 verschillende symbolen voor de
weersvoorspelling: zonnig, half bewolkt, bewolkt,
regenachtig en stormachtig.
Bovendien wordt er een sneeuwvlok in het display
weergegeven als de buitentemperatuur lager dan 4°C is.
Plaats/weergave van de getijden/maanfase/weergave
van de zonsop-/zonsondergang
Houd de knop “Location” gedurende drie seconden
ingedrukt tot de geselecteerde stad begint te
knipperen. Gebruik de pijltoets “+ & -/wave” om de
juiste plaats in te voeren. Een lijst met alle steden is
bijgevoegd.
Druk op de toets “Plaats” om de instelling te
bevestigen.
Het weerstation stelt nu de aan de hand van de
geselecteerde stad de tijd van
zonsop- en zonsondergang, de sterkte
van de getijden en de zon- en maanfases
vast.
Stad Afkorting
Duitsland
Aachen AC
Berlin B
Düsseldorf D
Dresden DD
Erfurt EF
Frankfurt F
Flensburg FL
Freiburg FR
Hannover H
Bremen HB
Hamburg HH
Rostock HRO
Stralsund HST
Köln K
Kiel KI
Kassel KS
Leipzig L
München M
Magdeburg MD
Nürnberg N
Regensburg R
Stuttgart S
Saarbrücken SB
Schwerin SN
Denemarken
Alborg ALB
Arhus ARH
Copenhagen CPH
Odense ODE
Spanje
Alicante ALI
Andorra AND
Badajoz BAD
Barcelona BAR
Bilbao BIL
Cadix CAD
Cordoba COR
Ibiza IBZ
La Corogna LCO
Leon LEO
Las Palmas LPA
Madrid MAD
Malaga MAL
Palma de Mallorca LPM
Salamanca SAL
Sevilla SEV
Valencia VAL
Zaragossa ZAR
Frankrijk
Bescancon BES
Biarritz BIA
Bordeaux BOR
Brest BRE
Cherbourg CHE
Clermferrand CMF
Lyon LYO
Marseille MAR
Monaco MCO
Metz MET
Nantes NAN
Nice NIC
Orleans ORL
Paris PAR
Perpignan PER
Lille LIL
Rouen ROU
Strasbourg STR
Toulouse TOU
Finland
Helsinki HEL
Groot-Brittannië
Aberdeen ABD
Belfast BEL
Birmingham BIR
Bristol BRI
Edinburgh EDH
Glasgow GLW
London LON
Manchester MAN
Plymouth PLY
Hongarije
Budapest BUD
Kroatië
Zagreb ZAG
00076044bda.indd Abs2:28-Abs2:2900076044bda.indd Abs2:28-Abs2:29 26.07.2007 8:32:59 Uhr26.07.2007 8:32:59 Uhr
30
31
Italië
Ancona ANC
Bari BAI
Bologna BOL
Cagliari CAG
Cataneo CAT
Florenz FIR
Foggia FOG
Genua GEN
Lecce LEC
Messina MES
Mailand MIL
Neapel NAP
Palermo PAL
Parma PAR
Perrugia PER
Rom ROM
Turin TOR
Trieste TRI
Venedig VEN
Ventimiglia VTG
Verona VER
Ierland
Dublin DUB
Luxemburg
Luxemburg LUX
Noorwegen
Bergen BGN
Oslo OSL
Stavanger STA
Nederland
Amsterdam AMS
Armheim ARN
Einhoven EIN
Enschede ENS
Groningen GRO
Den Haag HAA
Rotterdam ROT
Portugal
Evora AVO
Coimbra COI
Faro FAR
Leiria LEI
Lisbon LIS
Porto POR
Polen
Gdansk GDZ
Krakow KKW
Poznan POZ
Szcecin SZC
Warsaw WAW
Rusland
St. Petersburg PET
Zweden
Gothenburg GOT
Malmö MLO
Stockholm STO
Slowakije
Bratoslava BRV
Slovenië
Ljubljana LJU
Joegoslavië
Berigrade BEO
Oostenrijk
Graz GRZ
Innsbruck INN
Linz LNZ
Salzburg SLZ
Wien VIE
België
Antwerpen ANT
Brugges BRG
Burxellex BRU
Charleroi CHA
Liege LIE
Zwitserland
Basel BAS
Bern BER
Chur CHR
Genf GNV
Locarno LOC
St. Moritz MOR
St. Gallen SGL
Sion SIO
Vaduz VDZ
Zürich ZUR
Tsjechische Republiek
Prag PRG
Indicatie van de batterij-laadtoestand
Het display geeft de laadtoesstand van de batterij van het
weerstation aan en of de batterijen van het weerstation
en de buitensensor vervangen moeten worden.
Indicatie van de batterijtoestand op de klok: in het
bereik „Klok“ van het display
Indicatie van de laadtoestand van de batterij in de
buitensensor: in het bereik „Buiten“ van het display
Draadloze verbinding met de buitensensor
Druk op de toets “Channel” om een kanaal te
selecteren (1 tot 3). Dat geeft u de mogelijkheid om
drie buitensensoren op een weerstation aan te sluiten.
Druk gedurende drie seconden op de toets “Channel”
om de buitensensoren te zoeken. U kunt deze
procedure onderbreken door de toets “Channel” kort
in te drukken.
Ontvangst van het radiografi sche signaal
Nadat er nieuwe batterijen geplaatst zijn of na een
nieuwe start, begint de klok automatisch
naar het DCF-signaal te zoeken. Het symbool voor de
draadloze verbinding begint te knipperen.
Om 2:00 uur voert de klok automatisch het
synchronisatieproces met het DCF-signaal uit om
afwijkingen van de juiste tijd te corrigeren. Als deze
synchronisatiepoging niet succesvol is (het draadloze
symbool verdwijnt van het display), probeert het
systeem automatisch nog een keer te synchroniseren
op de volgende hele uren. Dit proces wordt
automatisch maximaal vier keer herhaald.
Druk om het DCF-signaal handmatig te ontvangen
gedurende 3 seconden op de toets “-/Wave”. Als er
binnen 7 minuten geen signaal wordt ontvangen
wordt er opgehouden met zoeken naar het DCF-signaal
(het draadloze symbool verdwijnt van het display) en
wordt er op het volgende hele uur weer gezocht.
Informatie
Een knipperend symbool voor draadloze verbinding
geeft aan dat de ontvangst van het DCF-signaal
begonnen is.
Het traploos radiosymbool geeft aan dat de ontvangst
van het DCF-signaal gelukt is.
Wij adviseren een minimale afstand van 2,5 meter
tot alle storingsbronnen zoals televisietoestellen of
computerbeeldschermen.
De draadloze ontvangst is zwakker in betonnen
ruimten (bijv. kelders) en kantoren. Zet het systeem
onder dergelijke omstandigheden in de buurt van een
raam.
‘s Nachts zijn er minder atmosferische storingen
of geluiden, waardoor de ontvangst meestal beter is.
Eén synchronisatie per dag
is voldoende om de precieze tijd tot op een seconde
per jaar te houden.
Opmerking:
Indien de klok het DCF-signaal niet kan ontvangen
(vanwege storingen, te grote afstand tot de zender, etc.),
bestaat de mogelijkheid om de tijd handmatig in te stellen.
Zodra het DCF-signaal ontvangen kan worden, wordt
de tijd automatisch aangepast. Technische wijzigingen
voorbehouden.
Verlichting
Druk kort op de toets “Snooze/Light” om het display vijf
seconden te verlichten.
Draadloze buitensensor
Zendfrequentie: 434MHz
Bereik van max. 30m
Batterij: 2xAAA/UM04/LR03
De buitensensor heeft twee “AAA”-batterijen nodig. Voer
om de batterijen te plaatsen of te vervangen de volgende
stappen uit:
1) Verwijder de basis.
2) Verwijder de schroef aan de achterzijde van het vak en
verwijder de afdekking.
3) Let erop dat de batterijen met de polen in de juiste
richting geplaatst worden.
4) Sluit het batterijvak weer en draai de schroef vast.
5) Vervang de batterijen van de draadloze
zender, als het symbool “Zwakke batterij” in het
buitentemperatuurbereik verschijnt.
6) Na het plaatsen van nieuwe batterijen moet de
installatie opnieuw uitgevoerd worden.
Installatie van de draadloze zender
Druk de toets “Installatie” in om het signaal door te
geven. Bij elke overdracht knippert het antenne
symbool.
Druk op de toets “°C/°F” om de eenheid van
temperatuur, graden Celsius of Fahrenheit te
selecteren.
00076044bda.indd Abs2:30-Abs2:3100076044bda.indd Abs2:30-Abs2:31 26.07.2007 8:32:59 Uhr26.07.2007 8:32:59 Uhr
32
33
Gebruik vervolgens de schakelaar boven
het batterijvak om het kanaal CH1, CH2 of CH3 te
selecteren.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Stel het apparaat niet bloot aan grote temperatuurschom
melingen, vocht, direct zonlicht of stof.
Houd het draadloze weerstation uit de buurt van kleine
kinderen.
Registratiebewijzen en veiligheidskeuringen/algemene
informatie
Dit toestel draagt de CE-markering volgens de bepalingen
van de richtlijn R&TTE (1999/5/EG). Hama GmbH & Co. KG
verklaart hierbij dat dit toestel voldoet aan de vereisten
en de overige relevante voorschriften van de richtlijn
1999/5/EG. De verklaring van overeenstemming en de
conformiteitsverklaring vindt u op internet onder
http://www.hama.com
00076044bda.indd Abs2:32-Abs2:3300076044bda.indd Abs2:32-Abs2:33 26.07.2007 8:33:00 Uhr26.07.2007 8:33:00 Uhr

Documenttranscriptie

o Gebruiksanwijzing Réglage du détecteur sans fil • Appuyez sur le bouton “Réglage” pour transmettre le signal. A chaque transmission le symbole de l´antenne clignote. • En appuyant sur la touche “°C/°F” vous pouvez sélectionner l´unité de température affichée à l´écran : Celsius ou Fahrenheit. • Faites glisser l´interrupteur en haut du compartiment à piles pour sélectionner le canal CH1, CH2, ou CH3. MESURES DE SÉCURITÉ Protégez votre appareil contre de forts changements de température, l´humidité, la lumière directe du soleil ou la poussière. Ne posez pas la station météorologique à la portée des enfants. Certificats d‘homologation et de sécurité / Informations générales Le sigle CE est apposé sur cet appareil, conformément aux dispositions de la directive R&TTE (1999/5/CE). Hama GmbH & Co KG certifie que cet appareil satisfait aux exigences et aux dispositions de la directive 1999/5/ CE. Vous pouvez consulter la déclaration de régularité et de conformité sur internet en cliquant sur : http://www.hama.com 24 Display Functies 1 2 • Draadloze DCF-klok (automatische aanpassing van het weerstation tijdsignaal volgens de nauwkeurigste klok ter wereld) • Schakelt automatisch om tussen zomer- en wintertijd 3 • Weergave van de tijd in 12h-/24h-format 12 4 • 24 instelbare tijdzones 5 • Doorlopende kalender tot het jaar 2099 11 6 • Weergave van datum en weekdag • Weergave van de weekdagen in zeven verschillende 7 talen: Engels, Duits, Italiaans, Frans, Nederlands, Spaans en Deens 9 8 10 • Mogelijkheid per dag twee keer alarm in te stellen • Automatische snooze-functie 1) Weersvoorspelling • Barometer: grafisch display om de luchtdruk binnen 2) Weertendens de laatste 12 uur aan te geven; display in Mb/HPA of in 3) Luchtdruk, per 12 h HG, weergave van de luchtdruktendens 4) Barometer, luchtdrukweergave (laatste 12 h) • 5 symbolen voor de weersvoorspelling: zonnig, half 5) Binnentemperatuur, temperatuurtrend, relatieve bewolkt, bewolkt, regenachtig en stormachtig luchtvochtigheid, RF-trend • Thermometer: meetbereik binnen: 0 °C ~50 °C; 6) Buitenkanaal. temperatuur, temperatuurtrend, meetbereik buiten: -50 °C ~70 °C; relatieve luchtvochtigheid, RF-trend Temperatuurtrend voor binnen en buiten, aangegeven 7) Getijden in °C of °F 8) Maanfase • Hygrometer: meetbereik: 20%~90%RH; aparte 9) Datum, dag weergave van de luchtvochtigheid voor binnen en 10) Tijd, symbool zendmast, alarmsymbolen, snooze, buiten, de tendens van de luchtvochtigheid voor tijd in 12/24-h-format binnen en buiten wordt aangegeven. 11) Plaats • Min./max. weergave van de luchtvochtigheid en van de 12) Zonsop- en zonsondergang binnen- en buitentemperaturen • Temperatuuralarm Buitensensor • Maanfasen • Weergave van zonsop- en zonsondergang • Weergave van de getijden: eb, gemiddeld, vloed display of relative • Batterij-indicatie humidity • LED-displayverlichting • Batterij: 3xAA/UM3/LR06 radio symbol for connection to Belangrijke informatie weather station • Plaats eerst de batterijen in de zender. display of outdoor • Obstakels kunnen de overdracht van de zender temperature beïnvloeden. • Bescherm de zender tegen directe zonnestralen. Het hoofdtoestel: het weerstation • Na 12 uur werkt de weersvoorspelling normaal na het Inbedrijfstelling plaatsen van de batterijen. • Open het batterijvak aan de achterkant van de buitensensor en plaats de batterijen. Let erop dat u de polen van de batterijen in de juiste richting legt. Sluit het batterijvak. • Open het batterijvak aan de achterzijde van het weerstation en plaats de batterijen. Let erop dat u de polen van de batterijen in de juiste richting legt. Sluit het batterijvak. 25 • Bij het plaatsen van de batterijen branden alle symbolen in het LCD-display even en hoort u een pieptoon. • Het weerstation probeert nu een verbinding met de buitensensor tot stand te brengen. Deze procedure duurt ongeveer drie minuten en wordt met het knipperende symbool voor de ontvangst in het “BUITEN”-bereik van het display aangegeven. • Nadat het weerstation een verbinding met de buitensensor tot stand gebracht heeft, begint de automatische ontvangst van het draadloze DCF signaal. Deze procedure duurt ongeveer zeven minuten en wordt met het knipperende symbool van de draadloze zender in het “tijd”-bereik aangegeven. • Als de ontvangst gelukt is, brandt het symbool van de draadloze zender op het LCD-display continu. Als de ontvangst niet gelukt is kan de tijd niet automatisch ingesteld worden. Ga dan als volgt te werk: Handmatige instelling van de tijd • Houd de toets “Set” gedurende drie seconden ingedrukt. • Het jaar “2005” begint te knipperen. Gebruik nu de toetsen “+&-/Wave” om het juiste jaar in te voeren. • Druk op “SET” om uw instelling te bevestigen. • Op het display begint nu de maand te knipperen. Gebruik nu de toetsen “+&-/Wave” om de juiste maand in te stellen. • Druk op “SET” om uw instelling te bevestigen. • De datum begint te knipperen. Gebruik nu de toetsen “+&-/Wave” om de juiste datum in te voeren. • Druk op de toets “Set” om uw instelling te bevestigen. • De taal voor het aangeven van de weekdagen begint te knipperen. Druk nu op de toetsen “+&-/Wave” om een taal te selecteren. • Om uw keuze te bevestigen drukt u op de toets “Set”. • Het format 12/24 uur voor de tijd begint te knipperen. Druk nu op de toetsen “+&-/Wave” om het format te selecteren. Het symbool AM (‘s ochtends) of PM (‘s middags) komt voor de tijd te staan. • Om uw instelling te bevestigen drukt u op de toets “Set”. • De tijd begint te knipperen. Met de toetsen “+&-/Wave” voert u de juiste tijd in. 26 • Om uw instelling te bevestigen drukt u op de toets “Set”. • Op het display beginnen de minuten te knipperen. Met de toetsen “+&-/Wave” voert u de juiste minuut in. • Door het indrukken van de toets “Set” kunt u de instelling bevestigen. • De tijdzones beginnen te knipperen. Met de toets “+&/Wave” voert u de juiste tijdzone (-12 tot +12) in. • Door de toets “Set” in te drukken bevestigt u de instelling en wordt de instelprocedure beëindigd. • Om de verbinding handmatig met de buitensensor tot stand te brengen houdt u de toets “Kanaal” gedurende drie seconden ingedrukt. Informatie: • Als u na 8 seconden geen toets heeft ingedrukt, gaat de klok automatisch van de instelmodus naar de modus „Normale tijd“. • De weergave van de weekdagen is in zeven verschillende talen beschikbaar: Duits (GE), Engels (EN), Frans (FR), Deens (DA), Nederlands (NE), Italiaans (IT) en Spaans (ES). • Toelichting bij de weergave van de tijdzone: als u in een land bent, waarin de klok het DCF-signaal nog ontvangt, maar waar de lokale tijd anders is, gebruik dan de instelling van de tijdzone om uw klok aan de lokale tijd aan te passen. Bijvoorbeeld: als de lokale tijd in het land waar u bent één uur achter loopt op de tijd in Groot-Brittannië, zet de tijdzone dan op -01. De klok is nu DCF-gestuurd, maar geeft de tijd met een uur vertraging aan. Volgens dit principe kunt u de klok ook gebruiken als u een overzeese tijd wilt weten. Als u bijvoorbeeld de tijd in de VS wilt weten, zet u de tijdzone op 0-7 om de actuele tijd in Chicago te weten te komen, etc. Instelling van het dagelijkse alarm Op dit weerstation kan twee keer per dag een alarm worden ingesteld. Druk kort op de toets “Alarm” om het tijdstip van het alarm te bekijken. Het display schakelt van de tijdmodus naar de Alarm 1-modus. Als u de toets nogmaals indrukt gaat u naar de Alarm 2-modus. Na tien seconden wordt het weerstation in de modus Normale tijd teruggezet. Ga als volgt te werk om het dagelijkse alarm in te stellen: • Houd de toets “Alarm” gedurende drie seconden ingedrukt tot het knipperende symbool en de alarmtijd 1 wordt weergegeven. • Druk nu op de toets ““+&-/Wave” ” om de gewenste alarmtijd te selecteren en druk kort op de toets “Alarm” om de tijd in te voeren. • De alarmtijd begint te knipperen. Gebruik de pijltoetsen “+&-/Wave” om de gewenste tijd in te stellen. • Druk de toets “Alarm” in om uw instelling te bevestigen. • De minuten van de alarmtijd beginnen te knipperen. Door het indrukken van de pijltoetsen “+&-/Wave” kunt u de gewenste minuten invoeren. • Druk de toets “Alarm” in om uw instelling te bevestigen en de instellingsprocedure te beëindigen. Activeren en deactiveren van de dagelijkse alarmen Druk om de dagelijkse alarmen te activeren of te deactiveren kort op de toets +. Bij 1x drukken: alarm 1 is geactiveerd Bij 2x drukken: alarm 2 is geactiveerd Bij 3x drukken: beide alarmen zijn geactiveerd Bij 4x drukken: beide alarmen zijn gedeactiveerd Informatie: • Als er gedurende acht seconden geen toets wordt ingedrukt, gaat de klok automatisch van de instelmodus naar de modus “Normale tijd”. • Het alarm gaat gedurende twee minuten af als het niet door het indrukken van een toets gedeactiveerd wordt. In dat geval wordt het alarm automatisch na 24 uur weer geactiveerd. Automatische snooze-functie • Ga als volgt te werk om de automatische snooze functie te activeren: • Terwijl het alarm afgaat drukt u op de toets “Snooze Light” om de snooze-functie te activeren. Als de snooze-functie actief is verschijnt het symbool “Zz” op het display. Het alarm gaat over vijf minuten opnieuw af. • Door het indrukken van een willekeurige toets kan de snooze-functie onderbroken worden . (Behalve History, Alert, Channel, Memory, “ /Hpa-inhg & /°C/°F”) Instelling van het temperatuuralarm • Houd de toets “Alert” gedurende drie seconden ingedrukt tot het symbool voor temperatuuralarm begint te knipperen. • Druk op de toets “Channel” om tussen de verschillende kanalen te schakelen (CH1, CH2, CH3) (Voor meerdere sensoren binnen het bereik). • Door de toets “Alert” in te drukken bevestigt u het geselecteerde kanaal. • Het symbool van de hoogste grens voor het temperatuuralarm begint te knipperen. Voor de gewenste maximum temperatuur drukt u de toetsen “ /Hpa-inhg & /°C/°F” in. • Druk op de toets “Alert” om uw instelling te bevestigen. • Het symbool van de ondergrens voor het temperatuuralarm begint te kniperen. Druk op de pijltoetsen “ /Hpa-inhg & /°C/°F” om de gewenste minimum temperatuur in te voeren. • Druk de toets “Alert” in om uw instelling te bevestigen en de instelprocedure te beëindigen. Activeren en deactiveren van het temperatuuralarm • Druk kort op de toets “Alert” om het temperatuuralarm voor alle kanalen van de buitensensoren te activeren en te deactiveren • Als het alarm geactiveerd is, verschijnt het symbool voor het temperatuuralarm op het display. • Als het alarm gedeactiveerd is, verdwijnt het symbool voor het temperatuuralarm van het display. Informatie: • U kunt een temperatuuralarm voor elk kanaal instellen. • Als u een maximum temperatuur invoert die lager is dan de minimum temperatuur, kan het instellen niet voltooid worden. • Het minimum moet altijd minstens 1°C lager zijn dan het maximum. • Als het temperatuuralarm afgaat, verschijnt op het display het symbool van het betreffende kanaal met boven- en ondergrens. Weergave van de maanfase A B C D E F G H Op het LCD wordt de maanfase bij de betreffende dag aangegeven. A: Nieuwe maan B: Wassende maan C: Halve maan (eerste kwartier) D: Wassende halve maan E: Volle maan F: Afnemende volle maan G: Halve maan (laatste kwartier) H: Afnemende maan 27 Weergave zomertijd De zomertijd wordt met het symbool “S” aangegeven. De klok berekent de zomertijd aan de hand van het DCFsignaal. °C/°F temperatuurweergave De temperatuur wordt in °C of °F weergegeven. U kunt tussen deze twee weergavemodi kiezen door de toets “ /°C/°F” in te drukken. Weergave van de temperatuurtrend Na het plaatsen van de batterijen meet het weerstation de actuele temperatuur. De trend op het display geeft een neutraal temperatuurverloop aan (horizontale pijl). Het verloop van de trend wordt als volgt bepaald: • Als de temperatuur na een uur meer dan 1°C hoger is dan de vorige waarde, wordt er een positieve ontwikkeling weergegeven (de pijl wijst naar boven). • Als de temperatuur na een uur meer dan 1°C lager is dan de vorige waarde, wordt er een negatieve ontwikkeling weergegeven (de pijl wijst naar beneden). Als de temperatuur binnen een uur niet verandert gaat de pijl weer terug naar de horizontale positie. De gemeten temperatuur wordt dan als neutrale waarde geregistreerd en gebruikt als uitgangswaarde voor verdere prognoses. Maximum/minimum temperatuur/relatieve luchtvochtigheid • Druk kort op de toets “Memory” om de maximum minimum temperatuur en de relatieve vochtigheid weer te geven. • Door de toets “Memory” gedurende 3 seconden in te drukken, kunt u de opgeslagen maximum en minimum temperatuur en de relatieve vochtigheid wissen. Weergave van de relatieve luchtvochtigheidstrend Nadat de batterijen in het vakje geplaatst zijn, meet het weerstation de actuele en relatieve luchtvochtigheid. De trend op het display toont een neutrale en relatieve ontwikkeling van de vochtigheid (horizontale pijl). De verdere ontwikkeling van de trend wordt als volgt bepaald: • Als de relatieve luchtvochtigheid na een uur meer dan 5% hoger is dan de vorige meetwaarde, wordt er een positieve ontwikkeling aangegeven (de pijl wijst naar boven). 28 • Als de relatieve luchtvochtigheid na een uur meer dan 5% lager is dan de vorige meetwaarde, wordt er een negatieve ontwikkeling aangegeven (de pijl wijst naar onderen). Indien de gemeten en relatieve luchtvochtigheid binnen een uur niet verandert, keert de pijl terug naar zijn horizontale positie. De relatieve gemeten luchtvochtigheid wordt dan als neutrale waarde genomen op basis waarvan verdere prognoses gemaakt worden. Weergave van de luchtdruk De trend van de luchtdruk gedurende de laatste twaalf uur wordt op het display in de vorm van een balkdiagram weergegeven. Bovendien kunt u de exacte waarde van de luchtdruk, bijv. 3 uur ervoor, in het bereik van de normale luchtdrukweergave laten weergeven. Daarvoor gaat u als volgt te werk: Druk kort op de toets “History” om de waarden van de luchtdruk van de laatste uren aan te geven. Als u bijv. zeven keer de toets indrukt, wordt de waarde van de luchtdruk van zeven uur geleden weergegeven. U kunt de luchtdruk in mb/hpa of Hg aflezen. Om te kiezen tussen deze displays drukt u kort op de toets “ /Hpa-inhg & /°C/°F”. Weersvoorspelling Het weerstation gebruikt de luchtdrukgegevens van de laatste zes uur om een weersvoorspelling voor de komende 12 tot 24 uur te maken. Houd er rekening mee dat de datum binnen de eerste twaalf uur na het plaatsen van de batterijen niet juist kan zijn, omdat het weerstation zich na de nieuwe start eerst aan de omstandigheden moet aanpassen. De voorspelling heeft een bereik van max. 15-20km. Het station heeft 5 verschillende symbolen voor de weersvoorspelling: zonnig, half bewolkt, bewolkt, regenachtig en stormachtig. Bovendien wordt er een sneeuwvlok in het display weergegeven als de buitentemperatuur lager dan 4°C is. Plaats/weergave van de getijden/maanfase/weergave van de zonsop-/zonsondergang • Houd de knop “Location” gedurende drie seconden ingedrukt tot de geselecteerde stad begint te knipperen. Gebruik de pijltoets “+ & -/wave” om de juiste plaats in te voeren. Een lijst met alle steden is bijgevoegd. • Druk op de toets “Plaats” om de instelling te bevestigen. Het weerstation stelt nu de aan de hand van de geselecteerde stad de tijd van zonsop- en zonsondergang, de sterkte van de getijden en de zon- en maanfases vast. Stad Duitsland Aachen Berlin Düsseldorf Dresden Erfurt Frankfurt Flensburg Freiburg Hannover Bremen Hamburg Rostock Stralsund Köln Kiel Kassel Leipzig München Magdeburg Nürnberg Regensburg Stuttgart Saarbrücken Schwerin Afkorting AC B D DD EF F FL FR H HB HH HRO HST K KI KS L M MD N R S SB SN Denemarken Alborg Arhus Copenhagen Odense ALB ARH CPH ODE Spanje Alicante Andorra Badajoz Barcelona Bilbao Cadix Cordoba Ibiza La Corogna Leon ALI AND BAD BAR BIL CAD COR IBZ LCO LEO Las Palmas Madrid Malaga Palma de Mallorca Salamanca Sevilla Valencia Zaragossa LPA MAD MAL LPM SAL SEV VAL ZAR Frankrijk Bescancon Biarritz Bordeaux Brest Cherbourg Clermferrand Lyon Marseille Monaco Metz Nantes Nice Orleans Paris Perpignan Lille Rouen Strasbourg Toulouse BES BIA BOR BRE CHE CMF LYO MAR MCO MET NAN NIC ORL PAR PER LIL ROU STR TOU Finland Helsinki HEL Groot-Brittannië Aberdeen Belfast Birmingham Bristol Edinburgh Glasgow London Manchester Plymouth ABD BEL BIR BRI EDH GLW LON MAN PLY Hongarije Budapest BUD Kroatië Zagreb ZAG 29 Italië Ancona Bari Bologna Cagliari Cataneo Florenz Foggia Genua Lecce Messina Mailand Neapel Palermo Parma Perrugia Rom Turin Trieste Venedig Ventimiglia Verona ANC BAI BOL CAG CAT FIR FOG GEN LEC MES MIL NAP PAL PAR PER ROM TOR TRI VEN VTG VER Ierland Dublin DUB Luxemburg Luxemburg LUX Noorwegen Bergen Oslo Stavanger BGN OSL STA Nederland Amsterdam Armheim Einhoven Enschede Groningen Den Haag Rotterdam AMS ARN EIN ENS GRO HAA ROT Portugal Evora Coimbra Faro Leiria Lisbon Porto AVO COI FAR LEI LIS POR 30 Polen Gdansk Krakow Poznan Szcecin Warsaw GDZ KKW POZ SZC WAW Rusland St. Petersburg PET Zweden Gothenburg Malmö Stockholm GOT MLO STO Slowakije Bratoslava BRV Slovenië Ljubljana LJU Joegoslavië Berigrade BEO Oostenrijk Graz Innsbruck Linz Salzburg Wien GRZ INN LNZ SLZ VIE België Antwerpen Brugges Burxellex Charleroi Liege ANT BRG BRU CHA LIE Zwitserland Basel Bern Chur Genf Locarno St. Moritz St. Gallen Sion Vaduz Zürich BAS BER CHR GNV LOC MOR SGL SIO VDZ ZUR Tsjechische Republiek Prag PRG Indicatie van de batterij-laadtoestand Het display geeft de laadtoesstand van de batterij van het weerstation aan en of de batterijen van het weerstation en de buitensensor vervangen moeten worden. • Indicatie van de batterijtoestand op de klok: in het bereik „Klok“ van het display • Indicatie van de laadtoestand van de batterij in de buitensensor: in het bereik „Buiten“ van het display Draadloze verbinding met de buitensensor • Druk op de toets “Channel” om een kanaal te selecteren (1 tot 3). Dat geeft u de mogelijkheid om drie buitensensoren op een weerstation aan te sluiten. • Druk gedurende drie seconden op de toets “Channel” om de buitensensoren te zoeken. U kunt deze procedure onderbreken door de toets “Channel” kort in te drukken. Ontvangst van het radiografische signaal • Nadat er nieuwe batterijen geplaatst zijn of na een nieuwe start, begint de klok automatisch naar het DCF-signaal te zoeken. Het symbool voor de draadloze verbinding begint te knipperen. • Om 2:00 uur voert de klok automatisch het synchronisatieproces met het DCF-signaal uit om afwijkingen van de juiste tijd te corrigeren. Als deze synchronisatiepoging niet succesvol is (het draadloze symbool verdwijnt van het display), probeert het systeem automatisch nog een keer te synchroniseren op de volgende hele uren. Dit proces wordt automatisch maximaal vier keer herhaald. • Druk om het DCF-signaal handmatig te ontvangen gedurende 3 seconden op de toets “-/Wave”. Als er binnen 7 minuten geen signaal wordt ontvangen wordt er opgehouden met zoeken naar het DCF-signaal (het draadloze symbool verdwijnt van het display) en wordt er op het volgende hele uur weer gezocht. Informatie • Een knipperend symbool voor draadloze verbinding geeft aan dat de ontvangst van het DCF-signaal begonnen is. • Het traploos radiosymbool geeft aan dat de ontvangst van het DCF-signaal gelukt is. • Wij adviseren een minimale afstand van 2,5 meter tot alle storingsbronnen zoals televisietoestellen of computerbeeldschermen. • De draadloze ontvangst is zwakker in betonnen ruimten (bijv. kelders) en kantoren. Zet het systeem onder dergelijke omstandigheden in de buurt van een raam. • ‘s Nachts zijn er minder atmosferische storingen of geluiden, waardoor de ontvangst meestal beter is. Eén synchronisatie per dag is voldoende om de precieze tijd tot op een seconde per jaar te houden. Opmerking: Indien de klok het DCF-signaal niet kan ontvangen (vanwege storingen, te grote afstand tot de zender, etc.), bestaat de mogelijkheid om de tijd handmatig in te stellen. Zodra het DCF-signaal ontvangen kan worden, wordt de tijd automatisch aangepast. Technische wijzigingen voorbehouden. Verlichting Druk kort op de toets “Snooze/Light” om het display vijf seconden te verlichten. Draadloze buitensensor • Zendfrequentie: 434MHz • Bereik van max. 30m • Batterij: 2xAAA/UM04/LR03 De buitensensor heeft twee “AAA”-batterijen nodig. Voer om de batterijen te plaatsen of te vervangen de volgende stappen uit: 1) Verwijder de basis. 2) Verwijder de schroef aan de achterzijde van het vak en verwijder de afdekking. 3) Let erop dat de batterijen met de polen in de juiste richting geplaatst worden. 4) Sluit het batterijvak weer en draai de schroef vast. 5) Vervang de batterijen van de draadloze zender, als het symbool “Zwakke batterij” in het buitentemperatuurbereik verschijnt. 6) Na het plaatsen van nieuwe batterijen moet de installatie opnieuw uitgevoerd worden. Installatie van de draadloze zender • Druk de toets “Installatie” in om het signaal door te geven. Bij elke overdracht knippert het antenne symbool. • Druk op de toets “°C/°F” om de eenheid van temperatuur, graden Celsius of Fahrenheit te selecteren. 31 • Gebruik vervolgens de schakelaar boven het batterijvak om het kanaal CH1, CH2 of CH3 te selecteren. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Stel het apparaat niet bloot aan grote temperatuurschom melingen, vocht, direct zonlicht of stof. Houd het draadloze weerstation uit de buurt van kleine kinderen. Registratiebewijzen en veiligheidskeuringen/algemene informatie Dit toestel draagt de CE-markering volgens de bepalingen van de richtlijn R&TTE (1999/5/EG). Hama GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat dit toestel voldoet aan de vereisten en de overige relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van overeenstemming en de conformiteitsverklaring vindt u op internet onder http://www.hama.com 32 33
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17

Hama 00076044 de handleiding

Categorie
Wekkers
Type
de handleiding