Innotek BC-200E Handleiding

Merk
Innotek
Categorie
huisdier zorg
Model
BC-200E
Type
Handleiding
Automatische Anti-Blaf
Halsband
BC-50E - Vervangbare Batterij
BC-200E - Microformaat Herlaadbaar
Gebruiksaanwijzing
OVER INNOTEK
®
TRAININGSHALSBANDEN...
Deze elektronische halsband van INNOTEK is één van de veiligste, meest humane en doeltreffende
trainingsproducten die te koop aangeboden worden. Op de juiste manier gebruikt, doet de elektronische
stimulus van de halsband dienst als een ongewenste afleiding voor uw hond. Door te gehoorzamen, leert uw
hond vlug de stimulus af te zetten, en verkrijgt daardoor vertrouwen in de reactie op uw bevelen.
VOORZICHTIG
Vóór het eerste gebruik, neem even de tijd om de handleiding te lezen. Voor de beste resultaten, volg deze
belangrijke regels:
De elektronische halsband dient enkel voor honden.
Een lage batterij kan intermitterende werking veroorzaken. GEBRUIK de halsband NIET als u vermoedt dat
de batterij ontladen is.
Laat uw hond vertrouwd geraken met de halsband alvorens met de training te beginnen. De halsband
moet door uw hond aanvaard worden als een onderdeel van een routine. De halsband mag niet
geassocieerd worden met correctie.
Laat de halsband NIET langer dan 12 uren per dag aan .
HOUD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.
41
De Betriebsanleitung 9
Es Guía de funcionamiento 17
Fr Mode d'emploi 25
It Guida al funzionamento 33
Ne Gebruiksaanwijzing 41
2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 41
Gebruiksdoel
INNOTEK Anti-blaf Halsbanden (Modellen BC-50E en BC-200E) zijn ontworpen voor gebruik in Europese
landen: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT & SE.
Dit product is volledig in overeenstemming met de provisies van de R&TTE – Richtlijn 1999/05/EEC. De
conformiteitsverklaring vindt men in : http://www.innotek.net/world.shtml
Voorzichtig met het Gebruik van Batterijen:
• Niet demonteren
• Niet kortsluiten
• Niet blootstellen aan hoge temperatuur: 60°C/140°F
• Niet verbranden
• Hoge vochtigheid vermijden
• Batterijen buiten het bereik van kinderen houden
Batterijen moeten gerecycleerd of op de juiste wijze afgevoerd worden. Ze mogen NOOIT bij het
huishoudelijk afval gevoegd worden. Indien het nodig blijkt de batterij van uw eenheid te
verwijderen of te vervangen, zal uw INNOTEK Service Center graag voor de afvoer ervan zorgen
volgens de plaatselijke richtlijnen.
ONDERDELEN
Vooraleer te beginnen, neem even de tijd om u vertrouwd te maken met de basisonderdelen en hun functie.
A. Halsbandeenheid – Deze kleine ontvanger is bevestigd aan de halsbandriem en bevat het elektronische
circuit die de stimulatie aan uw hond geeft.
BC-200E (Herlaadbare batterij) – Deze robuuste, waterdichte halsbandeenheid bevat een herlaadbare
batterij met lange levensduur. De batterij wordt gedeeltelijk opgeladen in de fabriek. Vóór het eerste
gebruik moet u echter de eenheid volledig opladen.
BC-50E (Vervangbare batterij) – Deze waterbestendige halsbandontvanger wordt gevoed door een 6-
volt alkalische batterij.
B. Stimulatie Contactpunten – De contactpunten registreren de stembandtrillingen van de hond en geven
stimulatie. Twee sets contactpunten zijn inbegrepen, zodat u de halsband kunt gebruiken op honden met
variërende vachtdikte. Deze unieke constructie met twee
contactpunten is een exclusiviteit van INNOTEK.
C. 6-volt alkalische batterij (enkel BC-50E ) – de voedingsbron
voor de eenheid met vervangbare batterij.
D. Adapter (enkel BC-200E) – Voor het herladen van de
waterdichte batterij met lange levensduur in de
halsbandontvanger. De lader kan in een normaal huishoudelijk
stopcontact aangesloten worden (220 VAC, 50Hz).
A.
B.
D.
C.
42
E.
2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 42
E. Stopcontactdeksel (enkel BC-200E ) – Past nauwsluitend in het stopcontact van de halsbandontvanger.
Houdt water en stofdeeltjes tegen. Houd het stopcontactdeksel altijd in plaats als de eenheid niet
opgeladen wordt.
WERKING VAN DE ANTI-BLAF HALSBAND
Een behoorlijk aangebrachte Anti-Blaf Halsband zal de stembandtrillingen van uw hond waarnemen bij
blaffen, huilen of grommen. Deze trillingen worden geregistreerd en verwerkt door een complex
signaalsverwerkingsprogramma dat enkel bij blaffen stimulatie levert. De waarnemingsfunctie wordt niet
beïnvloed door de normale activiteiten van uw hond.
In tegenstelling met andere anti-blaf halsbanden, heeft de INNOTEK Free Spirit Anti-Blaf Halsband geen
onhandige schakelaars of afstemknoppen. U hoeft enkel de eenheid in te schakelen en de halsband aan uw
te hond doen volgens de instructies.
Als de eenheid blaftrillingen registreert, geeft ze een korte stimulatie. Voor de veiligheid volgt hierop
onmiddellijk een stille periode van twee seconden (geen geblaf), vooraleer bijkomende stimulatie wordt
gegeven Als de hond blijft blaffen, stijgt de intensiteit van de stimulatie tot het geschikte niveau voor het
temperament van de hond.
Uw nieuwe INNOTEK Anti-Blaf Halsband heeft progressieve stimulatieniveaus, van Niveau 1 (laagste) tot
Niveau 7 (maximum). Met onze gepatenteerde* Auto-Set technologie, stelt de Anti-Blaf Halsband zich
automatisch af op het juiste stimulatieniveau om uw hond tot bedaren te brengen. Bij het eerste blaffen krijgt
uw hond Niveau 1 stimulatie. Daarop volgt een stille leerperiode van twee seconden, om uw hond de kans
te geven de stimulatie met het blaffen te associëren. Als uw hond opnieuw blaft, ontvangt hij Niveau 2
stimulatie, gevolgd door een andere stille periode. Het Auto-Set systeem van de halsband verhoogt
automatisch de stimulatie doorheen maximum zeven niveaus tot uw hond ophoudt met blaffen.
De INNOTEK Anti-Blaf Halsband beschermt uw hond tegen overstimulatie. Laat ons zeggen dat uw hond
ophoudt met blaffen na het ontvangen van Niveau 4 stimulatie. Na een blafvrije periode van 5 minuten, stelt
de Anti-Blaf Halsband automatisch de volgende stimulatie af
op één niveau lager, in dit geval Niveau 3, (één niveau lager
dan de eerder bereikte stimulatie). Bij het volgende blaffen,
ontvangt de hond Niveau 3 stimulatie, een voor hem
herkenbaar "waarschuwingsniveau".
Het Auto-Set systeem is redelijk voor de hond. Als de hond
stopt met blaffen op het waarschuwingsniveau, zal hij zich
spoedig gewennen aan het laagste stimulatieniveau. Als hij
blijft doorblaffen aan het waarschuwingsniveau, zal de
stimulatie versterken tot hogere niveaus tot de hond ophoudt
met blaffen. Uw hond zal spoedig leren dat de stimulatie best
vermeden wordt door stil te zijn. (Sommige honden leren vlugger dan andere, wees daarom geduldig.) Bij
juist gebruik, zal de Anti-Blaf Halsband uw metgezel vlug tot bedaren brengen en het storend intermitterend
geblaf afleren.
43
1
2
3
4
5
6
7
=Barking
Levels
Time
5 minutes
Auto-Set Stimulatie
Niveaus
Tijd
=Blaffen
5 minuten
2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 43
Er zijn natuurlijk ook gelegenheden waarbij uw hond moet kunnen blaffen. Als uw hond dienst doet als
waakhond bij u thuis, neem eenvoudigweg de Anti-Blaf Halsband van hem af en hij kan ongeremd blaffen.
STAP 1
DE HALSBANDRIEM AANPASSEN AAN DE NEK VAN DE HOND.
Vooraleer de batterij te installeren, regel de halsband zodat hij juist op uw hond past.
1. Gebruik korte contactpunten voor honden met kort haar; gebruik lange contactpunten voor honden met
lang haar of een dikke vacht.
2. Plaats de halsband zodanig rond de nek van de hond dat de ontvangerdoos onder zijn kin hangt.
3. De contactpunten moeten één duim (2,5 cm) boven of onder de stembanden van
de hond aangebracht zijn, waar de stembandtrillingen het best worden
waargenomen.
4. Regel de halsbandriem zo nauwsluitend mogelijk af, zonder echter de
ademhaling te belemmeren. U moet enkel één vinger tussen de riem en de huid
van de hond kunnen steken. Zorg ervoor dat beide contactpunten in aanraking
komen met de huid van de hond.
5. Als uw hond een kleine nekmaat heeft, kunt u de overtollige riemlengte
afsnijden. Neem de halsband van uw hond en snij het overtollige deel af, laat
een lengte van 4-6 duim/10-15 cm over (indien gewenst). Om het uitrafelen van
de nylon riem te voorkomen, verzeng het uiteinde voorzichtig met een
brandende lucifer.
6. NOTA: Een losse, onjuiste passing is de voornaamste oorzaak van problemen bij eigenaars van Anti-Blaf
Halsbanden. De halsbandriem moet nauw rond de nek van uw hond aansluiten. Regel de halsband tot u
tevreden bent met de passing, vooraleer de eenheid aan te zetten.
Attenzione: verificare la pelle del cane
Occorre ridurre il rischio che il cane sviluppi la Necrosi da Pressione, una condizione potenzialmente grave
causata da eccessiva pressione delle sonde del ricevitore del collare contro la pelle del cane. Assicurarsi di
prendere le seguenti precauzioni:
Non lasciare il ricevitore del collare sul cane per oltre 12 ore al giorno o quando si è lontani da casa.
Leggere e seguire TUTTE le istruzioni per l’uso descritte in questa guida di funzionamento.
Non mettere la cinghia del collare troppo stretta sul cane. Deve essere possibile inserire un dito tra la
cinghia e la pelle del cane. Se non lo si può fare, allentare la cinghia fino a rendere possibile l’inserimento
di un dito.
Esaminare il collo del cane tutti i giorni per eventuali segni di irritazione o disagio. Se si osserva qualsiasi
condizione inconsueta come arrossamento, sensibilità cutanea o sanguinamento della pelle, smettere
l’uso del prodotto per 48 ore. Se la condizione persiste consultare il veterinario.
Pulire le sonde del ricevitore del collare e il collo del cane tutti i giorni con un panno umido e un sapone
blando per le mani. Pulire per bene e asciugare completamente. Tenere presente che il BC-50E non è
impermeabile; non immergerlo mai in acqua.
44
Juiste Passing: De halsbandriem
moet nauw aansluiten, maar los
genoeg zijn om één vinger tussen
de riem en de nek van de hond te
kunnen steken.
2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 44
Voor dienstverlening contacteer a.u.b. het dichtste Service Center zoals hieronder aangegeven om een
Koopwaar Retour Autorizatie (KRA) nummer en terugzendinstructies te bekomen. Als de retouraanvraag is
goedgekeurd, stuur a.u.b. het foutieve stuk of het complete systeem via een verzekerde vervoerder naar het
gespecificeerd adres. Verzendingskosten zijn niet gedekt.
INNOTEK
®
is een geregistreerd handelsmerk (USA) van INNOTEK, Inc.
© 2004 INNOTEK, Inc. Alle rechten voorbehouden
INNOTEK, Inc.
1000 Fuller Drive
Garrett IN 46738
United States of America
www.innotek.net
0704 2100244-2
2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 48

Documenttranscriptie

2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 41 Automatische Anti-Blaf Halsband BC-50E - Vervangbare Batterij BC-200E - Microformaat Herlaadbaar Gebruiksaanwijzing De Betriebsanleitung 9 Es Guía de funcionamiento 17 Fr Mode d'emploi 25 It Guida al funzionamento Ne Gebruiksaanwijzing 33 41 OVER INNOTEK® TRAININGSHALSBANDEN... Deze elektronische halsband van INNOTEK is één van de veiligste, meest humane en doeltreffende trainingsproducten die te koop aangeboden worden. Op de juiste manier gebruikt, doet de elektronische stimulus van de halsband dienst als een ongewenste afleiding voor uw hond. Door te gehoorzamen, leert uw hond vlug de stimulus af te zetten, en verkrijgt daardoor vertrouwen in de reactie op uw bevelen. VOORZICHTIG Vóór het eerste gebruik, neem even de tijd om de handleiding te lezen. Voor de beste resultaten, volg deze belangrijke regels: • De elektronische halsband dient enkel voor honden. • Een lage batterij kan intermitterende werking veroorzaken. GEBRUIK de halsband NIET als u vermoedt dat de batterij ontladen is. • Laat uw hond vertrouwd geraken met de halsband alvorens met de training te beginnen. De halsband moet door uw hond aanvaard worden als een onderdeel van een routine. De halsband mag niet geassocieerd worden met correctie. • Laat de halsband NIET langer dan 12 uren per dag aan . • HOUD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. 41 2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 42 Gebruiksdoel INNOTEK Anti-blaf Halsbanden (Modellen BC-50E en BC-200E) zijn ontworpen voor gebruik in Europese landen: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT & SE. Dit product is volledig in overeenstemming met de provisies van de R&TTE – Richtlijn 1999/05/EEC. De conformiteitsverklaring vindt men in : http://www.innotek.net/world.shtml Voorzichtig met het Gebruik van Batterijen: • Niet demonteren • Niet kortsluiten • Niet blootstellen aan hoge temperatuur: 60°C/140°F • Niet verbranden • Hoge vochtigheid vermijden • Batterijen buiten het bereik van kinderen houden Batterijen moeten gerecycleerd of op de juiste wijze afgevoerd worden. Ze mogen NOOIT bij het huishoudelijk afval gevoegd worden. Indien het nodig blijkt de batterij van uw eenheid te verwijderen of te vervangen, zal uw INNOTEK Service Center graag voor de afvoer ervan zorgen volgens de plaatselijke richtlijnen. ONDERDELEN Vooraleer te beginnen, neem even de tijd om u vertrouwd te maken met de basisonderdelen en hun functie. A. Halsbandeenheid – Deze kleine ontvanger is bevestigd aan de halsbandriem en bevat het elektronische circuit die de stimulatie aan uw hond geeft. • BC-200E (Herlaadbare batterij) – Deze robuuste, waterdichte halsbandeenheid bevat een herlaadbare batterij met lange levensduur. De batterij wordt gedeeltelijk opgeladen in de fabriek. Vóór het eerste gebruik moet u echter de eenheid volledig opladen. • BC-50E (Vervangbare batterij) – Deze waterbestendige halsbandontvanger wordt gevoed door een 6volt alkalische batterij. B. Stimulatie Contactpunten – De contactpunten registreren de stembandtrillingen van de hond en geven stimulatie. Twee sets contactpunten zijn inbegrepen, zodat u de halsband kunt gebruiken op honden met variërende vachtdikte. Deze unieke constructie met twee contactpunten is een exclusiviteit van INNOTEK. C. 6-volt alkalische batterij (enkel BC-50E ) – de voedingsbron voor de eenheid met vervangbare batterij. A. D. D. Adapter (enkel BC-200E) – Voor het herladen van de waterdichte batterij met lange levensduur in de halsbandontvanger. De lader kan in een normaal huishoudelijk B. stopcontact aangesloten worden (220 VAC, 50Hz). C. E. 42 2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 43 E. Stopcontactdeksel (enkel BC-200E ) – Past nauwsluitend in het stopcontact van de halsbandontvanger. Houdt water en stofdeeltjes tegen. Houd het stopcontactdeksel altijd in plaats als de eenheid niet opgeladen wordt. WERKING VAN DE ANTI-BLAF HALSBAND Een behoorlijk aangebrachte Anti-Blaf Halsband zal de stembandtrillingen van uw hond waarnemen bij blaffen, huilen of grommen. Deze trillingen worden geregistreerd en verwerkt door een complex signaalsverwerkingsprogramma dat enkel bij blaffen stimulatie levert. De waarnemingsfunctie wordt niet beïnvloed door de normale activiteiten van uw hond. In tegenstelling met andere anti-blaf halsbanden, heeft de INNOTEK Free Spirit Anti-Blaf Halsband geen onhandige schakelaars of afstemknoppen. U hoeft enkel de eenheid in te schakelen en de halsband aan uw te hond doen volgens de instructies. Als de eenheid blaftrillingen registreert, geeft ze een korte stimulatie. Voor de veiligheid volgt hierop onmiddellijk een stille periode van twee seconden (geen geblaf), vooraleer bijkomende stimulatie wordt gegeven Als de hond blijft blaffen, stijgt de intensiteit van de stimulatie tot het geschikte niveau voor het temperament van de hond. Uw nieuwe INNOTEK Anti-Blaf Halsband heeft progressieve stimulatieniveaus, van Niveau 1 (laagste) tot Niveau 7 (maximum). Met onze gepatenteerde* Auto-Set technologie, stelt de Anti-Blaf Halsband zich automatisch af op het juiste stimulatieniveau om uw hond tot bedaren te brengen. Bij het eerste blaffen krijgt uw hond Niveau 1 stimulatie. Daarop volgt een stille leerperiode van twee seconden, om uw hond de kans te geven de stimulatie met het blaffen te associëren. Als uw hond opnieuw blaft, ontvangt hij Niveau 2 stimulatie, gevolgd door een andere stille periode. Het Auto-Set systeem van de halsband verhoogt automatisch de stimulatie doorheen maximum zeven niveaus tot uw hond ophoudt met blaffen. De INNOTEK Anti-Blaf Halsband beschermt uw hond tegen overstimulatie. Laat ons zeggen dat uw hond ophoudt met blaffen na het ontvangen van Niveau 4 stimulatie. Na een blafvrije periode van 5 minuten, stelt de Anti-Blaf Halsband automatisch de volgende stimulatie af op één niveau lager, in dit geval Niveau 3, (één niveau lager 7 dan de eerder bereikte stimulatie). Bij het volgende blaffen, 6 5minutes minuten ontvangt de hond Niveau 3 stimulatie, een voor hem 5 5 Niveaus Levels 4 herkenbaar "waarschuwingsniveau". 3 Het Auto-Set systeem is redelijk voor de hond. Als de hond stopt met blaffen op het waarschuwingsniveau, zal hij zich 1 Time Tijd spoedig gewennen aan het laagste stimulatieniveau. Als hij =Barking =Blaffen blijft doorblaffen aan het waarschuwingsniveau, zal de Auto-Set Stimulatie stimulatie versterken tot hogere niveaus tot de hond ophoudt met blaffen. Uw hond zal spoedig leren dat de stimulatie best vermeden wordt door stil te zijn. (Sommige honden leren vlugger dan andere, wees daarom geduldig.) Bij juist gebruik, zal de Anti-Blaf Halsband uw metgezel vlug tot bedaren brengen en het storend intermitterend geblaf afleren. 2 43 2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 44 Er zijn natuurlijk ook gelegenheden waarbij uw hond moet kunnen blaffen. Als uw hond dienst doet als waakhond bij u thuis, neem eenvoudigweg de Anti-Blaf Halsband van hem af en hij kan ongeremd blaffen. STAP 1 DE HALSBANDRIEM AANPASSEN AAN DE NEK VAN DE HOND. Vooraleer de batterij te installeren, regel de halsband zodat hij juist op uw hond past. 1. Gebruik korte contactpunten voor honden met kort haar; gebruik lange contactpunten voor honden met lang haar of een dikke vacht. 2. Plaats de halsband zodanig rond de nek van de hond dat de ontvangerdoos onder zijn kin hangt. 3. De contactpunten moeten één duim (2,5 cm) boven of onder de stembanden van de hond aangebracht zijn, waar de stembandtrillingen het best worden waargenomen. 4. Regel de halsbandriem zo nauwsluitend mogelijk af, zonder echter de ademhaling te belemmeren. U moet enkel één vinger tussen de riem en de huid van de hond kunnen steken. Zorg ervoor dat beide contactpunten in aanraking komen met de huid van de hond. 5. Als uw hond een kleine nekmaat heeft, kunt u de overtollige riemlengte afsnijden. Neem de halsband van uw hond en snij het overtollige deel af, laat Juiste Passing: De halsbandriem een lengte van 4-6 duim/10-15 cm over (indien gewenst). Om het uitrafelen van moet nauw aansluiten, maar los genoeg zijn om één vinger tussen de nylon riem te voorkomen, verzeng het uiteinde voorzichtig met een de riem en de nek van de hond te kunnen steken. brandende lucifer. 6. NOTA: Een losse, onjuiste passing is de voornaamste oorzaak van problemen bij eigenaars van Anti-Blaf Halsbanden. De halsbandriem moet nauw rond de nek van uw hond aansluiten. Regel de halsband tot u tevreden bent met de passing, vooraleer de eenheid aan te zetten. Attenzione: verificare la pelle del cane Occorre ridurre il rischio che il cane sviluppi la Necrosi da Pressione, una condizione potenzialmente grave causata da eccessiva pressione delle sonde del ricevitore del collare contro la pelle del cane. Assicurarsi di prendere le seguenti precauzioni: • Non lasciare il ricevitore del collare sul cane per oltre 12 ore al giorno o quando si è lontani da casa. • Leggere e seguire TUTTE le istruzioni per l’uso descritte in questa guida di funzionamento. • Non mettere la cinghia del collare troppo stretta sul cane. Deve essere possibile inserire un dito tra la cinghia e la pelle del cane. Se non lo si può fare, allentare la cinghia fino a rendere possibile l’inserimento di un dito. • Esaminare il collo del cane tutti i giorni per eventuali segni di irritazione o disagio. Se si osserva qualsiasi condizione inconsueta come arrossamento, sensibilità cutanea o sanguinamento della pelle, smettere l’uso del prodotto per 48 ore. Se la condizione persiste consultare il veterinario. • Pulire le sonde del ricevitore del collare e il collo del cane tutti i giorni con un panno umido e un sapone blando per le mani. Pulire per bene e asciugare completamente. Tenere presente che il BC-50E non è impermeabile; non immergerlo mai in acqua. 44 2100244-2_bc-50_200e.qxp 11/11/2005 9:31 AM Page 48 Voor dienstverlening contacteer a.u.b. het dichtste Service Center zoals hieronder aangegeven om een Koopwaar Retour Autorizatie (KRA) nummer en terugzendinstructies te bekomen. Als de retouraanvraag is goedgekeurd, stuur a.u.b. het foutieve stuk of het complete systeem via een verzekerde vervoerder naar het gespecificeerd adres. Verzendingskosten zijn niet gedekt. INNOTEK® is een geregistreerd handelsmerk (USA) van INNOTEK, Inc. © 2004 INNOTEK, Inc. Alle rechten voorbehouden INNOTEK, Inc. 1000 Fuller Drive Garrett IN 46738 United States of America www.innotek.net 0704 2100244-2
/

Deze handleiding is ook geschikt voor