Innotek Spray Commander Handleiding

Merk
Innotek
Categorie
huisdier zorg
Model
Spray Commander
Type
Handleiding
- 16 -
www.innotek.net
Bedankt voor uw keuze voor Innotek®. Door consistent gebruik van ons product, gaat uw
hond zich beter gaan gedragen, in minder tijd dan met andere trainings apparaten. Indien
u vragen heeft aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantendienst op het nummer 1-800-
826-5527 (U.S.A\Canada.) voor de telefoonnummers van de internationale klantendienst. Raadpleeg
onze website op www.innotek.net.
Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te
registreren via www.innotek.net/registerproduct.shtml . Door deze registratie, samen met het bewaren
van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het
nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: Innotek® zal
uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen.
HANDLEIDING
HET INNOTEK
®
SPRAY COMMANDER
®
PAKKET BESTAAT UIT:
VOORBEREIDING
Dutch
Gefeliciteerd! U bent nu de eigenaar van de Innotek® Spray Commander® Waterproof, het
trainingssysteem met afstandbediening speciaal ontworpen om uw hond te trainen. Uw nieuwe
Innotek® Spray Commander® kan gebruikt worden voor de meeste gedragsproblemen van uw hond
zoals wegrennen, op mensen springen, gaten graven, jagen, voorwerpen stelen etc. Dit systeem zal
de hond-eigenaar relatie verbeteren en versterken omdat de correctie geassocieerd is met de actie en
niet met de eigenaar.
Gebruikswijze:
De Innotek® Spray Commander® bestaat uit een afstandsbediening en een onschadelijke spray halsband
en kan geactiveerd worden tot op een afstand van 85 meter. Naast 2 sprayniveaus om ongewenst
gedrag te corrigeren bevat de Innotek® Spray Commander® ook een geluidssignaal voor positieve
versterking. U kunt het geluidssignaal gebruiken wanneer uw hond gewenst gedrag vertoond. Het
geluidssignaal wordt een beloning voor de uw hond.
Dit innovatieve systeem veroorzaakt geen bij effecten (angst, brandplakken, pijn)
• Spray halsbandRemote control Waterproof
• Afstandsbediening
• Verstelbare halsband
• Spuitbus met hypoallergeen spray
• 2 6-Volt alkaline batterijen
• Handleiding
Het aanbrengen van de halsband aan het spray systeem. (Voor foto’s zie Engelstalige handleiding)
1. Verwijder de houder van de zwarte halsband (A). Steek de halsband door de gleuven (B) aan de
zijkant van het spray systeem (C). Let op dat de halsband niet de microfoon van het spray systeem
blokkeert. Bevestig de houder weer aan de halsband (D) De gebogen kant van de houder moet aan
de binnenkant van de halsband zitten.
A B C D
- 17 -
www.innotek.net
• Spuitbus met hypoallergeen spray
• 2 6-Volt alkaline batterijen
• Handleiding
2. Steek het vrije uiteinde van de halsband van onderen naar boven door de gleuf van gesp die
het dichtst tegen het slot met het Innotek® logo aan ligt (A).Steek vervolgens het vrije uiteinde
van boven naar onderen door de tweede gleuf van de gesp (B) Het vrije uiteinde hangt nu aan
de buitenkant. Steek vervolgens dit uiteinde door de houd er zodat het niet meer loshangt (C).
Wanneer u dit alles gedaan heeft dan ziet de halsband er uit zoals weergegeven op de foto (D)
A B C
D
Zorg ervoor dat u de halsband passend maakt voor uw hond. U moet gemakkelijk twee vingers
(A) tussen de nek van de hond en de halsband kunnen steken. Wij raden u aan om regelmatig te
controleren of de halsband nog goed is aangebracht bij uw hond.
Opmerking: Wanneer u deze instructies niet juist opvolgt dan kan de gesp
gemakkelijk van de halsband afvallen. Dit kan leiden tot verlies van / schade aan
het spray systeem.
Uw hond moet eerst wennen aan de halsband voordat u het werkelijk kunt
gebruiken. Wij raden u aan dat uw hond gedurende 4 à 5 dagen de spray
halsband draagt voordat u de batterij er in stopt en u het spray systeem vult. Ook raden wij u aan dat
u regelmatig de halsband bij de hond af doet en weer omdoet.
Het vullen van het spray systeem
Plaatsen van de batterij
1. Zet het spray systeem op een vlak oppervlak met het spray ventiel aan de
bovenkant (A). Voor gebruik goed schudden.
2. Houdt de spraybus ondersteboven, druk het mondstuk van de spraybus in
het sprayventiel van het spray systeem (A). 10 seconden stevig drukken (B),
laat de druk vrij en druk wederom 10 seconden voordat u de spraybus van het
sprayventiel haalt.
Opmerking: Wanneer er spray ontsnapt terwijl u het spray systeem vult,
verhoogt u dan de druk op het spray systeem. Het is niet mogelijk om het spray systeem te veel
te vullen. Wanneer het spray systeem volledig is bijgevuld dan bevat het ongeveer 18-23 sprays voor
uw hond.
1. Plaats een muntje in het slot van de batterij deksel en richt het naar de open positie. Verwijder de
deksel en plaats één 6 Volt batterij met de pluskant richting de binnenkant van het apparaat. Plaats
de deksel terug. Draai de deksel richting de uit positie.
2. Schuif de batterij deksel van de afstandsbediening af en plaats er een 6-volt alkaline batterij in,
houdt de poolrichtingen in acht (+ en -) (C,D). Schuif de deksel weer terug.
NB: Controleer of het apparaat werkt door op de bovenste knop te drukken (nr. 1) van uw
afstandsbediening; u hoort een piep te horen (wees er zeker van dat het spray apparaat aan staat).
A
A
- 18 -
www.innotek.net
AANBEVELINGEN
• Beloon uw hond waneer uw hond naar u luistert en gehoorzaamd
• Laat uw hond nooit een commando negeren die uw hond begrijpt
• Gebruik de spray niet wanneer u wilt dat uw hond gehoorzaamd aan een commando die uw hond
nog niet kent.
• Vul de spray halsband nooit wanneer uw hond de spray halsband draagt. Hierdoor kan het
vulventiel beschadigd worden.
• Maak nooit een lijn vast aan de Innotek® Spray Commander® halsband
• Om er voor te zorgen dat uw hond niet de link legt tussen u en de Innotek® Spray Commander®
moet u ervoor zorgen dat u altijd buiten het zicht van uw hond de spray halsband vult of de
batterijen verwisseld.
• Zorg er voor dat de Innotek® Spray Commander® altijd klaar is voor gebruik. Wij raden u aan om
elke dag te controleren of de spray halsband genoeg spray bevat.
• Doe de halsband bij uw hond om tenminste 20 minuten voordat u met de hond gaat trainen. Op
deze manier associeert de hond de trainingsoefeningen niet met de halsband.
Belangrijk: Om energie te besparen, schakel dan altijd het apparaat
uit wanneer u het niet gebruikt.
Geen programmering nodig - Uw Innotek® Spray Commander® is voor uw gebruiksgemak al voor
geprogrammeerd
Pas de spray halsband aan, aan de nek van uw hond nek met het Innotek® Spray Commander® logo
naar binnen gericht. Zorg ervoor dat het spray ventiel gericht is naar de snuit van uw hond.
De Spray instellingen - De Spray wordt gebruikt om de aandacht van de hond af te leiden of zijn
ongewenste gedrag te corrigeren. Hoe meer de hond is afgeleid, hoe langer de spray dient te zijn om de
hond te stoppen en zijn gedrag te corrigeren.
Aanbevelingen
Het gebruik van de afstandsbediening
• De 1e knop is een geluidssignaal
• De 2e knop geeft een korte spray
• De 3e knop geeft een lange spray
A
BA C D
- 19 -
www.innotek.net
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
1. De Innotek® Spray Commander® is geen speelgoed. Houdt het buiten bereik van kinderen. Gebruik
de Innotek® Spray Commander® alleen voor training doeleinden.
2. De Innotek® Spray Commander® moet alleen gebruikt worden op gezonde honden. Wij raden u aan
een dierenarts te raadplegen voor het gebruik van de Innotek® Spray Commander® als uw hond
niet in goede gezondheid verkeert.
3. Het ontvangst apparaat is waterproof. Toch wordt aangeraden het apparaat zo veel mogelijk bij
water uit de buurt te houden. Wees ervan bewust dat de afstandsbediening niet waterdicht is.
4. Houdt het apparaat altijd schoon. Gebruik eenvoudig een droge doek om het vuil weg te nemen.
5. Laat uw Innotek® Spray Commander® niet achter op een plek waar uw hond het kan vinden en de
Innotek® Spray Commander® kan beschadigen door erop te kauwen.
6. Zorg er altijd voor dat de batterijen die u gebruikt nog voldoende energie bevatten om de Innotek®
Spray Commander® te laten werken.
7. Gebruik nooit een andere spray voor de Innotek® Spray Commander® dan de spray van Innotek®.
Door het gebruik van een andere spray of door het openen van de spray halsband vervalt de
fabrieksgarantie.
8. Wanneer u hond probeert de halsband af te doen kunt u ook een tuigje gebruiken in plaats van de
bijgesloten halsband.
9. De hypoallergeen spray bevindt zich in een spuitbus die onder druk staat. Doorboor, verwarm of gooit
u deze niet weg in vuur. Dit kan een explosie veroorzaken. Leest u goed de gebruiksaanwijzingen
op de verpakking van de spuitbus.
10. Stel het spray systeem niet bloot aan temperaturen onder het vriespunt of temperaturen boven
45
o
c.
11. Probeert u niet zelf het spray systeem te repareren wanneer deze niet meer werkt, hierdoor vervalt
de garantie en maakt het verdere reparatie erg moeilijk. Wanneer het spray systeem niet werkt
neemt u dan contact op met onze klantenafdeling.
De Innotek® Spray Commander® is geactiveerd door radio signalen die via de afstandsbediening
verzonden worden. De kracht van het signaal kan beïnvloed worden door omgeving factoren.
Omdat dit apparaat op radiosighalen werkt kan de batterijonsumptie van het sprayapparaat hoger
zijn.
INDIEN U EEN PROBLEEM HEEFT MET UW INNOTEK® Spray Com
mander®
1. Zorg ervoor dat de spray halsband en de afstandsbediening hetzelfde ID nummer hebben. (01 08)
(voorbeeld: Spray halband- R912 ID 03, Afstandsbediening-T912 03) Het ID-nummer is te vinden in
de batterijhouder.
2. Plaats een nieuwe batterij in de Spray halsband, vul het en zet de spray halsband aan.
3. Druk op knop 1 van de afstandsbediening. De spray halsband moet nu een geluidssignaal geven.
4. Druk op de knoppen 2 en 3. De spray halsband moet een kleine spray en een langere spray geven.
Wanneer niets gebeurt als u de knoppen 1,2 en 3 gebruikt dan kan er een probleem zijn met de
afstandsbediening of de spray halsband.
5. Wanneer een van de drie knoppen een reactie geeft dan is er geen probleem met de
afstandsbediening.
- 20 -
www.innotek.net
6. Wanneer er geen spray uit de sprayhalsband komt als op de knoppen 2 en 3 wordt gedrukt maar
wanneer knop 1 wel het geluidssignaal activeert dan kan er een probleem zijn met het spray
mechanisme van de spray halsband.
7. Wanneer beide spray knoppen werken maar wanneer er geen geluidssignaal gegeven wordt als er
op de eerste knop wordt gedrukt dan kan er een probleem zijn met het geluid mechanisme.
8. Wanneer het blijkt dat de spray halsband direct de spray weer verliest wanneer het bijgevuld is of
wanneer men hoort dat er gas uit de spray halsband lekt neemt u dan direct contact op met onze
klantenservice.
Wanneer u een van de bovenstaande problemen ervaart neemt u dan direct contact op met onze
klantenservice.
ACCESSOIRES
Voor de aanschaf van bijhorende accessoires voor de Innotek® Spray Commander® bezoekt u
onze website www.innotek.net om een verkooppunt in de buurt te vinden of voor een lijst met
telefoonnummers van de klantenservice in uw regio.
Onderdeel Onderdeelnr
Afstandsbediening (KIT16022 – Noord-Amerika) DSP16022
Ontvanger halsband (KIT16022 – Noord-Amerika) DSP18123 DSP18123
Afstandsbediening (KIT16023 – Europa) DSP16010
Ontvanger halsband (KIT16023 – Europa) DSP18127
Navulblikje met geurloze spray PAC19-11883
Citronella herlaadbus PAC19-12069
Navulblikje met citroenspray RFA-164-19
Batterij RFA-18
INTERNATIONAAL - 3 JAAR GARANTIE
INNOTEK
®
PRODUCTGARANTIE-INFORMATIE
Dit product biedt rust 3 jaar garantie vanaf de originele aanschafdatum tegen fouten in materiaal en
vakmanschap (de “Garantie”). Deze garantie is slechts bedoeld voor de originele consument die het
product aanschaft, is niet overdraagbaar naar derden en zal niet afdwingbaar zijn onder de Contracts
(Rights of Third Parties) Act 1999 door enige partij anders dan de originele consument die het product
aanschaft. Het product zal (naar oordeel van Radio Systems® Corporation) kosteloos ofwel gerepareerd
of (geheel of gedeeltelijk) vervangen worden met nieuwe of opgeknapte onderdelen gedurende 3 jaar
vanaf de originele aanschafdatum, onder voorwaarde dat aan de volgende condities wordt voldaan:
De garantie is geregistreerd binnen 30 dagen na de originele aanschafdatum. Om deze garantie
te registreren, bezoekt u de website voor het product of neemt u contact op met de erkende
Klantenservice. Een lijst van relevante telefoonnummers voor de Klantenservice staat op de website:
www.innotek.net.
1. Instructies voor passen en installatie dienen juist gevolgd te zijn in overeenstemming met de
bedieningshandleiding;
2. Het product is alleen gebruikt voor het daarvoor bedoelde doeleinde en in overeenstemming met
de bedieningshandleiding;
3. Het product werd onjuist en onzorgvuldig gehanteerd;
4. Het product is aangeschaft voor huiselijk gebruik en niet voor verhuurdoeleinden;
5. Er is niet geprobeerd te repareren door anderen dan ons personeel of geautoriseerde dealers.
6. Procedure voor garantie aanvraag
- 21 -
www.innotek.net
Enige aanvraag onder deze garantie dient direct naar de relevante Klantenservice te worden gemaakt.
De aanvraag zelf dient gemaakt te worden in een brief, waarin datum en plaats van aankoop worden
vermeld, alsmede een korte uitleg van het probleem dat tot de aanvraag geleid heeft. Deze brief
dient, samen met bewijs van de aankoopdatum in de vorm van het aankoopbewijs, naar de relevante
Klantenservice te worden opgestuurd. Radio Systems® Corporation behoudt zich het recht voor om op
enig moment in de claimprocedure om retournering van het product te vragen, maar het product zelf
hoeft niet bij eerste melding van een claim opgestuurd te worden, tenzij dit specifiek gevraagd is door
iemand van de Klantenservice.
Opmerking: het is cruciaal dat de aanvraags brief het bovengenoemde adres uiterlijk op de laatste
garantiedag onder deze Garantie ontvangt. Aanvragen die later worden ingediend, zullen niet in
overweging worden genomen.
Deze Garantie is van toepassing op alle goederen die gekocht zijn bij een geautoriseerd wederverkoper
van Radio Systems® Corporation in de landen zoals aangegeven in clausule 1 van deze Garantie. Deze
Garantie geeft geen andere rechten dan zoals hierboven expliciet vermeld; ook andere aanvragen voor
vervolgschades inclusief (maar niet beperkt tot) vermeld schade, misbruik, verwaarlozing, wijziging
en bliksemschade aan omheiningssystemen met draad voor huisdieren zijn niet gedekt. De koper
aanvaardt, in de breedste zin zoals toegestaan door de wet, alle risicos en aansprakelijkheden die
voortvloeien uit het gebruik van dit product.
Deze Garantie wordt aangeboden als extra voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten
als consument. Aanvullende schriftelijke kopieën van deze Garantie kunnen verkregen worden door
te schrijven naar het adres van de relevante Klantenservice zoals beschreven onder het hoofdstuk
“Procedure voor garantie aanvraag”. Stuur een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop mee
voor elke kopie van de Garantie die u wenst te ontvangen. De garantie valt onder de Britse en welsche
wetgeving en is van toepassing voor producten gekocht op of na 1 januari 2009.
Conformiteit
Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming met relevante richtlijnen van de EU m.b.t.
compatibiliteit, laag voltage en R&TTE-richtlijnen. Voordat deze apparatuur buiten EU-landen
gebruikt kan worden, dient bij de relevante plaatselijke overheid te worden gevraagd naar de R&TTE-
richtlijn. Ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties aan de apparatuur die niet goedgekeurd
zijn door Radio Systems® Corporation zijn in strijd met EU-regels voor R&TTE en doen zodoende de
bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, teniet; ook vervalt de garantie.
De conformiteitsverklaring is te vinden op: http://www.innotek.net/world.shtml.
Canadese naleving
De werkingsfrequentie van dit toestel is 916,5 MHz. De veldsterkte is 43,8 dBμV/m @ 3m.
Werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen
veroorzaken en (2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die worden
veroorzaakt door ongewenste werking van het apparaat.
Wijzigingen of aanpassingen kunnen de rechten van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken,
ongedaan maken.
Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan Canadian ICES-003.
Australië
Dit apparaat is in overeenstemming met de van toepassing zijnde EMC-vereisten zoals vastgelegd door
de ACMA, Australian Communications and Media Authority.
- 22 -
www.innotek.net
OPRUIMEN VAN BATTERIJEN
BELANGRIJK ADVIES VOOR HERGEBRUIK
In veel gebieden is het gescheiden aanbieden van gebruikte batterijen verplicht; controleer de
geldende regels in uw gebied voor u gebruikte batterijen weggooit. Raadpleeg paginas 17 / 18
voor instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor gescheiden afvoer ervan.
Dit apparaat werkt op 1 batterij van type alkaline met capaciteit 6 Volt; alleen vervangen door
gelijkwaardige batterij.
Houd rekening met in uw land geldende regels voor afvoer van elektrische en elektronische
apparatuur. Deze apparatuur dient hergebruikt te worden. Als u deze apparatuur niet langer
nodig heeft, gooi deze dan niet weg bij het huishoudelijk afval. Breng het apparaat terug naar het
verkooppunt zodat het in ons systeem voor hergebruik kan worden opgenomen. Als dit niet mogelijk is,
neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. Voor een lijst met telefoonnummers
van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.innotek.net.

Documenttranscriptie

Dutch Bedankt voor uw keuze voor Innotek®. Door consistent gebruik van ons product, gaat uw hond zich beter gaan gedragen, in minder tijd dan met andere trainings apparaten. Indien u vragen heeft aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantendienst op het nummer 1-800826-5527 (U.S.A\Canada.) voor de telefoonnummers van de internationale klantendienst. Raadpleeg onze website op www.innotek.net. Om volop van uw garantie te kunnen genieten, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via www.innotek.net/registerproduct.shtml . Door deze registratie, samen met het bewaren van uw aankoopbewijs, zult u kunnen genieten van de volledige garantie en zullen we u, wanneer u het nodig acht contact op te nemen met de klantendienst, sneller kunnen helpen. Belangrijk: Innotek® zal uw waardevolle informatie nooit aan derden geven of verkopen. HANDLEIDING Gefeliciteerd! U bent nu de eigenaar van de Innotek® Spray Commander® Waterproof, het trainingssysteem met afstandbediening speciaal ontworpen om uw hond te trainen. Uw nieuwe Innotek® Spray Commander® kan gebruikt worden voor de meeste gedragsproblemen van uw hond zoals wegrennen, op mensen springen, gaten graven, jagen, voorwerpen stelen etc. Dit systeem zal de hond-eigenaar relatie verbeteren en versterken omdat de correctie geassocieerd is met de actie en niet met de eigenaar. Gebruikswijze: De Innotek® Spray Commander® bestaat uit een afstandsbediening en een onschadelijke spray halsband en kan geactiveerd worden tot op een afstand van 85 meter. Naast 2 sprayniveaus om ongewenst gedrag te corrigeren bevat de Innotek® Spray Commander® ook een geluidssignaal voor positieve versterking. U kunt het geluidssignaal gebruiken wanneer uw hond gewenst gedrag vertoond. Het geluidssignaal wordt een beloning voor de uw hond. Dit innovatieve systeem veroorzaakt geen bij effecten (angst, brandplakken, pijn) HET INNOTEK® SPRAY COMMANDER® PAKKET BESTAAT UIT: • Spray halsbandRemote control Waterproof • Spuitbus met hypoallergeen spray • Afstandsbediening • 2 6-Volt alkaline batterijen • Verstelbare halsband • Handleiding VOORBEREIDING Het aanbrengen van de halsband aan het spray systeem. (Voor foto’s zie Engelstalige handleiding) 1. Verwijder de houder van de zwarte halsband (A). Steek de halsband door de gleuven (B) aan de zijkant van het spray systeem (C). Let op dat de halsband niet de microfoon van het spray systeem blokkeert. Bevestig de houder weer aan de halsband (D) De gebogen kant van de houder moet aan de binnenkant van de halsband zitten. A - 16 - B C www.innotek.net D 2. Steek het vrije uiteinde van de halsband van onderen naar boven door de gleuf van gesp die het dichtst tegen het slot met het Innotek® logo aan ligt (A).Steek vervolgens het vrije uiteinde van boven naar onderen door de tweede gleuf van de gesp (B) Het vrije uiteinde hangt nu aan de buitenkant. Steek vervolgens dit uiteinde door de houd er zodat het niet meer loshangt (C). Wanneer u dit alles gedaan heeft dan ziet de halsband er uit zoals weergegeven op de foto (D) A B C D Zorg ervoor dat u de halsband passend maakt voor uw hond. U moet gemakkelijk twee vingers (A) tussen de nek van de hond en de halsband kunnen steken. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de halsband nog goed is aangebracht bij uw hond. Opmerking: Wanneer u deze instructies niet juist opvolgt dan kan de gesp gemakkelijk van de halsband afvallen. Dit kan leiden tot verlies van / schade aan het spray systeem. Uw hond moet eerst wennen aan de halsband voordat u het werkelijk kunt A gebruiken. Wij raden u aan dat uw hond gedurende 4 à 5 dagen de spray halsband draagt voordat u de batterij er in stopt en u het spray systeem vult. Ook raden wij u aan dat u regelmatig de halsband bij de hond af doet en weer omdoet. Het vullen van het spray systeem 1. Zet het spray systeem op een vlak oppervlak met het spray ventiel aan de bovenkant (A). Voor gebruik goed schudden. 2. Houdt de spraybus ondersteboven, druk het mondstuk van de spraybus in het sprayventiel van het spray systeem (A). 10 seconden stevig drukken (B), laat de druk vrij en druk wederom 10 seconden voordat u de spraybus van het sprayventiel haalt. A Opmerking: Wanneer er spray ontsnapt terwijl u het spray systeem vult, verhoogt u dan de druk op het spray systeem. Het is niet mogelijk om het spray systeem te veel te vullen. Wanneer het spray systeem volledig is bijgevuld dan bevat het ongeveer 18-23 sprays voor uw hond. Plaatsen van de batterij 1. Plaats een muntje in het slot van de batterij deksel en richt het naar de open positie. Verwijder de deksel en plaats één 6 Volt batterij met de pluskant richting de binnenkant van het apparaat. Plaats de deksel terug. Draai de deksel richting de uit positie. 2. Schuif de batterij deksel van de afstandsbediening af en plaats er een 6-volt alkaline batterij in, houdt de poolrichtingen in acht (+ en -) (C,D). Schuif de deksel weer terug. NB: Controleer of het apparaat werkt door op de bovenste knop te drukken (nr. 1) van uw afstandsbediening; u hoort een piep te horen (wees er zeker van dat het spray apparaat aan staat). www.innotek.net - 17 - A B C D Het gebruik van de afstandsbediening • De 1e knop is een geluidssignaal • De 2e knop geeft een korte spray • De 3e knop geeft een lange spray A De Spray instellingen - De Spray wordt gebruikt om de aandacht van de hond af te leiden of zijn ongewenste gedrag te corrigeren. Hoe meer de hond is afgeleid, hoe langer de spray dient te zijn om de hond te stoppen en zijn gedrag te corrigeren. Geen programmering nodig - Uw Innotek® Spray Commander® is voor uw gebruiksgemak al voor geprogrammeerd Pas de spray halsband aan, aan de nek van uw hond nek met het Innotek® Spray Commander® logo naar binnen gericht. Zorg ervoor dat het spray ventiel gericht is naar de snuit van uw hond. Aanbevelingen AANBEVELINGEN • Beloon uw hond waneer uw hond naar u luistert en gehoorzaamd • Laat uw hond nooit een commando negeren die uw hond begrijpt • Gebruik de spray niet wanneer u wilt dat uw hond gehoorzaamd aan een commando die uw hond nog niet kent. • Vul de spray halsband nooit wanneer uw hond de spray halsband draagt. Hierdoor kan het vulventiel beschadigd worden. • Maak nooit een lijn vast aan de Innotek® Spray Commander® halsband • Om er voor te zorgen dat uw hond niet de link legt tussen u en de Innotek® Spray Commander® moet u ervoor zorgen dat u altijd buiten het zicht van uw hond de spray halsband vult of de batterijen verwisseld. • Zorg er voor dat de Innotek® Spray Commander® altijd klaar is voor gebruik. Wij raden u aan om elke dag te controleren of de spray halsband genoeg spray bevat. • Doe de halsband bij uw hond om tenminste 20 minuten voordat u met de hond gaat trainen. Op deze manier associeert de hond de trainingsoefeningen niet met de halsband. Belangrijk: Om energie te besparen, schakel dan altijd het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt. - 18 - www.innotek.net BELANGRIJKE OPMERKINGEN 1. De Innotek® Spray Commander® is geen speelgoed. Houdt het buiten bereik van kinderen. Gebruik de Innotek® Spray Commander® alleen voor training doeleinden. 2. De Innotek® Spray Commander® moet alleen gebruikt worden op gezonde honden. Wij raden u aan een dierenarts te raadplegen voor het gebruik van de Innotek® Spray Commander® als uw hond niet in goede gezondheid verkeert. 3. Het ontvangst apparaat is waterproof. Toch wordt aangeraden het apparaat zo veel mogelijk bij water uit de buurt te houden. Wees ervan bewust dat de afstandsbediening niet waterdicht is. 4. Houdt het apparaat altijd schoon. Gebruik eenvoudig een droge doek om het vuil weg te nemen. 5. Laat uw Innotek® Spray Commander® niet achter op een plek waar uw hond het kan vinden en de Innotek® Spray Commander® kan beschadigen door erop te kauwen. 6. Zorg er altijd voor dat de batterijen die u gebruikt nog voldoende energie bevatten om de Innotek® Spray Commander® te laten werken. 7. Gebruik nooit een andere spray voor de Innotek® Spray Commander® dan de spray van Innotek®. Door het gebruik van een andere spray of door het openen van de spray halsband vervalt de fabrieksgarantie. 8. Wanneer u hond probeert de halsband af te doen kunt u ook een tuigje gebruiken in plaats van de bijgesloten halsband. 9. De hypoallergeen spray bevindt zich in een spuitbus die onder druk staat. Doorboor, verwarm of gooit u deze niet weg in vuur. Dit kan een explosie veroorzaken. Leest u goed de gebruiksaanwijzingen op de verpakking van de spuitbus. 10. Stel het spray systeem niet bloot aan temperaturen onder het vriespunt of temperaturen boven 45o c. 11. Probeert u niet zelf het spray systeem te repareren wanneer deze niet meer werkt, hierdoor vervalt de garantie en maakt het verdere reparatie erg moeilijk. Wanneer het spray systeem niet werkt neemt u dan contact op met onze klantenafdeling. De Innotek® Spray Commander® is geactiveerd door radio signalen die via de afstandsbediening verzonden worden. De kracht van het signaal kan beïnvloed worden door omgeving factoren. Omdat dit apparaat op radiosighalen werkt kan de batterijonsumptie van het sprayapparaat hoger zijn. INDIEN U EEN PROBLEEM HEEFT MET UW INNOTEK® Spray Commander® 1. Zorg ervoor dat de spray halsband en de afstandsbediening hetzelfde ID nummer hebben. (01 08) (voorbeeld: Spray halband- R912 ID 03, Afstandsbediening-T912 03) Het ID-nummer is te vinden in de batterijhouder. 2. Plaats een nieuwe batterij in de Spray halsband, vul het en zet de spray halsband aan. 3. Druk op knop 1 van de afstandsbediening. De spray halsband moet nu een geluidssignaal geven. 4. Druk op de knoppen 2 en 3. De spray halsband moet een kleine spray en een langere spray geven. Wanneer niets gebeurt als u de knoppen 1,2 en 3 gebruikt dan kan er een probleem zijn met de afstandsbediening of de spray halsband. 5. Wanneer een van de drie knoppen een reactie geeft dan is er geen probleem met de afstandsbediening. www.innotek.net - 19 - 6. Wanneer er geen spray uit de sprayhalsband komt als op de knoppen 2 en 3 wordt gedrukt maar wanneer knop 1 wel het geluidssignaal activeert dan kan er een probleem zijn met het spray mechanisme van de spray halsband. 7. Wanneer beide spray knoppen werken maar wanneer er geen geluidssignaal gegeven wordt als er op de eerste knop wordt gedrukt dan kan er een probleem zijn met het geluid mechanisme. 8. Wanneer het blijkt dat de spray halsband direct de spray weer verliest wanneer het bijgevuld is of wanneer men hoort dat er gas uit de spray halsband lekt neemt u dan direct contact op met onze klantenservice. Wanneer u een van de bovenstaande problemen ervaart neemt u dan direct contact op met onze klantenservice. ACCESSOIRES Voor de aanschaf van bijhorende accessoires voor de Innotek® Spray Commander® bezoekt u onze website www.innotek.net om een verkooppunt in de buurt te vinden of voor een lijst met telefoonnummers van de klantenservice in uw regio. Onderdeel Afstandsbediening (KIT16022 – Noord-Amerika) Ontvanger halsband (KIT16022 – Noord-Amerika) DSP18123 Afstandsbediening (KIT16023 – Europa) Ontvanger halsband (KIT16023 – Europa) Navulblikje met geurloze spray Citronella herlaadbus Navulblikje met citroenspray Batterij Onderdeelnr DSP16022 DSP18123 DSP16010 DSP18127 PAC19-11883 PAC19-12069 RFA-164-19 RFA-18 INTERNATIONAAL - 3 JAAR GARANTIE INNOTEK® PRODUCTGARANTIE-INFORMATIE Dit product biedt rust 3 jaar garantie vanaf de originele aanschafdatum tegen fouten in materiaal en vakmanschap (de “Garantie”). Deze garantie is slechts bedoeld voor de originele consument die het product aanschaft, is niet overdraagbaar naar derden en zal niet afdwingbaar zijn onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 door enige partij anders dan de originele consument die het product aanschaft. Het product zal (naar oordeel van Radio Systems® Corporation) kosteloos ofwel gerepareerd of (geheel of gedeeltelijk) vervangen worden met nieuwe of opgeknapte onderdelen gedurende 3 jaar vanaf de originele aanschafdatum, onder voorwaarde dat aan de volgende condities wordt voldaan: De garantie is geregistreerd binnen 30 dagen na de originele aanschafdatum. Om deze garantie te registreren, bezoekt u de website voor het product of neemt u contact op met de erkende Klantenservice. Een lijst van relevante telefoonnummers voor de Klantenservice staat op de website: www.innotek.net. 1. Instructies voor passen en installatie dienen juist gevolgd te zijn in overeenstemming met de bedieningshandleiding; 2. Het product is alleen gebruikt voor het daarvoor bedoelde doeleinde en in overeenstemming met de bedieningshandleiding; 3. Het product werd onjuist en onzorgvuldig gehanteerd; 4. Het product is aangeschaft voor huiselijk gebruik en niet voor verhuurdoeleinden; 5. Er is niet geprobeerd te repareren door anderen dan ons personeel of geautoriseerde dealers. 6. Procedure voor garantie aanvraag - 20 - www.innotek.net Enige aanvraag onder deze garantie dient direct naar de relevante Klantenservice te worden gemaakt. De aanvraag zelf dient gemaakt te worden in een brief, waarin datum en plaats van aankoop worden vermeld, alsmede een korte uitleg van het probleem dat tot de aanvraag geleid heeft. Deze brief dient, samen met bewijs van de aankoopdatum in de vorm van het aankoopbewijs, naar de relevante Klantenservice te worden opgestuurd. Radio Systems® Corporation behoudt zich het recht voor om op enig moment in de claimprocedure om retournering van het product te vragen, maar het product zelf hoeft niet bij eerste melding van een claim opgestuurd te worden, tenzij dit specifiek gevraagd is door iemand van de Klantenservice. Opmerking: het is cruciaal dat de aanvraags brief het bovengenoemde adres uiterlijk op de laatste garantiedag onder deze Garantie ontvangt. Aanvragen die later worden ingediend, zullen niet in overweging worden genomen. Deze Garantie is van toepassing op alle goederen die gekocht zijn bij een geautoriseerd wederverkoper van Radio Systems® Corporation in de landen zoals aangegeven in clausule 1 van deze Garantie. Deze Garantie geeft geen andere rechten dan zoals hierboven expliciet vermeld; ook andere aanvragen voor vervolgschades inclusief (maar niet beperkt tot) vermeld schade, misbruik, verwaarlozing, wijziging en bliksemschade aan omheiningssystemen met draad voor huisdieren zijn niet gedekt. De koper aanvaardt, in de breedste zin zoals toegestaan door de wet, alle risico’s en aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van dit product. Deze Garantie wordt aangeboden als extra voordeel en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument. Aanvullende schriftelijke kopieën van deze Garantie kunnen verkregen worden door te schrijven naar het adres van de relevante Klantenservice zoals beschreven onder het hoofdstuk “Procedure voor garantie aanvraag”. Stuur een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop mee voor elke kopie van de Garantie die u wenst te ontvangen. De garantie valt onder de Britse en welsche wetgeving en is van toepassing voor producten gekocht op of na 1 januari 2009. Conformiteit Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming met relevante richtlijnen van de EU m.b.t. compatibiliteit, laag voltage en R&TTE-richtlijnen. Voordat deze apparatuur buiten EU-landen gebruikt kan worden, dient bij de relevante plaatselijke overheid te worden gevraagd naar de R&TTErichtlijn. Ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties aan de apparatuur die niet goedgekeurd zijn door Radio Systems® Corporation zijn in strijd met EU-regels voor R&TTE en doen zodoende de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, teniet; ook vervalt de garantie. De conformiteitsverklaring is te vinden op: http://www.innotek.net/world.shtml. Canadese naleving De werkingsfrequentie van dit toestel is 916,5 MHz. De veldsterkte is 43,8 dBμV/m @ 3m. Werking is onderhevig aan de twee volgende voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) Het apparaat moet storingen kunnen opvangen, inclusief storingen die worden veroorzaakt door ongewenste werking van het apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen de rechten van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, ongedaan maken. Deze Klasse B digitale apparatuur voldoet aan Canadian ICES-003. Australië Dit apparaat is in overeenstemming met de van toepassing zijnde EMC-vereisten zoals vastgelegd door de ACMA, Australian Communications and Media Authority. www.innotek.net - 21 - OPRUIMEN VAN BATTERIJEN In veel gebieden is het gescheiden aanbieden van gebruikte batterijen verplicht; controleer de geldende regels in uw gebied voor u gebruikte batterijen weggooit. Raadpleeg paginas 17 / 18 voor instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor gescheiden afvoer ervan. Dit apparaat werkt op 1 batterij van type alkaline met capaciteit 6 Volt; alleen vervangen door gelijkwaardige batterij. BELANGRIJK ADVIES VOOR HERGEBRUIK Houd rekening met in uw land geldende regels voor afvoer van elektrische en elektronische apparatuur. Deze apparatuur dient hergebruikt te worden. Als u deze apparatuur niet langer nodig heeft, gooi deze dan niet weg bij het huishoudelijk afval. Breng het apparaat terug naar het verkooppunt zodat het in ons systeem voor hergebruik kan worden opgenomen. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. Voor een lijst met telefoonnummers van de Klantenservice bezoekt u onze website op www.innotek.net. - 22 - www.innotek.net
/