Shimano SM-BB6700 Service Instructions

Type
Service Instructions
Modelnummer
Voorste Kettingwiel van toepassing
SM-BB6700
Specificaties
SM-BB6700
FC-6700 / 6703 / 6750
Breedte van trapashuis 68 mm 70 mm
Afmetingen van schroef- draad van trapascup
1.37 X 24 T.P.I. M36 X 24 T.P.I.
Trapas
Montage van de adapter
Gebruik het speciaal gereedschap TL-FC32/36 voor het monteren
van de rechter adapter (linkse schroefdraad), de binnenste
afdekking en de linker adapter (rechtse schroefdraad).
Aantrekkoppel: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Technische montage-instructies
SI-1LM0A-001
SI-1LM0A-001-03
• Als de binnenste afdekking niet correct gemonteerd wordt, bestaat de kans dat de as
gaat roesten en beschadigd wordt en dat u met de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen
kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt.
Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano
vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren. Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de
ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel
oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige
plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Als het trapashuis niet parallel is, zal het overschakelen van de versnellingen nadelig
beïnvloed worden.
• Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen speling heeft of
loszit. Zorg er voor de crankarmen en pedalen periodiek aan te trekken.
• Als u voelt dat de lagers speling hebben, dient u het trapashuis te vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals
controleren.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Vergeet niet bij het monteren van de linker en rechter adapters de binnenste afdekking
eveneens te monteren, omdat anders de afdichting niet voldoende waterdicht zal zijn.
• Breng vet aan op de linker en rechter adapters alvorens deze te monteren.
• Lees de montage-instructies voor het voorste kettingwiel tesamen met deze montage-
instructies.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg
van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de
methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Algemene veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Linker adapterAfstandsring
Ring
Rechter adapter
Binnenste afdekking
Rechtse schroefdraad bij
70 mm [M36] trapashuizen
Breng bij drievoudige voorste kettingwielen het
afstandsstuk en de ring aan die als toebehoren
bij het voorste kettingwiel geleverd worden.
  • Page 1 1

Shimano SM-BB6700 Service Instructions

Type
Service Instructions