Shimano FC-6700 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
FC-6700
Type
Service Instructions
68 mm (1,37 X 24 T.P.I.)
70 mm (M36 X 24 T.P.I.)
SM-BB6700
130 mm
52-39T
53-39T
CN-7901/7900
CN-6701/6700
43,5 mm
B.C. 9/16" x 20 T.P.I. (Engelse draad)
165, 170, 172,5, 175 mm
Breedte van trapashuis
(Afmetingen van schroefdraad)
Modelnummer
FC-6700
Specificaties
Traparmlengte
Pedaalbevestigingsschroef
Te gebruiken ketting
Ketting lijn
Trapas
Combinatie van
kettingwielvertandingen
Diameter van kettingwiel-montagespoed
FC-6700 / FC-6703 / FC-6750
Kettingwiel
Technische montage-instructies
SI-1LJ0A-002
130 / 92 mm
52-39-30T
CN-7801
CN-6600
45 mm
FC-6703
110 mm
50-34T
CN-7901/7900
CN-6701/6700
43,5 mm
FC-6750
SI-1LJ0A-002-03
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
• Wees voorzichtig dat tijdens het fietsen de uiteinden van uw kleding niet tussen de ketting beklemd raken, anders
bestaat de kans dat u van de fiets valt.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is
of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting
breekt en dat u van de fiets valt.
• De twee bevestigingsbouten van de linker crankarm dienen beurtelings in etappes aangetrokken te worden zonder elk
van beide bouten in een keer volledig aan te trekken. Gebruik een momentsleutel om te controleren of de
eindaantrekkoppels zich binnen het bereik van 12 - 14 N·m bevinden. Gebruik verder na het rijden van ongeveer 100
km (60 mijl) een momentsleutel om de aantrekkoppels nogmaals te controleren. Ook is het van belang de
aantrekkoppels van tijd tot tijd te controleren. Als de aantrekkoppels te zwak zijn of als de bevestigingsbouten niet
beurtelings in etappes worden aangetrokken, bestaat de kans dat de linker crankarm losraakt en dat u met de fiets
komt te vallen en ernstig letsel oploopt.
• Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens met de fiets te gaan rijden. Als er scheurtjes zijn,
bestaat de kans dat de crankarm breekt en dat u van de fiets valt.
• Als de binnenste afdekking niet correct gemonteerd wordt, bestaat de kans dat de as gaat roesten en beschadigd
wordt en dat u met de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.
Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en
ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano
vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.
Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de
fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
• Als de ketting om de kleinste of middelste kettingring ligt, bestaat het gevaar van letsel door de uiteinden van de tanden
op de grootste kettingring.
Opmerking
• Zorg ervoor dat de kettingringcombinatie overeenkomt met de configuratie van de kettingwielvertanding in de tabel met
Produktspecificaties. Als andere combinaties worden gebruikt, zal de afstand tussen de kettingringen niet juist zijn,
waardoor de ketting van de kettingringen kan afglijden en daartussen beklemd kan raken.
• Wanneer de ketting zich in de positie bevindt welke is aangegeven in de
illustratie, is het mogelijk dat de ketting de voorste kettingringen of de
voorderailleur raakt en geluid voortbrengt. Als het geluid een probleem is,
de ketting naar het volgende grotere achterste versnellingstandwiel of het
daaropvolgende tandwiel overbrengen.
• Als het trapashuis niet parallel is, zal het overschakelen van de
versnellingen nadelig beïnvloed worden.
• Gebruik de CN-7801/CN-6600 met de FC-6703.
• Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen
speling heeft of loszit. Zorg er voor de crankarmen en pedalen periodiek aan te trekken.
• Als de verbinding van de trapas en de linker crankarm een piepend geluid maakt, vet aanbrengen op de verbinding en
deze vervolgens met het voorgeschreven koppel aantrekken.
• Gebruik voor het reinigen van de crankarm en het trapashuis een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik van alkalische of
zure reinigingsmiddelen kan verkleuring veroorzaken.
• Als u voelt dat de lagers speling hebben, dient u het trapashuis te vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals controleren.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Vergeet niet bij het monteren van de linker en rechter adapters de binnenste afdekking eveneens te monteren, omdat
anders de afdichting niet voldoende waterdicht zal zijn.
• Breng vet aan op de linker en rechter adapters alvorens deze te monteren.
• Gebruik voor het verkrijgen van optimale prestaties uitsluitend het aanbevolen type ketting. Een ketting van het brede
type kan niet worden gebruikt.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de kettingringen blijft afglijden, de kettingringen en de ketting vernieuwen.
• U dient de kettingringen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te
smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve
manier zijn om de gebruiksduur van de kettingringen en de ketting te verlengen.
• Tijdens het rijden kunnen uw broekspijpen door de ketting vuil worden.
• Breng bij het monteren van de pedalen een kleine hoeveelheid vet aan op de schroefdraden om te voorkomen dat de
pedalen gaan klemmen. Gebruik een momentsleutel om de pedalen stevig vast te draaien. Aantrekkoppel: 35 - 55 N·m
{350 - 550 kgf·cm}. De rechter crankarm heeft rechtse schroefdraad en de linker crankarm heeft linkse schroefdraad.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode van montage, afstelling,
onderhoud of bediening.
Algemene veiligheidsinformatie
Voorste
kettingringen
Achterste
versnellings
tandwielen
DrievoudigTweevoudig
WAARSCHUWING
LET OP
Zorg er voor dat de kleinste kettingring met de
gemarkeerde zijde naar achteren gericht is en
breng de kettingring zodanig aan, dat het
o merkteken met de traparm uitgelijnd is.
Aantrekkoppel:
12 - 16 N·m
{120 - 160 kgf·cm}
Montage van de kettingringen
• Soepel schakelen is niet mogelijk als de kettingringen op verkeerde
wijze gemonteerd zijn. Let er dus op de kettingringen in de juiste
posities te monteren.
• Gebruik de juiste combinatie van originele Shimano bouten,
kettingringen en crankarm, anders bestaat de kans dat de grote
kettingring beschadigd wordt door de bouten.
Zorg er voor dat de grootste
kettingring met de
gemarkeerde zijde naar
buiten gericht is en breng de
grootste kettingring zodanig
aan, dat de anti-glijpin van
de ketting met de traparm
uitgelijnd is.
Traparm
Anti-glijpin van ketting
Montage van het kettingwiel
Monteer aan de hand van de procedure aangegeven
in de illustratie.
1. 2. Gebruik het speciaal gereedschap TL-FC32/36 voor het
monteren van de rechter adapter (linkse schroefdraad),
de binnenste afdekking en de linker adapter (rechtse
schroefdraad).
Aantrekkoppel: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
3. Steek de rechter crankeenheid naar binnen.
4. Steek gedeelte A van de linker crank in de as van de
rechter crankeenheid op de plaats met de brede
vertanding.
(Breng bij het monteren van de FC-6703 linker
crankeenheid een afstandsstuk en een ring aan.)
5. Gebruik de TL-FC16/18 voor het aantrekken van de
dop.
Aantrekkoppel: 0,7 - 1,5 N·m {7 - 15 kgf·cm}
6. Duw de aanslagplaat omhoog en controleer of de
plaatpen stevig op zijn plaats zit en draai vervolgens de
bout van de linker crankarm vast. (5 mm inbussleutel)
Opmerking : De bouten dienen gelijkmatig en in
dezelfde mate aangetrokken te worden
tot 12 - 14 N·m {120 - 140 kgf·cm}
<FC-6700 / 6750>
<FC-6703>
Opmerking :
Zet de aanslagplaat in de juiste
richting zoals aangegeven in de
illustratie.
5
4
(A)
1
3
Plaats met brede
vertanding
Trapashuis
TL-FC16
TL-FC32
26
Aanslagplaat
Plaatpen
Omhoog duwen
Binnenste
afdekking
Traparm
o Gemarkeerde
zijde
Gemarkeerde zijde
Bij de FC-6703 moet de
markering met het
vertandingnummer op de
grootste kettingring naar
buiten wijzen en moeten
de markeringen op de
middelste en kleinste
kettingringen naar binnen
wijzen.
Aantrekkoppel:
12 - 16 N·m
{120 - 160 kgf·cm}
Gemarkeerde
zijde
Rechter adapter
Rechtse schroefdraad bij 70 mm
[M36] trapashuizen
Breng bij de FC-6703
een afstandsstuk en een
ring aan.
Buitenzijde
Achterzijde
/