Shimano FC-R565 Service Instructions

Type
Service Instructions

Deze handleiding is ook geschikt voor

Gemarkeerde zijde
Buitenzijde
Traparm
Anti-glijpin van ketting
Traparm
o Gemarkeerde
zijde
Achterzijde
Gemarkeerde
zijde
Gemarkeerde
zijde
130 / 92 mm
50D-39D-30T
CN-7801
CN-6600
CN-5600
45 mm
FC-4603/R563
110 mm
50F-34T
CN-6701
CN-5701
CN-4601
43,5 mm
FC-4650/R565
130 mm
52B-39T
CN-6701
CN-5701
CN-4601
43,5 mm
FC-4600
68 mm (1.37 X 24 T.P.I.)
70 mm (M36 X 24 T.P.I.)
SM-BB4600
B.C. 9/16" x 20T.P.I. (Engelse draad)
165, 170, 175 mm
Zorg er voor dat de kleinste kettingring met de
gemarkeerde zijde naar achteren gericht is en
breng de kettingring zodanig aan, dat het
o merkteken met de traparm uitgelijnd is.
Zorg er voor dat de
grootste kettingring met de
gemarkeerde zijde naar
buiten gericht is en breng
de grootste kettingring
zodanig aan, dat de anti-
glijpin van de ketting met
de traparm uitgelijnd is.
< FC-4600 / 4650 / R565 >
FC-4600 / 4650
FC-4603
FC-R563
FC-4600
FC-R565
FC-4650 / R565
< FC-4603 / R563 >
SI-1MG0A-001-03
FC-4600 / FC-4603 / FC-4650
FC-R563 / FC-R565
Kettingwiel
Technische montage-instructies
SI-1MG0A-001
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Bij de FC-4603/R563 moet de markering
met het vertandingnummer op de grootste
kettingring naar buiten wijzen en moeten de
markeringen op de middelste en kleinste
kettingringen naar binnen wijzen.
Aantrekkoppel:
12 - 14 N·m {120 - 140 kgf·cm}
Aantrekkoppel:
12 - 14 N·m
{120 - 140 kgf·cm}
• Wees voorzichtig dat tijdens het fietsen de uiteinden van uw kleding niet tussen de ketting beklemd
raken, anders bestaat de kans dat u van de fiets valt.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de spanning
onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt,
bestaat de kans dat de ketting breekt en dat u van de fiets valt.
• De twee bevestigingsbouten van de linker crankarm dienen beurtelings in etappes aangetrokken te
worden zonder elk van beide bouten in een keer volledig aan te trekken. Gebruik een momentsleutel om
te controleren of de eindaantrekkoppels zich binnen het bereik van 12 - 14 N·m bevinden. Gebruik verder
na het rijden van ongeveer 100 km (60 mijl) een momentsleutel om de aantrekkoppels nogmaals te
controleren. Ook is het van belang de aantrekkoppels van tijd tot tijd te controleren. Als de aantrekkoppels
te zwak zijn of als de bevestigingsbouten niet beurtelings in etappes worden aangetrokken, bestaat de
kans dat de linker crankarm losraakt en dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt.
• Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens met de fiets te gaan rijden. Als er
scheurtjes zijn, bestaat de kans dat de crankarm breekt en dat u van de fiets valt.
• Als de binnenste afdekking niet correct gemonteerd wordt, bestaat de kans dat de as gaat roesten en
beschadigd wordt en dat u met de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te
monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de
fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te
maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te
monteren. Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot
gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor
toekomstige referentie.
• Als de ketting om de kleinste of middelste kettingring ligt, bestaat het gevaar van letsel door de uiteinden
van de tanden op de grootste kettingring.
Opmerking
• Zorg ervoor dat de kettingringcombinatie overeenkomt met de configuratie van de kettingwielvertanding in
de tabel met Produktspecificaties. Als andere combinaties worden gebruikt, zal de afstand tussen de
kettingringen niet juist zijn, waardoor de ketting van de kettingringen kan afglijden en daartussen beklemd
kan raken.
• Wanneer de ketting zich in de positie bevindt welke is
aangegeven in de illustratie, is het mogelijk dat de ketting de
voorste kettingringen of de voorderailleur raakt en geluid
voortbrengt. Als het geluid een probleem is, de ketting naar
het volgende grotere achterste versnellingstandwiel of het
daaropvolgende tandwiel overbrengen.
• Als het trapashuis niet parallel is, zal het overschakelen van
de versnellingen nadelig beïnvloed worden.
• Gebruik de CN-7801/CN-6600/CN-5600 met de FC-4603 / R563.
• Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen speling heeft of loszit. Zorg er voor
de crankarmen en pedalen periodiek aan te trekken.
• Als de verbinding van de trapas en de linker crankarm een piepend geluid maakt, vet aanbrengen op de
verbinding en deze vervolgens met het voorgeschreven koppel aantrekken.
• Gebruik voor het reinigen van de crankarm en het trapashuis een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik van
alkalische of zure reinigingsmiddelen kan verkleuring veroorzaken.
• Als u voelt dat de lagers speling hebben, dient u het trapashuis te vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals controleren.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Vergeet niet bij het monteren van de linker en rechter adapters de binnenste afdekking eveneens te
monteren, omdat anders de afdichting niet voldoende waterdicht zal zijn.
• Breng vet aan op de linker en rechter adapters alvorens deze te monteren.
• Gebruik voor het verkrijgen van optimale prestaties uitsluitend het aanbevolen type ketting. Een ketting
van het brede type kan niet worden gebruikt.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de kettingringen blijft afglijden, de kettingringen en de ketting
vernieuwen.
• U dient de kettingringen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze
vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal
reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de kettingringen en de
ketting te verlengen.
• Tijdens het rijden kunnen uw broekspijpen door de ketting vuil worden.
• Breng bij het monteren van de pedalen een kleine hoeveelheid vet aan op de schroefdraden om te
voorkomen dat de pedalen gaan klemmen. Gebruik een momentsleutel om de pedalen stevig vast te
draaien. Aantrekkoppel: 35 - 55 N·m {350 - 550 kgf·cm}. De rechter crankarm heeft rechtse schroefdraad
en de linker crankarm heeft linkse schroefdraad.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg van normaal
gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode van
montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Algemene veiligheidsinformatie
Voorste
kettingringen
Achterste
versnellings
tandwielen
DrievoudigTweevoudig
WAARSCHUWING
LET OP
Montage van de kettingringen
• Soepel schakelen is niet mogelijk als de kettingringen op verkeerde
wijze gemonteerd zijn. Let er dus op de kettingringen in de juiste
posities te monteren.
Breedte van trapashuis
(Afmetingen van schroefdraad)
Modelnummer
Specificaties
Traparmlengte
Pedaalbevestigingsschroef
Te gebruiken ketting
Ketting lijn
Trapas
Combinatie van
kettingwielvertandingen
Diameter van kettingwiel-montagespoed
Montage van het kettingwiel
Monteer aan de hand van de procedure aangegeven in de illustratie.
1. 2. Gebruik het speciaal gereedschap TL-FC32/36 voor het monteren van de
rechter adapter (linkse schroefdraad), de binnenste afdekking en de linker
adapter (rechtse schroefdraad).
Aantrekkoppel: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
3. Steek de rechter crankeenheid naar binnen.
4. Steek gedeelte A van de linker crank in de as van de rechter crankeenheid
op de plaats met de brede vertanding.
(Breng bij het monteren van de FC-4603/R563 linker crankeenheid een
afstandsstuk en een ring aan.)
5. Gebruik de TL-FC16/18 voor het aantrekken van de dop.
Aantrekkoppel: 0,7 - 1,5 N·m {7 - 15 kgf·cm}
6. Duw de aanslagplaat omhoog en controleer of de plaatpen stevig op
zijn plaats zit en draai vervolgens de bout van de linker crankarm
vast. (5 mm inbussleutel)
Opmerking : De bouten dienen gelijkmatig en in dezelfde mate
aangetrokken te worden tot 12 - 14 N·m {120 - 140
kgf·cm}
Opmerking :
Zet de aanslagplaat in de juiste
richting zoals aangegeven in de
illustratie.
5
4
(A)
1
3
Plaats met brede
vertanding
Trapashuis
TL-FC16
TL-FC32
26
Aanslagplaat
Plaatpen
Omhoog duwen
Binnenste
afdekking
Rechter adapter
Rechtse schroefdraad bij 70 mm
[M36] trapashuizen
Breng bij de FC-4603/R563
een afstandsstuk en een
ring aan.
  • Page 1 1

Shimano FC-R565 Service Instructions

Type
Service Instructions
Deze handleiding is ook geschikt voor