Shimano SM-BB5700 Service Instructions

Type
Service Instructions
Modelnummer
Voorste Kettingwiel van toepassing
SM-BB5700
Specificaties
SM-BB5700
FC-5700 / 5703 / 5750
Breedte van trapashuis 68 mm 70 mm
Afmetingen van schroef- draad van trapascup
1.37 X 24 T.P.I. M36 X 24 T.P.I.
Trapas
Montage van de adapter
Gebruik het speciaal gereedschap TL-FC32/36 voor het monteren
van de rechter adapter (linkse schroefdraad), de binnenste
afdekking en de linker adapter (rechtse schroefdraad).
Aantrekkoppel: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Technische montage-instructies
SI-1M60A-001
SI-1M60A-001-03
• Als de binnenste afdekking niet correct gemonteerd wordt, bestaat de kans dat de as
gaat roesten en beschadigd wordt en dat u met de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen
kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt.
Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano
vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren. Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de
ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel
oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige
plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Als het trapashuis niet parallel is, zal het overschakelen van de versnellingen nadelig
beïnvloed worden.
• Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen speling heeft of
loszit. Zorg er voor de crankarmen en pedalen periodiek aan te trekken.
• Als u voelt dat de lagers speling hebben, dient u het trapashuis te vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals
controleren.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Vergeet niet bij het monteren van de linker en rechter adapters de binnenste afdekking
eveneens te monteren, omdat anders de afdichting niet voldoende waterdicht zal zijn.
• Breng vet aan op de linker en rechter adapters alvorens deze te monteren.
• Lees de montage-instructies voor het voorste kettingwiel tesamen met deze montage-
instructies.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als gevolg
van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de
methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Algemene veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Linker adapterAfstandsring
Ring
Rechter adapter
Binnenste afdekking
Rechtse schroefdraad bij
70 mm [M36] trapashuizen
Breng bij drievoudige voorste kettingwielen het
afstandsstuk en de ring aan die als toebehoren
bij het voorste kettingwiel geleverd worden.
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op :
http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
  • Page 1 1

Shimano SM-BB5700 Service Instructions

Type
Service Instructions