Shimano ST-M760 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
ST-M760
Type
Service Instructions
45T
XT
ST-M766 / ST-M761 / ST-M765 / ST-M760
SIS-SP41
RD-M760
SGS / GS
FH-M760 / FH-M765
9
CS-M760
CN-HG93
SM-SP17 / SM-BT17
Serie
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
3
2
T
b
a
b
a
2
8
T
b
a
24T
b
a
21T
a
p
b
a
1
8
T
1
1
T
a
Q
a
r
b
a
1
2
T
a
Q
a
r
b
a
9
S
C
S
-
6
J
P
A
A
N
M
9
0
H
P
Y
E
E
R
G
L
I
D
1
1
T
a
p
a
Q
b
a
a
r
1
6
T
a
p
a
Q
a
r
b
a
1
4
T
a
p
a
s
3
4
T
a
p
a
s
3
0
T
a
p
a
s
2
6
T
a
p
a
s
2
3
T
a
s
2
0
T
a
s
1
7
T
a
s
a
u
1
1
T
a
s
a
u
1
3
T
a
s
a
u
1
5
T
C
S
-
6
J
P
A
A
N
M
9
0
H
P
Y
E
E
R
G
L
I
D
1
1
T
Algemene veiligheidsinformatie
Opmerking
• Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur schoon spoelen en alle bewegende onderdelen
smeren.
• Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is, dient u de derailleur te vernieuwen.
• U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te smeren (mechanisme en poelies).
• Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate van parallellisme aan het achteruiteinde van
de fiets controleren. Controleer ook of de kabel gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
• Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de poelie te vernieuwen.
• Als het wiel stroef gaat en moeilijk te draaien wordt, dient u dit met vet te smeren.
• Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten komen.
• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren.
Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de
gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de ketting vernieuwen.
• Stel de achterderailleur type RD-M760 met terugtrekveer af vanaf de laagste versnelling.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden aangezien de kans bestaat dat door de hoge
kabelweerstand de werking van de SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
• Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde groepmerktekens te gebruiken. Nooit in combinatie
gebruiken met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
• Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor wanneer het stuur volledig naar beide kanten
gedraaid wordt. Controleer bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet raakt wanneer het stuur
volledig naar beide kanten gedraaid wordt.
• Zorg ervoor dat de versnellingskabel en de remkabel elkaar tijdens het gebruik van de remmen niet
hinderen. Als deze elkaar hinderen, kan dit een juiste remwerking in de weg staan.
Monteer de kabels zodanig dat deze voldoende speling hebben ook als het stuur volledig in een van beide
richtingen gedraaid wordt.
• Voor de versnellingskabel wordt een speciaal soort vet gebruikt (SIS-SP41). Gebruik geen DURA-ACE vet of andere soorten
vet, aangezien dit een nadelige invloed kan hebben op het overschakelen van de versnellingen.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze
goed glijden.
• Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken van de SIS-SP buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
• De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel draait.
• Als de remvloeistof die in de vloeistofschijfremmen wordt gebruikt van een soort is dat zich aan de plastic onderdelen van de
schakelhendel vasthecht, kan dit scheurtjes in de plastic onderdelen of verkleuring daarvan tot gevolg hebben. Let er dus op
dat de remvloeistof niet met deze plastic onderdelen in aanraking komt.
De minerale olie die in SHIMANO schijfremmen wordt gebruikt veroorzaakt geen scheurtjes of verkleuring wanneer deze met
plastic onderdelen in aanraking komt, echter dergelijke onderdelen dienen eerst met alcohol gereinigd te worden om te
voorkomen dat verontreinigende deeltjes zich kunnen vasthechten.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode van montage, afstelling,
onderhoud of bediening.
• De ST-M766/ST-M761/ST-M765/ST-M760 DUAL CONTROL hendel wordt gebruikt voor zowel overschakeling van de
versnellingen als voor bediening van de remmen.
Zorg ervoor dat u volledig op de hoogte en vertrouwd bent met de overschakeling van de versnellingen en de bediening van de
remmen van uw fiets. Zie de illustratie voor de methode van bediening.
• Remmen kan enkel worden uitgevoerd met behulp van de DUAL CONTROL hendel. Als u voor de bediening van de remmen
gebruik maakt van de versnellingsontgrendelhendel (Hulpontgrendelhendel), bestaat de kans dat de ontgrendelhendel
beschadigd wordt en dat u de macht over de fiets verliest, hetgeen ongelukken kan veroorzaken.
• Als de interne eenheid van de DUAL CONTROL hendel beschadigd raakt, zal de hendel in een lagere stand dan de normale
hendelstand komen te staan en mogelijk in een stand komen te staan waarbij het gebruik van de remmen bemoeilijkt wordt. In
dit geval dient u onmiddellijk met het fietsen te stoppen.
• Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden.Als de wielen op een of andere manier
loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.
• Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen alkalihoudend of zuurhoudend
schoonmaakmiddel zoals een roestverwijderingsmiddel, aangezien dit tot beschadiging en/of het breken van de ketting kan
leiden.
• Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle kettingtype.
• Er zijn twee verschillende typen versterkte
verbindingspen beschikbaar. Zie tabel voor het kiezen
van het te gebruiken type verbindingspen. Als er andere
verbindingspennen dan de speciale versterkte
verbindingspennen worden gebruikt, of als er een
versterkte verbindingspen of gereedschap wordt gebruikt
welke niet geschikt is voor het type ketting, bestaat de
kans dat de sterkte van de verbinding niet voldoende is,
hetgeen tot gevolg kan hebben dat de ketting breekt of van de tandwielen valt.
• Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als gevolg van een verandering in het
aantal tandwieltanden, de ketting op een andere plaats doorsnijden dan op de plaats waar de
ketting door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is.
De ketting zal worden beschadigd wanneer deze op de plaats wordt doorgesneden waar deze
door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is of de
ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat
ernstig letsel wordt veroorzaakt.
• Gebruik in combinatie met de Shimano CN-7701, CN-HG93 en CH-HG73 kettingen een voorste kettingwiel dat compatibel is
met 9-versnellingen kettingen. Wanneer een kettingwiel voor 8-versnellingen kettingen of minder wordt gebruikt kunnen er
problemen ontstaan bij het schakelen op het voorste kettingwiel of er kunnen kettingverbindingspennen uitvallen hetgeen tot
resultaat heeft dat de ketting breekt.
• Volg bij het monteren van onderdelen nauwkeurig de montage-instructies. Losse, versleten of beschadigde onderdelen kunnen
tot gevolg hebben dat de berijder letsel oploopt.
Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik te maken van originele Shimano onderdelen.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
DUAL CONTROL hendel
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Technische montage-instructies SI-6JJRD
Achter-aandrijfsysteem
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het aanbevolen gebruik te maken van on derstaande combinatie.
Specificaties
Bediening van de hendels
Montage van de achterderailleu
Montage van het tandwiel
Kettinglengte op fietsen met
achterwielophanging
SIS afstelling
Modelnummer
Ty pe
Versnellingen
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
SGS GS
33T
34T
11T
22T
9
34T
11T
22T
Achterderailleur
Modelnummer
as
Versnellingen
9
9
Tand-combinatie
11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32T
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 34T
Combinatie van cassettetandwiel vertandingen
Modelnummer
Versnellingen 9
36 / 32 / 28Aantal spaakgaten
Vrijloopnaaf
De lengte A zal variëren afhankelijk van de beweging van de
achterwielophanging. Indien de ketting te kort is, kan dit tot gevolg
hebben dat er een te grote belasting op het aandrijfsysteem wordt
uitgeoefend. Stel de lengte van de ketting af door het toevoegen van
twee schakels aan de ketting wanneer de achterwielophanging zich
in een positie bevindt waarbij afmeting "A" het langste is en de
ketting zich op het grootste versnelllingstandwiel en de grootste
kettingring bevindt. Indien de mate van beweging van de
achterwielophanging groot is, is het mogelijk dat de ketting niet
voldoende gespannen is wanneer de ketting zich op de kleinste
kettingring en het kleinste versnelllingstandwiel bevindt.
Aantrekkoppel:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
A
A'
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting
om het grootste versnellingstandwiel
en de grootste kettingring geplaatst is.
(a
Q
)
(as)
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de
B-spanning
Tandwielafstandsringen
Plaatje van borgring
Plaatje van borgring
Borgring
Borgring
Grootste
versnellingstandwiel
Ketting
Grootste
kettingring
Groef
1. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het
grootste versnellingstandwiel
zodanig dat de geleiderpoelie
direct onder het grootste
versnellingstandwiel
komt te staan.
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze aan het uiteinde
tegenovergesteld aan het uiteinde met de markering afsnijden.
Na het afsnijden van de buitenkabel het
uiteinde er van zodanig afronden dat de
binnenomtrek van het gat een
gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde
buitenkabelafsluitkapje
op het afgesneden
uiteinde van het
buitenkabel.
2. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de crankarm en trek met uw hand aan de derailleur om de
deze in de stand voor de hoogste versnelling te zetten. Draai
vervolgens de afstelschroef
voor de hoogste versnelling
en stel zodanig af dat vanaf
de achterzijde gezien de
geleiderpoelie in lijn is met de
buitenlijn van het kleinste
achterversnellingstandwiel.
Draai de crankarm om de
derailleur in de stand voor de
laagste versnelling te zetten.
Sluit de kabel aan op de achterderailleur en
maak de kabel na deze eerst voorgespannen
te hebben weer aan de achterderailleur vast
zoals aangegeven in de illustratie.
Sluit de binnenkabel aan op
de derailleur zoals
aangegeven in de illustratie.
Trekken
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel stevig
in de groef bevestigd wordt.
De afdichtkap met lip en de
rubber mof moeten aan de
aanslag van de buitenkabel
op het frame gemonteerd
worden.
Rubber mof
Rubber mof
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem,
regelmatig alle onderdelen van de overbrenging van smeerolie
voorzien.
5. SIS afstelling
Bedien hendel en draai gelijktijdig de crankarm om zo de
derailleur in te stellen op het grootste tandwiel. Bedien daarna
hendel eenmaal om de derailleur in te stellen op het tandwiel van
de 2de versnelling. Bedien hierna hendel, doch slechts naar de
mate van speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer
overgeschakeld
wordt naar de 3de
Trek de kabelafstelbout aan
(draai rechtsom) totdat de ketting
terugkeert naar het tandwiel van
de 2de versnelling.
* Draai de afstelbout tegelijk met de
afstelnippel voor de buitenkabel.
Draai de kabelafstelbout los
(linksom) totdat de ketting een
tandwiel raat en een geluid
maakt.
* Draai de afstelbout tegelijk met de
afstelnippel voor de buitenkabel.
Wanneer er
geen geluid
hoorbaar is
23
23
23
23
Optimale afstelling
De optimale afstelling wordt verkregen wanneer zonder hendel
te bedienen de kabelafstelbout wordt aangetrokken (rechtsom
draaien) totdat de ketting een geluid maakt, en door vervolgens
vanaf dat punt de kabelafstelbout 90 - 180 graden los te draaien
(linksom).
Bedien hendel om over te schakelen naar andere versnellingen
en controleer hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden
een geluid hoorbaar is.
Pro-Set uitrichtingsblok
Monteren van de ketting
Monteer de ketting terwijl het Pro-
Set uitrichtingsblok nog bevestigd
is. Na het monteren het Pro-Set
uitrichtingsblok verwijderen.
Draai de crankarm om de derailleur
in de stand voor de laagste
versnelling te zetten.
Bediening van de remhendel
Afstellen van de breedte van handgreep
Het wordt aanbevolen de breedte van de handgreep van de
hendels af te stellen op een breedte die het meest comfortabel is
voor het overschakelen en remmen.
Overschakelen van de versnellingen
De hendel keert altijd naar de uitgangspositie terug wanneer deze
na het overschakelen wordt losgelaten. Bij het bedienen van de
hendel, er op letten de crankarm daarbij tegelijkertijd te draaien.
Overschakelen van een groot tandwiel naar een kleiner tandwiel
Druk voor het overschakelen van slechts één stap hendel tot aan
stand (1). Druk voor het overschakelen van twee stappen in één
keer de hendel naar stand (2). Op deze manier kan er een
overschakeling van maximaal twee stappen plaatsvinden.
Overschakelen van een klein tandwiel naar een groter tandwiel
Eenmaal indrukken voor het overschakelen van één kleiner naar
een groter tandwiel.
Uitgangspositie van hendel
Uitgangspositie van hendel
Hulpontgrendelhendel
Let er bij het monteren op dat de afstelschroef voor de B-spanning niet in
aanraking komt met de derailleurhanger, aangezien dit anders
vervorming tot gevolg kan hebben.
Het Pro-Set uitrichtingsblok op dat ogenblik niet verwijderen.
Aantrekkoppel van montage-as :
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
g
a
-
1
8
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
WAARSCHUWING
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7- /6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-IG51
Versterkte
verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN23
TL-CN32 / TL-CN23
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Alle tandwielen dienen met
de zijde welke voorzien is
van het groepmerkteken
naar buiten gericht te
worden en zodanig
gemonteerd te worden dat
het brede gedeelte van elk
tandwiel en gedeelte A van
het freewheelhuis (waar de
groef het breedste is) met
elkaar uitgelijnd zijn.
De groef is op
slechts een plaats
het breedst.
A
1
1 2
2
Grootste
versnellingstandwiel
Geleider-
poelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
1
2
1 2
Buitenste rand van
kleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
Vervanging van het freewheelhuis
Verwijder eerst de naafas
en verwijder vervolgens de
bevestigingsbout van
het freewheelhuis
(binnen in het
freewheelhuis) en
vervang vervolgens het
freewheelhuis.
Opmerking:
Probeer het freewheelhuis niet te
demonteren, aangezien dit
defecten tot gevolg kan hebben.
Freewheelhuis Bevestigingsbo ut van
freewheelhuis
10mm inbussleutel
(TL-WR37)
Demontage
Montage
Aantrekkoppel :
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Niet buigen
Afdichtkap met lip
Buitenkabelafsluitkapje
4. Gebruik van de afstelschroef voor de B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en het grootste
versnellingstandwiel en draai de crankarm in achterwaartse
richting. Draai vervolgens de afstelschroef voor de B-spanning
om de geleiderpoelie zo
dicht mogelijk bij het
tandwiel af te stellen. De
geleiderpoelie mag het
tandwiel echter niet raken.
Schakel de ketting
vervolgens over naar het
kleinste versnellingstandwiel
en herhaal bovenstaande
stappen om er zeker van
te zijn dat de poelie het
tandwiel niet raakt.
1
2
1 2
2
1
Grootste
versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef voor
de B-spanning
* Als de achterderailleur aan veel beweging onderhevig is,
zoals bij fietsen met achterwielvering, wordt het aanbevolen
het kapje door het als accessoire geleverde aluminium kapje
te vervangen.
Het uiteinde van de buitenkabel
dat voorzien is van een
aluminium kapje dient zich aan
de derailleurzijde te bevinden.
Aluminium kapje
Derailleurzijde
Brede gedeelte
RD-M760
CS-M760
a
Q
Groepnaam FH-M760 / FH-M765
Afstelbout Afstelbout
Aantrekkoppel :
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
3. Aansluiten en vastzetten van de binnenkabel
Bedien hendel achtmaal of meer en controleer op de indicator of
de hendel in de laagste stand staat. Verwijder
vervolgens de afdekking van
het binnenste gat en sluit de
binnenkabel aan.
Aantrekkoppel :
0.3 - 0.5 N·m {3 - 5 kgf·cm}
Monteer de afdekking van het
binnenste gat door deze tot aan de
aanslag te draaien zoals aangegeven
in de illustratie. Niet verder dan dit
punt draaien, aangezien anders de
schroefdraad beschadigd wordt.
Hendel
Afdekking van binnenste gat
Binnenkabel
Afdekking van binnenste gat
In het geval van een koolstof stuur
kan het noodzakelijk zijn het
aantrekkoppel te verlagen om
beschadiging van het stuur te voorkomen. Raadpleeg de fabrikant
van de fiets of het stuur voor wat betreft het juiste
aantrekkoppelniveau voor koolstof sturen.
Aantrekkoppel :
6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}
5 mm inbussleutel
Gebruik een stuurhandgreep met
een maximum buitendiameter van
32 mm.
Monteren van de hendel
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
In deze montage-instructies wordt de bedieningsmethode beschreven bij het gebruik van de ST-M766/ST-M761/ST-M765/ST-M760
DUAL CONTROL hendel in combinatie met het RD-M760 omgekeerde type achterderailleur met veer. Bij gebruik in combinatie met een
RD-M751 normaal rechtopstaand type derailleur, zijn de bedieningen en de indicatordisplays omgekeerd.
Wordt
breder
Wordt
smaller
Wordt
smaller
Wordt
breder
1ste
vingergewricht
Hendeluiteinde
2 mm
inbussleutel
ST-M765 / ST-M766 ST-M760 / ST-M761
Ongeveer
2 mm
Gebruik voor de montage van het
tandwiel het speciaal gereedschap
(TL-LR15) om de borgring vast te
zetten.
Gebruik bij het vervangen van het
tandwiel het speciaal gereedschap
(TL-LR15) en TL-SR20 om de
borgring te verwijderen.
Monteer de TL-SR20 aan het
grootste tandwiel.
Aantrekkoppel :
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}
Borgring
Gereedschap
(TL-SR20)
Demontage
TL-LR15
/

Deze handleiding is ook geschikt voor