Shimano ST-M975 Service Instructions

Type
Service Instructions

Deze handleiding is ook geschikt voor

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Technische montage-instructies SI-5VW0A
RD-M970
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het
aanbevolen gebruik te maken van on derstaande combinatie.
Kettinglengte op fietsen met achterwielophanging
De lengte A zal variëren afhankelijk van de beweging van de
achterwielophanging. Indien de ketting te kort is, kan dit tot
gevolg hebben dat er een te grote belasting op het
aandrijfsysteem wordt uitgeoefend. Stel de lengte van de
ketting af door het toevoegen van twee schakels aan de ketting
wanneer de achterwielophanging zich in een positie bevindt
waarbij afmeting "A" het langste is en de ketting zich op het
grootste versnelllingstandwiel en de grootste kettingring
bevindt. Indien de mate van beweging van de
achterwielophanging groot is, is het mogelijk dat de ketting niet
voldoende gespannen is wanneer de ketting zich op de kleinste
kettingring en het kleinste versnelllingstandwiel bevindt.
A
A'
Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik
geen alkalihoudend of zuurhoudend schoonmaakmiddel zoals een
roestverwijderingsmiddel, aangezien dit tot beschadiging en/of het breken van de
ketting kan leiden.
Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle
kettingtype.
Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie
onderstaande tabel voor het kiezen van het te gebruiken type verbindingspen. Als
er andere verbindingspennen dan de speciale versterkte verbindingspennen
worden gebruikt, of als er een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt
gebruikt welke niet geschikt is voor het type ketting, bestaat de kans dat de sterkte
van de verbinding niet voldoende is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de ketting
breekt of van de tandwielen valt.
Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is
als gevolg van een verandering in het aantal
tandwieltanden, de ketting op een andere plaats
doorsnijden dan op de plaats waar de ketting door
middel van een versterkte verbindingspen of een
sluitpen aan elkaar verbonden is. De ketting zal
worden beschadigd wanneer deze op de plaats wordt doorgesneden waar deze
door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar
verbonden is.
Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd
is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting
vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en
dat ernstig letsel wordt veroorzaakt.
Volg bij het monteren van onderdelen nauwkeurig de montage-instructies. Losse,
versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat de berijder
letsel oploopt.
Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik te maken van originele Shimano
onderdelen.
Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige
plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur
schoon spoelen en alle bewegende onderdelen smeren.
Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is,
dient u de derailleur te vernieuwen.
U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te
smeren (mechanisme en poelies).
Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate
van parallellisme aan het achteruiteinde van de fiets controleren. Controleer ook of
de kabel gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de
poelie te vernieuwen.
Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en
de ketting vernieuwen.
Stel de achterderailleur type RD-M970 met terugtrekveer af vanaf de laagste
versnelling.
Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden
aangezien de kans bestaat dat door de hoge kabelweerstand de werking van de
SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde
groepmerktekens te gebruiken. Nooit in combinatie gebruiken
met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor
wanneer het stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt.
Controleer bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet
raakt wanneer het stuur volledig naar beide kanten gedraaid
wordt.
Zorg ervoor dat de versnellingskabel en de remkabel elkaar
tijdens het gebruik van de remmen niet hinderen. Als deze elkaar hinderen, kan dit
een juiste remwerking in de weg staan.
Monteer de kabels zodanig dat deze voldoende speling hebben ook als het stuur
volledig in een van beide richtingen gedraaid wordt.
Voor de versnellingskabel wordt een speciaal soort vet gebruikt (SIS-SP41).
Gebruik geen DURA-ACE vet of andere soorten vet, aangezien dit een nadelige
invloed kan hebben op het overschakelen van de versnellingen.
Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in
gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze goed glijden.
Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken van de SIS-SP
buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel
draait.
Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het
gevolg is van normaal gebruik.
Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende
de methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Algemene veiligheidsinformatie
g
a
-
18
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
WAARSCHUWING
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7-/6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-IG51
Versterkte
verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN23
TL-CN32 / TL-CN23
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
Serie
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
DUAL CONTROL hendel
Specificaties
Modelnummer
Type
Versnellingen
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Achterderailleur
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting
om het grootste versnellingstandwiel
en de grootste kettingring geplaatst is.
Grootste
versnellingstandwiel
Ketting
Grootste
kettingring
Achterderailleur
XTR
ST-M975
SIS-SP41
RD-M970
SGS / GS
FH-M975 / FH-M970
9
CS-M970
CN-7701
SM-SP17 / SM-BT17
RD-M970
SGS
9
43T
34T
11T
22T
GS
9
33T
34T
11T
22T
Bediening van de hendels
Montage van de achterderailleu
In deze montage-instructies wordt de bedieningsmethode beschreven bij het gebruik van de ST-M975 DUAL CONTROL hendel in
combinatie met het RD-M970 omgekeerde type achterderailleur met veer. Bij gebruik in combinatie met een RD-M971 normaal
rechtopstaand type derailleur, zijn de bedieningen omgekeerd.
Let er bij het monteren op dat de afstelschroef voor de B-spanning niet in
aanraking komt met de derailleurhanger, aangezien dit anders
vervorming tot gevolg kan hebben. Het Pro-Set uitrichtingsblok op dat
ogenblik niet verwijderen.
Aantrekkoppel van montage-as :
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de
B-spanning
Afstellen van de breedte van handgreep
Het wordt aanbevolen de breedte van de handgreep van de
hendels af te stellen op een breedte die het meest comfortabel is
voor het overschakelen en remmen.
Overschakelen van de versnellingen
Met het INSTANT RELEASE
mechanisme is snel
overschakelen van de
versnellingen mogelijk
aangezien de kabelspanning
onmiddellijk wordt vrijgegeven
wanneer de hoofdhendel of
de secundaire hendel wordt
ingedrukt. De hendels zijn ook
uitgerust met een MULTI
RELEASE mechanisme zodat
u nu met één enkele
bedieningsstap twee
versnellingen kunt
overschakelen.
Uitgangspositie van
hendel
Uitgangspositie van
hendel
Wordt breder
Wordt smaller
1ste
vingergewricht
Hendeluiteinde
2 mm inbussleutel
Ongeveer
2 mm
Hulpontgrendelhendel
Bediening van de
remhendel
Overschakelen van een klein tandwiel naar een groter tandwiel
(MULTI RELEASE )
De hendelslag kan variabel ingesteld worden voor het
overschakelen van het gewenste aantal versnellingen. Verplaats
voor het overschakelen van enkel één versnelling de hendel naar
stand (1) en verplaats voor het overschakelen van twee
versnellingen tegelijkertijd de hendel naar stand (2). Op deze manier
is een overschakeling van maximaal twee versnellingen mogelijk.
De hendel keert altijd naar de uitgangspositie terug wanneer deze
na het overschakelen wordt losgelaten. Bij het bedienen van de
hendel, er op letten de crankarm daarbij tegelijkertijd te draaien.
Overschakelen van een groot tandwiel naar een kleiner tandwiel
De hendelslag kan variabel ingesteld worden voor het
overschakelen van het gewenste aantal versnellingen. Verplaats
voor het overschakelen van enkel één versnelling de hendel naar
stand (1) en verplaats voor het overschakelen van twee
versnellingen tegelijkertijd de hendel naar stand (2). Op deze manier
is een overschakeling van maximaal twee versnellingen mogelijk.
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem,
regelmatig alle onderdelen van de overbrenging van smeerolie
voorzien.
5. SIS afstelling
Bedien hendel en draai gelijktijdig de crankarm om zo de
derailleur in te stellen op het grootste tandwiel. Bedien daarna
hendel eenmaal om de derailleur in te stellen op het tandwiel van
de 2de versnelling. Bedien hierna hendel, doch slechts naar de
mate van speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer
overgeschakeld
wordt naar de 3de
Trek de kabelafstelbout aan
(draai rechtsom) totdat de ketting
terugkeert naar het tandwiel van
de 2de versnelling.
* Draai de afstelbout tegelijk met de
afstelnippel voor de buitenkabel.
Draai de kabelafstelbout los
(linksom) totdat de ketting een
tandwiel raat en een geluid
maakt.
* Draai de afstelbout tegelijk met de
afstelnippel voor de buitenkabel.
Wanneer er
geen geluid
hoorbaar is
23
23
23
23
Optimale afstelling
De optimale afstelling wordt verkregen wanneer zonder hendel
te bedienen de kabelafstelbout wordt aangetrokken (rechtsom
draaien) totdat de ketting een geluid maakt, en door vervolgens
vanaf dat punt de kabelafstelbout 90 - 180 graden los te draaien
(linksom).
Bedien hendel om over te schakelen naar andere versnellingen
en controleer hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden
een geluid hoorbaar is.
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze aan het uiteinde
tegenovergesteld aan het uiteinde met de markering afsnijden.
Na het afsnijden van de buitenkabel het
uiteinde er van zodanig afronden dat de
binnenomtrek van het gat een
gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde
buitenkabelafsluitkapje
op het afgesneden
uiteinde van het
buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
* Als de achterderailleur aan veel beweging onderhevig is,
zoals bij fietsen met achterwielvering, wordt het aanbevolen
het kapje door het als accessoire geleverde aluminium kapje
te vervangen.
Het uiteinde van de buitenkabel
dat voorzien is van een
aluminium kapje dient zich aan
de derailleurzijde te bevinden.
Aluminium kapje
Derailleurzijde
De afdichtkap met lip
en de rubber mof
moeten aan de
aanslag van de
buitenkabel op het
frame gemonteerd
worden.
Rubber mof
Rubber mof
Niet buigen
Afdichtkap met lip
Afstelbout Afstelbout
4. Gebruik van de afstelschroef voor de B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en het grootste
versnellingstandwiel en draai de crankarm in achterwaartse
richting. Draai vervolgens de afstelschroef voor de B-spanning
om de geleiderpoelie zo dicht mogelijk bij het tandwiel af te
stellen. De geleiderpoelie
mag het tandwiel echter
niet raken. Schakel de
ketting vervolgens over naar
het kleinste
versnellingstandwiel en
herhaal bovenstaande
stappen om er zeker van te
zijn dat de poelie het
tandwiel niet raakt.
Grootste
versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef
voor de B-
spanning
2. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de crankarm en trek met uw hand aan de derailleur om de
deze in de stand voor de hoogste versnelling te zetten. Draai
vervolgens de afstelschroef
voor de hoogste versnelling en
stel zodanig af dat vanaf de
achterzijde gezien de
geleiderpoelie in lijn is met de
buitenlijn van het kleinste
achterversnellingstandwiel.
Draai de crankarm om de
derailleur in de stand voor de
laagste versnelling te zetten.
1. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het
grootste versnellingstandwiel
zodanig dat de geleiderpoelie
direct onder het grootste
versnellingstandwiel komt te
staan.
SIS afstelling
Geleider-
poelie
Grootste
versnelling
standwiel
Afstelschroef
voor laagste
versnelling
Afstelschroef
voor hoogste
versnelling
Buitenste rand van
kleinste
versnellingstandwiel
Groef
3. Aansluiten en bevestigen van de binnenkabel
Bedien de hendel 8 maal of meer om
de hendel in de laagste stand te
zetten. Verwijder vervolgens de
afdekking van het gat van de
binnenkabel en sluit de binnenkabel
aan.
Monteer de afdekking van het gat van de
binnenkabel door deze tot aan de aanslag te
draaien zoals aangegeven in de illustratie.
Niet verder dan dit punt draaien, aangezien
anders de schroefdraad van de afdekking
beschadigd wordt.
Sluit de binnenkabel aan op
de derailleur zoals
aangegeven in de illustratie.
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel stevig
in de groef bevestigd wordt.
Pro-Set uitrichtingsblok
Monteren van de ketting
Monteer de ketting terwijl het Pro-Set
uitrichtingsblok nog bevestigd is. Na
het monteren het Pro-Set
uitrichtingsblok verwijderen.
Draai de crankarm om de derailleur in
de stand voor de laagste versnelling te
zetten.
In het geval van een koolstof stuur kan het
noodzakelijk zijn het aantrekkoppel te
verlagen om beschadiging van het stuur te
voorkomen. Raadpleeg de fabrikant van de
fiets of het stuur voor wat betreft het juiste
aantrekkoppelniveau voor koolstof sturen.
Aantrekkoppel :
6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}
4 mm inbussleutel
Gebruik een stuurhandgreep met een
maximum buitendiameter van 32 mm.
Montage van de hendel
Geleiderpoelie
Afdekking van gat van binnenkabel
Afdekking van gat van
binnenkabel
Binnenkabel
Aantrekkoppel:
0.3 - 0.5 N·m {3 - 5 kgf·cm}
Aantrekkoppel:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Sluit de kabel aan op de achterderailleur en
maak de kabel na deze eerst voorgespannen
te hebben weer aan de achterderailleur vast
zoals aangegeven in de illustratie.
Trekken
  • Page 1 1

Shimano ST-M975 Service Instructions

Type
Service Instructions
Deze handleiding is ook geschikt voor