Shimano RD-T300 Service Instructions

Type
Service Instructions

Deze handleiding is ook geschikt voor

Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem, regelmatig alle
onderdelen van de overbrenging van smeerolie voorzien.
5. SIS afstelling
Bedien hendel (B) en draai gelijktijdig de crankarm om zo de derailleur in te stellen op
het grootste tandwiel. Bedien daarna hendel (A) eenmaal om de derailleur in te stellen
op het tandwiel van de 2de versnelling. Bedien hierna hendel (A), doch slechts naar
de mate van speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer
overgeschakeld wordt
naar de 3de
Trek de kabelafstelbout aan (draai
rechtsom) totdat de ketting terugkeert
naar het tandwiel van de 2de
versnelling.
* Draai de afstelbout tegelijk met de
afstelnippel voor de buitenkabel.
Draai de kabelafstelbout los (linksom)
totdat de ketting een tandwiel raat en
een geluid maakt.
* Draai de afstelbout tegelijk met de
afstelnippel voor de buitenkabel.
Wanneer er geen
geluid hoorbaar is
23
23
23
23
Afstelbout
Optimale afstelling
De optimale afstelling wordt verkregen wanneer zonder hendel (A) te bedienen de
kabelafstelbout wordt aangetrokken (rechtsom draaien) totdat de ketting een geluid
maakt, en door vervolgens vanaf dat punt de kabelafstelbout 90 - 180 graden los te
draaien (linksom).
Bedien hendel (A) om over te schakelen naar andere versnellingen en controleer
hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Verwijder eerst de naafas en verwijder
vervolgens de bevestigingsbout van het
freewheelhuis (binnen in het freewheelhuis)
en vervang vervolgens het freewheelhuis.
Opmerking:
Probeer het freewheelhuis niet te
demonteren, aangezien dit defecten tot
gevolg kan hebben.
Vervanging van het freewheelhuis
Bevestigingsbo ut van
freewheelhuis
10mm inbussleutel (TL-WR37)
Freewheelhuis
Demontage
Montage
Aantrekkoppel:
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Tussenring van
freewheelhuis
De afdichtkap met lip en de rubber mof moeten
aan de aanslag van de buitenkabel op het frame
gemonteerd worden.
Rubber mof
Rubber mof
Niet buigen
Afdichtkap met lip
4. Gebruik van de afstelschroef voor de B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en
het grootste versnellingstandwiel en draai de
crankarm in achterwaartse richting. Draai
vervolgens de afstelschroef voor de B-spanning
om de geleiderpoelie zo dicht mogelijk bij het
tandwiel af te stellen. De geleiderpoelie mag het
tandwiel echter niet raken. Schakel de ketting
vervolgens over naar het kleinste
versnellingstandwiel en herhaal bovenstaande
stappen om er zeker van te zijn dat de poelie het
tandwiel niet raakt.
1
2
1 2
2
1
Grootste
versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef voor
de B-spanning
CS-HG50-I 11, 13, 15, 18, 22, 26, 34T
CS-HG30-I 11, 13, 15, 18, 21, 24, 28T
Montage van de achterderailleu
RD-T300
Let er bij het monteren op dat de afstelschroef voor de B-spanning niet in aanraking komt met de
derailleurhanger, aangezien dit anders vervorming tot gevolg kan hebben.
Het Pro-Set uitrichtingsblok op dat ogenblik niet verwijderen.
Derailleurhanger
Afstelbout voor de B-spanning
Aantrekkoppel van montage-as:
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
5 mm inbussleutel
7
7
at
ac
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het aanbevolen gebruik te
maken van on derstaande combinatie.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Overschakelen van de versnelligen
Zowel hendel (A) als hendel (B) keren altijd naar hun uitgangspositie terug wanneer deze na het
overschakelen worden losgelaten.
Bij het bedienen van een van de hendels steeds er op letten
tegelijkertijd de crankarm te draaien.
Overschakelen van een groot tandwiel naar een kleiner
tandwiel (Hendel A)
Druk voor het overschakelen van slechts één stap hendel (A) tot
aan stand (1). Druk voor het overschakelen van twee stappen in
één keer de hendel naar stand (2).
Overschakelen van een klein tandwiel naar een groter
tandwiel (Hendel B)
Druk hendel (B) eenmaal in om één stap over te schakelen van
een kleiner naar een groter tandwiel.
Versnellingen GroepnaamModelnummer Tand-combinatie
Combinatie van cassettetandwiel vertandingen
Hendel (B)
1
2
Uitgangspositie
van hendel (A)
SIS afstelling
Monteren van de ketting
Monteer de ketting terwijl het Pro-Set uitrichtingsblok nog bevestigd is.
Na het monteren het Pro-Set uitrichtingsblok verwijderen.
Draai de crankarm om de derailleur in de stand voor de laagste
versnelling te zetten.
2. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de crankarm en trek met uw hand aan de
derailleur om de deze in de stand voor de hoogste
versnelling te zetten. Draai vervolgens de afstelschroef
voor de hoogste versnelling en stel zodanig af dat
vanaf de achterzijde gezien de geleiderpoelie in lijn is
met de buitenlijn van het kleinste
achterversnellingstandwiel.
Draai de crankarm om de derailleur in de stand voor
de laagste versnelling te zetten.
3. Bevestigen van de buitenkabel en de
binnenkabel
Bedien hendel (B) tenminste 6 maal om de hendel in
de laagste stand te zetten.
Verwijder de schroef en verwijder vervolgens het kapje.
Trek de binnenkabel naar buiten zoals aangegeven in
afbeelding en monteer vervolgens de nieuwe
binnenkabel.
1. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het grootste
versnellingstandwiel zodanig dat de geleiderpoelie
direct onder het grootste versnellingstandwiel komt
te staan.
Aantrekkoppel:
0.3 - 0.5 N·m {3 - 5 kgf·cm}
Pro-Set uitrichtingsblok
MGS
43T
34T
11T
20T
Algemene veiligheidsinformatie
Opmerking
Stel de achterderailleur type RD-T300 met terugtrekveer af vanaf de laagste versnelling.
Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur schoon spoelen
en alle bewegende onderdelen smeren.
Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is, dient u de
derailleur te vernieuwen.
U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te smeren
(mechanisme en poelies).
Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate van
parallellisme aan het achteruiteinde van de fiets controleren. Controleer ook of de kabel
gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de poelie te
vernieuwen.
Als het wiel stroef gaat en moeilijk te draaien wordt, dient u dit met vet te smeren.
Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten komen.
U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze
vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal
reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de
tandwielen en de ketting te verlengen.
Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de ketting
vernieuwen.
Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde groepmerktekens te gebruiken. Nooit in
combinatie gebruiken met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden aangezien de
kans bestaat dat door de hoge kabelweerstand de werking van de SIS
schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor wanneer het stuur
volledig naar beide kanten gedraaid wordt. Controleer bovendien of de
schakelhendel het fietsframe niet raakt wanneer het stuur volledig naar
beide kanten gedraaid wordt.
Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens
dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze goed glijden.
De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het
voorwiel draait.
Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van
normaal gebruik.
Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode
van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden.Als de wielen
op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan
veroorzaken.
Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen
alkalihoudend of zuurhoudend schoonmaakmiddel zoals een roestverwijderingsmiddel,
aangezien dit tot beschadiging en/of het breken van de ketting kan leiden.
Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle kettingtype.
Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie onderstaande tabel
voor het kiezen van het te gebruiken type verbindingspen. Als er andere verbindingspennen dan
de speciale versterkte verbindingspennen worden gebruikt, of als er een versterkte
verbindingspen of gereedschap wordt gebruikt welke niet geschikt is voor het type ketting,
bestaat de kans dat de sterkte van de verbinding niet voldoende is, hetgeen tot gevolg kan
hebben dat de ketting breekt of van de tandwielen valt.
Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als
gevolg van een verandering in het aantal tandwieltanden, de
ketting op een andere plaats doorsnijden dan op de plaats
waar de ketting door middel van een versterkte
verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is. De
ketting zal worden beschadigd wanneer deze op de plaats
wordt doorgesneden waar deze door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen
aan elkaar verbonden is.
Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de
spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als
dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat ernstig letsel wordt veroorzaakt.
Volg bij het monteren van onderdelen nauwkeurig de montage-instructies. Losse, versleten of
beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat de berijder letsel oploopt.
Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik te maken van originele Shimano onderdelen.
Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor
toekomstige referentie.
WAARSCHUWING
g
a
-
18
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7- /6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-IG51
Versterkte verbindingspen
TL-CN32/TL-CN23
TL-CN32/TL-CN23
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
Serie
Rapidfire Plus
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
Specificaties
Modelnummer
Type
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Achterderailleur
Kettinglengte
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting om het grootste
versnellingstandwiel en de grootste kettingring geplaatst is.
Ketting
Grootste versnellingstandwiel
Grootste kettingring
Montage van de tandwielen
Montage van de schakelhendel
Gebruik een stuurhandgreep met een maximum
buitendiameter van 32 mm.
5 mm inbussleutel
Aantrekkoppel:
6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}
Binnenkabel
Hendel (B)
Kapje
Schroef
ST-EF50-7RT
SIS
RD-T300
MGS
FH-RM30-7
7
CS-HG50-I / CS-HG30-I
CN-HG50
/ CN-HG40
SM-SP18 / SM-BT18
Tourney
Technische montage-instructies
SI-0029B
Afstelbout
Sluit de kabel aan op de achterderailleur en maak de kabel
na deze eerst voorgespannen te hebben weer aan de
achterderailleur vast zoals aangegeven in de illustratie.
Trekken
Sluit de binnenkabel aan op de derailleur zoals
aangegeven in de illustratie.
Aantrekkoppel:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Groef
Binnenkabel
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel
stevig in de groef bevestigd
wordt.
Insteken van de binnenkabel
Steek de binnenkabel in de buitenkabel vanaf het uiteinde met
de markering. Breng vet aan vanaf het uiteinde met de
markering om van een soepele werking van de kabel verzekerd
te zijn.
Markering
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze aan het uiteinde
tegenovergesteld aan het uiteinde met de markering afsnijden. Na het
afsnijden van de buitenkabel het uiteinde er van zodanig afronden dat de
binnenomtrek van het gat een gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde buitenkabelafsluitkapje op het
afgesneden uiteinde van het buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
1
1 2
2
Grootste
versnellingstandwiel
Geleider-
poelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
1
2
1 2
Buitenste rand van
kleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
Gebruik voor de montage van de HG
tandwielen het speciaal gereedschap
(TL-LR15) om de borgring vast te zetten.
Gebruik bij het vervangen van de HG
tandwielen het speciaal
gereedschap (TL-
LR15) en TL-SR21
om de borgring
te verwijderen.
Alle tandwielen dienen met de zijde
welke voorzien is van het
groepmerkteken naar buiten gericht
te worden en zodanig gemonteerd
te worden dat het driehoek (
U)
merkteken van elk tandwiel en
gedeelte A van het freewheelhuis
(waar de groef het breedste is) met
elkaar uitgelijnd zijn.
De groef is op
slechts een plaats
het breedst.
a
c
-
1
4
T
A
merktekens
Borgring
De 5 tandwielen zijn door middel
van klinknagels bevestigd.
Aantrekkoppel:
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}
Borgring
Gereedschap
(TL-SR21)
Demontage
TL-LR15
Achter-aandrijfsysteem
03
SI-0029B-000-03
  • Page 1 1

Shimano RD-T300 Service Instructions

Type
Service Instructions
Deze handleiding is ook geschikt voor