Shimano RD-M530 Service Instructions

Type
Service Instructions
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Technische montage-instructies SI-5VM0B
RD-M530
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het
aanbevolen gebruik te maken van on derstaande combinatie.
Kettinglengte op fietsen met achterwielophanging
De lengte A zal variëren afhankelijk van de beweging van de
achterwielophanging. Indien de ketting te kort is, kan dit tot
gevolg hebben dat er een te grote belasting op het
aandrijfsysteem wordt uitgeoefend. Stel de lengte van de
ketting af door het toevoegen van twee schakels aan de ketting
wanneer de achterwielophanging zich in een positie bevindt
waarbij afmeting "A" het langste is en de ketting zich op het
grootste versnelllingstandwiel en de grootste kettingring
bevindt. Indien de mate van beweging van de
achterwielophanging groot is, is het mogelijk dat de ketting niet
voldoende gespannen is wanneer de ketting zich op de kleinste
kettingring en het kleinste versnelllingstandwiel bevindt.
A
A'
In deze montage-instructies wordt de bedieningsmethode beschreven bij het gebruik van de ST-M530 / M535 DUAL CONTROL hendel
in combinatie met het RD-M530 omgekeerde type achterderailleur met veer. Bij gebruik in combinatie met een RD-M511 normaal
rechtopstaand type derailleur, zijn de bedieningen en de indicatordisplays omgekeerd.
Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik
geen alkalihoudend of zuurhoudend schoonmaakmiddel zoals een
roestverwijderingsmiddel, aangezien dit tot beschadiging en/of het breken van de
ketting kan leiden.
Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle
kettingtype.
Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie
onderstaande tabel voor het kiezen van het te gebruiken type verbindingspen. Als
er andere verbindingspennen dan de speciale versterkte verbindingspennen
worden gebruikt, of als er een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt
gebruikt welke niet geschikt is voor het type ketting, bestaat de kans dat de sterkte
van de verbinding niet voldoende is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de ketting
breekt of van de tandwielen valt.
Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is
als gevolg van een verandering in het aantal
tandwieltanden, de ketting op een andere plaats
doorsnijden dan op de plaats waar de ketting door
middel van een versterkte verbindingspen of een
sluitpen aan elkaar verbonden is. De ketting zal
worden beschadigd wanneer deze op de plaats wordt doorgesneden waar deze
door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar
verbonden is.
Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd
is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting
vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en
dat ernstig letsel wordt veroorzaakt.
Volg bij het monteren van onderdelen nauwkeurig de montage-instructies. Losse,
versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat de berijder
letsel oploopt.
Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik te maken van originele Shimano
onderdelen.
Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige
plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur
schoon spoelen en alle bewegende onderdelen smeren.
Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is,
dient u de derailleur te vernieuwen.
U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te
smeren (mechanisme en poelies).
Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate
van parallellisme aan het achteruiteinde van de fiets controleren. Controleer ook of
de kabel gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de
poelie te vernieuwen.
Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en
de ketting vernieuwen.
Stel de achterderailleur type RD-M530 met terugtrekveer af vanaf de laagste
versnelling.
Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden
aangezien de kans bestaat dat door de hoge kabelweerstand de werking van de
SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde
groepmerktekens te gebruiken. Nooit in combinatie gebruiken
met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor
wanneer het stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt.
Controleer bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet
raakt wanneer het stuur volledig naar beide kanten gedraaid
wordt.
Zorg ervoor dat de versnellingskabel en de remkabel elkaar
tijdens het gebruik van de remmen niet hinderen. Als deze elkaar hinderen, kan dit
een juiste remwerking in de weg staan.
Monteer de kabels zodanig dat deze voldoende speling hebben ook als het stuur
volledig in een van beide richtingen gedraaid wordt.
Voor de versnellingskabel wordt een speciaal soort vet gebruikt (SIS-SP41).
Gebruik geen DURA-ACE vet of andere soorten vet, aangezien dit een nadelige
invloed kan hebben op het overschakelen van de versnellingen.
Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in
gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze goed glijden.
Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken van de SIS-SP
buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel
draait.
Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het
gevolg is van normaal gebruik.
Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende
de methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Algemene veiligheidsinformatie
g
a
-
18
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
WAARSCHUWING
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7-/6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-IG51
Versterkte
verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN23
TL-CN32 / TL-CN23
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
Serie
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
DUAL CONTROL hendel
Specificaties
Modelnummer
Type
Versnellingen
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Achterderailleur
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting
om het grootste versnellingstandwiel
en de grootste kettingring geplaatst is.
Grootste
versnellingstandwiel
Ketting
Grootste
kettingring
Montage van de achterderailleu
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de
B-spanning
Let er bij het monteren op dat de afstelschroef voor de B-spanning niet in
aanraking komt met de derailleurhanger, aangezien dit anders
vervorming tot gevolg kan hebben.
Het Pro-Set uitrichtingsblok op dat ogenblik niet verwijderen.
Aantrekkoppel van montage-as :
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
Bediening van de hendels
Bediening van de remhendel
Afstellen van de breedte van handgreep
Het wordt aanbevolen de breedte van de handgreep van de
hendels af te stellen op een breedte die het meest comfortabel is
voor het overschakelen en remmen.
Overschakelen van de versnellingen
De hendel keert altijd naar de uitgangspositie terug wanneer deze
na het overschakelen wordt losgelaten. Bij het bedienen van de
hendel, er op letten de crankarm daarbij tegelijkertijd te draaien.
Overschakelen van een groot tandwiel naar een kleiner tandwiel
Druk voor het overschakelen van slechts één stap hendel tot aan
stand (1). Druk voor het overschakelen van twee stappen in één
keer de hendel naar stand (2). Op deze manier kan er een
overschakeling van maximaal twee stappen plaatsvinden.
Overschakelen van een klein tandwiel naar een groter tandwiel
Eenmaal indrukken voor het overschakelen van één kleiner naar
een groter tandwiel.
Uitgangspositie van hendel
Uitgangspositie van hendel
Hulpontgrendelhendel
Wordt
breder
Wordt
smaller
Wordt
smaller
Wordt
breder
1ste
vingergewricht
Hendeluiteinde
2 mm
inbussleutel
ST-M535 ST-M530
Ongeveer
2 mm
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze aan het uiteinde
tegenovergesteld aan het uiteinde met de markering afsnijden.
Na het afsnijden van de buitenkabel het
uiteinde er van zodanig afronden dat de
binnenomtrek van het gat een
gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde
buitenkabelafsluitkapje
op het afgesneden
uiteinde van het
buitenkabel.
De afdichtkap met lip en de
rubber mof moeten aan de
aanslag van de buitenkabel
op het frame gemonteerd
worden.
Rubber mof
Rubber mof
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem,
regelmatig alle onderdelen van de overbrenging van smeerolie
voorzien.
5. SIS afstelling
Bedien hendel en draai gelijktijdig de crankarm om zo de
derailleur in te stellen op het grootste tandwiel. Bedien daarna
hendel eenmaal om de derailleur in te stellen op het tandwiel van
de 2de versnelling. Bedien hierna hendel, doch slechts naar de
mate van speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer
overgeschakeld
wordt naar de 3de
Trek de kabelafstelbout aan
(draai rechtsom) totdat de ketting
terugkeert naar het tandwiel van
de 2de versnelling.
* Draai de afstelbout tegelijk met de
afstelnippel voor de buitenkabel.
Draai de kabelafstelbout los
(linksom) totdat de ketting een
tandwiel raat en een geluid
maakt.
* Draai de afstelbout tegelijk met de
afstelnippel voor de buitenkabel.
Wanneer er
geen geluid
hoorbaar is
23
23
23
23
Optimale afstelling
De optimale afstelling wordt verkregen wanneer zonder hendel
te bedienen de kabelafstelbout wordt aangetrokken (rechtsom
draaien) totdat de ketting een geluid maakt, en door vervolgens
vanaf dat punt de kabelafstelbout 90 - 180 graden los te draaien
(linksom).
Bedien hendel om over te schakelen naar andere versnellingen
en controleer hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden
een geluid hoorbaar is.
Niet buigen
Afdichtkap met lip
Buitenkabelafsluitkapje
4. Gebruik van de afstelschroef voor de B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en het grootste
versnellingstandwiel en draai de crankarm in achterwaartse
richting. Draai vervolgens de afstelschroef voor de B-spanning
om de geleiderpoelie zo
dicht mogelijk bij het
tandwiel af te stellen. De
geleiderpoelie mag het
tandwiel echter niet raken.
Schakel de ketting
vervolgens over naar het
kleinste versnellingstandwiel
en herhaal bovenstaande
stappen om er zeker van
te zijn dat de poelie het
tandwiel niet raakt.
1
2
1 2
2
1
Grootste
versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef voor
de B-spanning
Afstelbout Afstelbout
SIS afstelling
Aantrekkoppel:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Groef
1. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het
grootste versnellingstandwiel
zodanig dat de geleiderpoelie
direct onder het grootste
versnellingstandwiel
komt te staan.
2. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de crankarm en trek met uw hand aan de derailleur om de
deze in de stand voor de hoogste versnelling te zetten. Draai
vervolgens de afstelschroef
voor de hoogste versnelling
en stel zodanig af dat vanaf
de achterzijde gezien de
geleiderpoelie in lijn is met de
buitenlijn van het kleinste
achterversnellingstandwiel.
Draai de crankarm om de
derailleur in de stand voor de
laagste versnelling te zetten.
Sluit de kabel aan op de achterderailleur en
maak de kabel na deze eerst voorgespannen
te hebben weer aan de achterderailleur vast
zoals aangegeven in de illustratie.
Sluit de binnenkabel aan op
de derailleur zoals
aangegeven in de illustratie.
Trekken
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel stevig
in de groef bevestigd wordt.
Pro-Set uitrichtingsblok
Monteren van de ketting
Monteer de ketting terwijl het Pro-
Set uitrichtingsblok nog bevestigd
is. Na het monteren het Pro-Set
uitrichtingsblok verwijderen.
Draai de crankarm om de derailleur
in de stand voor de laagste
versnelling te zetten.
1
1 2
2
Grootste
versnellingstandwiel
Geleider-
poelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
1
2
1 2
Buitenste rand van
kleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
In het geval van een koolstof stuur
kan het noodzakelijk zijn het
aantrekkoppel te verlagen om
beschadiging van het stuur te voorkomen. Raadpleeg de fabrikant
van de fiets of het stuur voor wat betreft het juiste
aantrekkoppelniveau voor koolstof sturen.
Aantrekkoppel :
6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}
5 mm inbussleutel
Gebruik een stuurhandgreep met
een maximum buitendiameter van
32 mm.
Monteren van de hendel
3. Aansluiten en vastzetten van de binnenkabel
Bedien hendel achtmaal of meer en controleer op de indicator of
de hendel in de laagste stand staat. Verwijder vervolgens de
afdekking en sluit de binnenkabel aan.
Aantrekkoppel :
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Achterderailleur
Deore
ST-M530 / ST-M535
SIS-SP41
RD-M530
SGS
FH-M530 / FH-M535
9
CS-HG50-9
CN-HG73
SM-SP17 / SM-BT17
RD-M530
SGS
9
45T
34T
11T
22T
Hendel
Afdekking
Binnenkabel
  • Page 1 1

Shimano RD-M530 Service Instructions

Type
Service Instructions