Shimano RD-C201 Service Instructions

Type
Service Instructions

Deze handleiding is ook geschikt voor

Technische montage-instructies SI-0027B
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het aanbevolen gebruik te
maken van on derstaande combinatie.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Achter-aandrijfsysteem
Overschakelen van de versnelligen
Zowel hendel (A) als hendel (B) keren altijd naar hun uitgangspositie terug wanneer deze na het
overschakelen worden losgelaten.
Bij het bedienen van een van de hendels steeds er op letten
tegelijkertijd de crankarm te draaien.
Overschakelen van een groot tandwiel naar een kleiner
tandwiel (Hendel A)
Druk voor het overschakelen van slechts één stap hendel (A) tot
aan stand (1). Druk voor het overschakelen van twee stappen in
één keer de hendel naar stand (2).
Overschakelen van een klein tandwiel naar een groter
tandwiel (Hendel B)
Druk hendel (B) eenmaal in om één stap over te schakelen van
een kleiner naar een groter tandwiel.
Versnellingen Groepnaam
an8
Modelnummer
CS-HG50-8I
Tand-combinatie
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30T
Combinatie van cassettetandwiel vertandingen
ao8CS-HG40-8I 11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 34T
Hendel (B)
1
2
Uitgangspositie
van hendel (A)
ST-EF50-8RT
SIS
RD-C201
MGS
FH-RM30-8
8
CS-HG50-8I / CS-HG40-8I
CN-HG50
/ CN-HG40
SM-SP18 / SM-BT18
Altus
SIS afstelling
Monteren van de ketting
Monteer de ketting terwijl het Pro-Set uitrichtingsblok nog bevestigd is.
Na het monteren het Pro-Set uitrichtingsblok verwijderen.
Draai de crankarm om de derailleur in de stand voor de laagste
versnelling te zetten.
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel
stevig in de groef bevestigd wordt.
Groef
Sluit de kabel aan op de achterderailleur en maak de kabel na
deze eerst voorgespannen te hebben weer aan de achterderailleur
vast zoals aangegeven in de illustratie.
Trekken
4. SIS afstelling
Bedien hendel (B) en draai gelijktijdig de crankarm om zo de derailleur in te stellen
op het grootste tandwiel. Bedien daarna hendel (A) eenmaal om de derailleur in te
stellen op het tandwiel van de 2de versnelling. Bedien hierna hendel (A), doch
slechts naar de mate van speling en draai vervolgens de crankarm.
Aantrekkoppel:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Wanneer overgeschakeld
wordt naar de 3de
Trek de kabelafstelbout aan (draai
rechtsom) totdat de ketting terugkeert naar
het tandwiel van de 2de versnelling.
Optimale afstelling
De optimale afstelling wordt verkregen wanneer zonder hendel (A) te bedienen de
kabelafstelbout wordt aangetrokken (rechtsom draaien) totdat de ketting een geluid
maakt, en door vervolgens vanaf dat punt de kabelafstelbout 90 - 180 graden los te
draaien (linksom).
Bedien hendel (A) om over te schakelen naar andere versnellingen en controleer
hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Wanneer er geen geluid
hoorbaar is
Draai de kabelafstelbout los (linksom)
totdat de ketting een tandwiel raat en een
geluid maakt.
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem, regelmatig alle
onderdelen van de overbrenging van smeerolie voorzien.
2. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de crankarm en trek met uw hand aan de
derailleur om de deze in de stand voor de hoogste
versnelling te zetten. Draai vervolgens de afstelschroef
voor de hoogste versnelling en stel zodanig af dat
vanaf de achterzijde gezien de geleiderpoelie in lijn is
met de buitenlijn van het kleinste
achterversnellingstandwiel.
Draai de crankarm om de derailleur in de stand voor
de laagste versnelling te zetten.
3. Bevestigen van de buitenkabel en de
binnenkabel
Bedien hendel (B) tenminste 7 maal om de hendel in
de laagste stand te zetten.
Verwijder de schroef en verwijder vervolgens het kapje.
Trek de binnenkabel naar buiten zoals aangegeven in
afbeelding en monteer vervolgens de nieuwe
binnenkabel.
1. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het grootste
versnellingstandwiel zodanig dat de geleiderpoelie
direct onder het grootste versnellingstandwiel komt te
staan.
Insteken van de binnenkabel
Steek de binnenkabel in de buitenkabel vanaf het uiteinde met de
markering. Breng vet aan vanaf het uiteinde met de markering om
van een soepele werking van de kabel verzekerd te zijn.
Markering
Aantrekkoppel:
0.3 - 0.5 N·m {3 - 5 kgf·cm}
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze aan het uiteinde tegenovergesteld aan het
uiteinde met de markering afsnijden. Na het afsnijden van de
buitenkabel het uiteinde er van zodanig afronden dat de
binnenomtrek van het gat een gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde buitenkabelafsluitkapje
op het afgesneden uiteinde van het
buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
Plaats de buitenkabel zodanig dat deze de mand en het spatbord niet raakt, anders kunnen er
problemen ontstaan wat betreft de prestaties van de derailleur.
Stel de lengte van de buitenkabel in zoals hierna wordt aangegeven.
Neem de buitenkabel 10 mm langer dan de lengte tussen het
uiteinde dat in de buitenkabelhouder wordt gestoken en het
uiteinde dat in de verbinding wordt gestoken.
•Indien de buitenkabel een opwaartse route volgt:
(De ketting moet op de grootste kettingring zitten en op het grootste tandwiel.)
Stel de lengte van de buitenkabel zodanig af dat de
buitenkabel een soepele boog vormt en dat de verbinding
stopt in een positie waarbij er een kleine tussenruimte is
tussen de verbinding en de verbindingsaanslag.
•Indien de buitenkabel een neerwaartse route volgt:
(De ketting moet op de grootste kettingring zitten en op het grootste tandwiel.)
Sluit de binnenkabel aan op de derailleur
zoals aangegeven in de illustratie.
Pro-Set uitrichtingsblok
Montage van de achterderailleur
Directgemonteerd
Indrukken en
vastdraaien
Aantrekkoppel:
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
5 mm inbussleutel
Houdertype
Aantrekkoppel:
3 - 4 N·m {30 - 40 kgf·cm}
RD-C201
MGS
43T
34T
11T
20T
Binnen kabel
23
23
23
23
Algemene veiligheidsinformatie
Opmerking
Stel de achterderailleur type RD-C201 met terugtrekveer af vanaf de laagste versnelling.
Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur schoon spoelen
en alle bewegende onderdelen smeren.
Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is, dient u de
derailleur te vernieuwen.
U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te smeren
(mechanisme en poelies).
Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate van
parallellisme aan het achteruiteinde van de fiets controleren. Controleer ook of de kabel
gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de poelie te
vernieuwen.
Als het wiel stroef gaat en moeilijk te draaien wordt, dient u dit met vet te smeren.
Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten komen.
U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze
vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal
reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de
tandwielen en de ketting te verlengen.
Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de ketting
vernieuwen.
Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde groepmerktekens te gebruiken. Nooit in
combinatie gebruiken met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden aangezien de
kans bestaat dat door de hoge kabelweerstand de werking van de SIS
schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor wanneer het stuur
volledig naar beide kanten gedraaid wordt. Controleer bovendien of de
schakelhendel het fietsframe niet raakt wanneer het stuur volledig naar
beide kanten gedraaid wordt.
Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens
dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze goed glijden.
De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het
voorwiel draait.
Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van
normaal gebruik.
Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode
van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden.Als de wielen
op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan
veroorzaken.
Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen
alkalihoudend of zuurhoudend schoonmaakmiddel zoals een roestverwijderingsmiddel,
aangezien dit tot beschadiging en/of het breken van de ketting kan leiden.
Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle kettingtype.
Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie onderstaande tabel
voor het kiezen van het te gebruiken type verbindingspen. Als er andere verbindingspennen dan
de speciale versterkte verbindingspennen worden gebruikt, of als er een versterkte
verbindingspen of gereedschap wordt gebruikt welke niet geschikt is voor het type ketting,
bestaat de kans dat de sterkte van de verbinding niet voldoende is, hetgeen tot gevolg kan
hebben dat de ketting breekt of van de tandwielen valt.
Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als
gevolg van een verandering in het aantal tandwieltanden, de
ketting op een andere plaats doorsnijden dan op de plaats
waar de ketting door middel van een versterkte
verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is. De
ketting zal worden beschadigd wanneer deze op de plaats
wordt doorgesneden waar deze door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen
aan elkaar verbonden is.
Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de
spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als
dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat ernstig letsel wordt veroorzaakt.
Volg bij het monteren van onderdelen nauwkeurig de montage-instructies. Losse, versleten of
beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat de berijder letsel oploopt.
Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik te maken van originele Shimano onderdelen.
Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor
toekomstige referentie.
WAARSCHUWING
g
a
-
18
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7-/6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-IG51
Versterkte verbindingspen
TL-CN32/TL-CN23
TL-CN32/TL-CN23
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
Serie
Rapidfire Plus
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
Specificaties
Modelnummer
Type
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Achterderailleur
Kettinglengte
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting om het grootste
versnellingstandwiel en de grootste kettingring geplaatst is.
Ketting
Grootste versnellingstandwiel
Grootste kettingring
Montage van de tandwielen
Montage van de schakelhendel
Gebruik een stuurhandgreep met een maximum
buitendiameter van 32 mm.
5 mm inbussleutel
Aantrekkoppel:
6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}
Vervanging van het freewheelhuis
Verwijder eerst de naafas en verwijder
vervolgens de bevestigingsbout van het
freewheelhuis (binnen in het
freewheelhuis) en vervang vervolgens het
freewheelhuis.
Opmerking:
Probeer het freewheelhuis niet te
demonteren, aangezien dit defecten tot
gevolg kan hebben.
Aantrekkoppel:
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Freewheelhuis
Tussenring van
freewheelhuis
Bevestigingsbo ut van
freewheelhuis
Demontage
Montage
10mm inbussleutel
(TL-WR37)
Binnenkabel
Hendel (B)
Kapje
Schroef
Frame
Houderbout
Houdermoer
Houder
1
2
1 2
Geleiderpoelie
Buitenste rand van
kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef
voor hoogste
versnelling
1
1 2
2
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
Grootste
versnelli
ngs
tandwiel
Buitenkabelh
ouder
Neem de
lengte 10 mm
langer
Verbinding
Verbinding
Verbinding-
sstop
Grootste
kettingring
Kettingpositie
Grootste
versnellingstandwiel
Grootste
kettingring
Kettingpositie
Grootste
versnellingstandwiel
Afstelbout Afstelbout
a
b
1
1
T
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
-
C
J
A
P
A
N
U
.
S
.
P
A
T
4
2
6
8
2
5
9
L
O
C
K
4
0
0
k
g
/
c
m
O
N
A
M
I
H
S
Gebruik voor de montage van de HG
tandwielen het speciaal gereedschap
(TL-LR15) om de borgring vast te zetten.
Gebruik bij het vervangen van de HG
tandwielen het speciaal
gereedschap (TL-
LR15) en TL-SR21
om de borgring
te verwijderen.
Alle tandwielen dienen met de zijde
welke voorzien is van het
groepmerkteken naar buiten gericht
te worden en zodanig gemonteerd
te worden dat het driehoek (
U)
merkteken van elk tandwiel en
gedeelte A van het freewheelhuis
(waar de groef het breedste is) met
elkaar uitgelijnd zijn.
De groef is op
slechts een plaats
het breedst.
a
c
-
1
4
T
A
merktekens
Borgring
De 6 tandwielen zijn door middel
van klinknagels bevestigd.
Aantrekkoppel:
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}
Borgring
Gereedschap
(TL-SR21)
Demontage
TL-LR15
SI-0027B-000-03
03
  • Page 1 1

Shimano RD-C201 Service Instructions

Type
Service Instructions
Deze handleiding is ook geschikt voor