Shimano RD-T780 Service Instructions

Type
Service Instructions
“De onderhoudsinterval is afhankelijk van het gebruik en de
rijomstandigheden. Reinig de ketting regelmatig met een geschikte
kettingreiniger. Gebruik nooit oplosmiddelen die alkali of zuur bevatten,
zoals roestreinigers. Als dergelijke oplosmiddelen worden gebruikt, kan
de ketting breken en ernstig letsel veroorzaakt worden.”
Voor het verkrijgen van goede resultaten bij het overschakelen van de
versnellingen, heeft deze ketting een voorwaartse en een achterwaartse zijde
en deze zijn als zodanig gemarkeerd om er voor te zorgen dat de ketting in de
juiste richting gemonteerd wordt. De optimale prestaties worden verkregen
wanneer de Ketting in de juiste richting gemonteerd wordt. Als de ketting in
omgekeerde richting gemonteerd wordt, bestaat de kans dat de ketting
afglijdt en dat u met de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle
kettingtype.
Als er andere verbindingspennen dan de speciale versterkte verbindingspennen worden
gebruikt, of als er een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt gebruikt welke niet
geschikt is voor het type ketting, bestaat de kans dat de sterkte van de verbinding niet
voldoende is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de ketting breekt of van de tandwielen valt.
• Let er op dat de verbindingspen uitgelijnd is met de
buitenkant van de buitenste schakel vanaf de zijde waar
de pen wordt ingestoken. Wanneer u met uw vinger er over
heen gaat dient deze glad en effen te zijn. De pen zal een
klein stukje aan de achterkant naar buiten steken nadat de
afbreekpen verwijderd is.
• Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als
gevolg van een verandering in het aantal tandwieltanden, de
ketting op een andere plaats doorsnijden dan op de
plaats waar de ketting door middel van een versterkte
verbindingspen aan elkaar verbonden is. De ketting
zal worden beschadigd wanneer deze op de plaats
wordt doorgesneden waar deze door middel van een
versterkte verbindingspen aan elkaar verbonden is.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en
of de ketting niet beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting
beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de
kans dat de ketting breekt en dat ernstig letsel wordt veroorzaakt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen
tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt
ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano
vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de
onderdelen te monteren. Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting
afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige
plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur schoon
spoelen en alle bewegende onderdelen smeren.
• Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is,
dient u de derailleur te vernieuwen.
• U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te smeren
(mechanisme en poelies).
• Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate van
parallellisme aan het achteruiteinde van de fiets controleren. Controleer ook of de kabel
gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
• Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de poelie
te vernieuwen.
• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en
deze vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met
een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de
gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de
ketting vernieuwen.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden
aangezien de kans bestaat dat door de hoge kabelweerstand de
werking van de SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
• Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde
groepmerktekens te gebruiken. Nooit in combinatie gebruiken met
een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
• Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor wanneer
het stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt. Controleer
bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet raakt wanneer
het stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt.
• Voor de versnellingskabel wordt een speciaal soort vet gebruikt.
Gebruik geen DURA-ACE vet of andere soorten vet, aangezien dit een nadelige invloed
kan hebben op het overschakelen van de versnellingen.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in gebruik
te nemen om er voor te zorgen dat deze goed glijden.
• Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken van de OT-SP
buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
• De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel draait.
• De geleiderpoelie is voorzien van een pijl die de draairichting aangeeft. Monteer de
geleiderpoelie zodanig dat de pijl gezien vanaf de buitenzijde van de derailleur linksom
wijst.
• De spannerpoelie is voorzien van een pijl die de draairichting aangeeft. Monteer de
spannerpoelie zodanig dat de pijl gezien vanaf de buitenzijde van de derailleur
rechtsom wijst.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het
gevolg is van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de
methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Algemene veiligheidsinformatie
g
a
-
18
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
WAARSCHUWING
Versterkte verbindingspen
Verbindingspen Verbindingspen
Buitenkant van schakel
Verbindingspen
KettinggereedschapKetting
10-versnellingen
supersmalle ketting voor
MTB
Versterkte
verbindingspen
TL-CN32
TL-CN23
TL-CN27
met groef (3)
met groef (2)
CS-6700
CS-M771-10
Combinatie van cassettetandwiel vertandingen
Modelnummer
10
10
10
Versnellingen
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 34T
11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32T
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28T
Tand-combinatie
bJ
bL
Groepnaam
RD-T780
SGS
45T
34T
11T
22T
10
FH-M785 / FH-T780
XT (Trekking)
SL-M780 / SL-M780-I
OT-SP41
RD-T780
SGS
10
CS-M771-10 / CS-6700
CN-HG94
SM-SP17
Bevestig de kabel aan de
achterderailleur en maak de
kabel, na deze eerst
voorgespannen te hebben,
vast aan de achterderailleur
zoals aangegeven in de
illustratie.
Trekken
Serie
Schakelhendel
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het aanbevolen gebruik te maken van on derstaande
combinatie.
Specificaties
Modelnummer
Type
Versnellingen
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Achterderailleur
FH-M785 / FH-T780
10
32
Modelnummer
Versnellingen
Aantal spaakgaten
Vrijloopnaaf
Groef
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel stevig
in de groef bevestigd wordt.
Aantrekkoppel :
6 - 7 N·m {60 - 70 kgf·cm}
SI-5XR0A-001-03
Technische montage-instructies SI-5XR0A-001
RD-T780
Achterderailleur
Montage van de achterderailleu
Let er bij het monteren op dat de afstelschroef voor de B-
spanning niet in aanraking komt met de derailleurhanger,
aangezien dit anders vervorming tot gevolg kan hebben.
Aantrekkoppel van montage-as :
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de
B-spanning
Montage van het tandwiel
Alle tandwielen dienen met de
zijde welke voorzien is van het
groepmerkteken naar buiten
gericht te worden en zodanig
gemonteerd te worden dat het
brede gedeelte van elk tandwiel
en gedeelte A van het
freewheelhuis (waar de groef
het breedste is) met elkaar
uitgelijnd zijn.
De groef is op
slechts een plaats
het breedst.
a
c
-
1
4
T
A
Brede gedeelte
Gebruik voor de montage van de HG tandwielen het
speciaal gereedschap (TL-LR15 / LR10) om de borgring
vast te zetten.
Gebruik bij het vervangen van de HG tandwielen het
speciaal gereedschap (TL-LR15 / LR10) en TL-SR21 om
de borgring te verwijderen.
Aantrekkoppel :
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}
Borgring
Tandwielafstandsring
Plaatje van borgring
Borgring
Tandwielafstandsringen
Plaatje van borgring
Afstandsring
< CS-M771-10 >
(bJ) 11 - 34T
(bL) 11 - 32T
< CS-6700 >
11 - 28T
Afdekking van binnenste gat
Hendel (B)
Binnenkabel
2. Aansluiten en bevestigen van de
binnenkabel
Bedien de hendel (B) 9 maal of meer om
de hendel in de hoogste stand te zetten.
Verwijder vervolgens de afdekking van het
gat van de binnenkabel en sluit de
binnenkabel aan.
Monteer de afdekking van het binnenste gat door
deze tot aan de aanslag te draaien zoals aangegeven
in de illustratie.
Niet verder dan dit punt draaien, aangezien anders de
schroefdraad beschadigd wordt.
Afdekking van
binnenste gat
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op :
http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Borgring
Gereedschap
(TL-SR21)
Demontage
TL-LR15/LR10
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze
aan het uiteinde tegenovergesteld aan
het uiteinde met de markering afsnijden.
Na het afsnijden van de buitenkabel het
uiteinde er van zodanig afronden dat de binnenomtrek van het
gat een gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde
buitenkabelafsluitkapje
op het afgesneden
uiteinde van het
buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
* Als de achterderailleur aan veel beweging onderhevig is, zoals
bij fietsen met achterwielvering, wordt het aanbevolen het
kapje te vervangen door een aluminium kapje.
Het uiteinde van de buitenkabel
dat voorzien is van een aluminium
kapje dient zich aan de
derailleurzijde te bevinden.
Aluminium kapje
Derailleurzijde
De afdichtkap met lip
en de rubber mof
moeten aan de
aanslag van de
buitenkabel op het
frame gemonteerd
worden.
Rubber mof
Rubber mof
Niet buigen
Afdichtkap met lip
5. SIS afstelling
Bedien de schakelhendel eenmaal om de ketting van het kleinste
tandwiel naar het tandwiel van de 2de versnelling te verplaatsen.
Bedien hierna de schakelhendel, doch slechts naar de mate van
speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer de
ketting naar het
tandwiel van de
3de versnelling
verplaatst wordt
Trek de afstelnippel aan
totdat de ketting terugkeert
naar het tandwiel van de 2de
versnelling (rechtsom).
Draai de afstelnippel los totdat
de ketting een geluid maakt
en het tandwiel van de 3de
versnelling raakt (linksom).
Wanneer er geen
geluid hoorbaar is
Optimale afstelling
De optimale afstelling is verkregen wanneer de ketting een
geluid maakt en het tandwiel van de 3de versnelling raakt
wanneer de schakelhendel juist ver genoeg wordt
ingedrukt om de speling in de hendel op te heffen.
*
Druk de hendel in de oorspronkelijke stand terug (de
hendel staat dan in de 2de positie wanneer u uw vinger van
de hendel heeft afgenomen) en draai de crankarm. Indien de ketting dan
nog steeds bij het aanraken van het tandwiel van de 3de versnelling een
geluid maakt, de afstelnippel een klein stukje losdraaien (rechtsom). Stop
met draaien op het punt waarbij er geen geluid meer hoorbaar is.
Bedien hendel om over te schakelen naar andere versnellingen en controleer
hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem,
regelmatig alle onderdelen van de overbrenging van smeerolie voorzien.
Afstelnippel Afstelnippel
Afstelling
1. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de afstelschoef voor het kleinste
versnellingstandwiel en stel zodanig af dat,
gezien vanaf de achterzijde, de
geleiderpoelie uitgelijnd is onder de buitenste
rand van het kleinste versnellingstandwiel.
Kettinglengte op fietsen met achterwielophanging
A
A'
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting
om het grootste versnellingstandwiel
en de grootste kettingring geplaatst is.
Grootste
versnellingstandwiel
Ketting
Grootste
kettingring
De lengte A zal variëren afhankelijk van de beweging van de achterwielophanging.
Indien de ketting te kort is, kan dit tot gevolg hebben dat er een te grote belasting op
het aandrijfsysteem wordt uitgeoefend. Stel de lengte van de ketting af door het
toevoegen van twee schakels aan de ketting wanneer de achterwielophanging zich in
een positie bevindt waarbij afmeting "A" het langste is en de ketting zich op het
grootste versnelllingstandwiel en de grootste kettingring bevindt. Indien de mate van
beweging van de achterwielophanging groot is, is het mogelijk dat de ketting niet
voldoende gespannen is wanneer de ketting zich op de kleinste kettingring en het
kleinste versnelllingstandwiel bevindt.
Buitenste rand
van kleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
4. Gebruik van de afstelschroef voor de B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en het grootste versnellingstandwiel en
draai de crankarm in achterwaartse richting. Draai vervolgens de afstelschroef
voor de B-spanning om de geleiderpoelie zo dicht mogelijk bij het tandwiel af te
stellen. De geleiderpoelie mag het tandwiel echter niet raken. Schakel de ketting
vervolgens over naar het kleinste versnellingstandwiel en herhaal bovenstaande
stappen om er zeker van te zijn dat de poelie het tandwiel niet raakt.
Grootste
versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef voor
de B-spanning
Grootste
versnellingstandwiel
Geleider-poelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
3. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het grootste versnellingstandwiel zodanig dat de
geleiderpoelie direct onder het grootste versnellingstandwiel komt te staan.
  • Page 1 1

Shimano RD-T780 Service Instructions

Type
Service Instructions