Rain Bird RSD-CEx Handleiding

Type
Handleiding
26
Nederlandse gebruikershandleiding
RSD-regensensor
De Rain Bird® RSD-regensensorserie is een gemakkelijk
te installeren, duurzame en visueel aantrekkelijke
regensensor die geschikt is voor 24 VAC-toepassingen
bij woningen en commerciële gebouwen. Dit
hoogwaardige product bespaart water door
automatisch de neerslaghoeveelheden te meten en
beregeningscycli uit te stellen als besproeiing niet
nodig is.
!
OPMERKING: De RSD-regensensor is een
laagspanningsapparaat dat geschikt is voor 24 V
wisselstroom (VAC)- regelcircuits en 24 VAC-
pompstartrelaiscircuits. De regensensor kan
worden gebruikt met automaten die maximaal
tien 24 VAC, 7 VA elektromagnetische kleppen per
station, plus één hoofdklep, kunnen activeren.
Gebruik de regensensor NIET met 110/250 VAC-
apparaten of -circuits, zoals direct werkende
pompstartsystemen of pompstartrelais.
Kiezen van een plaats
Installeer de regensensor op een plaats waar deze
de natuurlijke neerslag kan opvangen zonder te
worden gehinderd door natuurlijke of door de mens
gemaakte obstakels. Plaats de regensensor op een
hoogte waar deze tegen vandalisme is beveiligd.
Vermijd montageplaatsen zoals die weergegeven in
afbeelding 1.
!
Installeer de regensensor NIET op plaatsen waar
het vermogen van de sensor om natuurlijke
neerslag te verzamelen en te registreren, wordt
beïnvloed door beregening, dakgoten, bomen, enz.
Installeer de regensensor NIET op een locatie
waar bladeren en andere rommel van bomen
erin kan vallen.
Installeer de regensensor NIET op een locatie
waar het hard kan waaien.
Bediening
Instellen van de regenval
De regenvalinstelling van de sensor bepaalt de
hoeveelheid regen die nodig is om de besproeiingscyclus
uit te stellen. U kunt de regenval instellen van 1/8 tot
3/4” (3 mm tot 19 mm). De regenval wordt ingesteld door
de wijzerplaatdop van de sensor linksom of rechtsom
te draaien. Om de regenval in te stellen, moet de
wijzerplaatdop van de sensor worden gedraaid totdat
de gewenste regenval op één lijn staat met de pijl op het
sensorhuis (A), zoals weergegeven in afbeelding 2.
De ideale regenvalinstelling voor uw plaats hangt af
van het bodemtype, de wind, de hoeveelheid direct
zonlicht die de sensor ontvangt en de frequentie en
hoeveelheid regen. In de tabel op de volgende pagina
worden enkele richtlijnen gegeven voor het bepalen
van de juiste regenvalinstelling.
Nederlands
27
Kenmerken van de irrigatieplaats Regenvalinstelling
• Niet-frequente, lichte regenval
• Sensor is blootgesteld aan
lange perioden met direct
zonlicht
• Kleiachtige grondsoorten
1/8” tot 1/4”
(3 tot 6 mm)
• Frequente, zware regenval
• Sensor bevestigd op een
hoofdzakelijk schaduwrijke
plaats
• Zandige grondsoorten
1/2” tot 3/4”
(13 tot 19 mm)
Instellen van de ontluchtingsring
De ontluchtingsring bepaalt de "droogtijd", d.w.z. de
tijd waarin irrigatie na een regenval wordt uitgesteld.
Bij de meeste installaties moet de ontluchtingsring in
de geheel open stand worden gezet.
Op plaatsen waar water de neiging heeft zich na een
regenval te verzamelen, moet de ontluchtingsring van
de sensor gedeeltelijk worden gesloten. Door wijziging
van de instelling van de ontluchtingsring wordt de
beregeningscyclus langer uitgesteld, waardoor de
grond de tijd krijgt om het water af te voeren.
Om de droogtijd in te stellen, moet de ontluchtingsring
onder de wijzerplaatdop van de sensor in de gewenste
stand worden gedraaid, zoals weergegeven in
afbeelding 3.
Montage
!
OPMERKING: Volg de installatie-instructies
zorgvuldig en installeer de sensor volgens
de nationale elektrische norm of volgens uw
plaatselijke elektrische voorschriften.
Beugelmodel
Het beugelmodel van de RSD-Bex-regensensor wordt
als volgt gemonteerd:
1. Kies een goede bevestigingsplaats binnen een
afstand van 25’ (7,6 m) van uw automaat. Het
wordt niet aanbevolen om extra bedrading toe
te voegen aan de meegeleverde 25’ (7,6 m).
2. Draai twee montageschroeven door de gaten (C)
in de bevestigingsbeugel, zoals weergegeven in
afbeelding 4 (C). Gebruik bevestigingsmaterialen
die geschikt zijn voor het montageoppervlak
(hout, tegels, metselwerk, enz.).
Kabelbuismodel
Het kabelbuismodel van de RSD-CEx-regensensor
wordt als volgt gemonteerd:
1. Kies een goede bevestigingsplaats binnen een
afstand van 25’ (7,6 m) van uw automaat. Het
wordt niet aanbevolen om extra bedrading toe
te voegen aan de meegeleverde 25’ (7,6 m).
2. Leid de draden van de regensensor door
een adapterhulpstuk dat geschikt is voor uw
installatie en schroef de sensor in de adapter,
zoals weergegeven in afbeelding 5. Het wordt
niet aanbevolen om extra bedrading toe te
voegen aan de meegeleverde 25’ (7,6 m).
Nederlands
28
3. Zorg dat de wijzerplaatdop van de regensensor
vlak ligt en niet door obstakels erboven wordt
belemmerd.
4. Maak het adapterhulpstuk vast aan de kabelbuis,
en sluit de regensensor dan aan op de automaat
volgens de procedure beschreven in het gedeelte
“Bedrading van de regensensor”.
Bedrading van de regensensor
Kies de juiste installatieprocedure (normaal gesloten of
normaal open) voor het aansluiten van de bedrading
van de RSD-regensensor op uw automaat.
!
OPMERKING: De meeste irrigatieregelaars
staan in de normaal gesloten positie.
Normaal gesloten installatie
Automaten met regensensorklemmen
Vele moderne automaten (zoals die van Rain Bird)
zijn voorzien van ingebouwde klemmen voor
regensensordraden. Op speciale regensensorklemmen
is meestal een sticker met “sensor, “SENS”, “S” of “SN”
aangebracht op de klemmenstrip van de automaat.
1. Sluit de regensensor aan door de jumperdraad
(indien aanwezig) uit de regensensorklemmen
van de automaat te verwijderen.
2. Sluit de rode en zwarte draden van de regensensor
aan op de sensorklemmen van de automaat zoals
weergegeven in afbeelding 7. Het doet er niet toe
welke draad er naar welke klem gaat. Gebruik de
blauwe draad niet.
Automaten zonder regensensorklemmen
Gebruik de onderstaande procedure als uw automaat
NIET is uitgerust met speciale regensensorklemmen.
1. Verwijder de draad uit de gemeenschappelijke
klem (“C” of “COM”) op de klemmenstrip van de
automaten. Sluit deze draad dan aan op de rode
regensensordraad.
2. Sluit de zwarte regensensordraad aan op
de gemeenschappelijke klem (“C” of “COM”)
op de klemmenstrip van de automaat, zoals
weergegeven in afbeelding 8. Gebruik de
blauwe draad niet.
Normaal open installatie
Bij sommige oudere automaten moet de regensensor
in de stand “Normaal open” (N.O.) worden geïnstalleerd.
Gebruik de volgende procedure als voor uw automaat
de normaal open installatie vereist is.
Automaten met regensensorklemmen
Hoewel dit niet veel voorkomt, hebben sommige
oudere automaten ingebouwde klemmen voor
regensensordraden. Op speciale regensensorklemmen
is meestal een sticker met “sensor, “SENS”, “S” of “SN”
aangebracht op de klemmenstrip van de automaat.
Nederlands
29
1. Sluit de regensensor aan door de jumperdraad
(indien aanwezig) uit de regensensorklemmen
van de automaat te verwijderen.
2. Sluit de blauwe en zwarte draden van de
regensensor aan op de sensorklemmen van de
automaat zoals weergegeven in afbeelding 9.
Het doet er niet toe welke draad er naar welke
klem gaat. Gebruik de rode draad niet.
Automaten zonder regensensorklemmen
Gebruik de onderstaande procedure als uw automaten
NIET is uitgerust met speciale regensensorklemmen.
1. Verwijder de draad uit de gemeenschappelijke
klem (“C” of “COM”) op de klemmenstrip van
de automaten. Sluit deze draad dan aan op de
blauwe regensensordraad.
2. Sluit de zwarte regensensordraad aan op
de gemeenschappelijke klem (“C” of “COM”)
op de klemmenstrip van de automaat, zoals
weergegeven in afbeelding 10. Gebruik de rode
draad niet.
Testen van het systeem
Nadat de sensor is geïnstalleerd, moet worden
gecontroleerd of deze goed werkt. Schakel de
automaat in om de irrigatie te starten. Houd de plunjer
boven op de regensensor omlaag zoals weergegeven
in afbeelding 4 (B). De irrigatie van de betreffende
zone moet na enkele seconden worden uitgeschakeld.
Als dit niet gebeurt, moet u de draadaansluitingen van
de regensensor controleren.
Onderhoud
De RSD-regensensor werkt automatisch en vereist
geen regelmatig onderhoud. Soms raken de schijven
binnenin de wijzerplaatdop van de sensor vervuild
(rommel of insecten). Als dit gebeurt, moet u de
volgende procedure gebruiken om de regensensor
te reinigen.
1. Draai de wijzerplaatdop in de stand 3/4” (19 mm)
regenval, zoals weergegeven in afbeelding 2.
2. Druk op het lipje met “Press” (Drukken) aan de
zijkant van het sensorhuis, zoals weergegeven in
afbeelding 6 (D). Draai dan de wijzerplaatdop ca.
1 1/4 slag verder om de dop van het sensorhuis te
verwijderen.
3. Haal de plunjer en schijven uit het sensorhuis en
was deze in schoon water af.
4. Breng de plunjer en schijven weer aan. Zet de
regenval ten slotte weer in de gewenste stand,
zoals weergegeven in afbeelding 2.
!
OPMERKING: Als u de schijven wast, laat ze
dan ten minste 24 uur drogen voordat u ze
weer aanbrengt. Anders kan dit de irrigatie
tegenhouden totdat de schijven volledig
droog zijn.
Nederlands
D
C
E
F
G
F
J
K
F
H
F
H
E
Rojo Y Negro
Rouge Et Noir
Vermelho E Preto
Rosso E Nero
Rot Und Schwarz
Rood en zwart
Κόκκινο και μαύρο
Kırmızı ve siyah
Red and black
Czerwony i czarny
Červený a černý
Röd och svart
F
A las válvulas
Vers les vannes
Às válvulas
Alle elettrovalvole
An ventile
Naar kleppen
Προς τις βαλβίδες
Vanalara
To valves
Do zaworów
K ventilům
Till ventiler
G
Rojo
Rouge
Vermelho
Rosso
Rot
Rood
Κόκκινο
Kırmızı
Red
Czerwony
Červený
Röd
K
Azul
Bleu
Azul
Blu
Blau
Blauw
Μπλε
Mavi
Blue
Niebieski
Modrý
Blå
H
Negro al cable común desconectado
Noir vers les câbles communs déconnectés
Preto ao o comum desligado
Nero al cavo comune scollegato
Schwarz an den abgetrennten Nullleiter
Zwart naar ontkoppelde gemeenschappelijke draad
Μαύρο προς αποσυνδεδεμένο κοινό καλώδιο
Bağlantısı kesilmiş ortak tele giden siyah kablo
Black to disconnected common wire
Czarny do odłączonego przewodu wspólnego
Černý k odpojenému nulovému vodiči
Svart till frånkopplad gemensam ledare
J
Azul y negro
Bleu et noir
Azul e preto
Blu e nero
Blau und schwarz
Blauw en zwart
Μπλε και μαυρο
Mavi ve siyah
Blue and black
Niebieski i czarny
Modrý a černý
Blå och svart
P/N: 17218206/10
•
English
In compliance with European directive
2002/96/CE and nom EN50419:2005, this
device must not be thrown away with
household garbage. The device must be
the object of an appropriate, selective
removal procedure in order to recuperate
it. Your cooperation will contribute to
the respect for the environment and the
protection of our natural resources.
•
Español
De conformidad con la Directiva europea
2002/96/CE y la norma EN50419:2005,
este dispositivo no debe desecharse
junto con la basura doméstica. Este
dispositivo debe ser objeto de un proceso
de retirada apropiado y selectivo para su
recuperación. Su cooperación contribuirá
al respeto por el medio ambiente y a la
protección de nuestros recursos naturales.
•
Français
Conformément à la Directive Européenne
2002/96/CE et à la norme EN50419:2005,
cet équipement ne doit pas être jeté
avec les ordures ménagères. Il doit faire
l’objet d’une collecte sélective appropriée
afin de permettre sa valorisation. Par ce
geste, vous contribuerez au respect de
l’environnement et à la protection des
ressources naturelles.
•
Português
Em conformidade com a directiva europeia
2002/96/CE e a norma EN50419:2005,
este dispositivo não pode ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico.
O dispositivo tem de ser sujeito a um
procedimento adequado de eliminação
selectiva para permitir a sua recuperação.
A sua cooperação vai contribuir para o
respeito pelo meio ambiente e para a
protecção dos nossos recursos naturais.
Italiano
In conformità con la direttiva Europea
2002/96/CE e la norma EN50419:2005,
questo sensore non deve essere gettato
nei contenitori dei rifiuti domestici.
Questo sensore deve seguire una procedura
di raccolta differenziata per poterlo
così recuperare. La vostra cooperazione
contribuirà a rispettare l’ambiente e
a proteggere le risorse naturali.
•
Deutsch
In Übereinstimmung mit der Europäischen
Richtlinie 2002/96/CE und der Norm
EN50419:2005 darf dieses Gerät nicht
in den Hausmüll geworfen werden.
Es gehört in den Sondermüll, damit
eine umweltgerechte Entsorgung
gewährleistet ist und zur Respektierung
der Umwelt und zum Schutz unserer
natürlichen Ressourcen beigetragen wird.
Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756 USA
Phone: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6522
Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702 USA
Phone: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411
Rain Bird International
1000 West Sierra Madre Avenue
Azusa, CA 91702 USA
Phone: +1 (626) 963-9311
Fax: +1 (626) 852-7343
Rain Bird Europe SNC
900 Rue Ampère, BP 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
[email protected] - www.rainbird.eu
Rain Bird France SNC
900 Rue Ampère, BP 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
[email protected] - www.rainbird.fr
© 2010 Rain Bird Corporation
®
Registered trademark of
Rain Bird Corporation
www.rainbird.com
1-800-RAINBIRD
Rain Bird Ibérica. S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
c/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tél: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
[email protected] - www.rainbird.es
[email protected] – www.rainbird.pt
Rain Bird Desutschland GmbH
Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppingen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
[email protected] - www.rainbird.de
Rain Bird Sverige AB
Fleningeväen 315
260 35 Ödâkra
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax: (46) 42 20 40 65
[email protected] - www.rainbird.se
Rain Bird Turkey
Ístiklal Mahallesi,
Alemdağ Caddesi, Nº 262
81240 Ümraniye Ístanbul
Türkiye
Phone: (90) 216 443 75 23
Fax (90) 216 461 74 52
•
Nederlands
In overeenstemming met de Europese
richtlijn 2002/96/CE en norm
EN50419:2005, mag dit apparaat niet
met het gewone huisvuil verwijderd
worden. Dit apparaat dient op de
daarvoor aangewezen wijze verwijderd
te worden teneinde hergebruik mogelijk
te maken. Hierdoor draagt u bij aan een
gezonde leefomgeving en het behoud
van onze natuur.
•
Ελληνικά
Σύμφωνα με τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ και
EN50419:2005 αυτή η συσκευή δεν
πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά
απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να
αποτελεί αντικείμενο μιας κατάλληλης,
επιλεκτικής διαδικασίας απομάκρυνσης
για την ανάκτησή της. Η συμμετοχή σας
θα βοηθήσει στον σεβασμό απέναντι
στο περιβάλλον και στην προστασία
των φυσικών πόρων.
•
Türkçe
Avrupa Direktifi 2002/96/CE ve
EN50419:2005 normu uyarınca bu cihaz
konutlara ait çöplere atılmamalıdır.
Bu cihaz, geri kazanılabilmesi için, uygun
ve kontrollü bir şekilde imha edilmelidir.
Bu konudaki duyarlılığınız çevreye saygı
ve doğal kaynaklarımızın korunması
konularında yardımcı olacaktır.
•
Polski
Zgodnie z dyrektywą europejską
2002/96/WE i normą EN50419:2005 to
urządzenie nie może zostać wyrzucone
razem z odpadami domowymi. Należy je
poddać odpowiedniej procedurze w celu
poddania go recyklingowi. Współpraca
użytkownika w tym zakresie przyniesie
korzyść dla środowiska i pomoże
w ochronie zasobów naturalnych.
•
Česká
Ve shodě se směrnicí EU 2002/96/ES a
normou ČSN EN50419:2005 nesmí být
toto zařízení likvidováno společně
s domovním odpadem. Zařízení musí
projít odpovídajícím procesem
selektivního výběru za účelem jeho
správné recyklace. Svojí spoluprací
přispějete k ohleduplnosti vůči životnímu
prostředí a k ochraně přírodních zdrojů.
•
Svensk
I enlighet med EU-direktiv 2002/96/CE
och standarden EN50419:2005, får denna
anordning inte kastas i hushållssoporna.
Anordningen måste genomgå en
lämplig, selektiv demonteringsprocess
för att den ska kunna återvinnas. Ditt
samarbete bidrar till hänsyn till miljön
och bevarandet av våra naturresurser.

Documenttranscriptie

Nederlandse gebruikershandleiding RSD-regensensor De Rain Bird® RSD-regensensorserie is een gemakkelijk te installeren, duurzame en visueel aantrekkelijke regensensor die geschikt is voor 24 VAC-toepassingen bij woningen en commerciële gebouwen. Dit hoogwaardige product bespaart water door automatisch de neerslaghoeveelheden te meten en beregeningscycli uit te stellen als besproeiing niet nodig is. !! OPMERKING: De RSD-regensensor is een laagspanningsapparaat dat geschikt is voor 24 V wisselstroom (VAC)- regelcircuits en 24 VACpompstartrelaiscircuits. De regensensor kan worden gebruikt met automaten die maximaal tien 24 VAC, 7 VA elektromagnetische kleppen per station, plus één hoofdklep, kunnen activeren. Gebruik de regensensor NIET met 110/250 VACapparaten of -circuits, zoals direct werkende pompstartsystemen of pompstartrelais. Kiezen van een plaats Installeer de regensensor op een plaats waar deze de natuurlijke neerslag kan opvangen zonder te worden gehinderd door natuurlijke of door de mens gemaakte obstakels. Plaats de regensensor op een hoogte waar deze tegen vandalisme is beveiligd. Vermijd montageplaatsen zoals die weergegeven in afbeelding 1. !! Installeer de regensensor NIET op plaatsen waar het vermogen van de sensor om natuurlijke neerslag te verzamelen en te registreren, wordt beïnvloed door beregening, dakgoten, bomen, enz. Installeer de regensensor NIET op een locatie waar bladeren en andere rommel van bomen erin kan vallen. Installeer de regensensor NIET op een locatie waar het hard kan waaien. Bediening Instellen van de regenval De regenvalinstelling van de sensor bepaalt de hoeveelheid regen die nodig is om de besproeiingscyclus uit te stellen. U kunt de regenval instellen van 1/8” tot 3/4” (3 mm tot 19 mm). De regenval wordt ingesteld door de wijzerplaatdop van de sensor linksom of rechtsom te draaien. Om de regenval in te stellen, moet de wijzerplaatdop van de sensor worden gedraaid totdat de gewenste regenval op één lijn staat met de pijl op het sensorhuis (A), zoals weergegeven in afbeelding 2. De ideale regenvalinstelling voor uw plaats hangt af van het bodemtype, de wind, de hoeveelheid direct zonlicht die de sensor ontvangt en de frequentie en hoeveelheid regen. In de tabel op de volgende pagina worden enkele richtlijnen gegeven voor het bepalen van de juiste regenvalinstelling. 26 Nederlands Kenmerken van de irrigatieplaats Regenvalinstelling • Niet-frequente, lichte regenval • Sensor is blootgesteld aan lange perioden met direct zonlicht • Kleiachtige grondsoorten 1/8” tot 1/4” (3 tot 6 mm) • Frequente, zware regenval • Sensor bevestigd op een hoofdzakelijk schaduwrijke plaats • Zandige grondsoorten 1/2” tot 3/4” (13 tot 19 mm) Instellen van de ontluchtingsring De ontluchtingsring bepaalt de "droogtijd", d.w.z. de tijd waarin irrigatie na een regenval wordt uitgesteld. Bij de meeste installaties moet de ontluchtingsring in de geheel open stand worden gezet. Op plaatsen waar water de neiging heeft zich na een regenval te verzamelen, moet de ontluchtingsring van de sensor gedeeltelijk worden gesloten. Door wijziging van de instelling van de ontluchtingsring wordt de beregeningscyclus langer uitgesteld, waardoor de grond de tijd krijgt om het water af te voeren. Om de droogtijd in te stellen, moet de ontluchtingsring onder de wijzerplaatdop van de sensor in de gewenste stand worden gedraaid, zoals weergegeven in afbeelding 3. Montage !! OPMERKING: Volg de installatie-instructies zorgvuldig en installeer de sensor volgens de nationale elektrische norm of volgens uw plaatselijke elektrische voorschriften. Beugelmodel Het beugelmodel van de RSD-Bex-regensensor wordt als volgt gemonteerd: 1. Kies een goede bevestigingsplaats binnen een afstand van 25’ (7,6 m) van uw automaat. Het wordt niet aanbevolen om extra bedrading toe te voegen aan de meegeleverde 25’ (7,6 m). 2. Draai twee montageschroeven door de gaten (C) in de bevestigingsbeugel, zoals weergegeven in afbeelding 4 (C). Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor het montageoppervlak (hout, tegels, metselwerk, enz.). Kabelbuismodel Het kabelbuismodel van de RSD-CEx-regensensor wordt als volgt gemonteerd: 1. Kies een goede bevestigingsplaats binnen een afstand van 25’ (7,6 m) van uw automaat. Het wordt niet aanbevolen om extra bedrading toe te voegen aan de meegeleverde 25’ (7,6 m). 2. Leid de draden van de regensensor door een adapterhulpstuk dat geschikt is voor uw installatie en schroef de sensor in de adapter, zoals weergegeven in afbeelding 5. Het wordt niet aanbevolen om extra bedrading toe te voegen aan de meegeleverde 25’ (7,6 m). Nederlands 27 3. Zorg dat de wijzerplaatdop van de regensensor vlak ligt en niet door obstakels erboven wordt belemmerd. 4. Maak het adapterhulpstuk vast aan de kabelbuis, en sluit de regensensor dan aan op de automaat volgens de procedure beschreven in het gedeelte “Bedrading van de regensensor”. Bedrading van de regensensor Kies de juiste installatieprocedure (normaal gesloten of normaal open) voor het aansluiten van de bedrading van de RSD-regensensor op uw automaat. !! OPMERKING: De meeste irrigatieregelaars staan in de normaal gesloten positie. Normaal gesloten installatie Automaten met regensensorklemmen Vele moderne automaten (zoals die van Rain Bird) zijn voorzien van ingebouwde klemmen voor regensensordraden. Op speciale regensensorklemmen is meestal een sticker met “sensor”, “SENS”, “S” of “SN” aangebracht op de klemmenstrip van de automaat. 1. Sluit de regensensor aan door de jumperdraad (indien aanwezig) uit de regensensorklemmen van de automaat te verwijderen. 2. Sluit de rode en zwarte draden van de regensensor aan op de sensorklemmen van de automaat zoals weergegeven in afbeelding 7. Het doet er niet toe welke draad er naar welke klem gaat. Gebruik de blauwe draad niet. Automaten zonder regensensorklemmen Gebruik de onderstaande procedure als uw automaat NIET is uitgerust met speciale regensensorklemmen. 1. Verwijder de draad uit de gemeenschappelijke klem (“C” of “COM”) op de klemmenstrip van de automaten. Sluit deze draad dan aan op de rode regensensordraad. 2. Sluit de zwarte regensensordraad aan op de gemeenschappelijke klem (“C” of “COM”) op de klemmenstrip van de automaat, zoals weergegeven in afbeelding 8. Gebruik de blauwe draad niet. Normaal open installatie Bij sommige oudere automaten moet de regensensor in de stand “Normaal open” (N.O.) worden geïnstalleerd. Gebruik de volgende procedure als voor uw automaat de normaal open installatie vereist is. Automaten met regensensorklemmen Hoewel dit niet veel voorkomt, hebben sommige oudere automaten ingebouwde klemmen voor regensensordraden. Op speciale regensensorklemmen is meestal een sticker met “sensor”, “SENS”, “S” of “SN” aangebracht op de klemmenstrip van de automaat. 28 Nederlands 1. Sluit de regensensor aan door de jumperdraad (indien aanwezig) uit de regensensorklemmen van de automaat te verwijderen. 2. Sluit de blauwe en zwarte draden van de regensensor aan op de sensorklemmen van de automaat zoals weergegeven in afbeelding 9. Het doet er niet toe welke draad er naar welke klem gaat. Gebruik de rode draad niet. Automaten zonder regensensorklemmen Gebruik de onderstaande procedure als uw automaten NIET is uitgerust met speciale regensensorklemmen. 1. Verwijder de draad uit de gemeenschappelijke klem (“C” of “COM”) op de klemmenstrip van de automaten. Sluit deze draad dan aan op de blauwe regensensordraad. 2. Sluit de zwarte regensensordraad aan op de gemeenschappelijke klem (“C” of “COM”) op de klemmenstrip van de automaat, zoals weergegeven in afbeelding 10. Gebruik de rode draad niet. Testen van het systeem Nadat de sensor is geïnstalleerd, moet worden gecontroleerd of deze goed werkt. Schakel de automaat in om de irrigatie te starten. Houd de plunjer boven op de regensensor omlaag zoals weergegeven in afbeelding 4 (B). De irrigatie van de betreffende zone moet na enkele seconden worden uitgeschakeld. Als dit niet gebeurt, moet u de draadaansluitingen van de regensensor controleren. Onderhoud De RSD-regensensor werkt automatisch en vereist geen regelmatig onderhoud. Soms raken de schijven binnenin de wijzerplaatdop van de sensor vervuild (rommel of insecten). Als dit gebeurt, moet u de volgende procedure gebruiken om de regensensor te reinigen. 1. Draai de wijzerplaatdop in de stand 3/4” (19 mm) regenval, zoals weergegeven in afbeelding 2. 2. Druk op het lipje met “Press” (Drukken) aan de zijkant van het sensorhuis, zoals weergegeven in afbeelding 6 (D). Draai dan de wijzerplaatdop ca. 1 1/4 slag verder om de dop van het sensorhuis te verwijderen. 3. Haal de plunjer en schijven uit het sensorhuis en was deze in schoon water af. 4. Breng de plunjer en schijven weer aan. Zet de regenval ten slotte weer in de gewenste stand, zoals weergegeven in afbeelding 2. !! OPMERKING: Als u de schijven wast, laat ze dan ten minste 24 uur drogen voordat u ze weer aanbrengt. Anders kan dit de irrigatie tegenhouden totdat de schijven volledig droog zijn. Nederlands 29 D C E G F F J K H E Red and black Rojo Y Negro Rouge Et Noir Vermelho E Preto Rosso E Nero Rot Und Schwarz Rood en zwart Κόκκινο και μαύρο Kırmızı ve siyah Czerwony i czarny Červený a černý Röd och svart F To valves A las válvulas Vers les vannes Às válvulas Alle elettrovalvole An ventile Naar kleppen Προς τις βαλβίδες Vanalara Do zaworów K ventilům Till ventiler G Red Rojo Rouge Vermelho Rosso Rot Rood Κόκκινο Kırmızı Czerwony Červený Röd F F H H Black to disconnected common wire Negro al cable común desconectado Noir vers les câbles communs déconnectés Preto ao fio comum desligado Nero al cavo comune scollegato Schwarz an den abgetrennten Nullleiter Zwart naar ontkoppelde gemeenschappelijke draad Μαύρο προς αποσυνδεδεμένο κοινό καλώδιο Bağlantısı kesilmiş ortak tele giden siyah kablo Czarny do odłączonego przewodu wspólnego Černý k odpojenému nulovému vodiči Svart till frånkopplad gemensam ledare J Blue and black Azul y negro Bleu et noir Azul e preto Blu e nero Blau und schwarz Blauw en zwart Μπλε και μαυρο Mavi ve siyah Niebieski i czarny Modrý a černý Blå och svart K Blue Azul Bleu Azul Blu Blau Blauw Μπλε Mavi Niebieski Modrý Blå English In compliance with European directive 2002/96/CE and nom EN50419:2005, this device must not be thrown away with household garbage. The device must be the object of an appropriate, selective removal procedure in order to recuperate it. Your cooperation will contribute to the respect for the environment and the protection of our natural resources. • Español De conformidad con la Directiva europea 2002/96/CE y la norma EN50419:2005, este dispositivo no debe desecharse junto con la basura doméstica. Este dispositivo debe ser objeto de un proceso de retirada apropiado y selectivo para su recuperación. Su cooperación contribuirá al respeto por el medio ambiente y a la protección de nuestros recursos naturales. • Français Conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE et à la norme EN50419:2005, cet équipement ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l’objet d’une collecte sélective appropriée afin de permettre sa valorisation. Par ce geste, vous contribuerez au respect de l’environnement et à la protection des ressources naturelles. • Português Em conformidade com a directiva europeia 2002/96/CE e a norma EN50419:2005, este dispositivo não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O dispositivo tem de ser sujeito a um procedimento adequado de eliminação selectiva para permitir a sua recuperação. A sua cooperação vai contribuir para o respeito pelo meio ambiente e para a protecção dos nossos recursos naturais. • Italiano In conformità con la direttiva Europea 2002/96/CE e la norma EN50419:2005, questo sensore non deve essere gettato nei contenitori dei rifiuti domestici. Questo sensore deve seguire una procedura di raccolta differenziata per poterlo così recuperare. La vostra cooperazione contribuirà a rispettare l’ambiente e a proteggere le risorse naturali. • Deutsch In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2002/96/CE und der Norm EN50419:2005 darf dieses Gerät nicht in den Hausmüll geworfen werden. Es gehört in den Sondermüll, damit eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet ist und zur Respektierung der Umwelt und zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen beigetragen wird. • Nederlands In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/CE en norm EN50419:2005, mag dit apparaat niet met het gewone huisvuil verwijderd worden. Dit apparaat dient op de daarvoor aangewezen wijze verwijderd te worden teneinde hergebruik mogelijk te maken. Hierdoor draagt u bij aan een gezonde leefomgeving en het behoud van onze natuur. • Ελληνικά Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ και EN50419:2005 αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μιας κατάλληλης, επιλεκτικής διαδικασίας απομάκρυνσης για την ανάκτησή της. Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει στον σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και στην προστασία των φυσικών πόρων. • Türkçe Avrupa Direktifi 2002/96/CE ve EN50419:2005 normu uyarınca bu cihaz konutlara ait çöplere atılmamalıdır. Bu cihaz, geri kazanılabilmesi için, uygun ve kontrollü bir şekilde imha edilmelidir. Bu konudaki duyarlılığınız çevreye saygı ve doğal kaynaklarımızın korunması konularında yardımcı olacaktır. • Polski Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE i normą EN50419:2005 to urządzenie nie może zostać wyrzucone razem z odpadami domowymi. Należy je poddać odpowiedniej procedurze w celu poddania go recyklingowi. Współpraca użytkownika w tym zakresie przyniesie korzyść dla środowiska i pomoże w ochronie zasobów naturalnych. • Rain Bird Corporation 6991 East Southpoint Road Tucson, AZ 85756 USA Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522 Rain Bird Ibérica. S.A. Polígono Ind. Pinares Llanos c/ Carpinteros, 12, 2ºC 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid ESPAÑA Tél: (34) 91 632 48 10 Fax: (34) 91 632 46 45 [email protected] - www.rainbird.es [email protected] – www.rainbird.pt Rain Bird Corporation 970 West Sierra Madre Avenue Azusa, CA 91702 USA Phone: (626) 812-3400 Fax: (626) 812-3411 Rain Bird Desutschland GmbH Oberjesinger Str. 53 71083 Herrenberg-Kuppingen DEUTSCHLAND Tel: (49) 07032 99010 Fax: (49) 07032 9901 11 [email protected] - www.rainbird.de Rain Bird International 1000 West Sierra Madre Avenue Azusa, CA 91702 USA Phone: +1 (626) 963-9311 Fax: +1 (626) 852-7343 Rain Bird Sverige AB Fleningeväen 315 260 35 Ödâkra SWEDEN Tel: (46) 42 25 04 80 Fax: (46) 42 20 40 65 [email protected] - www.rainbird.se Rain Bird Europe SNC 900 Rue Ampère, BP 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 FRANCE Tel: (33) 4 42 24 44 61 Fax: (33) 4 42 24 24 72 [email protected] - www.rainbird.eu Rain Bird Turkey Ístiklal Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Nº 262 81240 Ümraniye Ístanbul Türkiye Phone: (90) 216 443 75 23 Fax (90) 216 461 74 52 Rain Bird France SNC 900 Rue Ampère, BP 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 FRANCE Tel: (33) 4 42 24 44 61 Fax: (33) 4 42 24 24 72 [email protected] - www.rainbird.fr Česká Ve shodě se směrnicí EU 2002/96/ES a normou ČSN EN50419:2005 nesmí být toto zařízení likvidováno společně s domovním odpadem. Zařízení musí projít odpovídajícím procesem selektivního výběru za účelem jeho správné recyklace. Svojí spoluprací přispějete k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a k ochraně přírodních zdrojů. • Svensk I enlighet med EU-direktiv 2002/96/CE och standarden EN50419:2005, får denna anordning inte kastas i hushållssoporna. Anordningen måste genomgå en lämplig, selektiv demonteringsprocess för att den ska kunna återvinnas. Ditt samarbete bidrar till hänsyn till miljön och bevarandet av våra naturresurser. © 2010 Rain Bird Corporation Registered trademark of ® Rain Bird Corporation www.rainbird.com 1-800-RAINBIRD • 06/10 P/N: 172182
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Rain Bird RSD-CEx Handleiding

Type
Handleiding