Shimano BB-7610 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
BB-7610
Type
Service Instructions
Specificaties
Montage van het kettingwiel
144 mm
FC-7600
BC 9/16" x 20 T.P.I.
165, 167.5, 170,
172.5, 175 mm
Traparmlengte (mm)
Pedaalbevestigingsschroef
Diameter van kettingwiel-
montagespoed
Modelnummer
Kettingwiel
Aantrekkoppel:
35 - 50 N·m
{350 - 500 kgf·cm}
TL-FC10 / FC11
109 mm
BB-7610
68 mm (1.37 x 24 T.P.I.)
68 mm (NJS)
70 mm (M36 x 24 T.P.I.)
42.5 mmKetting lijn
Breedte trapashuis
(Afmetingen van
schroefdraad)
Aslengte
Modelnummer
Trapas
* Montage-instructies in andere talen zijn
beschikbaar op : http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden. (Dutch)
Algemene veiligheidsinformatie
• Wees voorzichtig dat tijdens het fietsen de uiteinden van uw kleding
niet tussen de ketting beklemd raken, anders bestaat de kans dat u
van de fiets valt.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting
niet beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting
beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet
gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat ernstig letsel
wordt veroorzaakt.
• Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens met
de fiets te gaan rijden. Als er scheurtjes zijn, bestaat de kans dat de
crankarm breekt en dat u van de fiets valt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze
nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende,
versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u
met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten
zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele
Shimano vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze
nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Als de afstellingen
niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot
gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze
op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Gebruik enkel de aanbevolen ketting en trapas.
• Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen
speling heeft of loszit. Zorg er voor de crankarmen en pedalen
periodiek aan te trekken.
• Als u voelt dat de trapas speling heeft, dient u het trapashuis te
vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit
nogmaals controleren.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Breng vet aan op het trapashuis alvorens dit te monteren.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de
tandwielen en de ketting vernieuwen.
• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel
schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren.
Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal
reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de
gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of
veroudering als gevolg van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen
betreffende de methode van montage, afstelling, onderhoud of
bediening.
SI-1620A-001-03
Technische montage-instructies SI-1620A-001
FC-7600 / BB-7610
Kettingwiel / Trapas
Monteer met behulp van het speciaal gereedschap
TL-UN74-S.Monteer eerst het hoofdhuis (Rechtse
schroefdraad bij 70 mm [M36] trapashuizen) en
vervolgens de adapter.
Montage van de trapas
Links
Trapas
Rechts
Breng vet aan op het
trapashuis alvorens dit
te monteren.
Aantrekkoppel van
adapter / trapashuis:
50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}
WAARSCHUWING
/

Deze handleiding is ook geschikt voor