Shimano FC-R553 Service Instructions

Type
Service Instructions

Deze handleiding is ook geschikt voor

130 mm
53 - 39T, 52 - 39T, 50 - 39T
43.5 mm
FC-R550
CN-5600
B.C. 9/16" x 20T.P.I. (Engelse draad)
165, 170, 172.5, 175mmTraparmlengte
Pedaalbevestigingsschroef
Te gebruiken ketting
Ketting lijn
Combinatie van
kettingwielvertandingen
Diameter van kettingwiel-
montagespoed
Modelnummer
68 mm (1.37 X 24 T.P.I.)
70 mm (M36 X 24 T.P.I.)
Breedte trapashuis
(Afmetingen van schroefdraad)
130 mm / 74 mm
50 - 39 - 30T
45 mm
FC-R553
Algemene veiligheidsinformatie
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
WAARSCHUWING
• Wees voorzichtig dat tijdens het fietsen de uiteinden van uw kleding niet tussen de
ketting beklemd raken, anders bestaat de kans dat u van de fiets valt.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet
beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient
de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de
ketting breekt en dat u van de fiets valt.
• De twee bevestigingsbouten van de linker crankarm dienen beurtelings in etappes
aangetrokken te worden zonder elk van beide bouten in een keer volledig aan te
trekken. Gebruik een momentsleutel om te controleren of de eindaantrekkoppels
zich binnen het bereik van 12 - 15 N·m bevinden.
Gebruik verder na het rijden van ongeveer 100 km (60 mijl) een momentsleutel om
de aantrekkoppels nogmaals te controleren.
Ook is het van belang de aantrekkoppels van tijd tot tijd te controleren.
Als de aantrekkoppels te zwak zijn of als de bevestigingsbouten niet beurtelings in
etappes worden aangetrokken, bestaat de kans dat de linker crankarm losraakt en
dat de fiets komt te vallen.
• Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens met de fiets te
gaan rijden. Als er scheurtjes zijn, bestaat de kans dat de crankarm breekt en dat
u van de fiets valt.
• Volg bij het monteren van onderdelen nauwkeurig de montage-instructies. Losse,
versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat de berijder
letsel oploopt.
Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik te maken van originele Shimano
onderdelen.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een
veilige plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Zorg ervoor dat de kettingringcombinatie overeenkomt met de configuratie van de
kettingwielvertanding in de tabel met Produktspecificaties. Als andere combinaties
worden gebruikt, zal de afstand tussen de kettingringen niet juist zijn, waardoor de
ketting van de kettingringen kan afglijden en daartussen beklemd kan raken.
• Wanneer de ketting zich in de positie bevindt welke is aangegeven in de illustratie,
is het mogelijk dat de ketting de voorste
kettingringen of de voorderailleur raakt en
geluid voortbrengt. Als het geluid een
probleem is, de ketting naar het volgende
grotere achterste versnellingstandwiel of het
daaropvolgende tandwiel overbrengen.
• Als het trapashuis niet parallel is, zal het
overschakelen van de versnellingen nadelig beïnvloed worden.
• Controleer of er geen loszittende bevestigingen of aansluitingen zijn alvorens met
de fiets te gaan rijden. (BB-FC, FC-PD)
• Als u voelt dat de trapas speling heeft, dient u het trapashuis te vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals
controleren.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Breng vet aan op het trapashuis alvorens dit te monteren.
• Gebruik voor het verkrijgen van optimale prestaties uitsluitend het aanbevolen type
ketting. Een ketting van het brede type kan niet worden gebruikt.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de kettingringen blijft afglijden, de
kettingringen en de ketting vernieuwen.
• U dient de kettingringen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te
spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van
de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier
zijn om de gebruiksduur van de kettingringen en de ketting te verlengen.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering als
gevolg van normaal gebruik.
Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de
methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Technische montage-instructies SI-1HZ0B
Kettingwiel
FC-R550
FC-R553
Specificaties
Montage van het kettingwiel
Montage van de kettingringen
Soepel schakelen is niet mogelijk als de kettingringen op verkeerde
wijze gemonteerd zijn. Let er dus op de kettingringen in de juiste
posities te monteren.
Monteer aan de hand van de procedure
aangegeven in de illustratie.
1, 2 Gebruik het speciaal gereedschap TL-FC32 voor
het monteren van de rechter adapter (linkse
schroefdraad) en de linker adapter (rechtse
schroefdraad).
Aantrekkoppel: 35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
3 Steek de rechter crankeenheid naar binnen.
4 Steek gedeelte A van de linker crank in de as van de
rechter crankeenheid op de plaats met de brede
vertanding.
(Plaats bij het monteren van de FC-R553 linker
crankeenheid een afstandsring.)
5 Gebruik de TL-FC16 voor het aantrekken van de dop.
Aantrekkoppel: 0.7 - 1.5 N·m {7 - 15 kgf·cm}
6 Duw de aanslagplaat omhoog en controleer of de
plaatpen stevig op zijn plaats zit en draai vervolgens
de bout van de linker crankarm vast.
Opmerking : De bouten dienen gelijkmatig en in
dezelfde mate aangetrokken te
worden tot 12 - 15 N·m {120 - 150
kgf·cm}
Voorste
kettingringen
Achterste
versnellings
tandwielen
Zorg er voor dat de
grootste kettingring met
de gemarkeerde zijde
naar buiten gericht is en
breng de grootste
kettingring zodanig aan,
dat de anti-glijpin van de
ketting met de traparm
uitgelijnd is.
Zorg er voor dat de
kleinste kettingring met de
gemarkeerde zijde naar
achteren gericht is en
breng de kettingring
zodanig aan, dat het
o
merkteken met de traparm
uitgelijnd is.
Bij de FC-R553 moet de
markering met het
vertandingnummer op de
grootste kettingring naar
buiten wijzen en moeten
de markeringen op de
middelste en kleinste
kettingringen naar
binnen wijzen.
Gemarkeerde
zijde
Buitenzijde
Traparm
Anti-glijpin van ketting
Traparm
o Gemarkeerde
zijde
Achterzijde
Gemarkeerde
zijde
Opmerking :
Zet de aanslagplaat in de juiste
richting zoals aangegeven in de
illustratie.
5
2
4
(A)
1
3
Plaats met brede
vertanding
Trapashuis
TL-FC16
TL-FC32
6
Plaats bij de FC-R553
een afstandsring.
Aanslagplaat
Plaatpen
Omhoog duwen
rechtsom bij 70 mm
[M36] trapashuizen
  • Page 1 1

Shimano FC-R553 Service Instructions

Type
Service Instructions
Deze handleiding is ook geschikt voor