Tristar FR-6923 Handleiding

Categorie
Frituurpannen
Type
Handleiding
NL
Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de spanning aangegeven op het label van uw
apparaat.
Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing grondig door en
bewaar het zodat u het later weer kunt nalezen.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen
doos met de binnenste verpakking.
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik. Houd het uit de
buurt van directe warmte, zon en vocht en bescherm het tegen zware botsingen.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer er accessoires
op aangesloten worden, tijdens het schoonmaken van het apparaat of wanneer er een storing plaatsvindt.
Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan de kabel.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht
bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er
niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er schade is dan dient het apparaat
niet gebruikt te worden maar dient het gerepareerd te worden door een gekwalificeerd technicus om
gevaar te vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen mogen gebruikt worden.
Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus om gevaar te
vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe randen e.d.
Laat het apparaat nooit alleen wanneer het gebruikt wordt. Schakel het apparaat uit wanneer u het niet
gebruikt zelfs al is het maar voor een ogenblik.
Het gebruik van een verlengsnoer of afstandbediende schakelaar is niet toegestaan.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof en laat het er niet mee in
contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.
Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Reik niet
met uw hand in het water.
Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
Lees deze gebruiksaanwijzing en lees de schema's van de temperatuurbeheer/verwarmingselement voordat u de
Minifriteuse gaat gebruiken.
Controleer of het voltage wat op het indicatieplaatje van de Minifriteuse staat overeenkomt met het
stroomnetwerk.
Sluit de Minifriteuse alleen op een geaard stopcontact aan.
Voordat u de Minifriteuse voor het eerst gebruikt, maak eerst de individuele onderdelen goed schoon (zie de
'Schoonmaken' sectie).
Dompel de temperatuurbeheer/verwarmingselement nooit in water en spoel deze onderdelen nooit onder
stromend water af.
Zorg er voor dat alle onderdelen helemaal droog zijn voordat de Minifriteuse met olie of vloeibaar vet gevuld
wordt.
Het wordt aanbevolen om bakolie of vloeibaar vet te gebruiken.
Vast vet kan ook gebruikt worden.
In dit geval
moet er op gelet worden dat het vaste vet niet spat EN HET verwarmingselement NIET OVERVERHIT RAAKT (zie de
secties "Vast bakvet" en "Tips")
Schakel de Minifriteuse nooit is als het niet gevuld is met olie of vloeibaar/vast vet.
Gebruik alleen olie of vet dat niet schuimt en geschikt is om mee te bakken.
Deze informatie wordt getoond op de
verpakking of het label.
De Minifriteuse moet gevuld worden met olie of vet tussen de twee markeringen aan de binnenkant van de schaal.
Voordat u de Minifriteuse aanzet, controleer of het met voldoende vet of olie gevuld is.
Een thermische beveiliging schakelt de Minifriteuse uit in het geval van oververhitting (zie de “Veiligheid” sectie)
Deze aanwijzingen tonen de maximale hoeveelheid die gefrituurd kan worden en mag niet overschreden worden
(ze de tabel).
Hete stoom komt vrij tijdens het frituren.
Bewaar een veilige afstand van de stoom.
Als de Minifriteuse gebruikt wordt, dan moet het buiten bereik van kinderen gehouden worden.
Laat het snoer
niet hangen over de rand van een tafel of aanrecht waarop de Minifriteuse staat.
Zet de thermostaat, na gebruik, in de laagste staan (draai de thermostaat helemaal tegen de klok in).
Haal de
stekker uit het stopcontact en laat de olie of het vet afkoelen.
Verplaats de Minifriteuse niet totdat de inhoud er
van is afgekoeld.
Beschadigde onderdelen mogen alleen vervangen worden door een geautoriseerde dealer.
De garantie wordt ongeldig als er ongeautoriseerde reparaties uitgevoerd worden.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
Onderdelenlijst
:
1. AAN/UIT-schakelaar
2. Stroomindicatielampje
3. Thermostaat
4. Emaille binnenpot
5. Verwarmingselement
6. Frituurmand
7. Deksel
8. Handgreep
9. Koude handgreep
10. RVS-behuizing
11. Handgreep mand
12 Snoeropbergmogelijkheid
13. Resetknop
VEILIGHEID
Thermische beveiliging
In het geval van oververhitting zal de thermische beveiliging de Minifriteuse uitschakelen.
Dit kan gebeuren wanneer de
minifriteuse met te weinig olie gevuld is of wanneer vast bakvet in de minifriteuse gesmolten wordt.
Wanneer vast
bakvet gesmolten wordt in de minifriteuse. Wanneer vast bakvet gesmolten wordt dan is het verwarmingselement niet
in staat om de gegenereerde hitte snel genoeg uit te stralen.
Als de thermische beveiliging de Minifriteuse uitschakelt,
ga dan als volgt te werkt:
Laat de olie of het vet afkoelen.
Druk voorzichtig de resetschakelaar aan de achterkant van het regelelement in met een kleine schroevendraaier.
De minifriteuse is nu gereed om weer gebruikt te worden.
Veiligheidschakelaar
De veiligheidschakelaar in het regelelement zorg er voor dat het verwarmingselement allen ingeschakeld kan worden
wanneer het regelelement vast klikt.
Koude zone
Tijdens het bakproces, verzamelen etensresten zich op de bodem van de schaal.
Aangezien het verwarmingselement
zich onder de schaal bevindt en het de olie/het vet in het bovenste deel van de minifriteuse verhit, blijft de olie/het vet
tussen de basis en het verwarmingselement relatief koud (koude zone).
Dit voorkomt dat etensresten in deze zone gaan
branden en heeft als voordeel dat de olie of het vet meer dan één keer gebruikt kan worden.
Frituren met vast vet
We raden u aan om bakolie of vloeibaar vet te gebruiken in deze Minifriteuse.
Vast vet kan ook gebruikt worden.
Om te
voorkomen dat vat gaat spatten en dat de Minifriteuse te heet wordt, dienen de volgende voorzorgmaatregelen
genomen te worden:
bij het gebruik van vers vet, laat de blokken langzaam smelten door een gematigd vuur in een bakpan.
Schenk
voorzichtig het gesmolten vet in de Minifriteuse.
Doe de stekker in het stopcontact en schakel de Minifriteuse in
(zie de sectie ‘Frituren’).
Berg, na gebruik, de Minifriteuse met het gestolde vet op, op kamertemperatuur.
Als het vet te koud is dan kan het
gaan spatten als het verhit wordt!
Om te voorkomen dat dit gebeurd moet u het vaste vet aan aantal keren met een vork prikken. Zorg er wel voor dat het
verwarmingselement niet beschadigd raakt.
Voordat u gaat frituren
Voordat u de Minifriteuse voor het eerst gebruikt, dienen de individuele onderdelen goed schoon en droog
gemaakt te zijn (zie de 'Schoonmaken' sectie).
Plaats de Minifriteuse horizontale.
gelijk en stabiel oppervlak.
Als de Minifriteuse geplaatst wordt onder een afzuigkap op het fornuis, controleer dan of het fornuis uitgeschakeld
is.
Trek het snoer helemaal uit het kabelcompartiment.
Verwijder de het deksel.
Verwijder de frituurmand.
Vouw de hendel uit en bevestig het voorzichtig op de frituurmand.
Vul de droge en lege Minifriteuse tot de bovenste markering in de schaal met olie (3 liter of 2,5kg vast vet),
vloeibaar of gesmolten vast vet (zie de “Vast frituurvet" en “Tips” secties).
Meng nooit verschillende soort vet of olie!
Doe de stekker in het stopcontact.
Het stroomsnoer mag niet in contact komen met de hete delen van de Minifriteuse.
Frituren
Schakel de minifriteuse in met de aan-/uitschakelaar.
Het groene indicatorlampje zal gaan branden.
Stel de thermostaat in op de vereiste temperatuur.
De juiste frituurtemperatuur wordt aangegeven op de
diepgevroren doos met eten of in tabel.
Het regellampje van de temperatuur gaat rood branden.
De olie is binnen 10 tot 15 minuten verwarmd tot de
vereiste temperatuur.
Als de Minifriteuse op temperatuur blijft, dan gaat het indicatielampje een aantal keren knipperen.
Het
indicatielampje blijft branden zolang het verwarmingselement aan het verhitten is.
Als het na enige tijd niet gaat
branden, dan heeft de olie of het vet de ingestelde temperatuur bereikt.
Frituur alleen de volgende lading als het indicatorlampje enige tijd niet gebrand heeft.
Bij het gebruik van olie of vloeibaar vet kan de mand in de minifriteuse blijven tijdens het verhitten.
De mand kan
ook in de minifriteuse blijven als het vet er om heen gestold is.
Verwijder de frituurmand uit de Minifriteuse en vul het met het product dat gefrituurd moet worden.
Overschrijd de in deze gebruiksaanwijzing gespecificeerde maximale vulcapaciteiten niet (zie de tabel).
Doe voorzichtig de frituurmand in de minifriteuse en doe de deksel op de schaal.
Haal enkele keren tijdens het frituren de frituurmand uit de olie of het vet en schud voorzichtig de inhoud daarvan.
Na het frituren
Haal na het frituren de deksel er af en zet de frituurmand vast aan de bovenzijde om de olie uit te laten lekken.
Til voorzichtig de frituurmand uit de schaal.
Schud, indien nodig, het teveel aan olie of vet eraf in de Minifriteuse.
Doe het gefrituurde eten in een schaal of zeef (met absorberend keukenpapier.)
Schakel de minifriteuse uit met de aan-/uitknop en zet de thermostaat op het laagste niveau (draai de thermostaat
tegen de klok in.)
Wanneer de Minifriteuse niet regelmatig gebruikt wordt.
Het wordt aanbevolen om de olie of het vloeibare vet na
het afkoelen in een houder te bewaren, bij voorkeur in de koelkast of een andere koele opbergruimte.
Filter de
olie of het vet door een fijne zeef in de houder om eetrestanten uit de olie of het vet te halen.
Haal de deksel er af,
verwijder de mand en de regel-/verwarmingselement er uit om minifriteuse leeg te maken.
Verwijder de schaal uit
de Minifriteuse en schenk de olie of het vet eruit (zie de sectie 'Schoonmaken').
Als de minifriteuse vast bakvet bevat, laat het vet dan stollen in de minifriteuse en berg het vet dan op in de
minifriteuse (zie de sectie "Frituren met vast vet").
Schoonmaken
Haal de stekker uit het stopcontact.
Wacht totdat de olie of het vet afgekoeld is voordat er schoongemaakt gaat worden.
Vast vet mag niet helemaal
stollen.
Haal de deksel er af, verwijder de mand en de regel-/verwarmingselement.
Berg de temperatuurbeheer/verwarmingselement op, op een veilige droge plaats.
De regel-/verwarmingselement mag nooit ondergedompeld worden in water nog er mee afgespoeld worden.
Deze
onderdelen moeten met een vochtige doek schoongemaakt worden.
Verwijder de frituurmand en laat de olie of het vet uitlekken.
Maak de deksel, de mand en de behuizing schoon met afwasmiddel in heet water.
Spoel het met schoon water en
droog het goed af.
Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen/materialen zoals een schuurspons.
Zet de minifriteuse weer in elkaar door de deksel en de regel-/verwarmingselement en daarna de mand er in te
doen.
Bevestig de hendel eraan door het in de frituurmand te vouwen.
Rol het stroomsnoer op en steek het samen met de stekker weer in het kabelcompartiment.
Til de Minifriteuse op m.b.v. de handgrepen aan de zijkanten.
Bewaar de Minifriteuse met de deksel dicht. Dit zal er voor zorgen dat de binnenkant van de friteuse schoon en
stofvrij blijft.
TIPS
Zelfgemaakte patat.
Hoe heerlijk knapperig patat te maken:
Aardappels bedoeld om gefrituurd te worden dienen goed bewaard te worden en geen uitlopers te hebben.
Meelderige of stevige aardappels dienen gebruikt te worden om te frituren.
Snijd ze, na het schillen van de aardappels, op de gewenste wijze (in reepjes of plakjes).
Leg de aardappels in het water ongeveer een uur voordat u gaat gebruiken.
Een deel van de suiker, één van de
primaire bestanddelen die nodig zijn voor het vormen van acrylamide, wordt dan afgescheiden.
Laat de aardappelen goed drogen.
Frituur zelfgemaakt patat altijd twee keer.
Eerst voor 4 á 6 minuten op 160 en dan 2 á 4 minuten op een maximum van 175.
Til, bij het frituren voor de tweede keer de frituurmand er enkele keren uit en schud deze om de patat los te
maken.
Op deze wijze zullen ze allemaal een
gelijkmatige gouden kleur hebben.
Diepgevroren patat is voorgekookt en hoeft slechts één keer gefrituurd te worden.
Volg de aanwijzingen op de
verpakking.
Diepgevroren producten.
Diepgevroren producten (-16 tot -18) koelen de olie of het vet aanzienlijk af en frituren daarom niet snel genoeg,
bovendien absorberen ze te veel olie of vet.
Dit kan op de volgende manieren voorkomen worden:
Frituur niet in één keer grote hoeveelheden (zie de tabel).
Verhit de olie ten miste 15 minuten voordat het eten erbij gedaan wordt.
Stel de thermostaat in op de temperatuur gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van het
product.
Bij voorkeur diepgevroren producten ontdooien bij kamertemperatuur.
Verwijder zoveel mogelijk ijs en water
voordat u het product in de Minifriteuse doet.
Doe het product langzaam en voorzichtig in de Minifriteuse omdat diepgevroren producten de neiging hebben om
hete olie of vet plotseling hevig te laten borrelen.
Hoe ongewenste smaken te verwijderen.
Enkele voedselsoorten, vooral
vis, scheiden vloeistoffen af wanneer
ze gefrituurd worden.
Deze vloeistoffen stapelen
zich op in de friturende olie of het vet en beïnvloeden de geur en smaak van andere producten die daarna in dezelfde
olie of vet gefrituurd worden.
De smaak van de olie kan als volgt geneutraliseerd worden:
* Verhit de olie tot 160°C en doe er twee dunne sneden brood of wat peterselie in.
Wacht totdat de olie of het vet stopt
met borrelen en verwijder dan het brood of de peterselie met een uitleklepel.
De smaak van de olie is nu weer neutraal.
Voedseldeskundigen
Raden aan om plantaardige oliën en vetten die onverzadigde vetzuren (bijvoorbeeld linoleumzuur) bevatten.
Deze oliën
en vetten verliezen
echter hun positieve eigenschappen sneller dan andere soorten en dienen daarom vaker vervangen
te worden.
De volgende informatie is als richtlijn bedoeld:
Ververs de olie of het vet regelmatig.
Als de olie in de Minifriteuse vooral gebruikt wordt om patat te bakken en de
olie of het vet elke keer na gebruik gezeefd wordt,
dan kan het 10 tot 12 keer gebruikt worden.
Gebruik de olie niet langer dan zes maanden.
Neem de aanwijzingen op de verpakking in acht.
Olie of vet kunnen over het algemeen niet lang gebruikt worden zolang ze hoofdzakelijk gebruikt wordt voor
etenswaren die vooral proteïne bevatten zoals vlees of vis.
Meng verse olie niet met gebruikte.
Ververs de olie of het vet als het begint te schuimen bij het verhitten, het een vreemde smaak of geur begint te
ontwikkelen, het donker wordt of een siroopachtige samenstelling begint te krijgen.
Weggooien
Gebruikte olie of vloeibaar vet kan het best verwijderd worden door het terug in de oorspronkelijke plastic fles te gieten
en deze goed te sluiten. Vast vet dient eerst te stollen in de friteuse en dan verwijderd te worden met een lepel of
spatel en ingepakt te worden in een krant.
De flessen of krant dienen in de vuilnisbak gedaan te worden of verwijderd te worden volgens de wetten die van
toepassing zijn.
Tabel
Deze tabel toont voedselproduct hoeveelheden en de vereiste temperatuur en frituurtijden.
Als de aanwijzingen op het pak afwijken van de waarden aangegeven in deze tabel dan dienen de aanwijzingen op het
pak gevolgd te worden.
Tempe
ratuur
Product soort
Maximale hoeveelheid per
cyclus
Frituurtijd (minuten)
Vers
Diepgevroren
Vers of ontdooid
-
gevroren
160
Zelfgemaakte patat.
(eerste frituurcyclus)
Verse vis
700g
500g
--
--
4-5
5-7
--
--
170
Kippenvleugels
Kaaskroketten
Kleine aardappel beignets
Gebakken groenten
(champignons, bloemkool)
Zelfgemaakte patat.
(tweede frituurcyclus) max.175
Diepgevroren patat max.175
4
-
6
5
--
10-12
700g
--
4
-
5
4
4
--
--
550g
12
-
15
4-5
--
2-3
3-4
--
15
-
20
6-7
3-4
--
--
5-6
180
Loempia’s
Kipnuggets
Mini snacks
Bitterballen (klein)
Vissticks
Mosselen
Pijlinktvisringen
Vis in boter
Garnalen
Appelringen
3
10-12
10-12
8-10
8-10
15-20
10-12
10-12
10-12
5
2
10
10
--
8
15
10
10
10
--
6
-
7
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
10
-
12
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
--
190
Gebakken aardappels
Aubergine plakjes
Aardappel kroketten
Vlees/viskroketten
Donuts
Gebakken camembert (gepaneerd)
Cordon bleu
Wiener Schnitzel
700g
600g
5
5
4-5
2-4
2
2
550g
--
4
4
--
--
--
--
3
-
4
3-4
4-5
4-5
5-6
2-3
4-5
3-4
5
-
6
--
6-7
6-7
--
--
--
--
Skema
Denne tabel viser fødevaretypen, mængderne, den krævede temperatur og stegetid.
Hvis vejledningerne på produktets emballage afviger fra værdierne i denne tabel, så bør man følge vejledningen på
emballagen.
Temperatur
Produkttype
Maksimal mængde per
kurvfuld
Stegetid (minutter)
Fersk
Dybfrossen
Fersk eller
dybfrossen
Dybfross
en
160
Hjemmelavede pommes frites
(første stegning)
Friske fisk
700g
500g
--
--
4-5
5-7
--
--
170
Kyllingevinger
Ostecroquetter
Små kartoffelfritter
Stegte grønsager
(champignon, blomkål)
Hjemmelavede pommes frites
(anden stegning) maks. 175
Dybfrosne pommes frites maks.
175
4
-
6
5
--
10-12
700g
--
4
-
5
4
4
--
--
550g
12
-
15
4-5
--
2-3
3-4
--
15
-
20
6-7
3-4
--
--
5-6
180
Forårsruller
Kyllingenuggets
Mini snack
Kødboller (små)
Fiskefingre
Muslinger
Panerede blæksprutteringe
Indbagte fisk
Rejer
Æbleringe
3
10-12
10-12
8-10
8-10
15-20
10-12
10-12
10-12
5
2
10
10
--
8
15
10
10
10
--
6
-
7
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
10
-
12
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
--
190℃
Franske kartofler
Aubergine i skiver
Kartoffelcroqutter
Kød/fisk-croqutter
Doughnuts
Paneret camembert
Cordon bleu
Wienerschnitzel
700g
600g
5
5
4-5
2-4
2
2
550g
--
4
4
--
--
--
--
3
-
4
3-4
4-5
4-5
5-6
2-3
4-5
3-4
5
-
6
--
6-7
6-7
--
--
--
--
Retningslinjer for beskyttelse af miljøet
Dette apparat må ikke kasseres sammen med husholdningsaffald, men skal kasseres på en central genbrugsplads for bortskaffelse af elektriske og elektroniske
husholdningsapparater. Dette symbol på apparatet, brugsvejledningen og på emballagen, gør opmærksom på dette vigtige emne. De materialer der er anvendt i
dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater medvirker du til beskyttelse af vores miljø. Spørg de lokale myndigheder hvor du
finder den lokale genbrugsplads.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik
van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte
grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons
milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Documenttranscriptie

NL Algemene Veiligheidsaanwijzingen. Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de spanning aangegeven op het label van uw apparaat. • Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar het zodat u het later weer kunt nalezen. • Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking. • Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik. Houd het uit de buurt van directe warmte, zon en vocht en bescherm het tegen zware botsingen. • Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer er accessoires op aangesloten worden, tijdens het schoonmaken van het apparaat of wanneer er een storing plaatsvindt. Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan de kabel. • Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt. • Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er schade is dan dient het apparaat niet gebruikt te worden maar dient het gerepareerd te worden door een gekwalificeerd technicus om gevaar te vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen mogen gebruikt worden. • Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf. • Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe randen e.d. • Laat het apparaat nooit alleen wanneer het gebruikt wordt. Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt zelfs al is het maar voor een ogenblik. • Het gebruik van een verlengsnoer of afstandbediende schakelaar is niet toegestaan. • Gebruik het apparaat niet buitenshuis. • Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof en laat het er niet mee in contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen. • Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Reik niet met uw hand in het water. • Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.         Lees deze gebruiksaanwijzing en lees de schema's van de temperatuurbeheer/verwarmingselement voordat u de Minifriteuse gaat gebruiken. Controleer of het voltage wat op het indicatieplaatje van de Minifriteuse staat overeenkomt met het stroomnetwerk. Sluit de Minifriteuse alleen op een geaard stopcontact aan. Voordat u de Minifriteuse voor het eerst gebruikt, maak eerst de individuele onderdelen goed schoon (zie de 'Schoonmaken' sectie). Dompel de temperatuurbeheer/verwarmingselement nooit in water en spoel deze onderdelen nooit onder stromend water af. Zorg er voor dat alle onderdelen helemaal droog zijn voordat de Minifriteuse met olie of vloeibaar vet gevuld wordt. Het wordt aanbevolen om bakolie of vloeibaar vet te gebruiken. Vast vet kan ook gebruikt worden. In dit geval moet er op gelet worden dat het vaste vet niet spat EN HET verwarmingselement NIET OVERVERHIT RAAKT (zie de secties "Vast bakvet" en "Tips") Schakel de Minifriteuse nooit is als het niet gevuld is met olie of vloeibaar/vast vet. Gebruik alleen olie of vet dat niet schuimt en geschikt is om mee te bakken. Deze informatie wordt getoond op de verpakking of het label. De Minifriteuse moet gevuld worden met olie of vet tussen de twee markeringen aan de binnenkant van de schaal. Voordat u de Minifriteuse aanzet, controleer of het met voldoende vet of olie gevuld is. Een thermische beveiliging schakelt de Minifriteuse uit in het geval van oververhitting (zie de “Veiligheid” sectie) Deze aanwijzingen tonen de maximale hoeveelheid die gefrituurd kan worden en mag niet overschreden worden (ze de tabel). Hete stoom komt vrij tijdens het frituren. Bewaar een veilige afstand van de stoom. Als de Minifriteuse gebruikt wordt, dan moet het buiten bereik van kinderen gehouden worden. Laat het snoer niet hangen over de rand van een tafel of aanrecht waarop de Minifriteuse staat. Zet de thermostaat, na gebruik, in de laagste staan (draai de thermostaat helemaal tegen de klok in). Haal de stekker uit het stopcontact en laat de olie of het vet afkoelen. Verplaats de Minifriteuse niet totdat de inhoud er van is afgekoeld. Beschadigde onderdelen mogen alleen vervangen worden door een geautoriseerde dealer. De garantie wordt ongeldig als er ongeautoriseerde reparaties uitgevoerd worden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Onderdelenlijst : 1. AAN/UIT-schakelaar 2. Stroomindicatielampje 3. Thermostaat 4. Emaille binnenpot 5. Verwarmingselement 6. Frituurmand 7. Deksel 8. Handgreep 9. Koude handgreep 10. RVS-behuizing 11. Handgreep mand 12 Snoeropbergmogelijkheid 13. Resetknop VEILIGHEID Thermische beveiliging In het geval van oververhitting zal de thermische beveiliging de Minifriteuse uitschakelen. Dit kan gebeuren wanneer de minifriteuse met te weinig olie gevuld is of wanneer vast bakvet in de minifriteuse gesmolten wordt. Wanneer vast bakvet gesmolten wordt in de minifriteuse. Wanneer vast bakvet gesmolten wordt dan is het verwarmingselement niet in staat om de gegenereerde hitte snel genoeg uit te stralen. Als de thermische beveiliging de Minifriteuse uitschakelt, ga dan als volgt te werkt: Laat de olie of het vet afkoelen. Druk voorzichtig de resetschakelaar aan de achterkant van het regelelement in met een kleine schroevendraaier. De minifriteuse is nu gereed om weer gebruikt te worden. Veiligheidschakelaar De veiligheidschakelaar in het regelelement zorg er voor dat het verwarmingselement allen ingeschakeld kan worden wanneer het regelelement vast klikt. Koude zone Tijdens het bakproces, verzamelen etensresten zich op de bodem van de schaal. Aangezien het verwarmingselement zich onder de schaal bevindt en het de olie/het vet in het bovenste deel van de minifriteuse verhit, blijft de olie/het vet tussen de basis en het verwarmingselement relatief koud (koude zone). Dit voorkomt dat etensresten in deze zone gaan branden en heeft als voordeel dat de olie of het vet meer dan één keer gebruikt kan worden. Frituren met vast vet We raden u aan om bakolie of vloeibaar vet te gebruiken in deze Minifriteuse. Vast vet kan ook gebruikt worden. Om te voorkomen dat vat gaat spatten en dat de Minifriteuse te heet wordt, dienen de volgende voorzorgmaatregelen genomen te worden: bij het gebruik van vers vet, laat de blokken langzaam smelten door een gematigd vuur in een bakpan. Schenk voorzichtig het gesmolten vet in de Minifriteuse. Doe de stekker in het stopcontact en schakel de Minifriteuse in (zie de sectie ‘Frituren’). Berg, na gebruik, de Minifriteuse met het gestolde vet op, op kamertemperatuur. Als het vet te koud is dan kan het gaan spatten als het verhit wordt! Om te voorkomen dat dit gebeurd moet u het vaste vet aan aantal keren met een vork prikken. Zorg er wel voor dat het verwarmingselement niet beschadigd raakt. Voordat u gaat frituren      Voordat u de Minifriteuse voor het eerst gebruikt, dienen de individuele onderdelen goed schoon en droog gemaakt te zijn (zie de 'Schoonmaken' sectie). Plaats de Minifriteuse horizontale. gelijk en stabiel oppervlak. Als de Minifriteuse geplaatst wordt onder een afzuigkap op het fornuis, controleer dan of het fornuis uitgeschakeld is. Trek het snoer helemaal uit het kabelcompartiment. Verwijder de het deksel. Verwijder de frituurmand. Vouw de hendel uit en bevestig het voorzichtig op de frituurmand. Vul de droge en lege Minifriteuse tot de bovenste markering in de schaal met olie (3 liter of 2,5kg vast vet), vloeibaar of gesmolten vast vet (zie de “Vast frituurvet" en “Tips” secties). Meng nooit verschillende soort vet of olie! Doe de stekker in het stopcontact. Het stroomsnoer mag niet in contact komen met de hete delen van de Minifriteuse. Frituren      Schakel de minifriteuse in met de aan-/uitschakelaar. Het groene indicatorlampje zal gaan branden. Stel de thermostaat in op de vereiste temperatuur. De juiste frituurtemperatuur wordt aangegeven op de diepgevroren doos met eten of in tabel. Het regellampje van de temperatuur gaat rood branden. De olie is binnen 10 tot 15 minuten verwarmd tot de vereiste temperatuur. Als de Minifriteuse op temperatuur blijft, dan gaat het indicatielampje een aantal keren knipperen. Het indicatielampje blijft branden zolang het verwarmingselement aan het verhitten is. Als het na enige tijd niet gaat branden, dan heeft de olie of het vet de ingestelde temperatuur bereikt. Frituur alleen de volgende lading als het indicatorlampje enige tijd niet gebrand heeft. Bij het gebruik van olie of vloeibaar vet kan de mand in de minifriteuse blijven tijdens het verhitten. De mand kan ook in de minifriteuse blijven als het vet er om heen gestold is. Verwijder de frituurmand uit de Minifriteuse en vul het met het product dat gefrituurd moet worden. Overschrijd de in deze gebruiksaanwijzing gespecificeerde maximale vulcapaciteiten niet (zie de tabel). Doe voorzichtig de frituurmand in de minifriteuse en doe de deksel op de schaal. Haal enkele keren tijdens het frituren de frituurmand uit de olie of het vet en schud voorzichtig de inhoud daarvan. Na het frituren    Haal na het frituren de deksel er af en zet de frituurmand vast aan de bovenzijde om de olie uit te laten lekken. Til voorzichtig de frituurmand uit de schaal. Schud, indien nodig, het teveel aan olie of vet eraf in de Minifriteuse. Doe het gefrituurde eten in een schaal of zeef (met absorberend keukenpapier.) Schakel de minifriteuse uit met de aan-/uitknop en zet de thermostaat op het laagste niveau (draai de thermostaat tegen de klok in.) Wanneer de Minifriteuse niet regelmatig gebruikt wordt. Het wordt aanbevolen om de olie of het vloeibare vet na het afkoelen in een houder te bewaren, bij voorkeur in de koelkast of een andere koele opbergruimte. Filter de olie of het vet door een fijne zeef in de houder om eetrestanten uit de olie of het vet te halen. Haal de deksel er af, verwijder de mand en de regel-/verwarmingselement er uit om minifriteuse leeg te maken. Verwijder de schaal uit de Minifriteuse en schenk de olie of het vet eruit (zie de sectie 'Schoonmaken'). Als de minifriteuse vast bakvet bevat, laat het vet dan stollen in de minifriteuse en berg het vet dan op in de minifriteuse (zie de sectie "Frituren met vast vet"). Schoonmaken       Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht totdat de olie of het vet afgekoeld is voordat er schoongemaakt gaat worden. Vast vet mag niet helemaal stollen. Haal de deksel er af, verwijder de mand en de regel-/verwarmingselement. Berg de temperatuurbeheer/verwarmingselement op, op een veilige droge plaats. De regel-/verwarmingselement mag nooit ondergedompeld worden in water nog er mee afgespoeld worden. Deze onderdelen moeten met een vochtige doek schoongemaakt worden. Verwijder de frituurmand en laat de olie of het vet uitlekken. Maak de deksel, de mand en de behuizing schoon met afwasmiddel in heet water. Spoel het met schoon water en droog het goed af. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen/materialen zoals een schuurspons. Zet de minifriteuse weer in elkaar door de deksel en de regel-/verwarmingselement en daarna de mand er in te doen. Bevestig de hendel eraan door het in de frituurmand te vouwen. Rol het stroomsnoer op en steek het samen met de stekker weer in het kabelcompartiment. Til de Minifriteuse op m.b.v. de handgrepen aan de zijkanten. Bewaar de Minifriteuse met de deksel dicht. Dit zal er voor zorgen dat de binnenkant van de friteuse schoon en stofvrij blijft. TIPS Zelfgemaakte patat. Hoe heerlijk knapperig patat te maken:         Aardappels bedoeld om gefrituurd te worden dienen goed bewaard te worden en geen uitlopers te hebben. Meelderige of stevige aardappels dienen gebruikt te worden om te frituren. Snijd ze, na het schillen van de aardappels, op de gewenste wijze (in reepjes of plakjes). Leg de aardappels in het water ongeveer een uur voordat u gaat gebruiken. Een deel van de suiker, één van de primaire bestanddelen die nodig zijn voor het vormen van acrylamide, wordt dan afgescheiden. Laat de aardappelen goed drogen. Frituur zelfgemaakt patat altijd twee keer. Eerst voor 4 á 6 minuten op 160℃ en dan 2 á 4 minuten op een maximum van 175℃. Til, bij het frituren voor de tweede keer de frituurmand er enkele keren uit en schud deze om de patat los te maken. Op deze wijze zullen ze allemaal een gelijkmatige gouden kleur hebben. Diepgevroren patat is voorgekookt en hoeft slechts één keer gefrituurd te worden. Volg de aanwijzingen op de verpakking. Diepgevroren producten. Diepgevroren producten (-16 tot -18℃) koelen de olie of het vet aanzienlijk af en frituren daarom niet snel genoeg, bovendien absorberen ze te veel olie of vet. Dit kan op de volgende manieren voorkomen worden: Frituur niet in één keer grote hoeveelheden (zie de tabel). Verhit de olie ten miste 15 minuten voordat het eten erbij gedaan wordt. Stel de thermostaat in op de temperatuur gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van het product. Bij voorkeur diepgevroren producten ontdooien bij kamertemperatuur. Verwijder zoveel mogelijk ijs en water voordat u het product in de Minifriteuse doet. Doe het product langzaam en voorzichtig in de Minifriteuse omdat diepgevroren producten de neiging hebben om hete olie of vet plotseling hevig te laten borrelen. Hoe ongewenste smaken te verwijderen. Enkele voedselsoorten, vooral vis, scheiden vloeistoffen af wanneer ze gefrituurd worden. Deze vloeistoffen stapelen zich op in de friturende olie of het vet en beïnvloeden de geur en smaak van andere producten die daarna in dezelfde olie of vet gefrituurd worden. De smaak van de olie kan als volgt geneutraliseerd worden: * Verhit de olie tot 160°C en doe er twee dunne sneden brood of wat peterselie in. Wacht totdat de olie of het vet stopt met borrelen en verwijder dan het brood of de peterselie met een uitleklepel. De smaak van de olie is nu weer neutraal. Voedseldeskundigen Raden aan om plantaardige oliën en vetten die onverzadigde vetzuren (bijvoorbeeld linoleumzuur) bevatten. Deze oliën en vetten verliezen echter hun positieve eigenschappen sneller dan andere soorten en dienen daarom vaker vervangen te worden. De volgende informatie is als richtlijn bedoeld: Ververs de olie of het vet regelmatig. Als de olie in de Minifriteuse vooral gebruikt wordt om patat te bakken en de olie of het vet elke keer na gebruik gezeefd wordt, dan kan het 10 tot 12 keer gebruikt worden. Gebruik de olie niet langer dan zes maanden. Neem de aanwijzingen op de verpakking in acht. Olie of vet kunnen over het algemeen niet lang gebruikt worden zolang ze hoofdzakelijk gebruikt wordt voor etenswaren die vooral proteïne bevatten zoals vlees of vis. Meng verse olie niet met gebruikte. Ververs de olie of het vet als het begint te schuimen bij het verhitten, het een vreemde smaak of geur begint te ontwikkelen, het donker wordt of een siroopachtige samenstelling begint te krijgen. Weggooien Gebruikte olie of vloeibaar vet kan het best verwijderd worden door het terug in de oorspronkelijke plastic fles te gieten en deze goed te sluiten. Vast vet dient eerst te stollen in de friteuse en dan verwijderd te worden met een lepel of spatel en ingepakt te worden in een krant. De flessen of krant dienen in de vuilnisbak gedaan te worden of verwijderd te worden volgens de wetten die van toepassing zijn. Tabel Deze tabel toont voedselproduct hoeveelheden en de vereiste temperatuur en frituurtijden. Als de aanwijzingen op het pak afwijken van de waarden aangegeven in deze tabel dan dienen de aanwijzingen op het pak gevolgd te worden. Temperatuur 160℃ 170℃ 180℃ 190℃ Product soort Zelfgemaakte patat. (eerste frituurcyclus) Verse vis Kippenvleugels Kaaskroketten Kleine aardappel beignets Gebakken groenten (champignons, bloemkool) Zelfgemaakte patat. (tweede frituurcyclus) max.175℃ Diepgevroren patat max.175℃ Loempia’s Kipnuggets Mini snacks Bitterballen (klein) Vissticks Mosselen Pijlinktvisringen Vis in boter Garnalen Appelringen Gebakken aardappels Aubergine plakjes Aardappel kroketten Vlees/viskroketten Donuts Gebakken camembert (gepaneerd) Cordon bleu Wiener Schnitzel Maximale hoeveelheid per cyclus Vers Diepgevroren Frituurtijd (minuten) Vers of ontdooid Diep-gevroren 700g 500g 4-6 5 -10-12 --4-5 4 4 -- 4-5 5-7 12-15 4-5 -2-3 --15-20 6-7 3-4 -- 700g -3 10-12 10-12 8-10 8-10 15-20 10-12 10-12 10-12 5 700g 600g 5 5 4-5 2-4 2 2 -550g 2 10 10 -8 15 10 10 10 -550g -4 4 ----- 3-4 -6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 2-3 4-5 3-4 -5-6 10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 -5-6 -6-7 6-7 ----- Skema Denne tabel viser fødevaretypen, mængderne, den krævede temperatur og stegetid. Hvis vejledningerne på produktets emballage afviger fra værdierne i denne tabel, så bør man følge vejledningen på emballagen. Temperatur 160℃ 170℃ 180℃ 190℃ Produkttype Hjemmelavede pommes frites (første stegning) Friske fisk Kyllingevinger Ostecroquetter Små kartoffelfritter Stegte grønsager (champignon, blomkål) Hjemmelavede pommes frites (anden stegning) maks. 175 ℃ Dybfrosne pommes frites maks. 175 ℃ Forårsruller Kyllingenuggets Mini snack Kødboller (små) Fiskefingre Muslinger Panerede blæksprutteringe Indbagte fisk Rejer Æbleringe Franske kartofler Aubergine i skiver Kartoffelcroqutter Kød/fisk-croqutter Doughnuts Paneret camembert Cordon bleu Wienerschnitzel Maksimal mængde kurvfuld Fersk Dybfrossen per Stegetid (minutter) Fersk dybfrossen eller Dybfrossen 700g 500g 4-6 5 -10-12 --4-5 4 4 -- 4-5 5-7 12-15 4-5 -2-3 --15-20 6-7 3-4 -- 700g -- -550g 3-4 -- -5-6 3 10-12 10-12 8-10 8-10 15-20 10-12 10-12 10-12 5 700g 600g 5 5 4-5 2-4 2 2 2 10 10 -8 15 10 10 10 -550g -4 4 ----- 6-7 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 2-3 4-5 3-4 10-12 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 -5-6 -6-7 6-7 ----- Retningslinjer for beskyttelse af miljøet Dette apparat må ikke kasseres sammen med husholdningsaffald, men skal kasseres på en central genbrugsplads for bortskaffelse af elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbol på apparatet, brugsvejledningen og på emballagen, gør opmærksom på dette vigtige emne. De materialer der er anvendt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater medvirker du til beskyttelse af vores miljø. Spørg de lokale myndigheder hvor du finder den lokale genbrugsplads. Aanwijzingen ter bescherming van het milieu Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62

Tristar FR-6923 Handleiding

Categorie
Frituurpannen
Type
Handleiding