Oregon Scientific BAR688HG Handleiding

Categorie
Wekkers
Type
Handleiding
1
NL
Draadloos Weerstation met
Temperatuur- / Vochtigheidsweergave
en Zelfregulerende RF klok
Model: BAR688HG
HANDLEIDING
INHOUD
Inhoud............................................................................. 1
Introductie ..................................................................... 2
Klok Overzicht .............................................................. 2
Voorkant ...................................................................... 2
Achterkant ................................................................... 2
LCD-scherm
............................................................... 3
Buitensensor (THGN122N) ...................................... 4
Starten ............................................................................ 4
Batterijen ..................................................................... 4
Buitensensor ................................................................ 4
Sensor Gegevens Verzending ............................ 6
Klok ................................................................................ 6
Klok Ontvangst .......................................................... 6
Signaalontvangst ....................................................... 6
Klok Instellen .............................................................. 6
Alarm .............................................................................. 7
Barometer ..................................................................... 7
Hoogte Instellen ......................................................... 7
Weersvoorspelling ....................................................... 7
Temperatuur En Vochtigheid ..................................... 8
T
emperatuur-, Vochtigheids- En
Luchtdruktrends ......................................................... 8
Vorstwaarschuwing .................................................... 8
Hoog / Laag Temperatuur- / Vochtigheidsalarmen... 8
Hitte-index: .................................................................... 9
Comfortzone ................................................................ 9
Maanstand ..................................................................... 9
Reset ............................................................................... 10
Waarschuwingen ......................................................... 10
Specificaties .................................................................. 10
Over Oregon Scientific ............................................... 10
Eu Conformiteits Verklaring ...................................... 11
P/N:086L004344-058 REV 1
72/94
2
NL
1
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
INTRODUCTIE
Dank u voor de aanschaf van dit Oregon Scientitic Draad-
loze Weerstation met Temperatuur- / Vochtigheidsweer-
gave en
Zelfregulerende RF klok (BAR688HG). Deze
klok is voorzien van een buitensensor (THGN122N) en
ondersteunt tot 3 sensoren tegelijkertijd (extra sensoren
apart verkrijgbaar).
N
B
Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw
nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-
voor-stap instructies, evenals de technische specificaties
en belangrijke waarschuwingen.
KLOK OVERZICHT
VOORKANT
1. SNOOZE
2. Weersvoorspellingsscherm
3. Buitentemperatuurvak
4. Binnentemperatuurvak
5. Klok / Alarmvak
ACHTERKANT
1. TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG : Wijzig
instellingen of activeer / deactiveer hoog of laag
temperatuur- / vochtigheidsalarm voor kanaal 1
2.
/ : verhogen / verlagen instelling; aanzetten
/ uitzetten klok ontvangstsignaal
3. KANAAL: Wissel buitensensor weergave
4. HITTE-INDEX: Geef hitte-index weer
P/N:086L004344-058 REV 1
73/94
3
NL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
3
4
6
5
1
4
5
6
7
2
3
5. MODUS: Instellingen / Scherm Aanpassen
6. ALARM: Bekijk alarmstatus; stel alarm in
7. Batterijvak
8. MEM:
Bekijk huidige maximum en minimum
temperatuur / vochtigheid
9. LUCHTDRUK: Selecteer
drukeenheid; stel hoogte
in
10. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren
1
1. RES E T : H e t a p p a r a at terug z e t t e n i n
standaardinstellingen
12. EU / UK schakelaar
LCD-SCHERM
Weersvoorspellingsscherm:
1. Luchtdruktrend
2. Weersvoorspelling
3. Comfortzone
4. Luchtdruk-Icoon
5. Hoogte-icoon
6. Hoogte / Drukeenheid
7. UV-index Icoon
Buitentemperatuurvak:
1. Hitte-index Icoon
2.
Hoog / laag temperatuuralarm
3. Sensor ontvangst icoon
4. Sensor batterij zwak
5. Max / Min icoon
6. Temperatuurweergave
7. Vorstwaarschuwing is actief
8. Hoog / laag vochtigheidsalarm
9. Temperatuurtrend
10. Vochtigheidstrend
11. Vochtigheidsweergave
Binnentemperatuurvak
1.
Binnensensor icoon
2. Max / Min icoon
3. Temperatuurweergave
4. Temperatuurtrend
5. Vochtigheidstrend
6. Vochtigheidsweergave
P/N:086L004344-058 REV 1
74/94
4
NL
1
2
3
4
1
Klok / Alarmvak:
1. Alarm is ingesteld
2. AM / PM icoon
3. Ontvangst van kloksignaal
4. Batterij-indicator icoon
5. Klok
6. Alarmmodus icoon
7. Maanstand
BUITENSENSOR (THGN122N)
1. Muurbevestigingsgat
2. RESET gat
3. KANAAL schakelaar
4. Batterijvak
1.
StatusindicatorLED:
Knippert rood tijdens
gegevensverzending
STARTEN
BATTERIJEN
Plaats batterijen voor het eerste gebruik volgens de
polariteit (+ en -): Druk elke keer als u de batterijen
vervangen heeft op RESET.
geeft aan dat batterijen van het station leeg
raken.
NB
Gebruik geen oplaadbare batterijen. Wij raden u
aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit product voor
langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen
onder het vriespunt.
BUITENSENSOR
De sensor verzamelt ongeveer elke 40 seconden
temperatuurgegevens en stuurt ze naar het station.
Het apparaat kan gegevens verzamelen van tot 3
sensoren.
Om de sensor in te stellen:
1.
V
erwijder de schroeven van het batterijvak.
P/N:086L004344-058 REV 1
75/94
5
NL
2. Plaats batterijen volgens de polariteit (+ / -).
3. Selecteer een kanaal. Gebruik een apart kanaal voor
elke sensor.
4. Plaats de sensor in de buurt van het apparaat. Druk
RESET op de sensor.
5. Druk
vervolgens tegelijkertijd op KANAAL en MEM
op
het apparaat om signaaluitwisseling tussen sensor
en apparaat te starten.
6. S
luit het klepje van het batterijvak en draai de
schroeven aan.
7. Plaats
de sensor op de gewenste plek door middel
van de tafelstandaard of muurbevestiging.
Voor de beste resultaten:
Plaats de sensor niet in direct zonlicht en uit de buurt
van vochtigheid.
Plaats
de sensor niet verder dan 30 m (100ft) van
het apparaat (binnen).
P
laats de sensor in de richting van het apparaat, met zo
min mogelijk obstructies zoals deuren, muren of meubels.
Plaats de sensor op een plek met een goed zich op
de lucht, en uit de buurt van metalen of elektronische
objecten.
Plaats
de sensor tijdens de koude wintermaanden in
de buurt van het apparaat, aangezien temperaturen
onder het vriespunt de levensduur van de batterijen
en het zendbereik kunnen beïnvloeden.
H
e
t zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei
factoren. U kunt het best verschillende plekken
uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden.
Standaard
Alkaline
batterijen bevatten een behoorlijke
hoeveelheid water. Hierdoor zullen ze bevriezen bij
lage temperaturen van onder de -12°C (10°F). Niet
oplaadbare Lithium batterijen bevriezen bij een veel
lagere temperatuur van onder de -30°C (-22°F).
H
e
t bereik van draadloze apparatuur kan worden
beïnvloed door een aantal factoren, zoals extreem lage
temperaturen. Extreme kou kan tijdelijk zorgen voor een
verminderd effectief bereik tussen de sensor en het
basisstation. Als het apparaat niet meer functioneert door
lage temperaturen, zal een stijging van de temperatuur
tot binnen de normale grenzen dit probleem verhelpen
(het apparaat zal geen blijvende schade oplopen door
de lagere temperatuur).
P/N:086L004344-058 REV 1
76/94
6
NL
SENSOR GEGEVENS VERZENDING
Het sensorontvangst icoon in het buitensensorvak geeft
de status weer.
ICOON BESCHRIJVING
Om een sensor te zoeken:
Druk
tegelijkertijd
op MEM en KANAAL het houd deze
gedurende 2 seconden ingedrukt.
NB
Als de sensor nog steeds niet gevonden wordt, controleer dan
de batterijen, obstructies en de locatie van de buitensensor.
KLOK
KLOK ONTVANGST
Dit product is ontworpen om de datum en tijd automatisch
te synchroniseren zodra hij binnen bereik is van:
DCF-77 verzonden vanuit Frankfurt, Duitsland voor
Centraal Europa
MSF-60 verzonden vanuit Anthorn, Engeland.
De
klok
verzamelt de radiosignalen wanneer hij binnen
1500km (932 mijl) van het signaal is.
He
t a pp araat zoekt de
sensor(en).
Ee
n kanaal is gevonden
en het sensorsignaal wordt
ontvangen
D e
s e n s o r w o r d t n i et
gevonden. Detecteer de
sensor of vervang batterijen.
NB Schuif de EU / UK schakelaar naar de gewenste
in
stelling, afhankelijk van uw locatie. Herhaal dit elke
keer dat u het apparaat reset.
NB
Aanvankelijk duurt de ontvangst ongeveer 2-10
minuten bij het eerste gebruik of wanneer u RESET
he
eft ingedrukt. Zodra de gegevens ontvangen zijn,
zal het receptie-icoon stoppen met knipperen. Als het
signaal zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig
signaal te ontvangen.
SIGNAALONTVANGST
Ontvangstindicator van kloksignaal:
STERK SIGNAAL ZWAK SIGNAAL GEEN SIGNAAL
Om signaalontvangst te activeren en te forceren:
Houd gedurende 2 seconden ingedrukt.
Om signaalontvangst uit te zetten:
Houd gedurende 2 seconden ingedrukt.
KLOK INSTELLEN
Als kloksignaalontvangst in geactiveerd en een signaal
wordt ontvangen, hoeft u de klok niet handmatig in te
stellen.
1. Druk MODE
en houd deze gedurende 2 seconden
ingedrukt.
en “--.-“
(
B
uitentemperatuurvak)
P/N:086L004344-058 REV 1
77/94
7
NL
2. Druk op of om de instellingen te wijzigen.
3. Druk op MODE om te bevestigen.
4. D
e volgorde van instellingen is: tijdzone, uren,
minuten, jaar, maand, dag en taal.
NB De
tijdzone kan gebruik worden om de klok tot + / - 9
uur
af te laten wijken van het ontvangen kloksignaal. Als
u kloksignaalontvangst hebt uitgezet (dwz. u stelt de klok
handmatig in), dan hoeft u geen tijdzone in te stellen.
NB
De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans
(F), Italiaans (I) en Spaans (S).
Dr
uk MODE om te kiezen tussen weergave van klok met
seconden of klok met weekdag.
ALARM
Om het alarm in te stellen:
1. Druk ALARM en houd deze gedurende 2 seconden
ingedrukt.
2. Druk /
om uren / minuten in te stellen.
3. Druk
op ALARM om te
bevestigen. geeft aan
dat het alarm AAN is.
Alarmen AAN / UIT zetten:
1. Druk op ALARM om de alarmtijd weer te geven.
2.
Press
ALARM again to turn alarm ON / OFF.
Om het alarm uit te zetten:
Druk S
NOOZE o
m het alarm 8 minuten uit te zetten.
OF
Druk elke knop behalve SN
OOZE om het alarm helemaal
uit te zetten, waarna het pas na 24 uur weer zal afgaan.
BAROMETER
Luchtdrukgegevens van de afgelopen 24 uur worden
door het apparaat opgeslagen en gebruik om een
weersvoorspelling te geven.
Om de meeteenheid van de barometer te wijzigen:
Druk LUCHTDRUK om tussen mb en inHg te kiezen.
HOOGTE INSTELLEN
Om er zeker van te zijn dat de gegevens betrouwbaar
zijn, stelt u de hoogte in waarop u zich bevindt.
1. H
oud LUCHTDRUK gedurende 2 seconden ingedrukt.
2. Druk of om de hoogte in te stellen op 10 m (33ft)
nauwkeurig van 100m (328 ft) tot 2500 m (8202 ft).
3. Druk LUCHTDRUK om te bevestigen.
WEERSVOORSPELLING
Dit product voorspelt het weer voor de volgende 12 tot 24
uur in een straal van 30-50 km (19-31 mijl), gebaseerd
op luchtdruktrendgegevens.
ICOON BESCHRIJVING
Helder
Half Bewolkt
Bewolkt
Regenachtig
P/N:086L004344-058 REV 1
78/94
8
NL
TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID
Om de temperatuureenheid in te stellen:
Druk °C / °F.
Om de
temperatuurgegevens van de buitensensor
te bekijken:
Druk KANAAL.
Om automatisch langs de sensoren te schakelen:
D
r
uk KANAAL en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt.
De gegevens van elke sensor worden ongeveer 3
seconden weergegeven.
Om
het sch akele n langs de senso ren te
beëindigen:
Druk KANAAL of MEM.
O
m
te kiezen tussen huidige, minimum en maximum
gegevens van de geselecteerde sensor:
Druk herhaaldelijk op MEM.
Om de gegevens te wissen:
Houd MODE gedurende 2 seconden ingedrukt.
TEMPERATUUR-, VOCHTIGHEIDS- EN
LUCHTDRUKTRENDS
De temperatuur-, vochtigheids- en luchtdruktrendiconen
zijn gebaseerd op recente sensormetingen.
STIJGEND ST
ABIEL
DALEND
VORSTWAARSCHUWING
Als de sensor op kanaal 1 tussen de 3°C tot –2°C (37°F
tot 28°F) valt, zal knipperen om u te waarschuwen
dat de temperatuur het vriespunt nadert.
NB
De waarschuwing zal automatisch stoppen wanneer
de temperatuur weer buiten het waarschuwingsgebied
komt.
HOOG / LAAG TEMPERATUUR- /
VOCHTIGHEIDSALARMEN
Temperatuur- en vochtigheidswaarschuwingen kunt u
laten afgaan als de sensor op kanaal 1 boven of onder
een temperatuur/vochtigheid van uw keuze komt.
Alarmen AAN / UIT zetten:
1.
Houd TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG
ingedrukt.
2.
Gebruik
en om hoog / laag temperatuur-
/ vochtigheidsalarm te selecteren. Druk TEMP
/ VOCHTIGHEID HOOG / LAAG om te
bevestigen.
3.
Druk / om het alarm AAN
/ UIT te zetten, en
druk TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG om
te bevestigen.
4. Als het alarm geactiveerd is, gebruikt u en
om temperatuur / vochtigheid te selecteren.
5. Druk TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG om
te bevestigen.
P/N:086L004344-058 REV 1
79/94
9
NL
40 – 70%
Om het hoog / laag alarm uit te zetten:
Druk een willekeurige knop. De alarmen resetten zichzelf
en zullen weer afgaan zodra de hoge / lage temperatuur
wederom wordt gemeten.
HITTE-INDEX:
De h itte-in dex combi neert tempe ratuu r- e n
vochtigheidsgegevens om de gevoelstemperatuur te
beschrijven.
HITTE-INDEX: BETEKENIS
Om de hitte-index weer te geven, drukt u HITTE-
INDEX.
Om te kiezen tussen huidige / maximum / minimum
ge
gevens, drukt u HITTE-INDEX, en vervolgens
KANAAL om kanaal 1-3 of binnen te kiezen, gevolgd
door MEM.
Om
te kiezen tussen weergave van temperatuur /
v
ochtigheid of hitte-index, houdt u HITTE-INDEX
gedurende 2 seconden ingedrukt. Druk nogmaals
HITTE-INDEX om deze functie uit te schakelen.
Extreem
gevaar
Gevaar
Goed
opletten
Let op
54,5°C /(130)
40,5 – 54°C
(105°F – 129°F)
32,2 – 40°C
(90 – 104°F)
26,6 – 31,7°C
(80 – 89°F)
G
r
o ot gevaar v a n
uitdroging / zonnesteek
Ui
tputting door hitte
waarschijnlijk
M
o
gelijke uitdroging
door hitte
M
o
gelijke uitputting
door hitte
W
A
AR-
SCHUWING
NB Als de hitte-index onder de 80°F / 26°C is, of het
gewenste kanaal niet werkt, geeft de hitte-index NA weer.
COMFORTZONE
De Comfortzone geeft aan hoe comfortabel het
klimaat is, gebaseerd op de huidige temperatuur- en
vochtigheidsmetingen.
ICOON TEMPERA
TUUR VOCHTIGHEID
Elke
>70%
20 – 25°C
(68 – 77°F)
Elke <40%
MAANSTAND
Wanneer de kalender is ingesteld, drukt u of
om de maanstand van de volgende / vorige dag
te bekijken.
Houd of ingedrukt om door de jaren te zoeken
(2001 tot 2099).
Nieuwe Maan
W
assende Halve Maan
Eerste Kwartier
W
assende V
olle Maan
Volle Maan
Afnemende Volle Maan
Laatste Kwartier
Afnemende Halve Maan
P/N:086L004344-058 REV 1
80/94
10
NL
RESET
Druk RESET om alle instellingen terug te zetten op de
standaard instellingen
WAARSCHUWINGEN
Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te
geven, mits goed behandeld. Hier volgen een aantal
onderhoudstips:
Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen,
schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. Dit kan
leiden tot fouten, verkorting van de levensduur, schade
aan de batterijen en vervormde onderdelen.
Dompel
het product nooit onder in water. Als u water
over
het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk
af met een zachte stofvrije doek.
Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende
m
aterialen. Dit kan de plastic onderdelen en de
elektronische circuits van het apparaat beschadigen.
Laat de interne componenten met rust. Doet u dit
niet
dan zal de garantie vervallen en kan onnodige
schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de
gebruiker te repareren onderdelen.
Gebruik
alleen nieuwe batterijen zoals aangegeven
in
deze handleiding. Gebruik nooit oude en nieuwe
batterijen door elkaar, want oude batterijen kunnen
dan lekken.
W
egens drukbeperkingen kan het in deze handleiding
w
eergegeven scherm afwijken van het daadwerkelijke
scherm.
De inhoud van deze handleiding mag niet worden
v
ermenigvuldigd zonder toestemming van de
fabrikant.
Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval,
maar lever het in bij een KCA
depot.
NB De technische specificaties van dit product en de
i
nhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande
waarschuwing aan veranderingen onderhevig.
SPECIFICATIES
TYPE BESCHRIJVING
HET APPARAAT
L x B x H 117 x 80 x 171mm
(4,78 x 3,27 x 6,96in)
Gewicht 241g (8,5 oz) zonder batterij
T
emperatuureenheid °C / °F
Temperatuurbereik -5°C tot 50°C (23°F tot 122°F)
Resolutie 0,1°C (0,2°F)
Klokfrequentie: DCF-77 (EU) / MSF-60 (UK)
Synchronisatie Auto of uitgeschakeld
Signaalfrequentie
433MHz
Klok A
uto of handmatig (uitgeschakeld)
Vochtigheidsbereik 25% - 95 %
Resolutie vochtigheid 1%
Geheugen
Min / Max relatieve
vochtigheid en temperatuur
Alarmduur 2 minuten
Snooze 8 minuten
Klokweergave
UU:MM:SS
UU:MM:Dag van de Week
Uurformaat 12 / 24-uurs formaat
Kalender MM / DD OF DD / MM
B
e
schikbare talen:E, D, F, I, EN S
P/N:086L004344-058 REV 1
81/94
11
LN
Stroom 3 x UM-3 (AA) 1,5V batterijen
AFSTANDSAPPARAAT
L x B x H 92 x 60 x 20mm
(3,6 x 2,4 x 0,8in)
Gewicht 62g (2,22oz)
Zendbereik 30m (100ft) in open ruimte
Temperatuurbereik -30°C tot 60°C
(-22°F tot 140°F)
Stroom 2 x UM-4(AAA )1,5V batterijen
NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit
product voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij
temperaturen onder het vriespunt.
OVER OREGON SCIENTIFIC
Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om
meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon
S
cientific producten zoals digitale fototoestellen, gezond-
he
ids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze web-
si
te vindt u tevens de informatie over onze klantendienst,
voor het geval u ons wenst te contacteren.
EU CONFORMITEITS VERKLARING
Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Draadloos
Weerstation met Temperatuur- / Vochtigheidsweergave
en
Zelfregulerende RF klok
(BAR688HG) voldoet
aan de essentiële eisen en aan de overige relevante
be
palingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van
de
getekende en gedateerde Conformiteits verklaring
is
op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific
klanten service.
LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
Alle EU landen, Zwitserland CH
en Noorwegen N
P/N:086L004344-058 REV 1
82/94

Documenttranscriptie

Alarm .............................................................................. 7 HANDLEIDING Weersvoorspelling ....................................................... 7 Klok Instellen ..............................................................6 Barometer ..................................................................... 7 Hoogte Instellen .........................................................7 Temperatuur En Vochtigheid .....................................8 INHOUD Temperatuur-, Vochtigheids- En Inhoud............................................................................. 1 Luchtdruktrends ......................................................... 8 Introductie ..................................................................... 2 Vorstwaarschuwing .................................................... 8 Klok Overzicht .............................................................. 2 Hoog / Laag Temperatuur- / Vochtigheidsalarmen... 8 Voorkant ...................................................................... 2 Hitte-index: .................................................................... 9 Achterkant ................................................................... 2 Comfortzone ................................................................ 9 LCD-scherm ............................................................... 3 Maanstand ..................................................................... 9 Buitensensor (THGN122N) ...................................... 4 Reset ............................................................................... 10 Starten ............................................................................ 4 Waarschuwingen ......................................................... 10 Batterijen ..................................................................... 4 Specificaties .................................................................. 10 Buitensensor ................................................................ 4 Over Oregon Scientific ............................................... 10 Sensor Gegevens Verzending ............................ 6 Eu Conformiteits Verklaring ...................................... 11 Klok ................................................................................ 6 Klok Ontvangst .......................................................... 6 Signaalontvangst ....................................................... 6 P/N:086L004344-058 REV 1 72/94 1 NL Draadloos Weerstation met Temperatuur- / Vochtigheidsweergave en Zelfregulerende RF klok Model: BAR688HG NL 1. 2. 3. 4. 5. INTRODUCTIE Dank u voor de aanschaf van dit Oregon Scientitic Draadloze Weerstation met Temperatuur- / Vochtigheidsweergave en Zelfregulerende RF klok (BAR688HG). Deze klok is voorzien van een buitensensor (THGN122N) en ondersteunt tot 3 sensoren tegelijkertijd (extra sensoren apart verkrijgbaar). SNOOZE Weersvoorspellingsscherm Buitentemperatuurvak Binnentemperatuurvak Klok / Alarmvak ACHTERKANT NB Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stapvoor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke waarschuwingen. KLOK OVERZICHT 1 2 8 9 3 10 4 5 11 6 VOORKANT 7 P/N:086L004344-058 REV 1 73/94 1. TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG : Wijzig instellingen of activeer / deactiveer hoog of laag temperatuur- / vochtigheidsalarm voor kanaal 1 / : verhogen / verlagen instelling; aanzetten 2. / uitzetten klok ontvangstsignaal 3. KANAAL: Wissel buitensensor weergave 4. HITTE-INDEX: Geef hitte-index weer 2 MODUS: Instellingen / Scherm Aanpassen ALARM: Bekijk alarmstatus; stel alarm in Batterijvak MEM: Bekijk huidige maximum en minimum temperatuur / vochtigheid 9. LUCHTDRUK: Selecteer drukeenheid; stel hoogte in 10. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren 11. R E S E T : H e t a p p a r a a t t e r u g z e t t e n i n standaardinstellingen 12. EU / UK schakelaar Buitentemperatuurvak: 1 2 3 4 7 8 9 10 5 6 11 1. Hitte-index Icoon 2. Hoog / laag temperatuuralarm 3. Sensor ontvangst icoon 4. Sensor batterij zwak 5. Max / Min icoon 6. Temperatuurweergave 7. Vorstwaarschuwing is actief 8. Hoog / laag vochtigheidsalarm 9. Temperatuurtrend 10. Vochtigheidstrend 11. Vochtigheidsweergave LCD-SCHERM Weersvoorspellingsscherm: 4 5 1 NL 5. 6. 7. 8. 6 2 Binnentemperatuurvak 3 4 7 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Luchtdruktrend Weersvoorspelling Comfortzone Luchtdruk-Icoon Hoogte-icoon Hoogte / Drukeenheid UV-index Icoon P/N:086L004344-058 REV 1 74/94 5 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3 Binnensensor icoon Max / Min icoon Temperatuurweergave Temperatuurtrend Vochtigheidstrend Vochtigheidsweergave 6 NL Klok / Alarmvak: STARTEN BATTERIJEN Plaats batterijen voor het eerste gebruik volgens de polariteit (+ en -): Druk elke keer als u de batterijen vervangen heeft op RESET. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alarm is ingesteld AM / PM icoon Ontvangst van kloksignaal Batterij-indicator icoon Klok Alarmmodus icoon Maanstand BUITENSENSOR (THGN122N) geeft aan dat batterijen van het station leeg raken. 1 2 3 NB Gebruik geen oplaadbare batterijen. Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit product voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt. 4 BUITENSENSOR 1 1. StatusindicatorLED: Knippert rood tijdens gegevensverzending 1. 2. 3. 4. P/N:086L004344-058 REV 1 75/94 De sensor verzamelt ongeveer elke 40 seconden temperatuurgegevens en stuurt ze naar het station. Het apparaat kan gegevens verzamelen van tot 3 sensoren. Muurbevestigingsgat RESET gat KANAAL schakelaar Batterijvak Om de sensor in te stellen: 1. Verwijder de schroeven van het batterijvak. 4 Voor de beste resultaten: • Plaats de sensor niet in direct zonlicht en uit de buurt van vochtigheid. • Plaats de sensor niet verder dan 30 m (100ft) van het apparaat (binnen). • Plaats de sensor in de richting van het apparaat, met zo min mogelijk obstructies zoals deuren, muren of meubels. • Plaats de sensor op een plek met een goed zich op de lucht, en uit de buurt van metalen of elektronische objecten. • Plaats de sensor tijdens de koude wintermaanden in de buurt van het apparaat, aangezien temperaturen onder het vriespunt de levensduur van de batterijen en het zendbereik kunnen beïnvloeden. 3. Selecteer een kanaal. Gebruik een apart kanaal voor elke sensor. 4. Plaats de sensor in de buurt van het apparaat. Druk RESET op de sensor. 5. Druk vervolgens tegelijkertijd op KANAAL en MEM op het apparaat om signaaluitwisseling tussen sensor en apparaat te starten. 6. Sluit het klepje van het batterijvak en draai de schroeven aan. 7. Plaats de sensor op de gewenste plek door middel van de tafelstandaard of muurbevestiging. P/N:086L004344-058 REV 1 76/94 Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden. Standaard Alkaline batterijen bevatten een behoorlijke hoeveelheid water. Hierdoor zullen ze bevriezen bij lage temperaturen van onder de -12°C (10°F). Niet oplaadbare Lithium batterijen bevriezen bij een veel lagere temperatuur van onder de -30°C (-22°F). Het bereik van draadloze apparatuur kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals extreem lage temperaturen. Extreme kou kan tijdelijk zorgen voor een verminderd effectief bereik tussen de sensor en het basisstation. Als het apparaat niet meer functioneert door lage temperaturen, zal een stijging van de temperatuur tot binnen de normale grenzen dit probleem verhelpen (het apparaat zal geen blijvende schade oplopen door de lagere temperatuur). 5 NL 2. Plaats batterijen volgens de polariteit (+ / -). NL NB Schuif de EU / UK schakelaar naar de gewenste instelling, afhankelijk van uw locatie. Herhaal dit elke keer dat u het apparaat reset. SENSOR GEGEVENS VERZENDING Het sensorontvangst icoon in het buitensensorvak geeft de status weer. ICOON BESCHRIJVING Het apparaat zoekt de sensor(en). NB Aanvankelijk duurt de ontvangst ongeveer 2-10 minuten bij het eerste gebruik of wanneer u RESET heeft ingedrukt. Zodra de gegevens ontvangen zijn, zal het receptie-icoon stoppen met knipperen. Als het signaal zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te ontvangen. Een kanaal is gevonden en het sensorsignaal wordt ontvangen De sensor wordt niet en “--.-“ (Buitentemperatuurvak) gevonden. Detecteer de sensor of vervang batterijen. SIGNAALONTVANGST Ontvangstindicator van kloksignaal: STERK SIGNAAL ZWAK SIGNAAL GEEN SIGNAAL Om een sensor te zoeken: Druk tegelijkertijd op MEM en KANAAL het houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt. NB Als de sensor nog steeds niet gevonden wordt, controleer dan de batterijen, obstructies en de locatie van de buitensensor. Om signaalontvangst te activeren en te forceren: Houd gedurende 2 seconden ingedrukt. KLOK Om signaalontvangst uit te zetten: Houd gedurende 2 seconden ingedrukt. KLOK ONTVANGST Dit product is ontworpen om de datum en tijd automatisch te synchroniseren zodra hij binnen bereik is van: • DCF-77 verzonden vanuit Frankfurt, Duitsland voor Centraal Europa • MSF-60 verzonden vanuit Anthorn, Engeland. KLOK INSTELLEN Als kloksignaalontvangst in geactiveerd en een signaal wordt ontvangen, hoeft u de klok niet handmatig in te stellen. De klok verzamelt de radiosignalen wanneer hij binnen 1500km (932 mijl) van het signaal is. P/N:086L004344-058 REV 1 77/94 1. Druk MODE en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt. 6 BAROMETER Luchtdrukgegevens van de afgelopen 24 uur worden door het apparaat opgeslagen en gebruik om een weersvoorspelling te geven. NB De tijdzone kan gebruik worden om de klok tot + / - 9 uur af te laten wijken van het ontvangen kloksignaal. Als u kloksignaalontvangst hebt uitgezet (dwz. u stelt de klok handmatig in), dan hoeft u geen tijdzone in te stellen. Om de meeteenheid van de barometer te wijzigen: Druk LUCHTDRUK om tussen mb en inHg te kiezen. HOOGTE INSTELLEN NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans (F), Italiaans (I) en Spaans (S). Om er zeker van te zijn dat de gegevens betrouwbaar zijn, stelt u de hoogte in waarop u zich bevindt. 1. Houd LUCHTDRUK gedurende 2 seconden ingedrukt. 2. Druk of om de hoogte in te stellen op 10 m (33ft) nauwkeurig van 100m (328 ft) tot 2500 m (8202 ft). 3. Druk LUCHTDRUK om te bevestigen. Druk MODE om te kiezen tussen weergave van klok met seconden of klok met weekdag. ALARM Om het alarm in te stellen: 1. Druk ALARM en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt. om uren / minuten in te stellen. 2. Druk / geeft aan 3. Druk op ALARM om te bevestigen. dat het alarm AAN is. WEERSVOORSPELLING Dit product voorspelt het weer voor de volgende 12 tot 24 uur in een straal van 30-50 km (19-31 mijl), gebaseerd op luchtdruktrendgegevens. ICOON BESCHRIJVING Helder Alarmen AAN / UIT zetten: 1. Druk op ALARM om de alarmtijd weer te geven. 2. Press ALARM again to turn alarm ON / OFF. Half Bewolkt Om het alarm uit te zetten: • Druk SNOOZE om het alarm 8 minuten uit te zetten. OF • Druk elke knop behalve SNOOZE om het alarm helemaal uit te zetten, waarna het pas na 24 uur weer zal afgaan. P/N:086L004344-058 REV 1 78/94 NL 2. Druk op of om de instellingen te wijzigen. 3. Druk op MODE om te bevestigen. 4. De volgorde van instellingen is: tijdzone, uren, minuten, jaar, maand, dag en taal. Bewolkt Regenachtig 7 NL TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID VORSTWAARSCHUWING Om de temperatuureenheid in te stellen: Druk °C / °F. Als de sensor op kanaal 1 tussen de 3°C tot –2°C (37°F tot 28°F) valt, zal knipperen om u te waarschuwen dat de temperatuur het vriespunt nadert. Om de temperatuurgegevens van de buitensensor te bekijken: Druk KANAAL. NB De waarschuwing zal automatisch stoppen wanneer de temperatuur weer buiten het waarschuwingsgebied komt. Om automatisch langs de sensoren te schakelen: Druk KANAAL en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt. De gegevens van elke sensor worden ongeveer 3 seconden weergegeven. HOOG / LAAG TEMPERATUUR- / VOCHTIGHEIDSALARMEN Temperatuur- en vochtigheidswaarschuwingen kunt u laten afgaan als de sensor op kanaal 1 boven of onder een temperatuur/vochtigheid van uw keuze komt. Om het schakelen langs de sensoren te beëindigen: Druk KANAAL of MEM. Alarmen AAN / UIT zetten: 1. Houd TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG ingedrukt. en om hoog / laag temperatuur2. Gebruik / vochtigheidsalarm te selecteren. Druk TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG om te bevestigen. / om het alarm AAN / UIT te zetten, en 3. Druk druk TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG om te bevestigen. 4. Als het alarm geactiveerd is, gebruikt u en om temperatuur / vochtigheid te selecteren. 5. Druk TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG om te bevestigen. Om te kiezen tussen huidige, minimum en maximum gegevens van de geselecteerde sensor: Druk herhaaldelijk op MEM. Om de gegevens te wissen: Houd MODE gedurende 2 seconden ingedrukt. TEMPERATUUR-, VOCHTIGHEIDS- EN LUCHTDRUKTRENDS De temperatuur-, vochtigheids- en luchtdruktrendiconen zijn gebaseerd op recente sensormetingen. DALEND STIJGEND STABIEL P/N:086L004344-058 REV 1 79/94 8 NB Als de hitte-index onder de 80°F / 26°C is, of het gewenste kanaal niet werkt, geeft de hitte-index NA weer. HITTE-INDEX: De Comfortzone geeft aan hoe comfortabel het klimaat is, gebaseerd op de huidige temperatuur- en vochtigheidsmetingen. COMFORTZONE De hitte-index combineert temperatuur- en vochtigheidsgegevens om de gevoelstemperatuur te beschrijven. WAARSCHUWING HITTE-INDEX: Extreem gevaar Gevaar Goed opletten Let op • • • 54,5°C /(130) 40,5 – 54°C (105°F – 129°F) 32,2 – 40°C (90 – 104°F) 26,6 – 31,7°C (80 – 89°F) ICOON BETEKENIS Groot gevaar van uitdroging / zonnesteek Uitputting door hitte waarschijnlijk Mogelijke uitdroging door hitte Mogelijke uitputting door hitte VOCHTIGHEID Elke >70% 20 – 25°C (68 – 77°F) 40 – 70% Elke <40% MAANSTAND • • Om de hitte-index weer te geven, drukt u HITTEINDEX. Om te kiezen tussen huidige / maximum / minimum gegevens, drukt u HITTE-INDEX, en vervolgens KANAAL om kanaal 1-3 of binnen te kiezen, gevolgd door MEM. Om te kiezen tussen weergave van temperatuur / vochtigheid of hitte-index, houdt u HITTE-INDEX gedurende 2 seconden ingedrukt. Druk nogmaals HITTE-INDEX om deze functie uit te schakelen. P/N:086L004344-058 REV 1 80/94 TEMPERATUUR 9 Wanneer de kalender is ingesteld, drukt u of om de maanstand van de volgende / vorige dag te bekijken. Houd of ingedrukt om door de jaren te zoeken (2001 tot 2099). Nieuwe Maan Wassende Halve Maan Eerste Kwartier Wassende Volle Maan Volle Maan Afnemende Volle Maan Laatste Kwartier Afnemende Halve Maan NL Om het hoog / laag alarm uit te zetten: Druk een willekeurige knop. De alarmen resetten zichzelf en zullen weer afgaan zodra de hoge / lage temperatuur wederom wordt gemeten. NL • RESET Druk RESET om alle instellingen terug te zetten op de standaard instellingen NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig. WAARSCHUWINGEN Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, mits goed behandeld. Hier volgen een aantal onderhoudstips: • Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. Dit kan leiden tot fouten, verkorting van de levensduur, schade aan de batterijen en vervormde onderdelen. • Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek. • Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen. Dit kan de plastic onderdelen en de elektronische circuits van het apparaat beschadigen. • Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan zal de garantie vervallen en kan onnodige schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. • Gebruik alleen nieuwe batterijen zoals aangegeven in deze handleiding. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar, want oude batterijen kunnen dan lekken. • Wegens drukbeperkingen kan het in deze handleiding weergegeven scherm afwijken van het daadwerkelijke scherm. • De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant. P/N:086L004344-058 REV 1 81/94 Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval, maar lever het in bij een KCA depot. SPECIFICATIES TYPE HET APPARAAT LxBxH 10 BESCHRIJVING 117 x 80 x 171mm (4,78 x 3,27 x 6,96in) Gewicht 241g (8,5 oz) zonder batterij Temperatuureenheid °C / °F Temperatuurbereik -5°C tot 50°C (23°F tot 122°F) Resolutie 0,1°C (0,2°F) Klokfrequentie: DCF-77 (EU) / MSF-60 (UK) Synchronisatie Auto of uitgeschakeld 433MHz Signaalfrequentie Klok Auto of handmatig (uitgeschakeld) Vochtigheidsbereik 25% - 95 % Resolutie vochtigheid 1% Min / Max relatieve Geheugen vochtigheid en temperatuur Alarmduur 2 minuten Snooze 8 minuten UU:MM:SS Klokweergave UU:MM:Dag van de Week Uurformaat 12 / 24-uurs formaat Kalender MM / DD OF DD / MM Beschikbare talen:E, D, F, I, EN S NL Stroom 3 x UM-3 (AA) 1,5V batterijen AFSTANDSAPPARAAT LxBxH 92 x 60 x 20mm (3,6 x 2,4 x 0,8in) Gewicht 62g (2,22oz) Zendbereik 30m (100ft) in open ruimte Temperatuurbereik -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F) Stroom 2 x UM-4(AAA )1,5V batterijen LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E Alle EU landen, Zwitserland CH en Noorwegen N NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit product voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt. OVER OREGON SCIENTIFIC Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren. EU CONFORMITEITS VERKLARING Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Draadloos Weerstation met Temperatuur- / Vochtigheidsweergave en Zelfregulerende RF klok (BAR688HG) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service. P/N:086L004344-058 REV 1 82/94 11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94

Oregon Scientific BAR688HG Handleiding

Categorie
Wekkers
Type
Handleiding