Oregon Scientific RMR683HG Handleiding

Categorie
Wekkers
Type
Handleiding
NL
1
Digitale Thermometer met Vochtigheid,
Ijswaarschuwing en Radiogestuurde
Klok
Model: RMR683HG
HANDLEIDING
INHOUD
Introductie
.................................................................
2
Klok Overzicht
..........................................................
2
Voorkant
..................................................................
2
Achterkant
...............................................................
3
LCD
-scherm
............................................................
4
Buitensensor (THN132N
)
........................................
5
Starten
.......................................................................
5
Batterijen
.................................................................
5
Buitensensor
.............................................................
Buitensensor .............................................................Buitensensor
5
Sensor Gegevens Verzending
................................
7
Klok
............................................................................
7
Klok Ontvangst
........................................................
7
Signaalontvangst
.....................................................
7
Klok Instellen
..........................................................
7
Alarm
........................................................................
8
Temperatuur en Vochtigheid
...................................
8
Temperatuur- En Vochtigheidstrend
........................
9
Vorstwaarschuwing
..................................................
9
Hoog / Laag Temperatuur- / Vochtigheidsalarm
......
9
Hitte-Index
.................................................................
9
Comfortzone
..........................................................
1
0
Maanstand
...............................................................
1
0
Reset
........................................................................
1
1
Waarschuwingen
....................................................
1
1
Specifi caties
............................................................
1
1
Over Oregon Scientifi c
...........................................
1
2
EU Conformiteits Verklaring
..................................
1
2
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 1 2006.5.26 11:41:24 AM
NL
2
1
2
3
INTRODUCTIE
Dank u dat u gekozen hebt voor de Oregon Scientifi c™
Digitale Thermometer met Vochtigheid, Ijswaarschuwing
en Radiogestuurde Klok
(RMR683HG). Deze klok is
voorzien van een draadloze sensor (THN132N) en
ondersteunt tot 3 sensoren tegelijkertijd (extra sensoren
apart verkrijgbaar).
NB
Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw
Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw
nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-
voor-stap instructies, evenals de technische specifi caties
en belangrijke waarschuwingen.
KLOK OVERZICHT
VOORKANT
1.
SNOOZE
2. Temperatuur- en Vochtigheidsscherm
3. Klok / Alarmscherm
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 2 2006.5.26 11:41:30 AM
NL
3
1
2
3
4
5
6
8
11
9
10
7
ACHTERKANT
1.
TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG
:
Wijzig
instellingen of activeer / deactiveer hoog of laag
temperatuur- / vochtigheidsalarm
2.
/
:
verhogen / verlagen
instellingen
; aanzetten
/ uitzetten klok ontvangstsignaal
3.
KANAAL:
Wissel buitensensor weergave
4.
HITTE-INDEX:
5.
MODE:
Instellingen / Scherm Aanpassen
6.
ALARM:
Bekijk alarmstatus; stel alarm in
7. Batterijvak
8.
MEM:
Bekijk huidige maximum en minimum
temperatuur / vochtigheid
9.
°
C /
°
F:
Temperatuureenheid Selecteren
10.
RE SE T:
H e t a p p ar a a t t er u g ze t te n i n
standaardinstellingen
11.
EU / UK
schakelaar
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 3 2006.5.26 11:41:36 AM
NL
4
1
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
1
7
8
2
3
4
5
6
LCD-SCHERM
1. Hitte-indexicoon
2. Hoog / laag temperatuuralarm
3. Max / min temperatuuricoon
4. Sensor ontvangsticoon
5. Comfortzone
6. Batterij-indicatoricoon
7. Hoog / laag vochtigheidsalarm
8. Max / min vochtigheidsicoon
9. Vorstwaarschuwing is actief
10. Temperatuurtrend
11. Temperatuur
12. Hitte-Index waarschuwing
13. Vochtigheidstrend
14. Vochtigheid
Klok / Alarmscherm:
1. Ontvangst van kloksignaal
2. AM / PM modus geselecteerd
3. Alarmmodus
4. Alarm is ingesteld
5. AM / PM modus geselecteerd
6. Alarmtijd
7. Klok
8. Maanstand
Temperatuur- en Vochtigheidsscherm:
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 4 2006.5.26 11:41:37 AM
NL
5
1
2
3
4
6
5
1
1. Indicator LED
1. Muurbevestiging
2. Batterijvak
3. Batterijklep
4. Tafelstandaard
5. RESET
6. KANAAL schakelaar
STARTEN
BATTERIJEN
Plaats batterijen voor het eerste gebruik volgens de
polariteit (+ en -): Druk elke keer als u de batterijen
vervangen heeft op
RESET
.
geeft aan dat batterijen van het station leeg
raken.
raken.
NB
Gebruik geen oplaadbare batterijen. Wij raden u
Gebruik geen oplaadbare batterijen. Wij raden u
aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit product voor
langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen
onder het vriespunt.
BUITENSENSOR
De sensor verzamelt ongeveer elke 40 seconden
temperatuurgegevens en stuurt ze naar het station.
Het apparaat kan gegevens verzamelen van tot 3
sensoren.
Om de sensor in te stellen:
1. Schuif het klepje van het batterijvak.
BUITENSENSOR (THN132N)
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 5 2006.5.26 11:41:42 AM
NL
6
2. Plaats batterijen volgens de polariteit (+ / -).
Druk
elke keer als u de batterijen vervangen heeft op
RESET.
3. Selecteer voor een kanaal. Gebruik een apart kanaal
voor elke sensor.
4. Sluit het batterijvak.
5. Plaats de sensor op de gewenste plek door middel
van de tafelstandaard of muurbevestiging.
Voor de beste resultaten:
Plaats de sensor niet in direct zonlicht en uit de buurt
van vochtigheid.
Plaats de sensor niet verder dan 30 m (100ft) van
het apparaat (binnen).
Plaats de sensor in de richting van het apparaat, met
zo min mogelijk obstructies zoals deuren, muren of
meubels.
Plaats de sensor op een plek met een goed zich op
de lucht, en uit de buurt van metalen of elektronische
objecten.
Plaats de sensor tijdens de koude wintermaanden in
de buurt van het apparaat, aangezien temperaturen
onder het vriespunt de levensduur van de batterijen
en het zendbereik kunnen be
ï
nvloeden.
Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei
factoren. U kunt het best verschillende plekken
uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden.
Standaard Alkaline batterijen bevatten een behoorlijke
hoeveelheid water. Hierdoor zullen ze bevriezen bij
lage temperaturen van onder de -12°C (10°F). Niet
oplaadbare Lithium batterijen bevriezen bij een veel
lagere temperatuur van onder de -30°C (-22°F).
Het bereik van draadloze apparatuur kan worden
beïnvloed door een aantal factoren, zoals extreem lage
temperaturen. Extreme kou kan tijdelijk zorgen voor een
verminderd effectief bereik tussen de sensor en het
basisstation. Als het apparaat niet meer functioneert door
lage temperaturen, zal een stijging van de temperatuur
tot binnen de normale grenzen dit probleem verhelpen
(het apparaat zal geen blijvende schade oplopen door
de lagere temperatuur).
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 6 2006.5.26 11:41:45 AM
NL
7
SENSOR GEGEVENS VERZENDING
Het sensorontvangsticoon in het buitensensorvak geeft
de status weer.
ICOON
BESCHRIJVING
He t ap p a r a a t z o e kt d e
sensor(en).
Een kanaal is gevonden
en het sensorsignaal wordt
ontvangen
en “--.-“
(Buitentem-
peratuurscherm)
De sensor wordt niet gevonden.
Detecteer de sensor of vervang
batterijen.
Om een sensor te zoeken:
Druk tegelijkertijd op
MEM
en
KANAAL
het houd deze
gedurende 2 seconden ingedrukt.
NB
Als de sensor nog steeds niet gevonden wordt,
controleer dan de batterijen, obstructies en de locatie
van de buitensensor.
KLOK
KLOK ONTVANGST
Dit product is ontworpen om de datum en tijd automatisch
te synchroniseren zodra hij binnen bereik is van:
DCF-77 verzonden vanuit Frankfurt, Duitsland voor
Centraal Europa
MSF-60 verzonden vanuit Rugby, Engeland.
De klok verzamelt de radiosignalen wanneer hij binnen
1500km (932 mijl) van het signaal is.
NB
Schuif de
Schuif de
EU
/
UK
schakelaar naar de gewenste
instelling, afhankelijk van uw locatie. Herhaal dit elke
keer dat u het apparaat reset.
NB
Aanvankelijk duurt de ontvangst ongeveer 2-10
minuten bij het eerste gebruik of wanneer u
RESET
heeft ingedrukt. Zodra de gegevens ontvangen zijn,
zal het receptie-icoon stoppen met knipperen. Als het
signaal zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig
signaal te ontvangen.
SIGNAALONTVANGST
Ontvangstindicator van kloksignaal:
STERK SIGNAAL
ZWAK SIGNAAL
GEEN SIGNAAL
Om signaalontvangst te activeren en te forceren:
Houd
gedurende 2 seconden ingedrukt.
Om signaalontvangst uit te zetten:
Houd
gedurende 2 seconden ingedrukt.
KLOK INSTELLEN
Als kloksignaalontvangst in geactiveerd en een signaal
wordt ontvangen, hoeft u de klok niet handmatig in te
stellen.
Om de klok handmatig in te stellen:
1. Druk
MODE
en houd deze gedurende 2 seconden
ingedrukt.
2. Druk
en
om de instellingen te wijzigen.
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 7 2006.5.26 11:41:48 AM
NL
8
3. Druk op
MODE
om te bevestigen.
4. De volgorde van instellingen is: tijzone, 12 / 24
uur formaat, uren, minuten,
jaar, maand,
datum en
schermtaal.
NB
De tijdzone kan gebruik worden om de klok tot + / - 9
uur af te laten wijken van het ontvangen kloksignaal. Als
u kloksignaalontvangst
hebt
uitgezet (dwz. u stelt de klok
handmatig in), dan hoeft u geen tijdzone in te stellen.
NB
NB
De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D),
Frans (F), Italiaans (I) en Spaans (S).
Om de
klokweergave te
wijzigen:
Druk
MODE
om te schakelen tussen:
Klok met dag
Klok met seconden
ALARM
Om het alarm in te stellen:
1. Druk
ALARM
en houd deze gedurende 2 seconden
ingedrukt.
2. Druk
/
om de alarmtijd in te stellen.
3. Druk
MODE
om te bevestigen.
geeft aan dat het
alarm AAN is.
Alarmen AAN / UIT zetten:
1. Druk op
ALARM
om de alarmtijd weer te geven.
2. Druk op
ALARM
om het alarm
AAN / UIT
te
zetten.
Om het alarm uit te zetten:
Druk
SNOOZE
om het alarm 8 minuten uit te
zetten.
OF
Druk elke knop behalve
SNOOZE
om het alarm
helemaal uit te zetten, waarna het pas na 24 uur
weer zal afgaan.
TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID
Om de temperatuureenheid in te stellen:
Druk
°
C /
°
F
.
Om de temperatuurgegevens van de buitensensor
te bekijken:
Druk
KANAAL
.
Om automatisch
langs
de sensoren te schakelen:
Druk
KANAAL
en houd deze gedurende 2 seconden
ingedrukt. De gegevens van elke sensor worden
ongeveer 3 seconden weergegeven.
Om het schakelen langs de sensoren te
be
ë
indigen:
Druk
KANAAL
of
MEM
.
Om te kiezen tussen huidige, minimum en maximum
gegevens van de geselecteerde sensor:
Druk herhaaldelijk op
MEM
.
Om de gegevens te wissen:
Houd
MEM
gedurende 2 seconden ingedrukt.
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 8 2006.5.26 11:41:49 AM
NL
9
TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSTREND
De temperatuur- en vochtigheidstrendiconen zijn
gebaseerd op recente metingen.
STIJGEND
STABIEL
DALEND
VORSTWAARSCHUWING
Als de sensor op kanaal
1 tussen
de 3°C tot –2°C (37°F
tot 28°F) valt, zal (*) knipperen om u te waarschuwen
dat de temperatuur het vriespunt nadert.
NB
De waarschuwing zal automatisch stoppen wanneer
de temperatuur weer buiten het waarschuwingsgebied
komt.
HOOG / LAAG TEMPERATUUR- / VOCHTIGHEIDSALARM
U kunt waarschuwingen laten afgaan als de sensor op
kanaal 1 boven of onder een temperatuur / vochtigheid
van uw keuze komt.
Alarmen
AAN / UIT
zetten:
1. Houd
TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG
ingedrukt.
2. Gebruik
en
om hoog / laag temperatuur- /
vochtigheidsalarm te selecteren. Druk
TEMP /
VOCHTIGHEID HOOG / LAAG
om te bevestigen.
om te bevestigen.
3. Druk
/
om het alarm
AAN
/
UIT
te zetten, en
druk
TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG
om
te bevestigen.
4. Als het alarm geactiveerd is, gebruikt u
en
om
temperatuur / vochtigheid te selecteren.
5. Druk
TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG
om
te bevestigen.
Om het alarm uit te zetten:
Druk een willekeurige knop. De alarmen resetten zichzelf
en zullen weer afgaan zodra de geselecteerde hoge /
lage temperatuur wederom wordt gemeten.
NB
De bijgeleverde THN132N sensor meet geen
vochtigheidsgegevens. Om het Hoog / Laag
Vochtigheidsalarm te activeren moet u een thermo-
hygrosensor aanschaffen en instellen op kanaal 1. Voor
meer informatie over ondersteunde sensoren, zoals de
THGR268 thermo-hygrosensor kunt u terecht bij uw
verkooppunt of op
www.oregonscientifi c.com
www.oregonscientifi c.com
.
HITTE-INDEX
De h itte -ind ex com bineert te mperatuur- en
vochtigheidsgegevens om de gevoelstemperatuur te
beschrijven. Met bijgeleverde THN132N sensor kan
de hitte-index niet worden weergegeven. U moet een
thermo-hygrosensor aanschaffen om de hitte-index weer
te kunnen geven voor kanalen 1-3.
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 9 2006.5.26 11:41:50 AM
NL
10
WAAR-
SCHUWING
HITTE-INDEX
BETEKENIS
Extreem
gevaar
54,5°C (130°F)
Of hoger
Groot gevaar
van uitdroging /
zonnesteek
Gevaar
40,5 - 54°C
(105°F - 12F)
Uitputting door
hitte waarschijnlijk
Goed
opletten
32,2 -40°C
(90 - 104°F)
Mogelijke uitdroging
door hitte
Let op
26,6 -31,C
(80 - 89°F)
Mogelijke uitputting
door hitte
Om de hitte-index weer te geven, drukt u
HITTE-
INDEX
.
Om te kiezen tussen huidige / maximum / minimum
gegevens, drukt u
HITTE-INDEX
, en vervolgens
KANAAL
om kanaal
1-3 of
binnen te kiezen, gevolgd
door
MEM
.
Om te kiezen tussen weergave van temperatuur /
vochtigheid of hitte-index, houdt u
HITTE-INDEX
gedurende 2 seconden ingedrukt. Druk nogmaals
HITTE-INDEX
om deze functie uit te schakelen.
NB
Als de hitte-index onder de 80°F / 26°C is, of de
geselecteerde sensor geen vochtigheidsmetingen
ondersteunt, of het gewenste kanaal niet werkt, geeft
de hitte-index NA weer.
COMFORTZONE
De Comfortzone geeft aan hoe comfortabel het
klimaat is, gebaseerd op de huidige temperatuur- en
vochtigheidsmetingen.
ICOON
TEMPERATUUR
VOCHTIGHEID
Elke
> 70%
20 2C (68 -
77°F)
40 – 70%
Elke
< 40%
MAANSTAND
Wanneer de kalender is ingesteld, drukt u
of
om de maanstand van de volgende / vorige dag te
bekijken.
Houd
of
ingedrukt om door de jaren te zoeken
(2001 tot 2099).
Nieuwe Maan
Wassende Halve Maan
Eerste Kwartier
Wassende Volle Maan
Volle Maan
Afnemende Volle Maan
Laatste Kwartier
Afnemende Halve Maan
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 10 2006.5.26 11:41:53 AM
NL
11
RESET
Druk RESET om alle instellingen terug te zetten op de
standaard instellingen
WAARSCHUWINGEN
Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te
geven, mits goed behandeld. Hier volgen een aantal
onderhoudstips:
Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen,
schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. Dit kan
leiden tot fouten, verkorting van de levensduur, schade
aan de batterijen en vervormde onderdelen.
Dompel het product nooit onder in water. Als u water
over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk
af met een zachte stofvrije doek.
Reinig het apparaat niet met krassende of
bijtende materialen. Dit kan de plastic onderdelen
en de elektronische circuits van het apparaat
beschadigen.
Laat de interne componenten met rust. Doet u dit
niet dan zal de garantie vervallen en kan onnodige
schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de
gebruiker te repareren onderdelen.
Gebruik alleen nieuwe batterijen zoals aangegeven
in deze handleiding. Gebruik nooit oude en nieuwe
batterijen door elkaar, want oude batterijen kunnen
dan lekken.
Wegens drukbeperkingen kan het in deze
handleiding weergegeven scherm afwijken van het
daadwerkelijke scherm.
De
inhoud
van deze handleiding mag niet worden
vermenigvuldigd zonder toestemming van de
fabrikant.
Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval,
maar lever het in bij een KCA depot.
NB
De technische specifi caties van dit product en de
inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande
waarschuwing aan veranderingen onderhevig.
SPECIFICATIES
TYPE
BESCHRIJVING
HET APPARAAT
L x B x H
97 x 127 x 70 mm
(3,94 x 5,20 x 2,87 in)
Gewicht
241 g (8,5 oz) zonder
batterijen
Temperatuureenheid
°C / °F
Temperatuurbereik
-5°C tot 50°C
(23°F tot 122°F)
Resolutie
0,1°C (0,2°F)
Klokfrequentie
DCF-77 (EU) / MSF-60
(UK)
Synchronisatie
Auto of uitgeschakeld
Signaalfrequentie
433 MHz
Klok
Auto of handmatig
(uitgeschakeld)
Vochtigheidsbereik
25% - 95%
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 11 2006.5.26 11:41:53 AM
NL
12
Resolutie
vochtigheid
1%
Geheugen
Min. / Max. relatieve
vochtigheid en
temperatuur
Alarmduur
2 minuten
Snooze
8 minuten
Klokweergave
UU:MM:SS
UU:MM:Dag van de Week
Uurformaat
12 / 24-uurs formaat
Kalender
DD / MM beschikbare
talen: E, F, D, I, en S
Stroom
2 x UM-3 (AA) 1,5V
batterijen
AFSTANDSAPPARAAT
L x B x H
96 x 50 x 22 mm
(3,8 x 2,0 x 0,9 in)
Gewicht
62 g (2,22 oz) zonder
batterij
Zendbereik
30 m (100 ft) in open
ruimte
Temperatuurbereik
-30°C tot 60°C
(-22°F tot 140°F)
Stroom
1 x UM-3 (AA) 1,5V
batterij
NB
Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit
Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit
product voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij
temperaturen onder het vriespunt.
OVER OREGON SCIENTIFIC
Bezoek onze website (
www.oregonscientifi c.com
www.oregonscientifi c.com
) om
meer te weten over uw nieuwe product en andere
Oregon Scientifi c producten zoals digitale fototoestellen,
gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations.
Op deze website vindt u tevens de informatie over
onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te
contacteren.
EU CONFORMITEITS VERKLARING
Bij deze verklaart Oregon Scientifi c dat deze
Digitale
Thermometer met Vochtigheid, Ijswaarschuwing en
Radiogestuurde Klok
Model RMR683HG voldoet aan de
Radiogestuurde Klok Model RMR683HG voldoet aan de Radiogestuurde Klok
essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen
van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits
verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon
Scientifi c klanten service.
LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E
Alle EU landen, Zwitserland
CHCH
en Noorwegen
N
RMR683HG_M_NL_RC3.indd 12 2006.5.26 11:41:54 AM

Documenttranscriptie

Hoog / Laag Temperatuur- / Vochtigheidsalarm ...... 9 NL Digitale Thermometer met Vochtigheid, Ijswaarschuwing en Radiogestuurde Klok Model: RMR683HG Hitte-Index ................................................................. 9 Comfortzone .......................................................... 10 Maanstand ............................................................... 10 Reset ........................................................................ 11 HANDLEIDING Waarschuwingen .................................................... 11 INHOUD Specificaties............................................................ 11 Introductie ................................................................. 2 Over Oregon Scientific........................................... 12 Klok Overzicht .......................................................... 2 EU Conformiteits Verklaring .................................. 12 Voorkant .................................................................. 2 Achterkant ............................................................... 3 LCD-scherm ............................................................ 4 Buitensensor (THN132N) ........................................ 5 Starten ....................................................................... 5 Batterijen ................................................................. 5 Buitensensor............................................................. 5 Sensor Gegevens Verzending ................................ 7 Klok ............................................................................ 7 Klok Ontvangst ........................................................ 7 Signaalontvangst ..................................................... 7 Klok Instellen .......................................................... 7 Alarm ........................................................................ 8 Temperatuur en Vochtigheid ................................... 8 Temperatuur- En Vochtigheidstrend ........................ 9 Vorstwaarschuwing .................................................. 9 1 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 1 2006.5.26 11:41:24 AM NL INTRODUCTIE KLOK OVERZICHT Dank u dat u gekozen hebt voor de Oregon Scientific™ Digitale Thermometer met Vochtigheid, Ijswaarschuwing en Radiogestuurde Klok (RMR683HG). Deze klok is voorzien van een draadloze sensor (THN132N) en ondersteunt tot 3 sensoren tegelijkertijd (extra sensoren apart verkrijgbaar). VOORKANT 1 NB Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stapvoor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke waarschuwingen. 2 3 1. SNOOZE 2. Temperatuur- en Vochtigheidsscherm 3. Klok / Alarmscherm 2 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 2 2006.5.26 11:41:30 AM NL ACHTERKANT 1. TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG : Wijzig instellingen of activeer / deactiveer hoog of laag temperatuur- / vochtigheidsalarm 2. / : verhogen / verlagen instellingen; aanzetten / uitzetten klok ontvangstsignaal 3. KANAAL: Wissel buitensensor weergave 4. HITTE-INDEX: 5. MODE: Instellingen / Scherm Aanpassen 6. ALARM: Bekijk alarmstatus; stel alarm in 7. Batterijvak 8. MEM: Bekijk huidige maximum en minimum temperatuur / vochtigheid 9. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren 10. R E S E T: H e t a p p a r a a t t e r u g z e t t e n i n standaardinstellingen 11. EU / UK schakelaar 1 2 8 3 4 5 9 10 6 7 11 3 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 3 2006.5.26 11:41:36 AM NL LCD-SCHERM Klok / Alarmscherm: Temperatuur- en Vochtigheidsscherm: 9 1 2 3 4 5 6 1 10 2 11 12 3 4 5 13 7 8 7 8 6 14 1. Hitte-indexicoon 2. Hoog / laag temperatuuralarm 3. Max / min temperatuuricoon 4. Sensor ontvangsticoon 5. Comfortzone 6. Batterij-indicatoricoon 7. Hoog / laag vochtigheidsalarm 8. Max / min vochtigheidsicoon 9. Vorstwaarschuwing is actief 10. Temperatuurtrend 11. Temperatuur 12. Hitte-Index waarschuwing 13. Vochtigheidstrend 14. Vochtigheid 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ontvangst van kloksignaal AM / PM modus geselecteerd Alarmmodus Alarm is ingesteld AM / PM modus geselecteerd Alarmtijd Klok Maanstand 4 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 4 2006.5.26 11:41:37 AM NL BUITENSENSOR (THN132N) STARTEN BATTERIJEN Plaats batterijen voor het eerste gebruik volgens de polariteit (+ en -): Druk elke keer als u de batterijen vervangen heeft op RESET. 1 3 1 4 2 1. Indicator LED 1. 2. 3. 4. 5. 6. geeft aan dat batterijen van het station leeg raken. 5 6 NB Gebruik geen oplaadbare batterijen. Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit product voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt. BUITENSENSOR Muurbevestiging Batterijvak Batterijklep Tafelstandaard RESET KANAAL schakelaar De sensor verzamelt ongeveer elke 40 seconden temperatuurgegevens en stuurt ze naar het station. Het apparaat kan gegevens verzamelen van tot 3 sensoren. Om de sensor in te stellen: 1. Schuif het klepje van het batterijvak. 5 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 5 2006.5.26 11:41:42 AM NL • 2. Plaats batterijen volgens de polariteit (+ / -). Druk elke keer als u de batterijen vervangen heeft op RESET. 3. Selecteer voor een kanaal. Gebruik een apart kanaal voor elke sensor. • • Plaats de sensor in de richting van het apparaat, met zo min mogelijk obstructies zoals deuren, muren of meubels. Plaats de sensor op een plek met een goed zich op de lucht, en uit de buurt van metalen of elektronische objecten. Plaats de sensor tijdens de koude wintermaanden in de buurt van het apparaat, aangezien temperaturen onder het vriespunt de levensduur van de batterijen en het zendbereik kunnen beïnvloeden. Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei factoren. U kunt het best verschillende plekken uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden. Standaard Alkaline batterijen bevatten een behoorlijke hoeveelheid water. Hierdoor zullen ze bevriezen bij lage temperaturen van onder de -12°C (10°F). Niet oplaadbare Lithium batterijen bevriezen bij een veel lagere temperatuur van onder de -30°C (-22°F). 4. Sluit het batterijvak. 5. Plaats de sensor op de gewenste plek door middel van de tafelstandaard of muurbevestiging. Het bereik van draadloze apparatuur kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals extreem lage temperaturen. Extreme kou kan tijdelijk zorgen voor een verminderd effectief bereik tussen de sensor en het basisstation. Als het apparaat niet meer functioneert door lage temperaturen, zal een stijging van de temperatuur tot binnen de normale grenzen dit probleem verhelpen (het apparaat zal geen blijvende schade oplopen door de lagere temperatuur). Voor de beste resultaten: • Plaats de sensor niet in direct zonlicht en uit de buurt van vochtigheid. • Plaats de sensor niet verder dan 30 m (100ft) van het apparaat (binnen). 6 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 6 2006.5.26 11:41:45 AM ICOON BESCHRIJVING Het apparaat zoekt de sensor(en). NB Aanvankelijk duurt de ontvangst ongeveer 2-10 minuten bij het eerste gebruik of wanneer u RESET heeft ingedrukt. Zodra de gegevens ontvangen zijn, zal het receptie-icoon stoppen met knipperen. Als het signaal zwak is, kan het tot 24 uur duren om een geldig signaal te ontvangen. Een kanaal is gevonden en het sensorsignaal wordt ontvangen en “--.-“ (Buitentemperatuurscherm) NL NB Schuif de EU / UK schakelaar naar de gewenste instelling, afhankelijk van uw locatie. Herhaal dit elke keer dat u het apparaat reset. SENSOR GEGEVENS VERZENDING Het sensorontvangsticoon in het buitensensorvak geeft de status weer. De sensor wordt niet gevonden. Detecteer de sensor of vervang batterijen. SIGNAALONTVANGST Ontvangstindicator van kloksignaal: STERK SIGNAAL ZWAK SIGNAAL GEEN SIGNAAL Om een sensor te zoeken: Druk tegelijkertijd op MEM en KANAAL het houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt. NB Als de sensor nog steeds niet gevonden wordt, controleer dan de batterijen, obstructies en de locatie van de buitensensor. Om signaalontvangst te activeren en te forceren: Houd gedurende 2 seconden ingedrukt. Om signaalontvangst uit te zetten: Houd gedurende 2 seconden ingedrukt. KLOK KLOK ONTVANGST Dit product is ontworpen om de datum en tijd automatisch te synchroniseren zodra hij binnen bereik is van: • DCF-77 verzonden vanuit Frankfurt, Duitsland voor Centraal Europa • MSF-60 verzonden vanuit Rugby, Engeland. KLOK INSTELLEN Als kloksignaalontvangst in geactiveerd en een signaal wordt ontvangen, hoeft u de klok niet handmatig in te stellen. Om de klok handmatig in te stellen: 1. Druk MODE en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt. 2. Druk en om de instellingen te wijzigen. De klok verzamelt de radiosignalen wanneer hij binnen 1500km (932 mijl) van het signaal is. 7 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 7 2006.5.26 11:41:48 AM NL 3. Druk op MODE om te bevestigen. 4. De volgorde van instellingen is: tijzone, 12 / 24 uur formaat, uren, minuten, jaar, maand, datum en schermtaal. Om het alarm uit te zetten: • Druk SNOOZE om het alarm 8 minuten uit te zetten. OF • Druk elke knop behalve SNOOZE om het alarm helemaal uit te zetten, waarna het pas na 24 uur weer zal afgaan. NB De tijdzone kan gebruik worden om de klok tot + / - 9 uur af te laten wijken van het ontvangen kloksignaal. Als u kloksignaalontvangst hebt uitgezet (dwz. u stelt de klok handmatig in), dan hoeft u geen tijdzone in te stellen. TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans (F), Italiaans (I) en Spaans (S). Om de temperatuureenheid in te stellen: Druk °C / °F. Om de klokweergave te wijzigen: Druk MODE om te schakelen tussen: • Klok met dag • Klok met seconden Om de temperatuurgegevens van de buitensensor te bekijken: Druk KANAAL. Om automatisch langs de sensoren te schakelen: Druk KANAAL en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt. De gegevens van elke sensor worden ongeveer 3 seconden weergegeven. ALARM Om het alarm in te stellen: 1. Druk ALARM en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt. 2. Druk / om de alarmtijd in te stellen. 3. Druk MODE om te bevestigen. geeft aan dat het alarm AAN is. Om het schakelen langs beëindigen: Druk KANAAL of MEM. de sensoren te Om te kiezen tussen huidige, minimum en maximum gegevens van de geselecteerde sensor: Druk herhaaldelijk op MEM. Alarmen AAN / UIT zetten: 1. Druk op ALARM om de alarmtijd weer te geven. 2. Druk op ALARM om het alarm AAN / UIT te zetten. Om de gegevens te wissen: Houd MEM gedurende 2 seconden ingedrukt. 8 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 8 2006.5.26 11:41:49 AM STIJGEND STABIEL DALEND om NL 4. Als het alarm geactiveerd is, gebruikt u en temperatuur / vochtigheid te selecteren. 5. Druk TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG te bevestigen. TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSTREND De temperatuur- en vochtigheidstrendiconen zijn gebaseerd op recente metingen. om Om het alarm uit te zetten: Druk een willekeurige knop. De alarmen resetten zichzelf en zullen weer afgaan zodra de geselecteerde hoge / lage temperatuur wederom wordt gemeten. VORSTWAARSCHUWING Als de sensor op kanaal 1 tussen de 3°C tot –2°C (37°F tot 28°F) valt, zal (*) knipperen om u te waarschuwen dat de temperatuur het vriespunt nadert. NB De bijgeleverde THN132N sensor meet geen vochtigheidsgegevens. Om het Hoog / Laag Vochtigheidsalarm te activeren moet u een thermohygrosensor aanschaffen en instellen op kanaal 1. Voor meer informatie over ondersteunde sensoren, zoals de THGR268 thermo-hygrosensor kunt u terecht bij uw verkooppunt of op www.oregonscientific.com. c.com NB De waarschuwing zal automatisch stoppen wanneer de temperatuur weer buiten het waarschuwingsgebied komt. HOOG / LAAG TEMPERATUUR- / VOCHTIGHEIDSALARM U kunt waarschuwingen laten afgaan als de sensor op kanaal 1 boven of onder een temperatuur / vochtigheid van uw keuze komt. HITTE-INDEX De hitte-index combineert temperatuur- en vochtigheidsgegevens om de gevoelstemperatuur te beschrijven. Met bijgeleverde THN132N sensor kan de hitte-index niet worden weergegeven. U moet een thermo-hygrosensor aanschaffen om de hitte-index weer te kunnen geven voor kanalen 1-3. Alarmen AAN / UIT zetten: 1. Houd TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG ingedrukt. 2. Gebruik en om hoog / laag temperatuur- / vochtigheidsalarm te selecteren. Druk TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG om te bevestigen. 3. Druk / om het alarm AAN / UIT te zetten, en druk TEMP / VOCHTIGHEID HOOG / LAAG om te bevestigen. 9 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 9 2006.5.26 11:41:50 AM NL WAARSCHUWING Extreem gevaar HITTE-INDEX Gevaar 40,5 - 54°C (105°F - 129°F) Groot gevaar van uitdroging / zonnesteek Uitputting door hitte waarschijnlijk Goed opletten 32,2 -40°C (90 - 104°F) 26,6 -31,7°C (80 - 89°F) Mogelijke uitdroging door hitte Mogelijke uitputting door hitte Let op • • • 54,5°C (130°F) Of hoger COMFORTZONE BETEKENIS De Comfortzone geeft aan hoe comfortabel het klimaat is, gebaseerd op de huidige temperatuur- en vochtigheidsmetingen. ICOON Om de hitte-index weer te geven, drukt u HITTEINDEX. Om te kiezen tussen huidige / maximum / minimum gegevens, drukt u HITTE-INDEX, en vervolgens KANAAL om kanaal 1-3 of binnen te kiezen, gevolgd door MEM. Om te kiezen tussen weergave van temperatuur / vochtigheid of hitte-index, houdt u HITTE-INDEX gedurende 2 seconden ingedrukt. Druk nogmaals HITTE-INDEX om deze functie uit te schakelen. TEMPERATUUR Elke VOCHTIGHEID > 70% 20 – 25°C (68 77°F) 40 – 70% Elke < 40% MAANSTAND • • Wanneer de kalender is ingesteld, drukt u of om de maanstand van de volgende / vorige dag te bekijken. Houd of ingedrukt om door de jaren te zoeken (2001 tot 2099). Nieuwe Maan Wassende Halve Maan NB Als de hitte-index onder de 80°F / 26°C is, of de geselecteerde sensor geen vochtigheidsmetingen ondersteunt, of het gewenste kanaal niet werkt, geeft de hitte-index NA weer. Eerste Kwartier Wassende Volle Maan Volle Maan Afnemende Volle Maan Laatste Kwartier Afnemende Halve Maan 10 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 10 2006.5.26 11:41:53 AM Druk RESET om alle instellingen terug te zetten op de standaard instellingen • WAARSCHUWINGEN De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant. Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval, maar lever het in bij een KCA depot. NL • RESET NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig. Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, mits goed behandeld. Hier volgen een aantal onderhoudstips: • Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid. Dit kan leiden tot fouten, verkorting van de levensduur, schade aan de batterijen en vervormde onderdelen. • Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek. • Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen. Dit kan de plastic onderdelen en de elektronische circuits van het apparaat beschadigen. • Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan zal de garantie vervallen en kan onnodige schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. • Gebruik alleen nieuwe batterijen zoals aangegeven in deze handleiding. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar, want oude batterijen kunnen dan lekken. • Wegens drukbeperkingen kan het in deze handleiding weergegeven scherm afwijken van het daadwerkelijke scherm. SPECIFICATIES TYPE HET APPARAAT LxBxH Gewicht BESCHRIJVING 97 x 127 x 70 mm (3,94 x 5,20 x 2,87 in) 241 g (8,5 oz) zonder batterijen Temperatuureenheid °C / °F Temperatuurbereik -5°C tot 50°C (23°F tot 122°F) 0,1°C (0,2°F) DCF-77 (EU) / MSF-60 (UK) Auto of uitgeschakeld 433 MHz Auto of handmatig (uitgeschakeld) 25% - 95% Resolutie Klokfrequentie Synchronisatie Signaalfrequentie Klok Vochtigheidsbereik 11 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 11 2006.5.26 11:41:53 AM NL Resolutie vochtigheid Geheugen Alarmduur Snooze Klokweergave Uurformaat Kalender Stroom OVER OREGON SCIENTIFIC 1% Bezoek onze website (www.oregonscientifi www.oregonscientific.com) c.com om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren. Min. / Max. relatieve vochtigheid en temperatuur 2 minuten 8 minuten UU:MM:SS UU:MM:Dag van de Week 12 / 24-uurs formaat DD / MM beschikbare talen: E, F, D, I, en S 2 x UM-3 (AA) 1,5V batterijen EU CONFORMITEITS VERKLARING Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Digitale Thermometer met Vochtigheid, Ijswaarschuwing en Radiogestuurde Klok Model RMR683HG voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. AFSTANDSAPPARAAT LxBxH 96 x 50 x 22 mm (3,8 x 2,0 x 0,9 in) Gewicht 62 g (2,22 oz) zonder batterij 30 m (100 ft) in open Zendbereik ruimte Temperatuurbereik -30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F) Stroom 1 x UM-3 (AA) 1,5V batterij Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service. LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E Alle EU landen, Zwitserland CH en Noorwegen N NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken in dit product voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt. 12 RMR683HG_M_NL_RC3.indd 12 2006.5.26 11:41:54 AM
1 / 1

Oregon Scientific RMR683HG Handleiding

Categorie
Wekkers
Type
Handleiding