Shimano FC-5505 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
FC-5505
Type
Service Instructions
Anti-glijpin van ketting
Gebruik het speciale pluggereedschap (TL-FC15) om de FC-5501 / FC-
5502 / FC-5504 / FC-5505 crankarm te verwijderen.
1. Draai de crankarmbevestigingsbout linksom om de schroef te
verwijderen.
2. Plaats de TL-FC15 in het gat van de onderste steunas.
3. Draai dan de spieloze cranktrekker (TL-FC10) in de crankarm en
verwijder de crankarm op
normale wijze.
Technische montage-instructies SI-1DG0C
Kettingwiel
Trapas
FC-5501 / FC-5502
FC-5504 / FC-5505
BB-5500
Specificaties
Montage van het kettingwiel
Montage van de trapas
Montage van de kettingringen
130 mm 130 / 74 mm
A-53 / 42T, B-53 / 39T,
B-52 / 39T, B50 / 39T
52 / 42 / 30T
FC-5501 / FC-5502 FC-5504 / FC-5505
CN-HG73 / CN-HG93 / CN-7701
BB-5500
B.C. 9/16" x 20T.P.I. (Engelse draad)
165, 167.5, 170,
172.5, 175 mm
165, 170, 175 mmTraparmlengte
Pedaalbevestigingsschroef
Te gebruiken ketting
Aanbevolen te |gebruiken trapas
SG kettingwiel vertanding *
Diameter van kettingwiel-montagespoed
Modelnummer
Kettingwiel
1. Plaats de crankarm op de trapas
zodat deze op de juiste wijze in de
vertanding van de as grijpt.
2. Monteer de tussenring en de
bevestigingsbout en zet de
bevestigingsbout vast.
Soepel schakelen is niet mogelijk als de kettingringen op verkeerde
wijze gemonteerd zijn. Let er dus op de kettingringen in de juiste
posities te monteren.
Zorg er voor dat de kleinste kettingring met
de gemarkeerde zijde naar achteren
gericht is en breng de kettingring zodanig
aan, dat het merkteken met de traparm
uitgelijnd is.
Bij de FC-5504 moet de
markering met het
vertandingnummer op
de grootste kettingring
naar buiten wijzen en
moeten de markeringen
op de middelste en
kleinste kettingringen
naar binnen wijzen.
Aantrekkoppel:
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Aantrekkoppel van adapter /
trapashuis:
50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Tussenring
Bevestigingsbout
8 mm
inbussleutel
Crankarm
SG
A-53
SG
A-52
S
G
A
-30
-
42
-
3
0
A52
SG
A-53
Zorg er voor dat de grootste kettingring met
de gemarkeerde zijde naar buiten gericht is
en breng de grootste kettingring zodanig
aan, dat de anti-glijpin van de ketting met de
traparm uitgelijnd is.
Gebruik het speciaal gereedschap
(TL-UN74-S) voor het monteren van
de trapas. Monteer eerst het
hoofdhuis en vervolgens de adapter.
Traparm
A-42
S
G
SH
IMA
NO
Traparm
Gemarkeerde
zijde
Gemarkeerde
zijde
109.5 mm 118.5 mm
Twee Kettingringen Drievoudig
BB-5500
68 mm (1.37 X 24 T.P.I.)
70 mm (M36 X 24 T.P.I.)
43.5 mm 45 mmKetting lijn
Breedte trapashuis
(Afmetingen van schroefdraad)
Type
Aslengte
Modelnummer
Trapas
Vervangen van het voorste kettingwiel.
TL-FC15 TL-FC10
Breng vet aan op het
trapashuis alvorens dit te
monteren.
Trapas
Rechts
Buitenzijde
Achterzijde
Links
SG
A-53
Gemarkeerde zijde
Algemene veiligheidsinformatie
• Wees voorzichtig dat tijdens het fietsen de uiteinden van uw kleding
niet tussen de ketting beklemd raken, anders bestaat de kans dat u
van de fiets valt.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting
niet beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting
beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet
gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat u van de fiets
valt.
• Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens met
de fiets te gaan rijden. Als er scheurtjes zijn, bestaat de kans dat de
crankarm breekt en dat u van de fiets valt.
• Volg bij het monteren van onderdelen nauwkeurig de montage-
instructies. Losse, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot
gevolg hebben dat de berijder letsel oploopt.
Het wordt bijzonder aangeraden enkel gebruik te maken van
originele Shimano onderdelen.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze
op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Gebruik uitsluitend de FC-5501 / FC-5502 / FC-5504 / FC-5505
kettingringen. Als er kettingringen van een ander type worden gebruikt,
zal de afstand tussen de kettingringen niet juist zijn, waardoor de
ketting van de kettingringen kan afglijden en daartussen beklemd kan
raken.
•*
Als de kleinste kettingring 39 tanden heeft, voor de grootste kettingring
type B-53, B-52 of B-50 gebruiken. Als de kleinste kettingring 42 tanden
heeft, voor de grootste kettingring type A-53 gebruiken.
• Gebruik enkel de aanbevolen ketting en trapas.
• Controleer of er geen loszittende bevestigingen of aansluitingen zijn
alvorens met de fiets te gaan rijden. (BB-FC, FC-PD)
• Als u voelt dat de trapas speling heeft, dient u het trapashuis te
vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit
nogmaals controleren.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Breng vet aan op het trapashuis alvorens dit te monteren.
• Gebruik voor het verkrijgen van optimale prestaties uitsluitend het
aanbevolen type ketting. Een ketting van het brede type kan niet
worden gebruikt.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de
tandwielen en de ketting vernieuwen.
• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel
schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien
kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en
het smeren een effectieve manier zijn om de gebruiksduur van de
tandwielen en de ketting te verlengen.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of
veroudering als gevolg van normaal gebruik.
Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen
betreffende de methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
WAARSCHUWING
1DG0-Du 03.8.30 3:37 PM Page 1
/

Deze handleiding is ook geschikt voor