Shimano FC-S400 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
FC-S400
Type
Service Instructions
Dubbele beschermer
Technische montage-instructies SI-1JG0A-001
Voorste kettingwiel
(met kettingbeschermer)
FC-S400
Kettingwiel
118 mm 126 mm
Enkele beschermer Dubbele beschermer
BB-ES25
68 mm (1.37 X 24 T.P.I.)
42.7 mm 49.2 mmKetting lijn
Breedte trapashuis
(Afmetingen van schroefdraad)
Type kettingbeschermer
Aslengte
Modelnummer
Trapas
• Wees voorzichtig dat tijdens het fietsen de uiteinden van uw kleding
niet tussen de ketting beklemd raken, anders bestaat de kans dat u
van de fiets valt.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting
niet beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting
beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet
gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat u van de fiets
valt.
• Controleer of er geen scheurtjes in de crankarmen zijn alvorens met
de fiets te gaan rijden. Als er scheurtjes zijn, bestaat de kans dat de
crankarm breekt en dat u van de fiets valt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze
nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.
Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen de berijder
letsel toebrengen. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend
gebruik te maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze
nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.
Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting
afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en
ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze
op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen
speling heeft of loszit. Zorg er voor de bevestigingsbout van de
crankarm periodiek aan te trekken. (BB-FC, FC-PD)
• Als u voelt dat de trapas speling heeft, dient u het trapashuis te
vernieuwen.
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit
nogmaals controleren.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Breng vet aan op het trapashuis alvorens dit te monteren.
• Gebruik voor het verkrijgen van optimale prestaties uitsluitend het
aanbevolen type ketting. Een ketting van het brede type kan niet
worden gebruikt.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de kettingring blijft afglijden, de
kettingring en de ketting vernieuwen.
• U dient de kettingring regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel
schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren.
Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal
reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de
gebruiksduur van de kettingring en de ketting te verlengen.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of
veroudering als gevolg van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen
betreffende de methode van montage, afstelling, onderhoud of
bediening.
FC-S400
130 mm
45T, 39T
CN-HG53 / CN-HG50
B.C. 9/16" x 20T.P.I. (Engelse draad)
170 mm
Modelnummer
Traparmlengte
Pedaalbevestigingsschroef
Te gebruiken ketting
Combinatie van kettingwielvertandingen
Diameter van kettingwiel-
montagespoed
Enkele beschermerType kettingbeschermer
Gebruik het speciale pluggereedschap (TL-FC15) om de FC-S400
crankarm te verwijderen.
1. Verwijder de bevestigingsbout en tussenring van de crankarm.
2. Plaats de TL-FC15 in het gat van de onderste steunas.
3. Draai dan de spieloze cranktrekker (TL-FC10) in de crankarm en
verwijder de crankarm op normale wijze.
Specificaties
Montage van het kettingwiel
Montage van de kettingring
1. Plaats de crankarm op de trapas
zodat deze op de juiste wijze in de
vertanding van de as grijpt.
2. Monteer de tussenring en de
bevestigingsbout en zet de
bevestigingsbout vast.
Aantrekkoppel:
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Tussenring
Bevestigingsbout
10 mm
inbussleutel
Crankarm
Vervangen van het voorste kettingwiel.
TL-FC15 TL-FC10
Algemene veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Monteer de kettingbeschermer zo dat de
zijde van de bovenste beschermer met de
verhogingen rondom de gaten aan de
buitenzijde is en dat het uitsteeksel aan de
binnenzijde uitgelijnd is
met de crankarm.
Monteer bij een 45T kettingring
deze in de positie aangegeven in
de illustratie en zodanig dat de
zijde met het gestempelde
merkteken aan de buitenzijde is.
Monteer bij een 39T kettingring
zodanig dat de zijde met de
gestempelde merkteken aan de
binnenzijde is en zo dat het
uitsteeksel aan de binnenzijde van
de kettingring uitgelijnd is met de
crankarm.
Buitenzijde
Traparm
Bovenste
beschermer
Uitsteeksel
Buitenzijde
Uitsteeksel
Achterzijde
Gestempeld merkteken
Montage van de trapas
Aantrekkoppel van adapter /
trapashuis:
50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}
Gebruik het speciaal gereedschap
(TL-UN74-S) voor het monteren van
de trapas. Monteer eerst het
hoofdhuis en vervolgens de adapter.
Trapas
RechtsLinks
/