König GAMPSV-CHARG20 Specificatie

Categorie
Voedingsadapters
Type
Specificatie
6
NEDERLANDS
PS Vita auto-adapter
Het apparaat aansluiten
- Voor het aansluiten van de Playstation Vita, gebruik de speciale kabel die wordt meegeleverd.
(Afbeelding 1) Steek vervolgens de kabel in de adapter (afbeelding 2).
- U kunt ook andere apparaten met deze adapter opladen, met behulp van de kabel die werd
geleverd met uw telefoon, tablet, enz.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Sluit de USB-kabel aan
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:
Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit
product ALLEEN worden geopend door een erkende
technicus wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het
product los van de elektrische voeding en van andere
apparatuur als zich problemen voordoen. Stel het product
niet bloot aan water of vocht.
Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Garantie:
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik
van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de
garantie.
7
Algemeen:
- Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.
- Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.
- Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
König Electronic kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding
of de gevolgen daarvan.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Let op:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit
soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.
ITALIANO
Alimentatore per PS Vita
Connessione del dispositivo
- Per collegare il dispositivo da gioco Playstation Vita utilizzare l'apposito cavo fornito in
dotazione. (Foto 1) Poi collegare il cavo all'alimentatore (Foto 2).
- Con questo alimentatore è possibile caricare anche altri dispositivi utilizzando il cavo fornito in
dotazione con il vostro telefono cellulare, tablet, ecc.
Foto 1
Foto 2
Collegare il cavo USB
22
Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / ∆ήλωση συμφωνίας /
Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring
We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, /
Εμείς
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia /
Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία
Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055
Email / Couriel / Sähköposti / e-post: [email protected]
Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit : / verklaren dat het
product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: /
Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: /
∆ηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet:
Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: /
Mærke: / Merke: KÖNIG ELECTRONIC
Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: GAMPSV-CHARG20
Description: PS Vita AC adapter
Beschreibung: Netzteil für PS Vita
Description : Adaptateur AC PS Vita
Omschrijving: PS Vita auto-adapter
Descrizione: Alimentatore per PS Vita
Descripción: Adaptador de CA para PS Vita
Megnevezése: PS Vita hálózati tápegység
Kuvaus: PS Vita AC-adapteri
Beskrivning: PS Vita nAC adapter
Popis: PS Vita AC adaptér
Descriere: Adaptor auto c.a. PS Vita
Περιγραφή: Αντάπτορας AC για το PS Vita
Beskrivelse: PS Vita AC adapter
Beskrivelse: PS Vita-vekselstrømsadapter
Описание: Адаптер переменного тока для PS Vita
Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux
normes suivantes : / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti
standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää
seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este
în conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: /
Overensstemmelse med følgende standarder: / Overensstemmer med følgende standarder:
EN60950-1/A1:2010

Documenttranscriptie

NEDERLANDS PS Vita auto-adapter Het apparaat aansluiten - Voor het aansluiten van de Playstation Vita, gebruik de speciale kabel die wordt meegeleverd. (Afbeelding 1) Steek vervolgens de kabel in de adapter (afbeelding 2). - U kunt ook andere apparaten met deze adapter opladen, met behulp van de kabel die werd geleverd met uw telefoon, tablet, enz. Afbeelding 1 Afbeelding 2 Sluit de USB-kabel aan Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen: Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product ALLEEN worden geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht. Onderhoud: Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Garantie: Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. 6 Algemeen: - Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud. - Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. - Deze handleiding is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. König Electronic kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in deze handleiding of de gevolgen daarvan. - Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging. Let op: Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten. ITALIANO Alimentatore per PS Vita Connessione del dispositivo - Per collegare il dispositivo da gioco Playstation Vita utilizzare l'apposito cavo fornito in dotazione. (Foto 1) Poi collegare il cavo all'alimentatore (Foto 2). Con questo alimentatore è possibile caricare anche altri dispositivi utilizzando il cavo fornito in dotazione con il vostro telefono cellulare, tablet, ecc. Foto 1 Foto 2 Collegare il cavo USB 7 Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité / Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring / Prohlášení o shodě / Declaraţie de conformitate / ∆ήλωση συμφωνίας / Overensstemmelse erklæring / Overensstemmelse forklaring We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi, / Εμείς Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, ’s-Hertogenbosch The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia / Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda / Ολλανδία Tel. / Tél / Puh / Τηλ. : 0031 73 5991055 Email / Couriel / Sähköposti / e-post: [email protected] Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit : / verklaren dat het product: / Dichiara che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: / Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declarăm că acest produs: / ∆ηλώνουμε ότι το προϊόν: / Erklærer at produktet: / Forsikrer at produktet: Brand: / Marke: / Marque : / Merknaam: / Marca: / Márkája: / Merkki: / Märke: / Značka: / Μάρκα: / Mærke: / Merke: KÖNIG ELECTRONIC Model: / Modell: / Modèle : / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: / Μοντέλο: GAMPSV-CHARG20 Description: PS Vita AC adapter Beschreibung: Netzteil für PS Vita Description : Adaptateur AC PS Vita Omschrijving: PS Vita auto-adapter Descrizione: Alimentatore per PS Vita Descripción: Adaptador de CA para PS Vita Megnevezése: PS Vita hálózati tápegység Kuvaus: PS Vita AC-adapteri Beskrivning: PS Vita nAC adapter Popis: PS Vita AC adaptér Descriere: Adaptor auto c.a. PS Vita Περιγραφή: Αντάπτορας AC για το PS Vita Beskrivelse: PS Vita AC adapter Beskrivelse: PS Vita-vekselstrømsadapter Описание: Адаптер переменного тока для PS Vita Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme aux normes suivantes : / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în conformitate cu următoarele standarde: / Συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές: / Overensstemmelse med følgende standarder: / Overensstemmer med følgende standarder: EN60950-1/A1:2010 22
1 / 1

König GAMPSV-CHARG20 Specificatie

Categorie
Voedingsadapters
Type
Specificatie