Shimano ST-T300-S Service Instructions

Merk
Shimano
Model
ST-T300-S
Type
Service Instructions
In deze montage-instructies wordt de bedieningsmethode
beschreven bij het gebruik van de ST-T300-S schakelhendel
in combinatie met het RD-T300 omgekeerde type
achterderailleur met veer. Bij gebruik in combinatie met een
RD-M310 normaal rechtopstaand type derailleur, zijn de
bedieningen en de indicatordisplays omgekeerd.
Algemene veiligheidsinformatie
• Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als
gevolg van een verandering in het aantal
tandwieltanden, de ketting op een andere plaats
doorsnijden dan op de plaats waar de ketting door
middel van een versterkte verbindingspen of een
sluitpen aan elkaar verbonden is. De ketting zal worden
beschadigd wanneer deze op de plaats wordt doorgesneden waar deze door middel
van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is.
Als de spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd
te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat ernstig
letsel wordt veroorzaakt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen
tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt
ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano
vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens
de onderdelen te monteren. Als de afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de
ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig letsel
oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige
plaats voor toekomstige referentie.
WAARSCHUWING
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7-/6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-HG40
Versterkte verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
Zowel hendel (A) als drukknop (B) keren altijd naar hun
uitgangspositie terug wanneer ze na het overschakelen worden
losgelaten. Bij het bedienen van hendel (A) of drukknop (B)
steeds er op letten tegelijkertijd de crankarm te draaien.
Overschakelen van een groot tandwiel naar een
kleiner tandwiel [hendel (A)]
Druk voor het overschakelen van slechts één stap hendel (A)
tot aan stand (1). Druk voor het overschakelen van twee
stappen in één keer de hendel naar stand (2). Op deze manier
kan er een overschakeling
van maximaal drie stappen
plaatsvinden.
Achter-aandrijfsysteem
Technische montage-instructies SI-R670B-001
Overschakelen van de versnellingen
Overschakelen van een klein tandwiel naar een groter
tandwiel [drukknop (B)]
Drukknop (B) eenmaal
bedienen en vervolgens
loslaten voor het overschakelen
met één stap van een klein
naar een groter tandwiel.
1
2
Uitgangspositie van hendel (A)
Hendel (A)
Drukknop (B)
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
-
C
J
A
P
A
N
U
.
S
.
P
A
T
4
2
6
8
2
5
9
L
O
C
K
4
0
0
k
g
/
c
m
O
N
A
M
I
H
S
Borgring
Tussenring
Gebruik voor de montage van de HG
tandwielen het speciaal gereedschap
(TL-LR15) om de borgring vast te
zetten.
Gebruik bij het vervangen van de HG
tandwielen het speciaal gereedschap
(TL-LR15) en TL-SR21 om de
borgring te verwijderen.
Aantrekkoppel:
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}
Borgring
Gereedschap
(TL-SR21)
Demontage
TL-LR15
SI-R670B-001-03
• Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden.Als de
wielen op een of andere manier loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen
ernstig letsel kan veroorzaken.
• Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik
geen alkalihoudend of zuurhoudend schoonmaakmiddel zoals een
roestverwijderingsmiddel, aangezien dit tot beschadiging en/of het breken van de
ketting kan leiden.
• Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle
kettingtype.
• Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie
onderstaande tabel voor het kiezen van het te gebruiken type verbindingspen. Als er
andere verbindingspennen dan de speciale versterkte verbindingspennen worden
gebruikt, of als er een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt gebruikt welke
niet geschikt is voor het type ketting, bestaat de kans dat de sterkte van de verbinding
niet voldoende is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de ketting breekt of van de
tandwielen valt.
Opmerking
• Stel de achterderailleur type RD-T300 met terugtrekveer af vanaf de laagste
versnelling.
• Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur schoon
spoelen en alle bewegende onderdelen smeren.
• Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is,
dient u de derailleur te vernieuwen.
• U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te smeren
(mechanisme en poelies).
• Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate van
parallellisme aan het achteruiteinde van de fiets controleren. Controleer ook of de kabel
gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
• Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de poelie
te vernieuwen.
• Als het wiel stroef gaat en moeilijk te draaien wordt, dient u dit met vet te smeren.
• Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten
komen.
• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en
deze vervolgens opnieuw te smeren. Bovendien kan het reinigen van de ketting met
een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de
gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de
ketting vernieuwen.
• Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde groepmerktekens te gebruiken. Nooit
in combinatie gebruiken met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten
zeerste afgeraden aangezien de kans bestaat dat door de hoge
kabelweerstand de werking van de SIS schakelfunctie nadelig
beïnvloed wordt.
• Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor wanneer het
stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt. Controleer
bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet raakt wanneer
het stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel
alvorens dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze goed glijden.
• De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel draait.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het
gevolg is van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de
methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
g
a
-
18
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
Voor het verkrijgen van de beste prestaties wordt het
aanbevolen gebruik te maken van de onderstaande
combinatie van onderdelen.
Specificaties
Cassettetandwiel
Ketting
Serie
Schakelhendel
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Trapas-kabelgeleider
NEXAVE
ST-T300-S
SP40 afgeschermde buitenkabel /
Rubber mof
RD-T300 / RD-M310
MGS
FH-RM30-7
7
CS-HG30-7I
CN-HG50
SM-SP18 / SM-BT18
Voorste kettingwiel van toepassing
(Configuratie van kettingring
vertanding)
Modelnummer RD-T300 / RD-M310
MGS
43T
7
34T
20T
FC-M191
(42T-34T-22T, 48T-38T-28T )
Type
Versnellingen
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Achterderailleur
Versnellingen Groepnaam
ac
7
Type
HG
Tand-combinatie
11, 13, 15, 18,
21, 24, 28T
Combinatie van cassettetandwiel vertandingen
Verschil vertanding
voorste kettingwiel
11T
Montage van de hendel
Gebruik een stuurhandgreep met een maximum
buitendiameter van 32 mm.
5 mm inbussleutel
Aantrekkoppel:
6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}
Kettinglengte
Monteren van de ketting (RD-T300)
Voeg 2 schakels toe terwiji
de ketting om het grootste
versnellingstandwiel en de
grootste kettingring
geplaatst is.
1. Monteer de ketting terwijl het Pro-Set uitrichtingsblok nog
bevestigd is. Na het monteren het Pro-Set uitrichtingsblok
verwijderen.
2. Draai de crankarm om de derailleur in de stand voor de
laagste versnelling te zetten.
Ketting
Grootste
kettingring
Grootste
versnellingstandwiel
Pro-Set
uitrichtingsblok
Montage van de achterderailleu
Let er bij het monteren op dat er geen vervorming ontstaat
doordat de afstelschroef voor de B-spanning in aanraking
komt met de derailleurhanger.
(RD-T300)
Het Pro-Set uitrichtingsblok op dat ogenblik niet verwijderen.
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de
B-spanning
Aantrekkoppel van montage-as:
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
1. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het grootste
versnellingstandwiel zodanig dat de geleiderpoelie direct
onder het grootste versnellingstandwiel komt te staan.
2. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de crankarm en trek met uw hand aan de derailleur
om de deze in de stand voor de hoogste versnelling te
zetten. Draai vervolgens de afstelschroef voor de hoogste
versnelling en stel zodanig af dat vanaf de
achterzijde gezien de
geleiderpoelie in lijn is
met de buitenlijn van het
kleinste
achterversnellingstandwiel.
Draai de crankarm om de
derailleur in de stand
voor de laagste
versnelling te zetten.
Afstelling (RD-T300)
1
2
1 2
Geleiderpoelie
Buitenste rand van
kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
1
1 2
2
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
Grootste
versnellings
tandwiel
3. Monteren en vastzetten van
de buitenkabel en de binnenkabel
Aansluiten en bevestigen van de binnenkabelBedien
drukknop (B) 7 maal of meer om de hendel in de laagste
stand te zetten om op de indicator te controleren of de
hoogste stand correct is en bevestig vervolgens de
binnenkabel en stel deze af.
Draai de schroef los en verwijder het afsluitkapje om
vervolgens de binnenkabel door de
kabelafstelbout heen te halen
zoals aangegeven is in de
illustratie. Plaats de
binnenkabel in de gleuf van de
binnenkabelspoel en haak de
binnenkabel vast in het gat
van de binnenkabelspoel. Het
uiteinde van de binnenkabel
moet zover mogelijk in het
gat van de binnenkabelspoel
worden gedrukt.
Drukknop (B)Indicator
Gat van de
binnenkabelspoel
Afsluitkapje
Kabelafstel
bout
Schroef
Binnenkabel
Hendel (A)
Aantrekkoppel: 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Opmerking betreffende de afdichtkap met lip en
rubber mof
De afdichtkap met lip en de rubber mof moeten aan de
aanslag van de buitenkabel op het frame gemonteerd
worden.
Insteken van de binnenkabel
Steek de binnenkabel in de buitenkabel vanaf het uiteinde
met de markering. Breng vet aan vanaf het uiteinde met de
markering om van een
soepele werking van de
kabel verzekerd te zijn.
Markering
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze aan het uiteinde
tegenovergesteld aan het uiteinde met de markering
afsnijden. Na het afsnijden van de
buitenkabel het uiteinde er van zodanig
afronden dat de binnenomtrek van het
gat een gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde buitenkabelafsluitkapje op het
afgesneden uiteinde van het buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
Rubber mof
Niet buigen
Afdichtkap met lip
Rubber mof
Sluit de kabel aan op de
achterderailleur en maak de kabel na
deze eerst voorgespannen te hebben
weer aan de achterderailleur vast zoals
aangegeven in de illustratie.
Trekken
Sluit de binnenkabel
aan op de derailleur
zoals aangegeven in
de illustratie.
Aantrekkoppel:
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
4. SIS afstelling
Bedien drukknop (B) en draai gelijktijdig de crankarm om zo
de derailleur in te stellen op het grootste tandwiel. Bedien
daarna hendel (A) eenmaal om de derailleur in te stellen op
het tandwiel van de 2de versnelling. Bedien hierna hendel
(A), doch slechts naar de mate van speling en draai
vervolgens de crankarm.
Wanneer
overgeschakeld
wordt naar de
3de
23
Trek de kabelafstelbout aan
(draai rechtsom) totdat de
ketting terugkeert naar het
tandwiel van de 2de
versnelling.
Optimale afstelling
De optimale afstelling wordt verkregen wanneer zonder
hendel (A) te bedienen de kabelafstelbout wordt
aangetrokken (rechtsom draaien) totdat de ketting een
geluid maakt, en door vervolgens vanaf dat punt de
kabelafstelbout 90 - 180 graden los te draaien (linksom).
Bedien hendel (A) om over te schakelen naar andere
versnellingen en controleer hierbij dat er in geen van de
versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Wanneer er
geen geluid
hoorbaar is
Draai de kabelafstelbout los
(linksom) totdat de ketting een
tandwiel raat en een geluid
maakt.
23
Afstelbout Afstelbout
23
23
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS
systeem, regelmatig alle onderdelen van de overbrenging van
smeerolie voorzien.
Opmerking: Zorg er voor dat de kabel
stevig in de groef bevestigd wordt.
Groef
Binnenkabel
a
c
-
1
4
T
merktekens
Alle tandwielen dienen met de zijde welke
voorzien is van het groepmerkteken naar
buiten gericht te worden en zodanig
gemonteerd te worden dat het driehoek
( ) merkteken van elk tandwiel en gedeelte
A van het freewheelhuis (waar de groef het
breedste is) met elkaar uitgelijnd zijn.
De groef is op slechts
een plaats het breedst.
Montage van de tandwielen
1. Stel de hendel in op de laagste stand door het bedienen van
drukknop (B).
2. Steek de pin van de nokplaat in het gat van de binnenkabelspoel.
3. Breng de indicatornaald in de [1] stand.
4. Plaats de indicator, uitgaande van de toestand van stap 3., op de
remhendelsteun. Zorg er hierbij voor dat de indicatornaald niet
beweegt.
5. Zet de indicator vervolgens vast met behulp van de twee
afstelschroeven van de indicator.
Afstelschroeven
van de indicator
Indicator
Drukknop (B)
Nokplaat
Gat van de binnenkabelspoel
Aantrekkoppel:
0,4 N·m {4 kgf·cm}
Vervangen van de indicator
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op :
http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Vervanging van het freewheelhuis
Verwijder eerst de naafas
en verwijder vervolgens de
bevestigingsbout van
het freewheelhuis
(binnen in het
freewheelhuis) en
vervang vervolgens het
freewheelhuis.
Opmerking:
Probeer het freewheelhuis niet te
demonteren, aangezien dit
defecten tot gevolg kan hebben.
Freewheelhuis Bevestigingsbo ut van
freewheelhuis
10mm inbussleutel
(TL-WR37)
Demontage
Montage
Aantrekkoppel :
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
/