Shimano RD-2300 Service Instructions

Type
Service Instructions
Algemene veiligheidsinformatie
SI-5XA0A-001-03
Technische montage-instructies SI-5XA0A-001
RD-2300
Achterderailleur
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7-/6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-IG51
Versterkte
verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN23
TL-CN32 / TL-CN23
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
• Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als gevolg van
een verandering in het aantal tandwieltanden, de ketting op een
andere plaats doorsnijden dan op de plaats waar de ketting door
middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar
verbonden is. De ketting zal worden
beschadigd wanneer deze op de
plaats wordt doorgesneden waar
deze door middel van een versterkte
verbindingspen of een sluitpen aan
elkaar verbonden is.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting
niet beschadigd is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting
beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet
gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en dat ernstig letsel
wordt veroorzaakt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze
nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende,
versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat
u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten
zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele
Shimano vervangingsonderdelen.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze
op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de
derailleur reinigen en alle bewegende onderdelen smeren.
• Als de mate van speling in de schakels zo groot is dat afstelling niet
mogelijk is, dient de derailleur vernieuwd te worden.
• U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende
onderdelen te smeren (mechanisme en poelies).
• Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet
mogelijk is, de mate van parallellisme aan het achterste uiteinde van
de fiets controleren. Controleer ook of de kabel gesmeerd is of de
buitenkabel niet te lang of te kort is.
• Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende
poelie, dient u de poelie te vernieuwen.
• Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken van
de SIS-SP buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel
alvorens dczc in gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze
goed glijden.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste
afgeraden aangezien de kans bestaat dat door de hoge
kabelweerstand de werking van de SIS schakelfunctie nadelig
beïnvloed wordt.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of
veroudering als gevolg van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele
vragen betreffende de methode van montage, afstelling, onderhoud
of bediening.
WAARSCHUWING
• Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alkalihoudend of zuurhoudend
schoonmaakmiddel zoals een roestverwijderingsmiddel, aangezien
dit tot beschadiging en/of het breken van de ketting kan leiden.
• Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden
van het smalle kettingtype.
• Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen
beschikbaar. Zie onderstaande tabel voor het kiezen van het te
gebruiken type verbindingspen. Als er andere verbindingspennen
dan de speciale versterkte verbindingspennen worden gebruikt, of
als er een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt gebruikt
welke niet geschikt is voor het type ketting, bestaat de kans dat de
sterkte van de verbinding niet voldoende is, hetgeen tot gevolg kan
hebben dat de ketting breekt of van de tandwielen valt.
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
3. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het grootste
versnellingstandwiel zodanig dat de geleiderpoelie
direct onder het grootste versnellingstandwiel komt te
staan.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden. (Dutch)
Wanneer de ketting
naar het tandwiel van
de 3de versnelling
verplaatst wordt
Wanneer er geen
geluid hoorbaar is
Afstelbout
Optimale afstelling
De optimale afstelling is verkregen
wanneer de ketting een geluid
maakt en het tandwiel van de 3de
versnelling raakt wanneer de
schakelhendel juist ver genoeg
wordt ingedrukt om de speling in de
hendel op te heffen.
Afstelbout
Trek de afstelbout aan
totdat de ketting
terugkeert naar het
tandwiel van de 2de
versnelling (rechtsom).
Draai de afstelbout los
totdat de ketting een
geluid maakt en het
tandwiel van de 3de
versnelling raakt
(linksom).
5. SIS afstelling
Bedien de schakelhendel eenmaal om de ketting van
het kleinste tandwiel naar het tandwiel van de 2de
versnelling te verplaatsen. Bedien hierna de
schakelhendel, doch slechts naar de mate van
speling en draai vervolgens de crankarm.
2
3
Hendel (A)
Speling
4. Gebruik van de afstelschroef voor de
B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en het
grootste versnellingstandwiel en draai de crankarm in
achterwaartse richting. Draai vervolgens de
afstelschroef voor de B-spanning om de
geleiderpoelie zo dicht mogelijk bij het tandwiel af te
stellen. De geleiderpoelie mag het tandwiel echter
niet raken. Schakel de ketting vervolgens over naar
het kleinste versnellingstandwiel en herhaal
bovenstaande
stappen om er
zeker van te zijn
dat de poelie
hettandwiel niet
raakt.
1
1 2
2
Grootste
versnellings
tandwiel
Geleider-poelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
Afstelling van het schakelbereik
en bevestigen van de kabel
1. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de afstelschoef voor het kleinste
versnellingstandwiel en stel zodanig af dat, gezien
vanaf de achterzijde, de geleiderpoelie uitgelijnd is
onder de buitenste rand van het kleinste
versnellingstandwiel.
2. Aansluiten en bevestigen van
de kabel
Bevestig de kabel aan de
achterderailleur en maak de kabel,
na deze eerst voorgespannen te
hebben, vast aan de achterderailleur
zoals aangegeven in de illustratie.
Trekken
Aantrekkoppel :
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Opmerking:
Zorg er voor dat
de kabel stevig in
de groef
bevestigd wordt.
Groef
1
2
1 2
2
1
Afstelschroef voor
de B-spanning
1
2
1 2
Buitenste rand
vankleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
Grootste versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
* Druk de hendel in de oorspronkelijke stand terug (de
hendel staat dan in de 2de positie wanneer u uw vinger
van de hendel heeft afgenomen) en draai de crankarm.
Indien de ketting dan nog steeds bij het aanraken van het
tandwiel van de 3de versnelling een geluid maakt, de
afstelbout een klein stukje losdraaien (rechtsom). Stop
met draaien op het punt waarbij er geen geluid meer
hoorbaar is.
Bedien hendel om over te schakelen naar andere
versnellingen en controleer hierbij dat er in geen van de
versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS
systeem, regelmatig alle onderdelen van de
overbrenging van smeerolie voorzien.
5 mm inbussleutel
Afstelbout voor
de B-spanning
Derailleurhanger
Montage van de achterderailleur
Let er bij het monteren op dat er geen vervorming ontstaat doordat de
afstelbout voor de B-spanning in aanraking komt met de derailleurhanger.
Kettinglengte
Aantrekkoppel van
montage-as:
8 - 10 N·m
{80 - 100 kgf·cm}
Kleinste versnellingstandwiel Grootste kettingring
Geleiderpoelie
Spanpoelie
Ketting
90°
Rechte heok T.O.V. de grond
16
RD-2300
24
SIS-SP40
CS-HG50-8
CN-HG50
SM-SP17
FH-2200
ST-2303 / ST-R225
SL-R440-8
Schakelhendel
Versnellingen
Buitenkabel
Achterderailleur
Vrijloopnaaf
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
22 T
26 T
12 T
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
35 tanden of minderTotale capaciteit
Voor het verkrijgen van de beste prestaties wordt het aanbevolen
gebruik te maken van de onderstaande combinatie van onderdelen.
Specificaties
ST-2300 / SL-R400
ST-R221 / SL-R440-8
  • Page 1 1

Shimano RD-2300 Service Instructions

Type
Service Instructions