Shimano BB-ES25 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
BB-ES25
Type
Service Instructions
Monteer met behulp van het speciaal gereedschap TL-UN74-S /
TL-UN66. Monteer eerst het hoofdhuis en vervolgens de adapter.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze
nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten
of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets
komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano
vervangingsonderdelen.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op
een veilige plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Verder, als de werking van de pedalen niet normaal aanvoelt, dit nogmaals
controleren.
• Controleer alvorens met de fiets te gaan rijden of de verbinding geen
speling heeft of loszit. Zorg er voor de crankarmen en pedalen periodiek
aan te trekken.
• Het trapashuis niet reinigen met hogedruk waterstralen.
• Als u voelt dat de trapas speling heeft, dient u het trapashuis te
vernieuwen.
• Lees de montage-instructies voor het vooraandrijfsysteem tesamen met
deze montage-instructies.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering
dat het gevolg is van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen
betreffende de methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
Technische montage-instructies SI-0078A-001
Trapas
Hoofdhuis
Adapter
Montage
Aantrekkoppel van adapter / trapashuis:
50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}
Afmetingen van schroefdraad
van trapascup
BC 1.37" X 24 T.P.I. (68, 73 mm)
M36 (70 mm)
Aluminium of staal
Plastic
Algemene veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
SI-0078A-001-03
/

Deze handleiding is ook geschikt voor