Clatronic GM 3669 de handleiding

Categorie
Stimulators
Type
de handleiding
Nederlands
7
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor de aankoop van ons product. Wij wensen u veel plezier met het gebruik van
dit toestel.
Symbolen in deze bedieningshandleiding
Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwij
-
zingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s.
LET OP:
Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.
OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u.
Veiligheidsinstructies
Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en
bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos
met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan
derden doorgeeft.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor industriele
doeleinden.
Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
Schakel het apparaat uit wanneer u accessoires verwisselt.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Om hygiënische redenen deelt u het apparaat niet met andere mensen.
Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
Repareer het apparaat niet zelf, maar laat dit door een erkende vakman doen.
Gebruik alleen originele accessoires.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de voorziene doeleinden.
Nederlands
8
Kinderen
Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim,
enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking!
Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Gebruik van batterijen
Niet opladen!
Gevaar voor explosie! Stel de batterijen
niet bloot aan intense hitte zoals zonlicht,
vuur of soortgelijk.
Niet uit elkaar halen! Niet kortsluiten!
Plaats correct!
Batterijen kunnen gaan lekken en accuzuur verliezen. Verwijder de batterij, als het
apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
Batterijen horen niet in het huisafval. Geef verbruikte batterijen af bij het gemeentelijke
milieupark of bij de handelaar.
Omgaan met batterijen
(Batterijen niet meegeleverd)
1. Open het batterijcompartiment door het deksel omlaag te schuiven.
2. Plaats 2 type AA/R6 batterijen in het batterijcompartiment, en let daarbij op de juiste
polariteit. Zie de markeringen in het batterijcompartiment.
3. Schuif het batterijcompartiment weer omhoog tot dit op zijn plaats klikt.
Beoogd gebruik
Het apparaat is bedoeld voor persoonlijk gebruik met als doel de gezichtshuid te reinigen.
Nederlands
9
Hulpstukken
Borstel hulpstuk
Voor grondige, diepe reiniging:
Voorkomt een grauwe teint en onzuiverheden
Hulpstuk voor gezichtsmassage
Verlicht spanning, vermindert rimpels en stimuleert de bloedsom-
loop
Hulpstuk voor zorgproducten
Voor het aanbrengen en inmasseren van lotions
Bediening
WAARSCHUWING:
Personen met een gevoelige huid kunnen irritatie of zwellen van de huid ervaren. In
-
dien nodig, test u het apparaat eerst op een ander deel van het lichaam, bijv. onder
uw arm.
Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van uw ogen. De huid is daar dun-
ner en gevoeliger.
Om verwondingen te voorkomen, dient u niet te hard te drukken wanneer u de hulp-
stukken op uw huid gebruikt.
LET OP:
Voorkom dat er vocht in de aandrijfas komt! Breng de reinigings- en zorgproducten
rechtstreeks op de huid aan en niet op de hulpstukken.
Om een hulpstuk te wisselen zet u het apparaat uit. Er verschijnt 0 op de schakelaar.
Schuif het hulpstuk eraf en plaats dan het gewenste hulpstuk op de aandrijfas tot het
op zijn plaats klikt.
1. Reinig eerst uw gezicht zoals u normaal doet.
2. Schakel het apparaat in door de schakelaar omhoog te schuiven.
Nederlands
10
OPMERKING:
Het apparaat heeft twee instellingen:
Stand 1 = minimum vermogen
Stand 2 = maximum vermogen
3. Breng op uw gezicht aan met ronddraaiende regelmatige bewegingen.
4. Schakel het apparaat uit om de handeling af te ronden.
Reiniging
LET OP:
Dompel het apparaat niet onder in water: Hierdoor kan het elektronische compo-
nent vernield worden.
Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen.
Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
Schakel het apparaat altijd uit voor u het schoonmaakt. Verwijder de batterijen.
Reinig na elk gebruik de hulpstukken onder de warme kraan.
Reinig het apparaat met een vochtige, niet natte doek. Let op dat geen vocht in het
apparaat kan dringen!
Droog het apparaat na de reiniging zorgvuldig af met een droge, zachte doek.
Opslag
Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats.
Technische gegevens
Model: .......................................................................................................................................GM 3669
Batterij: ........................................................................................................2x 1,5 V type “AA” / “R6”
Nettogewicht: ...................................................................................................................... ong. 0,1 kg
Wij behouden ons het recht voor om in de loop van onze voortdurende productontwikke
-
ling, technische en ontwerpwijzigingen aan te brengen.
Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen
zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is
geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.
Nederlands
11
Verwijdering
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment.
Lever de gebruikte batterijen in bij daarvoor aangewezen faciliteiten
of bij de verkoper van het product. Gooi batterijen niet bij het
huishoudelijk afval!
Gooi geen elektrische apparaten weg bij het huishoudelijk afval als ze
kapot zijn. Breng ze naar een inzamelplaats zodat ze gerecycled kunnen
worden. Dit help het milieu te beschermen.

Documenttranscriptie

Nederlands 7 Gebruiksaanwijzing Dank u voor de aankoop van ons product. Wij wensen u veel plezier met het gebruik van dit toestel. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. LET OP: Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen. OPMERKING: Kenmerkt tips en informatie voor u. Veiligheidsinstructies Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor industriele doeleinden. • Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen. • Schakel het apparaat uit wanneer u accessoires verwisselt. • Gebruik het apparaat niet met natte handen. • Om hygiënische redenen deelt u het apparaat niet met andere mensen. • Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen. • Repareer het apparaat niet zelf, maar laat dit door een erkende vakman doen. • Gebruik alleen originele accessoires. • Gebruik het apparaat uitsluitend voor de voorziene doeleinden. 8 Nederlands Kinderen • Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat gevaar voor verstikking! • Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen. Gebruik van batterijen Niet opladen! Gevaar voor explosie! Stel de batterijen niet bloot aan intense hitte zoals zonlicht, vuur of soortgelijk. Niet uit elkaar halen! Niet kortsluiten! Plaats correct! • Batterijen kunnen gaan lekken en accuzuur verliezen. Verwijder de batterij, als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. • Batterijen horen niet in het huisafval. Geef verbruikte batterijen af bij het gemeentelijke milieupark of bij de handelaar. Omgaan met batterijen (Batterijen niet meegeleverd) 1. Open het batterijcompartiment door het deksel omlaag te schuiven. 2. Plaats 2 type AA/R6 batterijen in het batterijcompartiment, en let daarbij op de juiste polariteit. Zie de markeringen in het batterijcompartiment. 3. Schuif het batterijcompartiment weer omhoog tot dit op zijn plaats klikt. Beoogd gebruik Het apparaat is bedoeld voor persoonlijk gebruik met als doel de gezichtshuid te reinigen. Nederlands 9 Hulpstukken Borstel hulpstuk Voor grondige, diepe reiniging: Voorkomt een grauwe teint en onzuiverheden Hulpstuk voor gezichtsmassage Verlicht spanning, vermindert rimpels en stimuleert de bloedsomloop Hulpstuk voor zorgproducten Voor het aanbrengen en inmasseren van lotions Bediening WAARSCHUWING: • Personen met een gevoelige huid kunnen irritatie of zwellen van de huid ervaren. Indien nodig, test u het apparaat eerst op een ander deel van het lichaam, bijv. onder uw arm. • Gebruik het apparaat niet in de directe nabijheid van uw ogen. De huid is daar dunner en gevoeliger. • Om verwondingen te voorkomen, dient u niet te hard te drukken wanneer u de hulpstukken op uw huid gebruikt. LET OP: Voorkom dat er vocht in de aandrijfas komt! Breng de reinigings- en zorgproducten rechtstreeks op de huid aan en niet op de hulpstukken. • Om een hulpstuk te wisselen zet u het apparaat uit. Er verschijnt 0 op de schakelaar. Schuif het hulpstuk eraf en plaats dan het gewenste hulpstuk op de aandrijfas tot het op zijn plaats klikt. 1. Reinig eerst uw gezicht zoals u normaal doet. 2. Schakel het apparaat in door de schakelaar omhoog te schuiven. 10 Nederlands OPMERKING: Het apparaat heeft twee instellingen: Stand 1 = minimum vermogen Stand 2 = maximum vermogen 3. Breng op uw gezicht aan met ronddraaiende regelmatige bewegingen. 4. Schakel het apparaat uit om de handeling af te ronden. Reiniging LET OP: • Dompel het apparaat niet onder in water: Hierdoor kan het elektronische component vernield worden. • Gebruik géén draadborstel of andere schurende voorwerpen. • Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. • Schakel het apparaat altijd uit voor u het schoonmaakt. Verwijder de batterijen. • Reinig na elk gebruik de hulpstukken onder de warme kraan. • Reinig het apparaat met een vochtige, niet natte doek. Let op dat geen vocht in het apparaat kan dringen! • Droog het apparaat na de reiniging zorgvuldig af met een droge, zachte doek. Opslag Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats. Technische gegevens Model: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GM 3669 Batterij:.........................................................................................................2x 1,5 V type “AA” / “R6” Nettogewicht: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ong. 0,1 kg Wij behouden ons het recht voor om in de loop van onze voortdurende productontwikkeling, technische en ontwerpwijzigingen aan te brengen. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. Nederlands 11 Verwijdering • Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment. • Lever de gebruikte batterijen in bij daarvoor aangewezen faciliteiten of bij de verkoper van het product. Gooi batterijen niet bij het huishoudelijk afval! • Gooi geen elektrische apparaten weg bij het huishoudelijk afval als ze kapot zijn. Breng ze naar een inzamelplaats zodat ze gerecycled kunnen worden. Dit help het milieu te beschermen.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54

Clatronic GM 3669 de handleiding

Categorie
Stimulators
Type
de handleiding