Shimano SL-M530 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
SL-M530
Type
Service Instructions
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
-
C
J
A
P
A
N
U
.
S
.
P
A
T
4
2
6
8
2
5
9
L
O
C
K
4
0
0
k
g
/
c
m
O
N
A
M
I
H
S
ap
as
34T
ap
as
3
0T
ap
as
26T
ap
as
23
T
as
20T
as
17T
as
au
11T
as
au
13T
as
au
15T
C
S
-
6
J
P
A
A
N
M
9
0
H
P
Y
E
E
R
G
L
I
D
11
T
CS-HG50-9 (ar)
CS-HG50-9 (au)
Plaatje van borgring
Borgring
Plaatje van borgring
Borgring
3. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het grootste versnellingstandwiel
zodanig dat de geleiderpoelie direct onder het grootste
versnellingstandwiel komt te
staan.
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Serie
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
RAPIDFIRE M9 (Schakelhendel)
Technische montage-instructies SI-6N1RA-002
Achter-aandrijfsysteem
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het aanbevolen gebruik te maken van on derstaande combinatie.
Specificaties
Modelnummer
Type
Versnellingen
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Achterderailleur
Modelnummer
au
Versnellingen
9
9
Tand-combinatie
11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32T
11, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 30, 34T
Combinatie van cassettetandwiel vertandingen
CS-HG50-9
ar
Groepnaam
Montage van het tandwiel
Alle tandwielen dienen met
de zijde welke voorzien is
van het groepmerkteken
naar buiten gericht te
worden en zodanig
gemonteerd te worden dat
het brede gedeelte van elk
tandwiel en gedeelte A van
het freewheelhuis (waar de
groef het breedste is) met
elkaar uitgelijnd zijn.
De groef is op
slechts een plaats
het breedst.
A
a
c
-
1
4
T
Brede gedeelte
Montage van de achterderailleu
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de
B-spanning
Let er bij het monteren op dat de afstelschroef voor de B-spanning niet in
aanraking komt met de derailleurhanger, aangezien dit anders
vervorming tot gevolg kan hebben.
Aantrekkoppel van montage-as :
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
Kettinglengte op fietsen met
achterwielophanging
De lengte A zal variëren afhankelijk van de beweging van de
achterwielophanging. Indien de ketting te kort is, kan dit tot gevolg
hebben dat er een te grote belasting op het aandrijfsysteem wordt
uitgeoefend. Stel de lengte van de ketting af door het toevoegen
van twee schakels aan de ketting wanneer de achterwielophanging
zich in een positie bevindt waarbij afmeting "A" het langste is en de
ketting zich op het grootste versnelllingstandwiel en de grootste
kettingring bevindt. Indien de mate van beweging van de
achterwielophanging groot is, is het mogelijk dat de ketting niet
voldoende gespannen is wanneer de ketting zich op de kleinste
kettingring en het kleinste versnelllingstandwiel bevindt.
A
A'
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting
om het grootste versnellingstandwiel
en de grootste kettingring geplaatst is.
Grootste
versnellingstandwiel
Ketting
Grootste
kettingring
Vervanging van het freewheelhuis
Verwijder eerst de naafas
en verwijder vervolgens de
bevestigingsbout van
het freewheelhuis
(binnen in het
freewheelhuis) en
vervang vervolgens het
freewheelhuis.
Opmerking:
Probeer het freewheelhuis niet te
demonteren, aangezien dit
defecten tot gevolg kan hebben.
Freewheelhuis Bevestigingsbo ut van
freewheelhuis
10mm inbussleutel
(TL-WR37)
Demontage
Montage
Aantrekkoppel :
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}
Modelnummer
Versnellingen
FH-M530 / FH-M535
9
36 / 32Aantal spaakgaten
Vrijloopnaaf
Gebruik voor de montage van het
tandwiel het speciaal gereedschap
(TL-LR15) om de borgring vast te
zetten.
• Gebruik bij het vervangen van het
tandwiel het speciaal gereedschap
(TL-LR15) en TL-SR21 om de
borgring te verwijderen.
Aantrekkoppel :
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}
Overschakelen van de versnellingen
Overschakelen van een klein tandwiel naar een groter
tandwiel (Hendel A)
Druk voor het overschakelen van slechts één stap hendel (A) tot
aan stand (1). Druk voor het overschakelen van twee stappen in
één keer de hendel naar stand (2).
Deze ontgrendelhendel is uitgerust met een 2-weg ontgrendelmechanisme waarmee het mogelijk is ontgrendelingen uit te voeren door het
indrukken of aantrekken van de hendel.
Zowel hendel (A) als hendel (B) keren altijd naar hun uitgangspositie terug wanneer deze na het overschakelen worden losgelaten. Bij het
bedienen van een van de hendels steeds er op letten tegelijkertijd de crankarm te draaien.
Overschakelen van een groot tandwiel naar een kleiner
tandwiel (Hendel B)
Eenmaal indrukken voor het overschakelen van één groter naar
een kleiner tandwiel.
In deze montage-instructies wordt de bedieningsmethode beschreven bij het gebruik van de RAPIDFIRE SL-M530 in combinatie met
het RD-M531 normaal rechtopstaand type achterderailleur. Bij gebruik in combinatie met het RD-M530 omgekeerde type derailleur met
veer, zijn de bedieningen en de indicatordisplays omgekeerd.
Borgring
Gereedschap
(TL-SR21)
Demontage
TL-LR15
5. SIS afstelling
Bedien de schakelhendel eenmaal om de ketting van het kleinste
tandwiel naar het tandwiel van de 2de versnelling te verplaatsen.
Bedien hierna de schakelhendel, doch slechts naar de mate van
speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer de
ketting naar het
tandwiel van de
3de versnelling
verplaatst wordt
Trek de afstelbout aan totdat
de ketting terugkeert naar het
tandwiel van de 2de
versnelling (rechtsom).
Draai de afstelbout los totdat
de ketting een geluid maakt
en het tandwiel van de 3de
versnelling raakt (linksom).
Wanneer er geen
geluid hoorbaar is
Optimale afstelling
De optimale afstelling is verkregen wanneer de ketting een
geluid maakt en het tandwiel van de 3de versnelling raakt
wanneer de schakelhendel juist ver genoeg wordt
ingedrukt om de speling in de hendel op te heffen.
* Druk de hendel in de oorspronkelijke stand terug (de hendel
staat dan in de 2de positie wanneer u uw vinger van de
hendel heeft afgenomen) en draai de crankarm. Indien de ketting dan nog
steeds bij het aanraken van het tandwiel van de 3de versnelling een geluid
maakt, de afstelbout een klein stukje losdraaien (rechtsom). Stop met
draaien op het punt waarbij er geen geluid meer hoorbaar is.
Bedien hendel om over te schakelen naar andere versnellingen en controleer
hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem,
regelmatig alle onderdelen van de overbrenging van smeerolie voorzien.
Afsnijden van de buitenkabel
Na het afsnijden van de buitenkabel het uiteinde er van
zodanig afronden dat de binnenomtrek van het gat een
gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde
buitenkabelafsluitkapje
op het afgesneden
uiteinde van het
buitenkabel.
De afdichtkap met lip en de
rubber mof moeten aan de
aanslag van de buitenkabel
op het frame gemonteerd
worden.
Rubber mof
Rubber mof
Niet buigen
Afdichtkap met lip
Buitenkabelafsluitkapje
* Als de achterderailleur aan veel beweging onderhevig is,
zoals bij fietsen met achterwielvering, wordt het aanbevolen
het kapje door het als accessoire geleverde aluminium kapje
te vervangen.
Het uiteinde van de buitenkabel
dat voorzien is van een
aluminium kapje dient zich aan
de derailleurzijde te bevinden.
Aluminium kapje
Derailleurzijde
Bevestig de kabel aan de
achterderailleur en maak de
kabel, na deze eerst
voorgespannen te hebben,
vast aan de achterderailleur
zoals aangegeven in de
illustratie.
Trekken
Afstelling
Aantrekkoppel :
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
1. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de afstelschoef voor het
kleinste versnellingstandwiel
en stel zodanig af dat, gezien
vanaf de achterzijde, de
geleiderpoelie uitgelijnd is
onder de buitenste rand van
het kleinste
versnellingstandwiel.
1
2
1 2
Buitenste rand
van kleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
4. Gebruik van de afstelschroef voor de B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en het grootste
versnellingstandwiel en draai de crankarm in achterwaartse
richting. Draai vervolgens de afstelschroef voor de B-spanning
om de geleiderpoelie zo dicht mogelijk bij het tandwiel af te
stellen.
De geleiderpoelie
mag het tandwiel echter
niet raken. Schakel de
ketting vervolgens over
naar het kleinste
versnellingstandwiel en
herhaal bovenstaande
stappen om er zeker van te
zijn dat de poelie het
tandwiel niet raakt.
1
2
1 2
2
1
Grootste
versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef voor
de B-spanning
1
1 2
2
Grootste
versnellingstandwiel
Geleider-poelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
Deore
SL-M530
SIS-SP41
RD-M531
SGS
FH-M530 / FH-M535
9
CS-HG50-9
CN-HG53
SM-SP17 / SM-BT17
2. Aansluiten en bevestigen van de binnenkabel
Bedien hendel (B) 8 maal of meer
om de hendel in de hoogste stand
te zetten, controleer op de indicator
of de hoogste stand correct is en
vervolgens de binnenkabel
monteren en afstellen.
Monteer de afdekking van het binnenste gat door deze tot aan de
aanslag te draaien zoals aangegeven in de illustratie. Niet verder
dan dit punt draaien, aangezien anders de schroefdraad
beschadigd wordt. Bovendien kan wanneer de eenheidafdekking
verbogen raakt, dit tot gevolg hebben dat de aanvoerhendel er
door gehinderd wordt waardoor de aanvoerhendel niet correct
kan functioneren. Als de aanvoerhendel niet
correct terugkeert, de afdekking van het
binnenste gat een weinig losdraaien en
vervolgens de toevoerhendel en de
eenheidafdekking van elkaar losmaken
en controleren of het terugkeren van de
aanvoerhendel dan verbeterd wordt.
5 mm inbussleutel
RD-M531
SGS
9
45T
34T
11T
22T
• Monteer de schakelhendel in een positie waarbij de remwerking
en de overschakeling van de versnellingen niet gehinderd wordt.
• Niet gebruiken in een combinatie die tot gevolg heeft dat de
remwerking gehinderd wordt.
• Controleer in het geval van het monteren van onderdelen aan een
koolstof frame/stuurdelen de aanbeveling van de fabrikant van het
koolstof frame/delen omtrent het aantrekkoppel om beschadiging
van het koolstof materiaal door een te hoog aantrekkoppel en/of
het losraken van onderdelen als gevolg van een te laag
aantrekkoppel te voorkomen.
Aantrekkoppel :
5 N·m {50 kgf·cm}
Gebruik een stuurhandgreep met een maximum buitendiameter
van 36 mm.
Monteren van de hendel
Hendel (B)
Aantrekkoppel :
0.3 - 0.5 N·m {3 - 5 kgf·cm}
Afstelbout
Afstelbout
Aanvoerhendel
Eenheidafdekking
Afdekking van
binnenste gat
Groef
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel stevig
in de groef bevestigd wordt.
Vernieuwen van de indicator
Demonteren en monteren mag uitsluitend gebeuren wanneer de
indicator vernieuwd wordt.
1. Verwijder de twee afstelschroeven van de indicator waarmee de
indicator bevestigd is.
2. Verwijder de indicator-eenheid
zoals aangegeven in de
illustratie.
3. Bedien hendel (B) tenminste 8
maal om de hendel in de
hoogste stand te zetten.
4. Controleer eerst of de naald van de indicator zich aan het linker
uiteinde bevindt en monteer vervolgens de indicator direct vanaf
de bovenzijde.
5. Controleer de werking van de indicator. Als deze niet op de juiste
wijze werkt, de indicator opnieuw monteren en daarbij vooral te
letten op de stappen 3. en 4.
De indicator en de schakelhendeleenheid niet demonteren,
aangezien dit beschadiging of foutieve werking tot gevolg kan
hebben.
Aantrekkoppel : 0,3 - 0,5 N·m {3 - 5 kgf·cm}
Afstelschroeven van indicator
Hendel (B)
Indicator
Uitgangspositie van hendel (A)
Hendel (B)
2-weg ontgrendeling
Algemene veiligheidsinformatie
• Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden.Als de wielen op een of andere manier
loszitten, kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.
• Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik geen alkalihoudend of zuurhoudend
schoonmaakmiddel zoals een roestverwijderingsmiddel, aangezien dit tot beschadiging en/of het breken van de ketting kan
leiden.
• Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle kettingtype.
• Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie onderstaande tabel voor het kiezen van het te
gebruiken type verbindingspen.
Als er andere verbindingspennen dan de speciale
versterkte verbindingspennen worden gebruikt, of als er
een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt
gebruikt welke niet geschikt is voor het type ketting,
bestaat de kans dat de sterkte van de verbinding niet
voldoende is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de
ketting breekt of van de tandwielen valt.
• Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als gevolg van een verandering in het
aantal tandwieltanden, de ketting op een andere plaats doorsnijden dan op de plaats waar de
ketting door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is.
De ketting zal worden beschadigd wanneer deze op de plaats wordt doorgesneden waar deze
door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de
spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de
kans dat de ketting breekt en dat ernstig letsel wordt veroorzaakt.
• Gebruik in combinatie met de Shimano CN-7701, CN-HG93 en CN-HG73 kettingen een voorste kettingwiel dat compatibel is
met 9-versnellingen kettingen. Wanneer een kettingwiel voor 8-versnellingen kettingen of minder wordt gebruikt kunnen er
problemen ontstaan bij het schakelen op het voorste kettingwiel of er kunnen kettingverbindingspennen uitvallen hetgeen tot
resultaat heeft dat de ketting breekt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren.
Loszittende, versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel
oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Als de
afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en
ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
WAARSCHUWING
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7- /6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-HG40
Versterkte
verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Opmerking
• Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur schoon spoelen en alle bewegende onderdelen
smeren.
• Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is, dient u de derailleur te vernieuwen.
• U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te smeren (mechanisme en poelies).
• Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate van parallellisme aan het achteruiteinde van
de fiets controleren. Controleer ook of de kabel gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
• Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de poelie te vernieuwen.
• Als het wiel stroef gaat en moeilijk te draaien wordt, dient u dit met vet te smeren.
• Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten komen.
• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren.
Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de
gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de ketting vernieuwen.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden aangezien de kans bestaat dat door de hoge
kabelweerstand de werking van de SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
• Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde groepmerktekens te gebruiken. Nooit in combinatie gebruiken met een
tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
• Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor wanneer het stuur volledig naar beide kanten
gedraaid wordt. Controleer bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet raakt wanneer het stuur
volledig naar beide kanten gedraaid wordt.
• Voor de versnellingskabel wordt een speciaal soort vet gebruikt (SIS-SP41). Gebruik geen DURA-ACE vet
of andere soorten vet, aangezien dit een nadelige invloed kan hebben op het overschakelen van de
versnellingen.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in gebruik te nemen om er
voor te zorgen dat deze goed glijden.
• Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken van de SIS-SP buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
• De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel draait.
• Als de remvloeistof die in de vloeistofschijfremmen wordt gebruikt van een soort is dat zich aan de plastic onderdelen van de
schakelhendel vasthecht, kan dit scheurtjes in de plastic onderdelen of verkleuring daarvan tot gevolg hebben. Let er dus op
dat de remvloeistof niet met deze plastic onderdelen in aanraking komt.
De minerale olie die in SHIMANO schijfremmen wordt gebruikt veroorzaakt geen scheurtjes of verkleuring wanneer deze met
plastic onderdelen in aanraking komt, echter dergelijke onderdelen dienen eerst met alcohol gereinigd te worden om te
voorkomen dat verontreinigende deeltjes zich kunnen vasthechten.
• De indicator en de schakelhendeleenheid niet demonteren, aangezien dit beschadiging of foutieve werking tot gevolg kan
hebben.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode van montage, afstelling,
onderhoud of bediening.
Groepmerktekens
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
/