Shimano SL-M770-A Service Instructions

Merk
Shimano
Model
SL-M770-A
Type
Service Instructions
* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : http://techdocs.shimano.com
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
Serie
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
Schakelhendel
Technische montage-instructies SI-6MPRB-001
Achter-aandrijfsysteem
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het aanbevolen gebruik te maken van on derstaande combinatie.
Specificaties
Modelnummer
Type
Versnellingen
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Achterderailleur
Modelnummer Versnellingen
9
9
Tand-combinatie
11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32T
11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 34T
Combinatie van cassettetandwiel vertandingen
Groepnaam
Montage van de achterderailleu
Let er bij het monteren op dat de afstelschroef voor de B-spanning niet in
aanraking komt met de derailleurhanger, aangezien dit anders
vervorming tot gevolg kan hebben.
Aantrekkoppel van montage-as :
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
Kettinglengte op fietsen met
achterwielophanging
De lengte A zal variëren afhankelijk van de beweging van de
achterwielophanging. Indien de ketting te kort is, kan dit tot gevolg
hebben dat er een te grote belasting op het aandrijfsysteem wordt
uitgeoefend. Stel de lengte van de ketting af door het toevoegen
van twee schakels aan de ketting wanneer de achterwielophanging
zich in een positie bevindt waarbij afmeting "A" het langste is en de
ketting zich op het grootste versnelllingstandwiel en de grootste
kettingring bevindt. Indien de mate van beweging van de
achterwielophanging groot is, is het mogelijk dat de ketting niet
voldoende gespannen is wanneer de ketting zich op de kleinste
kettingring en het kleinste versnelllingstandwiel bevindt.
A
A'
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting
om het grootste versnellingstandwiel
en de grootste kettingring geplaatst is.
Grootste
versnellingstandwiel
Ketting
Grootste
kettingring
Modelnummer
Versnellingen
FH-M770 / FH-M775
9
36 / 32Aantal spaakgaten
Vrijloopnaaf
Overschakelen van de versnellingen
Overschakelen van een klein tandwiel naar een groter
tandwiel (Hendel A)
Druk voor het overschakelen van slechts één stap hendel (A) tot
aan stand (1). Druk voor het overschakelen van twee stappen in
één keer de hendel naar stand (2).
Deze ontgrendelhendel is uitgerust met een 2-weg ontgrendelmechanisme waarmee het mogelijk is ontgrendelingen uit te voeren door het
indrukken of aantrekken van de hendel.
Zowel hendel (A) als hendel (B) keren altijd naar hun uitgangspositie terug wanneer deze na het overschakelen worden losgelaten. Bij het
bedienen van een van de hendels steeds er op letten tegelijkertijd de crankarm te draaien.
Overschakelen van een groot tandwiel naar een kleiner
tandwiel (Hendel B)
Eenmaal indrukken voor het overschakelen van één groter naar
een kleiner tandwiel.
In deze montage-instructies wordt de bedieningsmethode beschreven bij het gebruik van de SL-M770 in combinatie met het RD-M771
normaal rechtopstaand type achterderailleur. Bij gebruik in combinatie met het RD-M770 omgekeerde type derailleur met veer, zijn de
bedieningen en de indicatordisplays omgekeerd.
XT
SL-M770-A
OT-SP41
RD-M771
SGS / GS
FH-M770 / FH-M775
9
CS-M770
CN-HG93
SM-SP17 / SM-BT17
RD-M771
SGS GS
33T
34T
11T
22T
9
45T
34T
11T
22T
CS-M770
a
Q
as
Uitgangspositie van hendel (A)
Hendel (B)
2-weg ontgrendeling
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de
B-spanning
• Monteer de schakelhendel in een positie waarbij de remwerking en
de overschakeling van de versnellingen niet gehinderd wordt.
• Niet gebruiken in een combinatie die tot gevolg heeft dat de
remwerking gehinderd wordt.
• Controleer in het geval van het monteren van onderdelen aan een
koolstof frame/stuurdelen de aanbeveling van de fabrikant van het
koolstof frame/delen omtrent het aantrekkoppel om beschadiging
van het koolstof materiaal door een te hoog aantrekkoppel en/of
het losraken van onderdelen als gevolg van een te laag
aantrekkoppel te voorkomen.
Monteren van de hendel
Gebruik een stuurhandgreep met een
maximum buitendiameter van 36 mm.
Aantrekkoppel :
5 N·m {50 kgf·cm}
4 mm inbussleutel
[Inbouwen]
3.
Bedien hendel B achtmaal of vaker
om de hendel in de hoogste stand
te zetten.
4. Controleer of de naald van de
indicator naar links wijst en steek
vervolgens de pin aan de onderkant
van de indicator in het gat van de
spoel. Steek vervolgens de twee
nokken op de indicator in de
schakelhendeleenheid zodat deze
zijn uitgelijnd met de
o merktekens
en draai vervolgens de indicatoreenheid
linksom om deze op zijn plaats te monteren.
5. Draai de indicator linksom en draai vervolgens
de twee indicatorbevestigingsschroeven vast.
6. Controleer de werking van de indicator. Als de
indicator niet correct functioneert, deze
opnieuw inbouwen en daarbij speciale
aandacht geven aan de punten 3
en 4.
Vernieuwen en inbouwen van de
indicator
Demonteren en monteren mag uitsluitend gebeuren bij het
verwijderen of vervangen van de indicator. Voor de voorzijde is de
draairichting bij het verwijderen en monteren tegenovergesteld aan
de positie van de naald.
[Verwijderen]
1. Verwijder de twee
indicatorbevestigingsschroeven waarmee
de indicator bevestigd is.
2. Draai de indicatoreenheid rechtsom zoals
aangegeven in de illustratie en verwijder
deze.
<Als de indicator niet wordt ingebouwd>
1.
Verwijder de beschermkap van de indicatorsteun die aan de
indicator bevestigd is, te beginnen met het kortere uitsteeksel
zoals aangegeven in de illustratie.
2. Steek eerst het uitsteeksel van de beschermkap van de
indicatorsteun naar binnen zoals aangegeven in de illustratie en
plaats deze vervolgens op de schakelhendeleenheid en zet deze
vast met de bevestigingsschroeven van de indicator.
Lees deze montage-instructies tesamen met de
montage-instructies voor de FH-M770/M775.
Indicatoreenheid
Kortere uitsteeksel
Beschermkap van
indicatorsteun
Schakelhendeleenheid
Beschermkap van
indicatorsteun
Aantrekkoppel :
0,2 N·m {2 kgf·cm}
Aantrekkoppel :
0,2 N·m {2 kgf·cm}
Nokken
Indicatorbevestigingsschroeven
Indicatoreenheid
Pin
Gat in spoel
3
2T
ba
ba
2
8T
ba
24T
ba
2
1T
ap ba
1
8
T
11
T
a
Q
a
r
ba
12
T
a
Q
ar
ba
9S
C
S
-
6
J
P
A
A
N
M
9
0
H
P
Y
E
E
R
G
L
I
D
11
T
ap
a
Q
b
a
a
r
16T
a
p
a
Q
ar
ba
14T
ap
as
34T
ap
as
30T
ap
as
26T
ap
as
23T
a
s
2
0T
as
1
7
T
as
au
11
T
as
au
1
3
T
as
a
u
1
5
T
C
S
-
6
J
P
A
A
N
M
9
0
H
P
Y
E
E
R
G
L
I
D
11
T
Montage van het tandwiel
Alle tandwielen dienen met
de zijde welke voorzien is
van het groepmerkteken
naar buiten gericht te
worden en zodanig
gemonteerd te worden dat
het brede gedeelte van elk
tandwiel en gedeelte A van
het freewheelhuis (waar de
groef het breedste is) met
elkaar uitgelijnd zijn.
De groef is op
slechts een plaats
het breedst.
A
a
c
-
1
4
T
Brede gedeelte
CS-M770 (a
Q
)
CS-M770 (as)
Tandwielafstandsringen
Plaatje van borgring
Plaatje van borgring
Borgring
Borgring
5. SIS afstelling
Bedien de schakelhendel eenmaal om de ketting van het kleinste
tandwiel naar het tandwiel van de 2de versnelling te verplaatsen.
Bedien hierna de schakelhendel, doch slechts naar de mate van
speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer de
ketting naar het
tandwiel van de
3de versnelling
verplaatst wordt
Trek de afstelbout aan totdat
de ketting terugkeert naar het
tandwiel van de 2de
versnelling (rechtsom).
Draai de afstelbout los totdat
de ketting een geluid maakt
en het tandwiel van de 3de
versnelling raakt (linksom).
Wanneer er geen
geluid hoorbaar is
Optimale afstelling
De optimale afstelling is verkregen wanneer de ketting een
geluid maakt en het tandwiel van de 3de versnelling raakt
wanneer de schakelhendel juist ver genoeg wordt
ingedrukt om de speling in de hendel op te heffen.
* Druk de hendel in de oorspronkelijke stand terug (de hendel
staat dan in de 2de positie wanneer u uw vinger van de
hendel heeft afgenomen) en draai de crankarm. Indien de ketting dan nog
steeds bij het aanraken van het tandwiel van de 3de versnelling een geluid
maakt, de afstelbout een klein stukje losdraaien (rechtsom). Stop met
draaien op het punt waarbij er geen geluid meer hoorbaar is.
Bedien hendel om over te schakelen naar andere versnellingen en controleer
hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem,
regelmatig alle onderdelen van de overbrenging van smeerolie voorzien.
Afstelbout Afstelbout
3. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het grootste versnellingstandwiel
zodanig dat de geleiderpoelie direct onder het grootste
versnellingstandwiel komt te
staan.
Afstelling
1. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de afstelschoef voor het
kleinste versnellingstandwiel
en stel zodanig af dat, gezien
vanaf de achterzijde, de
geleiderpoelie uitgelijnd is
onder de buitenste rand van
het kleinste
versnellingstandwiel.
1
2
1 2
Buitenste rand
van kleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
Afstelschroef voor
hoogste versnelling
4. Gebruik van de afstelschroef voor de B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en het grootste
versnellingstandwiel en draai de crankarm in achterwaartse
richting. Draai vervolgens de afstelschroef voor de B-spanning
om de geleiderpoelie zo dicht mogelijk bij het tandwiel af te
stellen.
De geleiderpoelie
mag het tandwiel echter
niet raken. Schakel de
ketting vervolgens over
naar het kleinste
versnellingstandwiel en
herhaal bovenstaande
stappen om er zeker van te
zijn dat de poelie het
tandwiel niet raakt.
1
2
1 2
2
1
Grootste
versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef voor
de B-spanning
1
1 2
2
Grootste
versnellingstandwiel
Geleider-poelie
Afstelschroef voor
laagste versnelling
Bevestig de kabel aan de
achterderailleur en maak de
kabel, na deze eerst
voorgespannen te hebben,
vast aan de achterderailleur
zoals aangegeven in de
illustratie.
Trekken
Aantrekkoppel :
6 - 7 N·m {60 - 70 kgf·cm}
2. Aansluiten en bevestigen van de binnenkabel
Bedien hendel (B) 8 maal of meer
en controleer op de indicator of de
hendel in de hoogste stand staat.
Verwijder vervolgens de afdekking
van het binnenste gat en sluit de
binnenkabel aan.
Hendel (B)
Afdekking van
binnenste gat
Groef
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel stevig
in de groef bevestigd wordt.
Afdekking van binnenste gat
Binnenkabel
Monteer de afdekking van het
binnenste gat door deze tot aan de
aanslag te draaien zoals aangegeven
in de illustratie. Niet verder dan dit
punt draaien, aangezien anders de
schroefdraad beschadigd wordt.
Afsnijden van de buitenkabel
Bij het afsnijden van de buitenkabel, deze
aan het uiteinde tegenovergesteld aan
het uiteinde met de markering afsnijden.
Na het afsnijden van de buitenkabel het
uiteinde er van zodanig afronden dat de binnenomtrek van het
gat een gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde
buitenkabelafsluitkapje
op het afgesneden
uiteinde van het
buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
* Als de achterderailleur aan veel beweging onderhevig is, zoals
bij fietsen met achterwielvering, wordt het aanbevolen het
kapje te vervangen door een aluminium kapje. Het uiteinde
van de buitenkabel dat voorzien
is van het aluminium kapje moet
aan de zijde van de derailleur
geplaatst worden.
Aluminium kapje
Derailleurzijde
De afdichtkap met lip
en de rubber mof
moeten aan de
aanslag van de
buitenkabel op het
frame gemonteerd
worden.
Rubber mof
Rubber mof
Niet buigen
Afdichtkap met lip
Algemene veiligheidsinformatie
“De onderhoudsinterval is afhankelijk van het gebruik en de rijomstandigheden. Reinig de ketting
regelmatig met een geschikte kettingreiniger. Gebruik nooit oplosmiddelen die alkali of zuur
bevatten, zoals roestreinigers. Als dergelijke oplosmiddelen worden gebruikt, kan de ketting breken
en ernstig letsel veroorzaakt worden.”
• Controleer of de wielen stevig bevestigd zijn alvorens met de fiets te gaan rijden.Als de wielen op een of andere manier loszitten,
kunnen deze van de fiets losraken, hetgeen ernstig letsel kan veroorzaken.
• Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle kettingtype.
• Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie onderstaande tabel voor het kiezen van het te
gebruiken type verbindingspen.
Als er andere verbindingspennen dan de speciale
versterkte verbindingspennen worden gebruikt, of als er
een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt
gebruikt welke niet geschikt is voor het type ketting,
bestaat de kans dat de sterkte van de verbinding niet
voldoende is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de
ketting breekt of van de tandwielen valt.
• Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is als gevolg van een verandering in het aantal
tandwieltanden, de ketting op een andere plaats doorsnijden dan op de plaats waar de ketting
door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is. De
ketting zal worden beschadigd wanneer deze op de plaats wordt doorgesneden waar deze door
middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar verbonden is.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd is. Als de
spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans
dat de ketting breekt en dat ernstig letsel wordt veroorzaakt.
• Gebruik in combinatie met de Shimano CN-7701, CN-HG93 en CN-HG73 kettingen een voorste kettingwiel dat compatibel is met
9-versnellingen kettingen. Wanneer een kettingwiel voor 8-versnellingen kettingen of minder wordt gebruikt kunnen er problemen
ontstaan bij het schakelen op het voorste kettingwiel of er kunnen kettingverbindingspennen uitvallen hetgeen tot resultaat heeft
dat de ketting breekt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende,
versleten of beschadigde onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig letsel oploopt. Het
wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van originele Shimano vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig alvorens de onderdelen te monteren. Als de
afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets valt en ernstig
letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstige referentie.
WAARSCHUWING
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/ 7-/ 6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-HG40
Versterkte
verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Opmerking
• Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur schoon spoelen en alle bewegende onderdelen
smeren.
• Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is, dient u de derailleur te vernieuwen.
• U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te smeren (mechanisme en poelies).
• Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate van parallellisme aan het achteruiteinde van de
fiets controleren. Controleer ook of de kabel gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
• Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de poelie te vernieuwen.
• Als het wiel stroef gaat en moeilijk te draaien wordt, dient u dit met vet te smeren.
• Breng geen olie aan op de binnenzijde van de naaf, anders zal het vet naar buiten komen.
• U dient de tandwielen regelmatig in een neutraal reinigingsmiddel schoon te spoelen en deze vervolgens opnieuw te smeren.
Bovendien kan het reinigen van de ketting met een neutraal reinigingsmiddel en het smeren een effectieve manier zijn om de
gebruiksduur van de tandwielen en de ketting te verlengen.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en de ketting vernieuwen.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden aangezien de kans bestaat dat door de hoge
kabelweerstand de werking van de SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
• Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde groepmerktekens te gebruiken. Nooit in combinatie
gebruiken met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
• Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor wanneer het stuur volledig naar beide kanten gedraaid
wordt. Controleer bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet raakt wanneer het stuur volledig naar
beide kanten gedraaid wordt.
• Voor de versnellingskabel wordt een speciaal soort vet gebruikt. Gebruik geen DURA-ACE vet of andere
soorten vet, aangezien dit een nadelige invloed kan hebben op het overschakelen van de versnellingen.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in gebruik te nemen om er voor
te zorgen dat deze goed glijden.
• Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken van de OT-SP buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
• De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel draait.
• Als de remvloeistof die in de vloeistofschijfremmen wordt gebruikt van een soort is dat zich aan de plastic onderdelen van de
schakelhendel vasthecht, kan dit scheurtjes in de plastic onderdelen of verkleuring daarvan tot gevolg hebben. Let er dus op dat
de remvloeistof niet met deze plastic onderdelen in aanraking komt.
De minerale olie die in SHIMANO schijfremmen wordt gebruikt veroorzaakt geen scheurtjes of verkleuring wanneer deze met
plastic onderdelen in aanraking komt, echter dergelijke onderdelen dienen eerst met alcohol gereinigd te worden om te
voorkomen dat verontreinigende deeltjes zich kunnen vasthechten.
• De indicator en de schakelhendeleenheid niet demonteren, aangezien dit beschadiging of foutieve werking tot gevolg kan hebben.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het gevolg is van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende de methode van montage, afstelling, onderhoud
of bediening.
Groepmerktekens
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
SI-6MPRB-001-03
1mm
Duw de remhendel niet tegen de indicatorafdekking, anders kan dit
problemen met de werking van de naald tot gevolg hebben.
Gebruik voor de montage van het
tandwiel het speciaal gereedschap
(TL-LR15/LR10)
om de borgring vast te
zetten.
• Gebruik bij het vervangen van het
tandwiel het speciaal gereedschap
(TL-LR15/LR10) en TL-SR21 om de
borgring te verwijderen.
Aantrekkoppel :
30 - 50 N·m {300 - 500 kgf·cm}
Borgring
Gereedschap
(TL-SR21)
Demontage
TL-LR15/LR10
/