Denver BTH-150BLUE Handleiding

Merk
Denver
Categorie
mobiele headsets
Model
BTH-150BLUE
Type
Handleiding
09
NED
Gefeliciteerd met uw aanschaf en hartelijk bedankt voor het gebruiken van onze Bluetooth-hoofdtelefoon.
Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door, zodat u snel aan de slag kunt gaan.
Opgelet
1. Als u hoofdtelefoon langere tijd niet gebruikt, schakel deze a.u.b. uit en bewaar het in de
verpakking om beschadiging, krassen of vervorming van de hoofdbeugel te voorkomen. Om de
levensduur van de batterij te verlengen, laad deze a.u.b. elke 6 maanden op.
2. Als u de hoofdtelefoon langere tijd niet hebt gebruikt, laad deze a.u.b. eerst op.
3. De batterij van de hoofdtelefoon is origineel – wij raden u af deze zelf te vervangen.
4. Bewaar de hoofdtelefoon a.u.b. op een droge plek.
5. Gebruik dit product a.u.b. niet in omgevingen met een temperatuur hoger dan 60°C en vermijd vuur.
6. De hoofdbeugel a.u.b. niet buigen of verdraaien om vervorming te voorkomen.
7. Laat de oorkussentjes a.u.b. niet meer verslijten dan wat al gebeurt door dagelijks gebruik.
8. Stel het volume niet in op een zeer hoog niveau en blijf vervolgens afspelen. Als uw oren beginnen te
suizen, verlaag a.u.b. het volume en stop met afspelen. Verhoog het volume niet plotseling. Verhoog het
volume geleidelijk aan, om gehoorbeschadiging wegens hoge volumes te voorkomen.
9. Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, houd uw omgeving a.u.b. in de gaten en gebruik het product
niet in omgevingen met verkeer.
Inbegrepen:
De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:
Bluetooth-hoofdtelefoon x 1
Handleiding x 1
2,5mm – 3,5mm audiokabel x 1
MicroUSB-laadkabel x 1
Next Song / Volume +
Previous Song / Volume -
On & Off / Play & Pause
Line-in
Micro USB Charging Port
Indicator
Mic
EN
NEXT SONG/ VOLUME+
PREVIOUS SONG/ VOLUME-
On & Off / Play & Pause
Micro USB Charging Port
Line-in
MIC
Indicator
NL
Volgende Track/Volume+
Vorige Track/Volume-
Aan & Uit/Start & Pauze
MicroUSB-oplaadpoort
Lijningang
MIC
Indicator
Inschakelen: Houd de MFT ca. 3 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon opent automatisch de
Bluetooth-paringmodus terwijl de LED snel afwisselend blauw en rood begint te knipperen.
Uitschakelen: Houd de MFT ca. 3 seconden ingedrukt.
Oproepen: Druk kort op de MFT om een oproep te beantwoorden; Houd de MFT ingedrukt om een
oproep te weigeren of beëindigen; Druk tweemaal kort op de MFT om het vorige nummer opnieuw te
kiezen.
Van track wisselen: Druk kort op de toets +/-.
Het volume aanpassen: Houd de toets +/- ingedrukt. De hoofdtelefoon zal één pieptoon laten horen
wanneer het maximale volume is bereikt.
Paring:
1. Zorg ervoor dat uw telefoon of Bluetooth-apparaat is ingeschakeld.
2. Schakel de hoofdtelefoon in om de hoofdtelefoon te paren als deze nog niet eerder was gepaard met
een apparaat. De hoofdtelefoon opent automatisch de Bluetooth-paringmodus terwijl de LED snel
afwisselend blauw en rood begint te knipperen. Om de hoofdtelefoon te paren als deze al eerder was
gepaard met een ander apparaat, moet u het eerder gepaarde apparaat uitschakelen.
3. Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon of Bluetooth-apparaat en laat deze naar
Bluetooth-apparatuur zoeken.
4. Selecteer “Denver BTH-150” in de lijst met gevonden apparaten op uw telefoon of ander
Bluetooth-apparaat.
5. De blauwe LED zal na een geslaagde verbinding constant blijven branden.
De batterij opladen:
Steek de MicroUSB-kabel in de USB-laadpoort van de hoofdtelefoon en sluit het andere uiteinde aan op
een USB-poort van uw computer of ander apparaat geschikt voor opladen via USB. De LED springt op
rood tijdens het opladen. De LED springt op blauw zodra volledig opgeladen.
Waarschuwing laag batterijvermogen:
Wanneer de batterijspanning verlaagt tot onder 3,2V, dan zal er elke 15 seconden een
waarschuwingstoon klinken.
Uitschakeling wegens laag batterijvermogen:
De hoofdtelefoon zal automatisch uitschakelen wanneer de batterijspanning lager is dan 3,0V.
Applicatie:
De Denver BTH-150 kan hands-free oproepen plaatsen en ontvangen met uw compatibele mobiele
telefoon en muziek afspelen van een compatibel Bluetooth-apparaat, deze apparaten moeten echter wel
binnen 15 meter (49 voet) worden gehouden, zonder obstakels
De hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth-specificatie 5.0 en ondersteunt de volgende profielen:
Hoofdtelefoonprofiel (HSP), Hands-free Profiel (HFP), Geavanceerd Audiodistributieprofiel (A2DP).
10
11
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten
en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist
kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is ervoor bestemd om de gebruiker er op te wijzen
dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het overige huisvuil mogen worden
weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal
daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in
overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen
kosteloos ingeleverd kunnen worden bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen
kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTH-150 conform is met Richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres.
Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste
regel van de website. Type modelnummer: BTH-150
Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.
Frequentie bereik: 2402-2480MHz
Totaal vermogen: 14dBm
Waarschuwing interne Lithiumbatterij
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382
Hinnerup
facebook.com/denverelectronics
Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en
weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

Document transcriptie

NED Gefeliciteerd met uw aanschaf en hartelijk bedankt voor het gebruiken van onze Bluetooth-hoofdtelefoon. Lees deze gebruikshandleiding a.u.b. zorgvuldig door, zodat u snel aan de slag kunt gaan. Opgelet 1. Als u hoofdtelefoon langere tijd niet gebruikt, schakel deze a.u.b. uit en bewaar het in de verpakking om beschadiging, krassen of vervorming van de hoofdbeugel te voorkomen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze a.u.b. elke 6 maanden op. 2. Als u de hoofdtelefoon langere tijd niet hebt gebruikt, laad deze a.u.b. eerst op. 3. De batterij van de hoofdtelefoon is origineel – wij raden u af deze zelf te vervangen. 4. Bewaar de hoofdtelefoon a.u.b. op een droge plek. 5. Gebruik dit product a.u.b. niet in omgevingen met een temperatuur hoger dan 60°C en vermijd vuur. 6. De hoofdbeugel a.u.b. niet buigen of verdraaien om vervorming te voorkomen. 7. Laat de oorkussentjes a.u.b. niet meer verslijten dan wat al gebeurt door dagelijks gebruik. 8. Stel het volume niet in op een zeer hoog niveau en blijf vervolgens afspelen. Als uw oren beginnen te suizen, verlaag a.u.b. het volume en stop met afspelen. Verhoog het volume niet plotseling. Verhoog het volume geleidelijk aan, om gehoorbeschadiging wegens hoge volumes te voorkomen. 9. Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, houd uw omgeving a.u.b. in de gaten en gebruik het product niet in omgevingen met verkeer. Inbegrepen: De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen: Bluetooth-hoofdtelefoon x 1 Handleiding x 1 2,5mm – 3,5mm audiokabel x 1 MicroUSB-laadkabel x 1 Next Song / Volume + Previous Song / Volume On & Off / Play & Pause Line-in Micro USB Charging Port Indicator Mic EN NL NEXT SONG/ VOLUME+ Volgende Track/Volume+ PREVIOUS SONG/ VOLUME- Vorige Track/Volume- On & Off / Play & Pause Aan & Uit/Start & Pauze Micro USB Charging Port MicroUSB-oplaadpoort Line-in Lijningang MIC MIC Indicator Indicator 09 Inschakelen: Houd de MFT ca. 3 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon opent automatisch de Bluetooth-paringmodus terwijl de LED snel afwisselend blauw en rood begint te knipperen. Uitschakelen: Houd de MFT ca. 3 seconden ingedrukt. Oproepen: Druk kort op de MFT om een oproep te beantwoorden; Houd de MFT ingedrukt om een oproep te weigeren of beëindigen; Druk tweemaal kort op de MFT om het vorige nummer opnieuw te kiezen. Van track wisselen: Druk kort op de toets +/-. Het volume aanpassen: Houd de toets +/- ingedrukt. De hoofdtelefoon zal één pieptoon laten horen wanneer het maximale volume is bereikt. Paring: 1. Zorg ervoor dat uw telefoon of Bluetooth-apparaat is ingeschakeld. 2. Schakel de hoofdtelefoon in om de hoofdtelefoon te paren als deze nog niet eerder was gepaard met een apparaat. De hoofdtelefoon opent automatisch de Bluetooth-paringmodus terwijl de LED snel afwisselend blauw en rood begint te knipperen. Om de hoofdtelefoon te paren als deze al eerder was gepaard met een ander apparaat, moet u het eerder gepaarde apparaat uitschakelen. 3. Activeer de Bluetooth-functie op uw telefoon of Bluetooth-apparaat en laat deze naar Bluetooth-apparatuur zoeken. 4. Selecteer “Denver BTH-150” in de lijst met gevonden apparaten op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat. 5. De blauwe LED zal na een geslaagde verbinding constant blijven branden. De batterij opladen: Steek de MicroUSB-kabel in de USB-laadpoort van de hoofdtelefoon en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort van uw computer of ander apparaat geschikt voor opladen via USB. De LED springt op rood tijdens het opladen. De LED springt op blauw zodra volledig opgeladen. Waarschuwing laag batterijvermogen: Wanneer de batterijspanning verlaagt tot onder 3,2V, dan zal er elke 15 seconden een waarschuwingstoon klinken. Uitschakeling wegens laag batterijvermogen: De hoofdtelefoon zal automatisch uitschakelen wanneer de batterijspanning lager is dan 3,0V. Applicatie: De Denver BTH-150 kan hands-free oproepen plaatsen en ontvangen met uw compatibele mobiele telefoon en muziek afspelen van een compatibel Bluetooth-apparaat, deze apparaten moeten echter wel binnen 15 meter (49 voet) worden gehouden, zonder obstakels De hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth-specificatie 5.0 en ondersteunt de volgende profielen: Hoofdtelefoonprofiel (HSP), Hands-free Profiel (HFP), Geavanceerd Audiodistributieprofiel (A2DP). 10 Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is ervoor bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld. Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten. Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten. Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTH-150 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres. Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: BTH-150 Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads. Frequentie bereik: 2402-2480MHz Totaal vermogen: 14dBm Waarschuwing interne Lithiumbatterij DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup facebook.com/denverelectronics 11
/

Deze handleiding is ook geschikt voor