AEG DB1710 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

34www.aeg.com
NEDERLANDS
Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele
AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is
ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
ONDERDELEN
A. Strijkzool
B. Aanduiding maximaal waterniveau
C. Vulopening met klepje
D. Sproeimond
E. Sproeiknop
F. Stoomknop
G. Stoomkeuzeschakelaar/zelfreiniging
H. Aan/uit-indicatielampje
I. Netsnoer
J. Controlelampje warme bodemplaat *
K. Temperatuurknop
L. Waterreservoir
M. Snoeroprolsysteem
N. Strijkijzer hiel
(* Alleen bepaalde modellen)
Afbeelding pagina 2-3
HET EERSTE GEBRUIK
1 Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir
om vreemde stoen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/
geuren vrijkomen.
2 Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Zet de stoomschake-
laar op “OFF” en open het deksel van de vulopening (A). Giet er met de bijgeleverde beker water in, tot aan het
maximale niveau (B). Til het uiteinde van het ijzer omhoog, om te voorkomen dat er water overstroomt tijdens het
gieten. Sluit het deksel (C)
Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combi-
natie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.
3 Sluit het stroomsnoer aan op een stopcontact. Stel de temperatuurschakelaar in op de gewenste warmte. Het
stroomlampje geeft aan dat het strijkijzer aan het opwarmen is. Wanneer het lampje uitgaat is het strijkijzer klaar
voor gebruik. Opmerking: Als u de temperatuur verlaagt tijdens het strijken, mag u niet opnieuw beginnen voor het
stroomlampje gaat branden.
4 Strijken met stoom. Zet de stoomschakelaar in een stand tussen “OFF” en “ ”, afhankelijk van de gewenste ho-
eveelheid stoom. Laat de stoomschakelaar in de stand “OFF” om te strijken zonder stoom. Opmerking: Het strijkijzer
geeft continu stroom af als u het horizontaal houdt. Stop de continue stoom door het strijkijzer verticaal te plaatsen
of door de stoomschakelaar op “OFF” te zetten.
5 De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik
de sproeinevel om stoen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een jne nevel op
het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste
voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B).
6 Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate
stoen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop.
7 Het apparaat moet worden uitgeschakeld voor de stroomstekker wordt aangesloten of losgekoppeld. Trek
nooit aan het netsnoer. Neem de stekker vast en trek. Maak de watertank leeg en laat het strijkijzer volledig afkoelen
alvorens het op te bergen.

8 Plaats het strijkijzer wanneer u het opbergt altijd op de hielsteun, met het snoer losjes rond de kabelwikkelvoorz-
iening gedraaid. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik
geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd.
9 Zelfreinigende functie. Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Vul de watertank met water via de vulopen-
ing. Schakel het strijkijzer in op de hoogste temperatuur. Zet de stoomknop in de zelfreinigingsstand, en houd het
strijkijzer minstens 60 seconden vast om het water te laten vrijkomen via de stoomgaten. Laat de knop los om de
zelfreinigingsfunctie te stoppen.
10 De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor
35www.aeg.com
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
NL
PT
raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige
doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de strijkzool wilt reinigen, wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige
doek, waarna u de strijkzool droog veegt.
THERMOSAFE™ 
11 Uw apparaat is uitgerust met een ThermoSafecontrolelampje voor een warme bodemplaat, dat detecteert
wanneer de bodemplaat warm is, door van kleur te veranderen van zwart naar rood. Wordt de temperatuur van de
zoolplaat lager dan 40 °C, dan wordt de kleur weer zwart en kunt u het strijkijzer opbergen.
Geniet van uw nieuwe AEG-product!
VEILIGHEIDSADVIES


• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig
gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het
strijkijzer aan staat of afkoelt.
De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik
.
Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd
water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning
en frequentie voldoen aan de specicaties op het classicatieplaatje!
Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer
zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt.
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
De vulopening mag tijdens het gebruik niet worden geopend.
Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant,
de servicevertegenwoordiger of een andere gekwaliceerde persoon worden vervangen om
risico’s te vermijden.
Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer,
wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt
geplaatst stabiel is.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het
elektriciteitsnet.
Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het
stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden.
De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld.
Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op
het apparaat is aangegeven.
36www.aeg.com
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik.
Wees voorzichtig wanneer u het stoomstrijkijzer omgekeerd houdt – er bevindt zich
mogelijk heet water in het reservoir.
STRIJKSCHEMA
STOF TEMPERATUURINSTELLING AANBEVELING VOOR STRIJKEN
Acryl

Acetaat


Nylon & polyester


Rayon

Viscose











Katoen



Corduroy


Linnen







 


TIPS EN TRUCS
Temperatuurinstellingen




Vermijd vlekken op de stof

Stoen wassen vóór het strijken


37www.aeg.com
GB
DE
AR
ES
FA
FR
GR
NL
PT
PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING


 




  









  








 








U heeft hard water gebruikt waardoor


Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of






Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of



gespoeld of de kleding is nieuw en is niet


VERWIJDERING









Documenttranscriptie

NEDERLANDS Bedankt voor uw keuze van een AEG-product. Om te zorgen voor de beste resultaten, moet u altijd originele AEG-accessoires en -reserveonderdelen gebruiken. Deze zijn speciaal voor uw product ontworpen. Dit product is ontworpen met het oog op het milieu. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden. ONDERDELEN A. B. C. D. E. F. G. Strijkzool Aanduiding maximaal waterniveau Vulopening met klepje Sproeimond Sproeiknop Stoomknop Stoomkeuzeschakelaar/zelfreiniging H. I. J. K. L. M. N. Aan/uit-indicatielampje Netsnoer Controlelampje warme bodemplaat * Temperatuurknop Waterreservoir Snoeroprolsysteem Strijkijzer hiel (* Alleen bepaalde modellen) Afbeelding pagina 2-3 HET EERSTE GEBRUIK 1 Vóór het eerste gebruik. Verwijder alle plakresten en wrijf zachtjes met een vochtige doek. Spoel het waterreservoir om vreemde stoffen te verwijderen. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aanzet, kunnen er tijdelijk dampen/ geuren vrijkomen. 2 Stoomstrijkijzer vullen met water. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Zet de stoomschakelaar op “OFF” en open het deksel van de vulopening (A). Giet er met de bijgeleverde beker water in, tot aan het maximale niveau (B). Til het uiteinde van het ijzer omhoog, om te voorkomen dat er water overstroomt tijdens het gieten. Sluit het deksel (C) Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. 3 Sluit het stroomsnoer aan op een stopcontact. Stel de temperatuurschakelaar in op de gewenste warmte. Het stroomlampje geeft aan dat het strijkijzer aan het opwarmen is. Wanneer het lampje uitgaat is het strijkijzer klaar voor gebruik. Opmerking: Als u de temperatuur verlaagt tijdens het strijken, mag u niet opnieuw beginnen voor het stroomlampje gaat branden. 4 Strijken met stoom. Zet de stoomschakelaar in een stand tussen “OFF” en “ ”, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid stoom. Laat de stoomschakelaar in de stand “OFF” om te strijken zonder stoom. Opmerking: Het strijkijzer geeft continu stroom af als u het horizontaal houdt. Stop de continue stoom door het strijkijzer verticaal te plaatsen of door de stoomschakelaar op “OFF” te zetten. 5 De spoeinevel en stoomfunctie gebruiken. Controleer of het waterreservoir ten minste voor 1/4 gevuld is. Gebruik de sproeinevel om stoffen van tevoren te bevochtigen. Druk de sproeiknop een aantal keren in om een fijne nevel op het materiaal te sproeien (A). Controleer, voor gebruik van de stoomfunctie eerst of het waterreservoir ten minste voor de helft is gevuld. Druk een aantal keren op de stoomknop om de pomp op druk te krijgen (B). 6 Hangende artikelen stomen. De verticale stoomfunctie is ideaal voor het stomen van gordijnen, pakken en delicate stoffen. Hang het artikel op een hanger, houd het strijkijzer op een afstand van 10–20 cm en druk op de stoomknop. 7 Het apparaat moet worden uitgeschakeld voor de stroomstekker wordt aangesloten of losgekoppeld. Trek nooit aan het netsnoer. Neem de stekker vast en trek. Maak de watertank leeg en laat het strijkijzer volledig afkoelen alvorens het op te bergen. REINIGEN (GEBRUIK NOOIT EEN REINIGINGSMIDDEL) 8 Plaats het strijkijzer wanneer u het opbergt altijd op de hielsteun, met het snoer losjes rond de kabelwikkelvoorziening gedraaid. Reinig de oppervlakken aan de buitenzijden met een vochtige doek en wrijf deze droog. Gebruik geen chemische oplosmiddelen; hierdoor raakt het oppervlak beschadigd. 9 Zelfreinigende functie. Houd het strijkijzer boven de gootsteen. Vul de watertank met water via de vulopening. Schakel het strijkijzer in op de hoogste temperatuur. Zet de stoomknop in de zelfreinigingsstand, en houd het strijkijzer minstens 60 seconden vast om het water te laten vrijkomen via de stoomgaten. Laat de knop los om de zelfreinigingsfunctie te stoppen. 10 De strijkzool reinigen. Gebruik geen schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen op de strijkzool. Hierdoor www.aeg.com 34 raakt het oppervlak beschadigd. Als u verbrandingsresten wilt verwijderen, beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek terwijl het strijkijzer nog heet is. Als u de strijkzool wilt reinigen, wrijft u eroverheen met een zachte, vochtige doek, waarna u de strijkzool droog veegt. THERMOSAFE™ (* ALLEEN BEPAALDE MODELLEN) 11 DE AR Uw apparaat is uitgerust met een ThermoSafe™ controlelampje voor een warme bodemplaat, dat detecteert wanneer de bodemplaat warm is, door van kleur te veranderen van zwart naar rood. Wordt de temperatuur van de zoolplaat lager dan 40 °C, dan wordt de kleur weer zwart en kunt u het strijkijzer opbergen. ES FA Geniet van uw nieuwe AEG-product! VEILIGHEIDSADVIES Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. • Houd het strijkijzer en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar wanneer het strijkijzer aan staat of afkoelt. • De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik . • Dit product is geschikt voor gebruik met kraanwater. Het wordt aanbevolen gedestilleerd water of een combinatie van 50% gedestilleerd en 50% kraanwater te gebruiken. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als het strijkijzer of het snoer zichtbare tekenen van schade vertoont of als het lekt. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. • De vulopening mag tijdens het gebruik niet worden geopend. • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. • Het strijkijzer moet worden gebruikt en neergezet op een stabiel oppervlak. Controleer, wanneer het strijkijzer op de voet wordt gezet, of het oppervlak waarop de voet wordt geplaatst stabiel is. • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. • Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet na gebruik altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd en onderhouden. • De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het waterreservoir met water wordt gevuld. • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. www.aeg.com GB 35 FR GR NL PT • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. • Wees voorzichtig wanneer u het stoomstrijkijzer omgekeerd houdt – er bevindt zich mogelijk heet water in het reservoir. STRIJKSCHEMA STOF TEMPERATUURINSTELLING AANBEVELING VOOR STRIJKEN Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant. Acetaat Droog strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Nylon & polyester Strijken aan de verkeerde kant terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Rayon Strijken aan de verkeerde kant van de stof. Viscose Voornamelijk droog strijken. Stoom kan worden gebruikt als de fabrikant dat toestaat. Zijde Strijken aan de verkeerde kant. Gebruik een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen. Katoenmengsels Controleer het label en volg de instructies van de fabrikant. Gebruik de laagst mogelijke instelling. Wol & wolmengsels Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Katoen Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Corduroy Stoomstrijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek. Linnen tot “max” Strijken aan de verkeerde kant van de stof of met een strijkdoek om glansstrepen te voorkomen, met name bij donkere kleuren. Droog strijken terwijl het materiaal nog vochtig is of gebruik de sproeier om de stof te bevochtigen. Gebruik de gemiddelde tot hoge stoomstand. Denim tot “max” Gebruik de maximale stoomstand. Variabele strijksnelheden en vochtigheid van de stof kunnen ertoe leiden dat de optimale instellingen afwijken van de aanbevelingen in de tabel! TIPS EN TRUCS Temperatuurinstellingen Het strijkijzer warmt sneller op dan dat het afkoelt, dus wij bevelen u aan om de stoffen die de laagste temperatuur vereisen eerst te strijken. Gebruik de laagste temperatuur voor stoffen met ongebruikelijke afwerkingen, zoals pailletten of borduurwerk. Als u niet zeker bent welke stof u strijkt, begin dan met een lage temperatuur en strijk een verborgen hoek. Verhoog de temperatuur vervolgens geleidelijk, indien nodig. Vermijd vlekken op de stof Strijk nooit oppervlakken met transpiratiestrepen of andere vlekken. De warmte zet de vlekken vast op de stof. Stoffen wassen vóór het strijken Als de wasmachine zwaar is geladen of het centrifugeertoerental zeer hoog is, worden de stoffen wellicht meer gekreukt. Vele stoffen zijn echter gemakkelijker te strijken als ze vochtig zijn. www.aeg.com 36 PROBLEMEN OPLOSSEN GB PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING DE Strijkzool wordt niet warm terwijl het strijkijzer is ingeschakeld. Probleem met de aansluiting Controleer het netsnoer, de stekker en het stopcontact. AR De temperatuurschakelaar staat in de stand “MIN”. Selecteer een geschikte temperatuur. ES Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). FA De stoomschakelaar staat in de nietstoomstand Zet de stoomschakelaar tussen de standen minimale stoom en maximale stoom (zie het “Strijkschema”). FR Gekozen temperatuur is lager dan de opgegeven temperatuur voor stoom. Verhoog de temperatuur naar ten minste Sproeifunctie werkt niet. Onvoldoende water in het reservoir. Vul het waterreservoir (zie “Het eerste gebruik”, nr 2). Stoom- en verticale stoomfunctie werken niet. Stoomfunctie is zeer vaak gebruikt binnen een korte periode. Leg het strijkijzer horizontaal neer en wacht even voordat u de stoomfunctie opnieuw gebruikt. Strijkijzer wordt niet warm genoeg. Stel de juiste temperatuur in voor strijken met stoom (tot ). Zet het strijkijzer verticaal neer en wacht tot het temperatuurindicatielampje uitgaat. U heeft hard water gebruikt waardoor er kalkafzettingen zijn ontstaan in het waterreservoir. Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of meerdere keren. U hebt chemische antikalkmiddelen gebruikt. Gebruik geen antikalkmiddelen. Er zitten stofvezels in de gaatjes van de zoolplaat en die verbranden. Gebruik de zelfreinigingsfunctie één of meerdere keren. Maak de zoolplaat schoon met een zacht vochtig doek. Strijkijzer geeft geen stoom. Er komen bruine strepen uit de zoolplaat tijdens het strijken en deze maken vlekken op het wasgoed. . NL PT De stoffen zijn mogelijk niet goed Spoel het wasgoed nogmaals grondig. gespoeld of de kleding is nieuw en is niet gewassen voor het strijken. VERWIJDERING Dit symbool op het product geeft aan dat dit product een batterij bevat die niet met het normale huisafval verwijderd mag worden. Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huisafval verwijderd mag worden. Om uw product in het recycleproces te geven, moet het naar een officiële deponie worden gebracht, of naar een servicecentrum van AEG dat de batterij en de elektrische onderdelen op veilige en professionele wijze kan verwijderen en recyclen. Neem de voorschiften in uw land in acht voor de gescheiden afvalverzameling van elektrische producten en oplaadbare accu’s. AEG behoudt het recht voor producten, informatie en specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. www.aeg.com GR 37
1 / 1

AEG DB1710 Handleiding

Categorie
Strijkijzers
Type
Handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor