One For All URC 7990 de handleiding

Categorie
Afstandsbedieningen
Type
de handleiding

Deze handleiding is ook geschikt voor

12 WWW.ONEFORALL.COM
1
Wordt het merk van uw apparaat hier
onder vermeldt?
• JA : Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld (niet alleen op
s
tandby) en onthoud het nummer dat hieronder aan het merk is
t
oegewezen (bijvoorbeeld; nummer 6 voor een Samsung TV).
• NEE : Volg de instructies voor”Directe code-instelling” (pag. 14).
Bijvoorbeeld: Samsung tv = 6
SimpleSet
Ne
d
erla
nd
s
Samsung
Grundig
Hitachi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
CanalSat
Foxtel
Freebox
Humax
Multichoice
Pace
Philips
Samsung
Sky
Virgin Media
Denon
JVC
LG
Panasonic / Technics
Philips
Pioneer
Samsung
Sony
Toshiba
Yamaha
Denon
Harman/Kardon
JVC
Kenwood
Onkyo
Panasonic / Technics
Philips / Marantz
Pioneer
Sony
Yamaha
A.C. Ryan
Apple
Emtec
Lomega
Microsoft
Popcorn Hour
Seagate
Sumvision
Western Digital
Xtreamer
Altec Lansing
Apple
Bose /Creative
Denon
JBL
Logitech
Onkyo
Philips
Sony
Teufel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV
STB Audio
DVD
Media MP3
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 Pagina 12
WWW.ONEFORALL.COM 13
Houd 'settings' geduren-
de 3 seconden inge-
d
rukt. Het settings
s
cherm zal verschijnen.
D
ruk op "SimpleSet". Het
scherm toont alleen de
apparaat toetsen en de
c
ijfers toetsen.
Selecteer de apparaat-
t
oets (bijvoorbeeld de
T
V-toets) voor het type
apparaat dat u wilt
bedienen
2
4
5
3
Houd de nummertoets ingedrukt die is toegewezen aan uw merk (bij-
voorbeeld 'nummer 6' voor een Samsung-tv) totdat het apparaat wordt
UITGESCHAKELD. Laat de nummertoets los zodra het apparaat wordt
UITGESCHAKELD. KLAAR!
Het apparaat wordt NIET UITGESCHAKELD? Volg de instructies voor
'Directe code-instelling' of probeer Automatisch zoeken.
Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet
bedienen? Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke
afstandsbediening) opnieuw IN en herhaal SimpleSet. Zorg ervoor dat u de
nummertoets die is toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat
wordt UITGESCHAKELD.
U kunt het apparaat bedienen met de Infinity, maar sommige
toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie
beschikbaar voor uw merk. Herhaal SimpleSet en zorg ervoor dat u de
nummertoets die is toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat
wordt UITGESCHAKELD of ga naar www.simpleset.com.
SimpleSet
3
s
e
c.
E.g.
6
=
Sam
su
ng
t
v
m
a
x
.
6
0
s
e
c.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 Pagina 13
D
e afstandsbediening instellen voor het bedienen van uw apparaten
Directe code-instelling
1) Zoek de code van het apparaat op in de bijgeleverde Codelijst. De
codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest
v
oorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat
i
s ingeschakeld (niet op stand-by).
2) Houd de “settings-icon” gedurende 3 seconden ingedrukt.
H
et settings scherm zal verschijnen.
3) Druk op "Extra". Het scherm toont alleen de apparaattoetsen.
4
) Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type
apparaat dat u wilt bedienen.
5) Voer de eerste 4-cijferige code in die wordt weergegeven voor uw
m
erk (bijvoorbeeld 0556 voor een Bennett-TV). Het lampje knippert
t
wee keer.
6) Richt uw Infinity afstandsbediening nu op het apparaat en druk op
P
OWER (AAN/UIT). Als het apparaat wordt UITGESCHAKELD, is de
afstandsbediening klaar voor gebruik met het apparaat.
I
ndien het apparaat NIET wordt UITGESCHAKELD? Herhaal de instructies
voor Directe code-instelling met de volgende code die voor uw merk
wordt weergegeven.
• Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen?
Zet het apparaat handmatig AAN (of gebruik de originele afstandsbediening) en herhaal
Directe code-instelling, waarbij u de volgende code neemt die voor uw merk is vermeld.
• U kunt het apparaat bedienen met de Infinity afstandsbediening, maar sommige
toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar
voor uw merk. Herhaal de instructies voor Directe code-instelling met de volgende code
die voor uw merk wordt weergegeven.
• Indien het nog steeds NIET werkt? Volg de instructies voor Automatisch zoeken of ga
naar www.simpleset.com.
De afstandsbediening instellen voor het bedienen van uw apparaten
Automatisch zoeken
Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in
het geheugen van de Infinity afstandsbediening te doorlopen. De zoekmethode
werkt mogelijk ook als uw merk helemaal niet wordt vermeld.
1) Houd 'settings' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm
zal verschijnen.
2) Druk op "Search". Het scherm toont alleen de apparaattoetsen.
3) Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type
apparaat dat u wilt bedienen.
4) Richt de afstandsbediening op het apparaat. Nu verzendt de afstandsbe
diening een ander signaal voor UITSCHAKELEN (automatisch elke
3 seconden) naar alle merken die in het geheugen zijn opgeslagen.
Druk op “het vinkje” zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. Klaar!
• Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen?
Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke afstandsbediening) opnieuw
IN en herhaal Automatisch zoeken. Zorg ervoor dat u op “het vinkje” drukt zodra het
apparaat wordt UITGESCHAKELD.
• U kunt het apparaat bedienen met de Infinity afstandsbediening, maar sommige
toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar
voor uw merk. Herhaal Automatisch zoeken. Automatisch zoeken selecteert de volgende
configuratie voor uw merk. Zorg ervoor dat u op “het vinkje” drukt zodra het apparaat
wordt UITGESCHAKELD.
14 WWW.ONEFORALL.COM
----
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 Pagina 14
D
e afstandsbediening instellen voor het bedienen van uw apparaten
Copy
Met deze functie kunt u een of meer functies van de originele (werkende) afstands-
bediening kopiëren naar de Infinity-afstandsbediening.
V
oorbeeld: de functie "TOP MENU" van uw originele afstandsbediening kopiëren
naar de toets "A" van uw Infinity-afstandsbediening.
1
) Plaats beide afstandsbedieningen (de Infinity-afstandsbediening en uw
originele afstandsbediening) op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat
de uiteinden die normaliter naar het apparaat worden gericht, nu naar
e
lkaar zijn gericht. De afstand tussen de afstandsbedieningen moet
ongeveer 2 tot 5 cm bedragen. Zorg ervoor dat beide afstandsbe-
dieningen op dezelfde hoogte liggen.
2
) Houd de “settings-icon” gedurende 3 seconden ingedrukt.
H
et settings scherm zal verschijnen.
3
) Druk op "Kopiëren". In het venster worden alleen de apparaattoetsen
weergegeven.
4) Selecteer de corresponderende toets voor het apparaat (bijvoorbeeld
TV).
5) * Druk nogmaals op de toets DVD om het tweede venster te openen, waar
de toets "A" zich bevindt.
(*) Sla deze stap over als de corresponderende functies in het eerste venster staan.
6) Druk eerst op de toets "A". De "Power Ring" zal nu 3 keer
knipperen en dan zal het display uitgaan.
Druk daarna op de toets "TOP MENU" op de originele afstands
bediening. De "Power Ring" zal nu 3 keer
knipperen en dan zal het display uitgaan.
7) U hebt de functie "TOP MENU" van de originele afstandsbediening nu
gekopieerd naar de Infinity-afstandsbediening. Als u NU op de toets "A"
drukt (in de DVD-modus) wordt de functie "TOP MENU" uitgevoerd.
8) Als u meer knoppen wilt kopiëren, herhaalt u stap 4. Als u klaar bent,
drukt u op de “settings-icon” om terug te keren naar de gebruikers-
modus.
Hoe kan een geleerde functie worden verwijderd?
Bijvoorbeeld: hoe kan een gekopieerde functie van de toets "A" worden verwijderd?
1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster
Setup (Configuratie) wordt weergegeven.
2) Druk op "Kopiëren". De apparaattoetsen worden weergegeven.
3) Druk op de corresponderende toets voor het apparaat (bijvoorbeeld DVD).
4) * Druk nogmaals op DVD om het tweede venster te openen.
5) Houd de toets "A" gedurende 3 seconden ingedrukt. De "Power Ring" knippert
twee keer.
(*) Sla deze stap over als de corresponderende functies in het eerste venster staan.
WWW.ONEFORALL.COM 15
Top
Menu
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 Pagina 15
16 WWW.ONEFORALL.COM
D
e afstandsbediening gebruiken
Smart Control
Met Smart Control kunt u maximaal drie apparaten bedienen (bijvoorbeeld TV, STB
en audio) zonder dat u de corresponderende apparaattoets hoeft te selecteren. U
k
unt Smart Control openen door te drukken op "watch tv" (TV kijken), "watch
m
ovie" (film kijken) of "listen to music" (muziek luisteren). Smart Control hoeft niet
verder te worden ingesteld en werkt automatisch zodra u minstens 2 apparaten
hebt geconfigureerd (bijvoorbeeld een TV en een STB). Binnen Smart Control kunt u
s
chakelen tussen drie verschillende vensters (zie Vensters van Smart Control)
Voorbeeld:
Nadat u de TV en STB hebt ingesteld, moet u TV selecteren om de televisie en STB te
b
edienen, waarmee u vervolgens uw Set-Top-Box/digitale TV-ontvanger bedient. Als u op
"watch tv" (TV kijken) drukt, configureert de INFINITY het toetsenblok zodanig dat de toet-
sen VOL+/-, MUTE en AV uw TV bedienen, evenals alle andere toetsen voor de bediening
van uw Set-Top-Box/digitale TV-ontvanger. Aangezien het eerste scherm altijd het
Z
APPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de
c
orresponderende functionaliteit.
Smart Control openen
(
Deze toetsen worden gedimd als ze niet worden gebruikt)
Druk op "watch tv" (TV kijken).
R
esultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van TV kijken) wordt geactiveerd en het
toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+STB (werkt
automatisch als uw een TV en een STB instelt). Aangezien het
eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het
volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit.
Toetsenblokconfiguratie:
• toetsen AV, MUTE en VOLUME +/- : bediening van de TV.
• ALLE ANDERE beschikbare toetsen : bediening van de STB.
• POWER (3 seconden ingedrukt houden
of afstandsbediening omdraaien) : POWER-signaal wordt naar de TV en
STB gestuurd.
Druk op "watch movie" (film kijken).
Resultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van muziek luisteren) wordt geactiveerd
en het toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+DVD
(werkt automatisch als uw een TV en een DVD speler instelt). Aangezien het
eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het
volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit.
Toetsenblokconfiguratie:
• toetsen AV, MUTE en VOLUME +/- : bediening van de TV.
• ALLE ANDERE beschikbare toetsen : bediening van de DVD.
• POWER (3 seconden ingedrukt houden
of afstandsbediening omdraaien) : POWER-signaal wordt naar de TV en
DVD gestuurd.
Druk op "listen to music" (muziek luisteren).
Resultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van muziek luisteren) wordt geactiveerd
en het toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+MP3
(werkt automatisch als uw een TV en een MP3 instelt). Aangezien het
eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het
volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit.
Toetsenblokconfiguratie:
• toetsen Audio IN, MUTE en VOLUME +/- : bediening van de audio.
• AV : bediening van de TV.
• ALLE ANDERE beschikbare toetsen : bediening van de MP3-speler.
• POWER (3 seconden ingedrukt houden
of afstandsbediening omdraaien) : POWER-signaal wordt naar de audio en
MP3-speler gestuurd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 Pagina 16
WWW.ONEFORALL.COM 75
Português
Apanhar para activar ec
O teclado Infinity acender-se-á logo que apanhar o
c
omando.
Quando no modo de um equipamento, (ex.: TV), o
primeiro ecrã a aparecer será o ec principal de TV.
Quando no modo SmartControl, (ex.: “watch tv”), o
primeiro ecrã a aparecer será o ec zapper.
C
omo deactivar a função de pegar:
1) Prima continuadamente “Settings Icon durante 3
segundos. O ecrã de Setup aparece.
2
) Prima “Extra.
3) Prima “9 8 8”. O “Power Ring pisca 4 vezes.
Quando estiver desactivado, prima o boo Device
o
u SmartControl correspondente para alternar
entre ecrãs.
C
omo reactivar a função de pegar:
1) Prima continuadamente “Settings Icon durante 3
segundos. O ecrã de Setup aparece.
2
) Prima “Extra.
3) Prima “9 8 8”. O “Power Ring pisca duas vezes.
Agitar para alternar de ecrãs
Q
uando estiver a controlar o(s) seu(s) equipamen-
to(s), pode alternar entre os ecrãs disponíveis
simplesmente agitando o comando rapidamente
d
a esquerda para a direita (ou vice-versa) de forma
contínua.
Quando no modo de um equipamento (ex.: TV),
p
ode alternar entre 2 ecrãs agitando o comando
ou simplesmente premindo o botão correspon-
dente do equipamento (ex.: TV).
Q
uando num modo SmartControl (ex.: “watch tv”),
pode alternar entre 3 ecrãs agitando o comando
ou simplesmente premindo o botão SmartControl
correspondente (ex.: watch tv).
Como desactivar a função “agitar para alternar
de ecrãs” & “vorar para ligar ou desligar”:
1) Prima continuadamente “Settings Icon durante
3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá.
2) Prima “Extra”.
3) Prima “9 8 7”. O “Power Ring” piscará 4 vezes.
Como desactivar a função “agitar para alternar
de ecrãs” & “vorar para ligar ou desligar”:
1) Prima continuadamente “Settings Icon durante
3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá.
2) Prima “Extra”.
3) Prima “9 8 7”. O “Power Ring” piscará duas vezes.
Virar para ligar ou desligar (ON ou OFF)
Quando em SmartControl, virar o comando (sobre
a sua mesa de centro) resultará no envio de um
sinal de POWER aos equipamentos abrangidos
pelo modo SmartControl.
Ex.: após premir o botão “watch tv e de aceder ao
modo “watch tv, o teclado será configurado para
controlar as suas TV+STB e adicionalmente, quan-
do virar o comando, enviará um SINAL DE POWER,
tanto à TV, como à STB. Certifique-se de que colo-
ca o comando num local plano (ex.: uma mesa de
centro) e simplesmente vire o comando.
Resultado: quando ambos os serviços (TV e STB)
estão ligados (ON), ao virar o comando irá desligá-
los (OFF).
Nederlands
Oppakken om het scherm te activeren
Het Infinity-toetsenblok licht op zodra u de afstands
b
ediening oppakt.
Als de afstandsbediening in apparaatmodus staat
(bijvoorbeeld TV), is het eerste venster dat verschijnt
h
et TV-hoofdvenster.
Als de afstandsbediening in de modus SmartControl
staat (bijvoorbeeld TV kijken), is het eerste venster dat
v
erschijnt het afstandsbedieningsvenster.
De oppakfunctie schakelt u als volgt uit:
1
) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3
seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie)
wordt weergegeven.
2
) Druk op "Extra".
3) Druk op "9 8 8". De "Power Ring" knippert vier keer.
Wanneer de functie is uitgeschakeld, drukt u op de
c
orresponderende apparaattoets of op de toets
SmartControl om van venster te wisselen.
D
e oppakfunctie schakelt u als volgt weer in:
1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3
seconden ingedrukt. Het venster Setup
(
Configuratie) wordt weergegeven.
2) Druk op "Extra".
3) Druk op "9 8 8". De "Power Ring" knippert twee keer.
Scherm wisselen middels een korte shake
A
ls de bediening van de apparaten is ingesteld, kunt u
tussen de beschikbare schermen schakelen door kort
met de afstandsbediening van links naar rechts (of
andersom) en weer terug te schudden (korte shake).
A
ls de afstandsbediening in apparaatmodus staat (bij-
v
oorbeeld TV), kunt u schakelen tussen twee vensters
door met de afstandsbediening te schudden of
gewoon op de corresponderende apparaattoets te
drukken (bijvoorbeeld TV).
Als de afstandsbediening in de modus SmartControl
staat (bijvoorbeeld TV kijken) kunt u schakelen tussen
drie vensters door met de afstandsbediening te schud-
den of gewoon op de corresponderende toets
SmartControl te drukken (bijvoorbeeld TV kijken).
De functie "schudden om van venster te wisselen" &
omdraaien om AAN of UIT te schakelen
schakelt u als volgt uit:
1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3
seconden ingedrukt. Het venster Setup
(Configuratie) wordt weergegeven.
2) Druk op "Extra".
3) Druk op "9 8 7". De "Power Ring" knippert vier
keer.
De functie "schudden om van venster te wisselen" &
omdraaien om AAN of UIT te schakelen
schakelt u als volgt weer in:
1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3
seconden ingedrukt. Het venster Setup
(Configuratie) wordt weergegeven.
2) Druk op "Extra".
3) Druk op "9 8 7". De "Power Ring" knippert twee
keer.
Omdraaien om AAN of UIT te schakelen
Als het apparaat in de modus SmartControl staat, leidt
het omdraaien van de afstandsbediening (die op dat
moment op uw koffietafel ligt) ertoe dat een POWER-
signaal naar de apparaten wordt gestuurd die geselec-
teerd zijn in de modus SmartControl. Bijvoorbeeld:
nadat u hebt gedrukt op de knop "tv kijken" en toe-
gang hebt gekregen tot de TV-modus, zal het toetsen-
blok worden geconfigureerd om uw TV+STB te kun-
nen bedienen. Draait u de afstandsbediening daarna
om, dan zal er een POWER-signaal naar zowel uw TV
als uw STB worden verzonden. Zorg ervoor dat de
afstandsbediening op een vlakke ondergrond ligt (bij-
voorbeeld een koffietafeltje) en draai dan de afstands-
bediening om. Resultaat: als beide apparaten (TV en
STB) zijn ingeschakeld, zal het omdraaien van de
afstandsbediening ze uitschakelen.
INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 Pagina 75
U
RC-7990
U
RC-7991
Code List
p. 20
Direct Code Set
Direkte Codeeinrichtung
Configuration directe du code
Direkte kodeoptning
Direkte kodekonfigurasjon
Direkt koduppsättning
äritys koodeilla
Ajuste directo del código
Impostazione con codice diretto
Directe code-instelling
Ajuste directo del código
Bezprednie ustawianie kodu
Přímé nastavekódu
Közvetlen kódbeállítás
Doğrudan Kod Ayarlama
Απευθείακαταχώρηση κωδικού
Настройка прямого кода
Setare directă a codului
Izravno postavljanje šifre
Priame nastavenie kódu
Следвайте директно набор код
English
Deutsch
Français
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Español
Italiano
Nederlands
Português
Polski
Česky
Magyar
Türkçe
Ελληνική
Русский
Româ
Hrvatski
Slovenský
Български
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 1
20
I
n the UK
0901-5510010
(£ 0,50 per minute)
FAX: +31 53 432 9816
o
fahelp@uebv.com (*)
I
reland
016015986
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
A
ustralia
0800 1425569
New Zealand
0508 663 4 255
FAX: 06 878 2760
South Africa
0860 100551
011 417 3074 /
011 417 3075
FAX: 011 417 3275 /
011 417 3274
support@oneforall.co.za
Deutschland
06966984962
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
España
917873180
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
France
0173036536
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
Italia
0248296093
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
Luxemburg/
Luxembourg
4066615632
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
Portugal
800-831397
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
Schweiz/Suisse/Svizzera
0443420449
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
Österreich/Austria
01790876064
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
Nederland
0205174790
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
België/Belgique
022750851
FAX: +31 53 432 9816
ofahelp@uebv.com (*)
(*) Just send a blank message, you’ll get auto-reply
(*) Bitte senden Sie uns nur eine blanko Nachricht, Sie erhalten direkt eine
automatische Rückantwort.
(*) Envoyez juste un message ‘blanc’, vous obtiendrez automatiquement un questionnaire
à remplir.
(*) Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta
automática con un formulario a rellenar.
(*) Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco,porque você
receberá um e-mail de volta.
(*) Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta
automatica).
(*) U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een
auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen).
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 20

Documenttranscriptie

INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 P nds a l r e Ned 1 SimpleSet Wordt het merk van uw apparaat hier onder vermeldt? • JA : Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld (niet alleen op standby) en onthoud het nummer dat hieronder aan het merk is toegewezen (bijvoorbeeld; nummer 6 voor een Samsung TV). • NEE : Volg de instructies voor”Directe code-instelling” (pag. 14). Samsung Bijvoorbeeld: Samsung tv = 6 TV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Grundig Hitachi LG Panasonic Philips Samsung Sharp Sony Thomson Toshiba STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 DVD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Denon Harman/Kardon JVC Kenwood Onkyo Panasonic / Technics Philips / Marantz Pioneer Sony Yamaha 12 CanalSat Foxtel Freebox Humax Multichoice Pace Philips Samsung Sky Virgin Media Audio Denon 1 JVC 2 LG 3 4 Panasonic / Technics Philips 5 Pioneer 6 Samsung 7 Sony 8 Toshiba 9 Yamaha 0 Media 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A.C. Ryan Apple Emtec Lomega Microsoft Popcorn Hour Seagate Sumvision Western Digital Xtreamer MP3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Altec Lansing Apple Bose /Creative Denon JBL Logitech Onkyo Philips Sony Teufel WWW.ONEFORALL.COM INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 P SimpleSet 2 Houd 'settings' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm zal verschijnen. 3 sec. 3 4 5 Druk op "SimpleSet". Het scherm toont alleen de apparaat toetsen en de cijfers toetsen. Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de TV-toets) voor het type apparaat dat u wilt bedienen Houd de nummertoets ingedrukt die is toegewezen aan uw merk (bijvoorbeeld 'nummer 6' voor een Samsung-tv) totdat het apparaat wordt UITGESCHAKELD. Laat de nummertoets los zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. KLAAR! max. 60 sec. E.g. 6 = Samsung tv Het apparaat wordt NIET UITGESCHAKELD? Volg de instructies voor 'Directe code-instelling' of probeer Automatisch zoeken. Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen? Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke afstandsbediening) opnieuw IN en herhaal SimpleSet. Zorg ervoor dat u de nummertoets die is toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. U kunt het apparaat bedienen met de Infinity, maar sommige toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar voor uw merk. Herhaal SimpleSet en zorg ervoor dat u de nummertoets die is toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD of ga naar www.simpleset.com. WWW.ONEFORALL.COM 13 INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 P De afstandsbediening instellen voor het bedienen van uw apparaten Directe code-instelling 1) Zoek de code van het apparaat op in de bijgeleverde Codelijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by). 2) Houd de “settings-icon” gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm zal verschijnen. 3) Druk op "Extra". Het scherm toont alleen de apparaattoetsen. 4) Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type apparaat dat u wilt bedienen. 5) ---- 6) Voer de eerste 4-cijferige code in die wordt weergegeven voor uw merk (bijvoorbeeld 0556 voor een Bennett-TV). Het lampje knippert twee keer. Richt uw Infinity afstandsbediening nu op het apparaat en druk op POWER (AAN/UIT). Als het apparaat wordt UITGESCHAKELD, is de afstandsbediening klaar voor gebruik met het apparaat. Indien het apparaat NIET wordt UITGESCHAKELD? Herhaal de instructies voor Directe code-instelling met de volgende code die voor uw merk wordt weergegeven. • Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen? Zet het apparaat handmatig AAN (of gebruik de originele afstandsbediening) en herhaal Directe code-instelling, waarbij u de volgende code neemt die voor uw merk is vermeld. • U kunt het apparaat bedienen met de Infinity afstandsbediening, maar sommige toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar voor uw merk. Herhaal de instructies voor Directe code-instelling met de volgende code die voor uw merk wordt weergegeven. • Indien het nog steeds NIET werkt? Volg de instructies voor Automatisch zoeken of ga naar www.simpleset.com. De afstandsbediening instellen voor het bedienen van uw apparaten Automatisch zoeken Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de Infinity afstandsbediening te doorlopen. De zoekmethode werkt mogelijk ook als uw merk helemaal niet wordt vermeld. 1) Houd 'settings' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm zal verschijnen. 2) Druk op "Search". Het scherm toont alleen de apparaattoetsen. 3) Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type apparaat dat u wilt bedienen. 4) Richt de afstandsbediening op het apparaat. Nu verzendt de afstandsbe diening een ander signaal voor UITSCHAKELEN (automatisch elke 3 seconden) naar alle merken die in het geheugen zijn opgeslagen. Druk op “het vinkje” zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. Klaar! • Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen? Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke afstandsbediening) opnieuw IN en herhaal Automatisch zoeken. Zorg ervoor dat u op “het vinkje” drukt zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. • U kunt het apparaat bedienen met de Infinity afstandsbediening, maar sommige toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar voor uw merk. Herhaal Automatisch zoeken. Automatisch zoeken selecteert de volgende configuratie voor uw merk. Zorg ervoor dat u op “het vinkje” drukt zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD. 14 WWW.ONEFORALL.COM INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 P De afstandsbediening instellen voor het bedienen van uw apparaten Copy Met deze functie kunt u een of meer functies van de originele (werkende) afstandsbediening kopiëren naar de Infinity-afstandsbediening. Voorbeeld: de functie "TOP MENU" van uw originele afstandsbediening kopiëren naar de toets "A" van uw Infinity-afstandsbediening. 1) Plaats beide afstandsbedieningen (de Infinity-afstandsbediening en uw originele afstandsbediening) op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de uiteinden die normaliter naar het apparaat worden gericht, nu naar elkaar zijn gericht. De afstand tussen de afstandsbedieningen moet ongeveer 2 tot 5 cm bedragen. Zorg ervoor dat beide afstandsbedieningen op dezelfde hoogte liggen. 2) Houd de “settings-icon” gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm zal verschijnen. 3) Druk op "Kopiëren". In het venster worden alleen de apparaattoetsen weergegeven. 4) Selecteer de corresponderende toets voor het apparaat (bijvoorbeeld TV). 5) * Druk nogmaals op de toets DVD om het tweede venster te openen, waar de toets "A" zich bevindt. (*) Sla deze stap over als de corresponderende functies in het eerste venster staan. 6) Druk eerst Top Druk daarna Menu op de toets "A". De "Power Ring" zal nu 3 keer knipperen en dan zal het display uitgaan. op de toets "TOP MENU" op de originele afstands bediening. De "Power Ring" zal nu 3 keer knipperen en dan zal het display uitgaan. 7) U hebt de functie "TOP MENU" van de originele afstandsbediening nu gekopieerd naar de Infinity-afstandsbediening. Als u NU op de toets "A" drukt (in de DVD-modus) wordt de functie "TOP MENU" uitgevoerd. 8) Als u meer knoppen wilt kopiëren, herhaalt u stap 4. Als u klaar bent, drukt u op de “settings-icon” om terug te keren naar de gebruikersmodus. Hoe kan een geleerde functie worden verwijderd? Bijvoorbeeld: hoe kan een gekopieerde functie van de toets "A" worden verwijderd? 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven. 2) Druk op "Kopiëren". De apparaattoetsen worden weergegeven. 3) Druk op de corresponderende toets voor het apparaat (bijvoorbeeld DVD). 4) * Druk nogmaals op DVD om het tweede venster te openen. 5) Houd de toets "A" gedurende 3 seconden ingedrukt. De "Power Ring" knippert twee keer. (*) Sla deze stap over als de corresponderende functies in het eerste venster staan. WWW.ONEFORALL.COM 15 INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:20 P De afstandsbediening gebruiken Smart Control Met Smart Control kunt u maximaal drie apparaten bedienen (bijvoorbeeld TV, STB en audio) zonder dat u de corresponderende apparaattoets hoeft te selecteren. U kunt Smart Control openen door te drukken op "watch tv" (TV kijken), "watch movie" (film kijken) of "listen to music" (muziek luisteren). Smart Control hoeft niet verder te worden ingesteld en werkt automatisch zodra u minstens 2 apparaten hebt geconfigureerd (bijvoorbeeld een TV en een STB). Binnen Smart Control kunt u schakelen tussen drie verschillende vensters (zie Vensters van Smart Control) Voorbeeld: Nadat u de TV en STB hebt ingesteld, moet u TV selecteren om de televisie en STB te bedienen, waarmee u vervolgens uw Set-Top-Box/digitale TV-ontvanger bedient. Als u op "watch tv" (TV kijken) drukt, configureert de INFINITY het toetsenblok zodanig dat de toetsen VOL+/-, MUTE en AV uw TV bedienen, evenals alle andere toetsen voor de bediening van uw Set-Top-Box/digitale TV-ontvanger. Aangezien het eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit. Smart Control openen (Deze toetsen worden gedimd als ze niet worden gebruikt) Druk op "watch tv" (TV kijken). Resultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van TV kijken) wordt geactiveerd en het toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+STB (werkt automatisch als uw een TV en een STB instelt). Aangezien het eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit. Toetsenblokconfiguratie: • toetsen AV, MUTE en VOLUME +/• ALLE ANDERE beschikbare toetsen • POWER (3 seconden ingedrukt houden of afstandsbediening omdraaien) STB gestuurd. : bediening van de TV. : bediening van de STB. : POWER-signaal wordt naar de TV en Druk op "watch movie" (film kijken). Resultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van muziek luisteren) wordt geactiveerd en het toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+DVD (werkt automatisch als uw een TV en een DVD speler instelt). Aangezien het eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit. Toetsenblokconfiguratie: • toetsen AV, MUTE en VOLUME +/• ALLE ANDERE beschikbare toetsen • POWER (3 seconden ingedrukt houden of afstandsbediening omdraaien) DVD gestuurd. : bediening van de TV. : bediening van de DVD. : POWER-signaal wordt naar de TV en Druk op "listen to music" (muziek luisteren). Resultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van muziek luisteren) wordt geactiveerd en het toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+MP3 (werkt automatisch als uw een TV en een MP3 instelt). Aangezien het eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit. Toetsenblokconfiguratie: • toetsen Audio IN, MUTE en VOLUME +/• AV • ALLE ANDERE beschikbare toetsen • POWER (3 seconden ingedrukt houden of afstandsbediening omdraaien) MP3-speler gestuurd. 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 : bediening van de audio. : bediening van de TV. : bediening van de MP3-speler. : POWER-signaal wordt naar de audio en WWW.ONEFORALL.COM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 INFINITI-105x230 manual_14-talen_RDN-1230113:Infinity Manual_gedrukt 23-01-13 11:22 P Nederlands Português Oppakken om het scherm te activeren Apanhar para activar ecrã • Het Infinity-toetsenblok licht op zodra u de afstands bediening oppakt. • Als de afstandsbediening in apparaatmodus staat (bijvoorbeeld TV), is het eerste venster dat verschijnt het TV-hoofdvenster. • Als de afstandsbediening in de modus SmartControl staat (bijvoorbeeld TV kijken), is het eerste venster dat verschijnt het afstandsbedieningsvenster. • O teclado Infinity acender-se-á logo que apanhar o comando. • Quando no modo de um equipamento, (ex.: TV), o primeiro ecrã a aparecer será o ecrã principal de TV. • Quando no modo SmartControl, (ex.: “watch tv”), o primeiro ecrã a aparecer será o ecrã zapper. De oppakfunctie schakelt u als volgt uit: 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven. 2) Druk op "Extra". 3) Druk op "9 8 8". De "Power Ring" knippert vier keer. Wanneer de functie is uitgeschakeld, drukt u op de corresponderende apparaattoets of op de toets SmartControl om van venster te wisselen. De oppakfunctie schakelt u als volgt weer in: 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven. 2) Druk op "Extra". 3) Druk op "9 8 8". De "Power Ring" knippert twee keer. Scherm wisselen middels een korte shake Als de bediening van de apparaten is ingesteld, kunt u tussen de beschikbare schermen schakelen door kort met de afstandsbediening van links naar rechts (of andersom) en weer terug te schudden (korte shake). Als de afstandsbediening in apparaatmodus staat (bijvoorbeeld TV), kunt u schakelen tussen twee vensters door met de afstandsbediening te schudden of gewoon op de corresponderende apparaattoets te drukken (bijvoorbeeld TV). Als de afstandsbediening in de modus SmartControl staat (bijvoorbeeld TV kijken) kunt u schakelen tussen drie vensters door met de afstandsbediening te schudden of gewoon op de corresponderende toets SmartControl te drukken (bijvoorbeeld TV kijken). De functie "schudden om van venster te wisselen" & “omdraaien om AAN of UIT te schakelen” schakelt u als volgt uit: 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven. 2) Druk op "Extra". 3) Druk op "9 8 7". De "Power Ring" knippert vier keer. De functie "schudden om van venster te wisselen" & “omdraaien om AAN of UIT te schakelen” schakelt u als volgt weer in: 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven. 2) Druk op "Extra". 3) Druk op "9 8 7". De "Power Ring" knippert twee keer. Omdraaien om AAN of UIT te schakelen Als het apparaat in de modus SmartControl staat, leidt het omdraaien van de afstandsbediening (die op dat moment op uw koffietafel ligt) ertoe dat een POWERsignaal naar de apparaten wordt gestuurd die geselecteerd zijn in de modus SmartControl. Bijvoorbeeld: nadat u hebt gedrukt op de knop "tv kijken" en toegang hebt gekregen tot de TV-modus, zal het toetsenblok worden geconfigureerd om uw TV+STB te kunnen bedienen. Draait u de afstandsbediening daarna om, dan zal er een POWER-signaal naar zowel uw TV als uw STB worden verzonden. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op een vlakke ondergrond ligt (bijvoorbeeld een koffietafeltje) en draai dan de afstandsbediening om. Resultaat: als beide apparaten (TV en STB) zijn ingeschakeld, zal het omdraaien van de afstandsbediening ze uitschakelen. WWW.ONEFORALL.COM Como deactivar a função de pegar: 1) Prima continuadamente “Settings Icon” durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá. 2) Prima “Extra”. 3) Prima “9 8 8”. O “Power Ring” piscará 4 vezes. Quando estiver desactivado, prima o botão Device ou SmartControl correspondente para alternar entre ecrãs. Como reactivar a função de pegar: 1) Prima continuadamente “Settings Icon” durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá. 2) Prima “Extra”. 3) Prima “9 8 8”. O “Power Ring” piscará duas vezes. Agitar para alternar de ecrãs Quando estiver a controlar o(s) seu(s) equipamento(s), pode alternar entre os ecrãs disponíveis simplesmente agitando o comando rapidamente da esquerda para a direita (ou vice-versa) de forma contínua. Quando no modo de um equipamento (ex.: TV), pode alternar entre 2 ecrãs agitando o comando ou simplesmente premindo o botão correspondente do equipamento (ex.: TV). Quando num modo SmartControl (ex.: “watch tv”), pode alternar entre 3 ecrãs agitando o comando ou simplesmente premindo o botão SmartControl correspondente (ex.: watch tv). Como desactivar a função “agitar para alternar de ecrãs” & “vorar para ligar ou desligar”: 1) Prima continuadamente “Settings Icon” durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá. 2) Prima “Extra”. 3) Prima “9 8 7”. O “Power Ring” piscará 4 vezes. Como desactivar a função “agitar para alternar de ecrãs” & “vorar para ligar ou desligar”: 1) Prima continuadamente “Settings Icon” durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá. 2) Prima “Extra”. 3) Prima “9 8 7”. O “Power Ring” piscará duas vezes. Virar para ligar ou desligar (ON ou OFF) Quando em SmartControl, virar o comando (sobre a sua mesa de centro) resultará no envio de um sinal de POWER aos equipamentos abrangidos pelo modo SmartControl. Ex.: após premir o botão “watch tv” e de aceder ao modo “watch tv”, o teclado será configurado para controlar as suas TV+STB e adicionalmente, quando virar o comando, enviará um SINAL DE POWER, tanto à TV, como à STB. Certifique-se de que coloca o comando num local plano (ex.: uma mesa de centro) e simplesmente vire o comando. Resultado: quando ambos os serviços (TV e STB) estão ligados (ON), ao virar o comando irá desligálos (OFF). 75 709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 1 URC-7990 URC-7991 Code List p. 20 English Direct Code Set Deutsch Direkte Codeeinrichtung Français Configuration directe du code Dansk Direkte kodeopsætning Norsk Direkte kodekonfigurasjon Svenska Suomi Direkt koduppsättning Määritys koodeilla Español Ajuste directo del código Italiano Impostazione con codice diretto Nederlands Directe code-instelling Português Ajuste directo del código Polski Bezpośrednie ustawianie kodu Česky Přímé nastavení kódu Magyar Közvetlen kódbeállítás Türkçe Doğrudan Kod Ayarlama Ελληνική Απευθείας καταχώρηση κωδικού Русский Настройка прямого кода Română Setare directă a codului Hrvatski Izravno postavljanje šifre Slovenský Priame nastavenie kódu Български Следвайте директно набор код 709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 20 In the UK 0901-5510010 (£ 0,50 per minute) FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) Ireland 016015986 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) Australia 0800 1425569 New Zealand 0508 663 4 255 FAX: 06 878 2760 South Africa 0860 100551 011 417 3074 / 011 417 3075 FAX: 011 417 3275 / 011 417 3274 [email protected] Deutschland 06966984962 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) España 917873180 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) France 0173036536 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) Italia 0248296093 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) Luxemburg/ Luxembourg 4066615632 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) Portugal 800-831397 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) Schweiz/Suisse/Svizzera 0443420449 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) österreich/Austria 01790876064 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) Nederland 0205174790 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) België/Belgique 022750851 FAX: +31 53 432 9816 [email protected] (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) Just send a blank message, you’ll get auto-reply Bitte senden Sie uns nur eine blanko Nachricht, Sie erhalten direkt eine automatische Rückantwort. Envoyez juste un message ‘blanc’, vous obtiendrez automatiquement un questionnaire à remplir. Por favor envíenos un mensaje en blanco, a su vez recibirá una respuesta automática con un formulario a rellenar. Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco,porque você receberá um e-mail de volta. Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta automatica). U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (met daarin een gegevensformulier dat u kan invullen en terug sturen). 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149

One For All URC 7990 de handleiding

Categorie
Afstandsbedieningen
Type
de handleiding
Deze handleiding is ook geschikt voor