Honeywell HCF 82 de handleiding

Merk
Honeywell
Categorie
fitness, gymnastiek
Model
HCF 82
Type
de handleiding
HCW 82/HCF 82
Fernversteller HCW 82/
Raumtemperaturfühler HCF 82
Montage und Bedienung
Setpoint Adjuster HCW 82/
Room Temperature Sensor
HCF 82
Installation and Operation
Combiné d'ambiance HCW 82/
Sonde de température
ambiante HCF 82
Installation et Utilisation
Modulo ambiente
HCW 82/HCF 82
Montaggio e Funzionamento
Sensor a distancia HCW 82/
Sensor de temperatura
ambiente HCF 82
Montaje y funcionamiento
Temperatuurvoeler HCW 82/
Temperatuurvoeler met
instellknop HCF 82
Montage en bediening
Fjernregulering HCW 82/
Rumtemperaturføler HCF 82
Montering og betjening
Overzicht
23
Inhoud
1. Overzicht ............................................................. 23
1.1. Gebruik................................................................ 23
1.2. Verschillen HCW 82/HCF 82............................... 23
1.3. Inhoud van de verpakking ................................... 23
2. Inbedrijfstelling .................................................... 23
2.1. Teach-in .............................................................. 24
2.1.1. Inleren op de voerverwarmingsregelaar .............. 24
2.1.2. Inleren op de Hometronic Manager HCM 200D .. 24
2.1.3. De HCF 82 inleren als vorstbeveiliging ............... 24
2.1.4. Mislukte teach-in ................................................. 24
2.2. Montage .............................................................. 24
3. Bijzonderheden HCW 82..................................... 25
3.1. Bediening ............................................................ 25
3.2. Instelbereik begrenzen ........................................ 25
3.3. Gebruik met externe voeding .............................. 25
3.4. Raamcontact installeren...................................... 26
4. Batterijen vervangen ........................................... 26
5. RF communicatie controleren.............................. 26
6. Storingen oplossen.............................................. 26
7. Technische gegevens ......................................... 26
8. WEEE-richtlijn 2002/96/EG ................................. 26
1. Overzicht
Voor een intelligente kamertemperatuurregeling worden de
temperatuurvoelers HCW 82/HCF 82 toegepast. De
temperatuurvoeler HCF 82 meet de kamertemperatuur en
zendt deze uit.
De HCW 82 meet de kamertemperatuur en biedt bovendien
de mogelijkheid de ingestelde temperatuur te wijzigen.
1.1. Gebruik
De temperatuurvoelers zenden de gegevens op 868,3 MHz.
De gegevens kunnen door andere toestellen, zoals de
vloerverwarmingsregelaar HCE 80/HCC 80/HCE 80R/
HCC 80R of de Hometronic Manager HCM 200D, worden
ontvangen.
Zo kan een breed spectrum van toepassingen worden
afgedekt – van een temperatuurregeling per kamer tot een
vorstbeveiligingsaansturing.
1.2. Verschillen HCW 82/HCF 82
De HCW 82 heeft ten opzichte van de HCF 82 de volgende
aanvullende functies:
aansluitmogelijkheid voor een externe netvoeding
(zie "Gebruik met externe voeding", pagina 25).
aansluitmogelijkheid voor een raamcontact
(zie "Raamcontact installeren", pagina 26).
instelknop, waarmee u de ingestelde temperatuur
rechtstreeks kunt wijzigen;
het instelbereik bedraagt ± 12 °C, uitgaande van de
basiswaarde 20 °C (nulstand).
1.3. Inhoud van de verpakking
1 HCW 82/HCF 82
2 AA-batterijen
2. Inbedrijfstelling
LET OP!
Voorkom interferentie van de
RF communicatie!
Neem de volgende pinten in acht:
Zorg voor voldoende afstand tot
metalen voorwerpen.
Monteer het toestel op minimaal
1 m afstand van draadloze
apparatuur, zoals radiografische
koptelefoons, DECT-telefoons,
enz.
Kies een andere locatie, wanneer
storingen in de communicatie
blijven optreden.
1
2
Afbeelding 1: Deksel van de behuizing verwijderen
Verwijder het deksel van de behuizing van de
temperatuurvoeler (zie Afbeelding 1).
Afbeelding 2: Polariteit van de batterijen en de zendknop
Plaats de meegeleverde AA-batterijen met de juiste
polariteit (zie Afbeelding 2).
Wanneer de rode LED op de HCW 82/HCF 82 knippert,
moeten de batterijen worden vervangen (zie "Batterijen
vervangen", pagina 26).
De afstandsregelaar HCW 82 kan in plaats van
met batterijen ook met een externe voeding
worden gebruikt. Aanwijzingen daarvoor vindt u
in de paragraaf "Gebruik met externe voeding",
pagina 25.
Leg de temperatuurvoeler op de geplande montage-
locatie, maar monteer deze nog niet.
Wijs de HCW 82/HCF 82 toe aan de betreffende
temperatuurzone (zie "Teach-in").
rode LED
Zendknop
Inbedrijfstelling
24
2.1. Teach-in
2.1.1. Inleren op de
voerverwarmingsregelaar
Om de HCW 82/HCF 82 als een temperatuurzone van de
vloerverwarningsregelaar in te leren, volgt u de instructies
uit het hoofdstuk "Inbedrijfstelling" van de montagehand-
leiding "Etageregelaar HCE 80/HCE 80R/HCC 80/
HCC 80R".
2.1.2. Inleren op de Hometronic Manager
HCM 200D
Om de HCW 82/HCF 82 als een temperatuurzone van de
HCM 200D in te leren, volgt u de instructies uit het
hoofdstuk "De HCW 82/HCF 82 installeren en aan een
kamer toewijzen" van de gebruiksaanwijzing van de
Hometronic Manager HCM 200D.
2.1.3. De HCF 82 inleren als
vorstbeveiliging
De HCW 82/HCF 82 kan uitsluitend als
vorstbeveiligingssensor aan de Hometronic
Manager worden toegewezen, wanneer de cv-
toestelschakelaar HS 30 wordt gebruikt voor de
warmtevraag.
Om de HCF 82 als vorstbeveiligingssensor in te leren, doet
u het volgende:
Druk op de menuknop.
De Hometronic Manager
bevindt zich in het menu
"Settings".
DE-INSTALLATION
DAYLIGHT SAVING
TIME
Ga naar het menu "Installation".
Ga naar het menu "Boiler request".
Draai aan de menuknop, tot
"Frost protec. sensor" is
gemarkeerd.
SWITCHING MODULE
FROST PROTEC.
SENSOR
Druk op de menuknop.
De cursor knippert naast "Frost protec. sensor". De
Hometronic Manager is gereed om gegevens van de
sensor te ontvangen.
Activeer binnen 4 min. de Teach-in, door op de
temperatuurvoeler op de zendknop te drukken (zie
Afbeelding 2, zendknop).
Na een succesvol uitgevoerde Teach-in verschijnt op het
display van de Hometronic Manager een * naast "Frost
protec. sensor".
De temperatuurvoeler is aan de Hometronic Manager
toegewezen voor vorstbeveiliging.
Hoe u de temperatuurgegevens van de
temperatuurvoeler op de Hometronic Manager
kunt aflezen of de grenswaarde voor de
vorstbeveiliging kunt aanpassen, kunt u vinden in
de gebruiksaanwijzing van de Hometronic
Manager.
2.1.4. Mislukte teach-in
Wanneer de Teach-in is mislukt:
Verbeter de RF communicatie (zie onder).
Herhaal de Teach-in.
RF communicatie verbeteren
Let bij de keuze van de montagelocatie van de voeler op
een afstand van minimaal 1 m tot radiografische appa-
ratuur zoals draadloze koptelefoons, DECT-telefoons, enz.
Installeer de voeler niet op metalen inbouwdozen en op
minimaal 30 cm afstand van de metalen behuizing.
Kies zonodig een andere montagelocatie voor de
temperatuurvoeler.
2.2. Montage
Verwijder de batterijen.
Teken de boorgaten af conform het boorsjabloon
(zie Afbeelding 3).
Afbeelding 3: Boorsjabloon (getallen in mm)
Boor de gaten.
Schroef de temperatuurvoeler
vast.
Plaats de batterijen terug.
Plaats het deksel van de
behuizing op de bovenkant en
klik deze aan de onderkant vast
(zie Afbeelding 4).
Afbeelding 4:
Deksel op de behuizing
plaatsen
INSTALLATION
DE-INSTALLATION
DAYLIGHT SAVING TIME
SENSOR FUNCTION
SWITCHING MODULE
FROST PROTEC.
SENSOR
Bijzonderheden HCW 82
25
3. Bijzonderheden HCW 82
3.1. Bediening
De ingestelde kamertemperatuur kan op de HCW 82
temperatuurvoeler met een instelknop eenvoudig worden
gewijzigd.
Het instelbereik bedraagt ± 12 °C, uitgaande van de
basiswaarde 20 °C (nulstand).
Afbeelding 5: HCW 82
Selecteer met de instelknop (1) (zie Afbeelding 5) de
gewenste wijziging van de vooraf ingestelde temperatuur
(schaalverdeling in °C).
3.2. Instelbereik begrenzen
U kunt het instelbereik van de instelknop begrenzen.
Verwijder het deksel van de behuizing (zie Afbeelding 1,
pagina 23).
Afbeelding 6: Instelbereik begrenzen
Verplaats de twee kleine pennen in de gaten van de
instelknop om het instelbereik te begrenzen (zie
Afbeelding 6). Kijk hierbij naar de binnenste
schaalverdeling:
In Afbeelding 6, zijn de pennen zo ingesteld, dat de
instelknop maar over ± 3 °C rondom het nulpunt kan
worden verdraaid.
Draai de instelknop met de klok mee tot de aanslag.
Controleer, of de instelknop in de in Afbeelding 5 getoonde
stand staat.
Plaats de instelknop zonodig 180° gedraaid weer terug, tot
het in de getoonde stand staat.
Draai de instelknop naar 0.
Plaats het deksel van de behuizing op de bovenkant en
klik deze aan de onderkant vast (zie Afbeelding 4).
3.3. Gebruik met externe voeding
De HCW 82 temperatuurvoeler met instelknop is, naast
gebruik met batterijen, tevens voorbereid voor gebruik met
een externe voeding.
LET OP!
Voorkom beschadinging van de
voeler!
Neem de volgende punkten in acht:
Gebruik een netvoeding met
3 VDC ± 10 %, min. 25 mA.
Zorg, dat de netvoeding tijdens
het aansluiten spanningsloos is.
Houd u aan het naast de
kabelklemmen afgebeelde
aansluitschema.
Zorg voor een netvoeding met 3 VDC ± 10 %, 25 mA.
Schakel de netvoeding spanningsloos.
Verwijder het deksel van de behuizing van de HCW 82 (zie
Afbeelding 1, pagina 23).
Verwijder de batterijen.
Voer de batterijen af als KCA conform
de wettelijke voorschriften en niet met
het normale huisvuil.
Schroef de HCW 82 temperatuurvoeler los.
2
1
12 3
+ 3V
Afbeelding 7: Aansluiten van de externe voeding
(uitsluitend HCW 82)
De maximaal toegestane kabellengte van de
netvoeding tot de voeler bedraagt 100 m.
Gebruik zo mogelijk kabel van het type JE-Y
(ST)Y 2x2x0,8 mm of JE-LIYCY 2x2x0,5 mm
2
.
Steek de kabel vanaf de netvoeding door de opening in de
behuizing (1) (zie Afbeelding 7) naar binnen.
Sluit de kabel aan op de klemmen (2)
(zie Afbeelding 7).
aansluiting 2: massa
aansluiting 3: spanning
Schroef de HCW 82 temperatuurvoeler met instelknop
weer vast.
Plaats het deksel van de behuizing op de bovenkant en
klik deze aan de onderkant vast (zie Afbeelding 4).
Batterijen vervangen
26
3.4. Raamcontact installeren
Sluit een willekeurige sensor met potentiaalvrij contact aan
op de HCW 82 (aansluiting 1 en 2, zie Afbeelding 7 (2),
pagina 25).
Wijs de HCW 82 toe als sensor aan de Hometronic
Manager HCM 200D (zie gebruiksaanwijzing HCM 200D
"Kamer aan een sensor toewijzen").
Wanneer meerdere potentiaalvrije contacten
worden gebruikt, moeten deze in serie worden
geschakeld.
4. Batterijen vervangen
Vervang de batterijen, wanneer de rode LED van de
temperatuurvoeler knippert terwijl de voeler niet in de
testmodus is.
Verwijder het deksel van de behuizing van de HCW
82/HCF 82 (zie Afbeelding 1).
Verwijder de batterijen.
Voer de batterijen af als KCA conform
de wettelijke voorschriften en niet met
het normale huisvuil.
Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
Gebruik uitsluitend 1,5 V AA-batterijen van het
type LR06, mignon.
Plaats de batterijen met de juiste polariteit in het batterijvak
(zie Afbeelding 2).
Plaats het deksel van de behuizing op de bovenkant en
klik deze aan de onderkant vast (zie Afbeelding 4).
5. RF communicatie
controleren
De HCW 82/HCF 82 kan een testsignaal sturen naar de
toegewezen ontvanger (b.v. een vlorverwarmingsregelaar)
om de signaalsterkte te controleren.
Houd de Teach-in-knop minimaal 30 sec. ingedrukt, tot de
rode LED dooft.
Het toestel is nu in de testmodus en zendt elke 5 sec.
een testsignaal uit.
De LED licht bij elk testsignaal kort op.
Controleer de signaalontvangst op de ontvanger. Hoe u de
testsignalen kunt ontvangen en analyseren, vindt u in de
betreffende gebruiksaanwijzing.
De testmodus wordt na 5 minuten automatisch
beëindigd. De testmodus kan ook worden
beëindigd door de batterijen te verwijderen, de
netverbinding te onderbreken of op de Teach-in-
knop te drukken.
6. Storingen oplossen
Storing Oorzaak Oplossing
Batterijen
verkeerd
geplaatst
Batterijen juist
plaatsen.
Teach-in mislukt
Storing in de
draadloze
verbinding
Storingsbronnen
(metaal, draadloze
apparatuur) opheffen.
Montagelocatie
corrigeren.
Herhaal de teach-in.
Batterijen
verkeerd
geplaatst
Batterijen juist
plaatsen.
Storing in de
draadloze
verbinding
Storingsbronnen
(metaal, draadloze
apparatuur) opheffen.
Herhaal de teach-in.
Geen
temperatuur
informatie op de
Hometronic
Manager
Module niet of
verkeerd
toegewezen
Herhaal de teach-in.
Toewijzing
controleren, zonodig
herhalen.
Geen reactie op
raamcontact
Raamcontact
niet
toegewezen
Teach-in voor
raamcontact herhalen.
7. Technische gegevens
Batterijen 1,5 V AA, type LR06, mignon
Netvoeding
3 VDC ± 10 %, min. 25 mA
Kabel voor
netvoeding/
raamcontact
2x0,8 mm; 2x0,5 mm²
lengte max. 100 m
Frequentie 868,3 MHz (zender)
8. WEEE-richtlijn 2002/96/EG
Voer verpakkingsmateriaal en het
product aan het einde van de
productlevensduur af naar een bevoegd
recyclingbedrijf.
Het product niet afvoeren met het
normale huisvuil.
Het product niet verbranden.

Document transcriptie

HCW 82/HCF 82 Fernversteller HCW 82/ Raumtemperaturfühler HCF 82 Montage und Bedienung Setpoint Adjuster HCW 82/ Room Temperature Sensor HCF 82 Installation and Operation Combiné d'ambiance HCW 82/ Sonde de température ambiante HCF 82 Installation et Utilisation Modulo ambiente HCW 82/HCF 82 Montaggio e Funzionamento Sensor a distancia HCW 82/ Sensor de temperatura ambiente HCF 82 Montaje y funcionamiento Temperatuurvoeler HCW 82/ Temperatuurvoeler met instellknop HCF 82 Montage en bediening Fjernregulering HCW 82/ Rumtemperaturføler HCF 82 Montering og betjening Overzicht Inhoud 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 5. 6. 7. 8. Overzicht ............................................................. 23 Gebruik................................................................ 23 Verschillen HCW 82/HCF 82 ............................... 23 Inhoud van de verpakking ................................... 23 Inbedrijfstelling .................................................... 23 Teach-in .............................................................. 24 Inleren op de voerverwarmingsregelaar .............. 24 Inleren op de Hometronic Manager HCM 200D .. 24 De HCF 82 inleren als vorstbeveiliging ............... 24 Mislukte teach-in ................................................. 24 Montage .............................................................. 24 Bijzonderheden HCW 82 ..................................... 25 Bediening ............................................................ 25 Instelbereik begrenzen ........................................ 25 Gebruik met externe voeding .............................. 25 Raamcontact installeren ...................................... 26 Batterijen vervangen ........................................... 26 RF communicatie controleren.............................. 26 Storingen oplossen.............................................. 26 Technische gegevens ......................................... 26 WEEE-richtlijn 2002/96/EG ................................. 26 1. Overzicht Voor een intelligente kamertemperatuurregeling worden de temperatuurvoelers HCW 82/HCF 82 toegepast. De temperatuurvoeler HCF 82 meet de kamertemperatuur en zendt deze uit. De HCW 82 meet de kamertemperatuur en biedt bovendien de mogelijkheid de ingestelde temperatuur te wijzigen. 1.1. 2. LET OP! Verschillen HCW 82/HCF 82 1.3. Zorg voor voldoende afstand tot metalen voorwerpen. ► Monteer het toestel op minimaal 1 m afstand van draadloze apparatuur, zoals radiografische koptelefoons, DECT-telefoons, enz. ► Kies een andere locatie, wanneer storingen in de communicatie blijven optreden. 1 ► Verwijder het deksel van de behuizing van de temperatuurvoeler (zie Afbeelding 1). rode LED Zendknop Afbeelding 2: Polariteit van de batterijen en de zendknop ► Plaats de meegeleverde AA-batterijen met de juiste polariteit (zie Afbeelding 2). Wanneer de rode LED op de HCW 82/HCF 82 knippert, moeten de batterijen worden vervangen (zie "Batterijen vervangen", pagina 26). De afstandsregelaar HCW 82 kan in plaats van met batterijen ook met een externe voeding worden gebruikt. Aanwijzingen daarvoor vindt u in de paragraaf "Gebruik met externe voeding", pagina 25. Inhoud van de verpakking • 1 HCW 82/HCF 82 • 2 AA-batterijen ► Afbeelding 1: Deksel van de behuizing verwijderen Gebruik De HCW 82 heeft ten opzichte van de HCF 82 de volgende aanvullende functies: • aansluitmogelijkheid voor een externe netvoeding (zie "Gebruik met externe voeding", pagina 25). • aansluitmogelijkheid voor een raamcontact (zie "Raamcontact installeren", pagina 26). • instelknop, waarmee u de ingestelde temperatuur rechtstreeks kunt wijzigen; het instelbereik bedraagt ± 12 °C, uitgaande van de basiswaarde 20 °C (nulstand). Voorkom interferentie van de RF communicatie! Neem de volgende pinten in acht: 2 De temperatuurvoelers zenden de gegevens op 868,3 MHz. De gegevens kunnen door andere toestellen, zoals de vloerverwarmingsregelaar HCE 80/HCC 80/HCE 80R/ HCC 80R of de Hometronic Manager HCM 200D, worden ontvangen. Zo kan een breed spectrum van toepassingen worden afgedekt – van een temperatuurregeling per kamer tot een vorstbeveiligingsaansturing. 1.2. Inbedrijfstelling ► Leg de temperatuurvoeler op de geplande montagelocatie, maar monteer deze nog niet. ► Wijs de HCW 82/HCF 82 toe aan de betreffende temperatuurzone (zie "Teach-in"). 23 Inbedrijfstelling 2.1. 2.1.1. 2.1.4. Teach-in Inleren op de voerverwarmingsregelaar Om de HCW 82/HCF 82 als een temperatuurzone van de vloerverwarningsregelaar in te leren, volgt u de instructies uit het hoofdstuk "Inbedrijfstelling" van de montagehandleiding "Etageregelaar HCE 80/HCE 80R/HCC 80/ HCC 80R". 2.1.2. Inleren op de Hometronic Manager HCM 200D Om de HCW 82/HCF 82 als een temperatuurzone van de HCM 200D in te leren, volgt u de instructies uit het hoofdstuk "De HCW 82/HCF 82 installeren en aan een kamer toewijzen" van de gebruiksaanwijzing van de Hometronic Manager HCM 200D. 2.1.3. De HCF 82 inleren als vorstbeveiliging Mislukte teach-in Wanneer de Teach-in is mislukt: ► Verbeter de RF communicatie (zie onder). Herhaal de Teach-in. RF communicatie verbeteren ► ► Let bij de keuze van de montagelocatie van de voeler op een afstand van minimaal 1 m tot radiografische apparatuur zoals draadloze koptelefoons, DECT-telefoons, enz. ► Installeer de voeler niet op metalen inbouwdozen en op minimaal 30 cm afstand van de metalen behuizing. ► Kies zonodig een andere montagelocatie voor de temperatuurvoeler. 2.2. Montage ► Verwijder de batterijen. ► Teken de boorgaten af conform het boorsjabloon (zie Afbeelding 3). De HCW 82/HCF 82 kan uitsluitend als vorstbeveiligingssensor aan de Hometronic Manager worden toegewezen, wanneer de cvtoestelschakelaar HS 30 wordt gebruikt voor de warmtevraag. Om de HCF 82 als vorstbeveiligingssensor in te leren, doet u het volgende: ► Druk op de menuknop. De Hometronic Manager bevindt zich in het menu "Settings". ► Ga naar het menu "Installation". ► Ga naar het menu "Boiler request". SWITCHING MODULE Draai aan de menuknop, tot SWITCHING MODULE FROST PROTEC. "Frost protec. sensor" is FROST PROTEC. SENSOR gemarkeerd. SENSOR ► ► ► INSTALLATION DE-INSTALLATION DE-INSTALLATION DAYLIGHT SAVING DAYLIGHT SAVING TIME SENSOR TIME FUNCTION Druk op de menuknop. De cursor knippert naast "Frost protec. sensor". De Hometronic Manager is gereed om gegevens van de sensor te ontvangen. Activeer binnen 4 min. de Teach-in, door op de temperatuurvoeler op de zendknop te drukken (zie Afbeelding 2, zendknop). Na een succesvol uitgevoerde Teach-in verschijnt op het display van de Hometronic Manager een * naast "Frost protec. sensor". De temperatuurvoeler is aan de Hometronic Manager toegewezen voor vorstbeveiliging. Hoe u de temperatuurgegevens van de temperatuurvoeler op de Hometronic Manager kunt aflezen of de grenswaarde voor de vorstbeveiliging kunt aanpassen, kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van de Hometronic Manager. 24 Afbeelding 3: Boorsjabloon (getallen in mm) ► Boor de gaten. ► Schroef de temperatuurvoeler vast. ► Plaats de batterijen terug. ► Plaats het deksel van de behuizing op de bovenkant en klik deze aan de onderkant vast (zie Afbeelding 4). Afbeelding 4: Deksel op de behuizing plaatsen Bijzonderheden HCW 82 3. Bijzonderheden HCW 82 3.1. Bediening De ingestelde kamertemperatuur kan op de HCW 82 temperatuurvoeler met een instelknop eenvoudig worden gewijzigd. Het instelbereik bedraagt ± 12 °C, uitgaande van de basiswaarde 20 °C (nulstand). Afbeelding 5: HCW 82 ► Selecteer met de instelknop (1) (zie Afbeelding 5) de gewenste wijziging van de vooraf ingestelde temperatuur (schaalverdeling in °C). 3.2. 3.3. Gebruik met externe voeding De HCW 82 temperatuurvoeler met instelknop is, naast gebruik met batterijen, tevens voorbereid voor gebruik met een externe voeding. LET OP! Voorkom beschadinging van de voeler! Neem de volgende punkten in acht: ► Gebruik een netvoeding met 3 VDC ± 10 %, min. 25 mA. ► Zorg, dat de netvoeding tijdens het aansluiten spanningsloos is. ► Houd u aan het naast de kabelklemmen afgebeelde aansluitschema. ► Zorg voor een netvoeding met 3 VDC ± 10 %, 25 mA. ► Schakel de netvoeding spanningsloos. ► Verwijder het deksel van de behuizing van de HCW 82 (zie Afbeelding 1, pagina 23). ► Verwijder de batterijen. Voer de batterijen af als KCA conform de wettelijke voorschriften en niet met het normale huisvuil. Instelbereik begrenzen U kunt het instelbereik van de instelknop begrenzen. ► Verwijder het deksel van de behuizing (zie Afbeelding 1, pagina 23). ► Schroef de HCW 82 temperatuurvoeler los. 2 1 1 Afbeelding 6: Instelbereik begrenzen ► Verplaats de twee kleine pennen in de gaten van de instelknop om het instelbereik te begrenzen (zie Afbeelding 6). Kijk hierbij naar de binnenste schaalverdeling: In Afbeelding 6, zijn de pennen zo ingesteld, dat de instelknop maar over ± 3 °C rondom het nulpunt kan worden verdraaid. 2 3 + 3V Afbeelding 7: Aansluiten van de externe voeding (uitsluitend HCW 82) De maximaal toegestane kabellengte van de netvoeding tot de voeler bedraagt 100 m. Gebruik zo mogelijk kabel van het type JE-Y (ST)Y 2x2x0,8 mm of JE-LIYCY 2x2x0,5 mm2. ► Draai de instelknop met de klok mee tot de aanslag. ► Controleer, of de instelknop in de in Afbeelding 5 getoonde stand staat. ► ► Plaats de instelknop zonodig 180° gedraaid weer terug, tot het in de getoonde stand staat. Steek de kabel vanaf de netvoeding door de opening in de behuizing (1) (zie Afbeelding 7) naar binnen. ► ► Draai de instelknop naar 0. ► Plaats het deksel van de behuizing op de bovenkant en klik deze aan de onderkant vast (zie Afbeelding 4). Sluit de kabel aan op de klemmen (2) (zie Afbeelding 7). – aansluiting 2: massa – aansluiting 3: spanning ► Schroef de HCW 82 temperatuurvoeler met instelknop weer vast. ► Plaats het deksel van de behuizing op de bovenkant en klik deze aan de onderkant vast (zie Afbeelding 4). 25 Batterijen vervangen 3.4. Raamcontact installeren ► Sluit een willekeurige sensor met potentiaalvrij contact aan op de HCW 82 (aansluiting 1 en 2, zie Afbeelding 7 (2), pagina 25). ► Wijs de HCW 82 toe als sensor aan de Hometronic Manager HCM 200D (zie gebruiksaanwijzing HCM 200D "Kamer aan een sensor toewijzen"). Wanneer meerdere potentiaalvrije contacten worden gebruikt, moeten deze in serie worden geschakeld. 4. Batterijen vervangen Vervang de batterijen, wanneer de rode LED van de temperatuurvoeler knippert terwijl de voeler niet in de testmodus is. ► Verwijder het deksel van de behuizing van de HCW 82/HCF 82 (zie Afbeelding 1). ► Verwijder de batterijen. 6. Storingen oplossen Storing Oorzaak Teach-in mislukt Batterijen verkeerd geplaatst Storing in de draadloze verbinding Geen temperatuur informatie op de Hometronic Manager Voer de batterijen af als KCA conform de wettelijke voorschriften en niet met het normale huisvuil. Vervang altijd beide batterijen tegelijk. Gebruik uitsluitend 1,5 V AA-batterijen van het type LR06, mignon. ► Plaats de batterijen met de juiste polariteit in het batterijvak (zie Afbeelding 2). ► Plaats het deksel van de behuizing op de bovenkant en klik deze aan de onderkant vast (zie Afbeelding 4). 5. RF communicatie controleren De HCW 82/HCF 82 kan een testsignaal sturen naar de toegewezen ontvanger (b.v. een vlorverwarmingsregelaar) om de signaalsterkte te controleren. ► ► Houd de Teach-in-knop minimaal 30 sec. ingedrukt, tot de rode LED dooft. Het toestel is nu in de testmodus en zendt elke 5 sec. een testsignaal uit. De LED licht bij elk testsignaal kort op. Controleer de signaalontvangst op de ontvanger. Hoe u de testsignalen kunt ontvangen en analyseren, vindt u in de betreffende gebruiksaanwijzing. De testmodus wordt na 5 minuten automatisch beëindigd. De testmodus kan ook worden beëindigd door de batterijen te verwijderen, de netverbinding te onderbreken of op de Teach-inknop te drukken. 26 Batterijen verkeerd geplaatst Storing in de draadloze verbinding Module niet of verkeerd toegewezen Geen reactie op raamcontact 7. Raamcontact niet toegewezen ► Batterijen juist plaatsen. ► Storingsbronnen (metaal, draadloze apparatuur) opheffen. ► Montagelocatie corrigeren. ► Herhaal de teach-in. ► Batterijen juist plaatsen. ► Storingsbronnen (metaal, draadloze apparatuur) opheffen. ► Herhaal de teach-in. ► Herhaal de teach-in. ► Toewijzing controleren, zonodig herhalen. ► Teach-in voor raamcontact herhalen. Technische gegevens Batterijen Netvoeding 1,5 V AA, type LR06, mignon 3 VDC ± 10 %, min. 25 mA ∅ 2x0,8 mm; 2x0,5 mm² lengte max. 100 m Kabel voor netvoeding/ raamcontact Frequentie 8. Oplossing 868,3 MHz (zender) WEEE-richtlijn 2002/96/EG ► Voer verpakkingsmateriaal en het product aan het einde van de productlevensduur af naar een bevoegd recyclingbedrijf. ► Het product niet afvoeren met het normale huisvuil. ► Het product niet verbranden.
/

Deze handleiding is ook geschikt voor