Shimano RD-M771 Service Instructions

Merk
Shimano
Model
RD-M771
Type
Service Instructions
XT
SL-M770
SIS-SP41
RD-M771
SGS / GS
FH-M770 / FH-M775
9
CS-M770
CN-HG93
SM-SP17 / SM-BT17
Technische montage-instructies SI-5W60A-002
RD-M771
Kettinglengte op fietsen met achterwielophanging
De lengte A zal variëren afhankelijk van de beweging van de achterwielophanging.
Indien de ketting te kort is, kan dit tot gevolg hebben dat er een te grote belasting op
het aandrijfsysteem wordt uitgeoefend. Stel de lengte van de ketting af door het
toevoegen van twee schakels aan de ketting wanneer de achterwielophanging zich in
een positie bevindt waarbij afmeting "A" het langste is en de ketting zich op het
grootste versnelllingstandwiel en de grootste kettingring bevindt. Indien de mate van
beweging van de achterwielophanging groot is, is het mogelijk dat de ketting niet
voldoende gespannen is wanneer de ketting zich op de kleinste kettingring en het
kleinste versnelllingstandwiel bevindt.
A
A'
Achterderailleur
Voor het verkrijgen van optimale prestaties wordt het aanbevolen gebruik te
maken van on derstaande combinatie.
RD-M771
SGS
9
45T
34T
11T
22T
GS
9
33T
34T
11T
22T
Montage van de achterderailleu
Let er bij het monteren op dat de afstelschroef voor de B-spanning niet in aanraking
komt met de derailleurhanger, aangezien dit anders vervorming tot gevolg kan hebben.
5 mm inbussleutel
Derailleurhanger
Afstelbout voor de
B-spanning
Aantrekkoppel van
montage-as :
8 - 10 N·m {80 - 100 kgf·cm}
Bevestig de kabel aan de
achterderailleur en maak de
kabel, na deze eerst
voorgespannen te hebben,
vast aan de achterderailleur
zoals aangegeven in de
illustratie.
Trekken
Aantrekkoppel :
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}
Groef
Opmerking:
Zorg er voor dat de kabel stevig
in de groef bevestigd wordt.
Algemene veiligheidsinformatie
• Gebruik voor het reinigen van de ketting een neutraal schoonmaakmiddel. Gebruik
geen alkalihoudend of zuurhoudend schoonmaakmiddel zoals een
roestverwijderingsmiddel, aangezien dit tot beschadiging en/of het breken van de
ketting kan leiden.
• Gebruik de versterkte verbindingspen uitsluitend voor het verbinden van het smalle
kettingtype.
• Er zijn twee verschillende typen versterkte verbindingspen beschikbaar. Zie
onderstaande tabel voor het kiezen van het te gebruiken type verbindingspen. Als
er andere verbindingspennen dan de speciale versterkte verbindingspennen
worden gebruikt, of als er een versterkte verbindingspen of gereedschap wordt
gebruikt welke niet geschikt is voor het type ketting, bestaat de kans dat de sterkte
van de verbinding niet voldoende is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de ketting
breekt of van de tandwielen valt.
• Als het afstellen van de kettinglengte noodzakelijk is
als gevolg van een verandering in het aantal
tandwieltanden, de ketting op een andere plaats
doorsnijden dan op de plaats waar de ketting door
middel van een versterkte verbindingspen of een
sluitpen aan elkaar verbonden is. De ketting zal
worden beschadigd wanneer deze op de plaats wordt doorgesneden waar deze
door middel van een versterkte verbindingspen of een sluitpen aan elkaar
verbonden is.
• Controleer of de spanning van de ketting correct is en of de ketting niet beschadigd
is. Als de spanning onvoldoende is of de ketting beschadigd is, dient de ketting
vernieuwd te worden. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de ketting breekt en
dat ernstig letsel wordt veroorzaakt.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig
alvorens de onderdelen te monteren. Loszittende, versleten of beschadigde
onderdelen kunnen tot gevolg hebben dat u met de fiets komt te vallen en ernstig
letsel oploopt. Het wordt ten zeerste aanbevolen uitsluitend gebruik te maken van
originele Shimano vervangingsonderdelen.
Zorg er voor dat u de montage-instructies heeft en lees deze nauwkeurig
alvorens de onderdelen te monteren. Als de afstellingen niet correct worden
uitgevoerd, kan de ketting afglijden en dit kan tot gevolg hebben dat u van de fiets
valt en ernstig letsel oploopt.
• Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze op een veilige
plaats voor toekomstige referentie.
Opmerking
• Als het overschakelen van de versnellingen niet soepel verloopt, de derailleur
schoon spoelen en alle bewegende onderdelen smeren.
• Als de mate van speling in de verbindingen zodanig is dat afstelling niet mogelijk is,
dient u de derailleur te vernieuwen.
• U dient de derailleur periodiek te reinigen en alle bewegende onderdelen te
smeren (mechanisme en poelies).
• Als afstelling van de overschakeling van de versnellingen niet mogelijk is, de mate
van parallellisme aan het achteruiteinde van de fiets controleren. Controleer ook of
de kabel gesmeerd is en of de buitenkabel niet te lang of te kort is.
• Als u abnormale geluiden hoort als gevolg van een loszittende poelie, dient u de
poelie te vernieuwen.
• Als de ketting tijdens het fietsen van de tandwielen blijft afglijden, de tandwielen en
de ketting vernieuwen.
• Gebruik van een frame met interne kabelroutering wordt ten zeerste afgeraden
aangezien de kans bestaat dat door de hoge kabelweerstand de werking van de
SIS schakelfunctie nadelig beïnvloed wordt.
• Zorg er steeds voor de tandwielset met dezelfde
groepmerktekens te gebruiken. Nooit in combinatie gebruiken
met een tandwiel met een verschillend groepmerkteken.
• Gebruik een buitenkabel die lang genoeg is, ook voor
wanneer het stuur volledig naar beide kanten gedraaid wordt.
Controleer bovendien of de schakelhendel het fietsframe niet
raakt wanneer het stuur volledig naar beide kanten gedraaid
wordt.
• Voor de versnellingskabel wordt een speciaal soort vet
gebruikt (SIS-SP41). Gebruik geen DURA-ACE vet of andere soorten vet,
aangezien dit een nadelige invloed kan hebben op het overschakelen van de
versnellingen.
• Smeer de binnenkabel en de binnenzijde van de buitenkabel alvorens dczc in
gebruik te nemen om er voor te zorgen dat deze goed glijden.
• Voor een soepele werking dient men steeds gebruik te maken van de SIS-SP
buitenkabel en de trapas-kabelgeleider.
• De hendels van de versnelling dienen alleen te worden gebruikt als het voorwiel
draait.
• Onderdelen zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage of veroudering dat het
gevolg is van normaal gebruik.
• Raadpleeg een professionele fietsenhandelaar voor eventuele vragen betreffende
de methode van montage, afstelling, onderhoud of bediening.
g
a
-
18
T
-
S
H
I
M
A
N
O
H
Y
P
E
R
G
L
I
D
E
C
a
g
-
1
5
T
a
g
-
1
3
T
Groepmerktekens
WAARSCHUWING
KettinggereedschapKetting
9-versnellingen
supersmalle ketting zoals
CN-7701 / CN-HG93
8-/7-/6-versnellingen
smalle ketting zoals
CN-HG50 / CN-HG40
Versterkte
verbindingspen
TL-CN32 / TL-CN27
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
7.1mm
Zilver
Zwart
Versterkte verbindingspen
Sluitpen Verbindingspen
Serie
Buitenkabel
Achterderailleur
Type
Vrijloopnaaf
Versnellingen
Cassettetandwiel
Ketting
Trapas-kabelgeleider
RAPIDFIRE (Schakelhendel)
Specificaties
Modelnummer
Type
Versnellingen
Totale capaciteit
Grootste tandwiel
Kleinste tandwiel
Verschil vertanding voorste kettingwiel
Achterderailleur
Voeg 2 schakels toe terwiji de ketting
om het grootste versnellingstandwiel
en de grootste kettingring geplaatst is.
Grootste
versnellingstandwiel
Ketting
Grootste
kettingring
2. Afstelling van de laagste versnelling
Draai de afstelschroef voor het
grootste versnellingstandwiel
zodanig dat de geleiderpoelie
direct onder het grootste
versnellingstandwiel komt te
staan.
Geleider-poelie
Grootste
versnelling
standwiel
Afstelschroef
voor laagste
versnelling
1. Afstelling van de hoogste versnelling
Draai de afstelschoef voor het
kleinste versnellingstandwiel en
stel zodanig af dat, gezien
vanaf de achterzijde, de
geleiderpoelie uitgelijnd is
onder de buitenste rand van het
kleinste versnellingstandwiel.
Afstelling
Afstelschroef
voor hoogste
versnelling
Buitenste rand
van kleinste
versnellingstandwiel
Geleiderpoelie
3. Gebruik van de afstelschroef voor de B-spanning
Plaats de ketting op de kleinste kettingring en het grootste
versnellingstandwiel en draai de crankarm in achterwaartse
richting. Draai vervolgens de afstelschroef voor de B-spanning
om de geleiderpoelie zo dicht mogelijk bij het tandwiel af te
stellen. De geleiderpoelie
mag het tandwiel echter
niet raken. Schakel de
ketting vervolgens over naar
het kleinste
versnellingstandwiel en
herhaal bovenstaande
stappen om er zeker van te
zijn dat de poelie het
tandwiel niet raakt.
Grootste
versnellingtandwiel
Kleinste
versnellingstandwiel
Afstelschroef
voor de B-
spanning
Afsnijden van de buitenkabel
Na het afsnijden van de buitenkabel het uiteinde er van
zodanig afronden dat de binnenomtrek van het gat een
gelijkmatige diameter heeft.
Bevestig hetzelfde
buitenkabelafsluitkapje
op het afgesneden
uiteinde van het
buitenkabel.
Buitenkabelafsluitkapje
De afdichtkap met lip
en de rubber mof
moeten aan de
aanslag van de
buitenkabel op het
frame gemonteerd
worden.
Rubber mof
Rubber mof
Niet buigen
Afdichtkap met lip
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)
4..SIS afstelling
Bedien de schakelhendel eenmaal om de ketting van het kleinste
tandwiel naar het tandwiel van de 2de versnelling te verplaatsen.
Bedien hierna de schakelhendel, doch slechts naar de mate van
speling en draai vervolgens de crankarm.
Wanneer de
ketting naar het
tandwiel van de
3de versnelling
verplaatst wordt
Trek de afstelbout aan totdat
de ketting terugkeert naar het
tandwiel van de 2de
versnelling (rechtsom).
Draai de afstelbout los totdat
de ketting een geluid maakt
en het tandwiel van de 3de
versnelling raakt (linksom).
Wanneer er geen
geluid hoorbaar is
Optimale afstelling
De optimale afstelling is verkregen wanneer de ketting een
geluid maakt en het tandwiel van de 3de versnelling raakt
wanneer de schakelhendel juist ver genoeg wordt
ingedrukt om de speling in de hendel op te heffen.
* Druk de hendel in de oorspronkelijke stand terug (de hendel
staat dan in de 2de positie wanneer u uw vinger van de
hendel heeft afgenomen) en draai de crankarm. Indien de ketting dan nog
steeds bij het aanraken van het tandwiel van de 3de versnelling een geluid
maakt, de afstelbout een klein stukje losdraaien (rechtsom). Stop met
draaien op het punt waarbij er geen geluid meer hoorbaar is.
Bedien hendel om over te schakelen naar andere versnellingen en controleer
hierbij dat er in geen van de versnellingsstanden een geluid hoorbaar is.
Voor het verkrijgen van optimale prestaties van het SIS systeem,
regelmatig alle onderdelen van de overbrenging van smeerolie voorzien.
Afstelbout Afstelbout
* Als de achterderailleur aan veel beweging onderhevig is,
zoals bij fietsen met achterwielvering, wordt het aanbevolen
het kapje door het als accessoire geleverde aluminium kapje
te vervangen.
Het uiteinde van de buitenkabel
dat voorzien is van een
aluminium kapje dient zich aan
de derailleurzijde te bevinden.
Aluminium kapje
Derailleurzijde
/